• PIELĘGNIARSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach realizowany jest na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych. Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie ogólnej wiedzy medycznej, oraz szczegółowej wiedzy z zakresu pielęgniarstwa. Studenci poznają mechanizmy i tajniki zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym, umierającym. Integralną częścią studiów są praktyki w szpitalach oraz specjalistycznych zakładach opieki zdrowotnej, a także zajęcia praktyczne związane z opieką nad ludźmi zdrowymi i chorymi.

  Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach nie posiadają specjalności, a program nauczania oparty jest na następujących przedmiotach: anatomia, biochemia i biofizyka, genetyka, podstawy ratownictwa medycznego, patologia, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, promocja zdrowia, badania fizykalne, zdrowie publiczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, opieka paliatywna. A co po studiach? Absolwenci Pielęgniarstwa w WST w Katowicach znajdą zatrudnienie w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej.

  Są to zarówno "zwykłe" studia stacjonarne oraz stacjonarne dla osób pracujących, gdzie zajęcia odbywać się będą w piątki od godziny 16, soboty oraz niedziele.

  wymagania rekrutacyjne

   

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

Opinie (1)

kamila Ocena

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach to miejsce, w którym spotykają się ludzie ciekawi świata. Wszyscy tworzą niesamowitą mieszankę, dzięki której uczelnia ta posiada niepowtarzalny klimat


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: