ul. Podchorążych 1, 

30-084 Kraków

e-mail: fmi@pk.edu.pl

Tel: (+48) 12 628-31-56

ul. Podchorążych 1, 

30-084 Kraków

e-mail: fmi@pk.edu.pl

Tel: (+48) 12 628-31-56

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku Informatyka przygotowują absolwentów do pracy w szeroko pojętej branży IT. Dzieje się tak za sprawą dopasowania standardów nauczania do oczekiwań rynku pracy. Kształcenie umiejętności własnego rozwoju zapewnia studentom otwartość na nowe technologie informatyczne. Ukończenie studiów pierwszego stopnia (studia inżynierskie bez podziału na specjalności) daje podstawy do pracy w każdej gałęzi informatyki. Studia drugiego stopnia na jednej z pięciu specjalności umożliwiają rozwój ukierunkowanych zainteresowań, zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz udział w badaniach naukowych z zakresu danej specjalności. Zróżnicowane programy nauczania zapewniają elastyczność, dostosowanie kształcenia do zmieniających się warunków i rozwoju technologicznego w informatyce.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

  Dowiedz się więcej

   

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Na kierunku Matematyka na obu poziomach studiów oferowane są dwie specjalności:

  • Matematyka w finansach i ekonomii,
  • Modelowanie matematyczne.

  Student wybiera specjalność po zaliczeniu trzeciego semestru dla studiów I stopnia lub pierwszego semestru dla studiów II stopnia. Uruchomienie specjalności zależy od liczby studentów, którzy ją wybrali. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: