DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UŁ?

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ jest największym wydziałem biologicznym w Polsce. Prowadzi badania w zakresie wszystkich dyscyplin w dziedzinie nauk biologicznych. Ma największy potencjał naukowy spośród wydziałów biologicznych w Polsce oraz posiada kategorię naukową A (oznaczającą bardzo dobry poziom działalności naukowej) przyznaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest jednostką o uznanej renomie naukowej w Polsce i za granicą. Działalność dydaktyczna Wydziału została pozytywnie oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA). W ocenie PKA, Wydział w stopniu wyróżniającym spełnia kryteria oceny instytucjonalnej dotyczącej: zasobów kadrowych, materialnych i finansowych, prowadzenia badań naukowych, a także współpracy krajowej i międzynarodowej, celów i efektów kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych oraz systemu ich weryfikacji.
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w ostatnich latach:
  • znacznie rozbudował ofertę dydaktyczną, w tym zaoferował kierunki unikatowe,  studia zamawiane i studia w języku angielskim,
  • pozyskał ok. 100 mln zł na rozbudowę i modernizację bazy naukowo-dydaktycznej,
  • pozyskał ok. 100 mln zł na badania naukowe ze źródeł krajowych i unijnych (dla przykładu, tylko w 2011 r. na Wydziale BiOŚ UŁ realizowano 75 projektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki i 12 projektów międzynarodowych),
  • na tle wydziałów biologicznych w kraju dysponuje najbogatszą kadrą naukowo-dydaktyczną (ok. 240 osób, w tym ponad 90 profesorów zwyczajnych i profesorów nadzwyczajnych zatrudnionych przez Wydział na etacie, dodatkowo wspieranych przez profesorów wizytujących z zagranicy),
  • posiada najwięcej uprawnień (we wszystkich siedmiu dyscyplinach biologicznych) do nadawania stopni naukowych spośród wydziałów biologicznych w kraju (doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinach biologia, biochemia, biofizyka, ekologia, mikrobiologia, oraz doktora – dodatkowo w dyscyplinach biotechnologia i ochrona środowiska).
Powyższe osiągnięcia w oczywisty sposób przekładają się na jakość kształcenia – prowadzonego w nowoczesnych laboratoriach i stacjach terenowych, wyposażonych w wysokiej klasy aparaturę, w bezpośrednim i powszechnym kontakcie z profesorami, przy znacznym zindywidualizowaniu ścieżki kształcenia m.in. dzięki włączaniu studentów w realizację licznych projektów badawczych. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w 18 studenckich kołach naukowych i sekcjach tych kół. Dzięki zatrudnieniu ponad 90 profesorów, reprezentujących pełne spektrum zróżnicowania nauk biologicznych, Wydział zaoferował najbogatszą ofertę kształcenia w ramach nauk biologicznych w kraju poprzez utworzenie nowych kierunków studiów na różnych poziomach kształcenia, w tym na czterech studiach doktoranckich oraz 23 specjalizacjach i blokach specjalizacyjnych oferowanych w ramach sześciu kierunków studiów I lub II stopnia (biologia, biotechnologia, mikrobiologia, ochrona środowiska oraz na I stopniu biomonitoring i na II stopniu genetyka), w tym trzech kierunkach unikatowych (biomonitoring, genetyka i mikrobiologia). Wydział pozyskał również studia zamawiane (tj. o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy) oraz oferuje studia w języku angielskim we współpracy z uniwersytetami i jednostkami naukowymi z Portugalii, Niemiec, Holandii i Argentyny oraz przy wsparciu specjalistów rekomendowanych przez UNESCO i Fundację Fulbrighta. Studia te są monitorowane przez niemiecką agencję akredytacyjną ASIIN. Powyższe zabiegi Wydziału skutkują imponującymi efektami kształcenia osiąganymi przez studentów I, II i III stopnia, w tym:
  • współautorstwem wysokiej liczby publikacji w renomowanych czasopismach zagranicznych (ponad 100 publikacji w czasopismach z Impact Factor, w tym w Nature, opublikowanych przez ostatnich 5 lat przez studentów I i II stopnia; liczby te nie obejmują publikacji doktorantów oraz wielu innych publikacji studentów I i II stopnia w mniej renomowanych czasopismach), 
  • pozyskiwaniem środków na finansowanie projektów badawczych przez studentów, 
  • realizacją prac dyplomowych we współpracy z ośrodkami zagranicznymi oraz na zlecenie pracodawców, 
  • uzyskiwaniem prestiżowych nagród przez studentów i doktorantów Wydziału w zewnętrznych konkursach.
Powyższe dane w sposób świadczą o wyjątkowo zaawansowanej kulturze kształcenia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ oraz osiąganiu przez studentów tego Wydziału imponujących efektów kształcenia, będących skutkiem realizacji przez wiele lat strategii rozwoju Wydziału podporządkowanej budowaniu systemu wysokiej jakości kształcenia.
Dołącz do najlepszych. Serdecznie zapraszamy!
Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Prof. dr hab. Andrzej Kruk

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Opinie (17)

Student uł Ocena odpowiedz

Studiuję na kierunku biologia kryminalistyczna. Przedmioty może i są ciekawe, ale nijak związane z możliwymi ścieżkami kariery. Aby podjąć pracę w zawodzie, o których mówią promowane przez uczelnię przedmioty należy kształcić się w zupełnie innym kierunku. Antropologia, medycyna sądowa, Policja. Organizacja na tym kierunku leży i płacze. Nigdy nic nie wiadomo, kluczowe dla studentów informacje mają się pojawić "w poniedziałek", "w następnym miesiącu", "po konferencji". Strata czasu i nerwów.

Ola Ocena odpowiedz

dobre studia

Jola Ocena odpowiedz

Studiuje Mikrobiologię, nie wiem czy chce wiązać przyszłość z ty kierunkiem, ale to raczej moje przemyślenia, bo uważam, że sam kierunek jest interesujący i dobrze przygotowany ;)

Marta Ocena odpowiedz

Zastanawiałam się nad wyborem studiów. Wiedziałam, że chce wybrać coś związanego z biologią. Zdecydowałam się na Genetykę. Z biegiem czasu wiem, że był to dobry wybór. Teraz już kończę studia i mogę polecić komuś, kto wiążę swoją przyszłość np z medycyną sądową

Eliza Ocena odpowiedz

Biotechnologia- polecam. Warto załapać się na praktyki w dobrym miejscu, np w jakimś zakładzie farmaceutycznym

Ala Ocena odpowiedz

Jestem na Biotechnologii, po pierwszym roku mogę powiedzieć, że ciesze się ze swojego wyboru. Jednak zobaczymy co będzie dalej

Olga K. Ocena odpowiedz

Wybrałam Uniwersytet Łódzki ze względu na miasto, które sprzyja studentom. Dużo mieszkań na wynajem, w wolnym czasie jest gdzie wyjść a ceny nie powalają jak to często bywa w innych, akademickich miastach

Natalia Ocena odpowiedz

Polecam Biologię, każdy znajdzie specjalizacje dla siebie, atmosfera luźna, a a prowadzącymi raczej nie ma żadnych problemów.

Mateusz Ocena odpowiedz

Relacje między wykładowcami a studentami są naprawdę świetne- za to duży plus

patrycja Ocena odpowiedz

Ochrona środowiska nareszcie staje się coraz ważniejszą dyscypliną, a zapotrzebowanie na specjalistów rośnie. W każdym zawodzie istotne jest, aby swoje obowiązki wykonywać jak najlepiej i w pełni profesjonalnie. Dlatego, najpierw należy uzyskać solidny bagaż wiedzy i umiejętności. A ten bagaż zapewni mi Uniwersytet Łódzki.

Ola Ocena odpowiedz

Każdemu studentowi zależy na wysokim poziomie kształcenia i wynikającym z niego poczuciu bezpieczeństwa. Studiując na Uniwersytecie Łódzkim wiem, że zdobywaną wiedzę wykorzystam w pracy zawodowej.

Klara Ocena odpowiedz

Podejmowanie przeze mnie decyzji związanej z wyborem uczelni nie trwało zbyt długo. Podczas przeglądania oferty kształcenia na UŁ natknęłam się na kierunek Genetyka i wtedy, po prostu, wiedziałam, że to jest kierunek dla mnie. Nie zawiodłam się, a nawet serdecznie polecam.

Paulina Ocena odpowiedz

Ekomiasto to nowoczesny kierunek, który łączy w sobie ekonomię i życie miasta, dosłownie. Idee zawarte w programie nauczania coraz szybciej rozprzestrzeniają się po świecie i już niedługo polskie miasta będą musiały wziąć je pod uwagę. Dlatego potrzebni będę specjaliści w tej dziedzinie. I dlatego studiuję na Uniwersytecie Łódzkim.

Ewa Ocena odpowiedz

Biotechnologia to bardzo ciekawa sprawa, która wpływa na życie nas wszystkich. Jest moją pasją, największym hobby, dlatego chciałam rozwijać się w jej zakresie. Wybrałam Uniwersytet Łódzki. Uczelnię znaną, ważną, kształcącą na wysokim poziomie.

Milena Ocena odpowiedz

Uniwersytet Łódzki to świetna uczelnia, w której spotkałam ludzi zafascynowanych dziedzinami, które studiują i których uczą. To miejsce, które żyje własnym życiem.

Basia Ocena odpowiedz

Wybrałam naukę na Uniwersytecie Łódzkim, bo to duża i prestiżowa uczelnia. Biologia to moja największa pasja i chciałam rozwijać ją w najlepszym miejscu.

Student Ocena odpowiedz

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UL to jedna z najlepszych uczelni biologicznych w Polsce. Kształci wybitnych specjalistów w swej dziedzinie, otwiera drogę do kariery naukowej i zawodowej. Wyposaża studenta w ogólnie rozwojową wiedzę nauk biologicznych przydatną w zyciu, jak i późniejszej karierze.