• BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru zagadnień społecznych i prawnych, które tworzą podstawę problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci zaznajamiają się z zasadami funkcjonowania państwa, zasadami wywierania wpływu na ludzi, przewodzeniem w zmiennym otoczeniu, zarządzaniem informacją w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwem międzynarodowym, bezpieczeństwem socjalnym, czy zwalczaniem terroryzmu.

  Studenci Bezpieczeństwa wewnętrznego nabywają umiejętności w zakresie identyfikowania symptomów przestępczości kryminalnej, gospodarczej i zorganizowanej, identyfikowania determinantów bezpieczeństwa społecznego, rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych, podejmowania zadań z zakresu ochrony ludności, wykorzystywania nowoczesnych systemów zarządzania, określania zadań podmiotów bezpieczeństwa w działaniach antyterrorystycznych, inicjowania działań ratowniczych, zarządzania zasobami ludzkimi.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Służby mundurowe i bezpieczeństwo publiczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa
  • Zarzadzanie kryzysowe w administracji

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Służby mundurowe i bezpieczeństwo publiczne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa
  • Zarzadzanie kryzysowe w administracji

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)