ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań 

Tel.: 61 655 33 33, 

fax 61 655 32 27

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań 

Tel.: 61 655 33 33, 

fax 61 655 32 27

 • ADAPTACJA I ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PROCESACH TRANSFORMACJI CYFROWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cyfryzacja świat przyspiesza, a nowoczesne technologie są wszędzie. Podążanie za zmianami oznacza niemal niezatrzymaną transformację kultury organizacyjnej firm. Co ciekawe, to ludzka strona zmiany staje się krytycznym czynnikiem, który nierzadko decyduje o powodzeniu projektu technologicznego.

  Menedżerowie czy kierownicy projektów stają więc przed podwójnym zadaniem – adaptacji technologii, ale i ludzi do zmian. Warto przygotować się, poznać metodykę i narzędzia pozwalające na sprawne przeprowadzenie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa i wspólnie z profesjonalistami przećwiczyć stojące przed nimi zadania

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ADMINISTRACJA - PRAWO, ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Po łacinie administrare oznacza „być pomocnym”. Administracja to działalność organizatorska oraz pomocowa, mająca wpływ na całe społeczeństwo. Celem tych studiów jest to, byś mógł, jako pracownik administracji, pogłębić wiedzę prawniczą, zwiększyć sprawność organizacyjną i doskonalić umiejętności interpersonalne. Ukończenie studiów pomoże Ci w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych aspektach działalności administracji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AGILE – ZWINNE METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W dzisiejszych czasach aby być konkurencyjnym na rynku należy szybko reagować na pojawiające się zmiany i wytwarzać produkty które zapewnią konkurencyjność i przyniosą oczekiwany zysk. Kiedy w lutym 2001 roku grupa praktyków reprezentujących nowe metodyki tworzenia oprogramowania spotkała się w Snowbird (USA) i ogłosiła „Manifest Agile”, nikt nie przypuszczał, że będzie to początek rewolucji w zarządzaniu projektami. 

  Zaczęto wypracowywać nowe podejście do realizacji zadań stanowiących alternatywę do klasycznego podejścia kaskadowego. Coraz szybsze zmiany w otaczającym świecie wymogły na organizacjach potrzebę szybkiego reagowania, bo wykorzystanie zwinnego zarządzania projektami pozwala na realizowanie wyzwań stawianych nowoczesnym organizacjom. 

  “Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami” to praktyczne studia, dzięki którym nabędziesz umiejętności tworzenia i pracy ze zmotywowanymi, odpowiedzialnymi zespołami wytwarzającymi produkty które dają klientowi jak największą wartość biznesową i konkurencyjność na rynku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AGILE I SCRUM. ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W pierwszej części programu studiów uporządkowana i usystematyzowana zostanie Twoja wiedzy i klasycznym zarządzaniu projektami. Przedmioty takie jak: Podstawy zarządzania projektami, Zarządzanie cyklem życia projektu, Zarządzanie jakością w projekcie, Budżetowanie i finansowanie projektów, MS Project oraz Komunikacja, konflikty i negocjacje w projekcie przygotują Cię do funkcjonowania w roli Project Managera w klasycznym wydaniu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA ANALIZY TRANSAKCYJNEJ DLA MENEDŻERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analiza transakcyjna odnosi się do rozwoju jednostki poprzez dostarczanie jej wiedzy i narzędzi umożliwiających analizę zachowań, wchodzenia w relacje z innymi, stylów pracy. To interesujący zbiór narzędzi pozwalających opisać, ocenić i zanalizować istniejący system, organizację oraz określić kierunki i sposoby zmian. AT pozwala rozpoznać i uruchamiać potencjał drzemiący w ludziach i w organizacji. Jest metodą diagnozy pozwalającą na dostrzeżenie najważniejszych procesów zachodzących w firmie, zespole, zrozumienie ich i podjęcie decyzji na temat ich modyfikacji. Dzięki AT nie tylko poznajemy własne wzorce komunikowania się, ale również możemy je wzbogacać, zmieniać, co sprawia, że mamy wybór, jak zachować się w trudnej sytuacji lub jak zmienić sposób komunikacji, który oceniamy jako nieoptymal.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA COACHINGU ZESPOŁOWEGO I FACYLITACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Akademia coachingu zespołowego i facylitacji to mieszanka wiedzy, postaw i konkretnych umiejętności, które absolwent może wykorzystać w pracy z zespołami pracowniczymi lub grupami szkoleniowymi. Jak prowadzić spotkania, by były bardziej efektywne? Jak wykorzystać potencjał zespołu? Jak pracować z grupą, by osiągnąć zamierzony cel? O co warto wzbogacić swój warsztat trenerski? Jak wykorzystać umiejętności facylitacyjne w pracy menedżerskiej? 

  To między innymi na powyższe pytania będą mogli odpowiedzieć słuchacze w trakcie trwania Akademii, której charakterystyczną cechą jest jej praktyczny wymiar.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA KOBIET BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W dzisiejszym świecie w tak zmiennych warunkach w jakich żyjemy, nie jest łatwo dowiedzieć się w jednym miejscu kompleksowej wiedzy o prowadzeniu biznesu/firmy. 

  Źródeł danych jest zbyt wiele a czasu zbyt mało aby odnaleźć informacje i wskazówki dopasowane do naszych potrzeb. Doświadczenie rynku zarządczego i prowadzenia biznesu, historycznie zbudowane zostało głownie w oparciu o doświadczenie mężczyzn, jako bardziej aktywnej zawodowo w przeszłości grupy. Celem studiów jest poznanie, jaki jest „kobiecy biznes”, jak się zmienia, jak rozwija i jakie ma możliwości oraz inspirowanie do dalszego rozwoju siebie jako kobiety menedżera. 

  Studia umożliwią spojrzenie na swoje dotychczasowe dokonania przez pryzmat wielowymiarowej oceny (jaką jestem osobą, jakie mam myśli, zachowania, jak buduję własną markę), co umożliwi stworzenie własnego planu rozwoju siebie i swojej firmy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA KOMPETENCJI MENEDŻERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie Ci aktualnej wiedzy, niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą, oraz doskonalenie kwalifikacji kierowniczych, kluczowych w sprawnym kierowaniu zespołami ludzkimi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA PROJECT MANAGERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nie ma dziś dobrego biznesu bez profesjonalnego Project Managera. To on tworzy serce każdej firmy – jej produkt, przez który kreuje też wizerunek organizacji, nadaje ton projektom marketingowym i ma wpływ na tempo wzrostu całego przedsiębiorstwa. Aby tak faktycznie się stało, niezbędne są liczne umiejętności, szeroka wiedza, zdolności organizacyjne i kreatywne myślenie.

  W Akademii Project Managera każdy z tych obszarów wzbogacisz, zdobędziesz nowe umiejętności, przećwiczysz, jak przekuć trudności w sukces – dzięki temu będziesz „żołnierzem uniwersalnym” – doskonałym Project Managerem niezależnie od branży.

  Dowiedz się więcej 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA TRENERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dobrym trenerem nie sposób stać się z dnia na dzień, a nawet w ciągu kilku miesięcy. Jeśli chcesz osiągnąć ten cel, warto, byś sięgnął po dobre wzorce i uczył się od najlepszych praktyków. Na najważniejsze pytanie, czyli jak zostać skutecznym i cenionym trenerem, odpowiedzą wykładowcy na kierunku akademia trenera. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANALITYK BIZNESOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analiza biznesowa jest fundamentem informacji o projekcie: o celach, priorytetach, powiązaniach z polityką firmy. Wynikiem analizy są ustalenia, jakie wymierne korzyści uzyskuje się dzięki wdrażanym rozwiązaniom. Analiza biznesowa IT jest procesem, który ma decydujące znaczenie w każdym projekcie IT.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANALITYK FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analiza finansowa jest bowiem jednym z narzędzi służących do poznania przedsiębiorstwa i zachodzących w nim procesów gospodarczych. Poprzez sformalizowany, ale i jednolity język sprawozdawczości finansowej można ocenić zarówno aktualną, jak i projektowaną sytuację finansową jednostki gospodarczej, nadać rozwojowi firmy nowy bieg lub ustrzec ją przed upadkiem. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ARCHITEKT ROZWIĄZAŃ IT W CHMURACH OBLICZENIOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Chmura obliczeniowa zdobywa coraz większe zainteresowanie przedsiębiorstw jak i użytkowników indywidualnych. Możliwości jakie zapewnia sprawiają, że działy IT coraz częściej zwracają się ku rozwiązaniom budowanym w oparciu o chmurę obliczeniową.
  Chmura obliczeniowa to wiele możliwości, ale też problemów związanych z architekturą, bezpieczeństwem, skalowaniem i niezawodnością budowanego rozwiązania czy aplikacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem - studiów podyplomowych kwalifikacyjnych jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do pracy jako nauczyciel-bibliotekarz w bibliotece, w tym bibliotece szkolnej lub pedagogicznej.

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną  i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy jako nauczyciel-bibliotekarz w bibliotece, w tym w bibliotece szkolnej lub pedagogicznej,
  • zdobycie ogólnych wiadomości z zakresu bibliotekoznawstwa  i bibliotekarstwa, literatury, w tym literatury dziecięcej i młodzieżowej, czytelnictwa i informacji naukowej,
  • nabycie umiejętności w opracowaniu i udostępnianiu zbiorów, tworzeniu nowoczesnego warsztatu informacyjnego biblioteki oraz organizacji podstawowych form pracy z czytelnikiem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIG DATA. INŻYNIERIA DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania oraz utrzymywania rozwiązań Big Data w przedsiębiorstwach, które już takie rozwiązania posiadają, bądź zamierzają zintegrować dane. Niezaprzeczalną korzyścią jest możliwość analizy danych, m.in. sprzedażowych czy marketingowych, pochodzących z różnych źródeł, co może bezpośrednio przełożyć się na rozwój firmy oraz wzrost sprzedaży.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIM MANAGER - NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI BUDOWLANYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  BIM Manager jest ekspertem, jeśli chodzi o znajomość narzędzi i procesów Building Information Modeling. Ma wysokie kwalifikacje nie tylko w zakresie oprogramowania BIM, ale też techniczną wiedzę ze wszystkich branż: architektury, instalacji sanitarnych i wentylacyjnych, instalacji elektrycznych oraz konstrukcji. Jego główne zadania to koordynacja współpracy w ramach zespołu pomiędzy podwykonawcami oraz nadzór nad modelem BIM.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CODNNECT- AKADEMIA KONSULTANTÓW ROZWOJU ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Konsultant CODNNECT to osoba, która odpowiada za rozwój organizacji. Tyle w teorii, a w praktyce? To ktoś, do kogo inni pracownicy przychodzą po radę, u kogo szukają rozwiązania problemów operacyjnych, ktoś, kto przeprowadza przedsiębiorstwo przez zmianę, przygotowuje i wdraża nowe plany – a nie jest to sytuacja, w której można zdać się na instynkt.

  Dlatego studia CODNNECT uczą, jak diagnozować firmę, pokazują, jak stosować modele doradztwa, budować relacje z współpracownikami i klientami, jak wpływać na kulturę organizacyjną firmy, wdrażać nowe modele pracy, a także motywować zaangażowane w projekt osoby. Dzięki temu konsultant może stać się prawdziwym liderem, przewodnikiem i realnym wsparciem dla organizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CONTROLLING W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kontrola w firmie jest bardzo ważna. Aby mieć pewność zysków, warto od czasu do czasu sprawdzić, co dzieje się z funduszami oraz jak pracownicy wywiązują się z obowiązków. Kontrolę najlepiej przeprowadzać z głową i rozsądnie. Zbyt duży nadzór może skomplikować wykonywanie codziennych prac, negatywnie wpłynąć na nastawienie pracowników, a to z kolei negatywnie przełożyć się na wyniki firmy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADZTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  System profesjonalnie świadczonych usług w zakresie poradnictwa zawodowego stanowi w dzisiejszych czasach istotny element wsparcia rozwoju człowieka i radzenia sobie z wymogami współczesności. Wynikiem tych działań jest optymalizacja życia zawodowego i osobistego.

  Interdyscyplinarna wiedza psychologiczno-pedagogiczna oraz ekonomiczna, którą zdobędziesz pozwoli Ci swobodnie poruszać się po zagadnieniach rynku pracy, tym samym dobrze przygotuje Cię do pełnienia roli doradcy zawodowego.

  Celem studiów jest przygotowanie Cię do zawodu doradcy zawodowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

  Podczas ich trwania zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i edukacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego, ogólnodostępnego, integracyjnego  oraz środowisku rodzinnym. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma prawo do zdobywania wiedzy i rehabilitacji. Proces ten gwarantowany jest polityką Unii Europejskiej. Wspierają go liczne instytucje społeczne, polityczne i gospodarcze. Rodzi to zapotrzebowanie na ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę.
  Studia kierowane do wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi oraz młodzieżą: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, dla pracowników przedszkoli, szkół, świetlic socjoterapeutycznych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA) - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Narząd słuchu, podobnie jak inne narządy, może ulec uszkodzeniu na skutek różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Należą do nich czynniki: genetyczne, wrodzone i chorobowe oraz urazy. Surdopedagogika jest zatem dziedziną niezwykle ważną i potrzebną. W trakcie studiów:

  • wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną   i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą.
  •  przygotowanie słuchaczy do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo, wykształcenie umiejętności  wspierania rodziny dziecka  oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
  • ukazanie specyfiki  procesu  kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu .

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  • wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną   i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą.
  • przygotowanie słuchaczy do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo,
  • wykształcenie umiejętności  wspierania rodziny dziecka  oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
  • ukazanie specyfiki  procesu  kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu .

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA) - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową. W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu.

  Celem studiów jest :

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą.
  • przygotowanie słuchaczy do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wzrokowo ,
  • wykształcenie umiejętności  wspierania rodziny dziecka  oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
  • ukazanie specyfiki  procesu  kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem wzroku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową. W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu.

  W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI Z SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze zapoznają się z nowoczesną ofertą form terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Ukończenie studiów poszerzy kompetencje pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli i pracowników poradni psychologicznych.

  Celem studiów jest:

  • Poszerzenie wiedzy   uczestników studiów  o informacje dotyczące specyfiki rozwoju  dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
  • Wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną   i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum zaburzeń autystycznych
  • Wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań  edukacyjnych  do potrzeb uczniów ze spektrum autystycznym
  • Uwrażliwienie słuchaczy na wczesne symptomy spektrum autyzmu
  • Przygotowanie słuchaczy do pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autystycznym w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
  • Przygotowanie słuchaczy do podejmowania działań mających na celu udzielenie wsparcia rodzinie dziecka ze spektrum autystycznym w pokonywaniu trudności wynikających z niepełnosprawności ich syna lub córki
  • Ukazanie najodpowiedniejszych  metod  i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze zapoznają się z nowoczesną ofertą form terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

  Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Ukończenie studiów poszerzy kompetencje pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli i pracowników poradni psychologicznych.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EMPLOYER BRANDING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rynek pracy jest żywym, ciągle rozwijającym się organizmem. W obecnej dobie niskiego bezrobocia i niedoborów kadrowych koniecznością stało się wydzielenie eksperckich ścieżek w obszarze HR. Jedną z takich specjalizacji jest employer branding i rekrutacja.

  Połączyliśmy oba zagadnienia, ponieważ rekrutacja jest spójną częścią szerszej strategii employer brandingowej, a zarazem jedną z najważniejszych potrzeb „biznesu”, jedynego i najważniejszego klienta rekruterów. W centrum zainteresowania będziemy stawiać potrzeby biznesowe oraz potrzeby kandydatów, jak najlepszą jakość ich realizacji. Z tego powodu często będziemy odwoływać się do szeroko rozumianego UX.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HEADHUNTER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Na obecnym, mocno konkurencyjnym rynku pracy wygrywają firmy, które mają świadomość, że to co ich odróżnia to już nie nowoczesna technologia, nowoczesny park maszynowy, nowe brandy, marki i produkty ale ludzkie zespoły, dobrze zmotywowane, lojalne, kreatywne, dbające o jakość swojej pracy, mające wpływ na zmiany.

  Poszukiwania pracowników wysoko wykwalifikowanych, kandydatów na stanowiska specjalistyczne czy menedżerskie wymaga od osób zajmujących się rekrutacją szerokiej wiedzy o rynku pracy, wiedzy biznesowej często branżowej, jak również niezwykłych umiejętności interpersonalnych pozwalających na nawiązanie kontaktu z ludźmi, którzy nie szukają aktywnie pracy i nie biorą udziału w otwartych procesach rekrutacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HOME STAGING Z ELEMENTAMI ARANŻACJI WNĘTRZ - PRZYGOTOWANIE NIERUCHOMOŚCI DO ZYSKOWNEJ SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy jak podnieść atrakcyjność wnętrz przy minimalnych nakładach, jak zwiększyć potencjał sprzedawanych nieruchomości uwypuklając ich atuty i niwelując wady, by sprzedać nieruchomość z zyskiem w maksymalnie krótkim czasie, dbając jednocześnie o prawne aspekty i rozwój swojego biznesu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HR BIZNES PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jak sama nazwa stanowiska wskazuje, HR Biznes Partner odgrywa rolę partnera biznesu. Wspiera merytorycznie, inicjuje zmiany, planuje rozwój zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Jak na dowódcę przystało, HR Biznes Partner powinien być dobrym strategiem, dzięki czemu może wymiernie wspierać realizację celów firmy.

  Dzięki tym studiom zdobędziesz praktyczne umiejętności oraz poznasz metody i narzędzia wsparcia biznesu poprzez podnoszenie efektywności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwój kluczowych kompetencji HR Biznes Partnera w budowaniu relacji z kadrą zarządzającą i pracownikami. 

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INNOWACYJNY E-MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Marketing internetowy ma ogromne znaczenie we współczesnej gospodarce, dlatego studia z innowacyjnego e-marketingu idealnie wpisują się w aktualne trendy i otoczenie biznesowe. Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu marketingu internetowego, którzy zdobędą umiejętności skutecznego wykorzystywania narzędzi internetowych oraz wiedzę na temat najnowszych trendów w e-marketingu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Od 25 maja 2018 r. stosujemy nowe przepisy o ochronie danych osobowych wprowadzone Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych nr 2016/679. Jest to wspólny akt prawny nie tylko dla Unii Europejskiej, ale i wszystkich innych przedsiębiorców z całego świata, którzy oferują albo sprzedają swoje towary lub usługi dla osób przebywających w Unii. Wzmacniając system ochrony danych, UE wprowadziła instytucję Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer), który będzie odgrywał kluczową rolę w ochronie danych osobowych. Jest to nowa profesja łącząca ze sobą prawo i nowe technologie przetwarzania danych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH DLA ZAAWANSOWANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone przede wszystkim dla Inspektorów Ochrony Danych, osób zajmujących zapewnieniem funkcjonowania ochrony danych osobowych w organizacjach oraz prawników, którzy świadczą pomoc prawną w zakresie przepisów ochrony danych osobowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA DLA SAP ERP I PROGRAMOWANIE W J. ABAP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie Cię do samodzielnego rozwijania oprogramowania w systemie SAP, poczynając od analizy, przez implementację po testowanie rozwiązań. Dzięki tym studiom zdobędziesz praktyczne umiejętności cenione na rynku pracy. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LEAN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Lean management to sposób zarządzania wykorzystywany w codziennej pracy oraz w procesie restrukturyzacji firm. Jego istotą jest usprawnianie procesów dotyczących zarządzania majątkiem firmy oraz personelem. Stosowanie koncepcji Lean prowadzi do uzyskania wysokiej produktywności i jakości produktów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LEAN, SIX SIGMA - OPTYMALIZACJA PROCESÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie przez Ciebie praktycznych umiejętności stosowania dwóch najważniejszych metod doskonalenia wykorzystywanych na całym świecie: Lean i Six Sigma. Obydwie metody są na tyle uniwersalne, że pozwalają na stosowanie w dowolnej branży od produkcji, poprzez usługi, a na szpitalach i urzędach skończywszy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do zawodu logopedy ogólnego oraz stworzenie podstaw do zdobycia specjalizacji neurologopedy i surdologopedy, jak również przygotowanie słuchaczy do praktycznego wykonywania zawodu.

  Podczas studiów podyplomowych słuchacz:

  • uzyska  wiedzę z zakresu przedmiotów objętych programem studiów
  • nabędzie  umiejętności diagnozowania zaburzeń mowy dziecka oraz stosowania metod i technik terapii logopedycznej
  • uzyska podstawy rozwoju warsztatu pracy logopedy
  • uzyska wykształcenie  - Logopeda ze specjalnością logopedia ogólna

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MARKETING KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybierając studia Marketing Kultury masz okazję poznać najlepsze praktyki komunikacji marketingowej. Spotykać się z Tobą będą praktycy pracujący w lub dla instytucji kultury. Niezależnie od tego, czy będzie weekend, czy dzień powszedni, żaden kryzys Ciebie nie zaskoczy.

  Ponadto nauczysz się, w jaki sposób odczytywać dane wynikające z działań w Internecie oraz co dalej z tym możesz zrobić. Zobaczysz, że najciekawsze akcje promocyjne i eventy nie zawsze miały za sobą milionowe budżety - liczy się przede wszystkim pomysł. I właśnie tego Cię nauczymy. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MBA - ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie kadry zarządzającej przedsiębiorstwami społecznymi i podmiotami ekonomii społecznej, takimi jak: spółdzielnie socjalne, spółki non profit, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, fundacje i stowarzyszenia do wdrażania zmian służących rozwojowi własnych instytucji i organizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MEDIACJA W OŚWIACIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Mediacje w ostatnich latach cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a co za tym idzie wzrasta liczba szkół i placówek oświatowych, które wdrażają programy związane z mediacjami szkolnymi oraz rówieśniczymi. Spadek poziomu kompetencji społecznych związanych z umiejętnością komunikowania się, budowania trwałych i głębokich relacji, w tym przyjaźni, obniżony poziom relacji społecznych czy wzrost agresji i przemocy wymaga natychmiastowego podejmowania działań i niejednokrotnie wdrożenia procedur mediacyjnych na terenie szkoły. Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą wymaga dobrego przygotowania nauczycieli, pedagogów oraz kadry kierowniczej placówek oświaty.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENADŻER DS. EKSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Powiedzenie „świat jest globalną wioską” to codzienność menedżera ds. eksportu. Każdego dnia prowadzi rozmowy, negocjacje, rozlicza międzynarodowe transakcje i organizuje spedycję tak, jakby odbywało się to po sąsiedzku. Czasem bywa też zdobywcą nowych rynków – układa strategie, zawiera umowy, nawiązuje kontakty handlowe.

  Jasne jest więc, że aby stać się skutecznym menedżerem ds. eksportu, potrzebna jest rozległa wiedza z zakresu eksportu, logistyki, analityki finansowej, strategii marketingowych i biegła znajomość najnowszych narzędzi internetowych. Umiejętności te zdobędziesz podczas zajęć i warsztatów z aktywnymi zawodowo, doświadczonymi specjalistami wszystkich tych dziedzin.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER BHP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dbałość o bezpieczeństwo wykonywania obowiązków ustawowo spoczywa na pracodawcy, dlatego eksperci z zakresu BHP zawsze znajdą zatrudnienie. Szeroka wiedza z tego zakresu pomaga nie tylko trzymać się przepisów prawa i minimalizować koszty ewentualnych wypadków, ale też podnosi jakość pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER CSR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zgodnie z filozofią CSR rozwój przedsiębiorstwa to nie tylko dbałość o projekty, ich jakość i wyniki finansowe. To również odpowiedzialność, jaką wywierają jego działania na atmosferę pracy, relacje z kontrahentami i środowisko. CSR to otwarcie się na szersze aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, wrażliwość na potrzeby lokalnej społeczności i wspieranie zgłaszanych przez nich inicjatyw.

  Jeśli lubisz pracować z ludźmi, angażują Cię akcje społeczne i chciałbyś  realizować projekty, które realnie wpływają na jakość życia innych -  ten kierunek jest dla Ciebie! Świadomi liderzy są w stanie poprowadzić  przedsiębiorstwa w kierunku społecznie odpowiedzialnego biznesu, gdzie człowiek i środowisko są tak samo ważne jak rozwój organizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER ROZWOJU PRACOWNIKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W średnich i dużych przedsiębiorstwach każdy z pracowników zajmuje się wąskim, wydzielonym obszarem. Łatwo wtedy o rutynę, a nawet wypalenie zawodowe. Tymczasem firmy rozwijają się o tyle, o ile rosną kompetencje ich pracowników. I to jest właśnie obszar, za który odpowiada Menedżer rozwoju pracowników.

  Zajmuje się on szkoleniami, rozwojem talentów, coachingiem, mentoringiem, tutoringiem. Jego celem jest podnoszenie kompetencji pracowników i dbałość o ich potencjał przy wykorzystaniu zróżnicowanych technik. Dzięki jego pracy, charyzmie, zaangażowaniu i profesjonalizmowi przedsiębiorstwo może wzrastać, czerpiąc z zasobów swojej kadry.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zakupy stanowią obecnie jeden z ważniejszych procesów bezpośrednio wpływających na wyniki ekonomiczne firm oraz instytucji. Dlatego też menedżer zarządzania zakupami powinien się cechować wysoko rozwiniętymi umiejętnościami negocjacyjnymi, komunikatywnością oraz strategicznym sposobem myślenia.

  W trakcie zajęć na studiach podyplomowych eksperci od zakupów podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie optymalizowania strategii działu zakupów, minimalizacji kosztów, technik negocjacyjnych oraz sposobami wyboru dostawców. Kierunek Menedżer zarządzania zakupami wyposaża ponadto w umiejętności potrzebne osobom zarządzającym zespołem, dzięki czemu otworzą sobie oni ścieżkę kariery menedżerskiej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem - studiów Nauczanie języka polskiego jako obcego jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia kolejnego przedmiotu. Studia przygotowują nauczycieli do prowadzenia zajęć z języka polskiego jako obcego za granicą oraz w kraju, w szkołach wszystkich szczebli oraz innych placówkach oświatowych, które zajmują się nauczaniem języka polskiego jako obcego.

  Uczestnicy zostaną  przygotowani do specyfiki nauczania języka polskiego pochodzących z różnych grup kulturowych i językowych, oraz zdobędą narzędzia skutecznego organizowania, prowadzenia działań dydaktycznych oraz ewaluacji postępów w nauce uczniów i kursantów z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych grup.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEGOCJACJE I MEDIACJE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jak wpływać na decyzje innych ludzi? Jak być skutecznym negocjatorem zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym i jednocześnie dbać o dobre relacje z innymi ludźmi? W jaki sposób zastosować konkretne techniki negocjacyjne i mediacyjne? Odpowiedzi na te pytania pozwolą Ci osiągać wytyczone cele.

  Celem - studiów jest podniesienie poziomu wiedzy oraz rozwinięcie praktycznych umiejętności uczestników w zakresie negocjacji i mediacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wydawanie środków publicznych wiąże się z dużą odpowiedzialnością, dlatego też towarzyszą mu liczne procedury, gwarantujące jak najlepsze wykorzystanie środków. Znajomość Prawa zamówień publicznych pozwala na sprawne poruszanie w tej skomplikowanej materii.

  Specjaliści w tej dziedzinie potrafią analizować rynek, wykorzystywać partnerstwo publiczno-prywatne, sprawnie prowadzą dokumentację przetargową i bez niepokojów przechodzą liczne audyty. Studia na kierunku Nowe Prawo zamówień publicznych obejmują także zagadnienia e-zamówień oraz nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 11 września 2019 r., gwarantują więc zdobycie najbardziej aktualnej wiedzy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OCHRONA ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym zadaniem kierunku Ochrona Środowiska w Administracji Publicznej jest nabycie i poszerzenie wiedzy studentów dotyczącej sfery ochrony środowiska w zakresie działalności administracji publicznej w szczególności urzędników gminnych i powiatowych, ale też innych podmiotów zajmujących się ochroną środowiska.

  Słuchacze zostaną zapoznani z podstawami prawnymi ochrony środowiska, kwestią ochrony poszczególnych elementów środowiska (gruntowo-wodnego, leśnego, czy powietrza), nowymi rozwiązaniami przyjaznymi dla środowiska oraz innymi tematami związanymi z jego ochroną. Docelowo studia pozwolą przygotować przyszłe i obecne kaCdry do zarządzania ochroną środowiska w administracji publicznej.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ukończenie tego kierunku umożliwia nabycie kwalifikacji w zakresie zarządzania oświatą i uprawnień do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Praktyka pedagogiczna, wymaga od nauczycieli coraz to nowych umiejętności, nie tylko edukacyjnych ale również wychowawczych, komunikacyjnych i terapeutycznych. Współczesny nauczyciel winien indywidualizować pracę na lekcji oraz prowadzić wsparcie terapeutyczne dla uczniów  o zaburzonym lub nieharmonijnym rozwoju. Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) poszerzają wiedzę i kompetencje  słuchaczy o metody terapii zaburzeń rozwojowych dziecka. Zwiększają tym samym efektywność pracy pedagogicznej każdego nauczyciela, na każdym przedmiocie oraz przygotowują do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów prezentujących trudności w uczeniu się, zwłaszcza ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Praktyka pedagogiczna, wymaga od nauczycieli coraz to nowych umiejętności, nie tylko edukacyjnych ale również wychowawczych, komunikacyjnych i terapeutycznych. Współczesny nauczyciel winien indywidualizować pracę na lekcji oraz prowadzić wsparcie terapeutyczne dla uczniów  o zaburzonym lub nieharmonijnym rozwoju. Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) poszerzają wiedzę i kompetencje  słuchaczy o metody terapii zaburzeń rozwojowych dziecka. Zwiększają tym samym efektywność pracy pedagogicznej każdego nauczyciela, na każdym przedmiocie oraz przygotowują do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem oraz osobami dorosłymi, które weszły w konflikt z prawem lub z innych powodów wymagają resocjalizacji.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów i wychowanków niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szczególności w placówkach wychowawczych i resocjalizacyjnych.

  Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

  • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną  i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem
  • Nabycie przez uczestników studiów wiedzy o prawidłowościach rozwoju społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży oraz mogących wystąpić w tym procesie zaburzeń
  • Wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie
  • Uwrażliwienie słuchaczy na wczesne symptomy zaburzeń rozwoju społecznego i interpersonalnego
  • Przygotowanie słuchaczy do podejmowania efektywnych działań profilaktycznych  wobec dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym i jego rodziny
  • Ukazanie najodpowiedniejszych metod i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i resocjalizacji nieletnich

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną  i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem
  • Nabycie  przez  uczestników studiów wiedzy  o prawidłowościach rozwoju społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży oraz mogących wystąpić w tym procesie zaburzeń
  • Wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań  edukacyjnych  do potrzeb uczniów zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie
  • Uwrażliwienie słuchaczy na wczesne symptomy zaburzeń rozwoju społecznego i interpersonalnego
  • Przygotowanie słuchaczy do podejmowania efektywnych działań profilaktycznych  wobec dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym i jego rodziny
  • Ukazanie najodpowiedniejszych  metod  i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i resocjalizacji  nieletnich

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PLANOWANIE PRODUKCJI – NOWOCZESNE NARZĘDZIA: SAP, SIMATIC IT PREACTOR APS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kładą nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych pozwalających na efektywne tworzenie planów produkcyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych APS. Podczas studiów zdobędziesz praktyczną wiedzę o planowaniu produkcji w systemach SAP S/4 HANA i Siemens Opcenter APS oraz zdobędziesz umiejętności niezbędne do pełnienia roli planisty.

  Dodatkowo podczas studiów nauczysz się zaawansowanej obsługi systemu SAP w zakresie planowania produkcji oraz systemu Siemens Opcenter APS w zakresie harmonogramowania produkcji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Doradztwo podatkowe to bardzo ważny element wsparcia działalności gospodarczej. Jednak znajomość prawa daninowego w tym podatków oraz umiejętność praktycznego wykorzystania elementów ich konstrukcji, to kompetencje wymagane nie tylko od doradców podatkowych i księgowych.

  W rzeczywistości każdy kto prowadzi nawet jednoosobowe przedsiębiorstwo powinien mieć świadomość praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a w szczególności wiedzę o tym jak należy zachować się w sytuacjach narzucających konieczność bezpośredniego kontaktu z administracją skarbową (podatkową). Wszystkie sytuacje w takich kontaktach można mieć bowiem pod pełną kontrolą.

  Trzeba tylko posiadać niezbędną do tego wiedzę. Dlatego zasadniczym celem studiów jest budowanie wysokiego poziomu świadomości podatkowej niezbędnej przy prowadzeniu każdej działalności gospodarczej, a w szczególności propagowanie w tym zakresie roli doradztwa podatkowego. Studia wyposażą Cię zatem w wiedzę, która da się praktycznie wykorzystać w każdym zawodzie wymagającym specjalistycznej znajomości podatków.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PODYPLOMOWE STUDIUM DLA DOKTORANTÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem podyplomowego studium dla doktorantów jest zdobycie wiedzy ekonomicznej z podstawowych i dodatkowych przedmiotów z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych oraz przygotowanie się do:

  • Samodzielnego prowadzenia badań naukowych i realizacji projektów badawczych w obszarze wiedzy ‒ nauki społeczne, dziedzinie nauki ‒ nauki ekonomiczne, dyscyplinie naukowej ‒ ekonomia
  • Rozpoczęcia i prowadzenia pracy naukowej, której celem jest uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

  W ramach PSD będziesz zaznajamiany z:

  • Najnowszą wiedzą ekonomiczną z przedmiotów podstawowych i dodatkowych z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych (odnoszącej się do teorii ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu)
  • Wyzwaniami i problemami badawczymi pojawiającymi się w naukach ekonomicznych w warunkach turbulencji i dynamicznych zmian zachodzących w konkurencyjnej przestrzeni rynkowej
  • Metodologią badań oraz ilościowymi i jakościowymi metodami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach w obszarze nauk ekonomicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

   

  Podstawowym celem studiów jest nabycie przez uczestników kompetencji niezbędnych  do poruszania się po rynku nieruchomości w charakterze osoby zawodowo zajmującej się obrotem nieruchomościami
  • nabycie wiedzy z zakresu aktualnych przepisów prawa obowiązujących w Polsce 
  • umiejętność interpretowania przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAKTYCZNY MARKETING INTERNETOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczestników zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną, która pozwoli wyznaczać realne cele marketingowe w prowadzonych kampaniach. Studia podyplomowe praktyczny marketing internetowy łamią stereotypy, że marketing internetowy jest dla wybranych. Uczestnicy poznają najlepsze techniki, przydatne narzędzia i najnowsze trendy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO IT, NOWYCH TECHNOLOGII I E-COMMERCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

   

  Internet, najnowsze technologie dają iluzję niczym nieograniczonej wolności. Jednak  nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna wolność drugiego człowieka. Bez znajomości prawnych aspektów świata IT nie da się bezpiecznie i skutecznie prowadzić nowoczesnego przedsiębiorstwa.
  Kierunek Prawo IT, nowych technologii i e-commerce w praktyczny sposób przygotowuje do zawierania umów, ochrony własności intelektualnej, skutecznego wprowadzenia RODO czy do bezpiecznego i zgodnego z prawem świadczenia usług i handlu online. Ta wiedza i umiejętności w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej są bezcenne. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROGRAMOWANIE APLIKACJI JAVA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dzięki tym studiom podyplomowym zdobędziesz praktyczne umiejętności pozwalające na poszerzenie swoich kompetencji zawodowych w obszarze programowania w języku Java i zwiększysz swoje szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy. Na rynku wciąż jest niedobór programistów, więc studia te z pewnością są też dobrą propozycją dla wszystkich tych osób, które myślą o przebranżowieniu.  

  Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze będą posiadali wiedzę niezbędną do samodzielnego programowania aplikacji w języku Java, również aplikacji korzystających z systemów bazodanowych. Dodatkowo słuchacze będą potrafili korzystać z najpopularniejszych frameworków, co znacznie ułatwi pracę z kodem aplikacji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - DO NAUCZANIA TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwiają  nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kompetencji zawodowych, niezbędnych nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W trakcie praktyk pedagogicznych nabędziesz umiejętności zawodowe dzięki aktywnej realizacji zajęć edukacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE – DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW LUB ZAJĘĆ PROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ ALBO PONADPODSTAWOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe umożliwiają absolwentom nabycie wiedzy i umiejętności  z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kompetencji zawodowych, niezbędnych nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W trakcie praktyk pedagogicznych nabędą umiejętności zawodowe przez aktywną realizację zajęć edukacyjnych.

  Studia są kierowane do osób, które planują uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotów lub prowadzenia zajęć realizowanych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA PSYCHOLOGÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są kierowane do absolwentów studiów na kierunku psychologia, którzy planują uzyskać uprawnienia do pracy w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej. W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne. Mogą one odbywać się w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach udzielających wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA KRYZYSU I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest podniesienie społecznego stanu wiedzy dotyczącego kryzysów oraz sposobów ich zapobiegania.

  Studia przygotowują Cię do pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej oraz hospicjach, zakładach karnych, zakładach poprawczych, policji, służbie więziennej czy domach pomocy społecznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA POZYTYWNA STOSOWANA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nauki psychologiczne poświęcały tradycyjnie wiele uwagi na badanie negatywnych i patologicznych aspektów życia człowieka (lęki, stres, depresja itp.), pozostawiając na marginesie badanie aspektów pozytywnych, jak kreatywność, inteligencja emocjonalna, humor, mądrość, szczęście. Ostatecznym impulsem dla powstania dziedziny zwanej psychologią pozytywną były prace prof. Martina Seligmana z University of Pennsylvania, byłego przewodniczącego Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA REKLAMY I KOMUNIKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dla kogo?

  • Dla osób zainteresowanych psychologią reklamy i komunikacji
  • Dla pracowników działów marketingu/promocji/komunikacji
  • Dla rzeczników prasowych
  • Dla kadry menadżerskiej z zakrasu marketingu/mediów

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA ŚLEDCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychologia śledcza uważana jest za nurt psychologii wykorzystywany w postępowaniu przygotowawczym i w procesie karnym. Traktowana jest także jako przedsięwzięcie, wykorzystujące wiedzę psychologiczną, podejmowane przez organy ścigania oraz inne podmioty, uczestniczące aktywnie w procesie karnym, przede wszystkim na etapie postępowania przygotowawczego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychologia zarządzania to kierunek niezwykle praktyczny i ciekawy z uwagi na różnorodność tematyczną, warsztatowy charakter zajęć oraz możliwość pogłębienia wiedzy o sobie. Psychologia zarządzania pomaga praktykom w lepszym stopniu wykorzystać swój potencjał oraz rozwinąć kompetencje menedżerskie i interpersonalne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rachunkowość to uniwersalny język biznesu, który dostarcza wiedzy niezbędnej do podejmowania decyzji w zarządzaniu firmą. Warunkiem prowadzenia biura rachunkowego jest zdanie egzaminu państwowego i uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SAP - ZINTEGROWANY SYSTEMY INFORMATYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Platforma SAP S4HANA należy do najnowocześniejszych systemów zarządzania umożliwiających centralizację i optymalizację procesów biznesowych firm i korporacji na miarę ery cyfrowej. Uzyskanie praktycznych i docenianych na rynku umiejętności zawodowych umożliwi Tobie szybki start na najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynku usług IT. Podczas studiów zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu wiedzy procesowej, funkcjonalnej i technicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SAP S/4 HANA - NOWOCZESNY SYSTEM ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nauczysz się wspomagać biznes w czasie rzeczywistym dzięki SAP S/4 HANA, inteligentnemu pakietowi ERP stworzonemu z myślą o przetwarzaniu in-memory. SAP S/4 HANA to podstawa cyfrowa, która łączy przedsiębiorstwo z klientami, sieciami biznesowymi, Internetem Rzeczy, Big Data i nie tylko.

  Jeśli chcesz wykorzystać swoje atuty, naucz się kontrolować i zarządzać przedsiębiorstwem w czasie rzeczywistym dzięki SAP S/4 HANA i wykorzystaj możliwości, jakie daje technologia IT na świetnie rozwijającym się rynku pracy w Polsce. Studia są nowością w naszym kraju.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SOCIAL MEDIA I INFLUENCER MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest poznanie najnowszych trendów dotyczących mediów społecznościowych oraz influencer marketingu oraz ich praktyczne zastosowanie w działaniach promocyjnych. Studia adresowane są do osób, które chcą aktywnie wykorzystywać media społecznościowe do promocji swojego biznesu, produktu lub marki własnej, osób z działów marketingu w firmach z sektorów MŚP, osób, które chcą poznać możliwości wykorzystania social media oraz influencer marketingu w działaniach marketingowych oraz dla osób, które chcą lepiej zrozumieć mechanizmy działania marketingu społecznościowego, żeby koordynować działania podmiotów współpracujących.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie Ci aktualnej wiedzy, niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą, oraz doskonalenie kwalifikacji kierowniczych, kluczowych w sprawnym kierowaniu zespołami ludzkimi. Będziesz mógł doskonalić zdolności syntezy i projekcji rozwiązań doskonalących system zarządzania oraz umiejętności związane z inteligencją emocjonalną: samoświadomością, motywacją, empatią i samokontrolą.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TESTER OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wykształcenie testerów oraz osób odpowiedzialnych za automatyzację procesów związanych z rozwojem oprogramowania, np. testowaniem oraz integracją dla aplikacji mobilnych oraz serwerowych. W czasie studiów nauczysz się m.in.: programować w języku Python, poznasz Selenium Webdriver, SQL-a, Jenkinsa i Docker-a, Jira oraz TestFLOW i platformy w chmurze. Podczas studiówpoznasz pracę testera na przykładzie projektu aplikacji mobilnej i webowej. Nauczysz się współpracować w zwinnych zespołach developerskich (Agile) stosujących Scrum/Kanban.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dynamiczny rozwój technologii informatycznych i powszechność ich zastosowania zmieniły sposób, w jaki podchodzimy do procesu zapewnienia jakości oprogramowania. Kierunek ten jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie rynku na specjalistów w dziedzinie testowania. Celem kierunku jest przedstawienie wiedzy dotyczącej procesu zapewniania jakości oprogramowania w odniesieniu do całego procesu jego wytwarzania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRANSPORT I SPEDYCJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie ich uczestnikom specjalistycznej wiedzy m.in. w zakresie problematyki prawnej, prowadzenia i organizacji transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozu osób i rzeczy oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu i spedycji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH I MOBILNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najpopularniejszymi technologiami i narzędziami służącymi do tworzenia aplikacji. Praktyczny wymiar zajęć – praca własna pod okiem wykładowców oraz w grupach nauczy tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych oraz ich elementów.

  Absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności pozwalające na współpracę z zespołami programistycznymi lub samodzielne projektowanie aplikacji. Studia mają charakter przeglądu popularnych technologii. Po ich zakończeniu słuchacze są w stanie w pełni świadomie podjąć decyzję, odnośnie do dalszej specjalizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH I MOBILNYCH-ONLINE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dziś przeciętny użytkownik internetu i urządzeń mobilnych spędza w sieci co najmniej kilka godzin dziennie. Aplikacje powoli zastępują nam notatniki, kalendarze i… własną pamięć. Można korzystać z aplikacji do podlewania roślin doniczkowych, ale też do dokonywania pomiarów poziomu cukru we krwi za pomocą aplikacji sprzężonej z wkłuciem w ciele, dzięki czemu pacjent unika kilkudziesięciu bolesnych zabiegów tygodniowo.

  Aplikacje bawią, ale też chronią, ułatwiają życie, usprawniają współprace zespołów, łączą rodziny w trudnych czasach… wymieniać można długo. Studia dla ich twórców mogą więc wyznaczyć nową drogę życia nie tylko samego twórcy – absolwenta, ale też jego klientów i użytkowników jego dzieł.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotują słuchaczy do:

  • organizowania i prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania  rozwoju
  • opracowywania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny
  • przeprowadzania wielospecjalistycznej diagnozy, terapii  małego dziecka i oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań
  • wyboru i dostosowania metod do potrzeb rozwojowych dziecka od urodzenia do 6 roku życia prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców
  • dokumentowania działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną
  • prowadzenia zajęć terapeutycznych z małym dzieckiem z niepełnosprawnością:intelektualną, słuchową, wzrokową, ze spektrum zaburzeń autystycznych, z zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu
  • pracy w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju, wspólnego planowania i organizowania wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach w których prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju, w szczególności w placówkach kształcenia specjalnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotują słuchaczy do:

  • organizowania i prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania  rozwoju
  • opracowywania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny
  • przeprowadzania wielospecjalistycznej diagnozy, terapii  małego dziecka i oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań
  • wyboru i dostosowania metod do potrzeb rozwojowych dziecka od urodzenia do 6 roku życia prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców
  • dokumentowania działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną
  • prowadzenia zajęć terapeutycznych z małym dzieckiem z niepełnosprawnością: intelektualną, słuchową, wzrokową, ze spektrum zaburzeń autystycznych, z zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu
  • pracy w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju, wspólnego planowania i organizowania wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W wielu przesiębiorstwach przywiązuje się uwagę głównie do sprzedaży, produkcji czy zakupów. Wyniki biznesowe natomiast nieodłącznie powiązane są z płynnością finansową i skutecznymi działaniami windykacyjnymi. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i zostaniesz przygotowany do profesjonalnego, dostosowanego do obecnych realiów gospodarczych zarządzania wierzytelnościami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  To nie nieruchomości i sposób ich wyceny wywołały światowy kryzys, choć rynek nieruchomości ponosi jego konsekwencje. Ze względu na gospodarczo-społeczną konstrukcję współczesnego świata na umiejętności związane z wyceną i zarządzaniem nieruchomościami będzie stałe zapotrzebowanie. Studia podyplomowe na tym kierunku dają Ci szansę na uzyskanie praktycznych umiejętności i konkretnego zawodu, zapewniającego zatrudnienie. Studia przygotują Cię do państwowego egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE I INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dzięki tym studiom zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z inwestowaniem, zarządzaniem i skutecznym doradztwem na rynku nieruchomości. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych. Podyplomowe studia zarządzania jakością organizowane są we współpracy z firmą TÜV Akademia Polska sp. z o.o. – jedną ze spółek TÜV Rheinland Group, światowego lidera w dziedzinie systemów jakości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem - studiów jest zdobycie praktycznej wiedzy w kluczowych obszarach zarządzania projektami oraz umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania projektami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyjątkowość studiów zarządzanie projektami IT polega nie tylko na zgodności programu z globalnym standardem PMI, ale również na kompleksowym ujęciu problematyki – od globalnego standardu po metodyki zwinne, od aspektów infrastrukturalnych po przedsięwzięcia programistyczne, a wszystko ćwiczone za pomocą warsztatu projektowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, takich jak: spółdzielnie socjalne, spółki non profit, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, fundacje i stowarzyszenia, do wyzwań, które niesie zarówno sfera pożytku publicznego jak i gospodarka rynkowa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I MARKETING W CZASACH VUCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Faktem jest, że rośnie waga planowania strategicznego, opracowania propozycji wartości atrakcyjnej dla klienta, a następnie skutecznej komunikacji z odbiorcami z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów dotarcia. Ze względu na dużą zmienność otoczenia (VUCA) na znaczeniu nabiera zadanie obserwacji trendów, często wyprzedzania ich, projektowania innowacyjnych produktów i usług, które są dopasowane do potrzeb odbiorców.

  Istotne jest dopasowanie procesów zmian modyfikujących organizacje do realiów dynamicznie zmieniającego się rynku, dzięki którym firma będzie generować zyski i rozwijać się. Potrzeba strategicznego podejścia do zarządzania jest bardzo duża. Szczególnie na średnich i wyższych szczeblach menedżerskich. 

  Na kierunku Zarządzanie strategiczne i marketing w czasach VUCA słuchacze intensywnie przygotowują się do procesu opracowywania strategii działania oraz strategii marketingu, co w realny sposób poniesie ich wartość na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jak pokazuje obecna sytuacja na świecie, ochrona zdrowia jest jedną z najbardziej podatnych i wrażliwych na kryzys branż. Mamy do czynienia ze zdrowiem i życiem ludzkim, dlatego podmioty lecznicze nie są w stanie same przygotować się na nagłe i nieoczekiwane sytuacje kryzysowe. Chodzi tutaj o takie kryzysy jak: fatalny w skutkach błąd lekarza, awarię sprzętu ratującego życie, zwolnienia i strajk pracowników czy o niezadowolonych z obsługi pacjentów.

  Celem studiów jest przygotowanie i wykształcenie kadry menedżerskiej do efektywnej działalności zawodowej, aby w sposób nowoczesny, twórczy i samodzielny potrafiła w warunkach gospodarki rynkowej zarządzać jednostkami opieki zdrowotnej w sposób bezpieczny dla wszystkich interesariuszy tych jednostek.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W PODMIOTACH LECZNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w reformowanym obecnie systemie służby zdrowia. Udział w studiach pozwoli na efektywne zarządzania placówkami zdrowia, a także zwiększy wiedzę i kwalifikacje m.in. w zakresie prawnym i finansowym z uwzględnieniem zagadnień dotyczących przekształceń SPZOZ w spółki kapitałowe. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ‒ SPECJALIZACJA: KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem - studiów jest doskonalenie standardów funkcjonowania profesjonalnego działu kadr i płac w strukturach organizacji lub w formie świadczonych usług zewnętrznych o tym charakterze, w oparciu o nowoczesne trendy zarządzania i obowiązujące ramy formalno-prawne w tej dziedzinie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – SPECJALIZACJA: SPECJALISTA DS. HR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie uczestnikom kluczowej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, oraz stworzenie możliwości do zdobycia praktycznych umiejętności, potrzebnych w roli specjalisty HR.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY SAP ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Platforma SAP ECC 6.0 należy do najnowocześniejszych  systemów zarządzania  umożliwiających centralizację i optymalizację procesów biznesowych firm i korporacji. Słuchacze kierunku zdobędą kluczowe kompetencje z zakresu: wiedzy funkcjonalnej i technicznej na temat systemu SAP ECC, jego konfiguracji oraz zarządzania projektem informatycznym klasy ERP 2.0, opartym o rozwiązania firmy SAP SE. Uzyskanie praktycznych i docenianych na rynku umiejętności zawodowych umożliwi absolwentom kierunku szybki start na najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynku usług IT.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZWINNE ZARZĄDZANIE USŁUGAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest poznanie nowoczesnych, w tym także zwinnych metod zarządzania usługami w dowolnej branży. Studia dostarczają praktycznych zastosowań w zakresie ITIL, procesów biznesowych, podstaw zarządzania projektami, zarządzania operacyjnego, zarządzania jakością i komunikacją, Agile Managementu oraz Lean Managementu.

  Nowoczesna formuła online dostarczy wyczerpujących materiałów dydaktycznych oraz ćwiczenia ułatwiające zrozumienie przedstawionych zagadnień, przećwiczenie ich, zastosowanie szablonów dokumentów zarządzania usługami, analizowanie praktycznych case study. Ułatwiających zrozumienie przedstawionych zagadnień. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Opinie (0)


PODYPLOMOWE