Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

ul. Podchorążych 1, 

30-084 Kraków

e-mail: fmi@pk.edu.pl

Tel: (+48) 12 628-31-56

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Podchorążych 1, 

30-084 Kraków

e-mail: fmi@pk.edu.pl

Tel: (+48) 12 628-31-56

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Krakowie - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - kierunek studiów informatyka

  Perspektywy zawodowe

  Wiodące firmy informatyczne oraz branża IT, a także wszystkie działy nowoczesnej gospodarki wymagające zastosowania i wdrażania aplikacji informatycznych.

  Kompetencje absolwenta

  Projektowanie i administracja systemów i sieci komputerowych, baz danych, aplikacji internetowych, systemów mobilnych. Znajomość systemów operacyjnych, języków programowania, grafiki komputerowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Data science
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Systemy inteligentne i rozszerzona rzeczywistość

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Data science
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Systemy inteligentne i rozszerzona rzeczywistość

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  WKR WIiT sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - kierunek studiów matematyka

  Perspektywy zawodowe

  Firmy zajmujące się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów informatycznych oraz analityką danych w wielu obszarach gospodarki. Zespoły realizujące projekty dla potrzeb najbardziej wymagających sektorów gospodarki (telekomunikacja, bankowość i ubezpieczenia, administracja państwowa i samorządowa, operatorzy internetowi).

  Kompetencje absolwenta

  Znajomość budowy teorii matematycznych, używanie formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach nauk. Znajomość wybranych pojęć i metod logiki matematycznej, teorii mnogości i matematyki dyskretnej zawarte w podstawach innych dyscyplin matematyki.

  Podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych, a także wykorzystywane w nich inne gałęzie matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem algebry liniowej i topologii. Podstawy technik obliczeniowych i programowania, wspomagających prace matematyka.

  Definiowanie funkcji i relacji rekurencyjnych; tworzenie nowych obiektów drogą konstruowania przestrzeni ilorazowych lub produktów kartezjańskich; definiowanie funkcji, także z wykorzystaniem przejść granicznych i opisywanie ich własności, interpretowanie i wyjaśnianie zależności funkcyjnych, ujętych w postaci wzorów, tabel, wykresów, schematów i stosowanie ich w zagadnieniach praktycznych. Układanie i analizowanie algorytmu zgodnego ze specyfikac

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Matematyka w finansach i ekonomii

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Matematyka w finansach i ekonomii
  • Modelowanie matematyczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Komisja Rekrutacyjna Wydziału Informatyki i Telekomunikacji (WKR WIiT) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Krakowie - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - kierunek studiów matematyka stosowana
  Perspektywy zawodowe
  Sektory gospodarki: finansowy i bankowy, bezpieczeństwa publicznego (w szczególności cyfrowego), ubezpieczenia, administracja państwowa i samorządowa, branża telekomunikacyjna i informatyczna oraz firmy i międzynarodowe korporacje. Praca na stanowiskach, na których liczy się umiejętność logicznego myślenia i szybkiej dedukcji, kreatywność, umiejętność negocjacji, perswazji, współdziałania i kompleksowego rozwiązywania problemów.
  Kompetencje absolwenta
  Umiejętność logicznego myślenia i dedukcji oraz inne kompetencje analityczne. Znajomość oprogramowania służącego do obliczeń symbolicznych i numerycznych oraz praca z bazami danych. Kompetencje społeczne takie jak komunikacja interpersonalna, kreatywność, planowanie pracy zespołu i rozwiązywanie problemów organizacyjnych, umiejętności negocjowania, perswazji i zarządzania.
  Stosowanie narzędzi matematycznych i informatycznych w finansach i analizie danych, wizualizacja wyników przygotowanych analiz i raportów, tworzenie i modyfikowanie modeli matematycznych oraz ocena ich poprawności, stosowanie metod eksploracji danych i metod uczenia maszynowego, praktyczne rozwiązywanie problemów decyzyjnych oraz zarządzanie projektami grupowymi.
  Absolwenci (w różnym stopniu, w zależności od ukończonej specjalności) będą znali: zaawansowane metody statystyki i metody związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem dużych zbiorów danych, matematyczne podstawy programowania oraz podstawy technik obliczeniowych i programowania, mechanizmy funkcjonowania gospodarki, sektora finansowego i systemów bankowych oraz będą umieli modelować zachodzące w nich procesy.
   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityka danych
  • Matematyka w finansach i ekonomii
  • Matematyka z informatyką

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (3)

Marcin Ocena odpowiedz

Lubię Matematykę i to był dobry wybór - studia Matematyki na Politechnice Krakowskiej

Robert Ocena odpowiedz

Bardzo dobre studia i nauczyciele

uwu Ocena odpowiedz

nie polecam