Zdrowie publiczne studia - kierunek studiów

W ostatnich latach dyscyplina jaką jest zdrowie publiczne niezwykle się rozwinęła. Nie ma czemu się dziwić – dobrze funkcjonujące systemy opieki zdrowotnej eliminują negatywne czynniki, które nieustannie się pojawiają w życiu każdego człowieka.

Jednak by tak się stało, potrzeba wykształconych specjalistów w tej dziedzinie, którzy będą potrafili zadbać o nasze zdrowie. Jeśli interesujesz się naukami medycznymi, społecznymi i oczekujesz szerokich perspektyw zawodowych to jedynym rozwiązaniem jest podjęcie studiów na kierunku Zdrowie publiczne!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunek zdrowie publiczne, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, chemia, matematyka, fizyka, geografia, informatyka

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Zdrowie publiczne

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • znajomości prawa z obszaru zdrowia publicznego
 • znajomości systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz zasad współpracy między różnymi instytucjami administracji samorządowej
 • identyfikowania czynników zagrażających zdrowiu oraz zapobiegania ich występowaniu
 • tworzenia programów profilaktycznych, społecznych oraz zdrowotnych dopasowanych do aktualnego problemu
 • dysponowania wiadomościami dotyczącymi systemu ubezpieczeń w Polsce
 • przeprowadzania badań epidemiologicznych oraz opracowywania uzyskanych wyników
 • znajomości języka obcego w stopniu zaawansowanym

Jak wyglądają studia na kierunku zdrowie publiczne?

 

1. Typ i tryb studiów

Zanim rozpoczniesz kształcenie wyższe, zastanów się, jaka forma nauki będzie dla ciebie najbardziej dogodna. Studia na kierunku zdrowie publiczne możesz bowiem rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym), jak i niestacjonarnym (zaocznym).

Znajdą się zarówno zwolennicy pierwszego, jak i drugiego trybu. Studia dzienne, czyli stacjonarne, mają formę regularnych spotkań w trakcie trwania tygodnia. Z kolei nauka na studiach zaocznych odbywa się podczas weekendowych zjazdów naukowych, co pozwala na dodatkowe możliwości rozwoju.

Trzeba pamiętać jednak, że studenci zaoczni większość materiału teoretycznego opanowują we własnym zakresie, a nauka w tym trybie wiąże się z uiszczaniem opłat za czesne!

 

2. Program studiów i przedmioty

Musisz mieć świadomość, że kierunki takie jak zdrowie publiczne mają interdyscyplinarny program kształcenia i są niejako odpowiedzią na wyzwania współczesnego sektora medycznego, a zwłaszcza jego kwestią organizacyjną. Specjalista do spraw zdrowia publicznego zajmuje się niejednokrotnie wdrażaniem różnego rodzaju projektów profilaktycznych, które wiążą się z doskonałą znajomością przepisów. Osoby te opracowują także najbardziej skuteczne plany marketingowe, dzięki którym projekty profilaktyczne dotrą do jak największego grona odbiorców.

 

W programie dydaktycznym muszą znaleźć się zatem przedmioty takie jak:

 • Farmakoekonomika
 • Systemy wsparcia w chorobach przewlekłych
 • Socjologia problemów społecznych
 • Orzecznictwo medyczne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Kompetencje oczekiwane przez pracodawców - Negocjacje i mediacje
 • Kompetencje oczekiwane przez pracodawców - Networking 
 • Kompetencje oczekiwane przez pracodawców - Budowanie zespołów
 • Psychologia uzależnień
 • Socjologia problemów społecznych
 • Ochrona własności intelektualnej

 

Pamiętaj, że specjaliści do spraw zdrowia publicznego powinni posiadać także szereg wysoko rozwiniętych kompetencji miękkich – je także będziesz rozwijać na studiach o tym profilu.

 

3. Nabywane umiejętności

Wiele uczelni w Polsce umożliwia studiowanie tego kierunku, dlatego program oraz wybór specjalności jest indywidualny dla każdego uniwersytetu.

Jednak mimo tych różnic, możesz spodziewać się, że na zajęciach zdobędziesz wiedzę dotyczącą ochrony zdrowia, rozpoznawania czynników środowiskowych, społecznych, demograficznych oraz także psychologicznych, które wpływają na stan naszego zdrowia.

Zapoznasz się również z zasadami opracowywania programów profilaktycznych, jak również zostaną zaprezentowane wiadomości z obszaru nauk ekonomicznych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA NIESTACJONARNE

ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku zdrowie publiczne?

Studenci swoją przygodę z tym kierunkiem rozpoczynają na ogół od studiów licencjackich, czyli pierwszego stopnia. Trwają one trzy lata, podczas których pasjonaci tego zagadnienia zdobywają podstawową wiedzę i niezbędne umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem medycznym.

To także czas przygotowań do obrony pracy licencjackiej – jej pomyślna obrona otwiera drzwi do zawodowego, dynamicznego rozwoju.

Osoby, które pragną kształcić się dalej, otrzymują taką możliwość na studiach drugiego stopnia. To czas poszerzania swojej wiedzy i kwalifikacji o znacznie bardziej rozbudowane zagadnienia. Studia drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne trwają dwa lata i kończą się przystąpieniem do obrony pracy magisterskiej.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA I STOPNIA

ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zdrowie publiczne

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Zdrowie publiczne mogą się cieszyć szeroką gamą możliwości zatrudnienia. Po uzyskaniu dyplomu, będziesz mógł pracować w jednostkach administracji państwowej oraz samorządowej, których głównym zadaniem jest ochrona i promowanie zdrowia.

Jako wykwalifikowany specjalista w tej dziedzinie, zatrudnienie znajdziesz także w firmach farmaceutycznych, centrach medycznych czy instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych. Możesz również zajmować się tworzeniem programów profilaktycznych lub edukacją prozdrowotną.

Nie da się zaprzeczyć, że studia na kierunku Zdrowie publiczne zaskakują zawodowymi perspektywami, zatem wszystkie wątpliwości odnośnie tego wyboru powinny w tym momencie zniknąć!

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik centrów medycznych
 • pracownik administracji instytucji medycznych
 • pracownik jednostek administracji państwowej oraz samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia
 • pracownik instytucji ubezpieczeń zdrowotnych
 • pracownik przemysłu farmaceutycznego

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE

Komentarze (0)