ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław 

Tel.: 71 356 16 36

E-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl

Infolinia rekrutacyjna 71 758 22 30

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław 

Tel.: 71 356 16 36

E-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl

Infolinia rekrutacyjna 71 758 22 30

 • ADMINISTRACJA - ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych na kierunku administracja – zarządzanie i organizacja jest pogłębienie wiedzy prawniczej, sprawności organizacyjnej i doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników administracji publicznej. Zdobędziesz też umiejętności interpretowania i stosowania przepisów prawnych w pracy zawodowej. Ukończenie studiów ma być pomocne w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych aspektach działalności administracji.

  Wyświetl więcejZwiń

 • ADMINISTROWANIE JEDNOSTKAMI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jednym z głównych celów studiów, oprócz poszerzania wiedzy prawniczej, jest doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników administracji sądowej. Pokażemy Ci, jak rozwijać umiejętności związane z efektywnym zarządzaniem zasobami ludzkimi i radzeniem sobie w sytuacjach kryzysowych.

  Studia z zakresu Administrowania Jednostkami Wymiaru Sprawiedliwości stanowią znaczący wkład, który można z powodzeniem wykorzystać w osobistym rozwoju kariery w całej administracji państwowej. Ukończenie naszych studiów zapewni Ci pełną wiedzę na temat zarządzania instytucjami publicznymi, finansów publicznych, prowadzenia inwestycji oraz zarządzania mieniem Skarbu Państwa.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • AGILE - ZWINNE METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W obecnych czasach, aby sprostać wymaganiom niezwykle konkurencyjnego rynku, należy szybko reagować na pojawiające się zmiany i wytwarzać produkty, które zapewnią konkurencyjność i przyniosą oczekiwany zysk. Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami to studia praktyczne, dzięki którym nauczysz się, jak pracować ze zmotywowanymi, odpowiedzialnymi zespołami wytwarzającymi produkty, które dają klientowi jak największą wartość biznesową i konkurencyjność na rynku. Podczas studiów dowiesz się również, co w praktyce oznacza Agile, Scrum, Kanban, Lean oraz poznasz narzędzia zwiększające efektywność komunikacji, zrozumienia i ustalania wymagań klienta.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA LEAN EXPERT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu Lean Management oraz poznasz praktyczne aspekty budowania kultury uczenia się, która jest istotą Lean. Kluczowym elementem programu jest pokazanie, jak skuteczną metodą budowania przewagi konkurencyjnej jest połączenie Lean w ujęciu strategicznym z kulturą uczenia się i wykorzystania narzędzi doskonalenia procesów.

  Kierunek jest odpowiedzią na potrzeby związane z budowaniem kompetencji w obszarze tworzenia organizacji wysokoefektywnych w środowisku produkcyjnym. Praktyczny charakter zajęć zapewnią wykwalifikowani trenerzy oraz zajęcia warsztatowe, które będą odbywać się w trenażerii Centrum Lean Management w WSB Wrocław.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ I STRATEGIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie menedżerów i liderów organizacji do nowoczesnego i skutecznego zarządzania. Studia pomogą spojrzeć menedżerom na ich organizacje w nowy, wizjonerski sposób, a do tego wyzwolą energię, która będzie przydatna do angażowania pracowników, partnerów i interesariuszy.

  Przyszli absolwenci poznają wyszukane arkana świata biznesu, sprawdzone sposoby tworzenia modeli biznesowych, rozwoju organizacji, przygotowania i wdrażania zmian oraz budowania siły organizacji w atmosferze szerokiego dialogu. Wszystko po to, aby organizacje niesione ich przywództwem rozwijały się, zmieniały, umiały przezwyciężać kryzysy i zarabiały pieniądze. Też po to, aby nie były samotną wyspą na oceanie, tylko żeby swoją siłę i wpływy mogły wykorzystywać do poprawy życia lokalnych społeczności lub uczestnictwa w globalnych wyzwaniach cywilizacyjnych.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ANALITYK FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie Cię do efektywnego wykonywania zawodu analityka finansowego bądź poszerzenie Twojej wiedzy, jeśli już pracujesz na tym stanowisku.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ANALIZA I PROGNOZOWANIE TRENDÓW W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest nabycie umiejętności prognozowania oraz analizowania trendów,  zaznajomienie z zagadnieniem wpływu trendów na strategie oraz innowacyjność w biznesie,  rozwinięcie kompetencji potrzebnych w pracy analityka oraz prognostyka trendów,  a także zapoznanie się z procesem projektowania produktów i usług przyszłości.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • APPLE DEVICE SUPPORT, DEPLOYMENT AND MANAGEMENT (WSPARCIE, ZARZĄDZANIE I WDROŻENIA PLATFORM APPLE) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe "Apple Device Support, Deployment and Management" zapoznają uczestników z architekturą macOS, scenariuszami i procedurami diagnostycznymi, a także dostarczanymi przez Apple rozwiązaniami z zakresu wdrożeń Maców, iPhone’ow i iPadów w większych organizacjach. Poruszana tematyka obejmuje konfigurację i przywracanie stanu urządzeń, pracę w sieci, prywatność i bezpieczeństwo, diagnostykę, planowanie wdrożenia, przygotowanie środowiska, rejestrację urządzeń, zarządzanie nimi oraz odświeżanie floty.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • AUTOMATYZACJA PLATFORM APPLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie deweloperów, analityków oraz konsultantów biznesowych, a także przedsiębiorców oraz pasjonatów z możliwościami automatyzacji platform Apple. Program studiów został opracowany tak, aby słuchacze i słuchaczki stopniowo poznawali poszczególne możliwości środowiska, a następnie w oparciu o kolejne projekty doskonalili ich znajomość. Wykonywane ćwiczenia mają odpowiadać prawdziwym problemom i wyzwaniom, na jakie można natrafić prowadząc biznes lub realizując projekty w gospodarce opartej na wiedzy.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • BANKOWOŚĆ CYFROWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Bankowość cyfrowa są odpowiedzią na najnowsze zapotrzebowania i trendy rynkowe w zakresie kształcenia kadr dla sektora bankowego oraz finansowego.

  Ich celem jest przekazanie szerokiego zakresu wiedzy z zakresu innowacji technologicznych w sektorze bankowym, procesu transformacji cyfrowej banków, jak również zapoznania studentów z nowym umiejscowieniem podmiotów bankowych w ekosystemie usług finansowych opartych na rozwiązaniach technologicznych.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest wyposażenie Cię w kompleksową wiedzę i umiejętności związane z rozpoznawaniem, ocenianiem i kontrolowaniem zagrożeń występujących w środowisku pracy, doradzaniem w projektowaniu i wyposażaniu miejsc pracy oraz zarządzaniem bezpieczeństwem pracy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BUSINESS INTELLIGENCE & INFORMATION MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie przyszłych specjalistów do pracy z systemem Business Intelligence, wykorzystywanym w dużych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce i na świecie. Przejdziesz cały proces Business Intelligence od otrzymania pytania, aż po dostarczenie odpowiedzi pod postacią raportu dostarczającego wartościowych informacji dla biznesu. Ponadto dowiesz się o najnowszych trendach, takich jak Internet of Things (IoT) czy Big Data i metodykach zarządzania projektami, oczywiście do projektów związanych z Business Intelligence.

  Dowiedz się więcej 

  Wyświetl więcejZwiń

 • CLOUD DEVOPS ENGINEER ADMINISTRATOR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Umiejętności zdobyte w trakcie studiowania kierunku Cloud DevOps Engineer Administrator pozwolą Ci rozwinąć skrzydła na początku ścieżki zawodowej w IT. Będziesz miał szansę zbudować solidne postawy z wiedzy informatycznej i nauczyć się je stosować w nowoczesnych środowiskach, m.in. chmurze publicznej Azure. Duża liczba zajęć praktycznych pozwoli ugruntować umiejętności z zakresu budowy i utrzymania środowisk oraz nowoczesnych metod wdrażania aplikacji.

  Dowiedz się więcej

   

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • CLOUD DEVOPS ENGINEER EXPERT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Na studiach Cloud DevOps Engineer Expert zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu tworzenia infrastruktury w chmurze oraz wdrażania aplikacji. Nauczysz się korzystać z nowoczesnych technologii do zapewnienia bezpieczeństwa, elastyczności i trwałości swoich rozwiązań. Program studiów oraz ćwiczenia praktyczne są na bieżąco aktualizowane tak, aby śledzić wymagania rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • CLOUD SOLUTION ARCHITECT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zajęcia realizowane są w formie warsztatowej i prowadzone są przez doświadczoną i certyfikowaną kadrę praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. W ramach uczestnictwa w studiach, każdy z uczestników uzyskuje dostęp do wszystkich wymaganych zasobów umożliwiających realizacje list ćwiczeniowych oraz projektowych. 

  Studia w formie online i/lub niestacjonarnie

  Zajęcia można realizować w formie niestacjonarnej (w sali wykładowej) jak i w formie zdalnej z wykorzystaniem systemów wideokonferencji (Skype for Business/Zoom) z dowolnego miejsca nie świecie. To słuchacz wybiera, która forma studiowania będzie dla niego korzystniejsza w danym czasie. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • COACHING W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotujemy Cię do prowadzenia profesjonalnego coachingu, zgodnego ze standardami i etyką Izby Coachingu, z głównym ukierunkowaniem na prowadzenie go w biznesie (np. w zakresie wpierania rozwoju kultury organizacyjnej, podnoszenia poziomu kompetencji pracowników, wprowadzania zmiany, zwiększenia elastyczności i skuteczności zarządzania). Jednocześnie celem studiów jest to, byś zdobył większą samoświadomości, jak i rozwinął umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz zdolności do budowania satysfakcjonujących relacji, zarówno osobistych, jak i zawodowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • CONTROLLING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wykształcenie wykwalifikowanych specjalistów z zakresu controllingu, mających wiedzę z finansów i rachunkowości niezbędną do stosowania nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a w szczególności przekazanie praktycznych umiejętności wykorzystania instrumentów finansowych służących wzrostowi efektywności i poprawie wyników firmy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • COPYWRITING - JAKO NARZĘDZIE SPRZEDAŻY I REKLAMY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Copywriting w dzisiejszych czasach jest nieodłącznym elementem naszego życia. Wszystko, co nas otacza, zostało zaprojektowane i napisane przez copywriterów. Od billboardów, przez reklamy telewizyjne i radiowe, aż po strony internetowe, blogi oraz opisy produktów (nie tylko w Internecie!). Każdego dnia masz kontakt z pracą projektantów treści. Nawet w tym momencie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób wpływać na otaczający nas świat za pomocą klawiatury (zarabiając przy tym dobre pieniądze) – te studia są dla Ciebie!

  Celem studiów jest praktyczne przygotowanie Cię do tworzenia skutecznych, angażujących i ciekawych treści. Dzięki zajęciom teoretycznym zrozumiesz zasady copywritingu, a przez zajęcia praktyczne – nauczysz się, jak tworzyć teksty, aby osiągnąć sukces.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nie tylko przygotowanie właścicieli, menedżerów i pracowników firm do  kompleksowego zastosowania takiego podejścia, wdrożenia strategii i narzędzi z zakresu customer experience management, ale również przekazanie wiedzy, najnowszych rozwiązań i przykładów skutecznej komunikacji z klientami, zmiany myślenia i podejścia na takie, które jest oparte o empatię, szacunek i kulturę komunikacji z klientami.

  Filozofia customer experience management nie tylko zmienia wewnętrzne podejście do prowadzenia biznesu, ale skutkuje wzrostem zaangażowania pracowników, zadowolenia klientów, jakości oferowanych produktów i usług jak również obniża koszty we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DATA DRIVEN CONTENT MARKETING & DIGITAL STORYTELLING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie marketerów i marketerki z różnych branż w wiedzę z zakresu strategicznego i analitycznie zorientowanego wykorzystywania treści. Program studiów został opracowany tak, aby słuchacze i słuchaczki przeszli całą drogę – od umiejętności strategicznego wkomponowywania treści w działania marketingowe po wykorzystanie narzędzi AI (sztucznej inteligencji) w różnych formatach. Zależy nam na praktycznym ujęciu tematu dlatego stawiamy na ćwiczenia w modelu Action Learning i pracę projektową ze specjalistami z branży. 

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • DIGITAL MARKETING MASTERCLASS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wykształcenie szerokiego spektrum umiejętności oraz podniesienia kompetencji z zakresu digital marketingu. Kierunek posiada najszerszy na rynku szkoleniowym zakres tematów dotyczących działań w Internecie. Wszyscy wykładowcy kierunku są praktykami z wieloletnim doświadczeniem w branży interaktywnej, praktykami posiadającymi międzynarodowy certyfikat DIMAQ Professional.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INNE NARZĘDZIA PROWADZĄCE DO TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Transformacja energetyczna jest niezbędna do rozwiązania palących kryzysów dotykających współczesnego świata. Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, uzależnienie energetyczne od krajów bandyckich i kryzys gospodarczy powodują, że, jak nigdy dotąd, szerokie kręgi naukowców, NGO-sów oraz rządy poszczególnych krajów, a także międzynarodowy biznes dostrzegają potrzebę zmiany sposobu myślenia o wytwarzaniu energii i jej wykorzystaniu.

  Od mniej więcej dekady następują gwałtowne zmiany w przepisach prawnych, rozwijana jest nowa technologia i powstają nowe modele organizacyjne pozwalające na odejście od kopalnych źródeł energii. Jednocześnie powstaje szansa przeorganizowania całego systemu energetycznego tak, by uniezależnić obywateli i przedsiębiorstwa od oligopoli energetycznych wytwarzających i dostarczających energię obecnie. Studia mają na celu pokazanie rozwiązań niezbędnych do nadchodzącej transformacji.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • EMPLOYER BRANDING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów został zaprojektowany w odpowiedzi na rosnące wymagania biznesowe współczesnych organizacji i związaną z tym konieczność wzmocnienia kompetencyjnego specjalistów działów HR, rekrutacji i Employer Brandingu. Studia dostarczają interdyscyplinarną, praktyczną i aktualną wiedzę z zakresu m.in. projektowania zwinnych strategii employer brandingowych, wykorzystania nowoczesnych taktyk, narzędzi i technologii marketingowych wspierających procesy rekrutacyjne, planowania efektywnych działań wewnątrz organizacji podnoszących poziom zaangażowania pracowników, czy też tworzenia systemów pomiaru efektywności działań EB. Szczególny nacisk jest położony na budowanie relacji studentów z praktykami biznesu oraz na podnoszenie ich praktycznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EVENT MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W świecie eventów nie ma dwóch identycznych projektów, co czyni to zajęcie niezwykle ekscytującym dla osób poszukujących nieustannych wyzwań i ciągłego rozwoju. Studia na kierunku Event Manager otwierają drzwi do fascynującego świata tworzenia niezapomnianych wrażeń. To nie tylko zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, ale także możliwość rozwijania pasji i budowania sieci kontaktów.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • EXECUTIVE SEARCH. SKUTECZNE REKRUTACJE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Executive search to wyższy poziom rekrutacji. Celem studiów jest nabycie przez uczestników profesjonalnych umiejętności w prowadzeniu projektów executive search, w tym między innymi: umiejętnego doboru kandydatów do organizacji, jej zaawansowania procesów oraz kultury organizacyjnej; wyszukiwania oraz zainteresowania propozycją osób nie poszukujących aktywnie pracy;  budowania relacji z kandydatami opartych na zaufaniu i wzajemnych korzyściach; umiejętności pisania i przedstawiania ofert w zachęcający sposób, prowadzenia rozmów telefonicznych, kwalifikacyjnych dopasowanych do poziomu rekrutowanych menedżerów.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • FINTECH - INNOWACJE TECHNOLOGICZNE NA RYNKU FINANSOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu przekazanie kompleksowej wiedzy na temat najnowszych trendów technologicznych w sektorze finansowym oraz uwarunkowań biznesowych, technologicznych i regulacyjnych, które wpływają na kształtowanie branży. Są one odpowiedzią na zapotrzebowania i trendy rynkowe w zakresie kształcenia kadr dla podmiotów finansowych i firm technologicznych.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • HR BUSINESS PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  HR Business Parter znalazł się w 10 najbardziej pożądanych na rynku zawodów w 2019 roku i pewnie zostanie w rankingu na dłużej. Dzieje się tak dlatego, że rosnące potrzeby szybko rozwijającego się biznesu i trudny rynek pracy potrzebują specjalistów HR, którzy rozumieją biznes i potrafią być dla niego partnerem.

  Studia HRBP są szyte na miarę potrzeb współczesnego rynku. Podczas studiów przygotujesz się do efektywnego budowania pozycji strategicznego partnera biznesowego organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Wymaga to uwzględnienia w programie tematów związanych z zarządzaniem strategicznym, finansami, zarządzania projektami czy też budowania wysokoefektywnych organizacji. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • INTELLIGENT AUTOMATION - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Szybko zmieniające się wymagania klientów, otoczenie biznesowe oraz sytuacja gospodarcza powodują, że organizacje szukają rozwiązań, na rynku które usprawnią i zoptymalizują procesy biznesowe. Te studia są dla Ciebie jeżeli chcesz zdobyć praktyczną wiedzę i stać się prekursorem wykorzystania dostępnej technologii w Twojej firmie, czy zoptymalizować pracę własną. Studia to możliwość rozwoju w obszarze automatyzacji procesów biznesowych wraz z poznaniem możliwości wiodących na rynku rozwiązań do wdrażania Intellient automation.

  Podczas zajęć poznasz nie tylko technologię i trendy, ale również zdobędziesz kompetencje cyfrowe pozwalające na szybkie reagowanie na zmieniające się otoczenie biznesowe. Poznasz również narzędzia/rozwiązania wspierające z obszarów: RPA, automatyzację na platformie Microsoft 365, Process Mining, BPMN 2.0, OCR, narzędzia do budowania workflow i będziesz potrafił przeprowadzić kompleksowe wdrożenie rozwiązań cyfrowych.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA DLA SAP ERP I PROGRAMOWANIE W JĘZYKU ABAP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem tego kierunku jest dostarczenie mocnych podstaw dla osób, które chciałyby budować oprogramowanie dla systemów SAP ERP w języku ABAP. Nastawiamy się na nauczenie Cię umiejętności praktycznych, dlatego na każdych zajęciach przynajmniej połowa czasu będzie poświęcona rozwijaniu umiejętności programistycznych. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Praktyczne zajęcia z języka angielskiego prowadzone w formie warsztatów, ćwiczeń i konwersatoriów dają Ci możliwość rozwijania i doskonalenia umiejętności redagowania korespondencji handlowej, sporządzania umów, prowadzenia negocjacji, uczestniczenia w rozmowie kwalifikacyjnej oraz posługiwania się językiem angielskim w miejscu pracy. Podczas studiów zdobędziesz oraz udoskonalisz umiejętności językowe w zakresie specjalistycznego języka angielskiego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • JĘZYK NIEMIECKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Praktyczne zajęcia z języka niemieckiego prowadzone w formie warsztatów, ćwiczeń i konwersatoriów dają Ci możliwość rozwijania i doskonalenia umiejętności redagowania korespondencji handlowej, sporządzania umów, prowadzenia negocjacji, uczestniczenia w rozmowie kwalifikacyjnej oraz posługiwania się językiem niemieckim w miejscu pracy. Ważnym elementem programu kształcenia będzie dla Ciebie zdobywanie oraz doskonalenie umiejętności językowych w zakresie specjalistycznego języka niemieckiego. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • JUNIOR DEWELOPER RPA(UIPATH) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Te studia są dla Ciebie, jeżeli chcesz zdobyć praktyczne doświadczenie w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych i szybko oraz efektywnie podnieść swoje kompetencje zawodowe. Aby rozpocząć studia nie musisz mieć doświadczenie w pracy IT – nauczymy Cię wszystkiego co potrzebujesz, aby rozpocząć pracę z technologią UiPath- wiodącym dostawcą oprogramowania RPA na świecie. Platforma UiPath jest najchętniej wybieraną platformą do robotyzacji procesów, która wspiera organizacje w dążeniu do rozwoju cyfrowego.

  Celem studiów jest wykształcenie Junior Deweloperów poprzez praktyczne warsztaty z narzędziem. W czasie studiów zdobędziesz praktyczne doświadczenie w programowaniu algorytmów (robotów) biurowych, które z sukcesem wdrażane są do procesów biznesowych w Polsce i na świecie.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzupełnienie Twojej wiedzy z zakresu przepisów kadrowo-płacowych. Poznasz aktualny stan prawny, a poprzez ćwiczenia z doświadczonymi fachowcami będziesz mógł nabyć umiejętności praktyczne m.in. z zakresu rozliczania czasu pracy oraz naliczania wynagrodzeń, jak i innych świadczeń. Zdobędziesz też wiedzę o wielu zagadnieniach na temat dopuszczalnych form kontroli pracownika w świetle najnowszego orzecznictwa oraz stanowiska GIODO i o podstawowych przepisach i zasadach dotyczących zatrudniania obcokrajowców.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KOLEGIUM DOKTORSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Moduł z zakresu etyki badań naukowych uczą przestrzegania najwyższych standardów etycznych, co jest nieodzownym elementem każdego projektu badawczego. 

  Ponadto, warsztaty pisarstwa akademickiego i metody badań są nieocenione dla efektywnego komunikowania wyników badań. To holistyczne podejście do edukacji jest nieocenione dla przyszłych naukowców, zapewniając im niezbędne narzędzia do prowadzenia badań na wysokim poziomie i tworzenia wartościowych prac naukowych. 

  Program ten jest idealnym wyborem dla osób, które pragną rozwijać swoją karierę naukową w dziedzinie nauk społecznych i poszukują solidnych podstaw teoretycznych oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do realizacji swoich ambicji naukowych.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • KOSMETOLOGIA MEDYCZNA I TECHNIKI ANTI-AGING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kosmetologia medyczna i techniki anti-aging to innowacyjny program edukacyjny, który koncentruje się na połączeniu zaawansowanej wiedzy z dziedziny kosmetologii z aspektami medycznymi, specjalizując się w metodach odmładzania i terapiach przeciwstarzeniowych.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • KRYMINOLOGIA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie i pogłębienie wiedzy pozwalającej zrozumieć zjawiska społeczne, w tym szczególnie zjawiska kryminalne, wiedzę w zakresie szeroko rozumianej kryminologii, patologii społecznej, genezy, przyczyn oraz przeciwdziałaniu występowaniu tych zjawisk, w tym szczególnie o znamionach patologicznych czy przestępczych. Słuchacze będą mogli zapoznać się z wybranymi elementami prawa karnego, procedury karnej, alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów w postępowaniu karnym (mediacja).

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • KSZTAŁCENIE TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Specjalistyczna wiedza i praktyczne umiejętności zdobyte podczas studiów otworzą Ci nowe, atrakcyjne możliwości zatrudnienia m.in. w charakterze tłumacza i/lub tłumacza przysięgłego, tłumacza ustnego (konsekutywnego, symultanicznego, konferencyjnego) itp. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KSZTAŁCENIE TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia zostały stworzone z myślą o osobach pracujących lub zamierzających podjąć pracę w charakterze tłumacza tekstów specjalistycznych, tłumacza przysięgłego, korektora tekstów, a nawet pracownika agencji turystycznych lub reklamowych. Podczas studiów poszerzysz specjalistyczne słownictwo, zdobędziesz umiejętności tłumaczenia tekstów pisemnych i ustnych oraz udoskonalisz warsztat tłumacza. Zgłębisz również zagadnienia z zakresu stylistyki oraz bez trudu będziesz wykorzystywać nowoczesne narzędzia wspomagające pracę tłumacza (np. oprogramowanie CAT).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • LOGISTYKA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie Cię z koncepcjami, metodami  zarządzania procesami logistycznymi. Program studiów umożliwia Ci zdobycie kompleksowej, praktycznej wiedzy niezbędnej do doskonalenia  przepływów materiałów i informacji w obrębie firmy i pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MEDIA LITERACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Media literacy stanowią propozycję uczestnictwa w ogólnej edukacji medialnej wykorzystującej wybrane wyniki najnowszych badaniach na temat języka i mediów. Aby zagwarantować wysokie standardy realizacji zajęć, ich prowadzenie powierzone zostało doświadczonym filologom, których badania obejmują także dociekania z zakresu komunikacji językowej i komunikacji medialnej.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • MEDIACJE SĄDOWE I POZASĄDOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora, poprzez uzyskanie wpisu na listę stałych mediatorów sądowych na terenie całego kraju, jak również do wprowadzania procedur rozwiązywania konfliktów w biznesie i w organizacji (komisje antymobbingowe). Program jest zgodny z kwalifikacją rynkową z mediacji. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MENADŻER DS. EKSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Aby stać się skutecznym menedżerem ds. eksportu, potrzebna jest rozległa wiedza z zakresu eksportu, logistyki, analityki finansowej, strategii marketingowych i biegła znajomość najnowszych narzędzi internetowych. Umiejętności te zdobędziesz podczas zajęć i warsztatów z aktywnymi zawodowo, doświadczonymi specjalistami wszystkich tych dziedzin.

  Zgłębisz wiedzę  w zakresie ekspansji zagranicznej, opracowania strategii marketingowych na rynkach eksportowych, a także poznasz sposoby realizacji transakcji w handlu zagranicznym oraz formy finansowania i rozliczeń.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MENEDŻER INNOWACYJNEGO PROJEKTU ICT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie osób, które wiążą swoją karierę z pracą w firmach oferujących rozwiązania tele-informatyczne w wiedzę o tym, jak budować swoją pozycję konkurencyjną w oparciu o innowacje. Szereg praktycznych narzędzi, jakie poznasz podczas studiów, pozwoli ci zarządzać kreatywnością własną i zespołu, generować nowe rozwiązania w odpowiedzi na zmianę środowiska biznesowego, a następnie właściwie rozwijać najlepsze pomysły i skutecznie wprowadzać je na rynek.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • MENEDŻER ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I ESG - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są odpowiedzią na potrzeby transformacji, w której znajduje się świat, w kontekście zmian klimatycznych i społecznych. Zrównoważony rozwój to ważny trend, który nakłada na biznes i inne organizacje obowiązek, już nie tylko społeczny ale i prawny, brania odpowiedzialności środowiskowej, społecznej oraz przestrzeganie praw człowieka w swojej działalności. Wymaga to zmiany w obszarze praktyk zarządczych i organizacyjnych oraz nakłada na organizację obowiązek raportowania ESG. Na studiach, w sposób praktyczny, merytoryczny, wykorzystując aktywne formy pracy, nauczysz się od praktyków jak być menedżerem zrównoważonego rozwoju.

  Dowiesz się czym są obszary E, S, G oraz jak z sukcesem transformować organizacje w kierunku zrównoważonego rozwoju. Poznasz prawo i obowiązujące przepisy, dobre praktyki oraz konkretne rozwiązania dla raportowania ESG (zgodnie z aktualnymi wymogami). Zdobędziesz wiedzę o konkretnych korzyściach jakie może zdobyć biznes zorientowany na zrównoważony rozwój.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • NEURODIETETYKA I SZTUCZNA INTELIGENCJA W PERSONALIZACJI ŻYWIENIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze zdobywają umiejętności analizowania dużej ilości danych zdrowotnych i żywieniowych, co pozwala na dostosowanie diety do indywidualnych potrzeb genetycznych, metabolizmu i preferencji żywieniowych pacjentów. Absolwent studiów poza wiedzą teoretyczną wyposażony zostanie w praktyczne umiejętności umożliwiające kreowanie  swojego wizerunku dietetyka w Internecie jak również wiedzę w zakresie tworzenia webinariów i sprzedaży własnych produktów cyfrowych związanych z dietetyką.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • NEUROLIDER – PRZYWÓDZTWO EKSTREMALNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dzięki uczestniczeniu w naszych studiach podyplomowych:

  • Będziesz w stanie ocenić postawy i zachowania przywódcze oraz ocenić wymiar i sposób funkcjonowania liderów
  • Rozwiniesz umiejętności związane z kompetencjami interpersonalnymi w obszarze komunikacji i funkcjonowania w grupie
  • Zdiagnozujesz z naszą pomocą własny sposób funkcjonowania w obszarze temperamentu, osobowości i czynników budujących Twoją odporność psychiczną, a także zrozumiesz znaczenie tych czynników w zwiększeniu efektywności działania i polepszenie swojego zdrowia psychicznego
  • Poznasz swoje cechy temperamentalne oraz motywację osiągnięć z uwzględnieniem różnych jej komponentów, takich jak np. preferowanie trudnych zadań, wiara w sukces, ukierunkowanie na cel, nastawienie na rywalizację, wytrwałość i inne
  • Określisz swoją gotowość do podejmowania decyzji, zarówno poprzez analizę własnych możliwości, jak i określanie kompetencji decyzyjnych podwładnych, nauczysz się także dobierania stylu przywództwa w odniesieniu do sytuacji decyzyjnej, uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne
  • Zweryfikujesz oraz utrwalisz własne predyspozycji przywódcze w praktyczny i doświadczalny sposób poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii diagnostycznej bazujące na wiedzy z obszaru neurobiologii
  • Nauczysz się priorytetyzować cele organizacji oraz prognozować zagrożenia z wykorzystaniem metody CARVER-a i innych
  • Poznasz swoje Talenty, określisz swoje potrzeby zawodowe, nauczysz się promować swój wizerunek, budować sieć kontaktów, motywować do działania i skutecznie osiągać cele
  • Weźmiesz udział w niepowtarzalnych zajęciach praktycznych w terenie, podczas których będziesz realizował zadania w zespole pod nadzorem doświadczonych trenerów w środowisku wymuszających sytuacje ekstremalne

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • NOWOCZESNE TECHNIKI OBRAZOWANIA I WYKONYWANIA ZABIEGÓW W KOSMETOLOGII I FIZJOTERAPII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Naszym celem jest wyposażyć Ciebie w wiedzę i umiejętności, które będziesz mógł z powodzeniem wykorzystać w swoim gabinecie, miejscu pracy, przychodni, czy klinice. Program studiów został opracowany tak, abyś przeszedł całą drogę – od umiejętności pełnej diagnostyki po wykorzystanie narzędzi AI w komplementarnym procesie zabiegowym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NOWOCZESNY AUDYT WEWNĘTRZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zawód audytora wewnętrznego jest jednym z najszybciej rozwijających się zawodów na świecie, a pracę dla wykwalifikowanych audytorów wewnętrznych oferują wszystkie znaczące organizacje, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Ze względu na szczególne wymagania stawiane audytorom wewnętrznym, praca na tym stanowisku wymaga specjalistycznej wiedzy dotyczącej nie tylko metod i technik audytu ale również wykrywania oszustw, zarządzania ryzykiem, finansów w organizacji czy też mechanizmów kontroli.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NOWOCZESNY MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dzięki tym studiów zdobędziesz nowoczesne narzędzia marketingowe, które mogą być wykorzystywane do budowania przewagi konkurencyjnej oraz komunikacji z szeroko rozumianym otoczeniem.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • OCHRONA ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku jest profesjonalne przygotowanie do pełnienia obowiązków specjalistów/menedżerów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, jednostkach państwowych i administracji. Podczas zajęć uzyskasz praktyczną wiedzę w zakresie praw i obowiązków, a także najnowszych trendów w ochronie środowiska, tj. np.: European Green Deal, Pakiet  Fit for 55 czy Agenda 2030.

  Ponato doświadczona kadra, złożona wyłączne z praktyków, przedstawi Ci możliwości realnego zastosowania zdobytej wiedzy m.in.: w zakresie obowiązków sprawozdawczych i opłatowych, prowadzenia ewidencji danych, kontroli oraz uzyskiwania pozwoleń i zgłoszeń środowiskowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PLANOWANIE PRODUKCJI - NOWOCZESNE NARZĘDZIA: SAP. SIMATIC IT PREACTOR APS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu dostarczenie praktycznej wiedzy planowaniu produkcji w systemach SAP S/4 HANA oraz Siemens Preactor oraz nabycie umiejętności niezbędnych do pełnienia roli planisty. Kurs kładzie nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych pozwalających na efektywne tworzenie planów produkcyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych APS. W trakcie trwania studiów słuchacz nabędzie umiejętności zaawansowanej obsługi systemu SAP w zakresie planowania produkcji oraz systemu Siemens Preactor APS w zakresie harmonogramowania produkcji.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybierając te studia będziesz miał okazję zapoznać się z prawnymi i biznesowymi aspektami korzystania z nowych technologii. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą szukającym innowacyjnych rozwiązań, czy konsultujesz tego typu rozwiązania, program studiów zaspokoi Twoje oczekiwania szerokiego spojrzenia na to zagadnienie.  

  W toku studiów nie tylko będziesz miał okazję nabyć i uporządkować swoją wiedzę z takich dziedzin jak prawo autorskie oraz własność przemysłowa, nieuczciwa konkurencja, ochrona danych osobowych, zamówienia publiczne czy e-commerce, jak również zagadnienia dot. funkcjonowania branży IT. Co więcej, treści te będą przedstawiane w wzajemnych związkach oraz z uwzględnieniem praktycznych aspektów ich funkcjonowania. Zajęcia będą prowadzone w formule warsztatowej. Zobaczysz, że dzisiejszy system prawny, próbując nadążyć za wyzwaniami współczesności, promuje innowacyjność, jak nigdy dotąd.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROFESSIONAL MANAGEMENT DLA POCZĄTKUJĄCYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  To studia podyplomowe, które odpowiadają na potrzeby rozwojowe liderów zespołów. Skierowane są do osób poszukujących praktycznego wsparcia w pierwszych stadiach rozwoju menedżerskiego.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROFILAKTYKA ZDROWIA - HOLISTYCZNE PODEJŚCIE W ZAKRESIE DIETY, SPORTU I PSYCHOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta dedykowana wszystkim, którzy pragną zmiany w podejściu do swojego zdrowia. Program dedykowany zarówno dla absolwentów kierunków o zdrowiu, menadżerów zarządzających w branży biomed, jak również osób zainteresowanych wprowadzeniem zasad zrównoważonego dbania o zdrowie, pragnących zrozumieć mechanizmy zjawisk biomedycznych. Studia skierowane są do osób pragnących zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez nabycie unikalnej wiedzy, kompetencji i umiejętności praktycznych z zakresu poradnictwa zdrowotnego.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROGRAMISTA FRONT - END Z ANGULAR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kursu jest wykształcenie programistów front-end. W czasie kursu  nauczysz się m.in.: programować w języku JavaScript, TypeScript oraz w takich frameworkach firmy Google, jak najnowszy Angular i React.  Poznasz kompleksowe metody budowania aplikacji SPA z wykorzystaniem serwera Node.js. Nauka oparta jest na tworzeniu realnych projektów informatycznych dopasowanych do aktualnych potrzeb rynku IT.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROGRAMISTA PYTHON DEVELOPER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Python jest jednym z najbardziej intuicyjnych i uniwersalnych języków programowania. Jest szeroko stosowany do wdrażania złożonych usług internetowych, takich jak wyszukiwarki, narzędzia w chmurze, media społecznościowe i inne usługi online. Służy również do obliczeń inżynierskich i naukowych, sieci neuronowych, zagadnień machine learning czy analizy “big data”.

  W Pythonie można napisać prosty skrypt, samodzielną aplikację, lub stworzyć potężny program z wieloma funkcjonalnościami. Jest to język, który charakteryzuje się ogromną czytelnością kodu i potężnymi możliwościami. Wykorzystywany przez tak duże firmy jak Nokia, Google czy IBM. Jednym z najpopularniejszych serwisów napisanych w Pythonie to You Tube.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROGRAMOWANIE APLIKACJI JAVA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dzięki tym studiom podyplomowym zdobędziesz praktyczne umiejętności pozwalające na poszerzenie swoich kompetencji zawodowych w obszarze programowania w języku Java i zwiększysz swoje szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy. Na rynku wciąż jest niedobór programistów, więc studia te z pewnością są też dobrą propozycją dla wszystkich tych osób, które myślą o przebranżowieniu. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROGRAMOWANIE DLA PRACOWNIKÓW BIZNESOWYCH Z ZASTOSOWANIEM SZTUCZNEJ INTELIGENCJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie pracowników biznesowych, w wiedzę, która pomoże im lepiej zrozumieć proces wytwarzania oprogramowania na przykładzie aplikacji internetowych z wykorzystaniem języka JavaScript oraz TypeScript. Studenci poznają wszystkie etapy wytwarzania oprogramowania. Od planu do wdrożenia z wykorzystaniem narzędzi AI.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROJEKTOWANIE INTERFEJSÓW GRAFICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest kształcenie przyszłych grafików, chcących rozpocząć pracę jako twórcy interfejsów. Kształcenie rozpoczyna się od poziomu podstawowego, tak więc nawet jeśli nie posiadasz wstępnej wiedzy, nauczysz się jak obsługiwać programy graficzne, dowiesz się, jak tworzyć prototypy interfejsów oraz jak implementować je w projektach informatycznych. Studia mają charakter praktyczny.

  Większość zajęć to ćwiczenia prowadzone przez zawodowych grafików, posiadających duże doświadczenie w pracy w przemyśle oraz odpowiednie przygotowanie merytoryczne. W trakcie studiów zdobędziesz również wiedzę, z zakresu kompozycji obrazu, projektowania elementów graficznych oraz podstaw tworzenia stron internetowych. Dowiesz się, jak współpracować z klientem i poznasz etyczne aspekty pracy projektanta.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHODIETETYKA DLA DZIECI I DOROSŁYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem realizacji studiów jest rozwój kompetencji zawodowych odpowiadających aktualnym potrzebom społecznym w zakresie edukacji żywieniowej dzieci i dorosłych, wspomagania leczenia zaburzeń  odżywiania, nadwagi i otyłości, żywienia w jednostkach chorobowych oraz kształtowania nawyków żywieniowych dzieci i dorosłych. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA REKLAMY I KOMUNIKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W procesie tworzenia reklamy stosujemy pewne metody i praktyki komunikacyjne. Jednak część z nich nie działa tak, jak powinna i wtedy zadajemy sobie pytanie - dlaczego? Jakie mechanizmy sprawiają, że wolimy jeden produkt od drugiego?

  Dlaczego odbiorcy z chęcią słuchają jednej marki, a drugą ignorują? Najważniejszym elementem jest tutaj dobre zbadanie naszej grupy docelowej i rozpoznanie jej motywacji i zachowań. Tego wszystkiego nauczysz się na naszych studiach psychologia reklamy i komunikacji. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapewnienie merytorycznego wsparcia osobom kierującym lub chcących kierować w przyszłości zespołem lub grupą projektową. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i rozwiniesz kompetencje m.in. w zakresie budowania efektywnego zespołu, delegowania zadań, zarządzania międzypokoleniowego, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zmianami w organizacji oraz zapobiegania zachowaniom destruktywnym w środowisku pracy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE DLA NIEEKONOMISTÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podczas studiów podyplomowych rachunkowość i finanse dla nieekonomistów zrealizujesz program od podstaw. Jest to szczególnie ważne jeśli jesteś osobą, która zamierza rozpocząć swoją przygodę z rachunkowością i nie musi obawiać się tego, że program będzie niedostosowany do Twoich umiejętności i wiedzy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwią Ci zdobycie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej księgowości oraz podstaw prawa podatkowego. Na zajęciach prowadzonych w formie warsztatów oraz ćwiczeń poznasz zasady i specyfikę prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ewidencji podatkowych. Prowadzenie księgowości w firmie nieodłącznie wiąże się z rozliczaniem podatków, stąd część zajęć poświęcona jest tej tematyce.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ROBOTYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W trakcie studiów zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu wdrażania i wykorzystywania technologii RPA (Robotic Process Automation) w organizacjach. Po ukończeniu studiów będziesz mógł z sukcesem uczestniczyć w projektach z zakresu robotyzacji w Twojej organizacji.

  Studia na tym kierunku przygotowują Cię do strategicznego zarządzania robotyzacją w organizacji, analizy procesów w celu określenia opłacalności realizacji projektów oraz zapoznają z możliwościami technologii i praktycznym wykorzystaniem rozwiązania w biznesie. Robotyzacja jest najszybciej rozwijającą się technologią ostatnich lat, a specjaliści tej dziedziny są jednymi z najczęściej poszukiwanymi na rynku.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • SAP S/4 HANA - NOWOCZESNY SYSTEM ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nauczysz się wspomagać biznes w czasie rzeczywistym dzięki SAP S/4 HANA, inteligentnemu pakietowi ERP stworzonemu z myślą o przetwarzaniu in-memory. SAP S/4 HANA to podstawa cyfrowa, która łączy przedsiębiorstwo z klientami, sieciami biznesowymi, Internetem Rzeczy, Big Data i nie tylko. Jeśli chcesz wykorzystać swoje atuty, naucz się kontrolować i zarządzać przedsiębiorstwem w czasie rzeczywistym dzięki SAP S/4 HANA i wykorzystaj możliwości, jakie daje technologia IT na świetnie rozwijającym się rynku pracy w Polsce. Studia są nowością w naszym kraju. Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie Cię do praktycznego wykorzystania systemu SAP S/4 HANA jako narzędzia pracy na stanowiskach użytkownika kluczowego odpowiedzialnego za SAP czy konsultanta wspierającego system SAP w firmie. Atutem będzie posiadanie wiedzy z zakresu procesów biznesowych dostępnych w systemie SAP R3 ECC.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SEKSUOLOGIA PRAKTYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podczas studiów podyplomowych na kierunku Seksuologia praktyczna – psychoseksuologia spotkasz się z młodymi, nowoczesnymi wykładowcami, którzy na co dzień pracują z osobami z trudnościami seksualnymi. Zdobędziesz umiejętności i wiedzę wolną od ideologii i uprzedzeń, opartą na najnowszych doniesieniach naukowych, pozwalającą na opiniowanie, prowadzenie poradnictwa seksuologicznego i terapii seksuologicznej oraz rozmawiania o seksualności człowieka w sposób inkluzywny.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • SOCIAL MEDIA I INFLUENCER MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie absolwenta, który skutecznie będzie pełnił swoją funkcję osoby zajmującej się w firmie zadaniami dotyczącymi social media i influencer marketingu. Absolwenci będą potrafili sprawnie korzystać w swojej praktyce zawodowej, czy to we własnym biznesie, czy też w dziale marketingu korporacji, z możliwości, jakie dają social media i influencer marketing.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • SPECJALISTA DS. CYBERBEZPIECZEŃSTWA - PENTESTER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku jest wykształcenie specjalistów zdolnych do wykrywania i przeciwdziałania atakom cybernetycznym, w tym przeprowadzania testów penetracyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i infrastruktury IT. Na tym kierunku zdobędziesz praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci zrozumieć, jak działałyby ataki hakerskie. To szansa na nauczenie się przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom w sieci.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • SPECJALISTA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są odpowiedzią na potrzebę wiedzy i umiejętności w zakresie nowych obowiązków prawnych i społecznych, związanych z odpowiedzialnością organizacji za środowisko i społeczeństwo. Kryzys klimatyczny i zmiany społeczne spowodowały, że zrównoważony rozwoju stał się mega trendem i szansą, a nawet obowiązkiem, transformacji klasycznej ekonomii i biznesu. Unia Europejska nakłada na organizację obowiązki zmiany paradygmatu zarządzania i raportowania w zakresie obszarów ESG.

  Wymusza to na organizacjach posiadanie specjalistów dysponujących aktualnymi kompetencjami w tym obszarze. Na studiach w sposób praktyczny i merytoryczny, z wykorzystaniem aktywnych form pracy, nauczysz się od praktyków jak być specjalistą ds. zrównoważonego rozwoju. Dowiesz się czym są obszary E, S, G w praktyce organizacyjnej, jak je monitorować i jak nimi zarządzać. Nauczysz się posługiwać wskaźnikami, standardami z obszaru ESG. Poznasz aktualne przepisy i rozporządzenia prawne, dobre praktyki i konkretne rozwiązania dla raportowania ESG, zgodne z obowiązującymi wymogami.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • SZTUCZNA INTELIGENCJA W MARKETINGU CYFROWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów oferuje unikalne połączenie wiedzy teoretycznej z intensywnymi warsztatami praktycznymi, które stanowią aż 37% programu zajęć. Nauczysz się cennych umiejętności takich jak Prompt Engineering, najbardziej pożądany dziś hard skill na świecie, tworzenie kreatywnych treści 3x szybciej przy użyciu AI czy projektowania inteligentnych chatbotów, które pozwolą Ci zautomatyzować część działań i zaoszczędzić dużo czasu.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • TESTER AUTOMATYZUJĄCY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia stanowią niepowtarzalną okazję do zdobycia wiedzy, jak prowadzić projekt automatyzacji zapewniania jakości oprogramowania, obsługi narzędzi do automatyzacji takich jak Selenium, Cypress.io czy Robot Framework zgodnie z najnowszymi globalnymi standardami. W programie kierunku poruszone zostaną również zagadnienia testów wydajnościowych z wykorzystaniem Jmeter.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • TESTER OPROGRAMOWANIA DLA APLIKACJI MOBILNYCH I SERWEROWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wykształcenie testerów oraz osób odpowiedzialnych za automatyzację procesów związanych z rozwojem oprogramowania, np. testowaniem  oraz integracją dla aplikacji mobilnych oraz serwerowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TRANSPORT I SPEDYCJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie Ci specjalistycznej wiedzy m.in. z zakresu problematyki prawnej, prowadzenia i organizacji transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozów osób i rzeczy oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu i spedycji krajowej i międzynarodowej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WARSZTAT PRACY TŁUMACZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zajęcia prowadzą osoby pracujące w obszarze tłumaczeń różnych języków i z chęcią podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem praktycznym.

  Ponadto, studia podyplomowe z zakresu tłumaczenia mogą być dobrym sposobem na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego oraz na nawiązanie kontaktów z innymi specjalistami z branży.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jednym z ważniejszych elementów utrzymania płynności finansowej jest efektywne zarządzanie wierzytelnościami w przedsiębiorstwie, rozumiane jednak nie tylko jako windykacja zaległych płatności czy ich dochodzenie na drodze sądowej. Zarządzanie wierzytelnościami to przemyślany i spójny proces postępowania z każdą należnością od momentu jej powstawania, aż do momentu uzyskania zapłaty bądź wpisania jej w straty (w przypadku braku zapłaty), ale także i później.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WSTĘP DO INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA W JAVASCRIPT (TYPESCRIPT) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu algorytmów, posługiwania się terminalem oraz wiedzę pozwalającą lepiej rozumieć pisany kod. Studenci mają okazję nauczyć się najnowszych bibliotek i frameworków, takich jak React, czy Nestjs, które są wykorzystywane w profesjonalnym środowisku programistycznym. Zdobyte na studiach umiejętności są zatem szczególnie cenne dla osób, które chcą podjąć pracę w branży IT.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są pierwszym krokiem do zdobycia uprawnień rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości. Po ich odbyciu absolwenci mogą podjąć wymaganą prawem praktykę, aby następnie przystąpić do państwowego egzaminu. W związku ze stale rosnącym rynkiem nieruchomości rzeczoznawcy majątkowi są bardzo poszukiwanymi specjalistami, których pomoc w transakcjach mających za przedmiot nieruchomości jest nieodzowna. Z pomocy tych rzeczoznawców korzystają banki, sądy, gminy, Skarb Państwa i przede wszystkim strony umów przenoszących własność nieruchomości. Od 1.01.2019 r. pojawiło się nowe pole działania rzeczoznawców – wycena nieruchomości w procesie przekształcania użytkowania wieczystego we własność.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I PRZYWÓDZTWO W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotujemy Cię do publicznego zabierania głosu w wielu sytuacjach zawodowych i pełnienia roli lidera w swojej organizacji. W czasie zajęć przełamiesz strach przed publicznym zabieraniem głosu, nauczysz się przemawiać pewnie i przekonująco, a także rozwiniesz umiejętności przywódcze.  

  Program studiów został stworzony przez praktyków i ludzi biznesu, którzy wiedzą, że występowania publicznego i przywództwa możesz nauczyć się jedynie w praktyce, dlatego czekają Cię zajęcia, w których wielokrotnie staniesz przed audytorium i pod opieką naszych ekspertów zdobędziesz umiejętności, których potrzebujesz.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZAKUPY W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zakupy w Biznesie w WSB we Wrocławiu powstały jako pierwsze w Polsce studia podyplomowe dla osób zawodowo związanych z zakupami. Zakupy stanowią obecnie jeden z ważniejszych procesów w bezpośredni sposób wpływających na wyniki ekonomiczne firm oraz instytucji. Kompetencje osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie dostawców i współpracę z nimi w znacznym stopniu decydują o efektywności działań zakupowych. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów pracujących w działach zakupów, przekazanie im szerokiej wiedzy i najnowszych doświadczeń z dziedziny zaopatrzenia.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W dobie elektronizacji także zamówień publicznych celem studiów jest praktyczna nauka efektywnego zastosowania Prawa zamówień publicznych tak, aby zamawiający wydał swoje pieniądze celowo i oszczędnie, a wykonawca nauczył się sięgać po zamówienia publiczne, stając się skuteczniejszym na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Nauczysz się praktycznego, skutecznego rozwiązywania problemów wykonawcy i zamawiającego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE I INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podstawowym celem studiów jest nabycie przez uczestników kompetencji niezbędnych do poruszania się po rynku nieruchomości w charakterze osoby zawodowo zajmującej się obrotem nieruchomościami

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie Ci obszernej wiedzy związanej z metodyką opracowywania, wdrażania, audytowania i doskonalenia systemów zarządzania jakością według standardów międzynarodowych. Studia przygotowują Cię do pracy na stanowiskach przedstawicieli kierownictwa systemów zarządzania, auditora wewnętrznego oraz do efektywnego rozwiązywania problemów jakościowych oraz doskonalenia procesów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W BRANŻY AUTOMOTIVE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie lub uzupełnienie niezbędnej wiedzy w pełnieniu ważnej roli w organizacji w branży motoryzacyjnej.

  Program studiów został starannie zaprojektowany, aby dostarczyć uczestnikom kluczowej, niezbędnej wiedzy w zakresie wykonywanej pracy we własnej organizacji.

  Uczestnicy podczas studiów zgłębią wiedzę dot. normy ISO/IATF oraz narzędzi jakościowych takich jak: APQP, PPAP, MSA, SPC, FMEA, 8D itd. Trenerami na studiach podyplomowych są praktycy, którzy na co dzień pracują w branży automotive oraz współpracują z największymi klientami OEM takimi jak: BMW Group, Daimler, Grupa PSA, Grupa VW, Volvo itd.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Według badania „Projekty Na Czas” aż 80% projektów w Polsce się nie udaje:

  • nie dotrzymują terminów,
  • przekraczają budżet,
  • brakuje rzetelnej informacji o zaawansowaniu prac,
  • ludzie są przemęczeni.

  Nauczysz się usuwać te problemy stosując metodę łańcucha krytycznego Goldratta, teorię ograniczeń, kanban i metody agile.

  Celem studiów jest praktyczne wykształcenie na najwyższym światowym poziomie liderów zmian w swoich organizacjach, w rolach kierowników projektów, szefów biur zarządzania projektami, dyrektorów i członków zarządu. Jako absolwent dołączysz do elitarnej sieci doświadczonych profesjonalistów dysponujących potężną wiedzą w zakresie poprawy wyników biznesowych swoich firm.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INFORMATYCZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zarządzanie projektami jest szczególnie istotne w branży IT, gdzie z jednej strony występuje olbrzymia dynamika zmian technologii, potrzeb klientów i ekspansji na rynku, a z drugiej wypracowano wiele dobrych praktyk i standardów, jak choćby najpopularniejsze Scrum Master i PMBOK® Guide. Osoby kierujące projektami informatycznymi są coraz bardziej poszukiwane na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ. DIVERSITY & INCLUSION - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Organizacje coraz dobitniej zdają sobie sprawę, że różnorodność osób pracujących to zdecydowanie więcej niż płeć, wiek, niepełnosprawność czy orientacja psychoseksualna. Wychodzenie naprzeciw różnorodności na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym stało się dzisiaj koniecznością wynikającą nie tylko ze względów społecznych, prawnych, co również biznesowych.

  O tym, że różnorodne zespoły działają lepiej, przyciągają talenty, wzmacniają innowacje, że są bardziej kreatywne, mają ogromny potencjał i po prostu pracuje się w nich lepiej, mówi większość badań i analiz biznesowych. Dodatkowo najnowsze orzecznictwo sądowe, zmienione przepisy prawne, obowiązki wynikające dla pracodawców z ESG, CSDD wymagają zmian w obszarze DEI. Efektywne zarządzanie różnorodnością i budowanie kultury włączenia wymagają dla swojej skuteczności szeregu kompetencji, a także wiedzy z obszaru projektowania rozwiązań opartych na danych (data based).

  Zapraszamy po tę wiedzę i najlepsze rozwiązania biznesowe, które oferują praktyczki i praktycy biznesowi zajmujący się na co dzień zagadnieniami z obszaru DEI w Polsce i zagranicą.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie Cię do pełnienia funkcji kierowniczych w działach sprzedaży, handlowych oraz obsługi klienta przez dostarczenie wiedzy oraz kształtowanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania strukturami sprzedażowymi.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I MARKETING W CZASACH VUCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rośnie waga planowania strategicznego, opracowania propozycji wartości atrakcyjnej dla klienta, a następnie skutecznej komunikacji z odbiorcami z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów dotarcia. Ze względu na dużą zmienność otoczenia (VUCA) na znaczeniu nabiera zadanie obserwacji trendów, często wyprzedzania ich, projektowania innowacyjnych produktów i usług, które są dopasowane do potrzeb odbiorców. Istotne jest dopasowanie procesów zmian modyfikujących organizacje do realiów dynamicznie zmieniającego się rynku, dzięki którym firma będzie generować zyski i rozwijać się.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem realizacji studiów jest profesjonalne przygotowanie do pełnienia funkcji dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej. Studia rozwijają kompetencje menedżerskie, dostarczają wiedzę z zakresu organizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego placówki oświatowej, prawa oświatowego, zarządzania placówką oświatową oraz wykorzystania narzędzi informatycznych w procesie zarządzania. Podczas stduiów zdobędziesz kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk we wszystkich typach przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W PODMIOTACH LECZNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest usystematyzowanie Twoich wiadomości i umiejętności oraz wyposażenie Cię w nowoczesną wiedzę i rozwiązania praktyczne, które pozwolą Ci zoptymalizować funkcjonowanie placówek i posłużyć do budowania ich przewagi konkurencyjnej oraz wizerunku. 

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE WYMAGANIAMI I ANALIZA BIZNESOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie Cię do bycia analitykiem biznesowym.  Studia nie tylko zapewnią Ci zdobycie wiedzy, ale i umiejętności jej wykorzystania w praktyce dzięki włączeniu do programu wielu gier symulacyjnych i warsztatów. Ponadto zapewniają gruntowne przygotowanie do zdania egzaminów certyfikacyjnych w dwóch uzupełniających się standardach BABOK.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma może budować trwałą przewagę konkurencyjną. Celem studiów jest przygotowanie profesjonalistów w zakresie nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi Słuchacze studiów podyplomowych poznają kompleksowe techniki zarządzania kadrami, co pozwoli im racjonalnie planować i realizować politykę personalną w organizacji.

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY SAP ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wdrożenie systemu SAP w wielu korporacjach działających na polskim rynku pozwoliło w znaczący sposób wzmocnić ich pozycję rynkową. Dzięki temu pracownicy posiadający praktyczne umiejętności pracy w programie SAP są poszukiwani i dobrze opłacani na współczesnym rynku pracy. Główny nacisk w procesie dydaktycznym położony został na wykorzystanie gier biznesowych i symulacji odzwierciedlających rzeczywiste środowisko pracy. 90% w formie ćwiczeń - każdy słuchacz będzie wykonywał zadania - ćwiczenia w pracowni komputerowej na najnowszej wersji systemu SAP R3 pod opieką konsultantów z wieloletnim doświadczeniem. Dodatkowo każdy ze słuchaczy otrzyma swoje indywidualne konto do systemu SAP z możliwością logowania 24h na dobę, aby mógł szkolić się/uczyć także w domu. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Zooey_102 Ocena odpowiedz

Ja zastanawiałam się nad studiami na tej uczelni, ale ostatecznie zdecydowałam się na zrobienie podyplomówki online na WSKZ. Tę uczelnię poleciła mi koleżanka, która skończyła tam kilka kierunków. Teraz, z perspektywy czasu, uważam, że to był dobry wybór, ponieważ miałam stały dostęp do materiałów i mogłam je przerabiać we własnym tempie.