• PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek studiów pielęgniarstwo

  Dynamiczny rozwój opieki medycznej rozszerza zakres kompetencji i samodzielności pielęgniarki, w związku z czym rosną także wymagania stawiane pielęgniarkom. Absolwent jest profesjonalnie przygotowany zarówno z dziedziny nauk podstawowych, które dają obraz ogólnej wiedzy z obszaru nauk medycznych, jak i z zakresu nauk kierunkowych, które przygotowują do samodzielnego pełnienia roli zawodowej pielęgniarki w zakresie usług medyczno-pielęgniarskich, a także poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji wymagane są wyniki z podanych przedmiotów maturalnych:

  • Biologia, chemia lub fizyka (dowolny poziom)
  • Język polski (dowolny poziom)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest wynik egzaminu z pielęgniarstwa klinicznego. 

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia II stopnia: