ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań 

Tel.: 61 655 33 33, 

fax 61 655 32 27

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań 

Tel.: 61 655 33 33, 

fax 61 655 32 27

 • ADMINISTRACJA - PRAWO, ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Po łacinie administrare oznacza „być pomocnym”. Administracja to działalność organizatorska oraz pomocowa, mająca wpływ na całe społeczeństwo. Celem tych studiów jest to, byś mógł, jako pracownik administracji, pogłębić wiedzę prawniczą, zwiększyć sprawność organizacyjną i doskonalić umiejętności interpersonalne. Ukończenie studiów pomoże Ci w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych aspektach działalności administracji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ADMINISTROWANIE JEDNOSTKAMI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jedną z fundamentalnych zasad wynikających z konstytucji Rzeczpospolitej jest trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawcza i sądowniczą. Wymiar sprawiedliwości sprawują w Polsce Sąd Najwyższy, sądy powszechne, administracyjne i wojskowe. Sprawnie funkcjonujący wymiar sprawiedliwości to również skuteczna administracja sądowa, w której kluczową rolę odgrywają prezes i dyrektor sądu. W ich kompetencjach jest zapewnienie prawidłowego toku wewnętrznego urzędowania sądów oraz odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych i majątkowych funkcjonowania sądu, co ma umożliwić skuteczne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AGILE - ZWINNE METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W dzisiejszych czasach aby być konkurencyjnym na rynku należy szybko reagować na pojawiające się zmiany i wytwarzać produkty które zapewnią konkurencyjność i przyniosą oczekiwany zysk. Kiedy w lutym 2001 roku grupa praktyków reprezentujących nowe metodyki tworzenia oprogramowania spotkała się w Snowbird (USA) i ogłosiła „Manifest Agile”, nikt nie przypuszczał, że będzie to początek rewolucji w zarządzaniu projektami. 

  Zaczęto wypracowywać nowe podejście do realizacji zadań stanowiących alternatywę do klasycznego podejścia kaskadowego. Coraz szybsze zmiany w otaczającym świecie wymogły na organizacjach potrzebę szybkiego reagowania, bo wykorzystanie zwinnego zarządzania projektami pozwala na realizowanie wyzwań stawianych nowoczesnym organizacjom. 

  “Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami” to praktyczne studia, dzięki którym nabędziesz umiejętności tworzenia i pracy ze zmotywowanymi, odpowiedzialnymi zespołami wytwarzającymi produkty które dają klientowi jak największą wartość biznesową i konkurencyjność na rynku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AGILE I SCRUM. ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W pierwszej części programu studiów uporządkowana i usystematyzowana zostanie Twoja wiedzy i klasycznym zarządzaniu projektami. Przedmioty takie jak: Podstawy zarządzania projektami, Zarządzanie cyklem życia projektu, Zarządzanie jakością w projekcie, Budżetowanie i finansowanie projektów, MS Project oraz Komunikacja, konflikty i negocjacje w projekcie przygotują Cię do funkcjonowania w roli Project Managera w klasycznym wydaniu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA COACHINGU ZESPOŁOWEGO I FACYLITACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Akademia coachingu zespołowego i facylitacji to mieszanka wiedzy, postaw i konkretnych umiejętności, które absolwent może wykorzystać w pracy z zespołami pracowniczymi lub grupami szkoleniowymi. Jak prowadzić spotkania, by były bardziej efektywne? Jak wykorzystać potencjał zespołu? Jak pracować z grupą, by osiągnąć zamierzony cel? O co warto wzbogacić swój warsztat trenerski? Jak wykorzystać umiejętności facylitacyjne w pracy menedżerskiej? 

  To między innymi na powyższe pytania będą mogli odpowiedzieć słuchacze w trakcie trwania Akademii, której charakterystyczną cechą jest jej praktyczny wymiar.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA PROFESJONALNEGO COACHA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Bez wątpienia, aby być skutecznym – w pracy, biznesie – należy postawić na samorozwój, co zrozumiało już wielu właścicieli firm i menedżerów wyższego szczebla. Coach to osoba, która na podstawie rzetelnej wiedzy i wyćwiczonych umiejętności pomoże w zwiększeniu efektywności działania, nauczy planowania, skupi się na czynnikach automotywacyjnych i motywacyjnych w miejscu pracy i w związku z pełnioną funkcją. Nauczy też, jak dzielić się tymi umiejętnościami z podwładnymi i pozytywnie wpływać na rozwój całej organizacji.

  Celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu coacha, zgodnie ze standardami i etycznymi wskazówkami ICF. Studia pozwalają poznać style pracy w różnych obszarach coachingu. Program studiów uczy zasad, kompetencji i narzędzi coacha zgodnie ze standardami największej międzynarodowej organizacji coachów International Coach Federation. Stwarza warunki do praktyki, ćwiczeń, feedbacku i własnego rozwoju.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA PRZYWÓDZTWA KOBIET - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Bycie liderem nie jest łatwe. Bycie liderką wydaje się być jeszcze trudniejsze, z powodu różnych stereotypów, przekonań, niewiary w siebie i innych. Kobiety funkcjonują w wielu rolach, a ich połącznie nie zawsze jest proste i skuteczne i niestety czasami jest to bardzo wyboista droga.

  Od wielu lat organizowane są kursy czy szkoły biznesu uczące różnych kompetencji, także psychologicznych, niewiele jest jednak propozycji skierowanych specjalnie dla kobiet. A doświadczenie kobiet-liderek pokazuje, że watro dać paniom uszyty na ich potrzeby zestaw wiedzy i umiejętności, który pomoże w byciu dobrym szefem, dobrym dla pracowników, ale też dobrym dla siebie samej. Kobiety mają naturalne predyspozycje do bycia Liderem, nie ma już potrzeby aby dostosowywały się do wizji „klasycznego” lidera, która dominowała w organizacjach do tej pory. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA TRENERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dobrym trenerem nie sposób stać się z dnia na dzień, a nawet w ciągu kilku miesięcy. Jeśli chcesz osiągnąć ten cel, warto, byś sięgnął po dobre wzorce i uczył się od najlepszych praktyków. Na najważniejsze pytanie, czyli jak zostać skutecznym i cenionym trenerem, odpowiedzą wykładowcy na kierunku akademia trenera. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ I STRATEGIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie menedżerów i liderów organizacji do nowoczesnego i skutecznego zarządzania. Studia pomogą spojrzeć menedżerom na ich organizacje w nowy, wizjonerski sposób, a do tego wyzwolą energię, która będzie przydatna do angażowania pracowników, partnerów i interesariuszy.

  Przyszli absolwenci poznają wyszukane arkana świata biznesu, sprawdzone sposoby tworzenia modeli biznesowych, rozwoju organizacji, przygotowania i wdrażania zmian oraz budowania siły organizacji w atmosferze szerokiego dialogu. Wszystko po to, aby organizacje niesione ich przywództwem rozwijały się, zmieniały, umiały przezwyciężać kryzysy i zarabiały pieniądze. Też po to, aby nie były samotną wyspą na oceanie, tylko żeby swoją siłę i wpływy mogły wykorzystywać do poprawy życia lokalnych społeczności lub uczestnictwa w globalnych wyzwaniach cywilizacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYK BIZNESOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analiza biznesowa jest fundamentem informacji o projekcie: o celach, priorytetach, powiązaniach z polityką firmy. Wynikiem analizy są ustalenia, jakie wymierne korzyści uzyskuje się dzięki wdrażanym rozwiązaniom. Analiza biznesowa IT jest procesem, który ma decydujące znaczenie w każdym projekcie IT.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYK FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analiza finansowa jest bowiem jednym z narzędzi służących do poznania przedsiębiorstwa i zachodzących w nim procesów gospodarczych. Poprzez sformalizowany, ale i jednolity język sprawozdawczości finansowej można ocenić zarówno aktualną, jak i projektowaną sytuację finansową jednostki gospodarczej, nadać rozwojowi firmy nowy bieg lub ustrzec ją przed upadkiem. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYK I KONSULTANT SALESFORCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Produkty Salesforce zdobywają ogromną popularność na naszych rynkach, coraz więcej firm wdraża je własnymi siłami lub z pomocą firmy zewnętrznej. Wymaga to udziału konsultanta i to na każdym etapie projektu. Tymczasem nadal na rynku pracy zauważalny jest niedobór specjalistów z tej dziedziny. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALIZA DANYCH W PYTHON 3 - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podczas studiów zapoznasz się z podstawami informatyki, w tym z wprowadzeniem do programowania. Poznasz podstawowe algorytmy i struktury danych, różne paradygmaty programowania w tym programowanie obiektowe oraz zrozumiesz. czym jest złożoność obliczeniowa. Przybliżona zostanie zaawansowana analiza danych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, z łatwością będzie tworzyć bazy danych i zarządzać nimi.

  Dowiesz się również jak przeprowadzać testy oprogramowania. Dzięki tej wiedzy z łatwością przeprowadzisz system kontroli wersji, przeczytasz i stworzysz pseudokody oraz schematy blokowe. Nabędziesz umiejętność programowania w języku Python 3 oraz pisania zapytań w języku SQL. Wszystko to pozwoli Ci na testowanie tworzonych aplikacji. Będziesz pracować w grupie, co pozwoli Ci na zrozumienie roli programisty i testera oprogramowania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ARCHITEKT ROZWIĄZAŃ IT W CHMURACH OBLICZENIOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Chmura obliczeniowa zdobywa coraz większe zainteresowanie przedsiębiorstw jak i użytkowników indywidualnych. Możliwości jakie zapewnia sprawiają, że działy IT coraz częściej zwracają się ku rozwiązaniom budowanym w oparciu o chmurę obliczeniową.
  Chmura obliczeniowa to wiele możliwości, ale też problemów związanych z architekturą, bezpieczeństwem, skalowaniem i niezawodnością budowanego rozwiązania czy aplikacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rosnące zagrożenia ekonomiczne i organizacyjne wymagają od współczesnych organizacji stworzenia takiego systemu zarządzania i oceny ryzyka, który będzie spójny wewnętrznie i będzie wspomagał kierownictwo w podejmowaniu kluczowych decyzji. W osiągnięciu celu skutecznego, efektywnego zarządzania pomagają kierownictwu komórki audytu i kontroli wewnętrznej.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AUTOMATYZACJA PRACY (RPA) NA MACOS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Te studia pozwolą studentom poznać możliwości platformy Mac pod kątem automatyzacji wykonywanych czynności z perspektywy zastosowań biznesowych. Platforma macOS wspiera podobne rozwiązania od kilkudziesięciu lat, co sprawia, że zestaw oferowanych przez nią technologii i narzędzi jest naprawdę rozbudowany. W toku studiów studenci poznają je po kolei, wykonując szereg ćwiczeń i mikro projektów.

  Program studiów obejmuje zarówno narzędzia graficzne (jak nowo wprowadzone Skróty czy Automator), jak i standardowy język skryptowy platformy AppleScript oraz rozwiązania mniej popularne, choć nie mniej potężne (jak UI scripting i szereg rozwiązań dostępnych poprzez zgodność z UNIX-em). Zajęcia poprowadzi certyfikowany trener Apple. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BANKOWOŚĆ CYFROWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Bankowość cyfrowa to kluczowy obszar dla rozwoju sektora finansowego i inwestycji. Banki, aby pozostać konkurencyjne i dostosować się do zmieniających się potrzeb klientów, muszą inwestować w technologie cyfrowe i rozwijać kanały cyfrowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA CYBERPRZESTRZENI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy w komórkach IT w zakresie kreowania właściwej polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, tworzenia bezpiecznego środowiska gromadzenia i przesyłania danych, zgodnie z przyjętymi standardami oraz nabytymi umiejętnościami praktycznymi. Program studiów oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji pełnomocnika ds. cyberprzestępczości oraz doświadczeniach z międzynarodowej i polskiej praktyki w tym zakresie.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Jest to jedna z naczelnych potrzeb człowieka i grup społecznych, jest także podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych; jego brak wywołuje niepokój     i poczucie zagrożenia.  Waga i znaczenie bezpieczeństwa publicznego została ponownie po latach marginalizacji zauważona w związku z wystąpieniem w ostatnich latach zdarzeń nadzwyczajnych. Przedmiotowe zdarzenia dotyczyły pandemii COVID-19, kryzysu militarnego na graniczy Polsko-Białoruskiej, wojny na Ukrainie oraz pozostałych  okoliczności szczególnych wynikających z procesów globalizacyjnych, migracyjnych oraz zagrożenia terrorystycznego. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem - studiów podyplomowych kwalifikacyjnych jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do pracy jako nauczyciel-bibliotekarz w bibliotece, w tym bibliotece szkolnej lub pedagogicznej.

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną  i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy jako nauczyciel-bibliotekarz w bibliotece, w tym w bibliotece szkolnej lub pedagogicznej,
  • zdobycie ogólnych wiadomości z zakresu bibliotekoznawstwa  i bibliotekarstwa, literatury, w tym literatury dziecięcej i młodzieżowej, czytelnictwa i informacji naukowej,
  • nabycie umiejętności w opracowaniu i udostępnianiu zbiorów, tworzeniu nowoczesnego warsztatu informacyjnego biblioteki oraz organizacji podstawowych form pracy z czytelnikiem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIG DATA. INŻYNIERIA DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania oraz utrzymywania rozwiązań Big Data w przedsiębiorstwach, które już takie rozwiązania posiadają, bądź zamierzają zintegrować dane. Niezaprzeczalną korzyścią jest możliwość analizy danych, m.in. sprzedażowych czy marketingowych, pochodzących z różnych źródeł, co może bezpośrednio przełożyć się na rozwój firmy oraz wzrost sprzedaży.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIM MANAGER - NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI BUDOWLANYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  BIM Manager jest ekspertem, jeśli chodzi o znajomość narzędzi i procesów Building Information Modeling. Ma wysokie kwalifikacje nie tylko w zakresie oprogramowania BIM, ale też techniczną wiedzę ze wszystkich branż: architektury, instalacji sanitarnych i wentylacyjnych, instalacji elektrycznych oraz konstrukcji. Jego główne zadania to koordynacja współpracy w ramach zespołu pomiędzy podwykonawcami oraz nadzór nad modelem BIM.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIZNES I MARKETING FOTOGRAFA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dziś każdy może mieć dostęp do profesjonalnych aparatów czy oprogramowania do graficznej obróbki zdjęć, dzięki czemu nierzadko fotografia amatorska jest na wręcz mistrzowskim poziomie. W dobie tak ogromnej konkurencji sam talent i piękne zdjęcia już nie wystarczają.

  Postawą sukcesu fotografa jest zbudowanie silnej marki osobistej za pomocą odpowiedniego zestawu narzędzi marketingowych oraz efektywnie prowadzona działalność gospodarcza. Prowadząc studio fotograficzne, fotograf jest także przedsiębiorcą, co oznacza, że pasja powinna przekładać się na dochodowy biznes, a artysta zobowiązany jest udźwignąć prowadzenie działalności gospodarczej we wszystkich jej aspektach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BRANDING I CONTENT MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Współczesny marketing to rywalizacja marek. Z każdej strony i poprzez każdy ze zmysłów docierają do nas chcące zapaść nam w pamięć marki. Budowanie pozytywnego wizerunku i utrwalenie go w świadomości konsumentów nie jest pracą „na wyczucie”, to szereg sprawdzonych metod, działania prowadzone na podstawie precyzyjnie przygotowanych strategii i planów oraz ciągłe monitorowanie wyników.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CONTROLLING W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kontrola w firmie jest bardzo ważna. Aby mieć pewność zysków, warto od czasu do czasu sprawdzić, co dzieje się z funduszami oraz jak pracownicy wywiązują się z obowiązków. Kontrolę najlepiej przeprowadzać z głową i rozsądnie. Zbyt duży nadzór może skomplikować wykonywanie codziennych prac, negatywnie wpłynąć na nastawienie pracowników, a to z kolei negatywnie przełożyć się na wyniki firmy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CONTROLLING W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kontrola w firmie jest bardzo ważna. Aby mieć pewność zysków, warto od czasu do czasu sprawdzić, co dzieje się z funduszami oraz jak pracownicy wywiązują się z obowiązków. Kontrolę najlepiej przeprowadzać z głową i rozsądnie. Zbyt duży nadzór może skomplikować wykonywanie codziennych prac, negatywnie wpłynąć na nastawienie pracowników, a to z kolei może negatywnie przełożyć się na wyniki firmy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COPYWRITING - JAKO NARZĘDZIE SPRZEDAŻY I REKLAMY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Copywriting w dzisiejszych czasach jest nieodłącznym elementem naszego życia. Wszystko, co nas otacza, zostało zaprojektowane i napisane przez copywriterów. Od billboardów, przez reklamy telewizyjne i radiowe, aż po strony internetowe, blogi oraz opisy produktów (nie tylko w Internecie!). Każdego dnia masz kontakt z pracą projektantów treści. Nawet w tym momencie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób wpływać na otaczający nas świat za pomocą klawiatury (zarabiając przy tym dobre pieniądze) – te studia są dla Ciebie!

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nie tylko przygotowanie właścicieli, menedżerów i pracowników firm do  kompleksowego zastosowania takiego podejścia, wdrożenia strategii i narzędzi z zakresu Customer experience management, ale również przekazanie wiedzy, najnowszych rozwiązań i przykładów skutecznej komunikacji z klientami, zmiany myślenia i podejścia na takie, które jest oparte o empatię, szacunek i kulturę komunikacji z klientami.

  Filozofia Customer experience management nie tylko zmienia wewnętrze podejście do prowadzenia biznesu ale skutkuje wzrostem zaangażowania pracowników, zadowolenia klientów, jakości oferowanych produktów i usług jak również obniża koszty we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIVERSITY AND INCLUSION MANAGEMENT - ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Różnorodność i inkluzywność  to trendy, który wskazują na rosnącą potrzebę otwartości biznesu na wszystkie grupy społeczne. Wprowadzenie polityki różnorodności i otwartości w firmach wiąże się z wieloma wyzwaniami, zarówno w obszarze procedur i przepisów, jak i w kontekście organizacyjnym, komunikacyjnym, czy szkoleniowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DORADZTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  System profesjonalnie świadczonych usług w zakresie poradnictwa zawodowego stanowi w dzisiejszych czasach istotny element wsparcia rozwoju człowieka i radzenia sobie z wymogami współczesności. Wynikiem tych działań jest optymalizacja życia zawodowego i osobistego.

  Interdyscyplinarna wiedza psychologiczno-pedagogiczna oraz ekonomiczna, którą zdobędziesz pozwoli Ci swobodnie poruszać się po zagadnieniach rynku pracy, tym samym dobrze przygotuje Cię do pełnienia roli doradcy zawodowego.

  Celem studiów jest przygotowanie Cię do zawodu doradcy zawodowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DYDAKTYKA JĘZYKÓW OBCYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwiają osobom posiadającym wykształcenie w zakresie filologii języków obcych, uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania języków w przedszkolu i w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (na wszystkich etapach edukacyjnych).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • E-COMMERCE ACADEMY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Znajomość narzędzi i procesów e-commerce zyskała szczególną wagę w czasie pandemii. Większość firm zaktywizowała swoją aktywność sprzedażową w przestrzeni wirtualnej. Specjaliści ds. e-commerce zaczęli intensywnie pogłębiać swoją wiedzę, a specjaliści ds. sprzedaży stacjonarnej – stali się (przynajmniej w części) specjalistami ds. e-commerce. 

  Osoby zajmujące się e-sprzedażą dostarczają organizacjom nowych możliwości rozwoju, zapewniają nowe przestrzenie zbytu dla towarów i usług, kreatywnie wykorzystują najnowocześniejsze narzędzia wsparcia procesów sprzedażowych. Specjalista ds. e-commerce wspiera project managerów, współpracuje z działami marketingu i logistyki. „The Wall Street Journal” określił eksperta od e-commerce zawodem teraźniejszości i jedną z najbardziej znaczących perspektyw zawodowych na przyszłość. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

  Podczas ich trwania zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i edukacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego, ogólnodostępnego, integracyjnego  oraz środowisku rodzinnym. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma prawo do zdobywania wiedzy i rehabilitacji. Proces ten gwarantowany jest polityką Unii Europejskiej. Wspierają go liczne instytucje społeczne, polityczne i gospodarcze. Rodzi to zapotrzebowanie na ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę.
  Studia kierowane do wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi oraz młodzieżą: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, dla pracowników przedszkoli, szkół, świetlic socjoterapeutycznych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA) - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Narząd słuchu, podobnie jak inne narządy, może ulec uszkodzeniu na skutek różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Należą do nich czynniki: genetyczne, wrodzone i chorobowe oraz urazy. Surdopedagogika jest zatem dziedziną niezwykle ważną i potrzebną. W trakcie studiów:

  • wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną   i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą.
  •  przygotowanie słuchaczy do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo, wykształcenie umiejętności  wspierania rodziny dziecka  oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
  • ukazanie specyfiki  procesu  kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu .

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  • wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną   i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą.
  • przygotowanie słuchaczy do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo,
  • wykształcenie umiejętności  wspierania rodziny dziecka  oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
  • ukazanie specyfiki  procesu  kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu .

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA) - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową. W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu.

  Celem studiów jest :

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą.
  • przygotowanie słuchaczy do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wzrokowo ,
  • wykształcenie umiejętności  wspierania rodziny dziecka  oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
  • ukazanie specyfiki  procesu  kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem wzroku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową. W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu.

  W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI Z SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze zapoznają się z nowoczesną ofertą form terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Ukończenie studiów poszerzy kompetencje pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli i pracowników poradni psychologicznych.

  Celem studiów jest:

  • Poszerzenie wiedzy   uczestników studiów  o informacje dotyczące specyfiki rozwoju  dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
  • Wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną   i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum zaburzeń autystycznych
  • Wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań  edukacyjnych  do potrzeb uczniów ze spektrum autystycznym
  • Uwrażliwienie słuchaczy na wczesne symptomy spektrum autyzmu
  • Przygotowanie słuchaczy do pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autystycznym w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
  • Przygotowanie słuchaczy do podejmowania działań mających na celu udzielenie wsparcia rodzinie dziecka ze spektrum autystycznym w pokonywaniu trudności wynikających z niepełnosprawności ich syna lub córki
  • Ukazanie najodpowiedniejszych  metod  i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze zapoznają się z nowoczesną ofertą form terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

  Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Ukończenie studiów poszerzy kompetencje pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli i pracowników poradni psychologicznych.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Edukacja włączająca skierowane są do osób, które chcą poznać metody wspierania edukacji i terapii dzieci oraz młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  Celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie specjalistów z zakresu wszechstronnie ukierunkowanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z ich potencjałem rozwojowym (z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, wybitnie zdolnych) w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym.

  • Studia realizowane są w formule synchronicznej (w czasie rzeczywistym).
  • Zajęcia, które odbywają się zdalnie są prowadzone przy pomocy platformy Microsoft Teams, a każdy z uczestników dostaje darmowy dostęp do pakietu Microsoft Office.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INNE NARZĘDZIA PROWADZĄCE DO TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Transformacja energetyczna jest niezbędna do rozwiązania palących kryzysów dotykających współczesnego świata. Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, uzależnienie energetyczne od krajów bandyckich i kryzys gospodarczy powodują, że, jak nigdy dotąd, szerokie kręgi naukowców, NGO-sów oraz rządy poszczególnych krajów, a także międzynarodowy biznes dostrzegają potrzebę zmiany sposobu myślenia o wytwarzaniu energii i jej wykorzystaniu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EMPLOYER BRANDING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rynek pracy jest żywym, ciągle rozwijającym się organizmem. W obecnej dobie niskiego bezrobocia i niedoborów kadrowych koniecznością stało się wydzielenie eksperckich ścieżek w obszarze HR. Jedną z takich specjalizacji jest employer branding i rekrutacja.

  Połączyliśmy oba zagadnienia, ponieważ rekrutacja jest spójną częścią szerszej strategii employer brandingowej, a zarazem jedną z najważniejszych potrzeb „biznesu”, jedynego i najważniejszego klienta rekruterów. W centrum zainteresowania będziemy stawiać potrzeby biznesowe oraz potrzeby kandydatów, jak najlepszą jakość ich realizacji. Z tego powodu często będziemy odwoływać się do szeroko rozumianego UX.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ETYKA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Etyka dla nauczycieli mają wyposażyć słuchacza nie tylko w wiedzę dotyczącą problemów etycznych, filozofii czy logiki, ale również w określone kompetencje. W procesie nauki kładziemy akcent przede wszystkim na rozwijanie refleksyjności i umiejętności dostrzegania problemów etycznych i społecznych. Słuchacz będzie mógł wiele dowiedzieć się na temat będących na czasie problemów etycznych, a także sformułować swoje stanowisko wobec nich - bazując na umiejętności krytycznej analizy, m.in. tekstów źródłowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FINTECH - INNOWACJE TECHNOLOGICZNE NA RYNKU FINANSOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Fintach to obecnie jeden z najważniejszych trendów na rynkach finansowych. Ma on wiele zastosowań w różnych sektorach gospodarki, zwłaszcza w sektorach nowych technologii, innowacji i  usług finansowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HEADHUNTER - TALENT HUNTER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Na obecnym, mocno konkurencyjnym rynku pracy wygrywają firmy, które mają świadomość, że to co ich odróżnia to już nie nowoczesna technologia, nowoczesny park maszynowy, nowe brandy, marki i produkty ale ludzkie zespoły, dobrze zmotywowane, lojalne, kreatywne, dbające o jakość swojej pracy, mające wpływ na zmiany. Poszukiwania pracowników wysoko wykwalifikowanych, kandydatów na stanowiska specjalistyczne czy menedżerskie wymaga od osób zajmujących się rekrutacją szerokiej wiedzy o rynku pracy, wiedzy biznesowej często branżowej, jak również niezwykłych umiejętności interpersonalnych pozwalających na nawiązanie kontaktu z ludźmi, którzy nie szukają aktywnie pracy i nie biorą udziału w otwartych procesach rekrutacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HOME STAGING Z ELEMENTAMI ARANŻACJI WNĘTRZ - PRZYGOTOWANIE NIERUCHOMOŚCI DO ZYSKOWNEJ SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy jak podnieść atrakcyjność wnętrz przy minimalnych nakładach, jak zwiększyć potencjał sprzedawanych nieruchomości uwypuklając ich atuty i niwelując wady, by sprzedać nieruchomość z zyskiem w maksymalnie krótkim czasie, dbając jednocześnie o prawne aspekty i rozwój swojego biznesu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HR BIZNES PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jak sama nazwa stanowiska wskazuje, HR Biznes Partner odgrywa rolę partnera biznesu. Wspiera merytorycznie, inicjuje zmiany, planuje rozwój zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Jak na dowódcę przystało, HR Biznes Partner powinien być dobrym strategiem, dzięki czemu może wymiernie wspierać realizację celów firmy.

  Dzięki tym studiom zdobędziesz praktyczne umiejętności oraz poznasz metody i narzędzia wsparcia biznesu poprzez podnoszenie efektywności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwój kluczowych kompetencji HR Biznes Partnera w budowaniu relacji z kadrą zarządzającą i pracownikami. 

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INFORMATYKA I EDUKACJA INFORMATYCZNA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Predyspozycje do nauczania przedmiotów ścisłych to niewątpliwy talent. Choć dzieci i młodzież bardziej niż kiedykolwiek potrzebują wiedzy i umiejętności z dziedziny matematyki, fizyki, informatyki, i choć spędzają nawet dziesiątki godzin tygodniowo przed ekranami komputerów i smartfonów, to jednak wciąż brak im w tych dziedzinach sprawności, która będzie im w przyszłości potrzebna na rynku pracy. Dlatego praca nauczycieli informatyki jest dziś tak istotna. Pomaga uczniom zrozumieć, posiąść niezbędne umiejętności i uczyć się wykorzystywać osiągnięcia techniki do rozwoju samych siebie i swojej społeczności. 

  Słuchacze dowiedzą się jak rozwijać u ucznia umiejętność algorytmicznego myślenia, a co za tym idzie, jak rozwiązywać problemy z różnych dziedzin z użyciem narzędzi informatycznych. Poznają języki programowania, których uczniowie uczą sie już od pierwszego etapu edukacyjnego, wizualne (np. Scratch) i tekstowe (np. Python).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INNOWACYJNY E-MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Marketing internetowy ma ogromne znaczenie we współczesnej gospodarce, dlatego studia z innowacyjnego e-marketingu idealnie wpisują się w aktualne trendy i otoczenie biznesowe. Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu marketingu internetowego, którzy zdobędą umiejętności skutecznego wykorzystywania narzędzi internetowych oraz wiedzę na temat najnowszych trendów w e-marketingu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Od 25 maja 2018 r. stosujemy nowe przepisy o ochronie danych osobowych wprowadzone Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych nr 2016/679. Jest to wspólny akt prawny nie tylko dla Unii Europejskiej, ale i wszystkich innych przedsiębiorców z całego świata, którzy oferują albo sprzedają swoje towary lub usługi dla osób przebywających w Unii. Wzmacniając system ochrony danych, UE wprowadziła instytucję Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer), który będzie odgrywał kluczową rolę w ochronie danych osobowych. Jest to nowa profesja łącząca ze sobą prawo i nowe technologie przetwarzania danych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH DLA ZAAWANSOWANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone przede wszystkim dla Inspektorów Ochrony Danych, osób zajmujących zapewnieniem funkcjonowania ochrony danych osobowych w organizacjach oraz prawników, którzy świadczą pomoc prawną w zakresie przepisów ochrony danych osobowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybierając studia integracja sensoryczna zyskujesz szansę, by stać się specjalistą w tej dziedzinie i zdobyć kwalifikacje do samodzielnego planowania działań  praktycznych do pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi i ruchowymi.

  Ponadto kształcisz się w kierunku konstruowania programów terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami sensorycznymi. Będziesz w stanie prowadzić samodzielną obserwację diagnostyczno-kliniczną dziecka oraz zaplanować, przeprowadzić terapię zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Pomoże Ci w tym wykwalifikowana kadra dydaktyczna, praktycy z wieloletnim doświadczeniem w swojej pracy.

  • Studia realizowane są w formule synchronicznej (w czasie rzeczywistym).
  • Zajęcia, które odbywają się zdalnie są prowadzone przy pomocy platformy Microsoft Teams, a każdy z uczestników dostaje darmowy dostęp do pakietu Microsoft Office.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INTERNATIONAL BIM MANAGER - DIGITAL CONSTRUCTION MANAGEMENT IN A MULTINATIONAL ENVIRONMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  • przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku menedżerów BIM, pracujących w międzynarodowych środowiskach firm projektowych, wykonawczych, jak i po stronie zamawiającego,
  • usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu procesów i narzędzi BIM,
  • przygotowanie do pełnienia czynnej roli w procesach zamawiania i realizacji projektów budowlanych w środowisku międzynarodowym, zgodnie z metodyką BIM definiowaną normą ISO 19650.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA DLA SAP ERP I PROGRAMOWANIE W J. ABAP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie Cię do samodzielnego rozwijania oprogramowania w systemie SAP, poczynając od analizy, przez implementację po testowanie rozwiązań. Dzięki tym studiom zdobędziesz praktyczne umiejętności cenione na rynku pracy. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rynek krajów niemieckojęzycznych daje ogromną szansę rozwoju biznesu czy kariery zawodowej. Podstawą sukcesu jest jednak rzetelna znajomość  specyficznego języka branżowego związanego z gospodarką, ekonomią, marketingiem, zarządzaniem, rynkiem finansowym czy handlem.

  Ponadto liczyć będą się umiejętności z zakresu translacji, np. podczas spotkań biznesowych z wieloma przedstawicielami firmy, korespondencji biznesowej wraz z zasadami stosownej etykiety czy umiejętność stosownego prowadzenia spotkań, wystąpień publicznych. Tylko tak swobodne funkcjonowanie w biznesowym środowisku niemieckojęzycznym otwiera kolejne drzwi zawodowych możliwości. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LEAN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Lean management to sposób zarządzania wykorzystywany w codziennej pracy oraz w procesie restrukturyzacji firm. Jego istotą jest usprawnianie procesów dotyczących zarządzania majątkiem firmy oraz personelem. Stosowanie koncepcji Lean prowadzi do uzyskania wysokiej produktywności i jakości produktów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LEAN, SIX SIGMA - OPTYMALIZACJA PROCESÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie przez Ciebie praktycznych umiejętności stosowania dwóch najważniejszych metod doskonalenia wykorzystywanych na całym świecie: Lean i Six Sigma. Obydwie metody są na tyle uniwersalne, że pozwalają na stosowanie w dowolnej branży od produkcji, poprzez usługi, a na szpitalach i urzędach skończywszy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGISTYKA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Efektywna i skuteczna logistyka stanowi obecnie klucz do sukcesu każdej firmy. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie wymaga od specjalistów ciągłego aktualizowania wiedzy, zapoznawania się z nowymi koncepcjami zarządzania oraz nowymi systemami i narzędziami informatycznymi.

  Celem studiów jest zapoznanie Cię z międzynarodowymi koncepcjami zarządzania procesami logistycznymi.

  W ramach kierunku moduł umiejętności negocjacyjne prowadzony jest według materiałów dydaktycznych i metodologii Franklin University z wykorzystaniem case studies i ćwiczeń z rynku amerykańskiego. Moduł kończy się zaliczeniem testu sprawdzającego. Masz możliwość wykupienia certyfikatu potwierdzającego zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dostosowanych zarówno do rynku polskiego, jak i zagranicznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MANAGER JEDNOSTEK HOTELOWYCH, SPA & WELLNESS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapewnienie Ci nowoczesnej, praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim, jak również radzenia sobie z wyzwaniami w zarządzaniu obiektami hotelowymi SPA & Wellness, na bazie praktycznych doświadczeń. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MANAGERIAL DEVELOPMENT PROGRAM. PROGRAM ROZWOJU MENEDŻERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zmieniające się dynamicznie otoczenie organizacyjne firm i instytucji wymaga od osób zajmujących się zarządzaniem coraz bardziej praktycznej wiedzy i umiejętności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin. Przybywa konkurencji, zmiany następują jedna po drugiej i nie stanowią już kamieni milowych w rozwoju organizacji, tylko skomplikowaną codzienność firm  i organizacji.

  Oparty na kilkudziesięciu latach praktycznych doświadczeń zarządczych program studiów, został opracowany przez zespół Menedżerów i Menedżerek, aby w jak najbardziej praktyczny sposób przygotować adeptów zarządzania do roli efektywnego Menedżera/Menedżerki, który osiąga cele biznesowe, rozwijając jednocześnie zespoły i firmy. Program został opracowany tak, by w ok. 30% czasu dostarczyć podstaw teoretycznych do omawianych modułów i w ok. 70% czasu utrwalać pozyskaną wiedzę w praktycznych ćwiczeniach i warsztatach. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MARKETING KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybierając studia Marketing Kultury masz okazję poznać najlepsze praktyki komunikacji marketingowej. Spotykać się z Tobą będą praktycy pracujący w lub dla instytucji kultury. Niezależnie od tego, czy będzie weekend, czy dzień powszedni, żaden kryzys Ciebie nie zaskoczy.

  Ponadto nauczysz się, w jaki sposób odczytywać dane wynikające z działań w Internecie oraz co dalej z tym możesz zrobić. Zobaczysz, że najciekawsze akcje promocyjne i eventy nie zawsze miały za sobą milionowe budżety - liczy się przede wszystkim pomysł. I właśnie tego Cię nauczymy. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA - ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie kadry zarządzającej przedsiębiorstwami społecznymi i podmiotami ekonomii społecznej, takimi jak: spółdzielnie socjalne, spółki non profit, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, fundacje i stowarzyszenia do wdrażania zmian służących rozwojowi własnych instytucji i organizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MEDIACJA W OŚWIACIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Mediacje w ostatnich latach cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a co za tym idzie wzrasta liczba szkół i placówek oświatowych, które wdrażają programy związane z mediacjami szkolnymi oraz rówieśniczymi. Spadek poziomu kompetencji społecznych związanych z umiejętnością komunikowania się, budowania trwałych i głębokich relacji, w tym przyjaźni, obniżony poziom relacji społecznych czy wzrost agresji i przemocy wymaga natychmiastowego podejmowania działań i niejednokrotnie wdrożenia procedur mediacyjnych na terenie szkoły. Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą wymaga dobrego przygotowania nauczycieli, pedagogów oraz kadry kierowniczej placówek oświaty.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU Z ELEMENTAMI WHISTLEBLOWING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podejmowanie ryzyka jest wpisane w naturę prowadzenia biznesu. Nie sposób go całkiem wyeliminować. To nic złego, bo nie przeszkadza w osiąganiu sukcesów! Kluczem do spokojnej i pewnej realizacji celów biznesowych jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem poprzez świadome i umiejętne zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonych interesów.

  Korzystając z wielu lat doświadczeń, specjalistycznej wiedzy ekspertów z różnych dziedzin oraz znajomości zagrożeń, kierunek „Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami Whistleblowing” szkoli menedżerów na wielu płaszczyznach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w biznesie, a połączenie tych umiejętności z wiedzą z zakresu whistleblowingu pozwoli na objęcie stanowisk kierowniczych w firmach, przedsiębiorstwach czy sektorze publicznym. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER BHP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dbałość o bezpieczeństwo wykonywania obowiązków ustawowo spoczywa na pracodawcy, dlatego eksperci z zakresu BHP zawsze znajdą zatrudnienie. Szeroka wiedza z tego zakresu pomaga nie tylko trzymać się przepisów prawa i minimalizować koszty ewentualnych wypadków, ale też podnosi jakość pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER DS. EKSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Powiedzenie „świat jest globalną wioską” to codzienność menedżera ds. eksportu. Każdego dnia prowadzi rozmowy, negocjacje, rozlicza międzynarodowe transakcje i organizuje spedycję tak, jakby odbywało się to po sąsiedzku. Czasem bywa też zdobywcą nowych rynków – układa strategie, zawiera umowy, nawiązuje kontakty handlowe.

  Jasne jest więc, że aby stać się skutecznym menedżerem ds. eksportu, potrzebna jest rozległa wiedza z zakresu eksportu, logistyki, analityki finansowej, strategii marketingowych i biegła znajomość najnowszych narzędzi internetowych. Umiejętności te zdobędziesz podczas zajęć i warsztatów z aktywnymi zawodowo, doświadczonymi specjalistami wszystkich tych dziedzin. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ZARZĄDZANIE PROCESAMI SMART CITY I GREEN CITY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Innowacyjne technologie, rewolucja informatyczna i komunikacyjna, inteligentne systemy zarządzania oraz wymagania Europejskiego Zielonego Ładu wymuszają na pracownikach samorządowych zdobywanie nowoczesnej wiedzy i kwalifikacji. Studia ukierunkowane są na transformację samorządowca do roli sprawnego managera, rozumiejącego wyzwania przyszłości.\

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zakupy stanowią obecnie jeden z ważniejszych procesów bezpośrednio wpływających na wyniki ekonomiczne firm oraz instytucji. Dlatego też menedżer zarządzania zakupami powinien się cechować wysoko rozwiniętymi umiejętnościami negocjacyjnymi, komunikatywnością oraz strategicznym sposobem myślenia.

  W trakcie zajęć na studiach podyplomowych eksperci od zakupów podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie optymalizowania strategii działu zakupów, minimalizacji kosztów, technik negocjacyjnych oraz sposobami wyboru dostawców. Kierunek Menedżer zarządzania zakupami wyposaża ponadto w umiejętności potrzebne osobom zarządzającym zespołem, dzięki czemu otworzą sobie oni ścieżkę kariery menedżerskiej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I ESG - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są odpowiedzią na potrzeby transformacji, w której znajduje się świat, w kontekście zmian klimatycznych i społecznych. Zrównoważony rozwój to ważny trend, który nakłada na biznes i inne organizacje obowiązek, już nie tylko społeczny ale i prawny, brania odpowiedzialności środowiskowej, społecznej oraz przestrzeganie praw człowieka w swojej działalności. Wymaga to zmiany w obszarze praktyk zarządczych i organizacyjnych oraz nakłada na organizację obowiązek raportowania ESG.

  Na studiach, w sposób praktyczny, merytoryczny, wykorzystując aktywne formy pracy, nauczysz się od praktyków jak być menedżerem zrównoważonego rozwoju. Dowiesz się czym są obszary E, S, G oraz jak z sukcesem transformować organizacje w kierunku zrównoważonego rozwoju.

  Poznasz prawo i obowiązujące przepisy, dobre praktyki oraz konkretne rozwiązania dla raportowania ESG (zgodnie z aktualnymi wymogami). Zdobędziesz wiedzę o konkretnych korzyściach jakie może zdobyć biznes zorientowany na zrównoważony rozwój.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻERSKA AKADEMIA ANALIZY TRANSAKCYJNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analiza Transakcyjna (AT), której twórcą jest Eric Berne, odnosi się do rozwoju jednostki poprzez dostarczanie jej wiedzy i narzędzi umożliwiających analizę zachowań, wchodzenia w relacje z innymi, stylów pracy. Posiada interesujący zbiór narzędzi pozwalających opisać, ocenić i zanalizować istniejący system /organizację oraz określić kierunki i sposoby zmian. 

  To spojrzenie z wyższego poziomu, z którego widać strukturę, wzorce komunikacyjne, sposoby rozwiązywania konfliktów, sposoby motywowania pracowników, style pracy i sposoby strukturyzacji czasu, ułatwia tym samym szybkie reagowanie „tu i teraz” i doskonalenie perspektywy widzenia wielości zjawisk zachodzących w firmie. 

  AT pozwala rozpoznać i uruchamiać potencjał drzemiący w ludziach i w organizacji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem - studiów Nauczanie języka polskiego jako obcego jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia kolejnego przedmiotu. Studia przygotowują nauczycieli do prowadzenia zajęć z języka polskiego jako obcego za granicą oraz w kraju, w szkołach wszystkich szczebli oraz innych placówkach oświatowych, które zajmują się nauczaniem języka polskiego jako obcego.

  Uczestnicy zostaną  przygotowani do specyfiki nauczania języka polskiego pochodzących z różnych grup kulturowych i językowych, oraz zdobędą narzędzia skutecznego organizowania, prowadzenia działań dydaktycznych oraz ewaluacji postępów w nauce uczniów i kursantów z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych grup.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEGOCJACJE I MEDIACJE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jak wpływać na decyzje innych ludzi? Jak być skutecznym negocjatorem zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym i jednocześnie dbać o dobre relacje z innymi ludźmi? W jaki sposób zastosować konkretne techniki negocjacyjne i mediacyjne? Odpowiedzi na te pytania pozwolą Ci osiągać wytyczone cele.

  Celem - studiów jest podniesienie poziomu wiedzy oraz rozwinięcie praktycznych umiejętności uczestników w zakresie negocjacji i mediacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEGOCJACJE W BIZNESIE – CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Tylko rzetelna, empirycznie potwierdzona wiedza oparta na dowodach, perfekcyjne przygotowanie, kompetencje interpersonalne oraz częsty trening dają szanse na zawieranie takich porozumień. Dlatego podczas tworzenia programu odwołaliśmy się do naukowych dokonań Raiffy, Younga, Tversky’ego i Kahnemana, Waltona i McKersie’ego, Lewickiego, Pruitta, Susskinda, Sebeniusa i Rubina oraz Dixita i Nalebuffa, a także praktycznych wskazówek Cohena i Dawsona. Nie zapomnieliśmy o wskazówkach Fishera i Ury’ego oraz polskich autorach: Dolińskim, Tyszce, Zaleśkiewiczu, Nęckim i Rządcy. W końcu, jak napisał Karl Popper, „nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria”.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEUROBIZNES - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybierając studia podyplomowe Neurobiznes dołączysz do grona uczestników, którzy jako swój cel postawili sobie zdobycie najnowszej wiedzy z zakresu neuronauki i wykorzystania zdobytych umiejętności w biznesie. Podczas studiów, dowiesz się, na czym polega - pochodząca ze Szwajcarii - metodologia STRUCTOGRAM®, która wykorzystując wiedzę o genetyce mózgu, pozwala skuteczniej sprzedawać, zarządzać i radzić sobie w relacjach ze sobą i innymi.  

  Zdobędziesz wiedzę z zakresu najnowszych badań nad mózgiem oraz wykonasz swoją własną Analizę Biostrukturalną. Zadbamy o to, aby każde zajęcia, w skład których wchodzą m.in. NEURO PR, NEUROsprzedaż, NEUROmarketing oraz wiele innych, pozwoliły Ci na prowadzenie swojego biznesu na najwyższym poziomie. 

  Całą zdobytą wiedzę podczas studiów podyplomowych potwierdzą 4 międzynarodowe certyfikaty w języku polskim i angielskim.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEURODYDAKTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Interdyscyplinarne studia podyplomowe, w czasie których uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi osiągnięciami neurodydaktyki, a przede wszystkim będą uczyć się wykorzystywać zdobytą wiedzę w codziennej praktyce edukacyjnej. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób planować i prowadzić zajęcia aby jak najefektywniej rozwijać i wykorzystywać potencjał uczniów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Język polski jest pod wieloma względami trudny i wymagający. Przeszkodą do nauki poprawnej wymowy mogą być też dorośli, którzy nie zawsze posługują się poprawną polszczyzną, co często też wynika z braku świadomości wśród rodziców. W rozwój poprawnej wymowy trzeba też włożyć odpowiedni wysiłek. Czasem narzędzia, którymi dysponuje na co dzień logopeda, nie wystarczają. Ich podopieczni zmagają się z różnej wielkości deficytami czy problemami okołourodzeniowymi – nierzadko pochodzenia neurologicznego. Z pomocą przyjść może dopiero neurologopeda.

  Studia na kierunku „Neurologopedia” mają charakter doskonalący, znacznie poszerzają i ugruntowują teoretyczną wiedzę dotyczącą zaburzeń mowy o etiologii neurologicznej oraz wyposażają uczestnika w praktyczne umiejętności niezbędne do poprowadzenia samodzielnej praktyki w tym zakresie. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NOWOCZESNE RZECZNICTWO PRASOWE Z ELEMENTAMI NEUROKOMUNIKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Prezentujemy nowy wymiar rzecznictwa prasowego. Kierunek zapewnia doskonałą znajomość nowoczesnych narzędzi PR oraz otoczenia mediowego, gwarantuje rozwinięcie kompetencji językowych oraz umożliwia zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie e-rzecznictwa i neurokomunikacji. Atrakcyjny program pozwoli sięgnąć po kompetencje przyszłości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OCHRONA ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym zadaniem kierunku Ochrona Środowiska w Administracji Publicznej jest nabycie i poszerzenie wiedzy studentów dotyczącej sfery ochrony środowiska w zakresie działalności administracji publicznej w szczególności urzędników gminnych i powiatowych, ale też innych podmiotów zajmujących się ochroną środowiska.

  Słuchacze zostaną zapoznani z podstawami prawnymi ochrony środowiska, kwestią ochrony poszczególnych elementów środowiska (gruntowo-wodnego, leśnego, czy powietrza), nowymi rozwiązaniami przyjaznymi dla środowiska oraz innymi tematami związanymi z jego ochroną. Docelowo studia pozwolą przygotować przyszłe i obecne kaCdry do zarządzania ochroną środowiska w administracji publicznej.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ukończenie tego kierunku umożliwia nabycie kwalifikacji w zakresie zarządzania oświatą i uprawnień do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Praktyka pedagogiczna, wymaga od nauczycieli coraz to nowych umiejętności, nie tylko edukacyjnych ale również wychowawczych, komunikacyjnych i terapeutycznych. Współczesny nauczyciel winien indywidualizować pracę na lekcji oraz prowadzić wsparcie terapeutyczne dla uczniów  o zaburzonym lub nieharmonijnym rozwoju. Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) poszerzają wiedzę i kompetencje  słuchaczy o metody terapii zaburzeń rozwojowych dziecka. Zwiększają tym samym efektywność pracy pedagogicznej każdego nauczyciela, na każdym przedmiocie oraz przygotowują do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów prezentujących trudności w uczeniu się, zwłaszcza ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Praktyka pedagogiczna, wymaga od nauczycieli coraz to nowych umiejętności, nie tylko edukacyjnych ale również wychowawczych, komunikacyjnych i terapeutycznych. Współczesny nauczyciel winien indywidualizować pracę na lekcji oraz prowadzić wsparcie terapeutyczne dla uczniów  o zaburzonym lub nieharmonijnym rozwoju. Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) poszerzają wiedzę i kompetencje  słuchaczy o metody terapii zaburzeń rozwojowych dziecka. Zwiększają tym samym efektywność pracy pedagogicznej każdego nauczyciela, na każdym przedmiocie oraz przygotowują do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem oraz osobami dorosłymi, które weszły w konflikt z prawem lub z innych powodów wymagają resocjalizacji.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów i wychowanków niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szczególności w placówkach wychowawczych i resocjalizacyjnych.

  Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

  • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną  i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem
  • Nabycie przez uczestników studiów wiedzy o prawidłowościach rozwoju społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży oraz mogących wystąpić w tym procesie zaburzeń
  • Wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie
  • Uwrażliwienie słuchaczy na wczesne symptomy zaburzeń rozwoju społecznego i interpersonalnego
  • Przygotowanie słuchaczy do podejmowania efektywnych działań profilaktycznych  wobec dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym i jego rodziny
  • Ukazanie najodpowiedniejszych metod i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i resocjalizacji nieletnich

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną  i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem
  • Nabycie  przez  uczestników studiów wiedzy  o prawidłowościach rozwoju społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży oraz mogących wystąpić w tym procesie zaburzeń
  • Wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań  edukacyjnych  do potrzeb uczniów zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie
  • Uwrażliwienie słuchaczy na wczesne symptomy zaburzeń rozwoju społecznego i interpersonalnego
  • Przygotowanie słuchaczy do podejmowania efektywnych działań profilaktycznych  wobec dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym i jego rodziny
  • Ukazanie najodpowiedniejszych  metod  i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i resocjalizacji  nieletnich

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PLANOWANIE PRODUKCJI – NOWOCZESNE NARZĘDZIA: SAP S/4 HANA, SIEMENS OPCENTER APS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kładą nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych pozwalających na efektywne tworzenie planów produkcyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych APS. Podczas studiów zdobędziesz praktyczną wiedzę o planowaniu produkcji w systemach SAP S/4 HANA i Siemens Opcenter APS oraz zdobędziesz umiejętności niezbędne do pełnienia roli planisty. Dodatkowo nauczysz się zaawansowanej obsługi systemu SAP w zakresie planowania produkcji oraz systemu Siemens Opcenter APS w zakresie harmonogramowania produkcji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Doradztwo podatkowe to bardzo ważny element wsparcia działalności gospodarczej. Jednak znajomość prawa daninowego w tym podatków oraz umiejętność praktycznego wykorzystania elementów ich konstrukcji, to kompetencje wymagane nie tylko od doradców podatkowych i księgowych.

  W rzeczywistości każdy kto prowadzi nawet jednoosobowe przedsiębiorstwo powinien mieć świadomość praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a w szczególności wiedzę o tym jak należy zachować się w sytuacjach narzucających konieczność bezpośredniego kontaktu z administracją skarbową (podatkową). Wszystkie sytuacje w takich kontaktach można mieć bowiem pod pełną kontrolą.

  Trzeba tylko posiadać niezbędną do tego wiedzę. Dlatego zasadniczym celem studiów jest budowanie wysokiego poziomu świadomości podatkowej niezbędnej przy prowadzeniu każdej działalności gospodarczej, a w szczególności propagowanie w tym zakresie roli doradztwa podatkowego. Studia wyposażą Cię zatem w wiedzę, która da się praktycznie wykorzystać w każdym zawodzie wymagającym specjalistycznej znajomości podatków.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PODSTAWY PROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia pozwolą Ci na zdobycie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie podstaw programowania. Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu podstaw informatyki wprowadzającej do programowania. Poznasz podstawowe algorytmy i struktury danych, zrozumiesz czym jest złożoność obliczeniowa oraz czym jest rekurencja i podejście iteracyjne. Zapoznasz się z różnymi paradygmatami programowania.

  Stworzysz bazy danych i nauczysz się nimi zarządzać, dowiesz się jak przeprowadzić testy oprogramowania. Nabędziesz umiejętności stosowania systemów kontroli wiedzy, czytania i tworzenia pseudokodu oraz schematów blokowych. Poznasz podstawy zarządzania projektami, nauczysz się programowania w języku Python i C++, stworzysz graficzny interfejs użytkownika, napiszesz zapytanie w języku SQL, przetestujesz tworzone aplikacje. Powyższe umiejętności dzięki pracy w grupach pozwolą Ci również na zrozumienie roli programisty i testera oprogramowania.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu m.in. psychopatologii rozwojowej, zagadnień obejmujących zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, a także najważniejszych aspektów funkcjonowania dzieci oraz nastolatków, z uwzględnieniem wpływu środowiskowego: rodzinnego, szkolnego, rówieśniczego i innych. Zapoznają się również z najnowszymi, obowiązującymi klasyfikacjami diagnostycznymi oraz różnymi metodami pracy z osobami w wieku rozwojowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

   

  Podstawowym celem studiów jest nabycie przez uczestników kompetencji niezbędnych  do poruszania się po rynku nieruchomości w charakterze osoby zawodowo zajmującej się obrotem nieruchomościami
  • nabycie wiedzy z zakresu aktualnych przepisów prawa obowiązujących w Polsce 
  • umiejętność interpretowania przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAKTYCZNY MARKETING INTERNETOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczestników zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną, która pozwoli wyznaczać realne cele marketingowe w prowadzonych kampaniach. Studia podyplomowe praktyczny marketing internetowy łamią stereotypy, że marketing internetowy jest dla wybranych. Uczestnicy poznają najlepsze techniki, przydatne narzędzia i najnowsze trendy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybierając studia „Prawo nowych technologii w biznesie” będziesz miał okazję zapoznać się z prawnymi i biznesowymi aspektami korzystania z nowych technologii. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą szukającym innowacyjnych rozwiązań, czy konsultujesz tego typu rozwiązania, program studiów zaspokoi Twoje oczekiwania szerokiego spojrzenia na to zagadnienie.  W toku studiów nie tylko będziesz miał okazję nabyć i uporządkować swoją wiedzę z takich dziedzin jak prawo autorskie oraz własność przemysłowa, nieuczciwa konkurencja, ochrona danych osobowych, zamówienia publiczne czy e-commerce, jak również zagadnienia dot. funkcjonowania branży IT.

  Co więcej, treści te będą przedstawiane w wzajemnych związkach oraz z uwzględnieniem praktycznych aspektów ich funkcjonowania. Zajęcia będą prowadzone w formule warsztatowej. Zobaczysz, że dzisiejszy system prawny, próbując nadążyć za wyzwaniami współczesności, promuje innowacyjność, jak nigdy dotąd.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROFESJONALNY MENTOR W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Mentoring skupia się na podopiecznym, na tym, aby mógł on się rozwijać i uczyć. Zadaniem profesjonalnego mentora jest wspieranie w rozwijaniu ścieżki kariery. Aby tego dokonać, potrzebna jest identyfikacja i analiza mocnych oraz potrzeb rozwojowych, odkrywanie jego potencjału, budowanie samoświadomości i motywacji do działania. 

  Mentor wyposaża również podopiecznego w kluczową wiedzę i umiejętności, wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe i znajomość branży. Pełnienie roli mentora odpowiedzialne i niekiedy wymagające zadanie, które daje jednocześnie wiele satysfakcji poprzez możliwość towarzyszenia w rozwoju innej osoby i ułatwianie jej tego procesu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROGRAMISTA PYTHON DEVELOPER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Python jest jednym z najbardziej intuicyjnych i uniwersalnych języków programowania. Jest szeroko stosowany do wdrażania złożonych usług internetowych, takich jak wyszukiwarki, narzędzia w chmurze, media społecznościowe i inne usługi online. Służy również do obliczeń inżynierskich i naukowych, sieci neuronowych, zagadnień machine learning czy analizy “big data”.

   W Pythonie można napisać prosty skrypt, samodzielną aplikację, lub stworzyć potężny program z wieloma funkcjonalnościami. Jest to język, który charakteryzuje się ogromną czytelnością kodu i potężnymi możliwościami. Wykorzystywany przez tak duże firmy jak Google czy IBM. Jednym z najpopularniejszych serwisów napisanych w Pythonie to You Tube. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROGRAMOWANIE APLIKACJI JAVA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dzięki tym studiom podyplomowym zdobędziesz praktyczne umiejętności pozwalające na poszerzenie swoich kompetencji zawodowych w obszarze programowania w języku Java i zwiększysz swoje szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy. Na rynku wciąż jest niedobór programistów, więc studia te z pewnością są też dobrą propozycją dla wszystkich tych osób, które myślą o przebranżowieniu.  

  Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze będą posiadali wiedzę niezbędną do samodzielnego programowania aplikacji w języku Java, również aplikacji korzystających z systemów bazodanowych. Dodatkowo słuchacze będą potrafili korzystać z najpopularniejszych frameworków, co znacznie ułatwi pracę z kodem aplikacji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW LUB ZAJĘĆ PROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Pokazują, jak współpracować z dziećmi, młodzieżą, gronem pedagogicznym i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom dyrekcji szkoły. Rzetelnie przygotowują do roli, jaką nauczyciele odgrywają w życiu dzieci. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - DO NAUCZANIA TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwiają  nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kompetencji zawodowych, niezbędnych nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W trakcie praktyk pedagogicznych nabędziesz umiejętności zawodowe dzięki aktywnej realizacji zajęć edukacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA PSYCHOLOGÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są kierowane do absolwentów studiów na kierunku psychologia, którzy planują uzyskać uprawnienia do pracy w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej. W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne. Mogą one odbywać się w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach udzielających wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest poznanie psychologicznych aspektów odżywiania się człowieka oraz pomoc osobom pragnącym zmienić swoje nawyki żywieniowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA KRYZYSU I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest podniesienie społecznego stanu wiedzy dotyczącego kryzysów oraz sposobów ich zapobiegania.

  Studia przygotowują Cię do pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej oraz hospicjach, zakładach karnych, zakładach poprawczych, policji, służbie więziennej czy domach pomocy społecznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA POZYTYWNA STOSOWANA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nauki psychologiczne poświęcały tradycyjnie wiele uwagi na badanie negatywnych i patologicznych aspektów życia człowieka (lęki, stres, depresja itp.), pozostawiając na marginesie badanie aspektów pozytywnych, jak kreatywność, inteligencja emocjonalna, humor, mądrość, szczęście. Ostatecznym impulsem dla powstania dziedziny zwanej psychologią pozytywną były prace prof. Martina Seligmana z University of Pennsylvania, byłego przewodniczącego Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA REKLAMY I KOMUNIKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dla kogo?

  • Dla osób zainteresowanych psychologią reklamy i komunikacji
  • Dla pracowników działów marketingu/promocji/komunikacji
  • Dla rzeczników prasowych
  • Dla kadry menadżerskiej z zakrasu marketingu/mediów

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychologia zarządzania to kierunek niezwykle praktyczny i ciekawy z uwagi na różnorodność tematyczną, warsztatowy charakter zajęć oraz możliwość pogłębienia wiedzy o sobie. Psychologia zarządzania pomaga praktykom w lepszym stopniu wykorzystać swój potencjał oraz rozwinąć kompetencje menedżerskie i interpersonalne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rachunkowość to uniwersalny język biznesu, który dostarcza wiedzy niezbędnej do podejmowania decyzji w zarządzaniu firmą. Warunkiem prowadzenia biura rachunkowego jest zdanie egzaminu państwowego i uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SAP - ZINTEGROWANY SYSTEMY INFORMATYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Platforma SAP S4HANA należy do najnowocześniejszych systemów zarządzania umożliwiających centralizację i optymalizację procesów biznesowych firm i korporacji na miarę ery cyfrowej. Uzyskanie praktycznych i docenianych na rynku umiejętności zawodowych umożliwi Tobie szybki start na najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynku usług IT. Podczas studiów zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu wiedzy procesowej, funkcjonalnej i technicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SAP S/4 HANA - NOWOCZESNY SYSTEM ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nauczysz się wspomagać biznes w czasie rzeczywistym dzięki SAP S/4 HANA, inteligentnemu pakietowi ERP stworzonemu z myślą o przetwarzaniu in-memory. SAP S/4 HANA to podstawa cyfrowa, która łączy przedsiębiorstwo z klientami, sieciami biznesowymi, Internetem Rzeczy, Big Data i nie tylko.

  Jeśli chcesz wykorzystać swoje atuty, naucz się kontrolować i zarządzać przedsiębiorstwem w czasie rzeczywistym dzięki SAP S/4 HANA i wykorzystaj możliwości, jakie daje technologia IT na świetnie rozwijającym się rynku pracy w Polsce. Studia są nowością w naszym kraju.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SEKSUOLOGIA PRAKTYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychoseksuologia to dziedzina nauki łącząca wiedzę na temat seksualności i psychiki człowieka. Aby móc skutecznie nieść pomoc pacjentom, diagnozować i leczyć dorosłych, dzieci, w tym osoby należące do grup mniejszościowych – LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnościami, potrzebna jest nie tylko wszechstronna wiedza z zakresu rozwoju psychoseksualnego człowieka, seksuologii i psychologii, ale też otwarty umysł.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SOCIAL MEDIA I INFLUENCER MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest poznanie najnowszych trendów dotyczących mediów społecznościowych oraz influencer marketingu oraz ich praktyczne zastosowanie w działaniach promocyjnych. Studia adresowane są do osób, które chcą aktywnie wykorzystywać media społecznościowe do promocji swojego biznesu, produktu lub marki własnej, osób z działów marketingu w firmach z sektorów MŚP, osób, które chcą poznać możliwości wykorzystania social media oraz influencer marketingu w działaniach marketingowych oraz dla osób, które chcą lepiej zrozumieć mechanizmy działania marketingu społecznościowego, żeby koordynować działania podmiotów współpracujących.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Stanowiska menedżerskie są nie lada wyzwaniem. Z jednej strony wymagania pracodawców obejmują bowiem nie tylko wiedzę i umiejętności związane z branżą przedsiębiorstwa, ale i wiedzę z dziedziny finansów oraz całego szeregu kompetencji związanych z zarządzaniem zespołem ludzi. Z drugiej zaś strony podwładni chcą w menedżerach widzieć lidera, pełen profesjonalizmu wzór, a konflikty wśród podwładnych potrafią skutecznie odebrać pewność siebie i spokój.

  Akademia kompetencji menedżera odpowiada na wszystkie z tych potrzeb. Dzięki zdobytej na studiach wiedzy, przećwiczonym umiejętnością i wyposażeniu w narzędzia do dalszego rozwoju, będziesz cieszyć się wiarą we własne możliwości, odpowiesz profesjonalizmem na potrzeby pracodawców oraz staniesz się znakomitym przywódcą swojego zespołu

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SUSTAINABLE LEADERSHIP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zrównoważone przywództwo to podejście do kierowania organizacjami, które skupia się na osiąganiu zrównoważonego rozwoju organizacji, jej pracowników oraz społeczeństwa i środowiska naturalnego. W podejściu tym, liderzy organizacji nie kierują się jedynie zyskiem i krótkoterminowymi celami, ale uwzględniają długoterminowe cele zrównoważonego rozwoju.

  Sustainable leadership is an approach to managing organizations that focuses on achieving sustainable development for the organization, its employees, and society and the natural environment. In this approach, organizational leaders are not guided solely by profit and short-term goals, but also take into account the long-term goals of sustainable development.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SZTUCZNA INTELIGENCJA W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nauczysz się posługiwać  językiem Python 3, poznasz algorytmy klasyfikacji, regresji i klasteryzacji. Zdobędziesz praktyczną znajomość metod uczenia maszynowego, znajomość algorytmów optymalizacji w tym algorytmów ewolucyjnych oraz algorytmów głębokiego uczenia.

  Poznasz podstawowe definicje związane ze sztuczną inteligencją oraz metody oparte na systemach eksperckich. Umiejętności te pozwolą Ci na praktyczne stosowanie algorytmów sztucznej inteligencji, dobór właściwego algorytmu do zadanego problemu oraz zastosowanie występujących metod jako gotowe rozwiązania w bibliotekach programistycznych. Pozwoli to również optymalizować procesy za pomocą algorytmów genetycznych, jak i również stosować algorytmy boosting’u.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ŚWIADOME PRZYWÓDZTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W obecnych dynamicznych, zmiennych, niepewnych czasach mówi się, że żyjemy w świecie VUCA, a wyzwania związane z globalizacją, postępem technologicznym, różnorodnością pokoleń powodują, że w każdej organizacji niezależnie od branży zmiany są nieuniknione, doświadcza ich każdy zespół, pracownik, dlatego aby sprostać współczesnym wyzwaniom rola zarządzającego, jego postawa i podejmowane działania muszą odgrywać znaczącą rolę. Organizacje potrzebują przywódców.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TESTER AUTOMATYZUJĄCY - JUNIOR AUTOMATION TESTER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Tester Automatyzujący zostały w całości przygotowane przez specjalistów ds. automatyzacji testów z TestArmy Group S.A. Są to eksperci na co dzień pracujący w projektach, w których tworzą, rozwijają i utrzymują testy automatyczne. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA - JUNIOR SOFTWARE TESTER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Tester oprogramowania są skierowane do wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych, chcących rozpocząć karierę w branży IT w dziedzinie zapewniania jakości i testowania oprogramowania. Program studiów jest dostosowany do tych, którzy chcieliby zdobyć wiedzę niezbędną do pracy w zawodzie Junior Software Tester. Udział w zajęciach przygotowuje również do międzynarodowej certyfikacji ISTQB CTFL, wyznaczającej standard testowania.  Kierunek skierowany jest także dla osób, które mają doświadczenie w branży testowania i rozważają uporządkowanie wiedzy, przygotowanie do certyfikacji lub myślą o postawieniu pierwszych kroków na ścieżce do osiągnięcia pozycji Test Managera. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dynamiczny rozwój technologii informatycznych i powszechność ich zastosowania zmieniły sposób, w jaki podchodzimy do procesu zapewnienia jakości oprogramowania. Kierunek ten jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie rynku na specjalistów w dziedzinie testowania. Celem kierunku jest przedstawienie wiedzy dotyczącej procesu zapewniania jakości oprogramowania w odniesieniu do całego procesu jego wytwarzania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TRANSPORT I SPEDYCJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie ich uczestnikom specjalistycznej wiedzy m.in. w zakresie problematyki prawnej, prowadzenia i organizacji transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozu osób i rzeczy oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu i spedycji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH I MOBILNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najpopularniejszymi technologiami i narzędziami służącymi do tworzenia aplikacji. Praktyczny wymiar zajęć – praca własna pod okiem wykładowców oraz w grupach nauczy tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych oraz ich elementów.

  Absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności pozwalające na współpracę z zespołami programistycznymi lub samodzielne projektowanie aplikacji. Studia mają charakter przeglądu popularnych technologii. Po ich zakończeniu słuchacze są w stanie w pełni świadomie podjąć decyzję, odnośnie do dalszej specjalizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH I MOBILNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dziś przeciętny użytkownik internetu i urządzeń mobilnych spędza w sieci co najmniej kilka godzin dziennie. Aplikacje powoli zastępują nam notatniki, kalendarze i… własną pamięć. Można korzystać z aplikacji do podlewania roślin doniczkowych, ale też do dokonywania pomiarów poziomu cukru we krwi za pomocą aplikacji sprzężonej z wkłuciem w ciele, dzięki czemu pacjent unika kilkudziesięciu bolesnych zabiegów tygodniowo.

  Aplikacje bawią, ale też chronią, ułatwiają życie, usprawniają współprace zespołów, łączą rodziny w trudnych czasach… wymieniać można długo. Studia dla ich twórców mogą więc wyznaczyć nową drogę życia nie tylko samego twórcy – absolwenta, ale też jego klientów i użytkowników jego dzieł.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotują słuchaczy do:

  • organizowania i prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania  rozwoju
  • opracowywania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny
  • przeprowadzania wielospecjalistycznej diagnozy, terapii  małego dziecka i oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań
  • wyboru i dostosowania metod do potrzeb rozwojowych dziecka od urodzenia do 6 roku życia prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców
  • dokumentowania działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną
  • prowadzenia zajęć terapeutycznych z małym dzieckiem z niepełnosprawnością:intelektualną, słuchową, wzrokową, ze spektrum zaburzeń autystycznych, z zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu
  • pracy w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju, wspólnego planowania i organizowania wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach w których prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju, w szczególności w placówkach kształcenia specjalnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotują słuchaczy do:

  • organizowania i prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania  rozwoju
  • opracowywania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny
  • przeprowadzania wielospecjalistycznej diagnozy, terapii  małego dziecka i oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań
  • wyboru i dostosowania metod do potrzeb rozwojowych dziecka od urodzenia do 6 roku życia prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców
  • dokumentowania działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną
  • prowadzenia zajęć terapeutycznych z małym dzieckiem z niepełnosprawnością: intelektualną, słuchową, wzrokową, ze spektrum zaburzeń autystycznych, z zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu
  • pracy w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju, wspólnego planowania i organizowania wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W wielu przesiębiorstwach przywiązuje się uwagę głównie do sprzedaży, produkcji czy zakupów. Wyniki biznesowe natomiast nieodłącznie powiązane są z płynnością finansową i skutecznymi działaniami windykacyjnymi. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i zostaniesz przygotowany do profesjonalnego, dostosowanego do obecnych realiów gospodarczych zarządzania wierzytelnościami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  To nie nieruchomości i sposób ich wyceny wywołały światowy kryzys, choć rynek nieruchomości ponosi jego konsekwencje. Ze względu na gospodarczo-społeczną konstrukcję współczesnego świata na umiejętności związane z wyceną i zarządzaniem nieruchomościami będzie stałe zapotrzebowanie. Studia podyplomowe na tym kierunku dają Ci szansę na uzyskanie praktycznych umiejętności i konkretnego zawodu, zapewniającego zatrudnienie. Studia przygotują Cię do państwowego egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZAAWANSOWANE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE W PODMIOTACH LECZNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Osoby zarządzające dziś podmiotami leczniczymi mają za sobą trudne doświadczenia pandemii, a przed sobą cały szereg nowych wyzwań wymagających od nich interdyscyplinarnego podejścia. Z dnia na dzień pojawiają się nowe wymagania prawne, rosną wymagania spełnienia oczekiwań pacjenta, a najwięcej problemów – tu niezmiennie – nastręcza utrzymanie placówki w dobrej kondycji finansowej.

  Wszystko to wymaga elastyczności, wiecznej gotowości na zmiany i umiejętności ich wprowadzania w zespole i procedurach. Nie bez znaczenia jest fakt, że zarządzanie placówką leczniczą często wiąże się z zawiadowaniem praca dużych zespołów, co wymaga niezwykle szerokich kompetencji menedżerskich.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zamówienia publiczne to dziedzina skomplikowana, pełna niuansów i wymagająca naprawdę biegłej znajomości prawa oraz procedur zarówno krajowych, jak i unijnych. Odpowiedzialni za nie pracownicy administracji państwowej lub przedsiębiorcy ubiegający się o zlecenia na drodze przetargów, aby osiągnąć sukces, muszą stać się prawdziwymi specjalistami. 

  Studia na tym kierunku kompleksowo przygotowują do pracy przy zamówieniach publicznych – z obu stron. Uczą przygotowywania dokumentacji przetargowej oraz oferty, analizowania prawidłowości przeprowadzania postępowań, przygotowania odwołań, skarg oraz wewnętrznych regulaminów i planów zamówień publicznych. Są też miejscem spotkania praktyków, doświadczonych specjalistów, początkujących, przedsiębiorców i urzędników.

  W programie nacisk zaś położono na warsztatowy charakter zajęć, liczne studia przypadków i rozwiązywanie realnych problemów. Absolwenci studiów są więc znakomicie przygotowani do zrobienia kolejnego kroku w swoim życiu zawodowym. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek ma przybliżyć słuchaczom nowoczesne metody zarządzania flotami samochodów osobowych i ciężarowych. Wprowadzić w obszar telematyki. Zarysować temat od strony finansowej i opłacalności zastosowania określonych rozwiązań. Studia prezentują nowoczesne sposoby pracy oraz zarządzania w obszarach miękkiego HR, obejmujących komunikację wewnętrzną, zatrudnianie i sposoby motywowania pracowników, zarządzania zespołami rozproszonymi. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE I INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dzięki tym studiom zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z inwestowaniem, zarządzaniem i skutecznym doradztwem na rynku nieruchomości. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych. Podyplomowe studia zarządzania jakością organizowane są we współpracy z firmą TÜV Akademia Polska sp. z o.o. – jedną ze spółek TÜV Rheinland Group, światowego lidera w dziedzinie systemów jakości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W BRANŻY AUTOMOTIVE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Branża automotive to dziś jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Stosuje się w niej najnowocześniejsze metody nie tylko produkcji, ale i organizacji pracy czy zarządzania personelem. Wszystko dla jakości, wyróżnienia się na rynku, wyprzedzenia konkurencji. 

  Osoba odpowiedzialna za zarządzanie jakością w branży automotive musi rozumieć funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa, każdej jego komórki, ponieważ jej zadaniem jest docieranie do źródeł problemu i rozwiązywanie ich. Niezbędna jest tu zintegrowana, wieloaspektowa wiedza i szereg umiejętności osobistych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W TURYSTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zasadniczym celem studiów jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji /w ramach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych/ niezbędnych dla efektywnego zarządzania w warunkach  kryzysu branży turystycznej. Uczestnicy nauczą się  szybkiego  reagowania na zmiany w turystyce oraz zdobędą umiejętności umożliwiające rozwijanie się w nowej quasi – wojennej rzeczywistości makroekonomicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zarządzanie nieruchomościami to obecnie problem, z którym spotykamy się i w naszym życiu prywatnym, i przy okazji prowadzenia działalności gospodarczej. Dobrze wykształcony zarządca nieruchomości nie tylko sprawnie rozwiąże problemy bieżącej eksploatacji danego obiektu, ale i doprowadzi do obniżenia kosztów jego utrzymania, a nawet osiągania z niego zysków. 

  Dzisiejsi specjaliści zarządzania nieruchomościami muszą posiadać bardzo wszechstronną i wieloaspektową wiedzę – z zakresu prawa cywilnego i rzeczowego, na temat gospodarki przestrzennej, ochrony danych osobowych, ekonomii, bankowości, podatków i systemów zarządzania nieruchomościami tak mieszkalnymi, jak i komercyjnymi. Oczekuje się też od nich perfekcyjnej komunikacji i umiejętności rozwiązywania problemów. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dzisiejszych warunkach polityczno-gospodarczych jeszcze trudniej niż kiedyś zarządzać szkołami, przedszkolami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi. Zarządzanie nimi wymaga nie tylko znajomości prawa i procedur administracyjnych, ale też budowania lokalnej strategii oświatowej, optymalizowania wydatków, szacowania kosztów i sprawnego prowadzenia relacji dyrektora szkoły z organami samorządowymi. Takim kompleksowym podejściem do zarządzania wyróżniają się studia podyplomowe „Zarządzanie oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego", których program został stworzony i jest realizowany przez ekspertów praktyków – doświadczonych zarządzających placówkami oświatowymi. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ – CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Niezależnie od tego, czy produkcja odbywa się w niewielkim podmiejski zakładzie, czy w międzynarodowym otoczeniu i na przestrzeni wielohektarowych, nowoczesnych hal produkcyjnych – procesy muszą mieć swój porządek, rytm, a pracownicy świadomość swojego wpływu na ostateczny kształt, jakość, a nawet cenę produktu. Menedżer produkcji ma do wykorzystania szereg sprawdzonych metod i narzędzi, a wybrane przez niego rozwiązania będą miały przełożenie i na codzienne funkcjonowanie zespołu w miejscu pracy, i na jakość produktu i na rozwój całego przedsiębiorstwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem - studiów jest zdobycie praktycznej wiedzy w kluczowych obszarach zarządzania projektami oraz umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania projektami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyjątkowość studiów zarządzanie projektami IT polega nie tylko na zgodności programu z globalnym standardem PMI, ale również na kompleksowym ujęciu problematyki – od globalnego standardu po metodyki zwinne, od aspektów infrastrukturalnych po przedsięwzięcia programistyczne, a wszystko ćwiczone za pomocą warsztatu projektowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM – AKADEMIA PROJECT MANAGERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nie ma dziś dobrego biznesu bez profesjonalnego Project Managera. To on tworzy serce każdej firmy – jej produkt, przez który kreuje też wizerunek organizacji, nadaje ton projektom marketingowym i ma wpływ na tempo wzrostu całego przedsiębiorstwa. Aby tak faktycznie się stało, niezbędne są liczne umiejętności, szeroka wiedza, zdolności organizacyjne i kreatywne myślenie.

  W Akademii Project Managera każdy z tych obszarów wzbogacisz, zdobędziesz nowe umiejętności, przećwiczysz, jak przekuć trudności w sukces – dzięki temu będziesz „żołnierzem uniwersalnym” – doskonałym Project Managerem niezależnie od branży. Studia rozwijają wiedzę i umiejętności zorientowane na dokonania, coraz bardziej cenione na rynku pracy. Wyróżniają się nimi osoby potrafiące wykazać, co zrobiły, a nie tylko co robiły w swojej dotychczasowej karierze.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, takich jak: spółdzielnie socjalne, spółki non profit, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, fundacje i stowarzyszenia, do wyzwań, które niesie zarówno sfera pożytku publicznego jak i gospodarka rynkowa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I MARKETING W CZASACH VUCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Faktem jest, że rośnie waga planowania strategicznego, opracowania propozycji wartości atrakcyjnej dla klienta, a następnie skutecznej komunikacji z odbiorcami z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów dotarcia. Ze względu na dużą zmienność otoczenia (VUCA) na znaczeniu nabiera zadanie obserwacji trendów, często wyprzedzania ich, projektowania innowacyjnych produktów i usług, które są dopasowane do potrzeb odbiorców.

  Istotne jest dopasowanie procesów zmian modyfikujących organizacje do realiów dynamicznie zmieniającego się rynku, dzięki którym firma będzie generować zyski i rozwijać się. Potrzeba strategicznego podejścia do zarządzania jest bardzo duża. Szczególnie na średnich i wyższych szczeblach menedżerskich. 

  Na kierunku Zarządzanie strategiczne i marketing w czasach VUCA słuchacze intensywnie przygotowują się do procesu opracowywania strategii działania oraz strategii marketingu, co w realny sposób poniesie ich wartość na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ WELLBEING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Turystyka wellbeing to nowy trend na rynku usług turystycznych, który od wielu lat kultywowany jest w Skandynawii. W Polsce zyskała na popularności w okresie pandemii i lockdownu. Firmy, które kierują się wartościami wellbeing dążą do harmonii ze środowiskiem naturalnym, społecznością oraz wspierają lokalne podmioty, jednocześnie dbając o dobrostan swoich pracowników i gości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie Cię do pełnienia funkcji dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 roku (Dz.U. nr 184, poz. 1436).

  Ukończenie tego kierunku umożliwia nabycie kwalifikacji w zakresie zarządzania oświatą i uprawnień do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE W PODMIOTACH LECZNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w podmiotach leczniczych mają na celu przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy menedżerskiej, dotyczącej funkcjonowania i organizacji podmiotów leczniczych. Program ma charakter interdyscyplinarny. Znalazły się w nim zarówno przedmioty specjalistyczne, jak i te rozwijające umiejętności miękkie. Dzięki takiemu rozplanowaniu zajęć możliwe jest uzyskanie kompleksowej wiedzy, pozwalającej efektywnie zarządzać placówką leczniczą zarówno prywatną, jak i publiczną.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - SPECJALIZACJA: SPECJALISTA DS. HR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie uczestnikom kluczowej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, oraz stworzenie możliwości do zdobycia praktycznych umiejętności, potrzebnych w roli specjalisty HR.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ‒ KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zawiłości formalno-prawne wynikające z Prawa Pracy są dla większości zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach swoistą wiedzą tajemną. W obrębie wszystkich procedur należy do tego pogodzić interesy, prawa i obowiązki zarówno pracodawców, jak i pracowników. Specjalista ds. kadr i płac zajmuje się realizacją polityki personalnej przedsiębiorstwa oraz odpowiada za poprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze formalno-prawnym oraz często odpowiada za prawno-administracyjną opiekę nad zatrudnieniem.

  Jest więc łącznikiem, pomocą i źródłem wiedzy o prawach i obowiązkach obu zainteresowanych stron. Bez jego zaangażowania i umiejętności, stania na straży porządku w relacjach formalnych przełożonych i podwładnych przedsiębiorstwa nie mogłyby realizować swoich zadań, a nawet normalnie funkcjonować.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY SAP ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Platforma SAP ECC 6.0 należy do najnowocześniejszych  systemów zarządzania  umożliwiających centralizację i optymalizację procesów biznesowych firm i korporacji. Słuchacze kierunku zdobędą kluczowe kompetencje z zakresu: wiedzy funkcjonalnej i technicznej na temat systemu SAP ECC, jego konfiguracji oraz zarządzania projektem informatycznym klasy ERP 2.0, opartym o rozwiązania firmy SAP SE. Uzyskanie praktycznych i docenianych na rynku umiejętności zawodowych umożliwi absolwentom kierunku szybki start na najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynku usług IT.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)