Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

Telefon: (081) 537-51-26 fax. (081) 537-54-05

Fax: (081) 537-54-05

http://www.umcs.pl/pl/prawa-i-administracji,50.htm

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

Telefon: (081) 537-51-26 fax. (081) 537-54-05

Fax: (081) 537-54-05

http://www.umcs.pl/pl/prawa-i-administracji,50.htm

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KRYMINOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kryminologia jest nauką interdyscyplinarną łączącą zagadnienia nie tylko z zakresu prawa, ale również psychologii i socjologii. Kierunek ten pozwala zdobyć wiedzę na temat zjawisk społecznych, które wpływają na przestępczość. Studenci dowiedzą się, jaka jest geneza zachowań przestępczych i dewiacyjnych, jakie są rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar, a także reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości.

  Zdobyta wiedza umożliwi badanie motywacji przestępców, zrozumienie, jakie czynniki społeczne oraz indywidualne doprowadziły ich do dokonania zbrodni oraz jakie są jej skutki.

  Dzięki temu możliwe będzie opracowywanie skutecznych sposobów wykrywania, zwalczania i zapobiegania przestępczości, a także pomaganie osobom pokrzywdzonym, prowadzenie działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych, realną poprawę społecznego bezpieczeństwa

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kurator
  • Kadra kierownicza organów ochrony prawa
  • Pracownik socjalny przygotowany do zapewnienia pomocy ofierze przestępstwa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Kurator
  • Kadra kierownicza organów ochrony prawa
  • Pracownik socjalny przygotowany do zapewnienia pomocy ofierze przestępstwa

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kryminologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kryminologia jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWNO - BIZNESOWY Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek prawno-biznesowy ma na celu przygotowanie Absolwentów do pracy na stanowiskach wymagających wszechstronnej wiedzy prawno-ekonomicznej. Studia są prowadzone zarówno na Wydziale Prawa i Administracji, jak i Wydziale Ekonomicznym.

  Unikalny i interdyscyplinarny program studiów umożliwia zdobycie umiejętności pozwalających na pracę w instytucjach finansowych działających w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym lub giełdowym. Absolwent kierunku prawno-biznesowego potrafi analizować i oceniać wzajemne interakcje między czynnikami o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym, które wpływają na sytuację przedsiębiorstwa i jego otoczenie regulacyjne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Prawno - biznesowym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

 • PRAWNO - MENADŻERSKI Stopień: II REKRUTACJA

  Studia na kierunku prawno-menadżerskim dostarczają specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk prawnych i ekonomicznych, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich. Program kształcenia realizowany na kierunku prawno-menadżerskim zakłada unikalne połączenie wiedzy z dziedziny prawnej i ekonomicznej.

  Program ten obejmuje bowiem zagadnienia z zakresu prawa prywatnego i publicznego dotyczące obrotu gospodarczego, statusu przedsiębiorcy, zatrudnienia oraz opodatkowania działalności gospodarczej, a także elementy wiedzy ekonomicznej z zakresu nauk o zarządzaniu odnoszące się do gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi.

  Studia na kierunku prawno-menadżerskim trwają cztery semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra uznawanym i cenionym na rynku pracy oraz w środowisku kadry kierowniczej pionów finansowych przedsiębiorstw.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biznesowa
  • Menadżerska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biznesowa
  • Menadżerska

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Prawno - menadżerskim jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWNO-ADMINISTRACYJNY Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek prawno-administracyjny ma na celu wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji publicznej i zarządzania państwem oraz umiejętności stosowania i interpretowania prawa. Pozwoli to absolwentowi na podjęcie pracy w organach administracji publicznej różnych szczebli i rodzajów, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

  Moduł przedmiotów podstawowych obejmie zagadnienia dotyczące kształtowania się ustroju i podstaw prawnych administracji, ustroju państwa, organów ochrony prawnej, a także prawa: cywilnego, karnego i prawa wykroczeń, administracyjnego, handlowego, rolnego, gospodarczego, pracy, procedury administracyjnej i egzekucyjnego oraz legislacji administracyjnej. W programie studiów uwzględnione są także zagadnienia dotyczące funkcjonowania nowoczesnych systemów informatycznych w administracji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Prawno-administracyjny brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Prawno-administracyjnym jest ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Prawo

  W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Prawo cywilne, Postępowanie cywilne, Prawo karne, Postępowanie karne, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Prawo handlowe, Prawo finansowe, Prawo konstytucyjne, Prawo pracy, Prawo Unii Europejskiej, Prawo międzynarodowe publiczne, Teoria i filozofia prawa.

  Studentom kierunku oferowany jest również szeroki wybór przedmiotów kierunkowych i monograficznych umożliwiających pogłębienie wiedzy w wybranych dziedzinach prawa. W ofercie dydaktycznej znajdują się ponadto lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.

  Przedmiotem dającym możliwość weryfikacji praktycznych umiejętności Studenta jest Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna – przedmiot kierunkowy, w ramach którego Studenci świadczą nieodpłatną pomoc prawną osobom niezamożnym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   

   

 • PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ Stopień: II REKRUTACJA

  Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej to studia II stopnia stworzone z myślą o absolwentach studiów związanych z naukami społecznymi (w szczególności z zakresu nauk prawnych, o polityce, administracji czy bezpieczeństwie), ale także humanistycznych (neofilologicznych bądź lingwistycznych).

  Umożliwią zdobycie wiedzy w zakresie prawa międzynarodowego i prawa UE, a także umiejętność posługiwania się terminologią specjalistyczną, co ułatwi absolwentowi pracę w zespołach międzynarodowych. Program kształcenia oparty jest na standardach francuskich i nawiązuje do programu prowadzonego przez Uniwersytet Lotaryński w Nancy.

  W ramach specjalności prawo Unii Europejskiej istnieje możliwość uzyskania również dyplomu Uniwersytetu Lotaryńskiego w Nancy. Studia w systemie podwójnego dyplomowania pozwalają na poszerzenie wiedzy, zdobycie dodatkowych umiejętności i stwarza nowe perspektywy zawodowe.

  Część zajęć odbywa się w języku francuskim z udziałem kadry z Uniwersytetu Lotaryńskiego, dlatego od studentów wymagana będzie znajomość języka francuskiego na poziomie B2. Jeżeli nie masz certyfikatu, to nie przejmuj się, sprawdzimy Twoją znajomość języka francuskiego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Prawo międzynarodowe
  • Prawo unii europejskiej

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (8)

piotr Ocena

Chciałem pójść na studia prawnicze, bo od dawna marzyłem o tym, aby mieć jakiś szlachetny, pomocny ludziom zawód. Najpierw przyszła mi do głowy medycyna, ale z nauką biologii nie było mi specjalnie po drodze. Prawo to trudny kierunek. Jeden z najcięższych. I między innymi przez to jeden najbardziej satysfakcjonujących

wojtek Ocena

Studia na UMCS to najlepszy okres w życiu młodego człowieka. Świetna uczelnia, świetni ludzie, zdobyte umiejętności, które torują drogę do kariery. Czego chcieć więcej od studiów? Polecam tę uczelnię, jak i miasto Lublin, które jest wyjątkowo przyjazne studentom

dominika Ocena

Jeśli ktoś chce działać w biznesie, to musi wiedzieć jak; znać zasady, reguły gry, podstawy prawne. Dlatego, kierunek Prawno- biznesowy jest idealny dla takich osób.

artur Ocena

Studia na UMCS to czas, który każdy student zapamięta na długie lata. To po prostu ciekawa przygoda, pełna interesujących, fajnych ludzi; zarówno w gronie studentów, jak i w gronie wykładowców. Na tej uczelni panuje niepowtarzalny klimat. To uczelnia inne niż wszystkie

karol Ocena

Administracja to połączenie wielu różnych dziedzin, dlatego oceniam te studia jako wymagające. Nie da się ich przejść bez aktywnej nauki. A dla aktywnych dużo się znajdzie na naszym wydziale. Choćby kilka kół naukowych, na przykład Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego, czy Mediacji i Negocjacji. To wszystko rozwija i dodaje nowych umiejętności. UMCS fajny jest.

Xxx Ocena

Bardzo dobra uczelnia!

Lik Ocena

Najlepszy wydział prawa! Niesamowita atmosfera i świetni wykładowcy.

XxxxxxxX Ocena

Bardzo dobra zdawalność na aplikacje!