ul. Chrobrego 31, 

26-600 Radom

tel. +48 (48) 3617434, 

fax; +48 (48) 3617451, 

e-mail: dziekan.wpia@uthrad.pl

www.wpia.uniwersytetradom.pl

ul. Chrobrego 31, 

26-600 Radom

tel. +48 (48) 3617434, 

fax; +48 (48) 3617451, 

e-mail: dziekan.wpia@uthrad.pl

www.wpia.uniwersytetradom.pl

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Administracja
  Studia na kierunku Administracja prowadzone są dwustopniowo. I stopień trwa 6 semestrów, kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, które trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra administracji. Celem kształcenia studentów na kierunku Administracja jest rzetelne przygotowanie przyszłych urzędników znających organizację i funkcjonowanie administracji, zwłaszcza publicznej, sprawnie posługujących się systemami informatycznymi, umiejących współpracować z petentami i mediami, prezentujących stanowisko pracodawcy wiarygodnie i rzetelnie. Studia dają solidną wiedzę, która może być wykorzystana w szeroko rozumianym sektorze prywatnym, a także w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Prawo
  Jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo o profilu praktycznym trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu magistra prawa. Prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
  Studenci mają możliwość wyboru modułów kształcenia z zakresu nauk prawnych takich jak: prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo karne, prawo pracy, prawna regulacja gospodarki oraz prawo międzynarodowego, stosownie do ich zainteresowań. Absolwent tego kierunku będzie wysoko wykwalifikowanym specjalistą wyposażonym w odpowiedni zasób wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego. Zostanie także wyposażony w umiejętności pozwalające rozumieć procesy gospodarcze i swobodnie poruszać się wśród realiów biznesowych.
  Elementem wyróżniającym profil naszych studiów jest nastawienie na praktykę, większa ilość godzin ćwiczeniowych, konwersatoryjnych oraz warsztatowych, a także zajęcia przygotowujące do aplikacji prawniczych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: