• ELEKTRORADIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek studiów elektroradiologia

  Praktyczny i przyszłościowy kierunek pozwoli Ci podjąć pracę m.in. w zakładach diagnostyki obrazowej, zakładach medycyny nuklearnej, a także firmach z branży medycznej, które zajmują się dystrybucją urządzeń medycznych (aparaty RTG, tomografy komputerowe, rezonans magnetyczny, gamma kamery, SPECT, PET). Studia poprzez liczne zajęcia praktyczne pozwalają poznać najnowsze osiągnięcia techniki w medycynie, ale także zapewniają stały kontakt z najciekawszym obiektem badań, jakim jest człowiek.

  Do punktacji rekrutacyjnej wlicza się wynik matury z matematyki, a także biologii, chemii lub fizyki (do wyboru). Trzeba również potwierdzić znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B1.

  STACJONARNE

  • studia I stopnia (czas trwania 3 lata)
  • studia II stopnia (czas trwania 2 lata)
  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  Zasady rekrutacji:

  suma liczby punktów z egzaminu maturalnego (wszystkie zdawane przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) obliczona wg zasad podanych w tabeli poniżej

   

  przedmiot

  wynik egzaminu maturalnego

  (liczba punktów za każdy procent)

  poziom podstawowy

  poziom rozszerzony

  brak oceny lub wynik poniżej 30%

  30% - 100%

  brak oceny lub wynik poniżej 30%

  30% - 100%

  matematyka

  0

  1

  0

  3

  biologia, chemia, fizyka (minimum 1 przedmiot)

  0

  2

  0

  4

  inne przedmioty

  0

  1

  0

  1

   

  warunkiem koniecznym jest znajomość języka angielskiego potwierdzona oceną
  z matury na poziomie co najmniej podstawowym lub innym certyfikatem znajomości języka na poziomie przynajmniej B1, nie podlega jednak ona punktacji

  Dowiedz się więcej

   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektroradiologia jest konkurs średniej ocen uzyskanej w całym okresie studiów oraz rozmowa kwalifikacyjna

   

Opinie (1)

Agata Ocena

Studia na łódzkim UMEDZIE to prestiż. To także czas intensywnej nauki i dużej aktywności. Najważniejsze jest to, aby czerpać z tych studiów jak najwięcej, bo w końcu kształcimy się po to, aby stać się prawdziwymi profesjonalistami.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: