• ANALITYKA MEDYCZNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek studiów analityka medyczna

  Analityka medyczna to dziedzina nauk medycznych, której głównym zadaniem jest badanie i charakterystyka materiałów biologicznych pobranych od pacjenta w celu kompleksowej oceny jego stanu zdrowia. W obszarze analityki medycznej mieszczą się m.in. takie dyscypliny jak: biochemia i chemia kliniczna, mikrobiologia, wirusologia, biologia molekularna, genetyka laboratoryjna, immunologia czy toksykologia kliniczna.

  Absolwent kierunku otrzymuje prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i może rozpocząć pracę w różnego rodzaju medycznych laboratoriach diagnostycznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji:

  • biologia (poziom rozszerzony)
  • chemia, fizyka lub matematyka (poziom rozszerzony)

  * wymagany j. polski – poziom co najmniej podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite: