ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Zarządzanie w Uczelni Łazarskiego w Warszawie realizowany jest na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania organizacji. Studenci uczą się w jaki sposób przekuwać pomysły w realny, odnoszący sukces biznes, jak również nowoczesnych metod i narzędzi planowania, organizowania, motywowania i kontroli zarządczej. Zarządzanie w Uczelni Łazarskiego w Warszawie to kompetencje z zakresu zarządzania projektami, znajomość branżowego języka angielskiego oraz kwalifikacje stanowiące fundament pracy na stanowiskach operacyjnych i menedżerskich.

  Studia na kierunku Zarządzanie w Uczelni Łazarskiego w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: Zarządzanie w ochronie zdrowia, Zarządzanie ochroną informacji i danych osobowych, Zarządzanie projektami, Zarządzanie w branży gier video/ video game management.

  Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: narzędzia matematyczne w biznesie, mikroekonomia, socjologia, stosowanie baz danych, podstawy rachunkowości, zarządzanie strategiczne, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie jakością, analiza finansowa.

  A co po studiach? Absolwenci Zarządzania w Uczelni Łazarskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w firmach konsultingowych, bankach, instytucjach finansowych, firmach szkoleniowych, agencjach marketingowych, agencjach PR.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Innowacje i przedsiębiorczość
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Zarządzanie ochroną informacji i danych osobowych
  • Zarządzanie projektami

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Innowacje i przedsiębiorczość
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Zarządzanie ochroną informacji i danych osobowych
  • Zarządzanie projektami

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: