ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań 

Tel.: 61 655 33 33, 

fax 61 655 32 27

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań 

Tel.: 61 655 33 33, 

fax 61 655 32 27

 • ADMINISTRACJA - PRAWO, ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Po łacinie administrare oznacza „być pomocnym”. Administracja to działalność organizatorska oraz pomocowa, mająca wpływ na całe społeczeństwo. Celem tych studiów jest to, byś mógł, jako pracownik administracji, pogłębić wiedzę prawniczą, zwiększyć sprawność organizacyjną i doskonalić umiejętności interpersonalne. Ukończenie studiów pomoże Ci w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych aspektach działalności administracji.

  Dowiedz się więcej

 • AKADEMIA SPRZEDAWCY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W dzisiejszych czasach hiperkonkurencji rynkowej zdobycie kompetencji związanych ze skutecznym dotarciem oferty produktowej do największej grupy potencjalnych klientów jest priorytetem dla większości osób zarządzających sprzedażą. Rzeczywistość jednak często pokazuje, że ilość rzadko kiedy przekłada się na jakość klienta, a tym samym wyniki sprzedaży. Skupiając się na kluczowych umiejętnościach związanych z efektywną komunikacją z klientem, zwiększa się szanse na wzrost skuteczności osób odpowiedzialnych za ten obszar działania, a tym samym poprawę efektywności oraz bezpieczeństwa biznesów.

 • AKADEMIA TRENERA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Dobrym trenerem nie sposób stać się z dnia na dzień, a nawet w ciągu kilku miesięcy. Jeśli chcesz osiągnąć ten cel, warto, byś sięgnął po dobre wzorce i uczył się od najlepszych praktyków. Na najważniejsze pytanie, czyli jak zostać skutecznym i cenionym trenerem, odpowiedzą wykładowcy na kierunku akademia trenera. 

 • ANALITYK BIZNESOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Analiza biznesowa jest fundamentem informacji o projekcie: o celach, priorytetach, powiązaniach z polityką firmy. Wynikiem analizy są ustalenia, jakie wymierne korzyści uzyskuje się dzięki wdrażanym rozwiązaniom. Analiza biznesowa IT jest procesem, który ma decydujące znaczenie w każdym projekcie IT.

  Dowiedz się więcej

 • ANALIZA FINANSOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Analiza finansowa jest jednym z wielu narzędzi służących do poznania przedsiębiorstwa i zachodzących w nim procesów gospodarczych. Poprzez sformalizowany, ale i jednolity język sprawozdawczości finansowej dzięki analizie finansowej można ocenić zarówno aktualną, jak i projektowaną sytuację finansową jednostki budżetowej.

 • APLIKACJE INTERNETOWE I MOBILNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Aplikacje internetowe, intranetowe i mobilne zdominowały rynek oprogramowania, wypierając stopniowo aplikacje wymagające instalacji na komputerach osobistych. Korzystając z niewielkich urządzeń i przeglądarki internetowej, można przeglądać witryny, ale i używać systemów ERP czy CRM, a nawet aplikacji biurowych.

 • AUDYT PODATKOWY I FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Audyt podatkowy polega na dokładnym przyjrzeniu się rozliczeniom podatkowym pod kątem prawidłowości ich przeprowadzenia. W wyniku audytu przedsiębiorca dowiaduje się, czy w jego firmie występują jakieś nieprawidłowości lub operacje niosące ze sobą ryzyko podatkowe.

  Dowiedz się więcej

 • BIM MANAGER - NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI BUDOWLANYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  BIM Manager jest ekspertem, jeśli chodzi o znajomość narzędzi i procesów Building Information Modeling. Ma wysokie kwalifikacje nie tylko w zakresie oprogramowania BIM, ale też techniczną wiedzę ze wszystkich branż: architektury, instalacji sanitarnych i wentylacyjnych, instalacji elektrycznych oraz konstrukcji. Jego główne zadania to koordynacja współpracy w ramach zespołu pomiędzy podwykonawcami oraz nadzór nad modelem BIM.

  Dowiedz się więcej

 • COACHING - SPECJALIZACJA: LIFE COACHING, COACHING MENEDŻERSKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Głównym celem podyplomowych studiów na tym kierunku jest przygotowanie do prowadzenia sesji coachingowych oraz wykorzystania coachingu w praktyce zawodowej. Studia kierowane są do liderów, menedżerów zarządzających ludźmi, trenerów i konsultantów, a także do osób, które w swoich przedsiębiorstwach zajmują się rozwojem kadr, budowaniem świadomości biznesowej i kreowaniem kultury organizacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • CONTROLLING - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Kontrola w firmie jest bardzo ważna. Aby mieć pewność zysków, warto od czasu do czasu sprawdzić, co dzieje się z funduszami oraz jak pracownicy wywiązują się z obowiązków. Kontrolę najlepiej przeprowadzać z głową i rozsądnie. Zbyt duży nadzór może skomplikować wykonywanie codziennych prac, negatywnie wpłynąć na nastawienie pracowników, a to z kolei negatywnie przełożyć się na wyniki firmy.

  Dowiedz się więcej

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie Cię do poradzenia sobie z jednym z najszybciej przybierających na znaczeniu problemów biznesowych pojawiających się dla przedsiębiorstw funkcjonujących w XXI wieku – zagrożeń cybernetycznych oraz wymogów prawnych im przeciwstawianych.

  Dowiedz się więcej

 • HR BIZNES PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Jak sama nazwa stanowiska wskazuje, HR Biznes Partner odgrywa rolę partnera biznesu. Wspiera merytorycznie, inicjuje zmiany, planuje rozwój zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Jak na dowódcę przystało, HR Biznes Partner powinien być dobrym strategiem, dzięki czemu może wymiernie wspierać realizację celów firmy.

  Dowiedz się więcej

 • INNOWACYJNY E-MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Marketing internetowy ma ogromne znaczenie we współczesnej gospodarce, dlatego studia z innowacyjnego e-marketingu idealnie wpisują się w aktualne trendy i otoczenie biznesowe. Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu marketingu internetowego, którzy zdobędą umiejętności skutecznego wykorzystywania narzędzi internetowych oraz wiedzę na temat najnowszych trendów w e-marketingu.

  Dowiedz się więcej

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Od 25 maja 2018 r. stosujemy nowe przepisy o ochronie danych osobowych wprowadzone Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych nr 2016/679. Jest to wspólny akt prawny nie tylko dla Unii Europejskiej, ale i wszystkich innych przedsiębiorców z całego świata, którzy oferują albo sprzedają swoje towary lub usługi dla osób przebywających w Unii. Wzmacniając system ochrony danych, UE wprowadziła instytucję Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer), który będzie odgrywał kluczową rolę w ochronie danych osobowych. Jest to nowa profesja łącząca ze sobą prawo i nowe technologie przetwarzania danych.

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA DLA SAP ERP I PROGRAMOWANIE W ABAP - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie Cię do samodzielnego rozwijania oprogramowania w systemie SAP, poczynając od analizy, przez implementację po testowanie rozwiązań. Dzięki tym studiom zdobędziesz praktyczne umiejętności cenione na rynku pracy. 

  Dowiedz się więcej

 • LEAN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Lean management to sposób zarządzania wykorzystywany w codziennej pracy oraz w procesie restrukturyzacji firm. Jego istotą jest usprawnianie procesów dotyczących zarządzania majątkiem firmy oraz personelem. Stosowanie koncepcji Lean prowadzi do uzyskania wysokiej produktywności i jakości produktów.

  Dowiedz się więcej

 • LEAN W USŁUGACH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach usługowych, biurach i administracji za pomocą metodyki Lean. Umożliwia to osiągnięcie zadowolenia klienta i poprawę wyników biznesowych.

  Dowiedz się więcej

 • LEAN, SIX SIGMA - OPTYMALIZACJA PROCESÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest nabycie przez Ciebie praktycznych umiejętności stosowania dwóch najważniejszych metod doskonalenia wykorzystywanych na całym świecie: Lean i Six Sigma. Obydwie metody są na tyle uniwersalne, że pozwalają na stosowanie w dowolnej branży od produkcji, poprzez usługi, a na szpitalach i urzędach skończywszy.

  Dowiedz się więcej

 • MENEDŻER BHP - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Dbałość o bezpieczeństwo wykonywania obowiązków ustawowo spoczywa na pracodawcy, dlatego eksperci z zakresu BHP zawsze znajdą zatrudnienie. Szeroka wiedza z tego zakresu pomaga nie tylko trzymać się przepisów prawa i minimalizować koszty ewentualnych wypadków, ale też podnosi jakość pracy.

  Dowiedz się więcej

 • NEGOCJACJE I MEDIACJE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Jak wpływać na decyzje innych ludzi? Jak być skutecznym negocjatorem zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym i jednocześnie dbać o dobre relacje z innymi ludźmi? W jaki sposób zastosować konkretne techniki negocjacyjne i mediacyjne? Odpowiedzi na te pytania pozwolą Ci osiągać wytyczone cele.

  Dowiedz się więcej

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Ukończenie tego kierunku umożliwia nabycie kwalifikacji w zakresie zarządzania oświatą i uprawnień do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

  Dowiedz się więcej

 • PODYPLOMOWE STUDIUM DLA DOKTORANTÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem podyplomowego studium dla doktorantów jest zdobycie wiedzy ekonomicznej z podstawowych i dodatkowych przedmiotów z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych oraz przygotowanie się do:

  • Samodzielnego prowadzenia badań naukowych i realizacji projektów badawczych w obszarze wiedzy ‒ nauki społeczne, dziedzinie nauki ‒ nauki ekonomiczne, dyscyplinie naukowej ‒ ekonomia
  • Rozpoczęcia i prowadzenia pracy naukowej, której celem jest uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

  W ramach PSD będziesz zaznajamiany z:

  • Najnowszą wiedzą ekonomiczną z przedmiotów podstawowych i dodatkowych z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych (odnoszącej się do teorii ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu)
  • Wyzwaniami i problemami badawczymi pojawiającymi się w naukach ekonomicznych w warunkach turbulencji i dynamicznych zmian zachodzących w konkurencyjnej przestrzeni rynkowej
  • Metodologią badań oraz ilościowymi i jakościowymi metodami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach w obszarze nauk ekonomicznych.

  Dowiedz się więcej

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia nadają Ci kwalifikacje do pracy w szkołach i w placówkach oświatowych oraz oświatowo-wychowawczych na stanowisku nauczyciela, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 r. Przygotowanie pedagogiczne ma na celu wyposażenie Cię w podstawowy warsztat umiejętności dydaktycznych.

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA POZYTYWNA STOSOWANA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Nauki psychologiczne poświęcały tradycyjnie wiele uwagi na badanie negatywnych i patologicznych aspektów życia człowieka (lęki, stres, depresja itp.), pozostawiając na marginesie badanie aspektów pozytywnych, jak kreatywność, inteligencja emocjonalna, humor, mądrość, szczęście. Ostatecznym impulsem dla powstania dziedziny zwanej psychologią pozytywną były prace prof. Martina Seligmana z University of Pennsylvania, byłego przewodniczącego Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologów.

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Psychologia zarządzania to kierunek niezwykle praktyczny i ciekawy z uwagi na różnorodność tematyczną, warsztatowy charakter zajęć oraz możliwość pogłębienia wiedzy o sobie. Psychologia zarządzania pomaga praktykom w lepszym stopniu wykorzystać swój potencjał oraz rozwinąć kompetencje menedżerskie i interpersonalne.

  Dowiedz się więcej

 • RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Rachunkowość to uniwersalny język biznesu, który dostarcza wiedzy niezbędnej do podejmowania decyzji w zarządzaniu firmą. Warunkiem prowadzenia biura rachunkowego jest zdanie egzaminu państwowego i uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  Dowiedz się więcej

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE KORPORACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Każdy przedsiębiorca, zarówno dyrektor korporacji, jak i właściciel firmy z sektora MSP, wykorzystuje zagadnienia związane z rachunkowością finansową i zarządczą, aby móc przeprowadzać analizę własnej sytuacji gospodarczej, ekonomicznej i finansowej lub sytuacji kontrahentów.

  Dowiedz się więcej

 • SAP - ZINTEGROWANY SYSTEMY INFORMATYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Platforma SAP S4HANA należy do najnowocześniejszych systemów zarządzania umożliwiających centralizację i optymalizację procesów biznesowych firm i korporacji na miarę ery cyfrowej. Uzyskanie praktycznych i docenianych na rynku umiejętności zawodowych umożliwi Tobie szybki start na najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynku usług IT. Podczas studiów zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu wiedzy procesowej, funkcjonalnej i technicznej.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest dostarczenie Ci aktualnej wiedzy, niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą, oraz doskonalenie kwalifikacji kierowniczych, kluczowych w sprawnym kierowaniu zespołami ludzkimi. Będziesz mógł doskonalić zdolności syntezy i projekcji rozwiązań doskonalących system zarządzania oraz umiejętności związane z inteligencją emocjonalną: samoświadomością, motywacją, empatią i samokontrolą.

  Dowiedz się więcej

 • TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Dynamiczny rozwój technologii informatycznych i powszechność ich zastosowania zmieniły sposób, w jaki podchodzimy do procesu zapewnienia jakości oprogramowania. Kierunek ten jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie rynku na specjalistów w dziedzinie testowania. Celem kierunku jest przedstawienie wiedzy dotyczącej procesu zapewniania jakości oprogramowania w odniesieniu do całego procesu jego wytwarzania.

  Dowiedz się więcej

 • WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Rozwój gospodarczy przyczynia się do wzrostu liczby przedsiębiorstw, które tracą zdolność terminowego wywiązywania się ze zobowiązań finansowych, dlatego ważne jest należyte przygotowanie firmy do efektywnego zarządzania należnościami. Wierzytelności stają się towarem, a odpowiednie zarządzanie należnościami i wierzytelnościami stwarza duże możliwości specjalistom w tej dziedzinie.

  Dowiedz się więcej

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  To nie nieruchomości i sposób ich wyceny wywołały światowy kryzys, choć rynek nieruchomości ponosi jego konsekwencje. Ze względu na gospodarczo-społeczną konstrukcję współczesnego świata na umiejętności związane z wyceną i zarządzaniem nieruchomościami będzie stałe zapotrzebowanie. Studia podyplomowe na tym kierunku dają Ci szansę na uzyskanie praktycznych umiejętności i konkretnego zawodu, zapewniającego zatrudnienie. Studia przygotują Cię do państwowego egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

  Dowiedz się więcej

 • ZAKUPY W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zakupy stanowią obecnie jeden z ważniejszych procesów bezpośrednio wpływających na wyniki ekonomiczne firm oraz instytucji. W trakcie zajęć na studiach podyplomowych eksperci od zakupów podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem w tym zakresie.

  Dowiedz się więcej

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Złożoność problematyki zamówień publicznych wynika przede wszystkim z faktu współzależności sfery administracji publicznej z rynkami towarów, usług i robót budowlanych. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych ma niezwykle istotne znaczenie dla podmiotów ubiegających się o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Dzięki tym studiom zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z inwestowaniem, zarządzaniem i skutecznym doradztwem na rynku nieruchomości. 

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych. Podyplomowe studia zarządzania jakością organizowane są we współpracy z firmą TÜV Akademia Polska sp. z o.o. – jedną ze spółek TÜV Rheinland Group, światowego lidera w dziedzinie systemów jakości.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE OPIEKĄ SENIORALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych w powstającym systemie opieki nad ludźmi starszymi w Polsce. Aktualna sytuacja demograficzna wskazuje na gwałtowne starzenie się społeczeństwa Europy, które staje się jednym z największych problemów socjalnych, medycznych i ekonomicznych obecnego wieku.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI IT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Projekty informatyczne, niezależnie od tego, czy są to rozległe przedsięwzięcia integracji systemów, budowy infrastruktury, czy też niewielkie projekty programistyczne (np. w formie start-upów), stanowią wyjątkowe wyzwanie dla kierownika ze względu na duże zróżnicowanie oczekiwań interesariuszy, ich wiedzy technicznej oraz samo zaawansowanie technologiczne przedsięwzięć. Dlatego niezwykle ważne jest wyposażenie kierownika projektu w wiedzę dotyczącą kluczowych czynników sukcesu oraz zagrożeń związanych z prowadzeniem projektów informatycznych, strategii i technik skutecznego kierowania projektami informatycznymi sprawdzonych w praktyce i przekazywanych przez osoby mające doświadczenie w tej dziedzinie. 

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zarządzanie projektami jest skuteczną metodą na wypełnienie przepaści pomiędzy wspaniałymi celami a efektywnym działaniem. Studia rozwijają wiedzę i umiejętności zorientowane na dokonania, coraz bardziej cenione na rynku pracy. Wyróżniają się nimi osoby potrafiące wykazać, co zrobiły, a nie tylko, co robiły w swojej dotychczasowej karierze. Dlatego najważniejszym zadaniem zespołu trenerów prowadzących zajęcia jest zapewnienie, abyś kończąc ten  kierunek, myślał jak profesjonalny project manager i mógł komfortowo korzystać z narzędzi PM – niezależnie od branży i dotychczasowego wykształcenia.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Najskuteczniejsza jest nauka od praktyków, dlatego studia na kierunku zarządzanie projektem są organizowane we współpracy ze stowarzyszeniem IPMA Polska (International Project Management Association Polska), które wchodzi w skład międzynarodowej organizacji International Project Management Association, zrzeszającej profesjonalistów w dziedzinie zarządzania projektami z ponad 60 krajów. Celem studiów jest zdobycie praktycznej wiedzy w kluczowych obszarach zarządzania projektami oraz umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania projektami.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE W PODMIOTACH LECZNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w reformowanym obecnie systemie służby zdrowia. Udział w studiach pozwoli na efektywne zarządzania placówkami zdrowia, a także zwiększy wiedzę i kwalifikacje m.in. w zakresie prawnym i finansowym z uwzględnieniem zagadnień dotyczących przekształceń SPZOZ w spółki kapitałowe. 

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - SPECJALIZACJA - SPECJALISTA DS. HR - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Profesjonalnie dobrany, właściwie motywowany i rozwijany zespół ludzi jest w stanie zapewnić firmie sukces rynkowy, podnieść efektywność podejmowanych przez nią działań oraz przyczynić się do realizacji wszystkich wytyczonych przez nią celów. Celem programu jest rzetelny proces przygotowania przyszłych specjalistą w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w oparciu o najlepsze doświadczenia i kompetencje oraz dobre praktyki w tej dziedzinie zarządzania.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - SPECJALIZACJA KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest doskonalenie standardów funkcjonowania profesjonalnego działu kadr i płac w strukturach organizacji lub w formie świadczonych usług zewnętrznych o tym charakterze, w oparciu o nowoczesne trendy zarządzania i obowiązujące ramy formalno-prawne w tej dziedzinie.

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - SPECJALIZACJA MENEDŻER HR - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W czasach, gdy przewagę konkurencyjną uzyskuje się dzięki rozwojowi ludzkich możliwości, gdy kluczowym zasobem rozwijających się obszarów biznesu jest wiedza i strategiczne kompetencje, kluczem dostępu do trwałych i długofalowych sukcesów nowoczesnej organizacji jest sztuka zarządzania jej kapitałem ludzkim, ponieważ – jak słusznie twierdził Peter Drucker: „Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”. Program skierowany jest do specjalistów i menedżerów , praktyków w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi z co najmniej dwuletnim stażem pracy, poszukujących profesjonalnych narzędzi i metod do podnoszenia standardów i efektywności realizacji swoich zadań zawodowych oraz świadomie kontynuujących swoją ścieżkę rozwoju zawodowego.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest przekazanie słuchaczom wiedzy i narzędzi przydatnych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Słuchacze zdobędą i rozwiną praktyczne umiejętności w dziedzinach takich, jak: analiza potencjału ludzkiego firmy, planowanie zapotrzebowania na pracowników, przeprowadzanie rekrutacji oraz budowa i stosowanie systemów motywacyjnych i oceny personelu. Ponadto dowiedzą się, jak określić rolę działu personalnego w przedsiębiorstwie, w jaki sposób zbudować i włączyć dział personalny w misję całej firmy oraz jak utworzyć zintegrowany zespół pracowników. Słuchacze mogą także ubiegać się o certyfikat Franklin University.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)