ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister licencjat

  Kierunek Zarządzanie w Uczelni Łazarskiego w Warszawie realizowany jest na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania organizacji. Studenci uczą się w jaki sposób przekuwać pomysły w realny, odnoszący sukces biznes, jak również nowoczesnych metod i narzędzi planowania, organizowania, motywowania i kontroli zarządczej. Zarządzanie w Uczelni Łazarskiego w Warszawie to kompetencje z zakresu zarządzania projektami, znajomość branżowego języka angielskiego oraz kwalifikacje stanowiące fundament pracy na stanowiskach operacyjnych i menedżerskich.

  Studia na kierunku Zarządzanie w Uczelni Łazarskiego w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: marketing interaktywny, E-Commerce, innowacje i przedsiębiorczość, transport, spedycja i logistyka, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami w erze cyfrowej, zarządzanie w branży gier wideo (studia I stopnia); zarządzanie projektami, zarządzanie w ochronie zdrowia, zarządzanie ochroną informacji i danych osobowych, Digital Business, zarządzanie w branży IT (studia II stopnia).

  Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: narzędzia matematyczne w biznesie, mikroekonomia, socjologia, stosowanie baz danych, podstawy rachunkowości, zarządzanie strategiczne, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie jakością, analiza finansowa.

  A co po studiach? Absolwenci Zarządzania w Uczelni Łazarskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w firmach konsultingowych, bankach, instytucjach finansowych, firmach szkoleniowych, agencjach marketingowych, agencjach PR.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Marketing interaktywny
  • E-commerce
  • Innowacje i przedsiębiorczość
  • Nowoczesna logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie w branży gier wideo

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie projektami
  • Digital business
  • Zarządzanie w branży it

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Marketing interaktywny
  • E-commerce
  • Innowacje i przedsiębiorczość
  • Nowoczesna logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie w branży gier wideo
  • Zarządzanie w sporcie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie projektami
  • Digital business
  • Zarządzanie w branży it

  Studia I stopnia online

  • Marketing interaktywny
  • Innowacje i przedsiębiorczość

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE - STUDIA ONLINE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: online
  Pokaż więcej

  forma studiów: online
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia online

  • Marketing interaktywny
  • Innowacje i przedsiębiorczość

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)