Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kierunek lekarski w ramach limitu MON

pl. gen. J. Hallera 1B,
90-647 Łódź
tel. 42 272 51 75-78
http://www.umed.pl/

Kierunek lekarski w ramach limitu MON

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

pl. gen. J. Hallera 1B,
90-647 Łódź
tel. 42 272 51 75-78
http://www.umed.pl/

 • KIERUNEK LEKARSKI W RAMACH LIMITU MON

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 6 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 6 lat
  tytuł zawodowy: lekarz

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Medyczny w Łodzi - kierunek lekarski w ramach limtu MON

  UWAGA! Pamiętaj o zarejestrowaniu w systemie Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki.

  Warunki i tryb przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, kierunek lekarski, w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w roku 2022.

  O przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:

  • posiada obywatelstwo polskie,
  • posiada odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej (w celu określenia zdolności fizycznej i psychicznej, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień, po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie uczelni i złożeniu dokumentów do WKU, kieruje kandydata na badania),
  • niekarana sądownie,
  • posiada świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych,
  • spełnia wymogi określone w uchwale senatu Akademii Wojsk Lądowych im. Gen Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
  • spełnia wymogi określone w uchwałach Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla wydziału wojskowo-lekarskiego, kierunek lekarski,
  • posiada co najmniej 18 lat.

  Postępowanie rekrutacyjne dla osób starających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego odbywać się będzie w dwóch etapach:

  ETAP PIERWSZY
  dotyczący przyjęcia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, będzie przeprowadzany centralnie na szczeblu Akademii Wojsk Lądowych im. Gen Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. 

  ETAP DRUGI
  dotyczący przyjęcia na pierwszy rok studiów medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Aby móc kandydować na ten kierunek wymagana jest rejestracja  na kierunku lekarskim  w ramach Ministra Obrony Narodowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku kierunek lekarski w ramach limitu mon brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)