Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Prawa i Administracji UMCS

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

Telefon: (081) 537-51-26 fax. (081) 537-54-05

Fax: (081) 537-54-05

http://www.umcs.pl/pl/prawa-i-administracji,50.htm

Wydział Prawa i Administracji UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

Telefon: (081) 537-51-26 fax. (081) 537-54-05

Fax: (081) 537-54-05

http://www.umcs.pl/pl/prawa-i-administracji,50.htm

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne

  Cenisz sobie bezpieczeństwo – nie tylko własne, ale i otoczenia. Chcesz stać na straży ładu i porządku, aby wszyscy wokół mogli poczuć się bezpiecznie. Na tych studiach zdobędziesz odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, które Ci w tym pomogą. Przede wszystkim zagłębisz się w zagadnienia prawne i społeczno-psychologiczne dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

  Nauczysz się oceniać i uwzględniać ryzyko podejmowanych działań, ale też w zgodny z przepisami sposób reagować na różne nieprzewidziane okoliczności. Zapoznasz się z takimi zagadnieniami, jak np. bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo wewnętrzne UE, ochrona danych osobowych, osób, mienia i obszarów, ale też zarządzenie kryzysowe czy zwalczanie terroryzmu.

  Zdobędziesz przydatne w każdej branży umiejętności rozwiązywania złożonych problemów zawodowych, organizowania pracy zespołowej oraz kierowania zespołami ludzi. Z taką wiedzą będziesz mógł dbać o bezpieczeństwo w różnych odpowiedzialnych za nie instytucjach. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracyjną
  • Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracyjną
  • Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KRYMINOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów kryminologia

  Zastanawiasz się, dlaczego ludzie dokonują przestępstw i co można zrobić, aby temu zapobiegać? Pragniesz skutecznie wspierać osoby pokrzywdzone, a także działać w celu poprawy społecznego bezpieczeństwa? Kryminologia to studia dla Ciebie! To interdyscyplinarna nauka łącząca zagadnienia nie tylko z zakresu prawa, ale również psychologii i socjologii. Kierunek ten pozwala zdobyć wiedzę na temat zjawisk społecznych, które wpływają na przestępczość.

  Dowiesz się, jaka jest geneza zachowań przestępczych i dewiacyjnych, jakie są rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar, a także reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości. Studia wyposażą Cię także w wiedzę o prawie karnym (materialnym, procesowym i wykonawczym), prawie policyjnym, służbach mundurowych, mechanizmach zachowań ludzkich, kryminalistyce, wiktymologii, psychologii, socjologii, metodach pomiaru i analizy zjawisk przestępczych.

  Umożliwi Ci to badanie motywacji przestępców, zrozumienie, jakie czynniki społeczne oraz indywidualne doprowadziły ich do dokonania zbrodni oraz jakie są jej skutki. Dzięki temu będzie w stanie opracowywać skuteczne sposoby wykrywania, zwalczania i zapobiegania przestępczości, a także prowadzić skuteczne działania profilaktyczne i resocjalizacyjne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kurator
  • Kadra kierownicza organów ochrony prawa
  • Pracownik socjalny przygotowany do zapewnienia pomocy ofierze przestępstwa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Kurator
  • Kadra kierownicza organów ochrony prawa
  • Pracownik socjalny przygotowany do zapewnienia pomocy ofierze przestępstwa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kryminologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWNO - ADMINISTRACYJNY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów prawno-administracyjny

  Praca w administracji. Dla niektórych może wydawać się koszmarem, dla Ciebie jest marzeniem. Widzisz duży potencjał w instytucjach rządowych i samorządowych. Wiesz, że można się tam piąć po szczeblach kariery równie skutecznie jak w korporacji. Świetnie czujesz się, załatwiając różne ważne sprawy, nie przeraża Cię praca z dokumentami pełnymi paragrafów i potrafisz działać w sprawny sposób, wykorzystując dobrą znajomość przepisów prawa.

  Jednak najpierw musisz je dokładnie poznać. Umożliwi Ci to kierunek prawno-administracyjny, na którym zdobędziesz zaawansowaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Studia te przygotują Cię także do pracy urzędniczej, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych w różnych rodzajach administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), ale także w instytucjach prywatnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Służba cywilna
  • Administracja skarbowa i gospodarcza
  • Administracja w procesach globalizacji

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Służba cywilna
  • Administracja skarbowa i gospodarcza
  • Administracja w procesach globalizacji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku prawno - administracyjny brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWNO - BIZNESOWY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów prawno-biznesowy

  Prawo chcesz wykorzystać przede wszystkim w działalności biznesowej. Znajomość przepisów jest Ci niezbędna do zgodnego z nimi prowadzenia przedsiębiorstwa. Kierunek prawno-biznesowy przygotuje Cię do pracy na wszelkich stanowiskach, na których wymagana jest zarówno wiedza z zakresu prawa, jak i ekonomii.

  Zatem w różnych instytucjach finansowych działających w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym lub giełdowym. Na tych studiach zagłębisz się w podstawy prawa, a także mikroekonomii, zarządzania czy marketingu. Poznasz podstawy statystyki i ekonometrii, dowiesz się, jak przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową, ale też jak chronić własność intelektualną oraz zarządzać zasobami ludzkimi.

  Zdobędziesz wszechstronną wiedzę, która umożliwi Ci sprawne i zgodne z prawem zarządzanie przedsiębiorstwem oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku prawno - biznesowy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWNO - MENADŻERSKI

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów prawno - menadżerski

  Pociąga Cię zarówno prawo, jak i biznes. I naprawdę trudno Ci się zdecydować, która z tych dziedzin bardziej. Najchętniej połączyłbyś wiedzę prawniczą z finansami, a przepisy oraz paragrafy wykorzystał w jak najbardziej praktyczny sposób. Ten kierunek da Ci takie możliwości. Na studiach prawno-menedżerskich zdobędziesz specjalistyczną wiedzę zarówno z zakresu nauk prawnych, jak i ekonomicznych, co pozwoli Ci rozwinąć swój potencjał w zarządzaniu.

  Zagłębisz się w zagadnienia dotyczące m.in. obrotu gospodarczego, prawa handlowego, prawa rynku kapitałowego, statusu przedsiębiorcy, prawa pracy, podatkowania działalności gospodarczej oraz zaznajomisz się z wieloma innymi kwestiami, które należy brać pod uwagę, aby zgodnie z przepisami zarządzać przedsiębiorstwem.

  Dowiesz się, jak skutecznie i efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi. Na tym kierunku zdobędziesz umiejętności, kwalifikacje i wiedzę teoretyczną niezbędną na różnych stanowiskach kierowniczych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biznesowa
  • Menadżerska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biznesowa
  • Menadżerska

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów prawo

  Praworządność masz po prostu we krwi. Marzysz o lepszym świecie, w którym w końcu zapanuje porządek i sprawiedliwość. I oczywiście jesteś gotowy o to walczyć, chociaż wiesz, że to długi i żmudny proces. Jednak Ty inaczej w życiu nie potrafisz – musisz się trzymać jasnych paragrafów, artykułów i zasad.

  Rozumiesz jednocześnie, że nie dla wszystkich są one jasne. Dlatego jesteś gotowy poświęcić się temu, aby cierpliwie je interpretować, tłumaczyć i wykorzystywać dla dobra innych. Do tego jesteś ambitny, lubisz wyzwania i walkę na argumenty.

  Zanim jednak zaczniesz działać w imię prawa, czeka Cię jeszcze wiele zagadnień, kodeksów i paragrafów, z którymi musisz się dokładnie zapoznać, a studia prawnicze zdecydowanie Ci w tym pomogą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej

  Absolwent kierunku prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej posiada wiedzę specjalistyczną na temat prawa międzynarodowego i prawa UE, jak również jest obeznany z terminologią prawniczą w tym zakresie. Absolwent zna źródła prawa międzynarodowego i unijnego, zna bazy udostępniające ww. akty prawne, zna zasady stosowania norm prawa międzynarodowego i unijnego, metody wykładni oraz relacje prawa krajowego do prawa międzynarodowego czy unijnego niezbędne w pracy specjalisty z zakresu prawa unijnego i/lub międzynarodowego.
  Dzięki temu, że w toku prowadzonych zajęć poznał genezę i ewolucję prawa międzynarodowego i prawa UE oraz główne tendencje rozwojowe w tym zakresie, potrafi odpowiednio identyfikować dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie prawa międzynarodowego oraz prawa UE w życiu społecznym.
  Dla osób zainteresowanych aplikacją dyplomatyczno-konsularną ukończenie studiów na tym kierunku będzie, po spełnieniu dodatkowych wymogów, swoistym przygotowaniem do egzaminu wstępnego. Osoby, które posiadają dodatkową znajomość języków obcych i są tłumaczami tekstów specjalistycznych z obszaru prawa unijnego oraz prawa międzynarodowego, będą posiadały dodatkowo szeroki zasób specjalistycznej wiedzy i terminologii z zakresu przedmiotu ich tłumaczeń.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Prawo międzynarodowe

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (8)

piotr Ocena odpowiedz

Chciałem pójść na studia prawnicze, bo od dawna marzyłem o tym, aby mieć jakiś szlachetny, pomocny ludziom zawód. Najpierw przyszła mi do głowy medycyna, ale z nauką biologii nie było mi specjalnie po drodze. Prawo to trudny kierunek. Jeden z najcięższych. I między innymi przez to jeden najbardziej satysfakcjonujących

wojtek Ocena odpowiedz

Studia na UMCS to najlepszy okres w życiu młodego człowieka. Świetna uczelnia, świetni ludzie, zdobyte umiejętności, które torują drogę do kariery. Czego chcieć więcej od studiów? Polecam tę uczelnię, jak i miasto Lublin, które jest wyjątkowo przyjazne studentom

dominika Ocena odpowiedz

Jeśli ktoś chce działać w biznesie, to musi wiedzieć jak; znać zasady, reguły gry, podstawy prawne. Dlatego, kierunek Prawno- biznesowy jest idealny dla takich osób.

artur Ocena odpowiedz

Studia na UMCS to czas, który każdy student zapamięta na długie lata. To po prostu ciekawa przygoda, pełna interesujących, fajnych ludzi; zarówno w gronie studentów, jak i w gronie wykładowców. Na tej uczelni panuje niepowtarzalny klimat. To uczelnia inne niż wszystkie

karol Ocena odpowiedz

Administracja to połączenie wielu różnych dziedzin, dlatego oceniam te studia jako wymagające. Nie da się ich przejść bez aktywnej nauki. A dla aktywnych dużo się znajdzie na naszym wydziale. Choćby kilka kół naukowych, na przykład Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego, czy Mediacji i Negocjacji. To wszystko rozwija i dodaje nowych umiejętności. UMCS fajny jest.

Xxx Ocena odpowiedz

Bardzo dobra uczelnia!

Lik Ocena odpowiedz

Najlepszy wydział prawa! Niesamowita atmosfera i świetni wykładowcy.

XxxxxxxX Ocena odpowiedz

Bardzo dobra zdawalność na aplikacje!