• AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM Stopień: I

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Trening w otyłości i chorobach przewlekłych
  • Trening osób starszych i niepełnosprawnych
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
  • Zarządzanie kryzysowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
  • Zarządzanie kryzysowe
 • TRENER OSOBISTY Z DIETETYKĄ SPORTOWĄ Stopień: II

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Trener przygotowania motorycznego
  • Coaching w treningu zdrowotnym i sportowym
 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną
  • Pilot wycieczek

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Turystyka aktywna
  • Turystyka alternatywna
  • Turystyka i rekreacja zdrowotna
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Wychowanie fizyczne i taniec i artystyczne formy aktywności ruchowej
  • Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
  • Wychowanie fizyczne i edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa
  • Wychowanie fizyczne i trening sportowy
  • Wychowanie fizyczne i opiekun osoby starszej / asystent osoby niepełnosprawnej
  • Wychowanie fizyczne i funkcjonalny trening zdrowotny osób w średnim i starszym wieku

Opinie (1)

Ewa Górkiewicz Ocena

interesujące kierunki