Koła naukowe, czyli jak aktywnie realizować swoje pasje?

Studenci i doktoranci Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska  mogą rozwijać swoje naukowe i pozanaukowe zainteresowania, zrzeszając się kołach naukowych. Na naszym wydziale działa kilkanaście Kół Naukowych i sekcji Studenckiego Koła Naukowego Biologów zajmujących się wszystkimi aspektami biologii. Udział w pracach kół naukowych to nie tylko szansa na pogłębienie wiedzy, nawiązywanie kontaktów ale także możliwość udziału w konferencjach naukowych. Szczegóły dotyczące zasad przyjęć do kół naukowych podawane są co roku na tablicach ogłoszeniowych.

Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego działają następujące studenckie koła naukowe:

1. Studenckie Koło Naukowe Biologów UŁ

 1. Sekcja Biochemiczna SKNB UŁ
 2. Sekcja Biologii Komórki HOMUNCULUS SKNB UŁ
 3. Sekcja Biologii Molekularnej SKNB UŁ
 4. Sekcja Botaniczna SKNB UŁ
 5. Sekcja Cytogenetyczna SKNB UŁ
 6. Sekcja SKNB UŁ Inicjatywa: Rośliny i Studenci – IRIS
 7. Sekcja Genetyczna SKNB UŁ
 8. Sekcja Mykologiczno-Algologiczna SKNB UŁ
 9. Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ
 10. Sekcja Zoologii Bezkręgowców
 11. Sekcja Fizjologii i Ekobiotechnologii Roślin SKNB UŁ

2. Studenckie Koło Naukowe Biotechnologiczno-Mikrobiologiczne
3. Studenckie Koło Naukowe Ochrony Przyrody
4. Studenckie Koło Naukowe Młodych Biofizyków
5. Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologiczno-Immunologiczne
6. Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju
7. Studenckie Koło Naukowe Ekohydrobiologii


Okazja do poznania nowych ludzi, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy, czyli …

cykliczne konferencje naukowe organizowane przez studentów i doktorantów Wydziału BiOŚ.

1. Konferencja Biologii Molekularnej. Organizowana od 2012 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, od 2014 roku wspólnie z Sekcją Genetyczną Studenckiego Koła Naukowego Biologów UŁ. Konferencja jest wydarzeniem ogólnopolskim, na którym studenci wszystkich trzech stopni (w większości reprezentanci studenckiego ruchu naukowego, ale nie tylko) prezentują swoje dokonania naukowe we wszystkich dziedzinach współczesnych nauk o życiu (biologia, biotechnologia, medycyna, rolnictwo itp., na poziomie molekularnym i komórkowym). Ponadto na każdej Konferencji wygłaszane są wykłady plenarne, prezentowane przez zaproszonych najwybitniejszych polskich uczonych. Konferencja ma również rozbudowany i atrakcyjny program socjalno-towarzyski. http://www.stud.biol.uni.lodz.pl/~sknmb/

2. Spotkania Młodych Biofizyków. Organizowana od 2009 roku w Stacji Terenowej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ (obecnie w Spale). Spotkania mają na celu integrację łódzkiego środowiska uczonych na najwcześniejszych etapach kariery (studentów zaangażowanych w ruchu naukowym, doktorantów i młodych pracowników nauki ze wszystkich łódzkich uczelni i instytutów naukowych), zajmujących się badaniami biologiczno-chemiczno-fizycznymi na poziomie molekularnym i komórkowym. W trakcie spotkań uczestnicy prezentują wyniki swoich badań w formie referatowej lub posterowej, jednak większość czasu poświęcona jest na dyskusję planów badawczych, warunków pracy naukowej i nawiązywaniu współpracy. Spotkania znane są w łódzkim środowisku z szerokiej oferty atrakcji towarzysko-sportowych, takich jak np. wspólne wycieczki, które sprzyjają zadzierzganiu cennych kontaktów naukowych. http://www.stud.biol.uni.lodz.pl/~sknmb/ 

3. Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen. Organizowana od 2015 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ ma na celu integrację środowiska doktorantów zajmujących się badaniami z zakresu nauk o życiu. Konferencja jest doskonałą okazją do zaprezentowania dokonań zespołów badawczych oraz wymiany cennych doświadczeń w zakresie prowadzonych badań. Młodzi adepci nauki z całej Polski mogą przedstawić swoje osiągnięcia w postaci referatów ustnych lub posterów. W trakcie konferencji odbywają się wykłady plenarne zaproszonych gości – wybitnych specjalistów ze świata nauki. Na konferencji można doświadczyć nie tylko naukowej atmosfery sprzyjającej debatom i zawiązywaniu współpracy naukowej, ale także skorzystać z wieczornych atrakcji – zwiedzania miasta z przewodnikiem oraz spotkań integracyjnych. http://acer.biol.uni.lodz.pl/~bioopen/

 


Poszerz horyzonty - skorzystaj z dodatkowych możliwości studiowania

Dla najlepszych i najodważniejszych studentów którzy chcą przeżyć przygodę życia, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oferuje możliwość udziału w atrakcyjnych programach wymiany międzynarodowej. Umożliwiamy realizację części studiów lub przygotowanie pracy magisterskiej w renomowanych uczelniach zagranicznych w ramach programów:

1,Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ od ponad dwudziestu lat uczestniczy w programie międzynarodowej wymiany studentów ERASMUS+. W ramach programu student może studiować zagranicą podczas wszystkich poziomów studiów (licencjackich, magisterskich i doktoranckich) lub realizować międzynarodowe praktyki zawodowe. Aktualna oferta wyjazdów na częściowe studia zagraniczne dla studentów i doktorantów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska obejmuje ponad 90 miejsc. Kraje, w których możesz studiować to między innymi: Malta, Francja, Niemcy, Hiszpania, Holandia, Finlandia, Portugalia, Węgry czy Turcja. Główne obszary współpracy Wydziału BiOŚ z partnerami europejskimi to nauki biologiczne, mikrobiologia, ekologia i ochrona środowiska. Szczegółowe informacje o programie Erasmus+ dostępne są pod adresem: https://erasmusplus.org.pl/ oraz na stronach Biura Współpracy z Zagranicą UŁ: https://bwz.uni.lodz.pl/

2. Od roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ realizowany jest program międzynarodowej wymiany studenckiej prowadzony w ramach umów bilateralnych UŁ. Program ten, w oparciu o podpisane dwustronne umowy pomiędzy uczelniami partnerskimi z krajów spoza Unii Europejskiej, umożliwia wymianę studentów na okres jednego semestru bądź jednego roku akademickiego. Na Wydział Biologii i Ochrony Środowiska najwięcej studentów w ramach programu przyjeżdża z Kazachstanu i Rosji. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, w ramach wspomnianego programu, współpracował dotąd z dwunastoma uczelniami partnerskimi (8 z Kazachstanu, 3 z Federacji Rosyjskiej i 1 z Gruzji), natomiast obustronna wymiana studencka jest możliwa w ramach wszystkich umów podpisanych przez UŁ. Szczegóły programu dostępne są na stronie: htttp://iso.uni.lodz.pl/academic-agreements.

 

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Opinie (17)

Student uł Ocena odpowiedz

Studiuję na kierunku biologia kryminalistyczna. Przedmioty może i są ciekawe, ale nijak związane z możliwymi ścieżkami kariery. Aby podjąć pracę w zawodzie, o których mówią promowane przez uczelnię przedmioty należy kształcić się w zupełnie innym kierunku. Antropologia, medycyna sądowa, Policja. Organizacja na tym kierunku leży i płacze. Nigdy nic nie wiadomo, kluczowe dla studentów informacje mają się pojawić "w poniedziałek", "w następnym miesiącu", "po konferencji". Strata czasu i nerwów.

Ola Ocena odpowiedz

dobre studia

Jola Ocena odpowiedz

Studiuje Mikrobiologię, nie wiem czy chce wiązać przyszłość z ty kierunkiem, ale to raczej moje przemyślenia, bo uważam, że sam kierunek jest interesujący i dobrze przygotowany ;)

Marta Ocena odpowiedz

Zastanawiałam się nad wyborem studiów. Wiedziałam, że chce wybrać coś związanego z biologią. Zdecydowałam się na Genetykę. Z biegiem czasu wiem, że był to dobry wybór. Teraz już kończę studia i mogę polecić komuś, kto wiążę swoją przyszłość np z medycyną sądową

Eliza Ocena odpowiedz

Biotechnologia- polecam. Warto załapać się na praktyki w dobrym miejscu, np w jakimś zakładzie farmaceutycznym

Ala Ocena odpowiedz

Jestem na Biotechnologii, po pierwszym roku mogę powiedzieć, że ciesze się ze swojego wyboru. Jednak zobaczymy co będzie dalej

Olga K. Ocena odpowiedz

Wybrałam Uniwersytet Łódzki ze względu na miasto, które sprzyja studentom. Dużo mieszkań na wynajem, w wolnym czasie jest gdzie wyjść a ceny nie powalają jak to często bywa w innych, akademickich miastach

Natalia Ocena odpowiedz

Polecam Biologię, każdy znajdzie specjalizacje dla siebie, atmosfera luźna, a a prowadzącymi raczej nie ma żadnych problemów.

Mateusz Ocena odpowiedz

Relacje między wykładowcami a studentami są naprawdę świetne- za to duży plus

patrycja Ocena odpowiedz

Ochrona środowiska nareszcie staje się coraz ważniejszą dyscypliną, a zapotrzebowanie na specjalistów rośnie. W każdym zawodzie istotne jest, aby swoje obowiązki wykonywać jak najlepiej i w pełni profesjonalnie. Dlatego, najpierw należy uzyskać solidny bagaż wiedzy i umiejętności. A ten bagaż zapewni mi Uniwersytet Łódzki.

Ola Ocena odpowiedz

Każdemu studentowi zależy na wysokim poziomie kształcenia i wynikającym z niego poczuciu bezpieczeństwa. Studiując na Uniwersytecie Łódzkim wiem, że zdobywaną wiedzę wykorzystam w pracy zawodowej.

Klara Ocena odpowiedz

Podejmowanie przeze mnie decyzji związanej z wyborem uczelni nie trwało zbyt długo. Podczas przeglądania oferty kształcenia na UŁ natknęłam się na kierunek Genetyka i wtedy, po prostu, wiedziałam, że to jest kierunek dla mnie. Nie zawiodłam się, a nawet serdecznie polecam.

Paulina Ocena odpowiedz

Ekomiasto to nowoczesny kierunek, który łączy w sobie ekonomię i życie miasta, dosłownie. Idee zawarte w programie nauczania coraz szybciej rozprzestrzeniają się po świecie i już niedługo polskie miasta będą musiały wziąć je pod uwagę. Dlatego potrzebni będę specjaliści w tej dziedzinie. I dlatego studiuję na Uniwersytecie Łódzkim.

Ewa Ocena odpowiedz

Biotechnologia to bardzo ciekawa sprawa, która wpływa na życie nas wszystkich. Jest moją pasją, największym hobby, dlatego chciałam rozwijać się w jej zakresie. Wybrałam Uniwersytet Łódzki. Uczelnię znaną, ważną, kształcącą na wysokim poziomie.

Milena Ocena odpowiedz

Uniwersytet Łódzki to świetna uczelnia, w której spotkałam ludzi zafascynowanych dziedzinami, które studiują i których uczą. To miejsce, które żyje własnym życiem.

Basia Ocena odpowiedz

Wybrałam naukę na Uniwersytecie Łódzkim, bo to duża i prestiżowa uczelnia. Biologia to moja największa pasja i chciałam rozwijać ją w najlepszym miejscu.

Student Ocena odpowiedz

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UL to jedna z najlepszych uczelni biologicznych w Polsce. Kształci wybitnych specjalistów w swej dziedzinie, otwiera drogę do kariery naukowej i zawodowej. Wyposaża studenta w ogólnie rozwojową wiedzę nauk biologicznych przydatną w zyciu, jak i późniejszej karierze.