al. Marcinkowskiego 29               

60-967 Poznań 

tel. 61 855 25 21

http://uap.edu.pl/?page_id=227

al. Marcinkowskiego 29               

60-967 Poznań 

tel. 61 855 25 21

http://uap.edu.pl/?page_id=227

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ Stopień: I II REKRUTACJA

  Architektura Wnętrz jest najstarszym kierunkiem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, kształcącym studentów od blisko 90 lat, a obecnie współtworzącym Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii. Program edukacyjny zapewnia studentowi wszechstronny rozwój.

  Kształcenie kierunkowe w ramach indywidualnie wybranej przez studenta pracowni architektury wnętrz, bądź wystawiennictwa, pracowniach uzupełniających dotyczących innych dyscyplin projektowych oraz pracowni technik przekazu projektowego, uzupełniane jest specjalistyczną wiedzą teoretyczną.

  Obok kształcenia kierunkowego student realizuje program edukacji ogólnoplastycznej w pracowniach rysunku i dowolnych, przez siebie wybranych pracowniach artystycznych oraz bloku przedmiotów humanistycznych. Zasadniczym celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy  indywidualnej lub w zespole.

  Wykształcenie odpowiedzialnego, świadomego  projektanta, zdolnego do krytycznego, twórczego podejścia do projektowania architektury i przestrzeni wystawienniczych, potrafiącego cenić i chronić wartości zastane i śmiało poszukującego nowych rozwiązań. Na poziomie licencjackim główny nacisk położony jest na wszechstronne, profesjonalne przygotowanie do zawodu architekta wnętrz i projektanta wystaw. Natomiast zasadniczym rysem studiów magisterskich jest dalszy rozwój osobowości twórczej, nowatorska, bardzo zindywidualizowana i samodzielna kreacja.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Architektura wnętrz
  • Projektowanie wystaw

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Architektura wnętrz
  • Projektowanie wystaw

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Architektura wnętrz
  • Projektowanie wystaw

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Architektura wnętrz
  • Projektowanie wystaw

   


  Studia I stopnia

   

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

 • SCENOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  W katedrze Scenografii funkcjonują trzy pracownie projektowania scenografii: I Pracownia Scenografii, Pracownia Zjawisk Teatralnych, Pracownia Architektury Widowiska, które prowadzą interdyscyplinarną działalność naukowo-badawczą, projektową i artystyczną ukierunkowaną na świadome i odpowiedzialne kształtowanie tożsamości wizualnej „sceny” oraz najbliższego otoczenia – „aktora” jako podmiotu projektowania.

  Projektowanie scenografii jako specjalność na kierunku Scenografia odnosi się również do tworzenia przestrzeni okazjonalnej (teatr plenerowy, studio telewizyjne, wystawy, pokazy, widowiska, festyny, parady itp.).

  W katedrze Ubioru funkcjonują trzy pracownie projektowe: Pracownia Projektowania Ubioru, Pracownia Ubioru Unikatowego i Pracownia Kostiumu Teatralnego. Wszyscy pedagodzy prowadzący pracownie ubioru i kostiumu teatralnego eksponują w swych propozycjach programowych rozwój kreatywności studentów.

  Potrzebę realizacji nowych idei wypełnia Laboratorium Kreatywnego Ubioru. Studenci corocznie mogą dokonywać zmian w zapisach do wszystkich pracowni. Katedra Ubioru we współpracy z Katedrą Scenografii organizuje wystawy prac studentów, pokazy ubioru, plenery, praktyki zawodowe. Dba o współpracę z teatrami, gdzie nasi studenci zdobywają praktyczną wiedzę w charakterze asystentów scenografów i kostiumologów.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Scenografia
  • Projektowanie ubioru

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Scenografia
  • Projektowanie ubioru

   


  Studia I stopnia

   

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)