ul. Konstytucji 3 Maja 65

97-200 Tomaszów Mazowiecki 

tel.:(44) 724 97 20

fax:(44) 724 97 20

e-mail:filiaul@uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

ul. Konstytucji 3 Maja 65

97-200 Tomaszów Mazowiecki 

tel.:(44) 724 97 20

fax:(44) 724 97 20

e-mail:filiaul@uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Tomaszowie Mazowieckim - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów administracja

  ADMINISTRACJA jest kierunkiem umożliwiającym zdobycie wszechstronnej i rzetelnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych odnoszących się do procesów administrowania, przede wszystkim w szeroko ujętej administracji publicznej, jak również w sektorze pozarządowym (stowarzyszenia, fundacje), czy w przedsiębiorstwach. Studia na poziomie magisterskim mają za zadanie przygotować studenta do kreatywnego uczestniczenia w procesach administrowania na podstawie pogłębionej wiedzy.
  Program studiów kładzie duży nacisk na nabywanie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, co pozwala na przygotowanie studenta do sprawnego poruszania się na aktualnym rynku pracy. Celem kształcenia jest wyposażenie studenta w narzędzia, które pozwolą mu na pogłębione analizowanie i prognozowanie procesów administrowania, a przez to zarządzanie tymi procesami, przeprowadzanie wykładni przepisów prawa i rozszerzone umiejętności niezbędne do stosowania tychże przepisów, jak również przyjmowanie różnorodnych ról w zespole pracowników szeroko rozumianej administracji.
  Studia są prowadzone w układzie semestralnym, w rozliczeniu rocznym. W toku studiów znajdują się zarówno zajęcia podstawowe – obowiązkowe, jak i przedmioty specjalnościowe oraz przedmioty do wyboru. Blok przedmiotów praktycznych obejmuje ćwiczenia, konwersatoria oraz praktyki zawodowe (te ostatnie w łącznym wymiarze 12 tygodni). Studenci odbywają praktyki w instytucjach administracji publicznej jak również w przedsiębiorstwach, o ile te ostatnie gwarantują osiągnięcie zakładanych dla praktyk na kierunku administracja efektów uczenia się.
  Inną formą praktyk są spotkania z praktykami, do których studenci w odpowiedni sposób się przygotowują. Ćwiczenia i konwersatoria stosują metody, które pozwalają na kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych w procesach administrowania. 

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja publiczna
  • Administracja społeczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja publiczna
  • Administracja społeczna

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów co najmniej I stopnia. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LEŚNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Tomaszowie Mazowieckim - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów leśnictwo

  Studia na kierunku LEŚNICTWO dają możliwość kontynuowania i rozwijania pasji przyrodniczych. Poza przedmiotami ogólnymi, dużą część programu studiów stanowią przedmioty przyrodnicze. W połączeniu z przedmiotami zawodowymi, przygotowującymi do pracy leśnika daje to absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia nie tylko w leśnictwie, ale również w ochronie środowiska, ochronie przyrody.

  Znaczną część zajęć stanowią ćwiczenia terenowe realizowane w nadleśnictwach przez leśników praktyków. W ramach programu studiów organizowane są również kilkudniowe kompleksowe ćwiczenia wyjazdowe w różne części kraju (np. Puszcza Białowieska, Puszcza Augustowska).

  Studenci mogą również aktywnie rozwijać swoje pasje i zainteresowania w Kole Naukowym Leśników uczestnicząc w obozach naukowych oraz w Kole Polskiego Towarzystwa Leśnego, którego działalność oparta jest na Statucie PTL. Jest to idealny kierunek dla tych, którzy chcą pogodzić swoje zainteresowania i pasje przyrodnicze z pracą zawodową.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Hodowla lasu
  • Urządzanie lasu
  • Ochrona lasu
  • Użytkowanie lasu

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Hodowla lasu
  • Urządzanie lasu
  • Ochrona lasu
  • Użytkowanie lasu

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku leśnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Tomaszowie Mazowieckim - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów turystyka i rekreacja

  Są to jedyne studia o profilu praktycznym na Uniwersytecie Łódzkim kształcące na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA. Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Absolwenci otrzymują tytuł licencjata z Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów odbywają m.in. zajęcia z zakresu: turystyki, rekreacji, geografii turystycznej, krajoznawstwa, obsługi ruchu turystycznego i inne wymagane programem studiów.

  Studenci odbywają także szereg praktyk w instytucjach związanych z turystyką takich jak np. parki narodowe, muzea, biura podróży, hotele, urzędy samorządowe. Aby poszerzyć umiejętności studentów oferujemy także zajęcia z języka obcego oraz blok przedmiotów z zakresu informatyki i zajęcia z Wychowania Fizycznego.

  W trakcie studiów odbywają się także: obóz rekreacyjno-sportowy i ćwiczenia terenowe w formie dwóch wyjazdów krajowych oraz jednego zagranicznego. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA wyjeżdżają na terenie kraju nad Morze Bałtyckie, w Sudety, Karpaty, Góry Świętokrzyskie.

  W trakcie wyjazdów zagranicznych zwiedzają m.in. takie kraje jak Węgry, Czechy, Słowacja, Austria, Słowenia, Norwegia, Chorwacja, Malta czy Włochy. Wyjazdowe ćwiczenia pomagają zapoznać się z walorami turystycznymi i kulturą zwiedzanych regionów oraz ćwiczą umiejętności przewodnictwa i pilotażu. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Menadżer sportu i rekreacji
  • Turystyka biznesowa
  • Hotelarstwo i gastronomia

  STUDIA I STOPNIA

  Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Tomaszowie Mazowieckim - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów zarządzanie

  Studia na kierunku ZARZĄDZANIE umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy pozwalającej

  • pełnić funkcje menedżerskie na wyższych i średnich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem państwowym i prywatnym;
  • zarządzać logistyką w zakresie produkcji, magazynowania, dystrybucji oraz transportu i spedycji;
  • samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą;
  • wykorzystywać metody, instrumenty, techniki oraz narzędzia zarządzania organizacją komercyjną oraz niekomercyjną.

  Głównym celem kształcenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, umożliwiających podejmowanie decyzji w zakresie działań organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych mających na celu minimalizację kosztu i czasu realizacji wykonywanych przedsięwzięć. Podstawą studiowania jest poznanie nowoczesnych systemów informatycznych wykorzystywanych w organizacjach i procesach zarządzania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka
  • Rachunkowość i zarządzanie finansami
  • Zarządzanie organizacjami publicznymi
  • Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka
  • Rachunkowość i zarządzanie finansami
  • Zarządzanie organizacjami publicznymi
  • Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

  STUDIA I STOPNIA

  Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Opinie (0)


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: