ul. Wodna 13/21

26- 600 Radom

telefon: 799 350 940

fax: 48 360 13 22

e-mail: rekrutacja@eust.pl

ul. Wodna 13/21

26- 600 Radom

telefon: 799 350 940

fax: 48 360 13 22

e-mail: rekrutacja@eust.pl

 • ZDROWIE PUBLICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kształcenie na kierunku Zdrowie publiczne w Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej w Radomiu umożliwia pozyskanie wiedzy z obszarów nauk społecznych i nauk o zdrowiu.

  W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z: podstawowymi problemami zdrowia publicznego, systemami opieki zdrowotnej, polityką zdrowotną, anatomicznymi i fizjologicznymi podstawami funkcjonowania organizmu ludzkiego, determinantami zdrowia, zasadami promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, źródłami finansowania w ochronie zdrowia, organizacją systemu ubezpieczeń społecznych.

  Ponadto, poruszają się po zagadnieniach odpowiedzialności prawnej osób wykonujących zawody medyczne, praw pacjenta, psychologicznych determinantów zdrowia i choroby, oceny stanu zdrowia ludności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii
  • Organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii
  • Zarządzanie i promocja zdrowego trybu życia
  • Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień
  • Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym
  • Prawo medyczne w ochronie zdrowia
  • Statystyka i informatyka medyczna
  • Bioetyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Organizacja systemu ratownictwa medycznego
  • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Inspekcja sanitarna i epidemiologiczna
  • Organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii
  • Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej
  • Zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia
  • Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień
  • Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym
  • Prawo medyczne w ochronie zdrowia
  • Statystyka i informatyka medyczna
  • Bioetyka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii
  • Organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii
  • Zarządzanie i promocja zdrowego trybu życia
  • Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień
  • Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym
  • Prawo medyczne w ochronie zdrowia
  • Statystyka i informatyka medyczna
  • Bioetyka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Organizacja systemu ratownictwa medycznego
  • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Inspekcja sanitarna i epidemiologiczna
  • Organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii
  • Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej
  • Zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia
  • Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień
  • Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym
  • Prawo medyczne w ochronie zdrowia
  • Statystyka i informatyka medyczna
  • Bioetyka

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Europejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)