ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań 

Tel.: 61 655 33 33, 

fax 61 655 32 27

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań 

Tel.: 61 655 33 33, 

fax 61 655 32 27

 • ADMINISTRACJA - PRAWO, ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Po łacinie administrare oznacza „być pomocnym”. Administracja to działalność organizatorska oraz pomocowa, mająca wpływ na całe społeczeństwo. Celem tych studiów jest to, byś mógł, jako pracownik administracji, pogłębić wiedzę prawniczą, zwiększyć sprawność organizacyjną i doskonalić umiejętności interpersonalne. Ukończenie studiów pomoże Ci w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych aspektach działalności administracji.

  Dowiedz się więcej

 • AKADEMIA SPRZEDAWCY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W dzisiejszych czasach hiperkonkurencji rynkowej zdobycie kompetencji związanych ze skutecznym dotarciem oferty produktowej do największej grupy potencjalnych klientów jest priorytetem dla większości osób zarządzających sprzedażą. Rzeczywistość jednak często pokazuje, że ilość rzadko kiedy przekłada się na jakość klienta, a tym samym wyniki sprzedaży. Skupiając się na kluczowych umiejętnościach związanych z efektywną komunikacją z klientem, zwiększa się szanse na wzrost skuteczności osób odpowiedzialnych za ten obszar działania, a tym samym poprawę efektywności oraz bezpieczeństwa biznesów.

 • AKADEMIA TRENERA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Dobrym trenerem nie sposób stać się z dnia na dzień, a nawet w ciągu kilku miesięcy. Jeśli chcesz osiągnąć ten cel, warto, byś sięgnął po dobre wzorce i uczył się od najlepszych praktyków. Na najważniejsze pytanie, czyli jak zostać skutecznym i cenionym trenerem, odpowiedzą wykładowcy na kierunku akademia trenera. 

 • ANALITYK BIZNESOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Analiza biznesowa jest fundamentem informacji o projekcie: o celach, priorytetach, powiązaniach z polityką firmy. Wynikiem analizy są ustalenia, jakie wymierne korzyści uzyskuje się dzięki wdrażanym rozwiązaniom. Analiza biznesowa IT jest procesem, który ma decydujące znaczenie w każdym projekcie IT.

  Dowiedz się więcej

 • ANALIZA FINANSOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Analiza finansowa jest jednym z wielu narzędzi służących do poznania przedsiębiorstwa i zachodzących w nim procesów gospodarczych. Poprzez sformalizowany, ale i jednolity język sprawozdawczości finansowej dzięki analizie finansowej można ocenić zarówno aktualną, jak i projektowaną sytuację finansową jednostki budżetowej.

 • APLIKACJE INTERNETOWE I MOBILNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Aplikacje internetowe, intranetowe i mobilne zdominowały rynek oprogramowania, wypierając stopniowo aplikacje wymagające instalacji na komputerach osobistych. Korzystając z niewielkich urządzeń i przeglądarki internetowej, można przeglądać witryny, ale i używać systemów ERP czy CRM, a nawet aplikacji biurowych.

 • AUDYT PODATKOWY I FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Audyt podatkowy polega na dokładnym przyjrzeniu się rozliczeniom podatkowym pod kątem prawidłowości ich przeprowadzenia. W wyniku audytu przedsiębiorca dowiaduje się, czy w jego firmie występują jakieś nieprawidłowości lub operacje niosące ze sobą ryzyko podatkowe.

  Dowiedz się więcej

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem - studiów podyplomowych kwalifikacyjnych jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do pracy jako nauczyciel-bibliotekarz w bibliotece, w tym bibliotece szkolnej lub pedagogicznej.

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną  i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy jako nauczyciel-bibliotekarz w bibliotece, w tym w bibliotece szkolnej lub pedagogicznej,
  • zdobycie ogólnych wiadomości z zakresu bibliotekoznawstwa  i bibliotekarstwa, literatury, w tym literatury dziecięcej i młodzieżowej, czytelnictwa i informacji naukowej,
  • nabycie umiejętności w opracowaniu i udostępnianiu zbiorów, tworzeniu nowoczesnego warsztatu informacyjnego biblioteki oraz organizacji podstawowych form pracy z czytelnikiem.

  Dowiedz się więcej

 • BIM MANAGER - NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI BUDOWLANYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  BIM Manager jest ekspertem, jeśli chodzi o znajomość narzędzi i procesów Building Information Modeling. Ma wysokie kwalifikacje nie tylko w zakresie oprogramowania BIM, ale też techniczną wiedzę ze wszystkich branż: architektury, instalacji sanitarnych i wentylacyjnych, instalacji elektrycznych oraz konstrukcji. Jego główne zadania to koordynacja współpracy w ramach zespołu pomiędzy podwykonawcami oraz nadzór nad modelem BIM.

  Dowiedz się więcej

 • COACHING - SPECJALIZACJA: LIFE COACHING, COACHING MENEDŻERSKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Głównym celem podyplomowych studiów na tym kierunku jest przygotowanie do prowadzenia sesji coachingowych oraz wykorzystania coachingu w praktyce zawodowej. Studia kierowane są do liderów, menedżerów zarządzających ludźmi, trenerów i konsultantów, a także do osób, które w swoich przedsiębiorstwach zajmują się rozwojem kadr, budowaniem świadomości biznesowej i kreowaniem kultury organizacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • CONTROLLING - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Kontrola w firmie jest bardzo ważna. Aby mieć pewność zysków, warto od czasu do czasu sprawdzić, co dzieje się z funduszami oraz jak pracownicy wywiązują się z obowiązków. Kontrolę najlepiej przeprowadzać z głową i rozsądnie. Zbyt duży nadzór może skomplikować wykonywanie codziennych prac, negatywnie wpłynąć na nastawienie pracowników, a to z kolei negatywnie przełożyć się na wyniki firmy.

  Dowiedz się więcej

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie Cię do poradzenia sobie z jednym z najszybciej przybierających na znaczeniu problemów biznesowych pojawiających się dla przedsiębiorstw funkcjonujących w XXI wieku – zagrożeń cybernetycznych oraz wymogów prawnych im przeciwstawianych.

  Dowiedz się więcej

 • DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  System profesjonalnie świadczonych usług w zakresie poradnictwa zawodowego stanowi w dzisiejszych czasach istotny element wsparcia rozwoju człowieka i radzenia sobie z wymogami współczesności. Wynikiem tych działań jest optymalizacja życia zawodowego i osobistego.
  Interdyscyplinarna wiedza psychologiczno-pedagogiczna oraz ekonomiczna, którą zdobędzie słuchacz pozwoli mu swobodnie poruszać się po zagadnieniach rynku pracy, tym samym dobrze przygotuje absolwenta do pełnienia roli doradcy zawodowego. 

  Studia podyplomowe nadają uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkole, zgodnie z przepisami Ministra Edukacji Narodowej a także Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne – zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej. Absolwenci studiów wyższych I stopnia odbędą praktykę w szkole podstawowej.

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem - studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności związanych  z formalnymi kwalifikacjami do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

  Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności min. w zakresie:

  • Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej.
  • Podstawy bezpieczeństwa państwa
  • Przygotowania do działania ratowniczego.
  • Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy
  • Psychospołeczne aspekty zarządzania

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

  Podczas ich trwania zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i edukacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego, ogólnodostępnego, integracyjnego  oraz środowisku rodzinnym. 

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma prawo do zdobywania wiedzy i rehabilitacji. Proces ten gwarantowany jest polityką Unii Europejskiej. Wspierają go liczne instytucje społeczne, polityczne i gospodarcze. Rodzi to zapotrzebowanie na ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę.
  Studia kierowane do wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi oraz młodzieżą: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, dla pracowników przedszkoli, szkół, świetlic socjoterapeutycznych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej. 
  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

  W trakcie studiów:

  • zdobędziesz wiedzę merytoryczną  i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą.
  • przygotujesz się do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo,
  • wykształcisz w sobie umiejętności  wspierania rodziny dziecka  oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
  • poznasz specyfikę  procesu  kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu.

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Narząd słuchu, podobnie jak inne narządy, może ulec uszkodzeniu na skutek różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Należą do nich czynniki: genetyczne, wrodzone i chorobowe oraz urazy. Surdopedagogika jest zatem dziedziną niezwykle ważną i potrzebną.

  W trakcie studiów:

  • zdobędziesz wiedzę merytoryczną  i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi, młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą,
  • przygotujesz się do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo,
  • zdobędziesz umiejętności  wspierania rodziny dziecka  oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku,
  • poznasz specyfikę procesu  kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu.

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową. W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością wzrokową, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

  Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

  Celem studiów jest :

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą.
  • przygotowanie słuchaczy do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wzrokowo ,
  • wykształcenie umiejętności  wspierania rodziny dziecka  oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
  • ukazanie specyfiki  procesu  kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem wzroku.

  Dowiedz się więcej

   

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową. W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością wzrokową, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

  Celem studiów jest :

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą
  • przygotowanie słuchaczy do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wzrokowo
  • wykształcenie umiejętności  wspierania rodziny dziecka  oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku
  • ukazanie specyfiki  procesu  kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem wzroku.

  Dowiedz się więcej

   

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI Z SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Słuchacze zapoznają się z nowoczesną ofertą form terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Ukończenie studiów poszerzy kompetencje pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli i pracowników poradni psychologicznych.

  Celem studiów jest:

  • Poszerzenie wiedzy   uczestników studiów  o informacje dotyczące specyfiki rozwoju  dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
  • Wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną   i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum zaburzeń autystycznych
  • Wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań  edukacyjnych  do potrzeb uczniów ze spektrum autystycznym
  • Uwrażliwienie słuchaczy na wczesne symptomy spektrum autyzmu
  • Przygotowanie słuchaczy do pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autystycznym w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
  • Przygotowanie słuchaczy do podejmowania działań mających na celu udzielenie wsparcia rodzinie dziecka ze spektrum autystycznym w pokonywaniu trudności wynikających z niepełnosprawności ich syna lub córki
  • Ukazanie najodpowiedniejszych  metod  i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

  Dowiedz się więcej

   

 • HOME STAGING I ARANŻACJA WNĘTRZ - NOWY WYMIAR SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Ten całkowicie innowacyjny program opiera się na skutecznym połączeniu dwóch filarów: biznesu & aranżacji wnętrz. Celem studiów jest przekazanie w sposób niestandardowy wiedzę, warsztat, kompetencje społeczne niezbędne do stworzenia atrakcyjnego projektu nieruchomości do sprzedaży.

  Jako słuchacz kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności, będziesz uczestniczyć w warsztatach z zakresu aranżacji wnętrz oraz wykształcisz podstawowe umiejętności planowania i dekorowania wnętrz o różnym przeznaczeniu. Po ukończeniu kierunku będziesz potrafił wejść w proces twórczy, wyciszyć myśli, by najpełniej wejść w stan kreacji.

  W drugim panelu znajdziesz tematy związane z nowoczesnymi formami i metodami pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i marketingu. Ponadto zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania, rynku nieruchomości, a także podstaw planowania kosztów.

  Dowiedz się więcej

 • HR BIZNES PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Jak sama nazwa stanowiska wskazuje, HR Biznes Partner odgrywa rolę partnera biznesu. Wspiera merytorycznie, inicjuje zmiany, planuje rozwój zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Jak na dowódcę przystało, HR Biznes Partner powinien być dobrym strategiem, dzięki czemu może wymiernie wspierać realizację celów firmy.

  Dzięki tym studiom zdobędziesz praktyczne umiejętności oraz poznasz metody i narzędzia wsparcia biznesu poprzez podnoszenie efektywności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwój kluczowych kompetencji HR Biznes Partnera w budowaniu relacji z kadrą zarządzającą i pracownikami. 

  Dowiedz się więcej

   

 • INFORMATYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem - studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do nauczania informatyki oraz wdrożenie do dalszego samokształcenia w tym kierunku. Poprzez gamę różnorodnych ćwiczeń, zadań i doświadczeń zbudujesz zarówno bogaty warsztat nauczyciela-praktyka, jak i świadomość oraz postawę zawodową.

  W ramach studiów będziesz realizować praktyki pedagogiczne – zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej.

  Studia podyplomowe na kierunku informatyka przede wszystkim zdobywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności, zmiana postaw, a także możliwość przełamania własnych ograniczeń i rozwój swojego potencjału. To również doskonalenie wszechstronnych kompetencji do pracy  z dziećmi i młodzieżą w zakresie:

  • samodzielnego prowadzenia lekcji z informatyki,
  • oceny przydatności metod nauczania i form pracy do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych,
  • doboru i wykorzystania dostępnych materiałów i środków w celu projektowania oraz efektywnego realizowania poszczególnych zagadnień z informatyki,
  • wykorzystania nowoczesnych technologii do pracy dydaktycznej,
  • pracy z uczniami, dostosowując  metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów

  Dowiedz się więcej

 • INNOWACYJNE PROGRAMY PROPRACOWNICZE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Temat studiów jest odpowiedzią na współczesne problemy rynku i został stworzony na bazie doświadczeń  i realizowanych projektów doradczych dla firm.

  Jest odpowiedzią na nurtujące pracodawców i osoby zarządzające oraz działy HR pytania m.in.:

  • jak obecnie pozyskać dobrego pracownika?
  • jak zatrzymać w organizacji ludzi, na których pracy nam zależy?
  • jak zarządzać różnymi pokoleniami oraz ludźmi pochodzącymi z innych kultur na rynku polskim?

  Dowiedz się więcej

 • INNOWACYJNY E-MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Marketing internetowy ma ogromne znaczenie we współczesnej gospodarce, dlatego studia z innowacyjnego e-marketingu idealnie wpisują się w aktualne trendy i otoczenie biznesowe. Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu marketingu internetowego, którzy zdobędą umiejętności skutecznego wykorzystywania narzędzi internetowych oraz wiedzę na temat najnowszych trendów w e-marketingu.

  Dowiedz się więcej

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Od 25 maja 2018 r. stosujemy nowe przepisy o ochronie danych osobowych wprowadzone Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych nr 2016/679. Jest to wspólny akt prawny nie tylko dla Unii Europejskiej, ale i wszystkich innych przedsiębiorców z całego świata, którzy oferują albo sprzedają swoje towary lub usługi dla osób przebywających w Unii. Wzmacniając system ochrony danych, UE wprowadziła instytucję Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer), który będzie odgrywał kluczową rolę w ochronie danych osobowych. Jest to nowa profesja łącząca ze sobą prawo i nowe technologie przetwarzania danych.

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA DLA SAP ERP I PROGRAMOWANIE W ABAP - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie Cię do samodzielnego rozwijania oprogramowania w systemie SAP, poczynając od analizy, przez implementację po testowanie rozwiązań. Dzięki tym studiom zdobędziesz praktyczne umiejętności cenione na rynku pracy. 

  Dowiedz się więcej

 • KOMUNIKACJA I DIALOG W ORGANIZACJI W OPARCIU O POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY WG MARSHALLA B. ROSENBERGA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem - studiów jest rozwijanie kompetencji budowania przede wszystkim relacji zawodowych w oparciu o Porozumienie bez Przemocy dr. Marshall B. Rosenberga. Fundamentami tego rodzaju relacji są wzajemny szacunek, dialog, uwzględnianie perspektyw różnych stron, budowanie przestrzeni otwartości, po to by wypracowywać osobistą i grupową efektywność w kierunku rozwiązań typu wygrany-wygrany.

  Zajęcia realizowane są w formie wykładów i warsztatów przez wieloletnich praktyków podejścia NVC oraz certyfikowanych trenerów Center for Nonviolent Communication (www.cnvc.org), posiadających ugruntowaną praktykę trenerską, jak i również doświadczenie wdrażania NVC w różnych kontekstach i różnego typu organizacjach.

  Dowiedz się więcej

 • LEAN CONSTRUCION MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Celem - studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach sektora budowlanego za pomocą metodyki Lean oraz BIM tak, aby osiągnąć trwały sukces tych organizacji.
  Główną korzyścią dla uczestników jest zdobycie szerokich kompetencji w zakresie optymalizacji procesu inwestycyjnego w oparciu o najbardziej nowoczesne narzędzia i techniki. W kontekście niskiej produktywności sektora budowlanego, wiedza i umiejętności w tym zakresie, mogą przyczynić się do realnego podniesienia konkurencyjności uczestników kursu na rynku pracy, a także firm dla których będą pracować.

  Cel studiów realizowany jest przez wieloletnich praktyków Lean oraz BIM co daje możliwość konfrontacji teorii z rzeczywistością oraz stanowi szeroką platformę wymiany wiedzy i inspiracji z różnych branż.

  Program studiów opiera się przede wszystkim na warsztatach, grach biznesowych oraz elementach wykładu niezbędnego do przekazania wiedzy na temat istoty Lean i BIM.

  Układ programu tworzy logiczną całość, tzn. nabywane w toku każdego zjazdu kompetencje pozwalają na skuteczniejsze wykorzystanie narzędzi w trakcie kolejnych zjazdów.

  Dowiedz się więcej

 • LEAN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Lean management to sposób zarządzania wykorzystywany w codziennej pracy oraz w procesie restrukturyzacji firm. Jego istotą jest usprawnianie procesów dotyczących zarządzania majątkiem firmy oraz personelem. Stosowanie koncepcji Lean prowadzi do uzyskania wysokiej produktywności i jakości produktów.

  Dowiedz się więcej

 • LEAN W USŁUGACH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach usługowych, biurach i administracji za pomocą metodyki Lean. Umożliwia to osiągnięcie zadowolenia klienta i poprawę wyników biznesowych.

  Dowiedz się więcej

 • LEAN, SIX SIGMA - OPTYMALIZACJA PROCESÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest nabycie przez Ciebie praktycznych umiejętności stosowania dwóch najważniejszych metod doskonalenia wykorzystywanych na całym świecie: Lean i Six Sigma. Obydwie metody są na tyle uniwersalne, że pozwalają na stosowanie w dowolnej branży od produkcji, poprzez usługi, a na szpitalach i urzędach skończywszy.

  Dowiedz się więcej

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do zawodu logopedy ogólnego oraz stworzenie podstaw do zdobycia specjalizacji neurologopedy i surdologopedy, jak również przygotowanie słuchaczy do praktycznego wykonywania zawodu.

  Podczas studiów podyplomowych słuchacz:

  • uzyska  wiedzę z zakresu przedmiotów objętych programem studiów
  • nabędzie  umiejętności diagnozowania zaburzeń mowy dziecka oraz stosowania metod i technik terapii logopedycznej
  • uzyska podstawy rozwoju warsztatu pracy logopedy
  • uzyska wykształcenie  - Logopeda ze specjalnością logopedia ogólna

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Celem - studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do nauczania matematyki oraz wdrożenie do dalszego samokształcenia w tym kierunku. Poprzez gamę różnorodnych ćwiczeń, zadań i doświadczeń zbudujesz zarówno bogaty warsztat nauczyciela-praktyka, jak i świadomość oraz postawę zawodową.

  Studia Podyplomowe Matematyka – nauczanie drugiego przedmiotu, to przede wszystkim zdobywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności, zmiana postaw, a także możliwość przełamania własnych ograniczeń i rozwój swojego potencjału.

  To doskonalenie wszechstronnych kompetencji do pracy  z dziećmi i młodzieżą w zakresie:

  • samodzielnego prowadzenia lekcji z matematyki,
  • oceny przydatności metod nauczania i form pracy do realizacji zadań dydaktycznych I wychowawczych,
  • doboru i wykorzystania dostępnych materiałów i środków w celu projektowania oraz efektywnego realizowania poszczególnych zagadnień z matematyki,
  • wykorzystania nowoczesnych technologii do pracy dydaktycznej,
  • pracy z uczniami, dostosowując  metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów

  Dowiedz się więcej

   

 • MENEDŻER BHP - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Dbałość o bezpieczeństwo wykonywania obowiązków ustawowo spoczywa na pracodawcy, dlatego eksperci z zakresu BHP zawsze znajdą zatrudnienie. Szeroka wiedza z tego zakresu pomaga nie tylko trzymać się przepisów prawa i minimalizować koszty ewentualnych wypadków, ale też podnosi jakość pracy.

  Dowiedz się więcej

 • MENEDŻERSKA AKADEMIA ANALIZY TRANSAKCYJNEJ, CZYLI NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE RELACJAMI W FIRMIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Analiza transakcyjna odnosi się do rozwoju jednostki poprzez dostarczanie jej wiedzy i narzędzi umożliwiających analizę zachowań, wchodzenia w relacje z innymi, stylów pracy. To interesujący zbiór narzędzi pozwalających opisać, ocenić i zanalizować istniejący system, organizację oraz określić kierunki i sposoby zmian. AT pozwala rozpoznać i uruchamiać potencjał drzemiący w ludziach i w organizacji. Jest metodą diagnozy pozwalającą na dostrzeżenie najważniejszych procesów zachodzących w firmie, zespole, zrozumienie ich i podjęcie decyzji na temat ich modyfikacji. Dzięki AT nie tylko poznajemy własne wzorce komunikowania się, ale również możemy je wzbogacać, zmieniać, co sprawia, że mamy wybór, jak zachować się w trudnej sytuacji lub jak zmienić sposób komunikacji, który oceniamy jako nieoptymalny.

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem - studiów Nauczanie języka polskiego jako obcego jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia kolejnego przedmiotu. Studia przygotowują nauczycieli do prowadzenia zajęć z języka polskiego jako obcego za granicą oraz w kraju, w szkołach wszystkich szczebli oraz innych placówkach oświatowych, które zajmują się nauczaniem języka polskiego jako obcego.

  Uczestnicy zostaną  przygotowani do specyfiki nauczania języka polskiego pochodzących z różnych grup kulturowych i językowych, oraz zdobędą narzędzia skutecznego organizowania, prowadzenia działań dydaktycznych oraz ewaluacji postępów w nauce uczniów i kursantów z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych grup.

  Dowiedz się więcej

 • NEGOCJACJE I MEDIACJE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Jak wpływać na decyzje innych ludzi? Jak być skutecznym negocjatorem zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym i jednocześnie dbać o dobre relacje z innymi ludźmi? W jaki sposób zastosować konkretne techniki negocjacyjne i mediacyjne? Odpowiedzi na te pytania pozwolą Ci osiągać wytyczone cele.

  Dowiedz się więcej

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Ukończenie tego kierunku umożliwia nabycie kwalifikacji w zakresie zarządzania oświatą i uprawnień do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Praktyka pedagogiczna, wymaga od nauczycieli coraz to nowych umiejętności, nie tylko edukacyjnych ale również wychowawczych, komunikacyjnych i terapeutycznych. Współczesny nauczyciel winien indywidualizować pracę na lekcji oraz prowadzić wsparcie terapeutyczne dla uczniów  o zaburzonym lub nieharmonijnym rozwoju. Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) poszerzają wiedzę i kompetencje  słuchaczy o metody terapii zaburzeń rozwojowych dziecka. Zwiększają tym samym efektywność pracy pedagogicznej każdego nauczyciela, na każdym przedmiocie oraz przygotowują do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów prezentujących trudności w uczeniu się, zwłaszcza ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

  Dowiedz się więcej

   

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem oraz osobami dorosłymi, które weszły w konflikt z prawem lub z innych powodów wymagają resocjalizacji.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów i wychowanków niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szczególności w placówkach wychowawczych i resocjalizacyjnych.

  Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

  • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną  i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem
  • Nabycie przez uczestników studiów wiedzy o prawidłowościach rozwoju społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży oraz mogących wystąpić w tym procesie zaburzeń
  • Wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie
  • Uwrażliwienie słuchaczy na wczesne symptomy zaburzeń rozwoju społecznego i interpersonalnego
  • Przygotowanie słuchaczy do podejmowania efektywnych działań profilaktycznych  wobec dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym i jego rodziny
  • Ukazanie najodpowiedniejszych metod i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i resocjalizacji nieletnich

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem oraz osobami dorosłymi, które weszły w konflikt z prawem lub z innych powodów wymagają resocjalizacji.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów i wychowanków niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szczególności w placówkach wychowawczych i resocjalizacyjnych.

  Celem studiów jest:

  • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną  i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem
  • Nabycie  przez  uczestników studiów wiedzy  o prawidłowościach rozwoju społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży oraz mogących wystąpić w tym procesie zaburzeń
  • Wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań  edukacyjnych  do potrzeb uczniów zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie
  • Uwrażliwienie słuchaczy na wczesne symptomy zaburzeń rozwoju społecznego i interpersonalnego
  • Przygotowanie słuchaczy do podejmowania efektywnych działań profilaktycznych  wobec dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym i jego rodziny
  • Ukazanie najodpowiedniejszych  metod  i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i resocjalizacji  nieletnich

  Dowiedz się więcej

 • PODYPLOMOWE STUDIUM DLA DOKTORANTÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem podyplomowego studium dla doktorantów jest zdobycie wiedzy ekonomicznej z podstawowych i dodatkowych przedmiotów z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych oraz przygotowanie się do:

  • Samodzielnego prowadzenia badań naukowych i realizacji projektów badawczych w obszarze wiedzy ‒ nauki społeczne, dziedzinie nauki ‒ nauki ekonomiczne, dyscyplinie naukowej ‒ ekonomia
  • Rozpoczęcia i prowadzenia pracy naukowej, której celem jest uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

  W ramach PSD będziesz zaznajamiany z:

  • Najnowszą wiedzą ekonomiczną z przedmiotów podstawowych i dodatkowych z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych (odnoszącej się do teorii ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu)
  • Wyzwaniami i problemami badawczymi pojawiającymi się w naukach ekonomicznych w warunkach turbulencji i dynamicznych zmian zachodzących w konkurencyjnej przestrzeni rynkowej
  • Metodologią badań oraz ilościowymi i jakościowymi metodami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach w obszarze nauk ekonomicznych.

  Dowiedz się więcej

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia nadają Ci kwalifikacje do pracy w szkołach i w placówkach oświatowych oraz oświatowo-wychowawczych na stanowisku nauczyciela, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 r. Przygotowanie pedagogiczne ma na celu wyposażenie Cię w podstawowy warsztat umiejętności dydaktycznych.

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA POZYTYWNA STOSOWANA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Nauki psychologiczne poświęcały tradycyjnie wiele uwagi na badanie negatywnych i patologicznych aspektów życia człowieka (lęki, stres, depresja itp.), pozostawiając na marginesie badanie aspektów pozytywnych, jak kreatywność, inteligencja emocjonalna, humor, mądrość, szczęście. Ostatecznym impulsem dla powstania dziedziny zwanej psychologią pozytywną były prace prof. Martina Seligmana z University of Pennsylvania, byłego przewodniczącego Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologów.

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Psychologia zarządzania to kierunek niezwykle praktyczny i ciekawy z uwagi na różnorodność tematyczną, warsztatowy charakter zajęć oraz możliwość pogłębienia wiedzy o sobie. Psychologia zarządzania pomaga praktykom w lepszym stopniu wykorzystać swój potencjał oraz rozwinąć kompetencje menedżerskie i interpersonalne.

  Dowiedz się więcej

 • RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Rachunkowość to uniwersalny język biznesu, który dostarcza wiedzy niezbędnej do podejmowania decyzji w zarządzaniu firmą. Warunkiem prowadzenia biura rachunkowego jest zdanie egzaminu państwowego i uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  Dowiedz się więcej

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE KORPORACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Każdy przedsiębiorca, zarówno dyrektor korporacji, jak i właściciel firmy z sektora MSP, wykorzystuje zagadnienia związane z rachunkowością finansową i zarządczą, aby móc przeprowadzać analizę własnej sytuacji gospodarczej, ekonomicznej i finansowej lub sytuacji kontrahentów.

  Dowiedz się więcej

 • SAP - ZINTEGROWANY SYSTEMY INFORMATYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Platforma SAP S4HANA należy do najnowocześniejszych systemów zarządzania umożliwiających centralizację i optymalizację procesów biznesowych firm i korporacji na miarę ery cyfrowej. Uzyskanie praktycznych i docenianych na rynku umiejętności zawodowych umożliwi Tobie szybki start na najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynku usług IT. Podczas studiów zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu wiedzy procesowej, funkcjonalnej i technicznej.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest dostarczenie Ci aktualnej wiedzy, niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą, oraz doskonalenie kwalifikacji kierowniczych, kluczowych w sprawnym kierowaniu zespołami ludzkimi. Będziesz mógł doskonalić zdolności syntezy i projekcji rozwiązań doskonalących system zarządzania oraz umiejętności związane z inteligencją emocjonalną: samoświadomością, motywacją, empatią i samokontrolą.

  Dowiedz się więcej

 • TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Dynamiczny rozwój technologii informatycznych i powszechność ich zastosowania zmieniły sposób, w jaki podchodzimy do procesu zapewnienia jakości oprogramowania. Kierunek ten jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie rynku na specjalistów w dziedzinie testowania. Celem kierunku jest przedstawienie wiedzy dotyczącej procesu zapewniania jakości oprogramowania w odniesieniu do całego procesu jego wytwarzania.

  Dowiedz się więcej

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przygotują słuchaczy do:

  • organizowania i prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania  rozwoju
  • opracowywania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny
  • przeprowadzania wielospecjalistycznej diagnozy, terapii  małego dziecka i oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań
  • wyboru i dostosowania metod do potrzeb rozwojowych dziecka od urodzenia do 6 roku życia prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców
  • dokumentowania działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną
  • prowadzenia zajęć terapeutycznych z małym dzieckiem z niepełnosprawnością: intelektualną, słuchową, wzrokową, ze spektrum zaburzeń autystycznych, z zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu
  • pracy w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju, wspólnego planowania i organizowania wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny

  Dowiedz się więcej

 • WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Rozwój gospodarczy przyczynia się do wzrostu liczby przedsiębiorstw, które tracą zdolność terminowego wywiązywania się ze zobowiązań finansowych, dlatego ważne jest należyte przygotowanie firmy do efektywnego zarządzania należnościami. Wierzytelności stają się towarem, a odpowiednie zarządzanie należnościami i wierzytelnościami stwarza duże możliwości specjalistom w tej dziedzinie.

  Dowiedz się więcej

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  To nie nieruchomości i sposób ich wyceny wywołały światowy kryzys, choć rynek nieruchomości ponosi jego konsekwencje. Ze względu na gospodarczo-społeczną konstrukcję współczesnego świata na umiejętności związane z wyceną i zarządzaniem nieruchomościami będzie stałe zapotrzebowanie. Studia podyplomowe na tym kierunku dają Ci szansę na uzyskanie praktycznych umiejętności i konkretnego zawodu, zapewniającego zatrudnienie. Studia przygotują Cię do państwowego egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

  Dowiedz się więcej

 • ZAKUPY W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zakupy stanowią obecnie jeden z ważniejszych procesów bezpośrednio wpływających na wyniki ekonomiczne firm oraz instytucji. W trakcie zajęć na studiach podyplomowych eksperci od zakupów podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem w tym zakresie.

  Dowiedz się więcej

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Złożoność problematyki zamówień publicznych wynika przede wszystkim z faktu współzależności sfery administracji publicznej z rynkami towarów, usług i robót budowlanych. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych ma niezwykle istotne znaczenie dla podmiotów ubiegających się o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Dzięki tym studiom zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z inwestowaniem, zarządzaniem i skutecznym doradztwem na rynku nieruchomości. 

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych. Podyplomowe studia zarządzania jakością organizowane są we współpracy z firmą TÜV Akademia Polska sp. z o.o. – jedną ze spółek TÜV Rheinland Group, światowego lidera w dziedzinie systemów jakości.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE NOWOCZESNYMI USŁUGAMI BIZNESOWYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Celem - studiów jest Przybliżenie potencjalnym liderom specyfiki branży i pracy w sektorze usług nowoczesnych. Zapoznanie z nowymi technologiami używanymi w tym obszarze, jak i doborem odpowiednich kandydatów.  Przekazanie praktycznych informacji jak zarządzać procesami oraz zespołami w SSC/BPO/ITO.

  Jako słuchacz:

  • Poznasz podstawy zarządzania usługami według metodologii ITIL.
  • Nauczysz się definiować cele i korzyści z usługi.
  • Zrozumiesz specyfikę i rolę dostarczania usług IT.
  • Będziesz świadomie identyfikować procesy wykorzystywane do zarządzania usługami.

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE OPIEKĄ SENIORALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych w powstającym systemie opieki nad ludźmi starszymi w Polsce. Aktualna sytuacja demograficzna wskazuje na gwałtowne starzenie się społeczeństwa Europy, które staje się jednym z największych problemów socjalnych, medycznych i ekonomicznych obecnego wieku.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI IT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Projekty informatyczne, niezależnie od tego, czy są to rozległe przedsięwzięcia integracji systemów, budowy infrastruktury, czy też niewielkie projekty programistyczne (np. w formie start-upów), stanowią wyjątkowe wyzwanie dla kierownika ze względu na duże zróżnicowanie oczekiwań interesariuszy, ich wiedzy technicznej oraz samo zaawansowanie technologiczne przedsięwzięć. Dlatego niezwykle ważne jest wyposażenie kierownika projektu w wiedzę dotyczącą kluczowych czynników sukcesu oraz zagrożeń związanych z prowadzeniem projektów informatycznych, strategii i technik skutecznego kierowania projektami informatycznymi sprawdzonych w praktyce i przekazywanych przez osoby mające doświadczenie w tej dziedzinie. 

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zarządzanie projektami jest skuteczną metodą na wypełnienie przepaści pomiędzy wspaniałymi celami a efektywnym działaniem. Studia rozwijają wiedzę i umiejętności zorientowane na dokonania, coraz bardziej cenione na rynku pracy. Wyróżniają się nimi osoby potrafiące wykazać, co zrobiły, a nie tylko, co robiły w swojej dotychczasowej karierze. Dlatego najważniejszym zadaniem zespołu trenerów prowadzących zajęcia jest zapewnienie, abyś kończąc ten  kierunek, myślał jak profesjonalny project manager i mógł komfortowo korzystać z narzędzi PM – niezależnie od branży i dotychczasowego wykształcenia.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Najskuteczniejsza jest nauka od praktyków, dlatego studia na kierunku zarządzanie projektem są organizowane we współpracy ze stowarzyszeniem IPMA Polska (International Project Management Association Polska), które wchodzi w skład międzynarodowej organizacji International Project Management Association, zrzeszającej profesjonalistów w dziedzinie zarządzania projektami z ponad 60 krajów. Celem studiów jest zdobycie praktycznej wiedzy w kluczowych obszarach zarządzania projektami oraz umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania projektami.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE W PODMIOTACH LECZNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w reformowanym obecnie systemie służby zdrowia. Udział w studiach pozwoli na efektywne zarządzania placówkami zdrowia, a także zwiększy wiedzę i kwalifikacje m.in. w zakresie prawnym i finansowym z uwzględnieniem zagadnień dotyczących przekształceń SPZOZ w spółki kapitałowe. 

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zarządzanie przez wartości – studia podyplomowe dla kadry kierowniczej w WSB w Poznaniu to program przeznaczony dla osób chcących usprawnić model zarządzania w prowadzonych przez siebie organizacjach. Wprowadzenie i skuteczne realizowanie misji opracowanej w oparciu o wartości to obecnie istota profilu każdego lidera. Koncentracja na wizji, z uwzględnieniem mechanizmów twardego zarządzania: planowania, organizowania, kontrolowania i aktywowania sprawia, że istotne obszary funkcjonowania organizacji łączą się w sposób naturalny. 

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - SPECJALIZACJA - SPECJALISTA DS. HR - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Profesjonalnie dobrany, właściwie motywowany i rozwijany zespół ludzi jest w stanie zapewnić firmie sukces rynkowy, podnieść efektywność podejmowanych przez nią działań oraz przyczynić się do realizacji wszystkich wytyczonych przez nią celów. Celem programu jest rzetelny proces przygotowania przyszłych specjalistą w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w oparciu o najlepsze doświadczenia i kompetencje oraz dobre praktyki w tej dziedzinie zarządzania.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - SPECJALIZACJA KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest doskonalenie standardów funkcjonowania profesjonalnego działu kadr i płac w strukturach organizacji lub w formie świadczonych usług zewnętrznych o tym charakterze, w oparciu o nowoczesne trendy zarządzania i obowiązujące ramy formalno-prawne w tej dziedzinie.

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - SPECJALIZACJA MENEDŻER HR - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W czasach, gdy przewagę konkurencyjną uzyskuje się dzięki rozwojowi ludzkich możliwości, gdy kluczowym zasobem rozwijających się obszarów biznesu jest wiedza i strategiczne kompetencje, kluczem dostępu do trwałych i długofalowych sukcesów nowoczesnej organizacji jest sztuka zarządzania jej kapitałem ludzkim, ponieważ – jak słusznie twierdził Peter Drucker: „Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”. Program skierowany jest do specjalistów i menedżerów , praktyków w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi z co najmniej dwuletnim stażem pracy, poszukujących profesjonalnych narzędzi i metod do podnoszenia standardów i efektywności realizacji swoich zadań zawodowych oraz świadomie kontynuujących swoją ścieżkę rozwoju zawodowego.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


PODYPLOMOWE