• ELEKTRORADIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek studiów elektroradiologia

  Elektroradiolog to specjalista w zakresie obsługi diagnostycznej aparatury obrazowania i diagnostyki elektromedycznej. Na absolwentów czeka praca w zakładach diagnostyki obrazowej (m.in. aparaty RTG, tomografy komputerowe, rezonans magnetyczny), w pracowniach medycyny nuklearnej (gamma kamery, SPECT, PET) oraz w zakładach radioterapii czy gabinetach stomatologicznych. Studia poprzez liczne zajęcia praktyczne pozwalają poznać najnowsze osiągnięcia techniki w medycynie, ale także zapewniają stały kontakt z najciekawszym obiektem badań, jakim jest człowiek. 

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  Zasady rekrutacji:

  suma liczby punktów z egzaminu maturalnego (wszystkie zdawane przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) obliczona wg zasad podanych w tabeli poniżej

   

  przedmiot

  wynik egzaminu maturalnego

  (liczba punktów za każdy procent)

  poziom podstawowy

  poziom rozszerzony

  brak oceny lub wynik poniżej 30%

  30% - 100%

  brak oceny lub wynik poniżej 30%

  30% - 100%

  matematyka

  0

  1

  0

  3

  biologia, chemia, fizyka (minimum 1 przedmiot)

  0

  2

  0

  4

  inne przedmioty

  0

  1

  0

  1

   

  warunkiem koniecznym jest znajomość języka angielskiego potwierdzona oceną
  z matury na poziomie co najmniej podstawowym lub innym certyfikatem znajomości języka na poziomie przynajmniej B1, nie podlega jednak ona punktacji

  Dowiedz się więcej

   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektroradiologia jest konkurs średniej ocen uzyskanej w całym okresie studiów oraz rozmowa kwalifikacyjna

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: