Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii

al. Marcinkowskiego 29               

60-967 Poznań 

tel. 61 855 25 21

http://uap.edu.pl/?page_id=227

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

al. Marcinkowskiego 29               

60-967 Poznań 

tel. 61 855 25 21

http://uap.edu.pl/?page_id=227

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - kierunek studiów architektura wnętrz

  Architektura Wnętrz to najstarszy kierunek Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, kształcący studentów od przeszło 90 lat, a obecnie współtworzący Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii. Program edukacyjny zapewnia studentowi wszechstronny rozwój.

  Kształcenie kierunkowe w ramach indywidualnie wybranej przez studenta pracowni architektury wnętrz bądź wystawiennictwa, pracowniach uzupełniających, dotyczących innych dyscyplin projektowych oraz pracowni technik przekazu projektowego uzupełniane jest specjalistyczną wiedzą teoretyczną. Obok kształcenia kierunkowego student realizuje program edukacji ogólnoplastycznej w pracowniach rysunku i dowolnych, przez siebie wybranych pracowniach artystycznych oraz bloku przedmiotów humanistycznych.

  Zasadniczym celem kształcenia na kierunku Architektura Wnętrz jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy indywidualnej lub w zespole. Wykształcenie odpowiedzialnego, świadomego projektanta, zdolnego do krytycznego, twórczego podejścia do projektowania architektury i przestrzeni wystawienniczych, potrafiącego cenić i chronić wartości zastane i śmiało poszukującego nowych rozwiązań.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie wnętrz
  • Projektowanie wystaw

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Projektowanie wnętrz
  • Projektowanie wystaw

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie wnętrz
  • Projektowanie wystaw

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie wnętrz
  • Projektowanie wystaw

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SCENOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) (jednolite) czas trwania: 2 lata • 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia jednolite magisterskie
  czas trwania: 2 lata 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - kierunek studiów scenografia

  W Katedrze Scenografii funkcjonują trzy pracownie projektowania scenografii: I Pracownia Scenografii, Pracownia Zjawisk Teatralnych, Pracownia Architektury Widowiska, które prowadzą interdyscyplinarną działalność naukowo-badawczą, projektową i artystyczną, ukierunkowaną na świadome i odpowiedzialne kształtowanie tożsamości wizualnej „sceny” oraz najbliższego otoczenia – „aktora” jako podmiotu projektowania.

  Projektowanie scenografii na kierunku Scenografia odnosi się również do tworzenia przestrzeni okazjonalnej (teatr plenerowy, studio telewizyjne, wystawy, pokazy, widowiska, festyny, parady itp.). W Katedrze Ubioru funkcjonują trzy pracownie projektowe: Pracownia Kostiumu Teatralnego, Pracownia Projektowania Ubioru, Pracownia Ubioru Unikatowego, w ramach której działa Laboratorium Kreatywnego Ubioru.

  Wszyscy pedagodzy, prowadzący pracownie ubioru i kostiumu teatralnego eksponują w propozycjach programowych rozwój kreatywności młodych twórców. Studenci corocznie mogą dokonywać zmian w zapisach do wszystkich pracowni i rozwijać swoje zainteresowania działając w ramach Koła Naukowego „Teatr Mody”. Katedra Ubioru organizuje wystawy prac studentów, pokazy ubioru, plenery, praktyki zawodowe. Dba o współpracę z firmami i instytucjami sztuki, gdzie nasi studenci zdobywają praktyczną wiedzę w charakterze asystentów projektantów i kostiumologów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Scenografia
  • Projektowanie ubioru

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Scenografia
  • Projektowanie ubioru

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)