• ADMINISTRATOR WIRTUALIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wirtualizacja jest to budowa i administrowanie zwirtualizowanymi systemami opartymi o sieci komputerowe. Wirtualizacje możemy podzielić na wirtualizacje desktopów (KVM, XEN, libvirt), wirtualizacja serwerów (XCP-ng, XenOrchestra, Proxmox) . Będziesz mieć okazję zapoznać się z profesjonalnymi narzędziami do wirtualizacji opartymi na Linux, na Windowsie, Vmware i HyperV.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AGILE - ZWINNE METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W dzisiejszych czasach aby być konkurencyjnym na rynku należy szybko reagować na pojawiające się zmiany i wytwarzać produkty które zapewnią konkurencyjność i przyniosą oczekiwany zysk. Kiedy w lutym 2001 roku grupa praktyków reprezentujących nowe metodyki tworzenia oprogramowania spotkała się w Snowbird (USA) i ogłosiła „Manifest Agile”, nikt nie przypuszczał, że będzie to początek rewolucji w zarządzaniu projektami.

  Zaczęto wypracowywać nowe podejście do realizacji zadań stanowiących alternatywę do klasycznego podejścia kaskadowego. Coraz szybsze zmiany w otaczającym świecie wymogły na organizacjach potrzebę szybkiego reagowania, bo wykorzystanie zwinnego zarządzania projektami pozwala na realizowanie wyzwań stawianych nowoczesnym organizacjom.

  “Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami” to praktyczne studia, dzięki którym nabędziesz umiejętności tworzenia i pracy ze zmotywowanymi, odpowiedzialnymi zespołami wytwarzającymi produkty które dają klientowi jak największą wartość biznesową i konkurencyjność na rynku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA COACHINGU Z PROGRAMEM AKREDYTOWANYM PRZEZ IZBĘ COACHINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Osoby chcące osiągać wybitne rezultaty, np. w biznesie, sporcie, życiu osobistym coraz chętniej sięgają po usługi profesjonalnych coachów.  Istotą coachingu jest wzmacnianie samoświadomości, odpowiedzialności i wiary w siebie w drodze do osiągnięcia celu. Akademia Coachingu to rozwój w obszarze wiedzy, postawy i umiejętności coacha przygotowujący do samodzielnego prowadzenia sesji coachingowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA MÓWCY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Umiejętności przemawiania, prezentowania na forum swoich idei, przekonywania oraz argumentowania pełnią we współczesnych realiach zawodowych istotną rolę. Wiedza o narracji, technikach perswazji i regułach nowoczesnej retoryki przydaje się w wielu niespodziewanych sytuacjach. Współczesność często wystawia nas na próby, zmuszając do wystąpień przed dużymi gremiami, prowadzenia trudnych debat oraz wyrażania opinii. Dodatkowo wymaga od nas umiejętności przemawiania online – przed kamerą i mikrofonem komputera. Wiele zasad sztuki wystąpień, które jeszcze kilkanaście lat temu opisywano w książkach, uległo zmianie. Dziś nie wystarczy już przedstawić treści, ale należy jeszcze użyć odpowiedniej narracji i przekonać do swoich idei, a także zbudować profesjonalną markę osobistą.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA PODATKOWA W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Prawo podatkowe jest tym obszarem, który dotyka każdego z nas, a który w naszym kraju w ostatnich latach ulega bardzo dynamicznym zmianom. Zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie jest więc bardzo duże. Studia podyplomowe na kierunku Akademia podatkowa są kierowane do wszystkich, zarówno do tych, którzy chcą kompleksowo poznać polski system podatkowy jak i zaktualizować już posiadaną wiedzę dotyczącą m.in. materialnego prawa podatkowego, postępowania w sprawach podatkowych czy ewidencji i optymalizacji podatkowej. Celem studiów jest przede wszystkim kształtowanie umiejętności praktycznych, w czym pomogą wykładowcy praktycy – specjaliści w zakresie prawa podatkowego z wieloletnim stażem. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA PRZYWÓDZTWA KOBIET - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Bycie liderem nie jest łatwe. Bycie liderką wydaje się być jeszcze trudniejsze, z powodu różnych stereotypów, przekonań, niewiary w siebie i innych. Kobiety funkcjonują w wielu rolach, a ich połącznie nie zawsze jest proste i skuteczne i niestety czasami jest to bardzo wyboista droga.

  Od wielu lat organizowane są kursy czy szkoły biznesu uczące różnych kompetencji, także psychologicznych, niewiele jest jednak propozycji skierowanych specjalnie dla kobiet. A doświadczenie kobiet-liderek pokazuje, że watro dać paniom uszyty na ich potrzeby zestaw wiedzy i umiejętności, który pomoże w byciu dobrym szefem, dobrym dla pracowników, ale też dobrym dla siebie samej. Kobiety mają naturalne predyspozycje do bycia Liderem, nie ma już potrzeby aby dostosowywały się do wizji „klasycznego” lidera, która dominowała w organizacjach do tej pory. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA UWAŻNOŚCI DOJRZAŁEGO CZŁOWIEKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W obecnym świecie: świecie wielkiej dynamiki, zmian i galopującego rozwoju, bardzo trudno odnaleźć się emocjonalnie. Szefowie firm, managerowie, pracownicy wszelkich zawodów, nauczyciele, rodzice często nie mają narzędzi, aby być tymi, którzy „przewodzą” i „kierują” innymi w sposób dojrzały, ponieważ dotychczasowe sposoby i narzędzia, wydają się nieadekwatne do obecnego świata.  Koncepcje studiów oparto na podstawowych filarach z tego obszaru, wśród nich m.in. czym jest uważność człowieka, jak ją rozwijać w sobie i dlaczego warto szczególnie w dzisiejszych czasach. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ I STRATEGIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie menedżerów i liderów organizacji do nowoczesnego i skutecznego zarządzania. Studia pomogą spojrzeć menedżerom na ich organizacje w nowy, wizjonerski sposób, a do tego wyzwolą energię, która będzie przydatna do angażowania pracowników, partnerów i interesariuszy. Przyszli absolwenci poznają sprawdzone sposoby tworzenia modeli biznesowych, rozwoju organizacji, przygotowania i wdrażania zmian oraz budowania siły organizacji w atmosferze szerokiego dialogu. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYK BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Koncepcja studiów jest odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania na menedżerów bezpieczeństwa informacji, specjalistów w zakresie SZBI ISO/IEC 27001 i zarządzania ryzykiem, informatyków, product managerów, specjalistów posiadających świadomość, wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania informacją i jej ochrony. W programie poruszane są przede wszystkim zagadnienia systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji, wymagania prawne (RODO), zarządzania ryzykiem, zarządzania wiedzą, elementy LM i monitorowanie procesów bezpieczeństwa  informacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYK FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analiza finansowa dostarcza informacji koniecznych do prawidłowej oceny sytuacji jednostki oraz podejmowania decyzji gospodarczych. Pozwala m.in. na monitorowanie realizacji założonych celów, ocenę wykorzystania posiadanych zasobów i usprawnienie działalności jednostki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYK I KONSULTANT SALESFORCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Produkty Salesforce zdobywają ogromną popularność na naszych rynkach, coraz więcej firm wdraża je własnymi siłami lub z pomocą firmy zewnętrznej. Wymaga to udziału konsultanta i to na każdym etapie projektu. Tymczasem nadal na rynku pracy zauważalny jest niedobór specjalistów z tej dziedziny. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYKA BIZNESOWA W IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia pozwalają nabyć kwalifikacje w zakresie analizy biznesowej w przedsięwzięciach informatycznych. Program opiera się na międzynarodowych standardach i dobrych praktykach i pokrywa zakres wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska analityków biznesowych IT.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALIZA I PROGNOZOWANIE TRENDÓW W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Innowacyjność oraz kreatywne podejście do problemów, przed jakimi stawia nas współczesność, to pożądane kompetencje. Świat, który zmienia się dynamicznie, wymaga od nas tworzenia rozwiązań odpowiadających na nowe tendencje w ekonomii, życiu społecznym, kulturze i technologii. Cenione są umiejętności przewidywania kierunków rozwoju oraz aktywnego reagowania na aktualne potrzeby. Kompetencje analizowania oraz prognozowania trendów w biznesie pozwalają planować skuteczniejsze działania strategiczne, projektować produkty i usługi lepiej wpisujące się w tendencje, a także być o krok przed konkurencją.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ARCHITEKT INTEGRATOR ROZWIĄZAŃ IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Mnogość i złożoność zagadnień biznesowych i technicznych oraz wyzwania stojące przed organizacjami planującymi poszerzenie swojego portfolio systemów informatycznych wymagają zaangażowania wykwalifikowanych specjalistów z szerokim wachlarzem umiejętności i wiedzy. Dlatego Architekci IT jako osoby łączące dwa światy, są integralną częścią zarządzania nowej generacji.  

  Integracja systemów to wyzwanie obecnych czasów, zmierzające do uzyskania synergii między nimi. Korzyść płynąca z połączenia jest większa od sumy korzyści posiadania osobnych systemów. 

  Studia pozwalają nabyć i uzupełnić kwalifikacje z zakresu standardów ładu architektonicznego ICT z uwzględnieniem warstw: biznesowej, danych, systemów i technologii oraz metod i technik integracji rozwiązań IT. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ARTIFICIAL INTELIGENCE. MACHINE LEARNING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Sztuczna inteligencja to systemy lub/i maszyny, które naśladują ludzi w celu wykonywania oraz automatyzacji zadań. Poprzez zbieranie informacji o sukcesach i niepowodzeniach, sztuczna inteligencja w sposób ciągły usprawnia swoje działanie.

  Znaczenie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego rośnie, ponieważ coraz więcej firm wykorzystuje te technologie do ulepszania swoich produktów i usług, oceny modeli biznesowych i usprawniania procesu podejmowania decyzji. Rozwój technik AI pozwala na automatyzację procesów, które jeszcze 20 lat temu wymagały udziału ludzi. Analiza obrazów, inteligentne boty, transkrypcja mowy - każdy z tych obszarów został usprawniony przez algorytmy sztucznej inteligencji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Z CERTYFIKATEM AUDITORA WEWNĘTRZNEGO BHP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Każda firma istniejąca na rynku musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto każdy pracownik musi być w tym zakresie przeszkolony. Dlatego niezbędni są specjaliści, którzy zajmą się szkoleniem pracowników i nadzorowaniem przestrzegania zasad BHP w przedsiębiorstwach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIG DATA. DATA ENGINEERING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Big Data is an expression that has become popular all over the world. The constant increase in the amount of data results in the emergence of new solutions that make it possible to search, collect, process and analyze data. Proper analysis of these data can have a significant impact on the development of the company and improvement of its competitiveness on the market.

  The most important thing in Big Data is not the collection of data itself, but its processing and practical application of the conclusions drawn from it. It is worth mentioning that the collected data is obtained in accordance with the law.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIG DATA. INŻYNIERIA DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie Cię do analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych. Studia odpowiadają na ogromne zapotrzebowanie na specjalistów, którzy mają wiedzę praktyczną z obszaru przetwarzania danych na rynku trójmiejskim. Studia dostarczają wiedzę o narzędziach wykorzystywanych przy inżynierii danych.

  Skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby pracować w obszarze Big Data: finansach i bankowości, mediach społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn, Twitter, Google), w sprzedaży (np. Amazon), firmach tworzących aplikacje na smartfony i tablety.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BRAND MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nike, Adidas, Apple – te marki znają prawie wszyscy. Nie musisz jednak mieć milionowych budżetów, żeby stworzyć LOVEBRAND. Markę, którą pokochają klienci. Której będą wierni i nawet w czasach kryzysu jej nie opuszczą.

  Wszystko zależy od tego, czy nauczysz się wykorzystywać przy tworzeniu mechanizmy osadzone w psychologii konsumenta i ekonomii behawioralnej. I czy stworzysz spójną, prawdziwą opowieść. Taką, w której odnajdą się wierni wyznawcy marki. Zwłaszcza, że marka tworzy się czy tego chcesz, czy nie. Dzięki tym studiom zdobędziesz wiedzę, kontrolę nad procesem tworzenia marki. Nauczysz się projektować proces od rozpoznania swoich klientów, aż po sprawną komunikację marki i monitorowanie swoich działań.

  Te studia tworzyłem z myślą o mocnych Brand Managerach – ludziach, którzy będą rozumieć zasady tworzenia marki i będą z pasją uczyć się jak tworzyć autentyczne Love Brands. Nawet jeśli będą mieć mniejsze budżety niż Apple czy Tesla.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BUSINESS TRAINER ACADEMY. AKADEMIA TRENERA BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Andragogika jako sztuka nauczania osób dorosłych jest najlepszą metodą rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych. Trenerzy biznesu pracują w większości firm zatrudniających powyżej 250 pracowników, a zespoły trenerskie są nieodłącznym elementem nowoczesnych działów HR. Studia oparte są na praktycznych warsztatach, z wykorzystaniem nowoczesnej metodyki prowadzenia zajęć, które kompleksowo przygotowują do zawodu trenera.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COACHING MEDYCZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w konkretne narzędzia, które pozwolą im w codziennej pracy skutecznie pomagać pacjentom i podopiecznym. Dzięki nauce na kierunku „Coaching medyczny” zdobędziesz umiejętności w zakresie stosowania elementów coachingu w swojej pracy, poznasz jak stosować w praktyce takie narzędzia kontaktu z pacjentem, jak np. dialog motywujący czy komunikację bez przemocy (NVC). Nauczysz się również jak skutecznie komunikować się z konkretnymi grupami pacjentów np. z osobami z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi, dziećmi, osobami starszymi, osobami przeżywającymi traumy i kryzysy.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CONTROLLING W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Strategiczne i operacyjne zarządzanie firmą, obejmujące swoim zakresem wszystkie aspekty jej działalności, jest wyzwaniem, z którym każdego dnia zmagają się zarówno średnie przedsiębiorstwa, jak i międzynarodowe korporacje. Efektywne zarządzanie nie jest możliwe bez wnikliwej i precyzyjnej wiedzy dotyczącej każdego odcinka działalności firmy. Dodatkowo kryzys spowodowany pandemią Covid-19 ujawnił niedociągnięcia, które od dawna istniały w architekturze budżetowania przedsiębiorstw. Zarządzanie kosztami jest główną dźwignią trwałej poprawy wyników finansowych. Odpowiedzą na tego typu wyzwania jest controlling.

  Zajęcia będą prowadzone przede wszystkim w formie warsztatów i zajęć ćwiczeniowych, które będą poprzedzone klasycznymi wykładami z wykorzystaniem technik multimedialnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COPYWRITING - JAKO NARZĘDZIE SPRZEDAŻY I REKLAMY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Copywriting w dzisiejszych czasach jest nieodłącznym elementem naszego życia. Wszystko, co nas otacza, zostało zaprojektowane i napisane przez copywriterów. Od billboardów, przez reklamy telewizyjne i radiowe, aż po strony internetowe, blogi oraz opisy produktów (nie tylko w Internecie!). Każdego dnia masz kontakt z pracą projektantów treści. Nawet w tym momencie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób wpływać na otaczający nas świat za pomocą klawiatury (zarabiając przy tym dobre pieniądze) – te studia są dla Ciebie!

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nie tylko przygotowanie właścicieli, menedżerów i pracowników firm do  kompleksowego zastosowania takiego podejścia, wdrożenia strategii i narzędzi z zakresu Customer experience management, ale również przekazanie wiedzy, najnowszych rozwiązań i przykładów skutecznej komunikacji z klientami, zmiany myślenia i podejścia na takie, które jest oparte o empatię, szacunek i kulturę komunikacji z klientami.

  Filozofia Customer experience management nie tylko zmienia wewnętrze podejście do prowadzenia biznesu ale skutkuje wzrostem zaangażowania pracowników, zadowolenia klientów, jakości oferowanych produktów i usług jak również obniża koszty we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cyberbezpieczeństwo to aktualnie jedno z podstawowych zadań dla jednostek administracji państwowej oraz podmiotów komercyjnych. Niezmiernie istotne jest aby osoby zarządzające zasobami informacyjnymi przetwarzanymi i gromadzonymi w systemach cyfrowych miały przygotowanie zarówno merytoryczne jak i praktyczne do tak złożonych zagadnień. Kierując się tymi przesłankami oferujemy zwiększanie szans zawodowych na rynku specjalistów bezpieczeństwa m.in. W obszarach takich jak: bezpieczeństwo teleinformatyczne IT, planowanie i procedury bezpieczeństwa, prawo, audyty cyberbezpieczeństwa, cyber wywiad, zabezpieczenie kryptograficzne oraz socjologia zagrożeń w cyberprzestrzeni.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DATA DRIVEN DIGITAL MARKETING. MARKETING INTERNETOWY Z WYKORZYSTANIEM DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Marketing oparty na danych pozwala nam trzymać rękę na pulsie i kontrolować, czy działania, które podejmujemy i strategie, z których korzystamy osiągają założone przez nas cele. Pozwala również z dużą dozą pewności projektować przyszłe działania marketingowe, a także szacować ich efekty. Innymi słowy: mądra analiza danych pozwala nam nie tylko oceniać nasze dotychczasowe działania, ale również szacować i przewidywać dopiero nadchodzące trendy i oceniać nasze przyszłe działania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DATA SCIENTIST. ANALITYK DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Co zyskujesz?

  Będziesz umiał w praktyczny sposób wykorzystać wiedzę z zakresu eksploracji dużych wolumenów danych w obszarze finansów, ubezpieczeń, produkcji, logistyki i handlu. Odpowiednia analiza owych danych będzie mieć znaczący wpływ na rozwój firmy i poprawę jej konkurencyjności na rynku. Zdobędziesz wiedzę z wielu obszarów nauki: informatyki, matematyki i statystyki oraz nauczysz się wizualizować dane, analizować je i przekładać te  informacje na język korzyści.

  Poznasz praktyczne metody oraz zasady implementowania rozwiązań z zakresu zaawansowanej analizy danych w organizacjach.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIETETYKA I PORADNICTWO ŻYWIENIOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nadwaga i otyłość, wynikające z nieprawidłowych nawyków żywieniowych, powodują wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne. Jednocześnie rosnąca świadomość zdrowotna społeczeństwa zwiększa zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu żywienia. Studia adresowane są do osób zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i umiejętności w temacie dietoterapii i profilaktyki żywieniowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIGITAL MARKETING MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Szacuje się, że w Polsce z internetu korzysta obecnie ponad 30 milionów użytkowników, czyli ponad 80% społeczeństwa.

  Według danych z raportu przygotowanego przez Hootsuite, przeciętny Polak w grupie wiekowej 16-64 lata spędza w Internecie nawet 6,5 godziny dziennie, w tym 2 godziny poświęcając na korzystanie z social mediów. W związku z tym znaczenie Digital Marketingu wciąż rośnie.

  Wiesz, że w 2018 roku w Polsce nastąpił przełom? Łączne roczne wydatki na reklamę w internecie przewyższyły wydatki na reklamę w telewizji. Natomiast kryzys związany z pandemią COVID-19 jedynie te zmiany przyspieszył.

  Jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób dołączyć do specjalistów najszybciej rozwijającej się gałęzi marketingu - ten kierunek jest dla Ciebie!

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • E-MARKETING I E-COMMERCE. BIZNES W INTERNECIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia będą realizowane w formule online. Oznacza to, że 100% zajęć na tym kierunku jest prowadzonych zdalnie. Ponad 68% konsumentów w EU rozpoczyna swoje zakupy od wyszukiwarki. To liczba, która wzrosła czterokrotnie w ciągu ostatnich 3 lat. Nie ma chyba branży, która nie próbuje zaistnieć w Internecie – wykorzystując do tego lepiej lub gorzej dostępne narzędzia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EMPLOYER BRANDING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Employer branding to działania firmy mające na celu budowanie jej wizerunku pracodawcy z wyboru.  W dobie „ery pracownika" pracodawcy muszą wykorzystywać nowoczesne formy dotarcia do potencjalnych kandydatów, dbać o atmosferę w miejscu pracy, kreować swoją markę w taki sposób, aby przyciągnąć  i zatrzymać najlepszych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ACCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  • ACCA (the Association of CharteredCertifiedAccountants) jest szanowaną i rozpoznawaną oraz prestiżową, największą i najszybciej rozwijającą się organizacją na świecie, oferującą możliwości rozwoju zawodowego w zakresie finansów, rachunkowości i zarządzania. Posiada ponad 180 000 członków w ponad 180 krajach świata. 
  • Wychodząc naprzeciw wyzwaniom edukacyjnym oraz potrzebom rynku pracy Wyższa Szkoła Bankowa  ustawicznie poszerza i dostosowuje  swoją ofertę dydaktyczną do potrzeb rynku i zainteresowania studentów. Ukończenie studiów podyplomowych Rachunkowość finansowa  – ACCA umożliwia studentom połączenie dyplomu z kwalifikacją ACCA, która jest jedną z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, rozpoznawalną w branży finansowej na całym świecie.Kwalifikacja ACCA cieszy się uznaniem wśród pracodawców na całym świecie. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FINTECH I NOWE TRENDY NA RYNKU FINANSOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Fintech odnosi się do innowacji technologicznych w usługach finansowych. Ta technologiczna zmiana przekształca sektor finansowy i szeroko pojętą gospodarkę, wpływając na wszystkie aspekty naszej pracy - od płatności po politykę pieniężną i regulacje finansowe. Wszystkie działania w tym obszarze postępują niezwykle dynamiczne.

  W Fintech i nowych trendach na rynku finansowym nie chodzi już o to, kto jest największy, ale kto jest najszybszy i najbardziej responsywny w skutecznym reagowaniu na stale zmieniające się wymagania konsumentów.  Transformacja technologii finansowych napędza konkurencję, tworzy wybór dla konsumentów i kształtuje przyszłość finansów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FOTOGRAFIA CYFROWA I EDYCJA OBRAZU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Powszechna obecność fotografii w naszej codzienności sprawia, że wybieramy to medium jako podstawowe narzędzie komunikacyjne. Dążenie do doskonałości i oryginalności potęgowane jest przez rozwój technologii urządzeń fotograficznych i możliwościami programów edytorskich, jednak szczególnie istotne są umiejętności profesjonalnego z nich korzystania. Z tego powodu nauka fotografii i doskonalenie się w tej dziedzinie może okazać się użyteczne w wielu dziedzinach przyszłej aktywności zawodowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIALNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Grafika komputerowa i audiowizualne materiały występują dziś niemal wszędzie. Ich zastosowanie zwraca naszą uwagę m.in.: w katalogach, na plakatach, w Internecie, w tym social media, a także na ekranach w komunikacji i infrastrukturze miejskiej, czy na wydarzeniach (konferencje, koncerty) w formie prezentacji animowanych. Studia na tym kierunku pozwolą rozwinąć się pracownikom firm, które wykorzystują w swoich planach biznesowych social media, produkty oparte na projektach graficznych, a osobom spoza branży pomogą w realizacji celów marketingowych własnych działalności.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GRAFIKA KREATYWNA I MODELOWANIE 3D - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Myślenie kreatywne i sprawne posługiwanie się przekazem wizualnym to nie tylko domena grafików. Żyjemy wszak w multimedialnym świecie obrazkowym, a nieszablonowe, twórcze podejście do rozwiązywania  problemów to jedne z najbardziej poszukiwanych cech pracownika. Dotyczy to specjalistów w zakresie reklamy, komunikacji, projektowania graficznego, ale także inżynierów, informatyków, ekonomistów i menedżerów. Umiejętność wyrażania się za pomocą obrazu, konstruowania i rozumienia przestrzeni oraz nadawanie swojej twórczości unikalnego, indywidualnego charakteru pozwala na realizację własnych pasji, ale także na wykorzystanie ich w miejscu pracy. Okazuje się, że odkrywanie własnych umiejętności i posługiwanie się właściwymi narzędziami cyfrowego świata sprawia, że aby stać się twórcą, nie trzeba wcześniej kończyć specjalistycznego kierunku plastycznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HEADHUNTER - TALENT HUNTER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Headhuntig to wyższy poziom rekrutacji. Celem studiów jest nabycie przez uczestników profesjonalnych umiejętności w prowadzeniu projektów executive search, w tym między innymi: umiejętnego doboru kandydatów do organizacji, jej zaawansowania procesów oraz kultury organizacyjnej; wyszukiwania oraz zainteresowania propozycją osób nie poszukujących aktywnie pracy;  budowania relacji z kandydatami opartych na zaufaniu i wzajemnych korzyściach; umiejętności pisania i przedstawiania ofert w zachęcający sposób, prowadzenia rozmów telefonicznych, kwalifikacyjnych dopasowanych do poziomu rekrutowanych menedżerów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HOME STAGING I ORGANIZACJA PRZESTRZENI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy, jak odmienić wnętrze uwzględniając nowoczesne i oryginalne rozwiązania, w tym zachować porządek. Uczestnicy studiów uzyskają wiedzę w zakresie materiałów, tekstur, kolorów, ale również zmiany wnętrza w taki sposób, aby zwiększyć potencjał wnętrza podkreślając jego atuty. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HR BUSINESS PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  HR Business Partner to stanowisko, które stało się powszechniejsze w ostatnich latach i jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę specjalizacji i ekspertowa, także w HR. Rola HRBP w organizacji zmienia się wraz z jej potrzebami ale też wiedzą, kompetencjami i umiejętnością zarządzania nimi przez HRBP.

  Biznes oczekuje wsparcia, dialogu i doradztwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W trakcie zajęć dowiesz w jakich obszarach i w jaki sposób warto wesprzeć biznes. Kierunek koncentruje się na procesach, przez które przechodzi pracownik w organizacji uwzględniając relacje: HRBP – manager, HRPB – pracownik, HRBP – Top Management, pracownik – manager.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INFORMATYKA I EDUKACJA INFORMATYCZNA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku „Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli” to znakomita sposobność, aby zdobyć dodatkowe wykształcenie i uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu dla tych nauczycieli, którzy mają szczególne predyspozycje do nauczania przedmiotów ścisłych. Podczas zajęć słuchacze poznają  systemy operacyjne i sieci komputerowe oraz nauczą się, jak wykorzystywać technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu oraz odbędą praktyki zawodowe. 

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH DLA ZAAWANSOWANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Informacja, a w szczególności dane osobowe, to dziś towar – bardzo cenny i będący obiektem pożądania nie tylko oszustów, ale i sprzedawców czy agencji reklamowych. Coraz bardziej świadomi tego konsumenci i przedsiębiorcy zdali sobie również sprawę z tego, że ochrona tych danych wymaga pracy profesjonalistów. Ci z kolei muszą być wciąż na bieżąco nie tylko z przepisami prawa, ale i z technologiami. Administracja i przetwarzanie danych, interpretacja przepisów, ocena ryzyka, zapobieganie wyciekom, postępowanie w przypadku naruszenia, audyty zgodności – to obszary, w których specjaliści ochrony danych wciąż potrzebują wsparcia. Znajdą je na kierunku „Zaawansowane studia dla Inspektora Ochrony Danych”.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INTERNATIONAL BIM MANAGER - DIGITAL CONSTRUCTION MANAGEMENT IN A MULTINATIONAL ENVIRONMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  • przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku menedżerów BIM, pracujących w międzynarodowych środowiskach firm projektowych, wykonawczych, jak i po stronie zamawiającego,
  • usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu procesów i narzędzi BIM,
  • przygotowanie do pełnienia czynnej roli w procesach zamawiania i realizacji projektów budowlanych w środowisku międzynarodowym, zgodnie z metodyką BIM definiowaną normą ISO 19650.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • IT PRODUCT MANAGER - ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRODUKTÓW CYFROWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów “IT Product Management - zarządzanie i rozwijanie produktów cyfrowych” jest przekazanie odpowiedniej wiedzy teoretycznej i pokazanie jej w zastosowaniu praktycznym podczas pracy nad usługami lub produktami cyfrowymi. Celem studiów jest również silny nacisk na zdobywanie wiedzy przez jej doświadczanie - ten cel jest realizowany przede wszystkim dzięki dobrze dobranej kadrze samych praktyków. Kompetencje i wiedza uzyskane i rozwijane podczas nauki na studiach podyplomowych są na bieżąco wykorzystywane w ćwiczeniach, co znacząco podnosi ich walor edukacyjny.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia zapoznają z wiedzą ekonomiczną umożliwiającą użycie języka angielskiego biznesowego w oparciu o przyswojone zagadnienia ekonomiczne. Pozwalają nabyć umiejętności swobodnego użycia specjalistycznego języka angielskiego w międzynarodowym środowisku zawodowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rynek krajów niemieckojęzycznych daje ogromną szansę rozwoju biznesu czy kariery zawodowej. Podstawą sukcesu jest jednak rzetelna znajomość  specyficznego języka branżowego związanego z gospodarką, ekonomią, marketingiem, zarządzaniem, rynkiem finansowym czy handlem. Ponadto liczyć będą się umiejętności z zakresu translacji, np. podczas spotkań biznesowych z wieloma przedstawicielami firmy, korespondencji biznesowej wraz z zasadami stosownej etykiety czy umiejętność stosownego prowadzenia spotkań, wystąpień publicznych. Tylko tak swobodne funkcjonowanie w biznesowym środowisku niemieckojęzycznym otwiera kolejne drzwi zawodowych możliwości. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KADRY I PŁACE. PRAWO PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania personelem, prawa pracy, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOSMETOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Branża kosmetyczna jest sektorem dynamicznie rozwijającym się. Z roku na rok obserwujemy stały wzrost zainteresowania tą gałęzią nauki oraz zapotrzebowaniem na usługi z nią związane. Studia w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku kosmetologia charakteryzują się wysokim poziomem i kompleksowym ujęciem. Są przede wszystkim ukierunkowane na praktykę oraz przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu pielęgnowania urody, przeciwdziałania starzenia się skóry oraz profilaktyki zdrowia. Absolwenci kierunku kosmetologia będą pożądanymi pracownikami w salonach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej i firmach kosmetycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KRYMINALISTYKA W PROCESIE WYKRYWCZYM I DOWODOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kryminalistyka to nauka o metodach ustalania faktu przestępstwa, sposobu jego popełnienia, wykrywaniu sprawców i zapobieganiu przestępstwom oraz innym ujemnym zjawiskom społecznym.

  Kryminalistyka jest nauką praktyczną, empiryczną, interdyscyplinarną wykorzystującą osiągnięcia z różnych dziedzin wiedzy poczynając od nauk humanistycznym poprzez szeroko rozumiane nauki przyrodnicze, aż do nowoczesnych technologii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KSIĘGOWOŚĆ W FIRMACH MIĘDZYNARODOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Współcześnie wiele firm prowadzi działalność na szeroką skalę.  Powoduje to, że trudno jest aby całą księgowość prowadziła tylko jedna osoba. W praktyce mamy coraz częściej czynienia z wyodrębnianiem procesów księgowych, które są realizowane przez zespoły księgowe. Każda z osób odpowiada za określony wycinek procesu, który ostatecznie ma pozwolić na całościowe rozliczenie finansowo – księgowe działalności przedsiębiorstwa.

  Takie podejście powoduje, że na rynku istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą posiadali umiejętność nie tylko prowadzenia ksiąg rachunkowych ale również obsługi procesów księgowych i pracy w zespołach księgowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LEADERSHIP W ZARZĄDZANIU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Od dobrej kadry menedżerów zależy sprawność podejmowania decyzji i pracy poszczególnych działów. Aby menedżerowie byli skuteczni, muszą poznać tajniki sztuki zarządzania. 

  Największą trudnością jest skuteczna współpraca i motywowanie podwładnych. Wiele osób po awansie na stanowisko kierownicze nie posiada wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania personelem. Warto więc zastanowić się nad odpowiednim systemem szkoleń dla średniej kadry menedżerskiej. Dzięki temu będą mogli realizować się w pracy, wspierać zespół i równocześnie zapewniać wzrost wartości firmy.

  Chodzi o współpracę całego zespołu, która ma na celu znalezienie najwydajniejszego sposobu osiągnięcia celów biznesowych dzięki zadowoleniu pracowników.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LEAN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Lean Management  jest obecnie jedną z najpopularniejszych metod doskonalenia operacyjnego stosowaną coraz częściej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i logistycznych, a również odnoszącą pierwsze sukcesy w służbie zdrowia czy administracji  publicznej. Forma studiów oparta na praktycznych warsztatach i autorskich grach symulacyjnych zapewni Ci szybkie i efektywne pozyskanie wiedzy i rozwinięcie umiejętności  stosowania  z powodzeniem w  praktyce narzędzi  efektywnego zarządzania firmami poprzez budowę kultury ciągłego doskonalenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dynamiczny rozwój społeczeństwa przekłada się na znaczący rozwój legislacji, zarówno tej na poziomie ustawowym jak i aktów organów administracji publicznej. Przed pracownikami odpowiedzialnymi za przygotowanie projektów aktów stanowienia prawa stają nowe wyzwania związane z prawidłowym stosowanie zasad techniki prawodawczej. Umiejętności te niezbędne są również pełnomocnikom prowadzącym obsługę prawną organów administracji publicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MANAGERIAL DEVELOPMENT PROGRAM. PROGRAM ROZWOJU MENEDŻERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zmieniające się dynamicznie otoczenie organizacyjne firm i instytucji wymaga od osób zajmujących się zarządzaniem coraz bardziej praktycznej wiedzy i umiejętności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin. Przybywa konkurencji, zmiany następują jedna po drugiej i nie stanowią już kamieni milowych w rozwoju organizacji, tylko skomplikowaną codzienność firm i organizacji.

  Oparty na kilkudziesięciu latach praktycznych doświadczeń zarządczych program studiów, został opracowany przez zespół Menedżerów i Menedżerek skupionych wokół Fundacji Rozwoju Menedżerskiego „Manage or Die”, by w jak najbardziej praktyczny sposób przygotować adeptów zarządzania do roli efektywnego Menedżera/Menedżerki, który osiąga cele biznesowe, rozwijając jednocześnie zespoły i firmy. Program został opracowany tak, by w ok. 30% czasu dostarczyć podstaw teoretycznych do omawianych modułów i w ok. 70% czasu utrwalać pozyskaną wiedzę w praktycznych ćwiczeniach i warsztatach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MARKETING KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybierając studia Marketing Kultury masz okazję poznać najlepsze praktyki komunikacji marketingowej. Spotykać się z Tobą będą praktycy pracujący w lub dla instytucji kultury. Niezależnie od tego, czy będzie weekend, czy dzień powszedni, żaden kryzys Ciebie nie zaskoczy. Ponadto nauczysz się, w jaki sposób odczytywać dane wynikające z działań w Internecie oraz co dalej z tym możesz zrobić. Zobaczysz, że najciekawsze akcje promocyjne i eventy nie zawsze miały za sobą milionowe budżety - liczy się przede wszystkim pomysł. I właśnie tego Cię nauczymy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MEDIACJE RODZINNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Mediacje rodzinne na stałe wpisały się już w polski porządek prawny. Rosnąca liczba rozwodów oraz sporów o dzieci stworzyła zapotrzebowanie na koncyliacyjny sposób rozstrzygania problemów, co przekłada się na popularność mediacji. Zwiększone zapotrzebowanie na mediatorów rodzinnych wymusza na mediatorach ciągłe doskonalenie się celem zdobycia pożądanych umiejętności, zarówno tych niezbędnych do wykonywania zawodu, jak i tych związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER DS. EKSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie ekspansji zagranicznej. Studia dostarczą wiedzy potrzebnej do analizy rynków zagranicznych, opracowania strategii marketingowych na rynkach eksportowych, a także zapoznają ze sposobami realizacji transakcji w handlu zagranicznym, formami finansowania i rozliczeń. Absolwenci zdobędą także umiejętności podstaw prowadzenia negocjacji i zawierania umów handlowych oraz wypełniania dokumentów handlowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZARZĄDZANIE PROCESAMI W SMART CITY I GREEN CITY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Innowacyjne technologie, rewolucja informatyczna i komunikacyjna, inteligentne systemy zarządzania oraz wymagania Europejskiego Zielonego Ładu wymuszają na pracownikach samorządowych zdobywanie nowoczesnej wiedzy i kwalifikacji. Studia ukierunkowane są na transformację samorządowca do roli sprawnego managera, rozumiejącego wyzwania przyszłości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I ESG - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są odpowiedzią na potrzeby transformacji, w której znajduje się świat, w kontekście zmian klimatycznych i społecznych. Wymaga to zmiany w obszarze praktyk zarządczych i organizacyjnych oraz nakłada na organizację obowiązek raportowania ESG. Na studiach, w sposób praktyczny, merytoryczny, wykorzystując aktywne formy pracy, nauczysz się od praktyków jak być menedżerem zrównoważonego rozwoju. Dowiesz się czym są obszary E, S, G oraz jak z sukcesem transformować organizacje w kierunku zrównoważonego rozwoju. Poznasz prawo i obowiązujące przepisy, dobre praktyki oraz konkretne rozwiązania dla raportowania ESG (zgodnie z aktualnymi wymogami). Zdobędziesz wiedzę o konkretnych korzyściach jakie może zdobyć biznes zorientowany na zrównoważony rozwój.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • METODY AKTYWIZUJĄCE W NOWOCZESNEJ SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program doskonalących studiów podyplomowych jest adresowany do czynnych zawodowo nauczycieli, posiadających kwalifikacje, w tym przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu możliwości, potrzeb i oczekiwań  uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych, w tym uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i doskonalić umiejętności pracy w zakresie stosowania innowacyjnych aktywizujących metod w nauczaniu. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEURODYDAKTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Interdyscyplinarne studia podyplomowe, w czasie których uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi osiągnięciami neurodydaktyki, a przede wszystkim będą uczyć się wykorzystywać zdobytą wiedzę w codziennej praktyce edukacyjnej. Słuchacze dowiedzą się w jaki sposób planować i prowadzić zajęcia aby jak najefektywniej rozwijać i wykorzystywać potencjał uczniów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PLANOWANIE PRODUKCJI - NOWOCZESNE NARZĘDZIA: SAP S/4 HANA, SIEMENS OPCENTER APS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kładą nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych pozwalających na efektywne tworzenie planów produkcyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych APS. Podczas studiów zdobędziesz praktyczną wiedzę o planowaniu produkcji w systemach SAP S/4 HANA i Siemens Opcenter APS oraz zdobędziesz umiejętności niezbędne do pełnienia roli planisty. Dodatkowo nauczysz się zaawansowanej obsługi systemu SAP w zakresie planowania produkcji oraz systemu Siemens Opcenter APS w zakresie harmonogramowania produkcji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia skutecznych działań o charakterze profilaktycznym oraz udzielanie wstępnej pomocy psychologicznej w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, nabycie umiejętności postrzegania problemów, rozmowy z uczniem, osobą dorosłą (studentem) oraz pokierowanie jego dalszą terapią.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • POZYSKIWANIE I ZARZĄDZANIE TALENTAMI W IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Branża IT z roku na rok sukcesywnie zwiększa ilość nowych miejsc pracy na rynku, dostosowuje się elastycznie do zjawisk i zmian na nim zachodzących. Generuje nowe, niespotykane dotąd specjalizacje oferując wysokość płac znacznie przewyższającą wynagrodzenie w innych sektorach. A przede wszystkim przynosi nowe, dotychczas niestosowane rozwiązania w szeroko pojętym pozyskiwaniu i zarządzaniu talentami.

  Wszystko za sprawą popytu na wysoko wykwalifikowanych i utalentowanych pracowników, który nadal niezmiennie przewyższa podaż. Ze względu na swoją specyfikę branża nowych technologii,  wymaga odmiennego podejścia do pozyskania i zarządzania talentami. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybierając studia „Prawo nowych technologii w biznesie” będziesz miał okazję zapoznać się z prawnymi i biznesowymi aspektami korzystania z nowych technologii. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą szukającym innowacyjnych rozwiązań, czy konsultujesz tego typu rozwiązania, program studiów zaspokoi Twoje oczekiwania szerokiego spojrzenia na to zagadnienie.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zamówienia publiczne to jeden z bardziej złożonych tworów systemowych i prawnych nie tylko w Polsce ale i w całej Unii Europejskiej.

  Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych jak również pełna elektronizacja systemu zamówień publicznych.

  Czynniki te wywołały i nadal wywołują szereg niejasności, pytań i wątpliwości w zakresie właściwego stosowania ustawy jak i samego procesu zakupowego realizowanego elektronicznie.

  Dlatego też właściwe przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest procesem złożonym, wymagającym dużej wiedzy, umiejętności i zaangażowania osób w nim uczestniczących. Te umiejętności są niezbędne również od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, którzy niewątpliwie w obecnym czasie powinni wspierać się dobrze wykwalifikowaną osobą lub zespołem osób, które umożliwią im właściwe wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROFESJONALNY MENTOR W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Mentoring skupia się na podopiecznym, aby mógł on się rozwijać i uczyć. Zadaniem profesjonalnego mentora jest wspieranie w rozwijaniu ścieżki kariery. Aby tego dokonać, potrzebna jest identyfikacja i analiza mocnych oraz potrzeb rozwojowych, odkrywanie jego potencjału, budowanie samoświadomości i motywacji do działania. 

  Mentor wyposaża również podopiecznego w kluczową wiedzę i umiejętności, wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe i znajomość branży. Pełnienie roli mentora odpowiedzialne i niekiedy wymagające zadanie, które daje jednocześnie wiele satysfakcji poprzez możliwość towarzyszenia w rozwoju innej osoby i ułatwianie jej tego procesu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROFILAKTYKA ZDROWIA - HOLISTYCZNE PODEJŚCIE W ZAKRESIE DIETY, SPORTU I PSYCHOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest holistyczne wyjaśnienie zagadnień dotyczących zdrowia, na temat których krąży wiele niesprawdzonych teorii, równocześnie wyjaśniając dane zagadnienie. Założeniem jest przekazanie kompleksowej i opartej o praktykę wiedzy dotyczącej biologicznej strony naszego życia. Nasi eksperci wyjaśnią i udzielą praktycznych wskazówek, jak kierować się na co dzień zasadami zdrowego stylu życia, jak zmienić nawyki żywieniowe, jak zacząć i utrzymać zainteresowanie sportem czy walczyć ze stresem. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROGRAMISTA APLIKACJI INTERNETOWYCH. JUNIOR WEB DEVELOPER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Co zyskujesz?

  • Znajomość HTML/CSS, podstaw technik multimedialnych związanych z WWW – w tym umiejętność tworzenia layoutu HTML/CSS na podstawie projektu graficznego.
  • Poznasz JavaScript, frameworki (jQuery, Bootstrap, AngularJS) i systemy zarządzania treścią.
  • Zdobędziesz umiejętność tworzenia layoutów na potrzeby urządzeń mobilnych – mobile Web.
  • Będziesz przygotowany do egzaminu certyfikującego MS 70-480 PROGRAMMING IN HTML5 WITH JAVASCRIPT AND CSS3. Do tego egzaminu certyfikującego możesz przystąpić za dodatkową opłatą.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROGRAMISTA JAVA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podczas gdy inne technologie zyskują i tracą popularność Java od ponad dwudziestu lat jest w top 3 najczęściej używanych języków programowania na świecie. Jednocześnie programiści Javy są stale w czołówce najczęściej poszukiwanych specjalistów IT. Mając doświadczenie w tej dziedzinie możesz pracować w każdym rozwiniętym kraju świata, lub zdalnie z własnego tarasu. Programistów Java zatrudniają startupy i największe korporacje.

  Kierunek będzie realizowany w formule online. Sprawdź co zyskujesz: 

  • możliwość udziału w płatnych szkoleniach online  poświadczonych certyfikatem wystawionym przez uczelnię,
  • udział w bezpłatnych webinarach realizowanych przez uczelnię,
  • oszczędność czasu – zajęcia bez wychodzenia z domu,
  • koordynator studiów dostępny online,
  • wszelkie sprawy formalne związane z organizacją studiów załatwisz online,
  • testy semestralne oraz obrona  projektu na zakończenie studiów odbywa się online,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wysyłamy pocztą tradycyjną (bez konieczności odbioru osobistego).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROGRAMISTA PYTHON DEVELOPER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Co zyskujesz?

  • Nauczysz się podstawowych komend i konstrukcji języka Pythona
  • Poznasz dobre praktyki związane z pisaniem kodu, zrozumiesz ich znaczenie
  • Dowiesz się jak w praktyce użyć mechanizmów języka Python, a także świadomie dobrać i zastosować typ danych właściwych dla rozwiązywanego problemu
  • Nauczysz się świadomie używać bibliotek i fragmentów kodów
  • Uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia i projektowania aplikacji mobilnych oraz webowych

  Celem studiów jest zapoznanie uczestników z technikami programowania w języku Python, 
  a także dokładnego poznania najpopularniejszych oraz użytecznych pakietów z punktu widzenia przetwarzania i analizy danych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROJEKTOWANIE GIER I APLIKACJI VR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Od kiedy rozwiązania VR i AR weszły do masowej świadomości i stały się dostępne dla domowych użytkowników, świat multimediów przeżywa prawdziwy renesans.  

  W przeciwieństwie do kinowego filmu czy gry komputerowej, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość oferują pierwszoosobowe, wciągające doświadczenia, które zmieniają oblicze rozrywki, marketingu, edukacji oraz sztuki. Z chęcią pomożemy zrozumieć, na czym polega wyjątkowość tego medium i jak z nim pracować. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROJEKTOWANIE GRAFICZNE I KOMUNIKACJA WIZUALNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie do pracy na stanowisku grafika/projektanta/twórcy reklam. Absolwent jest osobą doskonale rozumiejącą zasady projektowania graficznego i tworzenia komunikatu wizualnego, w szerokim kontekście stosowalności: od reklamy miejskiej, prasowej, mediów elektronicznych, po branding, tworzenie logo i systemów identyfikacji wizualnej. Potrafi samodzielnie określić potrzeby klienta, dokonać analizy tematu, przygotować i zrealizować profesjonalną propozycję graficzną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA WNĘTRZ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia prezentują wiedzę na temat aranżacji wnętrz w pigułce i są znakomity punktem wyjścia dla każdego, kto po studiach innych kierunków czuje potrzebę pracy twórczej i chce sprawdzić, czy nadaje się na dekoratora, aranżera, stylistę.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROJEKTOWANIE I ARCHITEKTURA ZIELENI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wskazanie uczestnikom studiów tajników kreowania terenów zieleni jako spójnej, funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni wypełnionej kompozycją roślin ozdobnych oraz elementów małej architektury. Program stworzony został tak, aby wiedzę teoretyczną zastosować w pracy twórczej i sprawdzić się w roli projektanta zieleni. Studia obejmują również praktyczne umiejętności obsługi programów Revit, Sketch UP i pracy z klientem od analizy terenu po sporządzanie projektu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROJEKTOWANIE PRODUKTÓW OPARTYCH O TECHNOLOGIĘ BLOCKCHAIN - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu technologii, biznesu oraz prawa celem uchwycenia możliwości wynikających z makro trendów związanych z WEB3 i budowania nowych rozwiązań (produktów i usług) z wykorzystaniem technologii blockchain, a także immersyjnych technologii związanych z metawersum.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA PSYCHOLOGÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa oraz przygotowanie słuchaczy do kompleksowej realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach systemu oświaty. W trakcie praktyk pedagogicznych absolwenci nabędą umiejętności zawodowe przez aktywną realizację zajęć edukacyjnych oraz zadań z obszaru  pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZYWÓDZTWO DYREKTORA SZKOŁY W ZARZĄDZANIU KONFLIKTEM W ŚRODOWISKU OŚWIATOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia doskonalące adresowane do osób zainteresowanych tematyką rozwiązywania konfliktów i skutecznego komunikowania się w szkole, dążących do wzbogacenia swojego warsztatu pracy, inwestujących we własny rozwój na drodze stawania się przywódcą.  Nowe technologie i rozwiązania wymagają innowacyjnego podejścia do przywództwa,  dlatego w programie studiów przewidziano zajęcia skoncentrowane  na rozwijaniu kluczowych kompetencji przywódczych: kreowanie wizji, misji i strategii, odkrywanie szans,  pozyskiwanie ludzi i zasobów, a nade wszystko umiejętności skutecznego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę psychologiczną z wiedzą dotyczącą żywienia i zdrowia. Dzięki połączeniu dwóch dziedzin – psychologii i dietetyki – możemy skuteczniej pomóc ludziom w zmianie stylu życia, który służy poprawie zdrowia, samopoczucia i wyglądu. Również leczenie zaburzeń odżywiana, takich jak anoreksja, bulimia, ortoreksja, niedowaga, nadwaga i otyłość, opiera się na ścisłej współpracy psychologów z dietetykami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOG BIEGŁY SĄDOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Prawne ramy działania psychologa jako biegłego sądowego wyznaczane są przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania karnego oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych. Zapotrzebowanie na biegłych z dziedziny psychologii jest wciąż duże na polskim rynku, a oczekiwania organów procesowych w stosunku do biegłych z roku na rok rosną. Doświadczenie pokazuje, że kandydaci na biegłych nie zawsze mają wystarczające przygotowanie aby wykonywać tę niezwykle ważną w systemie prawnym rolę, w szczególności widoczny jest brak pogłębionej wiedzy prawnej - zarówno z materialnego prawa jak i procedur sądowych.  

  Studia podyplomowe „Psycholog biegły sądowy” stanowią odpowiedź na potrzebę rynku w zakresie szkolenia psychologów, którzy planują rozpocząć karierę jako biegli w sprawach sądowych. Program studiów został przygotowany przez praktyków - prawników i psychologów aby umożliwić nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie opiniowana sądowo-psychologicznego. Forma studiów oparta na warsztatowej formie zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy biegłego, pozwoli na nabycie praktycznych umiejętności, które niezbędne są w codziennej pracy biegłego. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA BIZNESU Z CERTYFIKATEM FRANKLIN UNIVERSITY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Na tych studiach zdobędziesz wiedzę z psychologii biznesu, zrozumiesz rozmaite mechanizmy ludzkich zachowań, poznasz psychologiczne aspekty zarządzania oraz inwestowania. Wytrenujesz m.in. skuteczne taktyki negocjacyjne i mediacyjne, zidentyfikujesz typowe zachowania konsumenckie oraz tajniki psychologii reklamy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA POZYTYWNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychologia pozytywna jest młodą i dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy, która budzi powszechne zainteresowanie świata psychologicznego, a teorie i praktyki z tego obszaru są propagowane nie tylko w literaturze fachowej, lecz także  popularnonaukowej.

  Nurt psychologii pozytywnej pojawił się jako protest wobec dominującej psychologii skupiającej się przede wszystkim na różnych patologiach chorobach psychicznych, negatywnych postawach, emocjach oraz leczeniu różnorodnych zaburzeń. Mimo, że nie odżegnuje się od patologii, ale skupia się na szczęściu, przyjemnościach, cnotach, zaletach, spełnieniu – najogólniej zajmuje się szeroko rozumianym dobrostanem człowieka.

  Program studiów jest zgodny z aktualnymi obszarami stawianymi w psychologii pozytywnej. Absolwenci studiów będą przygotowani do pracy and własnym dobrostanem a także wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA REKLAMY I KOMUNIKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Od początku istnienia reklamy stosujemy pewne taktyki i praktyki komunikacyjne. Część z nich nie działa, część działa, ale czy wiemy dlaczego tak się dzieje? Jakie mechanizmy sprawiają, że od produktu A wolimy produkt B? Dlaczego odbiorcy z chęcią słuchają jednej marki, a drugiej nie lubią? Podstawą jest bardzo dobre poznanie współczesnego konsumenta, ponieważ to z nim rozmawia nasza marka. Jak prowadzić rozmowę, byśmy doszli w tej podróży do wspólnego celu? Nauczymy Cię tego na studiach podyplomowych Psychologia reklamy i komunikacji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOTRAUMATOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychotraumatologia jest stosunkowo nową dziedziną psychologii, zajmującą się badaniem zjawisk i mechanizmów występujących po doświadczeniu sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu, pomocą osobom, które doświadczyły trudnych sytuacji i kryzysów oraz metodą pracy i rozumienia zjawisk psychicznych. Ze względu na fakt, że trauma jest stanem psychicznym wywołanym działaniami czynników zewnętrznych, zagrażających zdrowiu lub życiu, które prowadzą do głębokich zmian w funkcjonowaniu człowieka i jej rezultatem mogą być utrwalone trudności w powrocie do poprzedniego funkcjonowania, psychotraumatologia znajduje szerokie zastosowanie w pracy socjalnej, w instytucjach zajmujących się niesieniem szeroko rozumianej pomocy psychologicznej, w instytucjach zajmujących się terapią uzależnień, a także w pracy nauczyciela czy pedagoga szkolnego, a także opiniowaniu sądowym lub na potrzeby dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Kierunek opracowany we współpracy z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium oraz Stowarzyszeniem G-Recht w Heidenheim.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PUBLIC RELATIONS I WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia uczą, jak budować wizerunek, oparty na zaufaniu i rzetelnych relacjach oraz skutecznie komunikować markę i jej wartości. Studia bazują na doświadczeniu i case study praktyków, pracujących w agencjach PR, działach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej korporacji, instytucji i organizacji pozarządowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SAMODZIELNY KSIĘGOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W dynamicznym świecie biznesu prowadzenie działalności gospodarczej bez ewidencji zdarzeń gospodarczych i ich finansowych następstw jest dziś niemożliwe. Rejestracją zdarzeń zajmuje się w każdej jednostce grupa osób odpowiedzialnych, nazywanych popularnie księgowymi, choć wykonujących zwykle również inne czynności, często z rachunkowością nie związane. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak wykonuje się ciekawy zawód za niezłe wynagrodzenie - te studia są dla Ciebie!

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SAP S4/HANA - NOWOCZESNY SYSTEM ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  SAP S/4 HANA to podstawa cyfrowa, która łączy przedsiębiorstwo z klientami, sieciami biznesowymi, Internetem Rzeczy, Big Data i nie tylko. Jeśli chcesz wykorzystać swoje atuty, naucz się kontrolować i zarządzać przedsiębiorstwem w czasie rzeczywistym dzięki SAP S/4HANA i wykorzystaj możliwości, jakie daje technologia IT na świetnie rozwijającym się rynku pracy w Polsce. Studia są nowością w naszym kraju.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SIX SIGMA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przedsiębiorstwa nieustannie szukają oszczędności – to oczywiste – nikogo nie stać na rozrzutność, a żeby się rozwijać potrzebne są inwestycje. Jednak wielu właścicieli firm czy menedżerów robi to nieracjonalnie – chce oszczędzać na wszystkim i w ten sposób firmy same zapędzają się w biznesowy kozi róg. Tymczasem od kilkudziesięciu już lat na europejskich rynkach z powodzeniem funkcjonuje system, który pozwalana redukcję marnotrawstwa, optymalizację pracy przy jednoczesnym podnoszeniu jakości produktów czy usług. Six Sigma to system zarządzania, który wprowadza organizacje na wyższy poziom. Specjaliści biegle władający jego narzędziami potrafią zdiagnozować firmę – popełniane błędy, obszary marnotrawstwa i przyczyny niższej jakości produktów. Wiedzą też, jak temu zaradzić, ponieważ dysponują całym szeregiem stworzonych do tego narzędzi.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SOCIAL MEDIA MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dziś, dobry specjalista od mediów społecznościowych bez problemu znajdzie zatrudnienie w agencjach interaktywnych, działach marketingu lub jako freelancer. Oczywiście pod warunkiem, że będzie posiadał obszerną wiedzę, a także będzie na bieżąco z trendami.

  Studia podyplomowe Social Media Manager zostały stworzone z myślą o tych, którzy chcą uczyć się od najlepszych praktyków. Program został przygotowany tak, aby zachować odpowiednie proporcje pomiędzy teorią a praktyką w obszarze marketingu prowadzonego w mediach społecznościowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA Z CERTYFIKATEM AUDITORA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu przekazanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat ochrony środowiska, gospodarki odpadami, energetyki i zrównoważonego rozwoju oraz aspektów prawnych z tym związanych, a także aspektów ekonomicznych zarządzania ochroną środowiska. Rośnie świadomość i oczekiwania społeczeństwa w tym zakresie, a porozumienia międzynarodowe, wraz ze wzrostem postępu technologicznego i dostępności technologii sprzyjającej czystemu środowisku, wymuszają stosowanie coraz ostrzejszych rozwiązań prawnych, związanych z utrzymaniem czystości w gminach.

  Także przedsiębiorcom stawiane są coraz wyższe wymagania w tym zakresie, a korzystanie ze środowiska obarczone są dotkliwymi opłatami, stąd opłaca się stosowanie czystych technologii i wygaszanie tych, co szkodzą środowisku. Ochrona środowiska może być opłacalną działalnością, ze względu na wciąż wzrastające opłaty. Ważna jest więc świadomość i zwiększanie wiedzy urzędników i pracowników przedsiębiorstw, jak wykorzystać dostępne środki do kształtowania czystego środowiska dla dobra ogółu społeczeństwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SPECJALISTA DS. TRANSPORTU I LOGISTYKI Z CERTFIKATEM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Specjaliści, którzy potrafią skoordynować ze sobą szereg procesów, są poszukiwani na rynku pracy. Dziś niezbędna jest znajomość wszystkich etapów łańcucha dostaw oraz narzędzi niezbędnych do jego optymalizacji.

  W branży logistyczno-transportowej konieczna jest interdyscyplinarność, czyli wykorzystanie wiedzy różnych dziedzin: marketingu, zarządzania, ekonomii i finansów oraz znajomość sektora transportu i logistyki w różnych obszarach gospodarki. Bardzo przydatna jest również wiedza na temat zarządzania firmą i sposobu jej funkcjonowania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SPEDYTOR MORSKI I DROGOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Szacuje się, że transportem morskim przewozi się ponad 90% wszystkich towarów. Transportem drogowy stanowi natomiast jego doskonałe uzupełnienie. Połączenie tych dwóch form transportu jest bardzo często wykorzystywane do transportu door to door na terenie całego świata. Stanowią one więc znakomite uzupełnienie i pozwalają spojrzeć bardzo szeroko na wiele aspektów w branży transportu, spedycji i logistyki.

  Dziś niezbędna jest znajomość wszystkich etapów łańcucha dostaw oraz narzędzi niezbędnych do jego optymalizacji. W branży transportowo-spedycyjnej konieczna jest interdyscyplinarność, czyli wykorzystanie wiedzy różnych dziedzin: marketingu, zarządzania, ekonomii i finansów oraz znajomość sektora transportu i logistyki w różnych obszarach gospodarki. Bardzo przydatna jest również wiedza na temat zarządzania firmą i sposobu jej funkcjonowania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STRATEGIE MARKETINGOWE I SPRZEDAŻOWE W ROZWOJU FIRMY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku „Strategia marketingowa i sprzedażowa w biznesie” jest kształcenie przedstawicieli zarządów, marketerów, handlowców i przedstawicieli agencji marketingowych z tego jak przełożyć cele biznesowe na działania marketingowe i sprzedażowe. Przygotowany program przeprowadzi słuchaczy przez pełen proces budowania strategii i planowania wdrożenia jej w życie.  

  Zdobądź kompetencje kluczowe dla biznesu i rozwoju sprzedaży, poznaj oczekiwania klienta i dowiedz się jak rozwijać biznes odpowiadający na potrzeby klienta.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIUM TWÓRCZEGO PISANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia nauczą Cię konstruowania oraz pisania tekstów. Będziesz mógł/mogła zdobyte umiejętności zastosować praktycznie – zarówno w profesjonalnej pracy autora/autorki książek, jak i na blogu, w postach na mediach społecznościowych. Stawiamy na samopoznanie i rozwój – wiedza psychologiczna przydaje się każdej pisarce i pisarzowi – dowiesz się, jak wiedzę o tworzeniu tekstu wykorzystać w terapii i edukacji. Budzimy kreatywność.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SYSTEMY STEROWANIA INTELIGENTNYMI BUDYNKAMI - TECHNOLOGIA SMART - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Systemy sterowania inteligentnymi budynkami, stanowiące połączenie wiedzy z zakresu elektrotechniki, budownictwa, architektury oraz inżynierii środowiska. Wszystko to daje interdyscyplinarne kompetencje wymagane dla skutecznego wykonywania zadań z zakresu projektowania, programowania oraz integracji systemów zarządzania w inteligentnych i energooszczędnych budynkach.

  Systemy sterowania inteligentnymi budynkami to technologie typu Smart home wykorzystywane  w projektowaniu budynków w myśl inteligentnych oraz zintegrowanych rozwiązań według wciąż rosnącego zapotrzebowania na zarówno ekonomiczną, jak i ekologiczną innowacyjność.

  Systemy sterowania inteligentnymi budynkami są zazwyczaj oparte na bezprzewodowej komunikacji radiowej. Najważniejszą rolę w sterowaniu budynkiem pełnią czujniki (ruchu, ogrzewania, oświetlenia, alarmu to tylko niektóre spośród mnóstwa pozostałych, którymi zarządca jest w stanie manipulować zarówno z domu, jak i z dowolnego miejsca na świecie, mając dostęp do sieci.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SZTUCZNA INTELIGENCJA W ZARZĄDZANIU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Raport konsorcjum Appen z 2021 wyraźnie wskazuje, że coraz więcej firm wykorzystuje sztuczną inteligencję w swojej codziennej działalności. Co więcej, nie dotyczy to już tylko największych przedsiębiorstw na świecie, ale także małych i średnich firm, które korzystają z coraz powszechniejszego dostępu do otwartych technologii i wiedzy eksperckiej. Jedynie pomiędzy 2020 a 2021 roku liczba firm posiadających budżety inwestycyjne na innowacje związane ze sztuczną inteligencją wzrosła o ponad 80%.

  Jednocześnie wyraźnie zwiększa się liczba przedsiębiorstw wdrażających i skalujących kolejne projekty oparte na sieciach neuronowych, które usprawniają projekty operacyjne, pozwalają przetwarzać duże ilości danych, zwiększają efektywność produkcji, pozwalają tworzyć innowacyjne oferty ‘uszyte na miarę’ potrzeb konsumentów, redukują koszt prowadzenia biznesu.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TALENT ACQUISITION AND MANAGEMENT IN IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  The IT industry, year by year, successively increases the number of new jobs on the market, and adapts flexibly to the phenomena and job market changes. It generates new, unprecedented specializations, offering remuneration much higher than those in other sectors. And above all, it brings new, unused before solutions in the broadly understood talent acquisition and talent management. All thanks to the demand for highly qualified and talented employees, which still consistently exceeds the supply. Due to its specificity, the new technology industry requires a different approach to talent acquisition and management. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TESTER OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Testowanie oprogramowania jest jedną ze specjalistycznych dziedzin współczesnej informatyki. W niedoskonałym świecie stanowi istotny element procesu zapewniania jakości i pomaga we właściwej ocenie zagrożeń w trakcie trwania projektu. Jest nieodzownym elementem wytwarzania, realizowanym przez specjalistów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNO-LECZNICZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Trychologia jest stosunkowo nową dziedziną nauki, prężnie rozwijającą się oraz dającą nowe możliwości na rynku pracy. Dziedziną zajmująca się szeroko pojętymi problemami skóry głowy oraz włosów, począwszy od diagnostyki, po działania zabiegowe. Zakres pracy trychologa wpływa na jakość włosów oraz poprawę stanu skóry głowy. Właściwa współpraca z lekarzami z zakresu dermatologii oraz wspomaganie terapiami trychologicznym a także dobranie właściwej kuracji domowej pozwala osiągnąć spektakularne efekty. Rosnące zapotrzebowanie na trychologów wpływa na atrakcyjność kierunku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • UX DESIGN – PROJEKTOWANIE I ZARZĄDZANIE PRODUKTAMI CYFROWYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia to doskonały wybór dla osób zainteresowanych projektowaniem doświadczeń użytkownika w produktach cyfrowych. W ramach studiów poznasz wszystkie aspekty pracy UX designera. Przejdziesz przez cały proces tworzenia cyfrowego produktu, od zdefiniowania problemu po testowanie prototypu.

  Zajęcia, prowadzone tylko przez wieloletnich praktyków, kładą nacisk na umiejętności, dlatego większość z nich będzie się odbywać w formie warsztatów i grup projektowych. Dzięki temu zrozumiesz, dlaczego bardzo ważnym aspektem w pracy UX designera są badania nad doświadczeniem użytkownika oraz analiza otrzymanych wyników. Nauczysz się również projektować interfejsy głosowe, automatyzować procesy UX, wykorzystując przy tym nowoczesne narzędzia jak chat GPT. Poznasz metodę LEAN STARTUP, psychologię w projektowaniu oraz modelowanie procesów w UML/BPMN. Zapoznasz się z budowaniem architektury informacji na stronie czy aplikacji, a nawet poćwiczysz współpracę z developerem w tworzeniu prototypu produktu cyfrowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WELLBEING - ZARZĄDZANIE DOBROSTANEM W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wellbeing to dziedzina, która dynamicznie rozwija się w obecnym czasie i wzrasta jej znaczenie w każdej organizacji. Pojawia się coraz więcej czynników wpływających na większe zapotrzebowanie na zadbanie o zdrowie pracownika. Dynamicznie rozwijający się rynek pracy, konieczność dostosowywania się do ciągłych zmian i brak poczucia stabilizacji łączą się z nawarstwiającym się stresem. Powoduje to zachwianie balansu ciała i umysłu, a co za tym idzie, obniżeniem produktywności i poczuciem wypalenia zawodowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W wielu firmach przywiązuje się wagę głównie do sprzedaży, produkcji czy zakupów. Wyniki biznesowe natomiast nieodłącznie powiązane są z płynnością finansową i skutecznymi działaniami windykacyjnymi. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i zostaniesz przygotowany do profesjonalnego, dostosowanego do obecnych realiów gospodarczych zarządzania wierzytelnościami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WIZAŻ I STYLIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku jest przygotowanie do pracy wizażysty oraz  stylisty wizerunku. Kierunek jest rozszerzony o  podstawy fryzjerstwa, fotografii oraz kosmetologii. Podczas naszych zajęć nauczymy Cię działać w świecie marketingu oraz poruszanie się w mediach społecznościowych, jak również pogłębić wiedzę z zakresu chemii kosmetyków kolorowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

   

  Program kierunku zawiera minimalne wymogi programowe ustalone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek ma przybliżyć słuchaczom nowoczesne metody zarządzania flotami samochodów osobowych i ciężarowych. Wprowadzić w obszar telematyki. Zarysować temat od strony finansowej i opłacalności zastosowania określonych rozwiązań. Studia prezentują nowoczesne sposoby pracy oraz zarządzania w obszarach miękkiego HR, obejmujących komunikację wewnętrzną, zatrudnianie i sposoby motywowania pracowników, zarządzania zespołami rozproszonymi. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE I INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nieruchomości traktowane są zazwyczaj jako pewna i stabilna lokata kapitału. Czy jest tak w rzeczywistości? Inwestowanie i czerpanie zysków z mieszkań, domów, działek jest dużo bardziej skomplikowane, a podjęcie decyzji o tym sposobie zarabiania pieniędzy wymaga tak naprawdę rozległej wiedzy z wielu dziedzin – ekonomii, prawa, gospodarki, analizy finansowej i ryzyka, kredytów, metod zarządzania. Niezależnie od tego, czy sam chcesz wkroczyć z sukcesem na rynek nieruchomości, czy pragniesz móc profesjonalnie doradzać swoim klientom – powyższa wiedza, a także szereg konkretnych umiejętności analitycznych, będą Twoim przynoszącym korzyści rzetelnym warsztatem pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W BRANŻY AUTOMOTIVE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Branża automotive to dziś jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Stosuje się w niej najnowocześniejsze metody nie tylko produkcji, ale i organizacji pracy czy zarządzania personelem. Wszystko dla jakości, wyróżnienia się na rynku, wyprzedzenia konkurencji. 

  Osoba odpowiedzialna za zarządzanie jakością w branży automotive musi rozumieć funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa, każdej jego komórki, ponieważ jej zadaniem jest docieranie do źródeł problemu i rozwiązywanie ich. Niezbędna jest tu zintegrowana, wieloaspektowa wiedza i szereg umiejętności osobistych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM Z CERTYFIKATEM FRANKLIN UNIVERSITY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia zwracają uwagę na znaczenie zarządzania ludźmi dla sukcesu menedżera i całego przedsiębiorstwa. Pozwolą uczestnikom na zdobycie różnorodnej wiedzy i umiejętności na temat zarządzania pracownikami w firmie. Podczas studiów zdobędziesz umiejętności praktyczne oraz podstawy teoretyczne z zakresu szeroko rozumianego zarządzania kapitałem ludzkim.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ FILMOWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Produkcji filmowych w dzisiejszych czasach robi się więcej niż kiedykolwiek. Materiały video mają coraz większe znaczenie, w większym stopniu mają zastosowanie w przekazywaniu treści, marketingu, e-learningu, sztuce czy rozrywce. Widać to po ciągłym wzroście popularności wszelkich platform związanych z materiałami audiowizualnymi takich jak YouTube, Netflix, TikTok, Instagram, etc. Jeśli chcesz wiedzieć jak to robić i brać udział w tym światowym trendzie – te studia są dla Ciebie!

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu przekazanie Ci klucza do efektywnego zarządzania realizowanymi projektami niezależnie od branży, w której pracujesz i roli, jaką w nich pełnisz. Program uwzględnia zarówno środowisko projektów inwestycyjnych, jak i informatycznych, organizacyjnych, marketingowych, a nawet naukowych.

  Stąd w programie spojrzenie okiem wymagań kompetencyjnych International Project Management Association (IPMA), metod zaczerpniętych z Project Management Body of Knowledge (PM BOK), PRINCE 2 oraz zwinnego podejścia AgilePM. Siłą programu jest duża ilość zajęć z obszaru miękkich (behawioralnych) umiejętności kierownika projektu. Wszystkie zajęcia prowadzą cenieni trenerzy i konsultanci z wieloletnim doświadczeniem w pracy w projektach i zarządzania dużymi zespołami. Zajęcia w większości opierają się na pracy warsztatowej (minimum teorii – maksimum praktyki).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Projekty i odpowiednie metodyki do nich powstały właśnie z zapotrzebowania branży IT. To dla IT powstał PRINCE2, PMI czy Manifest Agile. Mimo popularności zarządzania projektami nadal nie jest to wiedza powszechna, ale taka, którą nabywają specjaliści.  

  Obecnie bardzo często mówi się o zarządzaniu projektami jako o czymś istotnym, opłacalnym i nierzadko koniecznym. Kompetencje te nie są dla nas wszystkich naturalne i trzeba zdobywać niezbędną wiedzę, by nie popełniać błędów zarządczych i nie narażać organizacji na przekroczenia budżetu i czasu. Podczas studiów nauczysz się jak optymalizować koszty i bilansować je z korzyściami płynącymi z wdrożeń produktów projektów. Nie ucz się na błędach – ucz się od najlepszych i ich praktyk. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE TALENTAMI OPARTE NA DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  • zdobycie wiedzy i umiejętności, pozwalających na podejmowanie decyzji opartych na danych w zakresie zarządzania talentami,
  • poznanie narzędzi i rozwiązań wykorzystywanych do pomiaru, gromadzenia i przetwarzania danych,
  • nabycie kompetencji pozwalających na ich analizę i świadome wykorzystanie. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wykształcenie kadry menedżerskiej do efektywnego działania, tak by w sposób nowoczesny, twórczy i samodzielny potrafiła w warunkach gospodarki rynkowej zarządzać jednostkami opieki zdrowotnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia stanowią kompendium wiedzy i umiejętności dla potencjalnego kandydata obejmującego stanowisko kierownicze w szkołach/placówkach oświatowych; wyposażają absolwentów w umiejętności niezbędne do sprawnej i twórczej organizacji i zarządzania szkołą, podnoszenia jakości pracy szkół oraz planowania regionalnej polityki oświatowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY SAP ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów doskonale wykształconych do pracy z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych. System SAP, dzięki koordynacji procesów produkcyjnych, buduje przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw, a studia na tym kierunku pozwalają zdobyć praktyczne i coraz częściej doceniane na rynku pracy umiejętności.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito w Gdyni.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)