• ADMINISTRACJA - PRAWO, ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie kluczowych dla administracji publicznej obszarów: ogólnych problemów zarządzania i administracji oraz narzędzi zarządzania w administracji publicznej, a także ich praktycznego wykorzystania w organizacjach publicznych. Studia pozwalają poznać i zrozumieć fenomen administracji za punkt wyjścia przyjmując odmienność i specyfikę zarządzania.

  Dowiedz się więcej

 • ADMINISTRACJA CYFROWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych jest kształcenie osób zatrudnionych w administracji publicznej, a także wszystkich tych, którzy planują związać swoją karierę zawodową z sektorem publicznym. Osoba taka powinna posiadać wiedzę i kompetencje dotycząca działania organów administracji publicznej, systemów i sieci komputerowych, a także dostępnych usług stworzonych dla społeczeństwa jak np. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), oraz wykazywać się wiedzą dotyczącą funkcjonowania systemów elektronicznego zarzadzania dokumentacją, elektronicznej archiwizacji, a także podpisów elektronicznych.

  Dowiedz się więcej

 • ADMINISTRATOR SIECI I SYSTEMÓW IT. CISCO CERTIFIED NETWOR ENGINEER Z CERTYFIKATEM CCNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uzupełnianie i pogłębienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie działania i obsługi sieci komputerowych to konieczność w branży IT. Studia umożliwią Ci uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowiskach związanych z administracją infrastruktury teleinformatycznej o zróżnicowanej budowie, oferując jednocześnie możliwość certyfikacji Cisco.

  Dowiedz się więcej

 • AKADEMIA COACHINGU Z PROGRAMEM AKREDYTOWANYM PRZEZ IZBĘ COACHINGU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Osoby chcące osiągać wybitne rezultaty, np. w biznesie, sporcie, życiu osobistym coraz chętniej sięgają po usługi profesjonalnych coachów.  Istotą coachingu jest wzmacnianie samoświadomości, odpowiedzialności i wiary w siebie w drodze do osiągnięcia celu. Akademia Coachingu to rozwój w obszarze wiedzy, postawy i umiejętności coacha przygotowujący do samodzielnego prowadzenia sesji coachingowych.

  Dowiedz się więcej

 • AKADEMIA MENEDŻERA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Każdy menedżer musi posiadać profesjonalną wiedzę oraz umiejętności pozwalające na realizację funkcji kierowniczych na każdym szczeblu. Dzięki Akademii Menedżera  będziesz umiał skutecznie planować i organizować działania w firmie, kierować nimi i je kontrolować. Celem studiów jest rozwój kompetencji przywódczych oraz umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego w organizacji.

  Dowiedz się więcej

 • ANALITYK FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Analiza finansowa dostarcza informacji koniecznych do prawidłowej oceny sytuacji jednostki oraz podejmowania decyzji gospodarczych. Pozwala m.in. na monitorowanie realizacji założonych celów, ocenę wykorzystania posiadanych zasobów i usprawnienie działalności jednostki.

  Dowiedz się więcej

 • ANALITYKA BIZNESOWA W IT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia pozwalają nabyć kwalifikacje w zakresie analizy biznesowej w przedsięwzięciach informatycznych. Program opiera się na międzynarodowych standardach i dobrych praktykach i pokrywa zakres wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska analityków biznesowych IT.

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Z CERTYFIKATEM AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO BHP - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Każda firma istniejąca na rynku musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto każdy pracownik musi być w tym zakresie przeszkolony. Dlatego niezbędni są specjaliści, którzy zajmą się szkoleniem pracowników i nadzorowaniem przestrzegania zasad BHP w przedsiębiorstwach.

  Dowiedz się więcej

 • BRAND MANAGEMENT. ZARZĄDZANIE MARKĄ FIRMY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Nike, Adidas, Apple – te marki znają prawie wszyscy. Nawet jeśli dysponujesz znacznie mniejszym budżetem, twoja marka może również budzić emocje. Wszystko zależy od tego, czy nauczysz się wykorzystywać przy jej tworzeniu mechanizmy osadzone w psychologii konsumenta. I czy stworzysz spójną opowieść. Taką, w której odnajdą się wierni wyznawcy marki. Zwłaszcza, że marka tworzy się czy tego chcesz, czy nie. Dzięki tym studiom zdobędziesz wiedzę, kontrolę nad procesem tworzenia marki.

  Dowiedz się więcej

 • COACHING I TUTORING W EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Coaching i tutoring w edukacji to unikatowy na polskim rynku kierunek studiów podyplomowych, stanowiący odpowiedz rynku na coraz wyższe oczekiwania nauczycieli. Prowadzenie procesu tutoringowego lub coachingowego to jedne z najnowocześniejszych narzędzi  do wykorzystania w pracy z uczniem. Ich znaczenie dla dzieci i młodzieży  jest nieocenione,ponieważ uruchamia uczniom  motywację do działania, podnosi samoocenę i daje poczucie sprawstwa.

  Dowiedz się więcej

 • DORADCA BANKOWY Z EUROPEJSKIM CERTYFIKATEM BANKOWCA EFCB 3E - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  • Studia przygotowują do egzaminu zakończonego uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy pracownika bankowego, w szczególności w zakresie zakładania i prowadzenia rachunków bankowych, ale też doradztwa kredytowego czy inwestycyjnego.
  • EFCB 3E jest kwalifikacją cenioną w europejskim sektorze usług finansowych – szczególnie w bankowości – to inicjatywa organizacji zrzeszającej bankowe instytuty szkoleniowe w Europie – European Banking & Financial Services Training Association (EBTN), wzorowana na tzw. standardzie jakościowym Triple E Standard. Posiadanie certyfikatu, uznawanego nie tylko w Polsce, lecz także w całej Unii Europejskiej, pozwala uatrakcyjnić pozycję zawodową i jest dobrym punktem w CV.

  Dowiedz się więcej

 • DORADZTWO ZAWODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania usług w zakresie doradztwa zawodowego i polityki personalnej w takich placówkach, jak organizacje i instytucje rynku pracy i biznesu czy placówki służb mundurowych. Jako słuchacz kierunku zbudujesz swój warsztat coacha i nauczysz się wspierać ludzi w poszukiwaniu lub zmianie pracy.

  Dowiedz się więcej

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ACCA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  • ACCA (the Association of CharteredCertifiedAccountants) jest szanowaną i rozpoznawaną oraz prestiżową, największą i najszybciej rozwijającą się organizacją na świecie, oferującą możliwości rozwoju zawodowego w zakresie finansów, rachunkowości i zarządzania. Posiada ponad 180 000 członków w ponad 180 krajach świata. 
  • Wychodząc naprzeciw wyzwaniom edukacyjnym oraz potrzebom rynku pracy Wyższa Szkoła Bankowa  ustawicznie poszerza i dostosowuje  swoją ofertę dydaktyczną do potrzeb rynku i zainteresowania studentów. Ukończenie studiów podyplomowych Rachunkowość finansowa  – ACCA umożliwia studentom połączenie dyplomu z kwalifikacją ACCA, która jest jedną z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, rozpoznawalną w branży finansowej na całym świecie.Kwalifikacja ACCA cieszy się uznaniem wśród pracodawców na całym świecie. 

  Dowiedz się więcej

 • GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIALNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Grafika komputerowa i audiowizualne materiały występują dziś niemal wszędzie. Ich zastosowanie zwraca naszą uwagę m.in.: w katalogach, na plakatach, w Internecie, w tym social media, a także na ekranach w komunikacji i infrastrukturze miejskiej, czy na wydarzeniach (konferencje, koncerty) w formie prezentacji animowanych. Studia na tym kierunku pozwolą rozwinąć się pracownikom firm, które wykorzystują w swoich planach biznesowych social media, produkty oparte na projektach graficznych, a osobom spoza branży pomogą w realizacji celów marketingowych własnych działalności.

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA ŚLEDCZA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W trakcie studiów Informatyka śledcza studenci uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające, między innymi, identyfikować, pozyskiwać, oceniać, wyodrębniać i prawidłowo zabezpieczać materiał dowodowy. Przedstawione zostaną praktyki branżowe, regulacje prawne i organizacyjne oraz rozwiązania stosowane do badań nośników informacji i systemów teleinformatycznych (w tym komputerów i urządzeń mobilnych). Słuchacze poznają metody działania i warsztat pracy informatyka śledczego, w tym stosowane narzędzia i rozwiązania oraz elementy analizy kryminalistycznej. Omówione zostaną mechanizmy służące kontroli i analizie logów oraz rejestrów informacji w systemach IT a także zasady prowadzenia audytów opartych o normy bezpieczeństwa i przepisy dotyczące zarządzania i ochrony informacji. W ramach zajęć praktycznych studenci samodzielnie przeprowadzą badania laboratoryjne przykładowego materiału dowodowego oparte o dostępne narzędzia, metodykę oraz samodzielnie opracowane rozwiązania. Zaprezentowane zostaną także metody badania urządzeń uszkodzonych oraz, wymagających szczególnego podejścia, urządzeń nietypowych. 

  Dowiedz się więcej

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia powstały w oparciu o aktualne przepisy prawa oraz prognozowane potrzeby rynku pracy. Ich celem jest kształcenie osób wykonujących funkcję inspektora ochrony danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i prywatności, w tym inspektorów ochrony danych osobowych.

  Dowiedz się więcej

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów  z integracji sensorycznej  jest zapoznanie Cię z zagadnieniami z zakresu psychologii rozwoju dziecka, psychologii klinicznej i teorią integracji sensorycznej. Studia przygotują Cię do rozpoznania zaburzenia, określenia diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka.

  Dowiedz się więcej

 • INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Inteligentny transport ułatwia rozwiązywanie powszechnych i dotkliwych problemów komunikacyjnych, z jakimi codziennie borykają się mieszkańcy metropolii (korków na drogach, trudności w znalezieniu miejsca do zaparkowania, braku informacji o czasie przyjazdu autobusu czy pociągu). Samorządom miejskim z pomocą przychodzą inteligentne systemy transportowe (ITS), które wykorzystują technologie informatyczne i komunikacyjne do poprawy zarządzania ruchem drogowym. Szacuje się, że do 2020 r. 70 proc. światowej populacji będzie mieszkać w metropoliach i miastach, więc „miejski metabolizm” musi się poprawić, a infrastruktura powinna stać się inteligentniejsza. Studia  stanowią odpowiedź na płynące z rynku TSL sygnały o zwiększającym się zapotrzebowaniu na specjalistów w zakresie sterowania i zarządzania ruchem w systemach transportowych. Program studiów został opracowany ze szczególną uwagą zwróconą na umiejętności i wiedzę potrzebną w praktyce.

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA DANYCH W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW. DATA SCIENCE FOR SUPPLY CHAIN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  • Celem studiów jest przygotowanie Cię do analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych. Studia odpowiadają na ogromne zapotrzebowanie na specjalistów, którzy mają wiedzę praktyczną z obszaru przetwarzania danych w dziedzinie logistyki i magazynowania. 
  • Studia dostarczają wiedzę o narzędziach wykorzystywanych przy inżynierii danych. Skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby pracować w obszarze logistyki, działach IT firm usługowo-produkcyjnych, ale też być specjalistami w systemach informatycznych wspomagających działalność przedsiębiorstwa (ERP), konsultantami oraz trenerami z oprogramowania SAP/ERP.

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA DANYCH. BIG DATA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie Cię do analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych. Studia odpowiadają na ogromne zapotrzebowanie na specjalistów, którzy mają wiedzę praktyczną z obszaru przetwarzania danych na rynku trójmiejskim. Studia dostarczają wiedzę o narzędziach wykorzystywanych przy inżynierii danych. Skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby pracować w obszarze Big Data: finansach i bankowości, mediach społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn, Twitter, Google), w sprzedaży (np. Amazon), firmach tworzących aplikacje na smartfony i tablety.

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia zapoznają z wiedzą ekonomiczną umożliwiającą użycie języka angielskiego biznesowego w oparciu o przyswojone zagadnienia ekonomiczne. Pozwalają nabyć umiejętności swobodnego użycia specjalistycznego języka angielskiego w międzynarodowym środowisku zawodowym.

  Dowiedz się więcej

 • KOSMETOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Branża kosmetyczna jest sektorem dynamicznie rozwijającym się. Z roku na rok obserwujemy stały wzrost zainteresowania tą gałęzią nauki oraz zapotrzebowaniem na usługi z nią związane. Studia w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku kosmetologia charakteryzują się wysokim poziomem i kompleksowym ujęciem. Są przede wszystkim ukierunkowane na praktykę oraz przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu pielęgnowania urody, przeciwdziałania starzenia się skóry oraz profilaktyki zdrowia. Absolwenci kierunku kosmetologia będą pożądanymi pracownikami w salonach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej i firmach kosmetycznych.

  Dowiedz się więcej

 • LEAN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Lean Management  jest obecnie jedną z najpopularniejszych metod doskonalenia operacyjnego stosowaną coraz częściej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i logistycznych, a również odnoszącą pierwsze sukcesy w służbie zdrowia czy administracji  publicznej. Forma studiów oparta na praktycznych warsztatach i autorskich grach symulacyjnych zapewni Ci szybkie i efektywne pozyskanie wiedzy i rozwinięcie umiejętności  stosowania  z powodzeniem w  praktyce narzędzi  efektywnego zarządzania firmami poprzez budowę kultury ciągłego doskonalenia.

  Dowiedz się więcej

 • MARKETING INTERNETOWY I E - COMMERCE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Ponad 68% konsumentów w Unii Europejskiej rozpoczyna swoje zakupy od wyszukiwarki. To liczba, która wzrosła czterokrotnie w ciągu ostatnich 3 lat. Nie ma chyba branży, która nie próbowałaby zaistnieć w internecie, wykorzystując do tego lepiej lub gorzej dostępne narzędzia. Media społecznościowe, SEO, SEM, Marketing Automation, Big Data – wszystko to sprawia, że można sprzedawać i promować lepiej. Problem polega jednak na tym, że same narzędzia nie wystarczą. Potrzebne są też praktyka, doświadczenie i wiedza ekspertów, którzy pomogą lepiej wykorzystać szanse, jakie daje internet w promocji i sprzedaży produktów, usług czy idei. Ten kierunek powstał po to, by nie tylko dowiedzieć się JAKIE są narzędzia, ale przede wszystkim – od praktyków – dowiedzieć się, JAK je wykorzystywać i JAK mądrze wybierać.

  Dowiedz się więcej

 • MENEDŻER HR W FIRMIE MIĘDZYNARODOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia pozwolą uczestnikom na zdobycie niezbędnych kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia w międzynarodowej organizacji i międzykulturowym środowisku na stanowisku Menedżera lub Lidera w obszarze HR. Absolwenci będą gotowi do pracy w dziale zarządzania zasobami ludzkimi, do wspierania strategicznych decyzji organizacyjnych i osiągania celów firmy. Kurs ten jest przygotowany tak, by wyposażyć Menedżerów HR oraz HR Business Partnerów w narzędzia do budowania środowiska wspierającego wirtualne zespoły i globalne organizacje. 

  Dowiedz się więcej

 • MENEDŻER LOGISTYKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Menadżer logistyki to kierunek nastawiony na dynamiczną i zorganizowana pracę w zespołach międzynarodowych podejmujących trudne decyzje. Czy chcesz przewieść żyrafę – organizujesz transport. Czesz zamówić 3 mil garniturów – organizujesz dostawę. Masz 30 pracowników – planujesz im pracę. Nauczymy od podstaw jak usprawnić pracę i jak podejmować decyzje w oparciu o wiedzę.

  Dowiedz się więcej

 • MENEDŻER PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Menedżer produktów kosmetycznych pełni niezastąpioną funkcję w komunikacji międzydziałem badań i rozwoju, sprzedaży a klientem oraz działem produkcji. Z tego też względu dobrze wykwalifikowany manager powinien wykazać się wiedzą nie tylko z zarządzania produktem i kreowania marki, ale także z zakresukosmetologii oraz chemii i technologii kosmetyków.

  Dowiedz się więcej

 • NOWOCZESNE METODY FIZJOTERAPII - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Fizjoterapia jest prężnie rozwijającą się nauką, która w swej rozciągłości nie ogranicza się wyłącznie do rehabilitacji, ale jest nieodłącznym elementem od profilaktyki prozdrowotnej po opiekę paliatywną. Coraz więcej wymaga się zatem od terapeutów, którzy władać powinni nie tylko wiedzą i umiejętnościami w zakresie ulgi w bólu, ale również diagnostyki i terapii pod kątem funkcjonalnym, ergonomii pracy i coraz częściej pojawiającego się aspektu psychosomatycznego, który może zaburzyć obraz realnie występujących symptomów chorobowych. Nowoczesne tendencje zdają się odchodzić od biomedycznego modelu zdrowia i stawiają w opozycji popularny model holistyczny, który zakłada wzajemne powiązanie ciała i umysłu. Nieodłącznym elementem dorobku nauk medycznych i nauk o zdrowiu obok metod fizykalnych wykorzystujących osiągnięcia technologiczne inżynierii medycznej staje się psychosomatyka.

  Dowiedz się więcej

 • NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I PROJEKTAMI DEWELOPERSKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia  przygotują uczestników do pełnienia funkcji zarządcy nieruchomości, osoby gospodarującej nieruchomością, w optymalny sposób realizując cele właściciela nieruchomości oraz skutecznego zarządzania projektem deweloperskim.

  Celem studiów jest:

  • zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, bieżące administrowanie nieruchomością,  utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,  uzasadnionego inwestowania w nieruchomość, 
  • zdobycie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu przygotowania i realizacji projektów deweloperskich. Pozwoli to na poznanie złożonego procesu planowania i przygotowania projektu, przy uwzględnieniu ryzyk związanych z jego realizacją, wymiaru czasowego oraz aspektów formalno-prawnych. 

  Dowiedz się więcej

 • OBSŁUGA KLIENTA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  • Rynek zmienia się szybciej niż nasze podejście do niego. Firmy potrzebują innowacji nie tylko w technologii, ale także w  roli  działu Obsługi Klienta w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy. 
  • Efektywna sprzedaż oznacza ciągłe wykorzystywanie spostrzeżeń i opinii klientów do tworzenia produktów i usług, które będą zaspokajać ich potrzeby.  
  • Zwiększ swoje umiejętności słuchania klientów i budowania z nimi długofalowych relacji korzystając z oferty studiów podyplomowych  z Obsługi Klienta.
  • Zdobądź umiejętności w zakresie  zarządzania złożonymi relacjami z klientem, poprawiania sprawności działania Działu Obsługi Klienta oraz zwiększania  jego wydajności.
  • Dowiedz się, jak wykorzystywać w dotarciu do klienta zmiany związane z  pojawieniem się nowych, cyfrowych technologii i tworzyć nowe modele biznesowe .
  • Zapraszani na zajęcia praktycy jako goście  specjalni / specjaliści z firm produkcyjnych  i usługowych z Pomorza podziela się swoim doświadczeniem z działań handlowych na rynkach zagranicznych (  Unia Europejska, Ameryka, Chiny ).
  • Dzięki  prezentacji najnowszych koncepcji, dynamicznym warsztatom i trenowanym  narzędziom komunikacyjnym  zachęcamy do  kształtowania swoich działań w kierunku wyższej efektywności osobistej.
  • Zainspiruj się prezentowanymi przez nas  przykładami by osiągać rezultaty biznesowe.

  Dowiedz się więcej

 • OPIEKA SENIORALNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie do pracy z osobami starszymi zarówno w kraju, jak i na rynku zagranicznym. W związku z coraz większymi wymogami rynku dotyczącymi oczekiwań osób starszych, opiekun, dzięki studium, staje się jednocześnie animatorem życia społeczno-kulturowego człowieka starszego. 

  Dowiedz się więcej

 • PEŁNOMOCNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA I CYBERPRZESTRZENI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych jest kształcenie osób wykonujących lub przewidzianych do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w instytucji. Osoba taka powinna posiadać wiedzę dotycząca działania systemów i sieci komputerowych, a także prawnego umocowania funkcjonowania organizacji na podstawie norm prawa krajowego i europejskiego w szczególności Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, oraz wykazywać się wiedzą dotyczącą metod prowadzenia nadzoru i audytów, a także powinna potrafić przekazać wiedzę dotycząca cyberbezpieczeństwa dla użytkowników systemów IT.  Ponadto celem studiów oprócz przekazania wiedzy i umiejętności pozwalających pełnić funkcję pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni jest przygotowanie uczestników do realizacji zadań związanych z ochroną danych osobowych (pełnienie funkcji inspektora ochrony danych) oraz informacji niejawnych (pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych).

  Dowiedz się więcej

 • PROGRAMISTA APLIKACJI INTERNETOWYCH. JUNIOR WEB DEVELOPER Z CERTYFIKATEM PROGRAMMING IN HTML5 WITH JAVA SCRIPT AND CSSE3 - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Branża IT w Trójmieście, zaraz po Warszawie, odnotowuje w naszym kraju najszybsze tempo wzrostu. W regionie warszawskim w pierwszym półroczu 2018 r. w stosunku do roku ubiegłego przybyło 18% ofert pracy. Województwo pomorskie uplasowało się natomiast na 2. miejscu, ze wzrostem 14%. Na tak dobrą koniunkturę Trójmiasta wpływa m.in. obecność dużych ośrodków akademickich, prywatnych uczelni, a także mnogość firm z branży IT otwierających tu swoją działalność.

  Dowiedz się więcej

 • PROGRAMISTA APLIKACJI INTERNETOWYCH. SENIOR WEB DEVELOPER Z CERTYFIKATEM ZEND CERTIFIED PHP ENGINEER I DEVELOPING ASP.NET MVC WEB APPLICATIONS - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia poświęcone są nauce programowania nowoczesnych dynamicznych serwisów internetowych oraz złożonych rozproszonych systemów informatycznych działających w środowisku Internet, wykorzystujących w warstwie prezentacji przeglądarkę internetową. Studia te są przeznaczone nie tylko dla informatyków, ale dla wszystkich osób, które chciałyby zostać programistami aplikacji webowych i mają doświadczenie w zakresie tworzenia statycznych stron internetowych.

  Dowiedz się więcej

 • PROGRAMISTA APLIKACJI MOBILNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Technologie mobilne w coraz większym stopniu stają się elementem naszego codziennego życia. Z roku na rok rośnie moc obliczeniowa urządzeń mobilnych, zwiększa się przepustowość przesyłu danych, a użytkownicy otrzymują dostęp do informacji zawsze i wszędzie, niezależnie od miejsca i czasu. Tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne to silny trend branży technologicznej i rosnąca nisza na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

 • PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA WNĘTRZ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia prezentują wiedzę na temat aranżacji wnętrz w pigułce i są znakomity punktem wyjścia dla każdego, kto po studiach innych kierunków czuje potrzebę pracy twórczej i chce sprawdzić, czy nadaje się na dekoratora, aranżera, stylistę.

  Dowiedz się więcej

 • PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Jednym z najbardziej widocznych zjawisk dokonujących się wśród dzieci młodzieży w ostatnich latach jest eskalacja zachowań nasyconych agresją. Z uwagi na wymiar i natężenie tego zjawiska stworzono program, którego celem ma być zminimalizowanie przyczyn agresji i przeciwdziałanie przemocy, a także wskazanie właściwych wyborów i umiejętności rozładowania napięcia w alternatywny sposób. Szkoła jako placówka edukacyjno-wychowawcza w dużej mierze odpowiada za kształtowanie właściwych postaw społecznych swych uczniów, musi więc wskazać im właściwą drogę w życiu, naświetlić pozytywne postawy społeczne i moralne, dzięki którym będą prawidłowo funkcjonowali w społeczeństwie. Aby program ten przyniósł zamierzone efekty musi być wspierany ścisłą współpracą ze środowiskiem rodzinnym, w którym dzieci i młodzież wzrasta. Założenia teoretyczne programu wynikają z podstawowych prawidłowości i zasad psychologii ogólnej, rozwojowej i społecznej.

  Dowiedz się więcej

 • PRZYWÓDZTWO W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  • Celem studiów jest praktyczna praca nad warsztatem i samoświadomością obecnych i przyszłych liderów w organizacjach, aby mogli być bardziej skuteczni w zmieniającym się otoczeniu rynkowym oraz potrafili umiejętnie zarządzać organizacjami.
  • Rozwój nowych technologii, globalizacja, masowe wykorzystywanie mediów społecznościowych oraz nieustanne transformacje przedsiębiorstw powodują konieczność poszukiwania nowych umiejętności i narzędzi zarządzania. Program studiów jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie - zakłada poznanie praktycznych, skutecznych i nowoczesnych technik oraz narzędzi angażowania zespołów oraz osiągania celów biznesowych.

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę psychologiczną z wiedzą dotyczącą żywienia i zdrowia. Dzięki połączeniu dwóch dziedzin – psychologii i dietetyki – możemy skuteczniej pomóc ludziom w zmianie stylu życia, który służy poprawie zdrowia, samopoczucia i wyglądu. Również leczenie zaburzeń odżywiana, takich jak anoreksja, bulimia, ortoreksja, niedowaga, nadwaga i otyłość, opiera się na ścisłej współpracy psychologów z dietetykami.

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA BIZNESU Z CERTYFIKATEM FRANKLIN UNIVERSITY - S REKRUTACJA

  Na tych studiach zdobędziesz wiedzę z psychologii biznesu, zrozumiesz rozmaite mechanizmy ludzkich zachowań, poznasz psychologiczne aspekty zarządzania oraz inwestowania. Wytrenujesz m.in. skuteczne taktyki negocjacyjne i mediacyjne, zidentyfikujesz typowe zachowania konsumenckie oraz tajniki psychologii reklamy.

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA NOWYCH TECHNOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Nowoczesne technologie zmieniają człowieka i jego środowisko. Umożliwiają lepsze zrozumienie procesów zachodzących w jednostce, a także przyczyniają się do podwyższenia jakości jej życia. Psychologia musi dotrzymywać kroku postępowi cywilizacyjnemu, aby mogła się rozwijać jako nauka, w której centrum zainteresowania jest człowiek. Psychologia nowych technologii to interdyscyplinarny kierunek łączący nauki społeczne, przyrodnicze i ścisłe, skoncentrowany na wyjaśnianiu relacji człowieka z technologią ujętych w perspektywie psychologicznej.

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Aby być dobrym sprzedawcą w jakiejkolwiek branży, konieczne jest nabycie podstawowej umiejętności dokładnego rozpoznawania potrzeb i pragnień klientów, wykształcenie odpowiedniej postawy i umiejętności efektywnego wyznaczania i realizacji celów. Najlepiej prosperującymi organizacjami na świecie są te, które potrafią najlepiej sprzedawać. Najlepsze firmy to te, które mają najlepszych handlowców. Najlepsi handlowcy to ci, którzy znają doskonale psychologię sprzedaży.

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA ZDROWIA I REHABILITACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Przedmiotem badań psychologii zdrowia jest wpływ czynników psychicznych na powstawanie i przebieg chorób. Istotne jest także oddziaływanie stanu chorobowego na stan psychiczny chorego oraz jego otoczenie. Psychologia zdrowia znajduje swoje zastosowane na wielu płaszczyznach ‒ od profilaktyki prozdrowotnej, przed leczenie, rehabilitację, po opiekę paliatywną. Diagnostyka poszerzona o psychosomatyczne i somatopsychiczne podłoże chorób i dysfunkcji umożliwia bardziej wnikliwe spojrzenie na problem pacjenta oraz wdrożenie skutecznych działań terapeutycznych i profilaktycznych.

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOTRAUMATOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Psychotraumatologia jest stosunkowo nową dziedziną psychologii, zajmującą się badaniem zjawisk i mechanizmów występujących po doświadczeniu sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu, pomocą osobom, które doświadczyły trudnych sytuacji i kryzysów oraz metodą pracy i rozumienia zjawisk psychicznych. Ze względu na fakt, że trauma jest stanem psychicznym wywołanym działaniami czynników zewnętrznych, zagrażających zdrowiu lub życiu, które prowadzą do głębokich zmian w funkcjonowaniu człowieka i jej rezultatem mogą być utrwalone trudności w powrocie do poprzedniego funkcjonowania, psychotraumatologia znajduje szerokie zastosowanie w pracy socjalnej, w instytucjach zajmujących się niesieniem szeroko rozumianej pomocy psychologicznej, w instytucjach zajmujących się terapią uzależnień, a także w pracy nauczyciela czy pedagoga szkolnego, a także opiniowaniu sądowym lub na potrzeby dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Kierunek opracowany we współpracy z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium oraz Stowarzyszeniem G-Recht w Heidenheim.

  Dowiedz się więcej

 • RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy opartej na praktycznych doświadczeniach, która umożliwi wykonywanie zawodu nowoczesnego księgowego, jak również przygotuje do prowadzenia własnego biura rachunkowego.

  Dowiedz się więcej

 • SIECI KOMPUTEROWE I INTERNET RZECZY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  • Dynamiczny wzrost liczby wbudowanych i połączonych inteligentnych urządzeń, systemów i technologii stwarza możliwość połączenia każdej "rzeczy" z Internetem. Łączność i gromadzone w ten sposób daneprowadzą do poprawy efektywność jak i tworzenia rozwiązań, o których wcześniej rozpisywano się jedynie w opowieściach science fiction.Zmiany te dotykają i zmieniają każdą branżę na całym świecie.
  • Studia podyplomowe z zakresu Internetu Rzeczysą próbą odpowiedzi na powyższe zmiany i umieszczenia uczestników na czele cyfrowej rewolucji, w której będą w stanie zaprojektować system rozwiązujący ich problemy lub wprowadzić najnowsze rozwiązaniaInternetu Rzeczydo swojej firmy i obszaru wiedzy eksperckiej. Specjaliści z dowolnej dziedziny, którzy chcą wykorzystać wiedzę biznesową i / lub techniczną związaną z Internetem Rzeczy w miejscu pracy, dowiedzą się dokładnie, czym jest IoT, jak to działa i jak wykorzystać jego moc aby usprawnić działalność firmy.
  • Program studiów podyplomowych skupia się natematyceInternetu Rzeczy, prezentuje podstawowe zasady działania i architekturę sieci, prezentuje urządzeniaIoT, daje podstawy programowania, Big Data i bezpieczeństwa. Uczestnicy będą w stanie zamienić ideęw realny, wykonalny produkt IoT,tworzyć własne pomysły IoT oraz zaprojektować i / lub wesprzeć ich rozwój.

  Dowiedz się więcej

 • SOCIAL MEDIA I ZINTEGROWANY MARKETING INTERNETOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  • Dziś, dobry specjalista od mediów społecznościowych znajdzie zatrudnienie w agencjach interaktywnych i działach marketingu. Oczywiście pod warunkiem, że będzie miał wiedzę i będzie na bieżąco z trendami. 
  • Te studia tworzyłem z myślą o tych, którzy chcą uczyć się od najlepszych praktyków. Przygotowałem program tak, by zachować odpowiednie proporcje pomiędzy bazą wiadomości na temat marketingu i klienta, a nowościami związanymi z nowymi mediami i coraz to ciekawszymi narzędziami z arsenału social media guru. 

  Dowiedz się więcej

 • SPECJALISTA DS.SPRZEDAŻY B2B I B2C - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie albsolwenta do pracy na stanowisku „Specjalista ds. sprzedaży B2B i B2C” w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych, bankach, firmach leasingowych i ubezpieczeniowych.

  Dowiedz się więcej

 • SPECJALISTA HR - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Preferencje pracodawców przy zatrudnianiu wskazują na potrzebę łączenia umiejętności w zakresach twardego i miękkiego HR. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, przygotowaliśmy program  pozwalający Ci na nabycie różnorodnej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. 

  Dowiedz się więcej

 • TERAPEUTA SPA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest kształcenie osób wykonujących funkcję terapeuty SPA w zakresie profesjonalnej obsługi klienta ‒ od pierwszego kontaktu, poprzez wykonywaną usługę, po finalizację w formie działań marketingowych i sprzedaży. Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry w obszarze atrakcyjnych usług wykonywanych w sposób profesjonalny, które determinują sukces w branży SPA.

  Dowiedz się więcej

 • TESTER OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Testowanie oprogramowania jest jedną ze specjalistycznych dziedzin współczesnej informatyki. W niedoskonałym świecie stanowi istotny element procesu zapewniania jakości i pomaga we właściwej ocenie zagrożeń w trakcie trwania projektu. Jest nieodzownym elementem wytwarzania, realizowanym przez specjalistów.

  Dowiedz się więcej

 • TŁUMACZENIA EKONOMICZNO-PRAWNE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Patronat nad studiami objęło Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, które swoją działalność opiera przede wszystkim na pogłębianiu i szerzeniu wiedzy z zakresu sztuki przekładu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych.

  Dowiedz się więcej

 • TRANSPORT I SPEDYCJA Z CERTYFIKATEM SAP I ELSE. PRZYGOTOWANIE DO CERTYFIKACJI CPC - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie Cię od strony praktycznej i merytorycznej do pracy w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych, a także do pracy związanej z szeroko pojętą logistyką. Przygotujemy Cię do zdobycia certyfikatu CPC – przewoźnika drogowego.

  Dowiedz się więcej

 • TRENER BIZNESU I FACYLITATOR GRUP - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest kształcenie trenerów biznesu z wykorzystaniem najaktualniejszych narzędzi i profesjonalnych standardów w branży szkoleniowej, ze szczególnym naciskiem na facylitowanie warsztatów szkoleniowych.

  Dowiedz się więcej

 • USER EXPERIENCE - PROJEKTOWANIE APLIKACJI, PRODUKTÓW I USŁUG - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W produkcji oprogramowania, produktów oraz usług coraz większy nacisk kładzie się na ich przyjazny i użyteczny charakter, stąd rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy na osoby posiadające wiedzę i praktyczne umiejętności w projektowaniu, badaniu i analizowaniu User Experience. Przygotowaliśmy studia pozwalające zdobyć kwalifikacje w zakresie projektowania aplikacji i produktów cyfrowych z naciskiem na User Experience – dziedzinę łączącą świat IT ze światem psychologii, designu, marketingu i analizy biznesowej.

  Dowiedz się więcej

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Program kierunku zawiera minimalne wymogi programowe ustalone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  •  Studia mają na celu przybliżenie, usystematyzowanie oraz uzupełnienie jego słuchaczom wiedzy w zakresie systemu zamówień publicznych w Polsce jak i w EU w tym. przede wszystkim przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak również właściwego złożenia oferty, czy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ze szczególnym naciskiem na zasady, formy, i podstawy jego funkcjonowania, z uwzględnieniem pełnej elektronizacji zamówień publicznych jaka będzie miała miejsce od 18 października 2018 r.
  • Mają na celu również rozwianie szeregu wątpliwości i udzielnie odpowiedzi na pytania w zakresie właściwego przygotowania, przeprowadzenia, czy udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. W czasie Studiów poruszane będą najistotniejszej czynności jakie powinny podjąć osoby biorące udział w przygotowani i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia, a także czynności jakie powinny podjąć osoby przygotowujące oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub przystępujące do negocjacji z ramienia potencjalnych Wykonawców - w celu uniknięcia uchybień proceduralnych i prawnych. Studia będą miało również walor warsztatu albowiem słuchacze będą brać udział w praktycznych doświadczeniach ponieważ zamówienia publiczne to przede wszystkim wiedza i doświadczenie.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przygotowują do pracy w charakterze menadżera kultury i organizatora imprez kulturalnych. Kształcą umiejętności organizowania i zarządzania instytucjami kultury, pozyskiwania funduszy dodatkowych, konstruowania budżetów, zarządzania projektami, pozyskiwania sponsorów, współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, działań marketingowych, budowania pozytywnego wizerunku instytucji, promocji i reklamy.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE DLA ZAAWANSOWANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Nowa rzeczywistość wymaga nowego spojrzenia na marketing. Ten kierunek to minimum teorii i maksimum praktyki z zakresu marketingu pojmowanego jako całościowa filozofia, a nie dodatek do polityki firmy. Każdy blok to wiedza przekazywana przez praktyków specjalistów, którzy znają się na wiodących trendach i obszarach marektingu i brandingu. 

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AGILE. PROFESJONALNY SCRUM MASTER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają na celu przygotowanie Cię do pełnienia funkcji scrum mastera, trenera agile oraz do bycia osobą odpowiedzialną za wdrażanie podejść zwinnych w organizacjach realizujących projekty IT oraz w firmach przygotowujących się do realizacji tzw. zwinnych transformacji.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Z CERTYFIKATEM IPMA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają na celu przekazanie Ci klucza do efektywnego zarządzania realizowanymi projektami. Stowarzyszenie IPMA Polska potwierdza zgodność programu studiów z wymaganiami międzynarodowej certyfikacji IPMA® na poziomie D, tak więc kończąc studia, będziesz przygotowany do egzaminu certyfikacyjnego, stanowiącego niezależne, uznawane na świecie potwierdzenie kompetencji project managera.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI LOGISTYCZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Efektywna logistyka stanowi obecnie klucz do sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie, jego otoczeniu i logistycznych łańcuchach dostaw należy do najdynamiczniej zmieniających się obszarów działalności gospodarczej. Zatem od specjalistów działających w logistyce i korzystających z usług outsourcingu logistycznego wymaga się ciągłego pogłębiania wiedzy.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE W BRANŻY BPO/SSC - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Rozwój nowych technologii, globalizacja, masowe wykorzystywanie mediów społecznościowych oraz nieustanne transformacje przedsiębiorstw powodują konieczność poszukiwania nowych umiejętności i narzędzi zarządzania procesowego. Program studiów jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie - zakłada poznanie praktycznych, skutecznych i nowoczesnych technik zarządzania procesami wewnątrz organizacji.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wykształcenie kadry menedżerskiej do efektywnego działania, tak by w sposób nowoczesny, twórczy i samodzielny potrafiła w warunkach gospodarki rynkowej zarządzać jednostkami opieki zdrowotnej.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry w obszarze skutecznego kierowania placówkami oświatowymi i umożliwienie zdobycia wiedzy kierowniczo-menedżerskiej oraz kwalifikacji i umiejętności w zakresie podejmowania decyzji w procesie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I HOTELARSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Unikalne, specjalistyczne studia przygotowujące do pełnienia funkcji menedżera. Innowacyjny program zawiera treści, które wpływają na rozwój umiejętności i kompetencji umożliwiających skuteczne zarządzanie w branży hotelarskiej i turystycznej. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i praktycznych warsztatów przez najlepszych praktyków w swoich dziedzinach, pracujących w międzynarodowych sieciach hotelowych i organizacjach turystycznych wpływających na rozwój regionu. Studia mają na celu opracowanie profesjonalnego podejścia do tych dwóch powiązanych ze sobą sektorów biznesowych.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Z CERTYFIKATEM FRANKLIN UNIVERSITY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia zwracają uwagę na znaczenie Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla sukcesu menedżera i całego przedsiębiorstwa. Pozwolą słuchaczom na nabycie różnorodnej wiedzy i umiejętności na temat zarządzania pracownikami w firmie.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI. KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu zarządzania personelem, prawa pracy, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.

  Dowiedz się więcej

 • ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY SAP ERP - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów doskonale wykształconych do pracy z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych. System SAP, dzięki koordynacji procesów produkcyjnych, buduje przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw, a studia na tym kierunku pozwalają zdobyć praktyczne i coraz częściej doceniane na rynku pracy umiejętności.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


PODYPLOMOWE