POLECANE DLA CIEBIE

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UMCS

Kierunki studiów: archeologia, archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, e-edytorstwo i techniki redakcyjne, filologia polska, historia, kulturoznawstwo, lingwistyka stosowana, logopedia z audiologią, technologie cyfrowe w animacji kultury, turystyka historyczna, anglistyka, romanistyka, rusycystyka, ukrainistyka, germanistyka, architektura informacji, hispanistyka, polsko - niemieckie studia kulturowe i translatorskie, portugalistyka, intercultural communication in education and the workplace , portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie, italianistyka Studia: stacjonarne
SPRAWDŹ >

Uniwersytet Rzeszowski

KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH UR

Kierunki studiów: archeologia, muzeologia, filozofia, komunikacja międzykulturowa, historia, kulturoznawstwo, turystyka historyczna i kulturowa, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, instrumentalistyka, jazz i muzyka rozrywkowa, filologia angielska, filologia germańska, filologia rosyjska, lingwistyka stosowana, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, polonistyka stosowana, grafika, sztuki wizualne Studia: stacjonarne, niestacjonarne
SPRAWDŹ >

JACY JESTEŚMY

 

Wydział Archeologii to jedna z najstarszych jednostek uniwersyteckich. Od samego początku związane z nim były wybitne postacie tej dyscypliny. Do 2019 roku studia na kierunku archeologia oferował Wydział Historii w ramach Instytutu. W 2019 roku jednostka zyskała jednak pełną niezależność. Obecnie oferuje studia licencjackie i magisterskie oraz studia podyplomowe na kierunku archeologia. Dzięki specjalizacjom studenci mogą wybrać najbardziej interesująca ich tematykę:

  • Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna,
  • Archeologia Orientalna i antyczna,
  • Dziedzictwo Archeologiczne.?

Niekwestionowanym atutem jest praktyczny wymiar nauki. Wydział prowadzi badania terenowe w Wielkopolsce oraz poza nią. Studenci mogą uczestniczyć także w objazdach naukowych. Ponadto Wydział współpracuje z sektorem publicznym i biznesowym przy dużych inwestycjach wymagających wykonania badań terenowych. Właśnie ze względu na doświadczenie absolwentów w pracach terenowych, są oni doceniani na rynku pracy i bez większych trudności znajdują zatrudnienie. Szczególnie poszukiwani są przez ekspedycje archeologiczne, które prowadzą w Europie i poza nią.

W trakcie studiów Wydział umożliwia zdobycie oraz podnoszenie kwalifikacji dzięki dodatkowym kursom oraz praktykom i stażom. Nieoceniona jest także możliwość studiowania oraz praktykowania na europejskich uniwersytetach. Dzięki umowom partnerskim oraz programowi Erasmus studenci mogą spędzić od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy w innym ośrodku akademickim, kształcąc się w swoim kierunku.

Siedziba Wydziału Archeologii znajduje się na Kampusie Morasko, Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań. Morasko to nowoczesny kampus UAM położony w sąsiedztwie terenów zielonych i rekreacyjnych. Kampus jest dobrze skomunikowany z pozostałymi częściami Poznania, a w niedalekiej przyszłości powstanie akademik. Sam budynek wydziału (Collegium Historicum) jest nowoczesny i komfortowy. Sale wykładowe oraz ćwiczeniowe są wyposażone w sprzęt multimedialny.

Więcej o wydziale dowiesz się odwiedzając stronę: archeo.amu.edu.pl

 

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opinie (0)