• ARCHITEKTURA WNĘTRZ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Architektura Wnętrz jest najstarszym kierunkiem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, kształcącym studentów od blisko 90 lat, a obecnie współtworzącym Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii. Program edukacyjny zapewnia studentowi wszechstronny rozwój.

  Kształcenie kierunkowe w ramach indywidualnie wybranej przez studenta pracowni architektury wnętrz, bądź wystawiennictwa, pracowniach uzupełniających dotyczących innych dyscyplin projektowych oraz pracowni technik przekazu projektowego, uzupełniane jest specjalistyczną wiedzą teoretyczną.

  Obok kształcenia kierunkowego student realizuje program edukacji ogólnoplastycznej w pracowniach rysunku i dowolnych, przez siebie wybranych pracowniach artystycznych oraz bloku przedmiotów humanistycznych. Zasadniczym celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy  indywidualnej lub w zespole.

  Wykształcenie odpowiedzialnego, świadomego  projektanta, zdolnego do krytycznego, twórczego podejścia do projektowania architektury i przestrzeni wystawienniczych, potrafiącego cenić i chronić wartości zastane i śmiało poszukującego nowych rozwiązań. Na poziomie licencjackim główny nacisk położony jest na wszechstronne, profesjonalne przygotowanie do zawodu architekta wnętrz i projektanta wystaw. Natomiast zasadniczym rysem studiów magisterskich jest dalszy rozwój osobowości twórczej, nowatorska, bardzo zindywidualizowana i samodzielna kreacja.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Architektura wnętrz
  • Projektowanie wystaw

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Architektura wnętrz
  • Projektowanie wystaw

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Architektura wnętrz
  • Projektowanie wystaw

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Architektura wnętrz
  • Projektowanie wystaw

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SCENOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  W katedrze Scenografii funkcjonują trzy pracownie projektowania scenografii: I Pracownia Scenografii, Pracownia Zjawisk Teatralnych, Pracownia Architektury Widowiska, które prowadzą interdyscyplinarną działalność naukowo-badawczą, projektową i artystyczną ukierunkowaną na świadome i odpowiedzialne kształtowanie tożsamości wizualnej „sceny” oraz najbliższego otoczenia – „aktora” jako podmiotu projektowania.

  Projektowanie scenografii jako specjalność na kierunku Scenografia odnosi się również do tworzenia przestrzeni okazjonalnej (teatr plenerowy, studio telewizyjne, wystawy, pokazy, widowiska, festyny, parady itp.).

  W katedrze Ubioru funkcjonują trzy pracownie projektowe: Pracownia Projektowania Ubioru, Pracownia Ubioru Unikatowego i Pracownia Kostiumu Teatralnego. Wszyscy pedagodzy prowadzący pracownie ubioru i kostiumu teatralnego eksponują w swych propozycjach programowych rozwój kreatywności studentów.

  Potrzebę realizacji nowych idei wypełnia Laboratorium Kreatywnego Ubioru. Studenci corocznie mogą dokonywać zmian w zapisach do wszystkich pracowni. Katedra Ubioru we współpracy z Katedrą Scenografii organizuje wystawy prac studentów, pokazy ubioru, plenery, praktyki zawodowe. Dba o współpracę z teatrami, gdzie nasi studenci zdobywają praktyczną wiedzę w charakterze asystentów scenografów i kostiumologów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Scenografia
  • Projektowanie ubioru

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Scenografia
  • Projektowanie ubioru

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Opinie (0)


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: