• ADMINISTRACJA - PRAWO, ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie kluczowych dla administracji publicznej obszarów: ogólnych problemów zarządzania i administracji oraz narzędzi zarządzania w administracji publicznej, a także ich praktycznego wykorzystania w organizacjach publicznych. Studia pozwalają poznać i zrozumieć fenomen administracji za punkt wyjścia przyjmując odmienność i specyfikę zarządzania.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ADMINISTRACJA CYFROWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych jest kształcenie osób zatrudnionych w administracji publicznej, a także wszystkich tych, którzy planują związać swoją karierę zawodową z sektorem publicznym. Osoba taka powinna posiadać wiedzę i kompetencje dotycząca działania organów administracji publicznej, systemów i sieci komputerowych, a także dostępnych usług stworzonych dla społeczeństwa jak np. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), oraz wykazywać się wiedzą dotyczącą funkcjonowania systemów elektronicznego zarzadzania dokumentacją, elektronicznej archiwizacji, a także podpisów elektronicznych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • AKADEMIA COACHINGU Z PROGRAMEM AKREDYTOWANYM PRZEZ IZBĘ COACHINGU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Osoby chcące osiągać wybitne rezultaty, np. w biznesie, sporcie, życiu osobistym coraz chętniej sięgają po usługi profesjonalnych coachów.  Istotą coachingu jest wzmacnianie samoświadomości, odpowiedzialności i wiary w siebie w drodze do osiągnięcia celu. Akademia Coachingu to rozwój w obszarze wiedzy, postawy i umiejętności coacha przygotowujący do samodzielnego prowadzenia sesji coachingowych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • AKADEMIA MENEDŻERA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Każdy menedżer musi posiadać profesjonalną wiedzę oraz umiejętności pozwalające na realizację funkcji kierowniczych na każdym szczeblu. Dzięki Akademii Menedżera  będziesz umiał skutecznie planować i organizować działania w firmie, kierować nimi i je kontrolować. Celem studiów jest rozwój kompetencji przywódczych oraz umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego w organizacji.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • AKADEMIA ROZWOJU OSOBISTEGO - STUDIA PODYPLOMOW REKRUTACJA

  Co zyskujesz?

  • Wzmocnisz motywację wszystkich osób chcących zwiększyć swoją skuteczność w obszarze biznesowym i osobistym
  • Uzyskasz umiejętności wzmacniania u siebie orientacji na rezultat
  • Dowiesz się jak poprawić własne działania w obszarze biznesowym
  • Zwiększysz świadomość w zakresie budowania bardziej satysfakcjonujących relacji osobistych
  • Będziesz wiedział jak wzmacniać swój potencjał osobisty
  • Nauczysz się wykorzystywać nowe technologie  w personal brandingu

  Dowiedz się więcej

   

  Czytaj dalejZwiń

 • ANALITYK FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Analiza finansowa dostarcza informacji koniecznych do prawidłowej oceny sytuacji jednostki oraz podejmowania decyzji gospodarczych. Pozwala m.in. na monitorowanie realizacji założonych celów, ocenę wykorzystania posiadanych zasobów i usprawnienie działalności jednostki.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ANALITYKA BIZNESOWA W IT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia pozwalają nabyć kwalifikacje w zakresie analizy biznesowej w przedsięwzięciach informatycznych. Program opiera się na międzynarodowych standardach i dobrych praktykach i pokrywa zakres wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska analityków biznesowych IT.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • AUDYT PODATKOWY Z ELEMENTAMI RACHUNKOWOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe organizowane we współpracy Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. (PIKW) http://www.pikw.pl/ z obszaru zarządzania: zarządzanie ryzykiem podatkowym organizacji. Obejmują podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości, w tym rachunkowości podatkowej, wiedzę o systemach kontroli wewnętrznej i metodach zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego przez wykorzystanie metodyki audytu wewnętrznego.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • AUDYT, NADZÓR I KONTROLA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji celów i zadań stawianych przed instytucjami sektora publicznego, wymaga świadomego i adekwatnego wypełniania funkcji nadzoru, kontroli i audytu. Działania te winny uwzględniać specyfikę zadań jednostki, a także warunki, w których ona działa.

  Skuteczność nadzoru, kontroli i audytu zależy nie tylko od właściwych unormowań prawnych oraz wewnętrznych procedur i mechanizmów ich sprawowania, ale przede wszystkim od umiejętności kompleksowego spojrzenia na znaczenie ryzyka w odniesieniu do celów i zadań instytucji. Tylko umiejętna analiza ryzyka oraz właściwe jej wykorzystanie stanowić mogą skuteczny system wczesnego ostrzegania i instrument doskonalenia całokształtu działalności.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Z CERTYFIKATEM AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO BHP - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Każda firma istniejąca na rynku musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto każdy pracownik musi być w tym zakresie przeszkolony. Dlatego niezbędni są specjaliści, którzy zajmą się szkoleniem pracowników i nadzorowaniem przestrzegania zasad BHP w przedsiębiorstwach.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • BIG DATA. INŻYNIERIA DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie Cię do analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych. Studia odpowiadają na ogromne zapotrzebowanie na specjalistów, którzy mają wiedzę praktyczną z obszaru przetwarzania danych na rynku trójmiejskim. Studia dostarczają wiedzę o narzędziach wykorzystywanych przy inżynierii danych.

  Skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby pracować w obszarze Big Data: finansach i bankowości, mediach społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn, Twitter, Google), w sprzedaży (np. Amazon), firmach tworzących aplikacje na smartfony i tablety.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • BRAND MANAGEMENT. ZARZĄDZANIE MARKĄ FIRMY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Nike, Adidas, Apple – te marki znają prawie wszyscy. Nawet jeśli dysponujesz znacznie mniejszym budżetem, twoja marka może również budzić emocje. Wszystko zależy od tego, czy nauczysz się wykorzystywać przy jej tworzeniu mechanizmy osadzone w psychologii konsumenta. I czy stworzysz spójną opowieść. Taką, w której odnajdą się wierni wyznawcy marki. Zwłaszcza, że marka tworzy się czy tego chcesz, czy nie. Dzięki tym studiom zdobędziesz wiedzę, kontrolę nad procesem tworzenia marki.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • COACHING I TUTORING W EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Coaching i tutoring w edukacji to unikatowy na polskim rynku kierunek studiów podyplomowych, stanowiący odpowiedz rynku na coraz wyższe oczekiwania nauczycieli. Prowadzenie procesu tutoringowego lub coachingowego to jedne z najnowocześniejszych narzędzi  do wykorzystania w pracy z uczniem. Ich znaczenie dla dzieci i młodzieży  jest nieocenione,ponieważ uruchamia uczniom  motywację do działania, podnosi samoocenę i daje poczucie sprawstwa.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • COACHING MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uważność i uwaga stają się niezwykle ważnymi wartościami zarządzania we współczesnym świecie biznesu. Żyjemy w coraz bardziej złożonej, błyskawicznie zmieniającej się rzeczywistości. Ta różnorodność, przejawiająca się w zderzeniu różnych pokoleń, kultur, talentów i często granicznie skrajnych osobowości, może stać się największym atutem każdej firmy. Ale tylko wtedy, gdy pracownicy i liderzy wspólnie wdrożą odpowiednią ideologię funkcjonowania firmy, opartą na szacunku, uwadze i uważności. Ideologia, która zakłada prawdziwe współdziałanie liderów i pracowników.

  Współczesny lider już nie tylko zarządza ludźmi, lecz działa w PERMANENTNEJ ZMIANIE. Dlatego do efektywnej pracy potrzebuje zupełnie nowego podejścia, nowych kompetencji i narzędzi. Uważność, włączanie pracowników w cele i działanie firmy oraz nowe „myślenia coachingowe” to największa siła skuteczności Firm i Zespołów współczesnego świata.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • COMPLIANCE OFFICER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów, jest przedstawienie tematyki compliance z różnych perspektyw opartych na praktycznych przykładach. W trakcie studiów przedstawimy jak, w ramach istniejących struktur i rozwiązań organizacyjnych, zastosować różnorodne instrumenty do rozbudowy efektywnego systemu zarządzania compliance na miarę każdego przedsiębiorstwa.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • DATA DRIVEN DIGITAL MARKETING. MARKETING INTERNETOWY Z WYKORZYSTANIEM DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Marketing oparty na danych pozwala nam trzymać rękę na pulsie i kontrolować, czy działania, które podejmujemy i strategie, z których korzystamy osiągają założone przez nas cele. Pozwala również z dużą dozą pewności projektować przyszłe działania marketingowe, a także szacować ich efekty. Innymi słowy: mądra analiza danych pozwala nam nie tylko oceniać nasze dotychczasowe działania, ale również szacować i przewidywać dopiero nadchodzące trendy i oceniać nasze przyszłe działania.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • DATA SCIENCE FOR SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. INŻYNIERIA DANYCH W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia dostarczają wiedzę o narzędziach wykorzystywanych przy inżynierii danych. Skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby pracować w obszarze logistyki, działach IT firm usługowo-produkcyjnych, ale też być specjalistami w systemach informatycznych wspomagających działalność przedsiębiorstwa (ERP), konsultantami oraz trenerami z oprogramowania SAP/ERP.

  Celem studiów jest przygotowanie Cię do analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych. Studia odpowiadają na ogromne zapotrzebowanie na specjalistów, którzy mają wiedzę praktyczną z obszaru przetwarzania danych w dziedzinie logistyki i magazynowania.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • DATA SCIENTIST. ANALITYK DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Co zyskujesz?

  Będziesz umiał w praktyczny sposób wykorzystać wiedzę z zakresu eksploracji dużych wolumenów danych w obszarze finansów, ubezpieczeń, produkcji, logistyki i handlu. Odpowiednia analiza owych danych będzie mieć znaczący wpływ na rozwój firmy i poprawę jej konkurencyjności na rynku. Zdobędziesz wiedzę z wielu obszarów nauki: informatyki, matematyki i statystyki oraz nauczysz się wizualizować dane, analizować je i przekładać te  informacje na język korzyści.

  Poznasz praktyczne metody oraz zasady implementowania rozwiązań z zakresu zaawansowanej analizy danych w organizacjach.

  Dowiedz się więcej

   

  Czytaj dalejZwiń

 • DIETETYKA I PORADNICTWO ŻYWIENIOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Nadwaga i otyłość, wynikające z nieprawidłowych nawyków żywieniowych, powodują wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne. Jednocześnie rosnąca świadomość zdrowotna społeczeństwa zwiększa zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu żywienia. Studia adresowane są do osób zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i umiejętności w temacie dietoterapii i profilaktyki żywieniowej.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • DIETETYKA W SPORCIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Rosnąca świadomość zdrowotna społeczeństwa i notowany w ostatnich latach prężny rozwój sportu masowego zwiększa zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę, rozumiejącą potrzeby osób podejmującym aktywność fizyczną o różnym stopniu zaawansowania. Przygotowana oferta dydaktyczna adresowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu poradnictwa żywieniowego i wspomagania dietetycznego w sporcie i rekreacji.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • DORADCA BANKOWY Z EUROPEJSKIM CERTYFIKATEM BANKOWCA EFCB 3E - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  • Studia przygotowują do egzaminu zakończonego uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy pracownika bankowego, w szczególności w zakresie zakładania i prowadzenia rachunków bankowych, ale też doradztwa kredytowego czy inwestycyjnego.
  • EFCB 3E jest kwalifikacją cenioną w europejskim sektorze usług finansowych – szczególnie w bankowości – to inicjatywa organizacji zrzeszającej bankowe instytuty szkoleniowe w Europie – European Banking & Financial Services Training Association (EBTN), wzorowana na tzw. standardzie jakościowym Triple E Standard. Posiadanie certyfikatu, uznawanego nie tylko w Polsce, lecz także w całej Unii Europejskiej, pozwala uatrakcyjnić pozycję zawodową i jest dobrym punktem w CV.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • DORADCA PODATKOWY - PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na profesjonalistów w dziedzinie podatków i doradztwa podatkowego stwarzamy Państwu możliwość zdobycia umiejętności niezbędnych w tej tak potrzebnej na rynku pracy dziedzinie skupiając się nie tylko na zagadnieniach związanych bezpośrednio z szeroko rozumianą wiedzą z zakresu podatków, lecz również na zagadnieniach dotyczących specyfiki zawodu opartego na wiedzy z zakresu podatków i prawa podatkowego.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • DORADZTWO ZAWODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania usług w zakresie doradztwa zawodowego i polityki personalnej w takich placówkach, jak organizacje i instytucje rynku pracy i biznesu czy placówki służb mundurowych. Jako słuchacz kierunku zbudujesz swój warsztat coacha i nauczysz się wspierać ludzi w poszukiwaniu lub zmianie pracy.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • EKONOMICZNE I PRAWNE ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają na celu przekazanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat ochrony środowiska, gospodarki odpadami, energetyki i zrównoważonego rozwoju oraz aspektów prawnych z tym związanych, a także aspektów ekonomicznych zarządzania ochroną środowiska. Rośnie świadomość i oczekiwania społeczeństwa w tym zakresie, a porozumienia międzynarodowe, wraz ze wzrostem postępu technologicznego i dostępności technologii sprzyjającej czystemu środowisku, wymuszają stosowanie coraz ostrzejszych rozwiązań prawnych, związanych z utrzymaniem czystości w gminach.

  Także przedsiębiorcom stawiane są coraz wyższe wymagania w tym zakresie, a korzystanie ze środowiska obarczone są dotkliwymi opłatami, stąd opłaca się stosowanie czystych technologii i wygaszanie tych, co szkodzą środowisku. Ochrona środowiska może być opłacalną działalnością, ze względu na wciąż wzrastające opłaty. Ważna jest więc świadomość i zwiększanie wiedzy urzędników i pracowników przedsiębiorstw, jak wykorzystać dostępne środki do kształtowania czystego środowiska dla dobra ogółu społeczeństwa.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • EMPLOYER BRANDING - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Employer branding to działania firmy mające na celu budowanie jej wizerunku pracodawcy z wyboru.  W dobie „ery pracownika" pracodawcy muszą wykorzystywać nowoczesne formy dotarcia do potencjalnych kandydatów, dbać o atmosferę w miejscu pracy, kreować swoją markę w taki sposób, aby przyciągnąć  i zatrzymać najlepszych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ACCA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  • ACCA (the Association of CharteredCertifiedAccountants) jest szanowaną i rozpoznawaną oraz prestiżową, największą i najszybciej rozwijającą się organizacją na świecie, oferującą możliwości rozwoju zawodowego w zakresie finansów, rachunkowości i zarządzania. Posiada ponad 180 000 członków w ponad 180 krajach świata. 
  • Wychodząc naprzeciw wyzwaniom edukacyjnym oraz potrzebom rynku pracy Wyższa Szkoła Bankowa  ustawicznie poszerza i dostosowuje  swoją ofertę dydaktyczną do potrzeb rynku i zainteresowania studentów. Ukończenie studiów podyplomowych Rachunkowość finansowa  – ACCA umożliwia studentom połączenie dyplomu z kwalifikacją ACCA, która jest jedną z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, rozpoznawalną w branży finansowej na całym świecie.Kwalifikacja ACCA cieszy się uznaniem wśród pracodawców na całym świecie. 

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • FINTECH - TECHNOLOGIE FINANSOWE I NOWE MODELE BIZNESOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Fintech to inspirujące studia pokazujące rozwój innowacyjnego sektora technologii finansowych oraz nowych modeli biznesowych, które tworzą się pod ich wpływem. Innowacje dotyczą wielu obszarów: płatności, bankowości detalicznej i finansowania małych i średnich firm, zarządzania aktywami, ubezpieczeń. Szczególną rolę zaczyna w nich odgrywać sztuczna inteligencja i technologia blockchain.  Studia fintech inicjowane są w wielu miejscach na świecie od Singapuru po USA, od Londynu po Zurych. W Polsce w tym obszarze działa już kilkaset młodych firm.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIALNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Grafika komputerowa i audiowizualne materiały występują dziś niemal wszędzie. Ich zastosowanie zwraca naszą uwagę m.in.: w katalogach, na plakatach, w Internecie, w tym social media, a także na ekranach w komunikacji i infrastrukturze miejskiej, czy na wydarzeniach (konferencje, koncerty) w formie prezentacji animowanych. Studia na tym kierunku pozwolą rozwinąć się pracownikom firm, które wykorzystują w swoich planach biznesowych social media, produkty oparte na projektach graficznych, a osobom spoza branży pomogą w realizacji celów marketingowych własnych działalności.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • HEADHUNTER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Na obecnym, mocno konkurencyjnym rynku wygrywają te firmy, które mają świadomość, że to co ich odróżnia to już nie nowoczesna technologia, nowoczesny park maszynowy, nowe brandy, marki i produkty ale ludzkie zespoły, dobrze zmotywowane, lojalne, kreatywne, dbające o jakość swojej pracy, mające wpływ na zmiany.

  Poszukiwania pracowników wysoko wykwalifikowanych, kandydatów na stanowiska specjalistyczne czy menedżerskie wymaga od osób zajmujących się rekrutacją szerokiej wiedzy o rynku pracy, wiedzy biznesowej często branżowej, jak również niezwykłych umiejętności interpersonalnych pozwalających na nawiązanie kontaktu z ludźmi, którzy nie szukają aktywnie pracy i nie biorą udziału w otwartych procesach rekrutacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • HR BUSINESS PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  HR Business Partner to stanowisko, które stało się powszechniejsze w ostatnich latach i jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę specjalizacji i ekspertowa, także w HR. Rola HRBP w organizacji zmienia się wraz z jej potrzebami ale też wiedzą, kompetencjami i umiejętnością zarządzania nimi przez HRBP.

  Biznes oczekuje wsparcia, dialogu i doradztwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W trakcie zajęć dowiesz w jakich obszarach i w jaki sposób warto wesprzeć biznes. Kierunek koncentruje się na procesach, przez które przechodzi pracownik w organizacji uwzględniając relacje: HRBP – manager, HRPB – pracownik, HRBP – Top Management, pracownik – manager.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • INFORMATYKA ŚLEDCZA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W trakcie studiów Informatyka śledcza studenci uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające, między innymi, identyfikować, pozyskiwać, oceniać, wyodrębniać i prawidłowo zabezpieczać materiał dowodowy. Przedstawione zostaną praktyki branżowe, regulacje prawne i organizacyjne oraz rozwiązania stosowane do badań nośników informacji i systemów teleinformatycznych (w tym komputerów i urządzeń mobilnych). Słuchacze poznają metody działania i warsztat pracy informatyka śledczego, w tym stosowane narzędzia i rozwiązania oraz elementy analizy kryminalistycznej. Omówione zostaną mechanizmy służące kontroli i analizie logów oraz rejestrów informacji w systemach IT a także zasady prowadzenia audytów opartych o normy bezpieczeństwa i przepisy dotyczące zarządzania i ochrony informacji. W ramach zajęć praktycznych studenci samodzielnie przeprowadzą badania laboratoryjne przykładowego materiału dowodowego oparte o dostępne narzędzia, metodykę oraz samodzielnie opracowane rozwiązania. Zaprezentowane zostaną także metody badania urządzeń uszkodzonych oraz, wymagających szczególnego podejścia, urządzeń nietypowych. 

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia powstały w oparciu o aktualne przepisy prawa oraz prognozowane potrzeby rynku pracy. Ich celem jest kształcenie osób wykonujących funkcję inspektora ochrony danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i prywatności, w tym inspektorów ochrony danych osobowych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów  z integracji sensorycznej  jest zapoznanie Cię z zagadnieniami z zakresu psychologii rozwoju dziecka, psychologii klinicznej i teorią integracji sensorycznej. Studia przygotują Cię do rozpoznania zaburzenia, określenia diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA DLA SAP ERP I PROGRAMOWANIE W JĘZYKU ABAP - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Co zyskujesz?

  Studia mają na celu dostarczenie praktycznej wiedzy o systemach ERP na przykładzie oprogramowania firmy SAP. Są zorientowane na nabycie umiejętności niezbędnych do budowy oprogramowania w języku ABAP. W czasie każdych zajęć znaczna część czasu będzie poświęcona rozwijaniu umiejętności programistycznych.

  W czasie kursu poznasz, jak pisać programy z użyciem technologii takich jak: Smartforms, IDOC, BAPI, BADI, rozszerzenia User-exit. Ostatnia część kursu będzie poświęcona najnowszym technologiom SAP, włączając SAP HANA i SAP HANA cloud.

  Część studiów będzie poświęcona również najnowszym technologiom SAP, włączając SAP HANA i SAP HANA cloud.

  Absolwenci studiów otrzymują nieodpłatnie certyfikat ukończenia szkolenia ABAP – SAP ERP.

  Dowiedz się więcej

   

  Czytaj dalejZwiń

 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W APLIKACJACH BIZNESOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia skierowane są do osób, które nie ukończyły kierunku informatycznego, lecz chciałyby się przebranżowić i wejść do branży IT. Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu budowania algorytmów i architektury aplikacji oraz dobrych praktyk wytwarzania oprogramowania, niezależnie od wykorzystywanego języka programowania.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia zapoznają z wiedzą ekonomiczną umożliwiającą użycie języka angielskiego biznesowego w oparciu o przyswojone zagadnienia ekonomiczne. Pozwalają nabyć umiejętności swobodnego użycia specjalistycznego języka angielskiego w międzynarodowym środowisku zawodowym.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia zaznajamiają słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami prawnymi oraz makro- i mikroekonomii zarówno na poziomie małych i średnich jak również większych przedsięborstw, w których językiem komunikacji jest w dużej części język niemiecki. Studia te powinny przygotować słuchaczy pod względem merytorycznym i językowym do funkcjonowania w takiej firmie i tym samym zwiększyć ich szanse na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KOSMETOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Branża kosmetyczna jest sektorem dynamicznie rozwijającym się. Z roku na rok obserwujemy stały wzrost zainteresowania tą gałęzią nauki oraz zapotrzebowaniem na usługi z nią związane. Studia w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku kosmetologia charakteryzują się wysokim poziomem i kompleksowym ujęciem. Są przede wszystkim ukierunkowane na praktykę oraz przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu pielęgnowania urody, przeciwdziałania starzenia się skóry oraz profilaktyki zdrowia. Absolwenci kierunku kosmetologia będą pożądanymi pracownikami w salonach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej i firmach kosmetycznych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KOSMETOLOGIA LECZNICZA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podczas studiów przekazywana jest wiedza na temat komplementarnego podejścia do kosmetologii i współpracy ze specjalistami z dziedzin medycznych. Absolwenci nabędą umiejętności stosowania różnych kategorii zabiegów i produktów kosmetycznych zgodnie z ich składem i przeznaczeniem. Należy zwrócić uwagę na to, że wykształcenie absolwentów kierunku jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.

  Kosmetologia jest jedną z najprężniej rozwijających się branż na świecie, a dziedzina kosmetologii interdyscyplinarnej bardzo szybko rozpowszechnia się. Połączenie terapii estetycznych i prozdrowotnych, a także współpraca ze specjalistami innych dziedzin odpowiada na rosnące wymagania m.in.  klientów gabinetów kosmetologii i ośrodków wellness. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu terapii schorzeń i defektów skóry i ciała, co daje możliwość wsparcia leczenia dermatologicznego,  podologicznego, fizjoterpeutycznego czy dietetycznego.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • LEAN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Lean Management  jest obecnie jedną z najpopularniejszych metod doskonalenia operacyjnego stosowaną coraz częściej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i logistycznych, a również odnoszącą pierwsze sukcesy w służbie zdrowia czy administracji  publicznej. Forma studiów oparta na praktycznych warsztatach i autorskich grach symulacyjnych zapewni Ci szybkie i efektywne pozyskanie wiedzy i rozwinięcie umiejętności  stosowania  z powodzeniem w  praktyce narzędzi  efektywnego zarządzania firmami poprzez budowę kultury ciągłego doskonalenia.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • LOGISTYKA PRODUKCJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Co zyskujesz?

  •  Pozyskasz specjalistyczną wiedzę opartą na nowoczesnych koncepcjach i metodach zarządzania, uzupełnioną elementami Logistyki 4.0
  • Zdobędziesz praktyczne umiejętności doskonalenia procesów logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych
  •  Skorzystasz z zajęć prowadzonych przez doświadczonych praktyków z przedsiębiorstw produkcyjnych
  • Certyfikat  z zakresu SAP - planowanie produkcji 

  Dowiedz się więcej

   

  Czytaj dalejZwiń

 • MENEDŻER JAKOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Co zyskujesz?

  Studia dają możliwość przygotowania do egzaminu i uzyskania międzynarodowego certyfikatu Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakości (TÜV NORD Polska), Menedżera Systemu Zarządzania Jakością (TÜV NORD Polska) oraz Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością (TÜV NORD Polska). Studia te dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością. Przygotowują do fachowego wdrożenia i doskonalenia systemów zarządzania jakością w różnych organizacjach oraz do profesjonalnego przeprowadzania auditów wewnętrznych.

  Każdy ze słuchaczy otrzyma komplet akredytowanych materiałów dydaktycznych (TÜV NORD Polska) niezbędnych do przygotowania się do międzynarodowych certyfikacji.

  Dowiedz się więcej

   

  Czytaj dalejZwiń

 • MENEDŻER LOGISTYKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Menadżer logistyki to kierunek nastawiony na dynamiczną i zorganizowana pracę w zespołach międzynarodowych podejmujących trudne decyzje. Czy chcesz przewieść żyrafę – organizujesz transport. Czesz zamówić 3 mil garniturów – organizujesz dostawę. Masz 30 pracowników – planujesz im pracę. Nauczymy od podstaw jak usprawnić pracę i jak podejmować decyzje w oparciu o wiedzę.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I PROJEKTAMI DEWELOPERSKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia  przygotują uczestników do pełnienia funkcji zarządcy nieruchomości, osoby gospodarującej nieruchomością, w optymalny sposób realizując cele właściciela nieruchomości oraz skutecznego zarządzania projektem deweloperskim.

  Celem studiów jest:

  • zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, bieżące administrowanie nieruchomością,  utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,  uzasadnionego inwestowania w nieruchomość, 
  • zdobycie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu przygotowania i realizacji projektów deweloperskich. Pozwoli to na poznanie złożonego procesu planowania i przygotowania projektu, przy uwzględnieniu ryzyk związanych z jego realizacją, wymiaru czasowego oraz aspektów formalno-prawnych. 

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Pedagogika Montessori przechodzi swój renesans. Wśród rodziców , którzy szukają dla swoich dzieci alternatywnych form nauczania oraz dla nauczycieli, którzy nie są zadowoleni z konwencjonalnej metodyki pracy. W związku z tym powstaje coraz więcej placówek Montessori: przedszkoli, szkół oraz liceów. Rośnie tym samym zapotrzebowanie na nauczycieli, którzy mogliby podjąć pracę w tej metodzie. 

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PEŁNOMOCNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA I CYBERPRZESTRZENI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych jest kształcenie osób wykonujących lub przewidzianych do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w instytucji. Osoba taka powinna posiadać wiedzę dotycząca działania systemów i sieci komputerowych, a także prawnego umocowania funkcjonowania organizacji na podstawie norm prawa krajowego i europejskiego w szczególności Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, oraz wykazywać się wiedzą dotyczącą metod prowadzenia nadzoru i audytów, a także powinna potrafić przekazać wiedzę dotycząca cyberbezpieczeństwa dla użytkowników systemów IT.  Ponadto celem studiów oprócz przekazania wiedzy i umiejętności pozwalających pełnić funkcję pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni jest przygotowanie uczestników do realizacji zadań związanych z ochroną danych osobowych (pełnienie funkcji inspektora ochrony danych) oraz informacji niejawnych (pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych).

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PROGRAMISTA APLIKACJI INTERNETOWYCH. JUNIOR WEB DEVELOPER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Co zyskujesz?

  • Znajomość HTML/CSS, podstaw technik multimedialnych związanych z WWW – w tym umiejętność tworzenia layoutu HTML/CSS na podstawie projektu graficznego.
  • Poznasz JavaScript, frameworki (jQuery, Bootstrap, AngularJS) i systemy zarządzania treścią.
  • Zdobędziesz umiejętność tworzenia layoutów na potrzeby urządzeń mobilnych – mobile Web.
  • Będziesz przygotowany do egzaminu certyfikującego MS 70-480 PROGRAMMING IN HTML5 WITH JAVASCRIPT AND CSS3. Do tego egzaminu certyfikującego możesz przystąpić za dodatkową opłatą.

  Dowiedz się więcej

   

  Czytaj dalejZwiń

 • PROGRAMISTA APLIKACJI MOBILNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Technologie mobilne w coraz większym stopniu stają się elementem naszego codziennego życia. Z roku na rok rośnie moc obliczeniowa urządzeń mobilnych, zwiększa się przepustowość przesyłu danych, a użytkownicy otrzymują dostęp do informacji zawsze i wszędzie, niezależnie od miejsca i czasu. Tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne to silny trend branży technologicznej i rosnąca nisza na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PROGRAMISTA JAVA DEVELOPER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Co zyskujesz?

  • Poznasz narzędzia, którymi programiści posługują się w codziennej pracy,
  • Będziesz miał bieżący dostęp do praktyków pracujących jako programiści, projektanci systemów i kierownicy projektów,
  • Nabędziesz umiejętność budowania aplikacji od bazy danych po interface użytkownika,
  • Zdobędziesz szansę na odbycie praktyk w firmie będącej oficjalnym partnerem studiów,
  • Stworzysz własną aplikację, którą z łatwością wykorzystasz podczas rozmów kwalifikacyjnych przygotowaną podczas studiów zgodnie ze standardami biznesowymi. 

  Dowiedz się więcej

   

  Czytaj dalejZwiń

 • PROGRAMISTA PYTHON DEVELOPER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Co zyskujesz?

  • Nauczysz się podstawowych komend i konstrukcji języka Pythona
  • Poznasz dobre praktyki związane z pisaniem kodu, zrozumiesz ich znaczenie
  • Dowiesz się jak w praktyce użyć mechanizmów języka Python, a także świadomie dobrać i zastosować typ danych właściwych dla rozwiązywanego problemu
  • Nauczysz się świadomie używać bibliotek i fragmentów kodów
  • Uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia i projektowania aplikacji mobilnych oraz webowych

  Celem studiów jest zapoznanie uczestników z technikami programowania w języku Python, 
  a także dokładnego poznania najpopularniejszych oraz użytecznych pakietów z punktu widzenia przetwarzania i analizy danych. 

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA WNĘTRZ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia prezentują wiedzę na temat aranżacji wnętrz w pigułce i są znakomity punktem wyjścia dla każdego, kto po studiach innych kierunków czuje potrzebę pracy twórczej i chce sprawdzić, czy nadaje się na dekoratora, aranżera, stylistę.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY I RELACJE MIĘDZYKULTUROWE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia powstały z myślą o osobach, które interesują się problematyką międzynarodową i rozważają podjęcie pracy w służbie dyplomatycznej lub w administracji rządowej i samorządowej. Są również skierowane do pracowników firm krajowych i zagranicznych, odpowiadających za kontakty i współpracę międzynarodową. Studia umożliwiają nabycie i poszerzenie wiedzy dotyczącej współczesnych stosunków międzynarodowych, historii dyplomacji, zasad savoir-vivre oraz zmieniających się relacji między państwami, w tym relacji biznesowych, z uwzględnieniem przyczyn zmian i ich możliwych następstw.  

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Jednym z najbardziej widocznych zjawisk dokonujących się wśród dzieci młodzieży w ostatnich latach jest eskalacja zachowań nasyconych agresją. Z uwagi na wymiar i natężenie tego zjawiska stworzono program, którego celem ma być zminimalizowanie przyczyn agresji i przeciwdziałanie przemocy, a także wskazanie właściwych wyborów i umiejętności rozładowania napięcia w alternatywny sposób. Szkoła jako placówka edukacyjno-wychowawcza w dużej mierze odpowiada za kształtowanie właściwych postaw społecznych swych uczniów, musi więc wskazać im właściwą drogę w życiu, naświetlić pozytywne postawy społeczne i moralne, dzięki którym będą prawidłowo funkcjonowali w społeczeństwie. Aby program ten przyniósł zamierzone efekty musi być wspierany ścisłą współpracą ze środowiskiem rodzinnym, w którym dzieci i młodzież wzrasta. Założenia teoretyczne programu wynikają z podstawowych prawidłowości i zasad psychologii ogólnej, rozwojowej i społecznej.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW LUB ZAJĘĆ PROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ ORAZ TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Przygotowanie Pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej Program studiów podyplomowych opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z dnia 6 lutego 2012 roku, poz. 131).

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PRZYWÓDZTWO W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  • Celem studiów jest praktyczna praca nad warsztatem i samoświadomością obecnych i przyszłych liderów w organizacjach, aby mogli być bardziej skuteczni w zmieniającym się otoczeniu rynkowym oraz potrafili umiejętnie zarządzać organizacjami.
  • Rozwój nowych technologii, globalizacja, masowe wykorzystywanie mediów społecznościowych oraz nieustanne transformacje przedsiębiorstw powodują konieczność poszukiwania nowych umiejętności i narzędzi zarządzania. Program studiów jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie - zakłada poznanie praktycznych, skutecznych i nowoczesnych technik oraz narzędzi angażowania zespołów oraz osiągania celów biznesowych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PSYCHODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę psychologiczną z wiedzą dotyczącą żywienia i zdrowia. Dzięki połączeniu dwóch dziedzin – psychologii i dietetyki – możemy skuteczniej pomóc ludziom w zmianie stylu życia, który służy poprawie zdrowia, samopoczucia i wyglądu. Również leczenie zaburzeń odżywiana, takich jak anoreksja, bulimia, ortoreksja, niedowaga, nadwaga i otyłość, opiera się na ścisłej współpracy psychologów z dietetykami.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PSYCHOLOGIA BIZNESU Z CERTYFIKATEM FRANKLIN UNIVERSITY - S REKRUTACJA

  Na tych studiach zdobędziesz wiedzę z psychologii biznesu, zrozumiesz rozmaite mechanizmy ludzkich zachowań, poznasz psychologiczne aspekty zarządzania oraz inwestowania. Wytrenujesz m.in. skuteczne taktyki negocjacyjne i mediacyjne, zidentyfikujesz typowe zachowania konsumenckie oraz tajniki psychologii reklamy.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PSYCHOLOGIA NOWYCH TECHNOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Nowoczesne technologie zmieniają człowieka i jego środowisko. Umożliwiają lepsze zrozumienie procesów zachodzących w jednostce, a także przyczyniają się do podwyższenia jakości jej życia. Psychologia musi dotrzymywać kroku postępowi cywilizacyjnemu, aby mogła się rozwijać jako nauka, w której centrum zainteresowania jest człowiek. Psychologia nowych technologii to interdyscyplinarny kierunek łączący nauki społeczne, przyrodnicze i ścisłe, skoncentrowany na wyjaśnianiu relacji człowieka z technologią ujętych w perspektywie psychologicznej.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PSYCHOLOGIA TRANSPORTU I PSYCHODIAGNOSTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zdobędziesz  szeroką praktyczną wiedzę z zakresu psychologii transportu i ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
  Zdobędziesz wiedzę z uwzględnieniem elementów psychologii w tym zagadnień z zakresu psychologii pracy, psychologii klinicznej, psychologii osobowości, procesów poznawczych, emocji, psychologii stresu, ergonomii, psychometrii, elementów medycyny pracy oraz z zakresu aspektów prawnych i etycznych pracy psychologa transportu.
  Wiedza zdobyta na studiach podyplomowych pozwoli na:

  • nabycie umiejętności profesjonalnego przeprowadzania badań  kierowców
  • nabycie umiejętności orzekania o predyspozycjach psychicznych niezbędnych do wykonywania określonych zadań osób prowadzących pojazdy
  • nabycie umiejętności prowadzenia działalności psychoedukacyjnej (programy i przeprowadzanie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy i zasady obowiązujące w ruchu drogowym), której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie również możliwość ubiegania się o wpis na listę psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań kierujących pojazdam:

  • wpis na listę biegłych sądowych z obszaru psychologii transportu.
  • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej wykonującej badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu zgodnie z przepisami

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PSYCHOTRAUMATOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Psychotraumatologia jest stosunkowo nową dziedziną psychologii, zajmującą się badaniem zjawisk i mechanizmów występujących po doświadczeniu sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu, pomocą osobom, które doświadczyły trudnych sytuacji i kryzysów oraz metodą pracy i rozumienia zjawisk psychicznych. Ze względu na fakt, że trauma jest stanem psychicznym wywołanym działaniami czynników zewnętrznych, zagrażających zdrowiu lub życiu, które prowadzą do głębokich zmian w funkcjonowaniu człowieka i jej rezultatem mogą być utrwalone trudności w powrocie do poprzedniego funkcjonowania, psychotraumatologia znajduje szerokie zastosowanie w pracy socjalnej, w instytucjach zajmujących się niesieniem szeroko rozumianej pomocy psychologicznej, w instytucjach zajmujących się terapią uzależnień, a także w pracy nauczyciela czy pedagoga szkolnego, a także opiniowaniu sądowym lub na potrzeby dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Kierunek opracowany we współpracy z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium oraz Stowarzyszeniem G-Recht w Heidenheim.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy opartej na praktycznych doświadczeniach, która umożliwi wykonywanie zawodu nowoczesnego księgowego, jak również przygotuje do prowadzenia własnego biura rachunkowego.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia prezentują praktyczne aspekty z zakresu rachunkowość zarządczej oraz controllingu, które stanowią niezbędną wiedzę nowoczesnego menedżera. Ukończenie studiów, to znakomita szansa na podniesienie kompetencji w zakresie metod pozyskiwania informacji i ich zastosowania w zarządzaniu współczesną firmą.

  Rachunkowość zarządcza to podstawowa koncepcja i metoda rozwiązywania problemów decyzyjnych efektywnej organizacji. W trakcie zajęć, słuchacze rozwiązują praktyczne przykłady biznesowe obejmujące zarówno zadania teoretyczne, jak i praktyczne. 

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • SAP S4/HANA - NOWOCZESNY SYSTEM ERP - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  SAP S/4 HANA to podstawa cyfrowa, która łączy przedsiębiorstwo z klientami, sieciami biznesowymi, Internetem Rzeczy, Big Data i nie tylko. Jeśli chcesz wykorzystać swoje atuty, naucz się kontrolować i zarządzać przedsiębiorstwem w czasie rzeczywistym dzięki SAP S/4HANA i wykorzystaj możliwości, jakie daje technologia IT na świetnie rozwijającym się rynku pracy w Polsce. Studia są nowością w naszym kraju.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • SOCIAL MEDIA I ZINTEGROWANY MARKETING INTERNETOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  • Dziś, dobry specjalista od mediów społecznościowych znajdzie zatrudnienie w agencjach interaktywnych i działach marketingu. Oczywiście pod warunkiem, że będzie miał wiedzę i będzie na bieżąco z trendami. 
  • Te studia tworzyłem z myślą o tych, którzy chcą uczyć się od najlepszych praktyków. Przygotowałem program tak, by zachować odpowiednie proporcje pomiędzy bazą wiadomości na temat marketingu i klienta, a nowościami związanymi z nowymi mediami i coraz to ciekawszymi narzędziami z arsenału social media guru. 

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • SPECJALISTA HR - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Preferencje pracodawców przy zatrudnianiu wskazują na potrzebę łączenia umiejętności w zakresach twardego i miękkiego HR. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, przygotowaliśmy program  pozwalający Ci na nabycie różnorodnej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. 

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • SPEDYTOR MIĘDZYNARODOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Globalizacja i informatyzacja naszego świata znacząco wpływa na funkcjonowanie działających na rynku przedsiębiorstw, kontakt z odległymi Państwami staje się coraz bardziej dostępny i prosty, a praktycznie nieograniczony przepływ ładunków staje się wielką szansą dla wielu przedsiębiorstw.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • TESTER OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Testowanie oprogramowania jest jedną ze specjalistycznych dziedzin współczesnej informatyki. W niedoskonałym świecie stanowi istotny element procesu zapewniania jakości i pomaga we właściwej ocenie zagrożeń w trakcie trwania projektu. Jest nieodzownym elementem wytwarzania, realizowanym przez specjalistów.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • TŁUMACZENIA EKONOMICZNO-PRAWNE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Patronat nad studiami objęło Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, które swoją działalność opiera przede wszystkim na pogłębianiu i szerzeniu wiedzy z zakresu sztuki przekładu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • USER EXPERIENCE - PROJEKTOWANIE APLIKACJI, PRODUKTÓW I USŁUG - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W produkcji oprogramowania, produktów oraz usług coraz większy nacisk kładzie się na ich przyjazny i użyteczny charakter, stąd rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy na osoby posiadające wiedzę i praktyczne umiejętności w projektowaniu, badaniu i analizowaniu User Experience. Przygotowaliśmy studia pozwalające zdobyć kwalifikacje w zakresie projektowania aplikacji i produktów cyfrowych z naciskiem na User Experience – dziedzinę łączącą świat IT ze światem psychologii, designu, marketingu i analizy biznesowej.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Program kierunku zawiera minimalne wymogi programowe ustalone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Zarządzanie Efektywnością Sprzedaży to opracowany na bazie realnych doświadczeń zestaw efektywnych sposobów diagnozy stanu obecnego oraz zbiór strategii, technik i bardzo skutecznych narzędzi, które po odpowiednim wprowadzeniu ZAWSZE przekładają się na zwiększenie wyników.

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Profesjonalne przygotowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie kształtowania struktury kapitału i odpowiedniego poziomu kapitału obrotowego netto, wyceny przedsiębiorstw, wykorzystania  inżynierii finansowej, oceny projektów inwestycyjnych, tworzenia planów finansowych, analizy sprawozdań finansowych przy uwzględnieniu możliwych dla przedsiębiorstwa strategii podatkowych oraz ryzyka.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PRODUKTEM W NOWYCH TECHNOLOGIACH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Nowe technologie wpływają na sposób konsumowania produktów i usług, czasami wręcz wzbudzają potrzeby, których wcześniej nie było. Preferencje klientów potrafią być bardzo zmienne,  w centrum pojawia się potrzeba użytkownika-klienta. Można za nią podążać,  wyprzedzać czy wywoływać. Koncentracja na się zrozumieniu użytkowników, pozwala wyznaczyć drogę rozwoju. Zarządzanie produktem digitalnym, to nie tylko dostrzeganie perspektywy użytkownika, to w dużej mierze ścisła współpraca z zespołem go tworzącym.

  Zarówno z perspektywy dostarczania i analizowania danymi jak i wytwarzania produktu technicznego. Rozumienie świata technologicznego, albo przynajmniej rozumienie jego języka i umiejętne posługiwanie się nim jest niezbędne do prawidłowego budowania produktu. Te wszystkie elementy powinni znaleźć odzwierciedlenie w budżecie zarówno po stronie kosztów jak i przychodów.

  Bez względu na to czy to jesteś/będziesz PO, czy UX designerem czy PMem, należy pamiętać też o tradycyjnych zadaniach takich jak: zarządzanie cyklem życia, układanie harmonogramu działań, planowaniem wdrożeń i utrzymaniem. Program studiów jest tworzony przez praktyków, którzy na co dzień rozwijają produkty i stykają się wyżej opisaną problematyką, dlatego poza rzetelną wiedzą będzie osadzony w realiach pracy. 

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają na celu przekazanie Ci klucza do efektywnego zarządzania realizowanymi projektami niezależnie od branży, w której pracujesz i roli, jaką w nich pełnisz. Program uwzględnia zarówno środowisko projektów inwestycyjnych, jak i informatycznych, organizacyjnych, marketingowych, a nawet naukowych.

  Stąd w programie spojrzenie okiem wymagań kompetencyjnych International Project Management Association (IPMA), metod zaczerpniętych z Project Management Body of Knowledge (PM BOK), PRINCE 2 oraz zwinnego podejścia AgilePM. Siłą programu jest duża ilość zajęć z obszaru miękkich (behawioralnych) umiejętności kierownika projektu. Wszystkie zajęcia prowadzą cenieni trenerzy i konsultanci z wieloletnim doświadczeniem w pracy w projektach i zarządzania dużymi zespołami. Zajęcia w większości opierają się na pracy warsztatowej (minimum teorii – maksimum praktyki).

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wykształcenie kadry menedżerskiej do efektywnego działania, tak by w sposób nowoczesny, twórczy i samodzielny potrafiła w warunkach gospodarki rynkowej zarządzać jednostkami opieki zdrowotnej.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry w obszarze skutecznego kierowania placówkami oświatowymi i umożliwienie zdobycia wiedzy kierowniczo-menedżerskiej oraz kwalifikacji i umiejętności w zakresie podejmowania decyzji w procesie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Z CERTYFIKATEM FRANKLIN UNIVERSITY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia zwracają uwagę na znaczenie Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla sukcesu menedżera i całego przedsiębiorstwa. Pozwolą słuchaczom na nabycie różnorodnej wiedzy i umiejętności na temat zarządzania pracownikami w firmie.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI. KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu zarządzania personelem, prawa pracy, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY SAP ERP - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów doskonale wykształconych do pracy z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych. System SAP, dzięki koordynacji procesów produkcyjnych, buduje przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw, a studia na tym kierunku pozwalają zdobyć praktyczne i coraz częściej doceniane na rynku pracy umiejętności.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (0)


PODYPLOMOWE