ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław 

Tel.: 71 356 16 36

E-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl

Infolinia rekrutacyjna 71 758 22 30

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław 

Tel.: 71 356 16 36

E-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl

Infolinia rekrutacyjna 71 758 22 30

 • ADAPTACJA I ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PROCESACH TRANSFORMACJI CYFROWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W czasach przyspieszającej cyfryzacji świata i wszech otaczających nowoczesnych technologii zarządzanie zmianą kultury organizacyjnej, a w szczególności ludzkiej strony zmiany, staje się krytycznym czynnikiem decydującym o powodzeniu każdego projektu technologicznego.

  Dlatego też podczas tych studiów dowiesz się jak zaplanować i przeprowadzić adaptację firmy i pracowników do pracy po wdrożeniu nowoczesnych technologii zmieniających dotychczasowe zasady funkcjonowania i codziennej pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ADMINISTRACJA - ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych na kierunku administracja – zarządzanie i organizacja jest pogłębienie wiedzy prawniczej, sprawności organizacyjnej i doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników administracji publicznej. Zdobędziesz też umiejętności interpretowania i stosowania przepisów prawnych w pracy zawodowej. Ukończenie studiów ma być pomocne w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych aspektach działalności administracji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AGILE – ZWINNE METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W obecnych czasach, aby sprostać wymaganiom niezwykle konkurencyjnego rynku, należy szybko reagować na pojawiające się zmiany i wytwarzać produkty, które zapewnią konkurencyjność i przyniosą oczekiwany zysk. Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami to studia praktyczne, dzięki którym nauczysz się, jak pracować ze zmotywowanymi, odpowiedzialnymi zespołami wytwarzającymi produkty, które dają klientowi jak największą wartość biznesową i konkurencyjność na rynku. Podczas studiów dowiesz się również, co w praktyce oznacza Agile, Scrum, Kanban, Lean oraz poznasz narzędzia zwiększające efektywność komunikacji, zrozumienia i ustalania wymagań klienta.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA PRZYWÓDZTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Theodore Roosevelt powiedział: „Dopóki człowiek nie jest mistrzem własnej duszy, dopóty wszelkie mistrzostwa będą mało znaczące”.  Nam – kadrze tych studiów – te słowa są bardzo bliskie. Zbudowaliśmy więc Akademię przywództwa, która bazuje na nowoczesnych koncepcjach przywództwa i ukierunkowana jest na budowanie sylwetki naturalnego lidera, który radzi sobie w zmiennym środowisku, zarządza w oparciu o prawdziwy autorytet, zaufanie i skuteczność działania. Chodzi nam o coś więcej niż same kompetencje menedżerskie czy nowoczesna wiedza. Chodzi nam o głęboki rozwój osobisty, by te kompetencje i wiedzę móc dobrze użyć. Stąd formuła akademii, która opiera się mocno na pracy własnej. Zapraszamy więc ludzi ciekawych siebie i ciekawych tego, jak rozwijać w sobie nowoczesnego przywódcę. Ludzi odważnych, by najpierw zmieniać to, co wewnątrz, by potem móc zmieniać to, co na zewnątrz.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANALITYK FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie Cię do efektywnego wykonywania zawodu analityka finansowego bądź poszerzenie Twojej wiedzy, jeśli już pracujesz na tym stanowisku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ARCHITEKT ROZWIĄZAŃ IT W CHMURZE OBLICZENIOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Chmura obliczeniowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorstw i użytkowników indywidualnych. Możliwości, jakie zapewnia, sprawiają, że działy IT, tworząc rozwiązania, coraz częściej zwracają się ku rozwiązaniom budowanym w oparciu o chmurę obliczeniową. Rosnące wymagania przy jednoczesnym oczekiwaniu obniżania kosztów związanych z infrastrukturą IT oraz szybszej implementacji rozwiązań powodują, że rozwiązania chmurowe stają się coraz popularniejsze. Chmura obliczeniowa to wiele możliwości, ale też problemów związanych z architekturą, bezpieczeństwem, skalowaniem i niezawodnością budowanego rozwiązania. Popyt na specjalistów potrafiących budować rozwiązania IT w chmurze obliczeniowej jest coraz większy.  Zakres przedmiotów obejmuje wiedzę potrzebną do skutecznego przejścia procedury certyfikacji w obszarze budowania architektury, wdrażania i utrzymania rozwiązań IT w chmurze obliczeniowej Microsoft. Absolwent studiów może wejść na rynek pracy z kwalifikacjami zawodowymi udokumentowanymi międzynarodowymi certyfikatami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AUDYT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ukończenie studiów pozwali Ci na zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy w zakresie audytu wewnętrznego, rachunkowości oraz kontroli zarządczej, dzięki czemu będziesz mógł wykonywać zawód audytora, jak i przystąpić do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe audytorów (CIA, CGAP).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest wyposażenie Cię w kompleksową wiedzę i umiejętności związane z rozpoznawaniem, ocenianiem i kontrolowaniem zagrożeń występujących w środowisku pracy, doradzaniem w projektowaniu i wyposażaniu miejsc pracy oraz zarządzaniem bezpieczeństwem pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BUSINESS INTELLIGENCE & INFORMATION MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie przyszłych specjalistów do pracy z systemem Business Intelligence, wykorzystywanym w dużych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce i na świecie. Przejdziesz cały proces Business Intelligence od otrzymania pytania, aż po dostarczenie odpowiedzi pod postacią raportu dostarczającego wartościowych informacji dla biznesu. Ponadto dowiesz się o najnowszych trendach, takich jak Internet of Things (IoT) czy Big Data i metodykach zarządzania projektami, oczywiście do projektów związanych z Business Intelligence.

  Dowiedz się więcej 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CLOUD DEVOPS ENGINEER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Cloud DevOps Engineer umożliwiają zdobycie wymaganej wiedzy w zakresie utrzymania i zapewnienia ciągłości dla aplikacji działających w środowiskach chmur publicznych tj. Microsoft Azure, AWS, Google Cloud Platform i IBM Cloud. 

  Studia w formie online i/lub niestacjonarnie

  Zajęcia można realizować w formie niestacjonarnej (w sali wykładowej) jak i w formie zdalnej z wykorzystaniem systemów wideokonferencji (Skype for Business/Zoom) z dowolnego miejsca nie świecie. To słuchacz wybiera, która forma studiowania będzie dla niego korzystniejsza w danym czasie. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CLOUD SOLUTION ARCHITECT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zajęcia realizowane są w formie warsztatowej i prowadzone są przez doświadczoną i certyfikowaną kadrę praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. W ramach uczestnictwa w studiach, każdy z uczestników uzyskuje dostęp do wszystkich wymaganych zasobów umożliwiających realizacje list ćwiczeniowych oraz projektowych. 

  Studia w formie online i/lub niestacjonarnie

  Zajęcia można realizować w formie niestacjonarnej (w sali wykładowej) jak i w formie zdalnej z wykorzystaniem systemów wideokonferencji (Skype for Business/Zoom) z dowolnego miejsca nie świecie. To słuchacz wybiera, która forma studiowania będzie dla niego korzystniejsza w danym czasie. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COACHING W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotujemy Cię do prowadzenia profesjonalnego coachingu, zgodnego ze standardami i etyką Izby Coachingu, z głównym ukierunkowaniem na prowadzenie go w biznesie (np. w zakresie wpierania rozwoju kultury organizacyjnej, podnoszenia poziomu kompetencji pracowników, wprowadzania zmiany, zwiększenia elastyczności i skuteczności zarządzania). Jednocześnie celem studiów jest to, byś zdobył większą samoświadomości, jak i rozwinął umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz zdolności do budowania satysfakcjonujących relacji, zarówno osobistych, jak i zawodowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CONTROLLING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wykształcenie wykwalifikowanych specjalistów z zakresu controllingu, mających wiedzę z finansów i rachunkowości niezbędną do stosowania nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a w szczególności przekazanie praktycznych umiejętności wykorzystania instrumentów finansowych służących wzrostowi efektywności i poprawie wyników firmy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIETETYKA SPORTOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Efektywna edukacja dzieci i młodzieży, rosnąca wciąż świadomość zdrowotna społeczeństwa oraz rozwój masowego sportu wpływają na zwiększenie zapotrzebowania na wyspecjalizowaną kadrę wspierającą wszystkie obszary w aktywnym uprawianiu sportu,  otwartą na potrzeby osób podejmujących aktywność fizyczną o różnym stopniu zaawansowania.

  Studia podyplomowe dietetyka sportowa adresowane są do osób zainteresowanych zdobyciem najnowszej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu poradnictwa żywieniowego oraz wspomagania dietetycznego w sporcie i rekreacji. Podczas studiów zdobędziesz umiejętność prowadzenia konsultacji dietetycznych, wspomagania żywieniowego i suplementacji osób i zawodników różnych dyscyplin sportowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADCA PODATKOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego łączący w sobie elementy profesji prawnika i finansisty. Praca doradcy polega m.in. na udzielaniu porad i opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego (materialnego i proceduralnego), stałej obsłudze podatkowej podmiotów gospodarczych i reprezentowaniu podatników w sporach z fiskusem. 

  Studia mają na celu przygotowanie Cię do pozytywnego zaliczenia egzaminu na doradcę podatkowego oraz do wykonywania tego zawodu. Główny nacisk kładziemy na rozwiązywanie pytań testowych oraz opisowych przygotowanych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADZTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY Z POŚREDNICTWEM PRACY - TRENER PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest nadanie  kwalifikacji do pracy w charakterze doradcy zawodowego i coacha kariery w obszarze pozaedukacyjnym w tym w prywatnym gabinecie. Ich interdysplinarny charakter a także program jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy a także zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę różnych podmiotów i instytucji rynku pracy w których realizowane jest doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz realizowane są programy pomocowe z aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę wykładowców, większość zajęć prowadzona jest warsztatowo co zwiększa ich atrakcyjność i przede wszystkim uposaża słuchacza w umiejętności przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Studenci otrzymują wiele materiałów, narzędzi i programów diagnostycznych,  wskazywane są bieżące trendy w obszarze doradztwa, coachingu i pośrednictwa pracy.

  Dowiedz się więcej

   

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EMPLOYER BRANDING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów został zaprojektowany w odpowiedzi na rosnące wymagania biznesowe współczesnych organizacji i związaną z tym konieczność wzmocnienia kompetencyjnego specjalistów działów HR, rekrutacji i Employer Brandingu. Studia dostarczają interdyscyplinarną, praktyczną i aktualną wiedzę z zakresu m.in. projektowania zwinnych strategii employer brandingowych, wykorzystania nowoczesnych taktyk, narzędzi i technologii marketingowych wspierających procesy rekrutacyjne, planowania efektywnych działań wewnątrz organizacji podnoszących poziom zaangażowania pracowników, czy też tworzenia systemów pomiaru efektywności działań EB. Szczególny nacisk jest położony na budowanie relacji studentów z praktykami biznesu oraz na podnoszenie ich praktycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HEADHUNTER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Poszukiwania pracowników wysoko wykwalifikowanych wymaga od osób zajmujących się rekrutacją szerokiej wiedzy o rynku pracy, wiedzy biznesowej oraz niezwykłych umiejętności interpersonalnych. Podczas studiów Headhunter zdobędziesz umiejętności potrzebne do prowadzenia projektów executive search, w tym m.in.: umiejętnego doboru kandydatów do organizacji, przekonania do podjęcia współpracy osoby, które nie poszukują aktywnie pracy, budowania relacji z kandydatami opartych na zaufaniu i wzajemnych korzyściach. Nauczysz się również pisać atrakcyjne oferty o pracę i prowadzić kwalifikacyjne rozmowy telefoniczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HOLISTYCZNA SZKOŁA ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Holistyczna szkoła rozwoju to jedne z nielicznych studiów w Polsce dotyczące rozwoju o podejściu holistycznym. Podczas zajęć zdobędziesz wiedzę nt. psychologii zmian, treningu szczęścia, assessment center, zarządzania stresem, sztuki podejmowania decyzji i wiele innych. To aż 15 obszarów tematycznych dzięki, którym poznasz wiele narzędzi i technik przydatnych zarówno w życiu osobistym jak i biznesie. Jeśli poznasz zasady jak działa mózg i emocje łatwiej będzie wprowadzić usprawnienia na całe życie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HR BUSINESS PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podstawowym celem studiów jest przygotowanie Cię do efektywnego budowania pozycji strategicznego partnera biznesowego organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Wymaga to uwzględnienia w programie tematów związanych z zarządzaniem strategicznym, finansami, zarządzania projektami czy też budowania wysokoefektywnych organizacji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INTELIGENCJA EMOCJONALNA W ADMINISTRACJI I BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pracujesz z osobami, będącymi w procesie zmiany? A może sam jesteś taką osobą? Otrzymasz do ręki znakomite narzędzie Dialog Motywujący, czyli oparty na współpracy styl prowadzenia rozmowy służący umocnieniu motywacji i rozwojowi inteligencji emocjonalnej. Studia to praktyczny trening kompetencji i umiejętności liderskich.

  Zapotrzebowanie na nowoczesne kompetencje, takie jak: komunikacja, samoświadomość, motywacja oraz kontrola emocji w ciągu najbliższych 5 lat będzie do sześciu razy większe. Inteligencja emocjonalna staje się kluczową kompetencją we wszystkich obszarach życia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INTERNATIONAL PUBLIC SPEAKING AND LEADERSHIP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podczas studiów nauczysz się profesjonalnych wystąpień publicznych w języku angielskim. Będziesz korzystał z języka angielskiego charakterystycznego dla Twojej branży, a także używał słownictwa potrzebnego do pełnienia roli lidera w międzynarodowym środowisku. W czasie zajęć przełamiesz strach przed publicznym zabieraniem głosu, nauczysz się przemawiać pewnie i przekonująco, a także rozwiniesz umiejętności przywódcze.

  Będziesz uczestniczył w symulacjach wystąpień publicznych i wygłaszał przemówienia informacyjne, okolicznościowe, motywacyjne, improwizowane, kryzysowe, inspirujące i sprzedażowe w języku angielskim, który jest pierwszym językiem dla około 360 milionów ludzi i drugim dla dalszych 500 milionów – w języku, którym posługuje się świat biznesu i w którym buduje się relacje międzynarodowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA DLA SAP ERP I PROGRAMOWANIE W JĘZYKU ABAP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem tego kierunku jest dostarczenie mocnych podstaw dla osób, które chciałyby budować oprogramowanie dla systemów SAP ERP w języku ABAP. Nastawiamy się na nauczenie Cię umiejętności praktycznych, dlatego na każdych zajęciach przynajmniej połowa czasu będzie poświęcona rozwijaniu umiejętności programistycznych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • JĘZYK NIEMIECKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Praktyczne zajęcia z języka niemieckiego prowadzone w formie warsztatów, ćwiczeń i konwersatoriów dają Ci możliwość rozwijania i doskonalenia umiejętności redagowania korespondencji handlowej, sporządzania umów, prowadzenia negocjacji, uczestniczenia w rozmowie kwalifikacyjnej oraz posługiwania się językiem niemieckim w miejscu pracy. Ważnym elementem programu kształcenia będzie dla Ciebie zdobywanie oraz doskonalenie umiejętności językowych w zakresie specjalistycznego języka niemieckiego. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzupełnienie Twojej wiedzy z zakresu przepisów kadrowo-płacowych. Poznasz aktualny stan prawny, a poprzez ćwiczenia z doświadczonymi fachowcami będziesz mógł nabyć umiejętności praktyczne m.in. z zakresu rozliczania czasu pracy oraz naliczania wynagrodzeń, jak i innych świadczeń. Zdobędziesz też wiedzę o wielu zagadnieniach na temat dopuszczalnych form kontroli pracownika w świetle najnowszego orzecznictwa oraz stanowiska GIODO i o podstawowych przepisach i zasadach dotyczących zatrudniania obcokrajowców.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KSIĘGOWOŚĆ I PŁACE W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  • Nauczysz się sporządzać deklaracje podatkowe oraz sprawozdania finansowe obligatoryjne dla każdej firmie na koniec okresu sprawozdawczego. 
  • Wykładowcami są praktycy oraz nauczyciele akademiccy zajmujący się zawodowo księgowością firm – zdobywasz więc wyłącznie przydatne informacje.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LEAN MANAGEMENT W PRODUKCJI I USŁUGACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem podyplomowych studiów Lean Management w produkcji i usługach jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat koncepcji Lean Management oraz kształtowanie umiejętności posługiwania się popularnymi w praktyce narzędziami takimi, jak: 5S, Kaizen, VSM, SMED, TPM, Raport A-3, TWI, FMEA i in. w środowisku zarówno produkcyjnym, jak i usługowym. Obecnie koncepcja ta cieszy się dużą popularnością, ponieważ firmy dążąc do podnoszenia efektywności ukierunkowują się na eliminację różnego rodzaju marnotrawstwa i obniżkę kosztów realizacji procesów. Słuchacze studium otrzymują praktyczną i aktualną wiedzę na temat istoty, narzędzi, przebiegu oraz uwarunkowań wprowadzania koncepcji Lean Management.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGISTYKA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie Cię z koncepcjami, metodami  zarządzania procesami logistycznymi. Program studiów umożliwia Ci zdobycie kompleksowej, praktycznej wiedzy niezbędnej do doskonalenia  przepływów materiałów i informacji w obrębie firmy i pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGORYTMIKA W PRACY PEDAGOGICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Logorytmika jest uznaną metodą w pracy z dziećmi przedszkolnymi, wczesnoszkonymi, z zaburzeniami, z niepełnosprawnościami. Podczas zajęć nauczysz się pracować metodami ściśle zintegrowanymi z rytmizowanym mówieniem, ruchem, oddychaniem, śpiewem oraz grą na instrumentach. Będziesz umiał przeprowadzić zajęcia pełne emocjonalnego, muzycznego i ruchowego zaangażowania dzieci, jednocześnie rozwijając ich mowę.

  Studia mają charakter doskonalący. Prowadzone będą w formie praktycznej, ćwiczeniowej i zapewnią profesjonale przygotowanie do pracy z dziećmi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MARKETING KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podczas zajęć z praktykami pracującymi w lub dla instytucji kultury poznasz najlepsze praktyki komunikacji marketingowej. Nauczysz się, w jaki sposób odczytywać i interpretować dane wynikające z działań w Internecie oraz zobaczysz, że najciekawsze akcje promocyjne i eventy nie zawsze miały za sobą milionowe budżety - liczy się przede wszystkim pomysł.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MEDIACJE SĄDOWE I POZASĄDOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora, poprzez uzyskanie wpisu na listę stałych mediatorów sądowych na terenie całego kraju, jak również do wprowadzania procedur rozwiązywania konfliktów w biznesie i w organizacji (komisje antymobbingowe). Program jest zgodny z kwalifikacją rynkową z mediacji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENADŻER DS. EKSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Aby stać się skutecznym menedżerem ds. eksportu, potrzebna jest rozległa wiedza z zakresu eksportu, logistyki, analityki finansowej, strategii marketingowych i biegła znajomość najnowszych narzędzi internetowych. Umiejętności te zdobędziesz podczas zajęć i warsztatów z aktywnymi zawodowo, doświadczonymi specjalistami wszystkich tych dziedzin.

  Zgłębisz wiedzę  w zakresie ekspansji zagranicznej, opracowania strategii marketingowych na rynkach eksportowych, a także poznasz sposoby realizacji transakcji w handlu zagranicznym oraz formy finansowania i rozliczeń.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER CSR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zgodnie z filozofią CSR rozwój przedsiębiorstwa to nie tylko dbałość o projekty, ich jakość i wyniki finansowe. To również odpowiedzialność, jaką wywierają jego działania na atmosferę pracy, relacje z kontrahentami i środowisko. CSR to otwarcie się na szersze aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, wrażliwość na potrzeby lokalnej społeczności i wspieranie zgłaszanych przez nich inicjatyw. Jeśli lubisz pracować z ludźmi, angażują Cię akcje społeczne i chciałbyś  realizować projekty, które realnie wpływają na jakość życia innych -  ten kierunek jest dla Ciebie! Świadomi liderzy są w stanie poprowadzić  przedsiębiorstwa w kierunku społecznie odpowiedzialnego biznesu, gdzie człowiek i środowisko są równie ważne jak rozwój organizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER OŚWIATY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ukończenie studiów podyplomowych Menedżer oświaty pozwoli na uzyskanie kwalifikacji w zakresie zarządzania oświatą oraz rozwój kompetencji menedżerskich niezbędnych do efektywnego zarządzania szkołą lub inną placówką oświatową (przygotuje do samodzielnego, twórczego i efektywnego kierowania instytucją oświatową m.in. w zakresie sprawnego posługiwania się prawem oświatowym, zarządzania finansami publicznymi, kierowania zespołami ludzi, skutecznego rozwiązywania problemów pedagogicznych, interpersonalnych, ekonomicznych, organizacyjnych, administracyjnych oraz samorozwoju).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy. Program studiów przewiduje pięć modułów tematycznych: medyczny, neurologopedii dziecięcej, neurologopedii ogólnej, terapii neurologopedycznej oraz praktycznego zdobywania umiejętności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NOWOCZESNY MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dzięki tym studiów zdobędziesz nowoczesne narzędzia marketingowe, które mogą być wykorzystywane do budowania przewagi konkurencyjnej oraz komunikacji z szeroko rozumianym otoczeniem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PLANOWANIE PRODUKCJI - NOWOCZESNE NARZĘDZIA: SAP. SIMATIC IT PREACTOR APS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu dostarczenie praktycznej wiedzy planowaniu produkcji w systemach SAP S/4 HANA oraz Siemens Preactor oraz nabycie umiejętności niezbędnych do pełnienia roli planisty. Kurs kładzie nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych pozwalających na efektywne tworzenie planów produkcyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych APS. W trakcie trwania studiów słuchacz nabędzie umiejętności zaawansowanej obsługi systemu SAP w zakresie planowania produkcji oraz systemu Siemens Preactor APS w zakresie harmonogramowania produkcji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PODYPLOMOWE STUDIA KSZTAŁCENIA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Co zyskujesz?

  • Poszerzysz zasób specjalistycznego słownictwa oraz zdobędziesz umiejętność tłumaczenia tekstów pisemnych i ustnych.
  • Będziesz wiedział, jak eliminować błędy słownikowe i gramatyczne oraz weryfikować tekst w języku docelowym.
  • Pogłębisz wiedzę z zakresu przekładu, prawa i specyfiki zawodu tłumacza.
  • Będziesz pracował na tekstach z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi wspomagających tłumaczenie (komputerowych programów tłumaczeniowych – Trados czy memoQ, internetowych słowników specjalistycznych i baz terminologicznych). 
  • Zdobędziesz wiedzę i praktykę w zakresie wykonywania tłumaczeń ustnych, wykształcenia umiejętności efektywnego wykorzystywania technik szybkiego czytania i notacji oraz zdobycia wiedzy z zakresu psychologii w zawodzie tłumacza. W trakcie studiów weźmiesz udział w warsztatach z tłumaczeń konferencyjnych prowadzonych w profesjonalnych kabinach tłumaczeniowych.
  • Program kierunku opracowaliśmy we współpracy z ekspertami z Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. W trakcie zajęć słuchacze weźmiesz udział w warsztatach z tłumaczeń konferencyjnych prowadzonych w jedynych we Wrocławiu kabinach do translacji symultanicznych.


  Po ukończeniu studiów będziesz potrafił:

  • skutecznie stosować zdobytą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne do rozwiązywania problemów tłumaczeniowych
  • sprawnie posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu prawa i medycyny 
  • wykonywać tłumaczenia ustne (a vista, konsekutywne i symultaniczne), wykorzystując techniki notacji i szybkiego czytania oraz zapamiętywania
  • efektywnie organizować warsztat pracy tłumacza
  • umiejętnie posługiwać się najnowszymi technologiami informacyjnymi w procesie tłumaczenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PODYPLOMOWE STUDIA KSZTAŁCENIA TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - STUDIA PODPYLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia zostały stworzone z myślą o osobach pracujących lub zamierzających podjąć pracę w charakterze tłumacza tekstów specjalistycznych, tłumacza przysięgłego, korektora tekstów, a nawet pracownika agencji turystycznych lub reklamowych. Studia dają możliwość poszerzenia specjalistycznego słownictwa, zdobycia umiejętności tłumaczenia tekstów pisemnych i ustnych, doskonalenia warsztatu tłumacza oraz zgłębiania zagadnień z zakresu stylistyki. Ich absolwent będzie potrafił bez trudu wykorzystywać nowoczesne narzędzia wspomagające pracę tłumacza (np oprogramowanie CAT).

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami wymaga odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji. Ostatni kryzys na rynku ukazał także, że obszar ten wymaga dużych zdolności planowania i przewidywania tendencji. Studia te pozwolą Ci zdobyć aktualną wiedzę obejmującą najnowsze uregulowania prawne, zagadnienia ekonomiczno-finansowe, wybrane elementy budownictwa i kosztorysowania oraz szacowania nieruchomości. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROGRAMISTA FRONT - END Z ANGULAR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kursu jest wykształcenie programistów front-end. W czasie kursu  nauczysz się m.in.: programować w języku JavaScript, TypeScript oraz w takich frameworkach firmy Google, jak najnowszy Angular i React.  Poznasz kompleksowe metody budowania aplikacji SPA z wykorzystaniem serwera Node.js. Nauka oparta jest na tworzeniu realnych projektów informatycznych dopasowanych do aktualnych potrzeb rynku IT.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROGRAMOWANIE APLIKACJI JAVA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dzięki tym studiom podyplomowym zdobędziesz praktyczne umiejętności pozwalające na poszerzenie swoich kompetencji zawodowych w obszarze programowania w języku Java i zwiększysz swoje szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy. Na rynku wciąż jest niedobór programistów, więc studia te z pewnością są też dobrą propozycją dla wszystkich tych osób, które myślą o przebranżowieniu. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROGRAMOWANIE APLIKACJI WEBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwią zdobycie wiedzy niezbędnej do samodzielnego programowania aplikacji webowych z wykorzystaniem najpopularniejszych narzędzi (frameworków). Wszystkie zajęcia odbywają się w formie laboratoriów poprzedzonych wstępem teoretycznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROGRAMOWANIE I ADMINISTROWANIE PLATFORMAMI APPLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  To pierwsze w Polsce studia ściśle poświęcone wdrażaniu oraz programowaniu na platformach Apple. Po ich ukończeniu będziesz mógł uczestniczyć we wszystkich, aktualnie oferowanych przez Apple kursach autoryzowanych i  będziesz mógł ubiegać się o odpowiednią certyfikację.

  W toku studiów kursy autoryzowane zostają rozszerzone o autorskie zajęcia wprowadzające do ekosystemu (jeżeli nie miałeś z nim wcześniej kontaktu), a także przedmioty wprowadzające rozwiązania bardziej zaawansowane bądź mocno wybiegające w przyszłość (jak np. SwiftUI). Program studiów obejmuje umiejętności często poszukiwane na rodzimym rynku pracy, jak i te których szczególnie poszukuje się na rynku globalnym. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy Apple.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROJEKTOWANIE INTERFEJSÓW GRAFICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest kształcenie przyszłych grafików, chcących rozpocząć pracę jako twórcy interfejsów. Kształcenie rozpoczyna się od poziomu podstawowego, tak więc nawet jeśli nie posiadasz wstępnej wiedzy, nauczysz się jak obsługiwać programy graficzne, dowiesz się, jak tworzyć prototypy interfejsów oraz jak implementować je w projektach informatycznych. Studia mają charakter praktyczny.

  Większość zajęć to ćwiczenia prowadzone przez zawodowych grafików, posiadających duże doświadczenie w pracy w przemyśle oraz odpowiednie przygotowanie merytoryczne. W trakcie studiów zdobędziesz również wiedzę, z zakresu kompozycji obrazu, projektowania elementów graficznych oraz podstaw tworzenia stron internetowych. Dowiesz się, jak współpracować z klientem i poznasz etyczne aspekty pracy projektanta.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYWÓDZTWO W SPORCIE Z ELEMENTAMI PRAKTYCZNEJ PSYCHOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów został stworzony przez praktyków, ludzi sportu, biznesu i mediów, którzy wiedzą, że zagadnień związanych z przywództwem możesz nauczyć się jedynie w praktyce, dlatego czekają Cię zajęcia, w których wielokrotnie staniesz przed zespołem ludzkim, zmierzysz się z realnymi sytuacjami i pod opieką naszych ekspertów zdobędziesz umiejętności, których potrzebujesz.

  Podczas studiów poszerzysz wiedzę, a także udoskonalisz kompetencji zawodowe w zakresie zasad zarządzania zasobami ludzkimi, zrozumienia tła kulturowego i socjalnego w obszarze sportowym. Ponadto zdobędziesz kwalifikacje i umiejętności pozwalające na kierowanie procesem zarządzania zmianami w organizacji sportowej, dostosowaniem zasobów i umiejętności do wprowadzania innowacji sportowych w życie, skuteczności w komunikacji i zarządzaniu strategicznymi procesami innowacji w sporcie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHODIETETYKA DLA DZIECI I DOROSŁYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem realizacji studiów jest rozwój kompetencji zawodowych odpowiadających aktualnym potrzebom społecznym w zakresie edukacji żywieniowej dzieci i dorosłych, wspomagania leczenia zaburzeń  odżywiania, nadwagi i otyłości, żywienia w jednostkach chorobowych oraz kształtowania nawyków żywieniowych dzieci i dorosłych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA REKLAMY I KOMUNIKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W procesie tworzenia reklamy stosujemy pewne metody i praktyki komunikacyjne. Jednak część z nich nie działa tak, jak powinna i wtedy zadajemy sobie pytanie - dlaczego? Jakie mechanizmy sprawiają, że wolimy jeden produkt od drugiego?

  Dlaczego odbiorcy z chęcią słuchają jednej marki, a drugą ignorują? Najważniejszym elementem jest tutaj dobre zbadanie naszej grupy docelowej i rozpoznanie jej motywacji i zachowań. Tego wszystkiego nauczysz się na naszych studiach psychologia reklamy i komunikacji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapewnienie merytorycznego wsparcia osobom kierującym lub chcących kierować w przyszłości zespołem ludzkim, grupą projektową. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i rozwój kompetencji m.in. w zakresie budowania efektywnego zespołu, delegowania zadań, zarządzania międzypokoleniowego, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zmianami w organizacji, zapobiegania zachowaniom destruktywnym w środowisku pracy. Znajomość tych elementów psychologii organizacji i zarządzania wspomaga skuteczne kierowanie zespołami pracowniczymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu. Jednakże rachunkowość jednostek budżetowych cechuje nieco inna specyfika. Jednostki sfery budżetowej nie są co do zasady nastawione na zysk, dlatego też rządzą się innymi zasadami rachunkowości. Studia zapewniają zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w jednostkach sektora finansów publicznych. Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości oraz sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych. Studia umożliwiają rozszerzenie kwalifikacji zawodowych oraz rozbudowanie ścieżki kariery zawodowej w jednostkach budżetowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE DLA NIEEKONOMISTÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podczas studiów podyplomowych rachunkowość i finanse dla nieekonomistów zrealizujesz program od podstaw. Jest to szczególnie ważne jeśli jesteś osobą, która zamierza rozpocząć swoją przygodę z rachunkowością i nie musi obawiać się tego, że program będzie niedostosowany do Twoich umiejętności i wiedzy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SAP S/4 HANA - NOWOCZESNY SYSTEM ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nauczysz się wspomagać biznes w czasie rzeczywistym dzięki SAP S/4 HANA, inteligentnemu pakietowi ERP stworzonemu z myślą o przetwarzaniu in-memory. SAP S/4 HANA to podstawa cyfrowa, która łączy przedsiębiorstwo z klientami, sieciami biznesowymi, Internetem Rzeczy, Big Data i nie tylko. Jeśli chcesz wykorzystać swoje atuty, naucz się kontrolować i zarządzać przedsiębiorstwem w czasie rzeczywistym dzięki SAP S/4 HANA i wykorzystaj możliwości, jakie daje technologia IT na świetnie rozwijającym się rynku pracy w Polsce. Studia są nowością w naszym kraju. Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie Cię do praktycznego wykorzystania systemu SAP S/4 HANA jako narzędzia pracy na stanowiskach użytkownika kluczowego odpowiedzialnego za SAP czy konsultanta wspierającego system SAP w firmie. Atutem będzie posiadanie wiedzy z zakresu procesów biznesowych dostępnych w systemie SAP R3 ECC.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SIX SIGMA, OPTYMALIZACJA PROCESÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podczas studiów przygotujesz się do pełnienia funkcji analityka procesów biznesowych, osoby odpowiedzialnej za ich optymalizację czy kontrolę jakości, tzw. Green Belt. Zakres wiedzy, którą możesz zdobyć podczas studiów jest jednak znacznie szczerszy niż ten wymagany na poziomie Green Belt.

  Program studiów obejmuje m.in. aż 4 dni samych analiz statystycznych włącznie z wnioskowaniem, 3 dni wprowadzenia do Lean Managament i zarządzania procesami, 1 dzień miękkich aspektów funkcjonowania w projektach optymalizacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SOCJOTERAPIA I PORADNICTWO RODZINNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą a także osobami dorosłymi metodą socjoterapii oraz do prowadzenia szeroko pojętych działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Połączenie wiedzy interdyscyplinarnej z kształtowaniem umiejętności diagnozowania oraz prowadzenia działań o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym, psychopedagogicznym, interwencyjnym, terapeutycznym i mediacyjnym daje absolwentom duże możliwości na rynku pracy. Absolwenci mogą w przyszłości pracować jako socjoterapeuta, psychoedukator, specjalista do spraw rodziny, wykwalifikowany pracownik poradni małżeńskiej i rodzinnej czy animator środowiska rodzinnego. Studia przygotują słuchaczy do praktycznego wykorzystania wiedzy socjoterapeutycznej i poradniczej w zakresie poradnictwa rodzinnego, małżeńskiego, partnerskiego wychowawczego jak i adopcyjnego. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uwarunkowania, w których funkcjonują współczesne firmy, zmuszają menedżerów do ciągłego trenowania i doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz osobowościowych. Coraz większą rolę w gospodarce odgrywa również mały biznes. Te i inne czynniki uwzględniono przy wypracowywaniu koncepcji programowej podyplomowych studiów menedżerskich. 
  Głównym celem tych studiów jest profesjonalne przygotowanie Cię do rozumienia współczesnego biznesu, zwiększania trafności i efektywności podejmowania decyzji biznesowych, a także do inicjowania i prowadzenia samodzielnych działań związanych z biznesem.  Zajęcia są nastawione na ćwiczenie ważnych umiejętności zawodowych i kompetencji osobowościowych przydatnych w pracy menedżera oraz w doborze kadr.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TESTER OPROGRAMOWANIA DLA APLIKACJI MOBILNYCH I SERWEROWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wykształcenie testerów oraz osób odpowiedzialnych za automatyzację procesów związanych z rozwojem oprogramowania, np. testowaniem  oraz integracją dla aplikacji mobilnych oraz serwerowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRANSPORT I SPEDYCJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie Ci specjalistycznej wiedzy m.in. z zakresu problematyki prawnej, prowadzenia i organizacji transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozów osób i rzeczy oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu i spedycji krajowej i międzynarodowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRENER BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie Ci wiedzy w zakresie projektowania szkoleń biznesowych, a także przygotowanie Cię do bycia trenerem-szkoleniowcem zdolnym nie tylko do przekazania wiedzy w sposób kompetentny, ale potrafiącego także kształtować pożądane postawy i wzorce postępowania uczestników szkoleń.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jednym z ważniejszych elementów utrzymania płynności finansowej jest efektywne zarządzanie wierzytelnościami w przedsiębiorstwie, rozumiane jednak nie tylko jako windykacja zaległych płatności czy ich dochodzenie na drodze sądowej. Zarządzanie wierzytelnościami to przemyślany i spójny proces postępowania z każdą należnością od momentu jej powstawania, aż do momentu uzyskania zapłaty bądź wpisania jej w straty (w przypadku braku zapłaty), ale także i później.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są pierwszym krokiem do zdobycia uprawnień rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości. Po ich odbyciu absolwenci mogą podjąć wymaganą prawem praktykę, aby następnie przystąpić do państwowego egzaminu. W związku ze stale rosnącym rynkiem nieruchomości rzeczoznawcy majątkowi są bardzo poszukiwanymi specjalistami, których pomoc w transakcjach mających za przedmiot nieruchomości jest nieodzowna. Z pomocy tych rzeczoznawców korzystają banki, sądy, gminy, Skarb Państwa i przede wszystkim strony umów przenoszących własność nieruchomości. Od 1.01.2019 r. pojawiło się nowe pole działania rzeczoznawców – wycena nieruchomości w procesie przekształcania użytkowania wieczystego we własność.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I PRZYWÓDZTWO W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotujemy Cię do publicznego zabierania głosu w wielu sytuacjach zawodowych i pełnienia roli lidera w swojej organizacji. W czasie zajęć przełamiesz strach przed publicznym zabieraniem głosu, nauczysz się przemawiać pewnie i przekonująco, a także rozwiniesz umiejętności przywódcze.  Program studiów został stworzony przez praktyków i ludzi biznesu, którzy wiedzą, że występowania publicznego i przywództwa możesz nauczyć się jedynie w praktyce, dlatego czekają Cię zajęcia, w których wielokrotnie staniesz przed audytorium i pod opieką naszych ekspertów zdobędziesz umiejętności, których potrzebujesz.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAKUPY W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zakupy w Biznesie w WSB we Wrocławiu powstały jako pierwsze w Polsce studia podyplomowe dla osób zawodowo związanych z zakupami. Zakupy stanowią obecnie jeden z ważniejszych procesów w bezpośredni sposób wpływających na wyniki ekonomiczne firm oraz instytucji. Kompetencje osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie dostawców i współpracę z nimi w znacznym stopniu decydują o efektywności działań zakupowych. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów pracujących w działach zakupów, przekazanie im szerokiej wiedzy i najnowszych doświadczeń z dziedziny zaopatrzenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W dobie elektronizacji także zamówień publicznych celem studiów jest praktyczna nauka efektywnego zastosowania Prawa zamówień publicznych tak, aby zamawiający wydał swoje pieniądze celowo i oszczędnie, a wykonawca nauczył się sięgać po zamówienia publiczne, stając się skuteczniejszym na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Nauczysz się praktycznego, skutecznego rozwiązywania problemów wykonawcy i zamawiającego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie Ci obszernej wiedzy związanej z metodyką opracowywania, wdrażania, audytowania i doskonalenia systemów zarządzania jakością według standardów międzynarodowych. Studia przygotowują Cię do pracy na stanowiskach przedstawicieli kierownictwa systemów zarządzania, auditora wewnętrznego oraz do efektywnego rozwiązywania problemów jakościowych oraz doskonalenia procesów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Według badania „Projekty Na Czas” aż 80% projektów w Polsce się nie udaje:

  • nie dotrzymują terminów,
  • przekraczają budżet,
  • brakuje rzetelnej informacji o zaawansowaniu prac,
  • ludzie są przemęczeni.

  Nauczysz się usuwać te problemy stosując metodę łańcucha krytycznego Goldratta, teorię ograniczeń, kanban i metody agile.

  Celem studiów jest praktyczne wykształcenie na najwyższym światowym poziomie liderów zmian w swoich organizacjach, w rolach kierowników projektów, szefów biur zarządzania projektami, dyrektorów i członków zarządu. Jako absolwent dołączysz do elitarnej sieci doświadczonych profesjonalistów dysponujących potężną wiedzą w zakresie poprawy wyników biznesowych swoich firm.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INFORMATYCZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zarządzanie projektami jest szczególnie istotne w branży IT, gdzie z jednej strony występuje olbrzymia dynamika zmian technologii, potrzeb klientów i ekspansji na rynku, a z drugiej wypracowano wiele dobrych praktyk i standardów, jak choćby najpopularniejsze Scrum Master i PMBOK® Guide. Osoby kierujące projektami informatycznymi są coraz bardziej poszukiwane na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przedsiębiorstwo społeczne jest specyficznym rodzajem organizacji, który wymaga zaangażowania wielu umiejętności miękkich tj. myślenie sytuacyjne, zarządzanie talentami czy wysokiej etyki pracy. Jednak to nie wystarczy, aby skutecznie realizować cele przedsiębiorstwa.

  Potrzebna jest również rzetelna wiedza z zakresu finansów, zarządzania ryzykiem czy metod restrukturyzacji. Podczas studiów na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym zyskujesz wiedzę z tych obszarów oraz umiejętności przydatne w pracy w organizacjach pozarządowych czy spółdzielniach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie Cię do pełnienia funkcji kierowniczych w działach sprzedaży, handlowych oraz obsługi klienta przez dostarczenie wiedzy oraz kształtowanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania strukturami sprzedażowymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jak pokazuje obecna sytuacja na świecie, ochrona zdrowia jest jedną z najbardziej podatnych i wrażliwych na kryzys branż. Mamy tutaj do czynienia ze zdrowiem i życiem ludzkim, dlatego podmioty lecznicze nie są w stanie same przygotować się na nagłe i nieoczekiwane sytuacje kryzysowe.

  Chodzi tutaj o takie kryzysy jak: fatalny w skutkach błąd lekarza, awarię sprzętu ratującego życie, zwolnienia i strajk pracowników czy o niezadowolonych z obsługi pacjentów. Celem studiów jest przygotowanie i wykształcenie kadry menedżerskiej do efektywnej działalności zawodowej, aby w sposób nowoczesny, twórczy i samodzielny potrafiła w warunkach gospodarki rynkowej zarządzać jednostkami opieki zdrowotnej w sposób bezpieczny dla wszystkich interesariuszy tych jednostek.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W PODMIOTACH LECZNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest usystematyzowanie Twoich wiadomości i umiejętności oraz wyposażenie Cię w nowoczesną wiedzę i rozwiązania praktyczne, które pozwolą Ci zoptymalizować funkcjonowanie placówek i posłużyć do budowania ich przewagi konkurencyjnej oraz wizerunku. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE WYMAGANIAMI I ANALIZA BIZNESOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie Cię do bycia analitykiem biznesowym.  Studia nie tylko zapewnią Ci zdobycie wiedzy, ale i umiejętności jej wykorzystania w praktyce dzięki włączeniu do programu wielu gier symulacyjnych i warsztatów. Ponadto zapewniają gruntowne przygotowanie do zdania egzaminów certyfikacyjnych w dwóch uzupełniających się standardach BABOK.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma może budować trwałą przewagę konkurencyjną. Celem studiów jest przygotowanie profesjonalistów w zakresie nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi Słuchacze studiów podyplomowych poznają kompleksowe techniki zarządzania kadrami, co pozwoli im racjonalnie planować i realizować politykę personalną w organizacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY SAP ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wdrożenie systemu SAP w wielu korporacjach działających na polskim rynku pozwoliło w znaczący sposób wzmocnić ich pozycję rynkową. Dzięki temu pracownicy posiadający praktyczne umiejętności pracy w programie SAP są poszukiwani i dobrze opłacani na współczesnym rynku pracy. Główny nacisk w procesie dydaktycznym położony został na wykorzystanie gier biznesowych i symulacji odzwierciedlających rzeczywiste środowisko pracy. 90% w formie ćwiczeń - każdy słuchacz będzie wykonywał zadania - ćwiczenia w pracowni komputerowej na najnowszej wersji systemu SAP R3 pod opieką konsultantów z wieloletnim doświadczeniem. Dodatkowo każdy ze słuchaczy otrzyma swoje indywidualne konto do systemu SAP z możliwością logowania 24h na dobę, aby mógł szkolić się/uczyć także w domu. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Opinie (0)


PODYPLOMOWE