ul. Narutowicza 86, 90-139 Łódź 

tel. (+48) 42 642 30 50

kom. 530 600 310

e-mail: dziekanat@swseiz.pl

ul. Narutowicza 86, 90-139 Łódź 

tel. (+48) 42 642 30 50

kom. 530 600 310

e-mail: dziekanat@swseiz.pl

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Zarządzanie w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi realizowany jest na Wydziale Społeczno- Ekonomicznym. Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarzadzaniu i nauk pokrewnych, które wyjaśniają istotę, prawidłowości oraz problemy funkcjonowania organizacji, instytucji publicznych, czy struktur bezpieczeństwa. Zarządzanie w SWEiZ w Łodzi to umiejętności niezbędne do zarządzania przedsiębiorstwem w różnych aspektach jego działalności, z najmocniejszym akcentem położonym na współpracę z klientem.

  Studia na kierunku Zarządzanie w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi posiadają trzy specjalności: Marketing, Logistyka, Zarządzanie projektami. W programie nauczania występują następujące przedmioty: podstawy działalności biznesowej, prawo cywilne i gospodarcze, metody i techniki zarządzania, socjologia organizacji i pracy, negocjacje w biznesie, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie strategiczne, rynek pieniężny i kapitałowy, zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość finansowa, prawo pracy, etyka życia gospodarczego, psychologia zarządzania, katolicka nauka społeczna, statystyka. A co po studiach? Absolwenci Zarządzania w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach, korporacjach międzynarodowych, administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, urzędach centralnych, organizacjach branżowych.

  wymagania rekrutacyjne

   

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

Opinie (1)

zarządzanie Ocena

Studia w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania to zdobycie konkretnego wykształcenia, dzięki któremu bez problemu odnajdę się na wymagającym rynku pracy


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: