• BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy w Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie zakłada pozyskanie wiedzy ogólnej z zakresu nauk podstawowych i technicznych, jak i wiedzy szczegółowej, specjalistycznej z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy, która obejmuje między innymi zagadnienia zagrożeń występujących w procesach pracy i metod ich eliminowania lub ograniczania, oceny ryzyka zawodowego, ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz zadań i metod pracy służb BHP.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Edukacja i zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Edukacja i zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)