Dodaj do ulubionych

MATEMATYKA STOSOWANA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku matematyka stosowana to studia licencjackie lub inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub inżyniera

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Studenci kierunku matematyka stosowana zdobędą kompleksową wiedzę z obszaru nauk ścisłych, ekonomicznych i technicznych. Skupią się na doskonaleniu umiejętności matematycznych oraz nauce modelowania matematycznego, analityki matematycznej, czy analizy danych. Dowiedzą się także w jaki sposób wyliczać składki ubezpieczeniowe i koszty kredytów. W czasie studiów poznają zasady wykorzystywania narzędzi i programów informatycznych w swojej codziennej pracy zawodowej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w zawodzie analityka finansowego, agenta ubezpieczeniowego oraz analityka ryzyka. Ponadto mogą podjąć pracę w bankowości, instytucjach statystycznych oraz w instytucjach finansowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aplikując na kierunek matematyka stosowana należy zapoznać się z obowiązującymi wymaganiami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Odpowiednie przygotowanie zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku matematyka stosowana to:

 • matematyka

 • fizyka

 • fizyka i astronomia

 • informatyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MATEMATYKA STOSOWANA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jednostka prowadząca

Matematyka stosowana stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku matematyka stosowana

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Matematyka stosowana stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Politechnika Białostocka

Jednostka prowadząca

Matematyka stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Matematyka stosowana stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE MATEMATYKA STOSOWANA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku matematyka

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku matematyka

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jednostka prowadząca

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku matematyka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku matematyka

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku matematyka

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 06.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 06.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 10.08.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.08.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 10.08.2021
do 13.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 21.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 28.06.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 22.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 28.06.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 06.07.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 18.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 26.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 11.08.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku matematyka stosowana

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Matematyczne i statystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA STOSOWANA?

Matematyka stosowana do dyscyplina, której założeniem jest zastosowanie technik matematycznych w innych dziedzinach, takich jak biznes, przemysł i technika. W związku z coraz szerszym zastosowaniem dokonań matematycznych w różnorodnych dyscyplinach, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających odpowiednie wykształcenie uprawniające do podjęcia pracy w tym obszarze. Ich kształceniem zajmują się studia na kierunku matematyka stosowana.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku matematyka stosowana możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Aplikują na kierunek matematyka stosowana można uzyskać wszechstronne wykształcenie matematyczne i inżynierskie. Studenci rozwiną wiedzę z zakresu matematyki, ekonomii oraz finansów i rachunkowości, a także dowiedzą się więcej na temat statystyki oraz wybranych dziedzin matematycznych. Ponadto skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

Nauczą się zastosowania matematyki w nowoczesnych gałęziach gospodarki oraz rozwiną zdolności związanych z szacowaniem kosztów kredytów i wyliczaniem składek ubezpieczeniowych. Program nauczania zakłada także realizacje warsztatów, dzięki którym poznają zasady użytkowania narzędzi i programów informatycznych, takich jak: R-Studio, Java, Excel, Maple.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA STOSOWANA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA STOSOWANA?

Studia na kierunku matematyka stosowana trwają 3 lata lub 3, 5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku matematyka stosowana na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA STOSOWANA STUDIA I STOPNIA

MATEMATYKA STOSOWANA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek matematyka stosowana na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Przedmioty:

fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka Przedmioty:

język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Przedmioty:

fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przedmioty:

matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku matematyka stosowana na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka stac. I stopnia:
60
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
72
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
100
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
100
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
45
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek matematyka stosowana na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
92
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
374,7
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MATEMATYKA STOSOWANA?

Absolwenci kierunku matematyka stosowana bez problemu odnajdą się na współczesnym, wymagającym rynku pracy. Przede wszystkim znajdą zatrudnienie w zawodzie analityka giełdowego, analityka baz danych oraz statystyka. Co więcej, mogą podjąć pracę w instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych oraz w bankowości.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku matematyka stosowana:

 • banki

 • agencje ubezpieczeniowe

 • instytucje badawcze

 • analityk finansowy

 • statystyk

 • administrator sieci

 • programista

 • analityk ryzyka.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA STOSOWANA

Komentarze (0)