• ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów zarządzanie

  Studia I stopnia
  Jeśli chcecie zostać specjalistami w zakresie zarządzania, wiedzieć, jak rozwijać i udoskonalać organizację, kierunek ZARZĄDZANIE jest adresowany do Was. Program studiów obejmuje przedmioty ogólnomenedżerskie takie jak podstawy zarządzania, ekonomię, podstawy działalności biznesowej, wprowadzenie do finansów i rachunkowości, podstawy marketingu, prawo cywilne i handlowe, podstawy zarządzania procesami operacyjnymi.
  Studia I stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE to bardzo dobry początek kształcenia dla tych, którzy nie są jeszcze w pełni zdecydowani, którą z dziedzin nauk ekonomicznych wybrać. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą zarówno specjalizować się w obszarze marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi czy zarządzania publicznego jak i kontynuować kształcenie na takich kierunkach jak Finanse i rachunkowość, Logistyka czy Prawo podatkowe i rachunkowość.
  W pierwszym semestrze studiów II stopnia studenci zdobywają wiedzę w zakresie ekonomii menedżerskiej, ekonomii sektora publicznego, prawa handlowego, współczesnych koncepcji marketingu, zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi. W kolejnych latach mają możliwość pogłębienia swoich zainteresowań w ramach jednej z pięciu specjalności: Marketing, Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe, Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi. 
  Studia II stopnia
  Studia te kształcą kierowników i liderów zespołów zadaniowych w przedsiębiorstwach oraz organizacjach sektora publicznego i non-profit. Przygotowują również studentów do prowadzenia własnej działalności lub wykorzystania zdobywanej wiedzy i umiejętności do rozwoju rodzinnego przedsiębiorstwa. W pierwszym semestrze studenci zdobywają wiedzę w zakresie ekonomii menedżerskiej, ekonomii sektora publicznego, prawa handlowego, współczesnych koncepcji marketingu, zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi. W kolejnych latach mają możliwość pogłębienia swoich zainteresowań w ramach jednej z pięciu specjalności: Marketing, Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe, Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi. 
  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - studia niestacjonarne I stopnia - kierunek studiów zarządzanie (Grupa kierunków Zarządzanie)
  Jeśli chcecie zostać specjalistami w zakresie zarządzania, wiedzieć, jak rozwijać i udoskonalać organizację, kierunek ZARZĄDZANIE jest adresowany do Was. Program studiów obejmuje przedmioty ogólnomenedżerskie takie jak podstawy zarządzania, ekonomię, podstawy działalności biznesowej, wprowadzenie do finansów i rachunkowości, podstawy marketingu, prawo cywilne i handlowe, podstawy zarządzania procesami operacyjnymi. 
  Studia I stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE to bardzo dobry początek kształcenia dla tych, którzy nie są jeszcze w pełni zdecydowani, którą z dziedzin nauk ekonomicznych wybrać. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą zarówno specjalizować się w obszarze marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi czy zarządzania publicznego jak i kontynuować kształcenie na takich kierunkach jak Finanse i rachunkowość, Logistyka czy Prawo podatkowe i rachunkowość. 
  Dzięki aktywnej współpracy Wydziału Zarządzania z otoczeniem biznesowym, macie szanse realizować praktyki zawodowe w największych polskich firmach oraz międzynarodowych korporacjach. 
  Studia niestacjonarne na kierunku Zarządzanie należą do Grupy kierunków ZARZĄDZANIE. Grupa ta obejmuje następujące kierunki studiów: Analityka biznesu, Marketing, Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, Zarządzanie, Zarządzanie miastem, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kandydaci zapisują się w procesie rekrutacji na Grupę kierunków Zarządzanie. Wybór kierunku następuje do końca pierwszego roku studiów. 

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie projektami

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Marketing
  • Startup lab – kreowanie nowoczesnego biznesu
  • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Marketing
  • Startup lab – kreowanie nowoczesnego biznesu
  • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów: w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.: należący do dziedziny nauk ekonomicznych* lub kierunku: lingwistyka dla biznesu; w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.: należący do dyscypliny "nauki o zarządzaniu i jakośći"** lub do dyscypliny "ekonomia i finanse"** lub kierunku: lingwistyka dla biznesu. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc, Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MARKETING

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów marketing

  Jeśli interesujecie się badaniami rynku, PR-em, reklamą, mediami społecznościowymi, e-Commerce, studia na kierunku MARKETING są właśnie dla Was. Interaktywne i projektowe metody pracy, gry strategiczne oraz prace zespołowe stanowią nieodłączny element zajęć. 
  Zdobywacie wiedzę, jednocześnie kształtując umiejętności analitycznego myślenia, wielowymiarowej oceny, kreatywności oraz innowacyjności. Uczycie się, jak korzystać z nowoczesnych technologii w marketingu w odniesieniu do zachowań konsumenckich. 
  Kadra prowadząca kierunek współpracuje z międzynarodowymi ośrodkami takimi jak The Chartered Institute of Marketing, Marketing Science Institute, University of Maryland, Texas University, dostarczając aktualnej wiedzy na temat marketingu i sprzedaży. 
   
   

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - studia niestacjonarne I stopnia - kierunek studiów marketing (Grupa kierunków Zarządzanie)

  Jeśli interesujecie się badaniami rynku, PR-em, reklamą, mediami społecznościowymi, e-Commerce, studia na kierunku MARKETING są właśnie dla Was. Interaktywne i projektowe metody pracy, gry strategiczne oraz prace zespołowe stanowią nieodłączny element zajęć. 

  Zdobywacie wiedzę, jednocześnie kształtując umiejętności analitycznego myślenia, wielowymiarowej oceny, kreatywności oraz innowacyjności. Uczycie się, jak korzystać z nowoczesnych technologii w marketingu w odniesieniu do zachowań konsumenckich. 

  Kadra prowadząca kierunek współpracuje z międzynarodowymi ośrodkami takimi jak The Chartered Institute of Marketing, Marketing Science Institute, University of Maryland, Texas University, dostarczając aktualnej wiedzy na temat marketingu i sprzedaży. 

  Studia niestacjonarne na kierunku Marketing należą do Grupy kierunków ZARZĄDZANIE. Grupa ta obejmuje następujące kierunki studiów: Analityka biznesu, Marketing, Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, Zarządzanie, Zarządzanie miastem, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kandydaci zapisują się w procesie rekrutacji na Grupę kierunków Zarządzanie. Wybór kierunku następuje do końca pierwszego roku studiów. 

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku marketing brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUSINESS MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów business management

  Studia płatne

  Zadbaj o rozwój swojej kariery zawodowej i wybierz studia w języku angielskim – Business Management. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z obszaru zarządzania: finansów, rachunkowości, ekonomii, marketingu, prawa. Jednocześnie będziesz stale udoskonalać swój warsztat posługiwania się językiem angielskim.

  Praca zespołowa i przygotowywanie projektów wyposażą Cię w cenione na rynku pracy umiejętności współpracy i komunikacji. Dzięki takiemu połączeniu wiedzy, umiejętności i kompetencji swobodnie odnajdziesz się w każdej firmie funkcjonującej w międzynarodowym środowisku. Studia pomogą Ci także lepiej radzić sobie z prowadzeniem własnej działalności i rozwijać ją poza granicami kraju.

  Język wykładowy: angielski

  Zajęcia na kierunku BUSINESS MANAGEMENT prowadzone są całkowicie w języku angielskim, przy wykorzystaniu aktualnych podręczników i materiałów dydaktycznych z zakresu edukacji biznesowej oferowanych przez wiodące wydawnictwa. Dzięki temu studenci osiągają bardzo wysoki poziom znajomości języka angielskiego specjalistycznego.

  Zajęcia z praktykami i wykładowcami z uczelni zagranicznych

  W programie studiów znajdują się zajęcia prowadzone przez zaproszonych profesorów uczelni zagranicznych oraz praktyków zajmujących kierownicze stanowiska w korporacjach biznesowych.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku business management brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język angielski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów, przyjmowani będą na podstawie pisemnego opracowania na wskazany temat oraz rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów, którzy pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, kolejnym kryterium naboru będzie konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ANALITYKA BIZNESU

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów analityka biznesu

  Każda firma, zarówno przedsiębiorstwo rodzinne jak i spółka giełdowa, potrzebuje profesjonalnej analizy biznesowej.  Właściwa analiza oznacza trafne decyzje operacyjne i strategiczne w firmie. 

  Czy zastanawiałeś się:

  •  jakie umiejętności trzeba posiadać, by przygotować wszechstronną analizę biznesową przedsiębiorstwa,
  •  jakie elementy tworzą kompleksową ocenę sytuacji firmy,
  •  jak sprawdza się pozycję rynkową i sytuację finansową przedsiębiorstwa,
  •  czym różni się praca analityka w dużych i małych firmach?

  Studia na tym kierunku przygotują Cię do pracy na stanowiskach analityków w firmach produkcyjnych i usługowych, a także w firmach konsultingowych oraz funduszach inwestycyjnych. Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych zdobędziesz również kompetencje przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Wśród kadry, która opracowała treści programowe i prowadzi zajęcia na kierunku, oprócz nauczycieli akademickich, poznasz także  praktyków gospodarczych – osoby mające doświadczenie  jako menedżerowie, konsultanci, członkowie zarządów dużych spółek.

   

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - studia niestacjonarne I stopnia - kierunek studiów analityka biznesu (Grupa kierunków Zarządzanie)

  Studia na tym kierunku przygotują Cię do pracy na stanowiskach analityków w firmach produkcyjnych i usługowych, a także w firmach konsultingowych oraz funduszach inwestycyjnych. Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych zdobędziesz również kompetencje przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wśród kadry, która opracowała treści programowe i prowadzi zajęcia na kierunku, oprócz nauczycieli akademickich, poznasz także  praktyków gospodarczych – osoby mające doświadczenie jako menedżerowie, konsultanci, członkowie zarządów dużych spółek. 

  Studia niestacjonarne na kierunku ANALITYKA BIZNESU należą do Grupy kierunków ZARZĄDZANIE. Grupa ta obejmuje następujące kierunki studiów: Analityka biznesu, Marketing, Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, Zarządzanie, Zarządzanie miastem, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kandydaci zapisują się w procesie rekrutacji na Grupę kierunków Zarządzanie. Wybór kierunku następuje do końca pierwszego roku studiów. 

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analityka biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów zarządzanie zasobami ludzkimi

  Na kierunek ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  zapraszamy wszystkich, którzy lubią pracować z ludźmi i dla ludzi. Chcemy zainteresować Was tym, co stanowi naszą pasję. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy ofertę zajęć o zróżnicowanej tematyce. Powiemy Wam, na czym polega zarządzanie zasobami ludzkimi i jaką rolę pełni w organizacjach.

  Będziemy wspólnie uczyć się:

  • jak pozyskiwać kandydatów do pracy,
  • w jaki sposób wprowadzać nowozatrudnionych,
  • jak wynagradzać i oceniać pracowników,
  • jak zachęcać do rozwoju,
  • jak prowadzić obsługę administracyjną kadr,
  • jak kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa,
  • jak rozstawać się z pracownikami w kulturalny sposób.

  Wspólnie będziemy rozwijać umiejętności ułatwiające współpracę z ludźmi i radzenie sobie w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych.

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - studia niestacjonarne I stopnia - kierunek studiów zarządzanie zasobami ludzkimi (Grupa kierunków Zarządzanie)

  Wydział Zarządzania jako pierwszy w Polsce wprowadził do oferty studiów kierunek ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI. 

  Na kierunek ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) zapraszamy wszystkich, którzy lubią pracować z ludźmi i dla ludzi. Chcemy zainteresować Was tym, co stanowi naszą pasję. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy ofertę zajęć o zróżnicowanej tematyce. Powiemy Wam, na czym polega zarządzanie zasobami ludzkimi i jaką rolę pełni w organizacjach. 

  Będziemy wspólnie uczyć się: 

  • jak pozyskiwać kandydatów do pracy, 
  • w jaki sposób wprowadzać nowozatrudnionych, 
  • jak wynagradzać i oceniać pracowników, 
  • jak zachęcać do rozwoju, 
  • jak prowadzić obsługę administracyjną kadr, 
  • jak kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa, 
  • jak rozstawać się z pracownikami w kulturalny sposób. 

  Studia niestacjonarne na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi należą do Grupy kierunków ZARZĄDZANIE. Grupa ta obejmuje następujące kierunki studiów: Analityka biznesu, Marketing, Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, Zarządzanie, Zarządzanie miastem, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kandydaci zapisują się w procesie rekrutacji na Grupę kierunków Zarządzanie. Wybór kierunku następuje do końca pierwszego roku studiów. 

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FINANSE I INWESTYCJE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów finanse i inwestycje

  Kierunek prowadzony jest przez Katedrę Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa reprezentowaną przez wybitnych ekspertów w dziedzinie finansowania i inwestycji w przedsiębiorstwach. Dodatkowo współpraca z praktykami reprezentującymi firmy i instytucje finansowo-doradcze pozwala poznać realia zarządzania finansami i inwestycjami. 
  Te studia są dla Ciebie, jeśli chcesz: 
  • zdobyć wysoko wyspecjalizowaną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw,  
  • dowiedzieć się, jak przebiega realizacja inwestycji rzeczowych oraz kapitałowych, 
  • poznać rynki finansowe i specyfikę projektów inwestycyjnych,  
  • poznać systemy bankowe, podatkowe i ubezpieczeniowe. 
  W toku studiów wykorzystywane są gry symulacyjne oparte na nowoczesnych narzędziach informatycznych. Pozwalają one lepiej zrozumieć mechanizm zarządzania finansami i podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwach. Studenci mają możliwość praktycznego sprawdzenia posiadanej wiedzy  poprzez udział w symulacji biznesowej TOPSIM II. Jest to gra finansowa oparta na realistycznym modelu zarządzania firmą, wykorzystywana między innymi na uczelniach niemieckich. Umożliwia szybkie zdobywanie wiedzy oraz doświadczenia w środowisku wolnym od ryzyka. 

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - studia niestacjonarne I stopnia - kierunek studiów finanse i inwestycje (Grupa kierunków Finanse i Rachunkowość)

  Kierunek prowadzony jest przez Katedrę Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa reprezentowaną przez wybitnych ekspertów w dziedzinie finansowania i inwestycji w przedsiębiorstwach. Dodatkowo współpraca z praktykami reprezentującymi firmy i instytucje finansowo-doradcze pozwala poznać realia zarządzania finansami i inwestycjami. 

  Te studia są dla Ciebie, jeśli chcesz: 

  • zdobyć wysoko wyspecjalizowaną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw,  
  • dowiedzieć się, jak przebiega realizacja inwestycji rzeczowych oraz kapitałowych, 
  • poznać rynki finansowe i specyfikę projektów inwestycyjnych,  
  • poznać systemy bankowe, podatkowe i ubezpieczeniowe. 

  W toku studiów wykorzystywane są gry symulacyjne oparte na nowoczesnych narzędziach informatycznych. Pozwalają one lepiej zrozumieć mechanizm zarządzania finansami i podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwach. Studenci mają możliwość praktycznego sprawdzenia posiadanej wiedzy  poprzez udział w symulacji biznesowej TOPSIM II. Jest to gra finansowa oparta na realistycznym modelu zarządzania firmą, wykorzystywana między innymi na uczelniach niemieckich. Umożliwia szybkie zdobywanie wiedzy oraz doświadczenia w środowisku wolnym od ryzyka. 

  Studia niestacjonarne na kierunku FINANSE I INWESTYCJE należą do Grupy kierunków FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. Grupa kierunków FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ obejmuje dwa kierunki studiów: Finanse i inwestycje oraz Rachunkowość. 

  Kandydaci zapisują się w procesie rekrutacji na Grupę kierunków Finanse i Rachunkowość. Wybór kierunku następuje do końca pierwszego roku studiów. 

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i inwestycje brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów logistyka

  Jeśli interesujecie się taką tematyką, jak zarządzanie systemami logistycznymi i przepływem towarów pomiędzy podmiotami gospodarczymi działającymi w łańcuchach dostaw, wybierzcie studia na kierunku LOGISTYKA. Zostaniecie specjalistami w zakresie procesów logistycznych, otwierając tym samym drogę do podjęcia pracy w centrach logistycznych, firmach spedycyjno-transportowych, w działach zakupów i/lub dystrybucji przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, a także w sektorze publicznym.

  Poznacie nowoczesne technologie informatyczne umożliwiające optymalne planowanie, organizowanie i nadzór nad procesami logistycznymi w firmach. Studia na kierunku LOGISTYKA mają charakter warsztatowo-praktyczny. Dzięki czemu studenci zamiast uczyć się wyłącznie teorii, nabywają wiedzy praktycznej o najlepszych rozwiązaniach w procesach logistycznych od praktyków działających w sektorze TSL (Transport-Spedycja-Logistyka).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MANAGEMENT AND FINANCE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów management and finance

  Kierunek adresowany jest do osób gotowych pracować w organizacjach o wymagających normach i zasadach funkcjonujących w wielokulturowym, globalnym otoczeniu. Od kandydatów oczekuje się zdolności do porozumiewania się w kilku językach, otwartości na współpracę, zdolności do logicznego myślenia i uporządkowanego postrzegania świata. Kandydaci na studia powinni ponadto wykazywać zainteresowanie procesami gospodarczymi i społecznymi oraz charakteryzować się otwartością na wymianę poglądów i gotowością do akceptacji zmian.

  Celem studiów na kierunku MANAGEMENT AND FINANCE jest wykształcenie specjalistów średniego szczebla  – asystentów dla kadry menedżerskiej w różnych organizacjach, zwłaszcza biznesowych – posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie zastosowania metod, technik i narzędzi organizatorskich oraz finansów i rachunkowości, przydatnych do wspomagania procesów zarządzania w sposób profesjonalny i etyczny.

  Program CIMA

  Dzięki umowie z Chartered Institute of Management Accountants studenci kierunku Management and Finance mogą brać udział w programie CIMA. Umożliwia on zdobycie Certificate in Business Accounting oraz uzyskiwanie zwolnień z egzaminów CIMA.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku management and finance brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język angielski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH - BPA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów automatyzacja procesów biznesowych - bpa

  Kierunek przygotowuje wykwalifikowanych specjalistów do realizacji zadań związanych z robotyzacją i automatyzacją procesów biznesowych. Umożliwia poznanie specyfiki pracy w środowisku rzeczywistym i wirtualnym. Przygotowuje studenta do pracy w różnych obszarach w przedsiębiorstwie, w tym do pełnienia ról kierowniczych. 
   
  Podczas sześciu semestrów studenci poznają odpowiedź, m.in. na następujące pytania: 
  • W jaki sposób robot komunikuje się z człowiekiem? 
  • Czym różni się praca w środowisku rzeczywistym i wirtualnym? 
  • Czy cyfrowe rozwiązania mogą zastąpić wszystkie czynności wykonywane przez pracowników? 
  • Na czym polega proces automatyzacji, jak go zaprojektować i wdrożyć? 
  • Jak wykorzystuje się robotyzację i automatyzację do optymalizacji procesów biznesowych? 
  • Jak kierować cyfrowym pracownikiem i usprawniać jego działanie? 
  • Czy rozwój sztucznej inteligencji i digitalizacji otwiera nieograniczone możliwości zmian w organizacjach? 
  • Jak odnaleźć się w zespole stechnologizowanym? 
  • Jakie kompetencje są niezbędne, by zarządzać zmianą i wdrażać nowatorskie rozwiązania? 
  • Do czego służy platforma Blue Prism? 
  • Jak analizuje się i testuje procesy biznesowe? 
   
  Jeśli ciekawią Cię odpowiedzi na te pytania, Automatyzacja procesów biznesowych – BPA to kierunek dla Ciebie. Powstał on w ścisłej współpracy z biznesem. Partnerem inicjującym jest Nordea, natomiast do grona partnerów należą obecnie: Fujitsu, Digital Workforce, Digital Teammates, DXC Technology, B/S/H, Mindbox, Inwedo. Przedstawiciele tych firm prowadzą zajęcia dla studentów. Opiekę nad kierunkiem sprawują: Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją oraz Centrum Mikser Inteligentnych Technologii. Studenci tego kierunku posiadają darmowy dostęp do programu Blue Prism, pozwalającego automatyzować procesy organizacyjne. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyzacja procesów biznesowych - bpa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język angielski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUSINESS AND DIGITAL ANALYTICS

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów business and digital analytics

  INFORMACJE OGÓLNE

  Sukces we współczesnym biznesie oparty jest na synergicznym połączeniu kreatywności z krytycznym myśleniem, innowacyjności z analityczny spojrzeniem, empatii ze zdolnością podejmowania szybkich i trafnych decyzji. We wszystkich tych obszarach kluczowym staje się dostęp do wiarygodnych danych i informacji. W epoce fakenewsów zdolność oceny sytuacji w oparciu o rzetelne dane decyduje o skuteczności zarzadzania. Nie bez kozery mówi się, że jeśli nie mierzysz, to nie zarządzasz. To przekonanie nabiera szczególnego znaczenia w świecie cyfrowym.

  Kierunek ten umożliwia zdobycie następujących kompetencji:

  • analizy danych
  • budowania systemów pomiaru stron internetowych, social mediów czy działań e-commerce
  • projektowania modeli biznesowych w sferze cyfrowej
  • wykorzystania danych płynących z dostępnych systemów, np.: Google Analytics
  • oceny efektywności działań rynkowych
  • prowadzenia badań rynku w wymiarze jakościowym i ilościowym
  • analityki finansowej
  • określania wartości firmy i zdolności jej do konkurowania
  • analizy opłacalności inwestycji biznesowych
  • sprawnej i efektywnej wizualizacji danych
  • przygotowywania raportów biznesowych
  • zastosowania nowych technologii i rozwiązań IT dla potrzeb analizy danych i ich wizualizacji

  DLA KOGO

  Dla wszystkich tych, którzy  poważnie myślą o swojej przyszłości w świecie biznesu, w szczególności w obszarze digital.

  PROGRAM KSZTAŁCENIA

  • Accounting and Finance Management
  • Applied Statistics
  • Art of Business Decisions Making
  • Digital Applications for Business
  • Logic Critical Thinking
  • Organizational Behaviour
  • Company Performance and Business Health Metrics
  • Content and Community Management Analytics
  • Managerial Economics and Evidence Based Management
  • Qualitative Research Methods and Analysis
  • Quantitative Research Methods and Analysis
  • Capstone Project
  • Customer, Operations and People Analytics
  • Digital Business Models
  • Google Analytics
  • Web, Social Media and E-Commerce Analytics
  • Business Communication, Reporting and Data Visualization

   

  PERSPEKTYWY PRACY

  Kluczowe umiejętności jakie zdobędą studenci w trakcie studiów to:

  • analityka biznesowa na poziomie strategicznym i operacyjnym (metody, techniki, modele, rozwiązania), także w odniesieniu do organizacji działających w kanałach i mediach cyfrowych
  • budowa nowych modeli biznesowych
  • krytyczne myślenie
  • ocena wiarygodności danych i zdolności weryfikacji danych i informacji
  • zdolność podejmowania skutecznych decyzji poprzez wykorzystanie wiarygodnych informacji
  • integrowania wiedzy z różnych źródeł oraz interdyscyplinarnego podejścia do analizy problemów biznesowych
  • ocena opłacalności inwestycji biznesowych w tym długo i krótkookresowych skutków decyzji rynkowych
  • umiejętności posługiwania i wykorzystywania oprogramowania i narzędzi analizy związanych z analityką biznesową w sferze digital, jak i prezentacji danych i budowy dashboardów

  Przykładowe stanowiska i zawody, w których będą mogli pracować absolwenci analityk biznesowy, analityk giełdowy, analityk finansowy, analityk ruchu na stronach internetowych, analityk trendów rynkowych (cool hunter), menedżer produktu (product manager), menedżer marki (brand manager) itp.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów przyjmowani będą na podstawie pisemnego opracowania na wskazany temat oraz rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów, którzy pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, kolejnym kryterium naboru będzie konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów. * Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CYFRYZACJA I ZARZĄDZANIE DANYMI W BIZNESIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie

  Kierunek ten adresowany jest do osób, które interesują się technologiami informatycznymi i ich zastosowaniem w organizacji. Chcą zgłębiać tematy związane z analizą, pozyskiwaniem i bezpieczeństwem danych, raportowaniem, zarządzaniem informacją. 
  Czy zastanawiałeś się: 
  • jak firmy pozyskują dane i w jaki sposób je przetwarzają 
  • czym jest Internet Rzeczy 
  • jakie umiejętności trzeba posiadać i jakie narzędzia należy wykorzystać, by przygotować dobre raporty 
  • na czym polega profesjonalna analityka danych 
  • czym zajmuje się analityk mediów społecznościowych 
  • jak przetwarza się duże zbiory danych i buduje na ich podstawie wnioski oraz strategie 
  • jak projektuje się procesy biznesowe i cyfrowe rozwiązania 
  • w jaki sposób chroni się dane i dba o bezpieczeństwo cyfrowe 
  • w jaki sposób pozyskiwanie danych przekłada się na korzyści biznesowe? 
  Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź podczas zajęć na tym kierunku. Łączy on wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk ścisłych z umiejętnościami komunikacyjnymi i analitycznymi. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, laboratoriów i warsztatów projektowych z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych. Program tego kierunku powstał przy współudziale praktyków biznesu, którzy są współprowadzącymi wielu przedmiotów. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DIGITAL COMMUNICATION AND SOCIAL MEDIA FOR MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów digital communication and social media for management

  INFORMACJE OGÓLNE

  Kierunek Digital Communication and Social Media for Management powstał w wyniku rozmów z ekspertami kierunkowymi, analiz zarówno rynku pracodawców, jak i oferty rynku edukacyjnego – polskiego i zagranicznego. Tym samym idealnie wpisuje się w obszar zainteresowań młodego pokolenia jak i trendy rynkowe. Unikatowym jest ogromny walor praktyczny kierunku, który podniesie nie tylko wartość samych zajęć, czyniąc je wysoce interesującymi, ale pozwoli na utrzymywanie odpowiedniego poziomu aktualizacji przekazywanej wiedzy.

  W czasie zajęć ogromny nacisk położony zostanie na kreowanie umiejętności studentów, pozwalające im na samodzielne podejmowanie działań. Kierunek realizowany będzie również we współpracy z wykładowcami z uczelni zagranicznych, co z pewnością pozwoli studentom na pozyskiwanie wiedzy w ujęciu globalnym, czyniąc ich bardziej otwartymi i gotowymi na pracę w środowiskach międzynarodowych w przyszłości. Niepodważalnym atutem jest Rada Programowa Kierunku – Gremium Praktyków składająca się z przedstawicieli wiodących firm z branży digital i social media – osób, które będą brały czynny udział w zajęciach, jako zaproszeni praktycy. Współpraca z nimi prowadzona będzie na zasadach Mentoringu oraz Business Angels.

  DLA KOGO

  To kierunek dla osób otwartych, ceniących sobie kreatywność, nietuzinkowość rozwiązań oraz otwartość na nowości, jednocześnie doceniających potencjał rynku digitalowego, w tym social media.

  PROGRAM KSZTAŁCENIA

  • Economics
  • Fundamentals of Finance
  • Introduction to Management
  • IT Tools for Business
  • Organization Theory
  • Understanding Business
  • Applied Mathematics and Statistics for Business
  • Basics of Media
  • Business English
  • Business Environment
  • Issues in Business
  • Market & Marketing
  • Organizational Behaviour
  • Data Protection and Cybersecurity
  • Digital Economy and Commerce
  • Digital Technologies
  • Inbound Marketing
  • Innovation Business Models
  • Market Research and Data-Driven Decisions
  • Marketing Communication
  • Customer Experience
  • Customer Behaviour
  • Social Media Management
  • Social Media Toolbox
  • Crisis in Social Media
  • Graphics and Design
  • Influencer Marketing
  • Social Media Ads and Analytics

  PERSPEKTYWY PRACY

  Stanowiska, na jakich będzie mógł pracować absolwent tego kierunku to m.in. :

  • Social Commerce and Digital Services Manager
  • Specjalista ds. mediów społecznościowych,
  • Social media manager
  • Social media expert
  • Social media master
  • Junior Social Media Account Executive
  • Creative Copywritter
  • Contenet marketing manager/coordinator
  • Specjalista ds. Kontentu i Social Media
  • Specjalista ds. Facebook Ads
  • Influenecer Marketing Master
  • Specjalista ds. Influencer Marketingu

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku digital communication and social media for management brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język angielski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów environmental management

  INFORMACJE OGÓLNE

  Program obejmuje niezbędne podstawy wiedzy z zakresu wyzwań, problemów i zagrożeń antropogenicznych środowiska przyrodniczego, dostarcza wiedzy nt. nowoczesnej ochrony środowiska oraz współczesnego paradygmatu rozwoju i zarządzania organizacjami o różnym charakterze (biznes, sektor publiczny, organizacje społeczne). Rozwija także umiejętności organizowania działalności ukierunkowanej na aspekty środowiskowe oraz posługiwania się nowoczesnymi instrumentami zarządzania środowiskowego.

  DLA KOGO

  Adresatami kierunku są osoby, którym bliskie są wartości związane z ochroną środowiska. Ten kierunek stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania cywilizacyjne związane z koniecznością zmian wzorców produkcji i konsumpcji oraz modeli i form zarządzania w organizacjach biznesowych i publicznych zgodnie z paradygmatem zrównoważonego rozwoju.

  Wyzwania te skutkują także zmianami na rynkach pracy, na których coraz częściej poszukiwani są specjaliści dysponujący profesjonalną i interdyscyplinarną wiedzą z zakresu ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem w organizacjach publicznych i prywatnych.

  PROGRAM KSZTAŁCENIA

  • Business Ethics and CSR
  • Environmental Economics
  • Environmental Policy and Governance
  • Environmental Regulation and Law
  • Environmental Science
  • Sustainable Development
  • Business Models and Environmental Design
  • Cleaner Production, Circular Economy and Industrial Ecology
  • Environmental Technologies for XXI Century
  • Global Challenges and Issues
  • Master Seminar - semester 2
  • Research Methods and Analysis
  • Environmental Conflict, Crisis and Risk Management
  • Environmental Impact Assessment
  • Environmental Management Systems
  • Environmental Planning
  • Environmental Reporting
  • Smart Cities and Green Communities

  PERSPEKTYWY PRACY

  Absolwent naszego kierunku będzie odpowiednio przygotowany do zarządzania organizacją przy jednoczesnym uwzględnianiu czynników i aspektów środowiskowych jako integralnej części całego systemu zarządzania. W szczególności będzie:

  • posiadać odpowiednio ukształtowaną świadomość i wiedzę na temat problemów środowiskowych w organizacji;
  • móc poprawnie identyfikować aspekty środowiskowe w działalności dowolnej organizacji;
  • móc podejmować decyzje o kierunkach rozwoju organizacji z uwzględnieniem skutków dla środowiska przyrodniczego;
  • posiadać umiejętność projektowania struktury organizacji w sposób umożlwiający zoptymalizowanie zużycia zasobów naturalnych i zmniejszający fizyczną presję na środowisko;
  • umieć opracować i wdrożyć system zarządzania środowiskowego zintegrowany z ogólnym systemem zarządzania organizacją;
  • umieć dobierać instrumenty i narzędzia do rozwiązywania problemów środowiskowych w organizacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów przyjmowani będą na podstawie pisemnego opracowania na wskazany temat oraz rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów, którzy pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, kolejnym kryterium naboru będzie konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów grupa kierunków finanse i rachunkowość

  RACHUNKOWOŚĆ

  Kierunek ten jest prowadzony przez jeden z najlepszych ośrodków naukowo-badawczych w kraju w dziedzinie rachunkowości. A to wszystko dzięki inicjatywie pracowników Katedry Rachunkowości naszego Wydziału.  Katedra ta, określana mianem łódzkiej szkoły rachunkowości, z 70 letnim doświadczeniem naukowym, badawczym i praktycznym, wielokrotnie współuczestniczyła w opracowaniu zmian legislacyjnych w polskiej rachunkowości.

  Program studiów powstał we współpracy ze specjalistami – praktykami i  jest na bieżąco dostosowywany do aktualnych potrzeb rynku. Studenci poznają między innymi formy prowadzenia ewidencji gospodarczej, podstawy prawne działalności gospodarczej, zasady sporządzania i analizy sprawozdań finansowych oraz podstawy controllingu w przedsiębiorstwie.

  Akredytacja ACCA

  Wydział Zarządzania posiada akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, jednej z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z dziedziny rachunkowości.

  Członkowie ACCA mają otwartą drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów. Akredytacja na Wydziale zwalnia absolwentów I stopnia kierunku Rachunkowość z egzaminów F1, F2, F3, F4, F6. Kwalifikacje można rozpocząć już w trakcie studiów i uzyskać zwolnienia z egzaminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach.

   

  FINANSE I INWESTYCJE

  Kierunek Finanse i inwestycje ma charakter bardzo praktyczny: oferuje wysoko wyspecjalizowaną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, realizacji inwestycji rzeczowych oraz kapitałowych. W programie studiów oprócz przedmiotów finansowych znajdują się niezbędne dla finansistów przedmioty z zakresu rachunkowości.

  Będąc studentami tego kierunku poznacie rynki finansowe, specyfikę projektów inwestycyjnych, systemy: bankowy, podatkowy i ubezpieczeniowy. Dzięki współpracy z praktykami, którzy reprezentują przedsiębiorstwa, a także instytucje finansowe i doradcze, W toku studiów wykorzystywane są gry symulacyjne oparte na nowoczesnych narzędziach informatycznych.

  Pozwalają one lepiej zrozumieć mechanizm zarządzania finansami i podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwach. Studenci mają możliwość praktycznego sprawdzenia posiadanej wiedzy  poprzez udział w symulacji biznesowej TOPSIM II. Jest to gra finansowa oparta na realistycznym modelu zarządzania firmą, wykorzystywana między innymi na uczelniach niemieckich. Umożliwia szybkie zdobywanie wiedzy oraz doświadczenia w środowisku wolnym od ryzyka.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku grupa kierunków finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GRUPA KIERUNKÓW ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów grupa kierunków zarządzanie

  Jeśli chcecie zostać specjalistami w zakresie zarządzania, wiedzieć, jak rozwijać i udoskonalać organizację, kierunek Zarządzanie jest adresowany do Was. Program studiów obejmuje przedmioty ogólnomenedżerskie takie jak podstawy zarządzania, ekonomię, podstawy działalności biznesowej, wprowadzenie do finansów i rachunkowości, podstawy marketingu, prawo cywilne i handlowe, podstawy zarządzania procesami operacyjnymi. 

  Studia I stopnia na kierunku Zarządzanie to bardzo dobry początek kształcenia dla tych, którzy nie są jeszcze w pełni zdecydowani, którą z dziedzin nauk ekonomicznych wybrać. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą zarówno specjalizować się w obszarze marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi czy zarządzania publicznego jak i kontynuować kształcenia na takich kierunkach jak Finanse i rachunkowość, Logistyka czy Prawo podatkowe i rachunkowość.

  Dzięki aktywnej współpracy Wydziału Zarządzania z otoczeniem biznesowym, macie szanse realizować praktyki zawodowe w największych polskich firmach oraz międzynarodowych korporacjach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie projektami

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku grupa kierunków zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA W BIZNESIE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów logistyka w biznesie

  Studia II stopnia na kierunku LOGISTYKA W BIZNESIE na Wydziale Zarządzania UŁ realizują autorski program kształcenia oparty na amerykańskich i zachodnioeuropejskich wzorcach. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności odpowiadające współczesnym wymaganiom logistycznego rynku pracy.

  Pod okiem doświadczonych praktyków realizują projekty, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.  Głównym celem studiów magisterskich na kierunku LOGISTYKA W BIZNESIE jest kształcenie operacyjnej kadry menedżerskiej dla potrzeb sektora przemysłowego i usługowego, a także jednostek sektora publicznego w zakresie procesów logistycznych.

  Program studiów obejmuje współczesną wiedzę na temat zarządzania procesami w ramach łańcucha dostaw przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych i technik organizacyjnych. Jednocześnie każdy student uczestniczy w zajęciach rozwijających kompetencje miękkie, takie jak komunikacja interpersonalna, współpraca w zespole, zarządzanie projektami. Absolwenci kierunku LOGISTYKA W BIZNESIE są wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności umożliwiające im zatrudnienie na stanowiskach menedżerów operacyjnych w procesach realizowanych w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Informatyka w logistyce
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Informatyka w logistyce
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw

  STUDIA II STOPNIA

  Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów: w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.: należący do dziedziny nauk ekonomicznych* lub kierunku: lingwistyka dla biznesu, logistyka - realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, logistyka z systemami informatycznymi - realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych; w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.: należący do dyscypliny "nauki o zarządzaniu i jakośći"** lub do dyscypliny "ekonomia i finanse"** lub kierunku: lingwistyka dla biznesu, logistyka - realizowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, logistyka z systemami informatycznymi - realizowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc, Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

  Kierunek PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI to odpowiedź na aktualne potrzeby i oczekiwania studentów. Wielu z nich interesuje się planowaniem kariery zawodowej, myśli o założeniu własnej firmy, śledzi innowacyjne i kreatywne rozwiązania w biznesie.
  Wybierając studia na tym kierunku, zostaniecie przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jednocześnie zdobędziecie wiedzę, jak skutecznie zarządzać innowacjami i korzystać ze środków unijnych. Nauczycie się praktycznego analizowania i diagnozowania potencjału rozwojowego i innowacyjnego firmy. Dzięki współpracy z uczelniami ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, Hiszpanii czy Niemiec będziecie zdobywać kontakty i umiejętności pracy w środowisku międzynarodowym.
   
  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - studia niestacjonarne I stopnia - kierunek studiów przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami (Grupa kierunków Zarządzanie)
  Kierunek PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI to odpowiedź na aktualne potrzeby i oczekiwania studentów. Wielu z nich interesuje się planowaniem kariery zawodowej, myśli o założeniu własnej firmy, śledzi innowacyjne i kreatywne rozwiązania w biznesie. Wybierając studia na tym kierunku, zostaniecie przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jednocześnie zdobędziecie wiedzę, jak skutecznie zarządzać innowacjami i korzystać ze środków unijnych. Nauczycie się praktycznego analizowania i diagnozowania potencjału rozwojowego i innowacyjnego firmy. Dzięki współpracy z uczelniami ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, Hiszpanii czy Niemiec będziecie zdobywać kontakty i umiejętności pracy w środowisku międzynarodowym. 
  Studia niestacjonarne na kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami należą do Grupy kierunków ZARZĄDZANIE. Grupa ta obejmuje następujące kierunki studiów: Analityka biznesu, Marketing, Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, Zarządzanie, Zarządzanie miastem, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kandydaci zapisują się w procesie rekrutacji na Grupę kierunków Zarządzanie. Wybór kierunku następuje do końca pierwszego roku studiów. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów rachunkowość

  Kierunek ten jest prowadzony przez jeden z najlepszych ośrodków naukowo-badawczych w kraju w dziedzinie rachunkowości. A to wszystko dzięki inicjatywie pracowników Katedry Rachunkowości naszego Wydziału.  Katedra ta, określana mianem łódzkiej szkoły rachunkowości, z 70 letnim doświadczeniem naukowym, badawczym i praktycznym, wielokrotnie współuczestniczyła w opracowaniu zmian legislacyjnych w polskiej rachunkowości.

  Program studiów powstał we współpracy ze specjalistami – praktykami i  jest na bieżąco dostosowywany do aktualnych potrzeb rynku. Studenci poznają między innymi formy prowadzenia ewidencji gospodarczej, podstawy prawne działalności gospodarczej, zasady sporządzania i analizy sprawozdań finansowych oraz podstawy controllingu w przedsiębiorstwie.

  Akredytacja ACCA

  Wydział Zarządzania posiada akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, jednej z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z dziedziny rachunkowości.

  Członkowie ACCA mają otwartą drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów. Akredytacja na Wydziale zwalnia absolwentów I stopnia kierunku RACHUNKOWOŚĆ z egzaminów F1, F2, F3, F4, F6. Kwalifikacje można rozpocząć już w trakcie studiów i uzyskać zwolnienia z egzaminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach.

   

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - studia niestacjonarne I stopnia - kierunek studiów rachunkowość (Grupa kierunków Finanse i Rachunkowość)

  Kierunek ten jest prowadzony przez jeden z najlepszych ośrodków naukowo-badawczych w kraju w dziedzinie rachunkowości. A to wszystko dzięki inicjatywie pracowników Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ.  Katedra ta, określana mianem łódzkiej szkoły rachunkowości, z ponad 70-letnim doświadczeniem naukowym, badawczym i praktycznym, wielokrotnie współuczestniczyła w opracowaniu zmian legislacyjnych w polskiej rachunkowości. 

  Program studiów powstał we współpracy ze specjalistami – praktykami i  jest na bieżąco dostosowywany do aktualnych potrzeb rynku. Studenci poznają między innymi formy prowadzenia ewidencji gospodarczej, podstawy prawne działalności gospodarczej, zasady sporządzania i analizy sprawozdań finansowych oraz podstawy controllingu w przedsiębiorstwie. 

  Akredytacja ACCA 

  Wydział Zarządzania posiada akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, jednej z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z dziedziny rachunkowości. Członkowie ACCA mają otwartą drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów. Akredytacja na Wydziale zwalnia absolwentów I stopnia kierunku Rachunkowość z egzaminów F1, F2, F3, F4, F6. Kwalifikacje można rozpocząć już w trakcie studiów i uzyskać zwolnienia z egzaminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach.

  Studia niestacjonarne na kierunku Rachunkowość należą do Grupy kierunków FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. Grupa kierunków FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ obejmuje dwa kierunki studiów: Finanse i inwestycje oraz Rachunkowość. 

  Kandydaci zapisują się w procesie rekrutacji na Grupę kierunków Finanse i Rachunkowość. Wybór kierunku następuje do końca pierwszego roku studiów. 

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów rachunkowość i zarządzanie finansami

  Kierunek RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI wychodzi naprzeciw wyzwaniom stojącym przed kadrą zarządzającą podmiotami gospodarczymi i dostarczycielami kapitału w dynamicznie zmieniającym się środowisku gospodarczym. Stanowi ważne ogniwo w tworzeniu i funkcjonowaniu gospodarki opartej na wiedzy, podlegającej globalizacji.

  Zdobyta wiedza i ukształtowane umiejętności w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami na tym poziomie studiów zapewniają przygotowanie absolwentów do kierowania zespołami problemowymi, współuczestniczenia w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, do zarządzania finansami przedsiębiorstw i ich inwestycjami oraz do doradztwa finansowego. 

  Nabyta wiedza i umiejętności stwarzają także podstawy do budowy własnej kariery zawodowej w zakresie wykonywania zawodów związanych z obszarowym profilem kształcenia, w tym specjalisty ds. rachunkowości, specjalisty ds. rachunkowości zarządczej, głównego księgowego, kontrolera finansowego lub doradcy finansowego.

  Doświadczona i wyspecjalizowana kadra

  Katedra Rachunkowości prowadząca kierunek RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI to zespół wielu ekspertów i doświadczonych specjalistów w zakresie opracowywania i wdrażania systemów rachunkowości w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych.

  Pracownicy Katedry Rachunkowości są autorami wielu Krajowych Standardów Rachunkowości oraz projektantami systemów controllingu/rachunkowości zarządczej w prężnie działających przedsiębiorstwach. Wykładowcy przedmiotów to autorzy oryginalnych podręczników akademickich i zbiorów zadań wykorzystywanych na zajęciach, którzy stale pracują nad udoskonalaniem procesu dydaktycznego.

  Przekazują wiedzę i dzielą się doświadczeniem, uwzględniając aktualne regulacje prawne i środowiskowe, a także najnowsze światowe koncepcje i metody. Podobnie, pracownicy Katedry Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa, odpowiedzialni za specjalność Doradca finansowy, mają swą naukową i zawodową renomę.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Menedżer finansowy
  • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
  • Rachunkowość zarządcza/controlling
  • Rachunkowość z akredytacją acca

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Menedżer finansowy
  • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
  • Rachunkowość zarządcza/controlling
  • Rachunkowość z akredytacją acca

  STUDIA II STOPNIA

  Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów: w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.: należący do dziedziny nauk ekonomicznych* lub kierunku: lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna, matematyka (specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna), analiza finansowa; w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.: należący do dyscypliny "nauki o zarządzaniu i jakośći"** lub do dyscypliny "ekonomia i finanse"** lub kierunku: lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna, matematyka (specjalność: matematyka finansowa i aktuarialna), analiza finansowa. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.należący do dyscypliny "nauki o zarządzaniu i jakośći"** lub do dyscypliny "ekonomia i finanse"** lub kierunku: lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna, matematyka (specjalność: matematyka finansowa i aktuarialna), analiza finansowa. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE BIZNESEM - STUDIA DLA NIEEKONOMISTÓW

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów

  Oferta studiów magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE BIZNESEM jest kierowana do absolwentów studiów I stopnia kierunków nieekonomicznych, którzy chcą zostać specjalistami w zakresie zarządzania w biznesie.

  W trakcie pierwszego semestru studiów studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu zarządzania procesami  w przedsiębiorstwach. Później mają możliwość pogłębienia swoich zainteresowań w ramach jednej z dwóch specjalności: Zarządzania firmą oraz Zarządzania zasobami IT.

  Celem studiów na kierunku ZARZĄDZANIE BIZNESEM jest kształcenie specjalistów w zakresie szeroko rozumianego zarządzania oraz kadry menedżerskiej dla potrzeb organizacji biznesowych (zakładanie i prowadzenie firm z sektora MSP – małych i średnich przedsiębiorstw), firm związanych z procesami IT (procesy projektowo-programistyczne, wdrożeniowe oraz bieżąca eksploatacja usług IT).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie firmą
  • Zarządzanie zasobami it

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie firmą
  • Zarządzanie zasobami it

  STUDIA II STOPNIA

  Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów: w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.: należący do dziedziny innej niż nauki ekonomiczne*; w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.: należący do dyscypliny innej niż nauki o zarządzaniu i jakości** oraz ekonomia i finanse** W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc, Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE MIASTEM

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów zarządzanie miastem

  Kierunek ZARZĄDZANIE MIASTEM oferuje studentowi możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego,  ze szczególnym uwzględnieniem miast i ich obszarów funkcjonalnych. Szczególny nacisk położono na zaprezentowanie nowoczesnych metod zarządzania miastem zorientowanych na podnoszenie ich atrakcyjności i konkurencyjności.

  Ważnym elementem kształcenia jest wyposażenie studenta w umiejętności zastosowania w praktyce innowacyjnych narzędzi wspierania procesów decyzyjnych w obszarze zarządzania miastem, z uwzględnieniem nowych koncepcji rozwoju miast (w tym smart/intelligent city, circular economy itd.)

  Kształcenie w ramach kierunku oferuje studentowi możliwość rozwijania aktywnych postaw zarówno w sferze pracy indywidualnej, jak i zespołowej, wspiera kreatywność oraz rozwija zdolność do konstruktywnego prezentowania własnych poglądów i opinii. Profil studiów został ukierunkowany na wykształcenie u przyszłych absolwentów szerokiego wachlarza umiejętności zawodowych, nabywanych także w ramach praktyk zawodowych, wzmacniających ich pozycję na rynku pracy.

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - studia niestacjonarne I stopnia - kierunek studiów zarządzanie miastem (Grupa kierunków Zarządzanie)

  Kierunek ZARZĄDZANIE MIASTEM oferuje studentowi możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego,  ze szczególnym uwzględnieniem miast i ich obszarów funkcjonalnych. Szczególny nacisk położono na zaprezentowanie nowoczesnych metod zarządzania miastem zorientowanych na podnoszenie ich atrakcyjności i konkurencyjności. Ważnym elementem kształcenia jest wyposażenie studenta w umiejętności zastosowania w praktyce innowacyjnych narzędzi wspierania procesów decyzyjnych w obszarze zarządzania miastem, z uwzględnieniem nowych koncepcji rozwoju miast (w tym smart/intelligent city, circular economy itd.) 

  Kształcenie w ramach kierunku oferuje studentowi możliwość rozwijania aktywnych postaw zarówno w sferze pracy indywidualnej, jak i zespołowej, wspiera kreatywność oraz rozwija zdolność do konstruktywnego prezentowania własnych poglądów i opinii. Profil studiów został ukierunkowany na wykształcenie u przyszłych absolwentów szerokiego wachlarza umiejętności zawodowych, nabywanych także w ramach praktyk zawodowych, wzmacniających ich pozycję na rynku pracy. 

  Studia niestacjonarne na kierunku ZARZĄDZANIE MIASTEM należą do Grupy kierunków ZARZĄDZANIE. Grupa ta obejmuje następujące kierunki studiów: Analityka biznesu, Marketing, Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, Zarządzanie, Zarządzanie miastem, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kandydaci zapisują się w procesie rekrutacji na Grupę kierunków Zarządzanie. Wybór kierunku następuje do końca pierwszego roku studiów. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie miastem brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów zarządzanie w administracji publicznej

  Chcesz mieć swój udział w działaniach realnie wpływających na zmianę otaczającej Cię rzeczywistości, poprawiających warunki życia, rozwiązujących problemy społeczne, otwierających nowe możliwości?

  Interesuje Cię praca jako konsultant, doradca czy menedżer w organizacjach sektora publicznego, takich jak przedsiębiorstwa komunalne i państwowe czy organizacje pożytku publicznego?

  Chciałbyś dołączyć do grona ekspertów pracujących w urzędach administracji publicznej czy instytucjach Unii Europejskiej?

  A może chciałbyś budować swoją ścieżkę kariery w prywatnej firmie, która realizuje projekty wspólnie z sektorem publicznym?

  Studia na tym kierunku pozwolą Ci zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne w pracy w instytucjach publicznych. Poznasz tajniki strategicznego zarządzania finansami, dowiesz się jak zarządzać projektami w administracji publicznej, poznasz również metody zarządzania zasobami ludzkimi. Będziesz uczestniczyć w warsztatach z zakresu marketingu społecznego i publicznego oraz zarządzania kryzysowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów: w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.: należący do dziedziny nauk ekonomicznych* lub kierunku: lingwistyka dla biznesu; w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.: należący do dyscypliny "nauki o zarządzaniu i jakośći"** lub do dyscypliny "ekonomia i finanse"** lub kierunku: lingwistyka dla biznesu. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc, Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (15)

Student Ocena odpowiedz

Nie rozumiem dlaczego komentarze są źle. Naprawdę świetna uczelnia z wykwalifikowanymi wykładowcami. Perspektywy zatrudnienia są na wyższym poziomie

Student Ocena odpowiedz

Rachunkowość - wiele godzin praktycznych zajęć przydatnych w późniejszym rozwoju kariery w rachunkowości, możliwość zaliczenia części egzaminów popularnego, międzynarodowego certyfikatu z rachunkowości ACCA, nowoczesny wydział. Ale też i tradycja, ponieważ kierunek ten powstał jako pierwszy w Polsce. Zdecydowanie polecam.

Kamil Ocena odpowiedz

Zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Łódzkim to wiedza przekazywana na konkretnych przykładach, przez fachowców i przedstawicieli konkretnych dyscyplin

Aneta Ocena odpowiedz

Podczas studiów na kierunku Zarządzanie otrzymujesz pokaźną porcję wiedzy z różnych dziedzin. To oczywiście sprawia, że rosną twoje notowania na rynku pracy. . Dzięki tej różnorodności przedmiotów wiem, że wybiorę dla siebie dodatkowe drogi zawodowe

Seweryn Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Łódzkim, na kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami poszerzyło mój pogląd na zarządzanie, co jest podstawą dla kogoś, kto marzy o własnej działalności gospodarczej. Poza tym, zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, więc studenci mają możliwość porównać teorię z praktyką i uczyć się od najlepszych.

Adam Ocena odpowiedz

Studia powinny być innowacyjne, nowoczesne, aby wykształcenie odpowiadało zapotrzebowaniu rynku pracy. Dlatego wybrałem Uniwersytet Łódzki. Studiując Marketing pozyskuję aktualną wiedzę, poznaję najnowsze trendy i kierunki rozwoju

Krzysiek Ocena odpowiedz

Finanse i rachunkowość to zbiór różnych umiejętności, które są coraz częściej szukane na rynku pracy. Poza tym, czyż nie przyjemnie jest pracować z pieniędzmi

Mariusz Ocena odpowiedz

Muszę przyznać, że studia na Uniwersytecie Łódzkim otworzyły mi oczy i w ich trakcie zrozumiałem jak długa droga przede mną, by osiągnąć zawodowy sukces. Ale wpłynęło to na mnie motywująco. Finanse i inwestycje to ciekawy kierunek, między innymi przez prowadzone zajęcia. Moimi ulubionymi są symulacje biznesowe, dzięki którym zdobywam wiedzę i doświadczenie w środowisku wolnym od ryzyka.

Darek Ocena odpowiedz

Uniwersytet Łódzki jest uczelnią, która przygotowuje do wejścia w świat biznesu. Umiejętności, które zdobywamy na kierunku Analityka biznesu dają nam pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Nauka to nie tylko wiedza. To także poczucie, że jest się w stanie bardzo wiele osiągnąć

student Ocena odpowiedz

Wydział świetny, miła obsługa w dziekanacie i bardzo pomocna, kierunki i programy są na bieżąco dostosowywane do aktualnych trendów rynkowych, bardzo dużo praktyki, wykładowcy ok, widać, że są dla studentów, a nie na odwrót jak na Eksocu.

Sara Ocena odpowiedz

Bardzo dobrze wyposażone sale, aule, fajnie zorganizowane miejsca do spędzania czasu między zajęciami. Panie w dziekanatach zawsze pomocne, super! Poznałam tu wielu wspaniałych ludzi :)

Licencjatka Ocena odpowiedz

Wydział Zarządzania to przede wszystkim uczelnia dobrze zarządzana i przyjazna studentom, sporo się tu dzieje, jest bardzo dużo bezpłatnych warsztatów umożliwiających rozwój i wzbogacających późniejsze CV. Poza tym ludzie tu są bardzo otwarci, można nawiązać świetne kontakty, a wykładowcy są prostudenccy :) mogę śmiało polecić ten wydział! po trzech latach nie chcę go opuszczać na drugi stopień :D

Studentka 4 roku Ocena odpowiedz

Wykładowcy - wiadomo, to zależy ale większość ciekawie prowadzi zajęcia i są w porządku :) wiele sie dzieje, wszelkie atrakcje na UŁ typu Targi Pracy czy inne ciekawe eventy są organizowane u nas więc to też duży plus. Wydział ma swój fajny klimat, nauka + chill :)

Arek Ocena odpowiedz

Świetna atmosfera na wydziale, przyjaźni i pomocni wykładowcy :) Co istotne dla wielu młodych osób, stały dostęp do internetu , jest gdzie posiedzieć i podłączyć laptopa :)

Magda Ocena odpowiedz

Studia ciekawe, super miejsce, bardzo przyjaźni wykładowcy :)

Pokaż więcej