Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Według statystyk większość czynników ryzyka przedwczesnej śmierci lub chorób dotyczy nieprawidłowych nawyków żywieniowych oraz niewielkiej aktywności fizycznej. Dlatego też niezwykle istotne jest propagowanie zdrowego trybu życia. Dzięki tym studiom będziesz mógł przyczynić się do poprawy zdrowia naszego społeczeństwa! Jeżeli zatem jesteś zainteresowany tą tematyką to Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym jest kierunkiem, który warto wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki edukacyjnej!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym? Studia skupiają się na przeciwdziałaniu otyłości oraz nadwadze korzystając z danych demograficznych oraz prognoz. Będziesz także w stanie dobrać odpowiedni sposób żywienia dla osób o specjalnych potrzebach oraz stosować właściwą profilaktykę chorób przewlekłych. Zdobytwa wiedza pozwoli Ci na prowadzenie wieloaspektowych działań edukacyjnych dotyczących prmocji zdrowego trybu życia wśród każdej grupy wiekowej czy zawodowej.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w placówkach dla seniorów i centrach rehabilitacyjnych, ośrodki rekreacyjno-sportowych, klubach fitness, stowarzyszeniach biegaczy, cyklistów. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to Aktywności fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: konkurs świadectw.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Sport i turystyka

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując aktywność fizyczną i żywienie w zdrowiu publicznym

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk medycznych, nauk o zdrowiu oaz o kulturze fizycznej,
 • nauk społecznych,
 • treningu w otyłości oraz chrobach,
 • terning osób starszych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym?

Studia realizowane są pod różnymi postaciami i kładą nacisk na różne elementy kształcenia, które obejmuje swoim zainteresowaniem wychowanie fizyczne bądź zdrowie i zdrowe żywienie. Interdyscyplinarny kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym możesz realizować przede wszystkim w formie studiów stacjonarnych. Oznacza to, że studenci uczęszczają na zajęcia w trybie dziennym od poniedziałku do piątku. Oczywiście pokrewne kierunki możesz znaleźć także w trybie niestacjonarnym, to znaczy zaocznym.

Aktywność fizyczna jednoznacznie kładzie nacisk na zajęcia sportowe. Ruch jest komplementarnym elementem nauczania sportowego. Nie brakuje jednak treści podlegających pod nauki biologiczne, a nawet medyczne. Studenci uczęszczają na szereg fascynujących przedmiotów, takich jak, chociażby:

 • fizjologia wysiłku fizycznego,
 • elementy dietetyki,
 • kienzyprofilaktyka narządu ruchu,
 • trening w chorobach przewlekłych układu oddechowego.

 

Unikatowy kierunek łączy więc wychowanie fizyczne z fizjoterapią, dietetyką, a nawet zdrowiem publicznym.

Programy kształcenia konstruowane są z przedmiotów obligatoryjnych i specjalnościowych. Studenci kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym realizują wybraną specjalność, na przykład: trening w otyłości i chorobach przewlekłych bądź trening osób starszych i niepełnosprawnych. Studenci z pewnością muszą przedstawić brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Rzetelna wiedza i zdobywane umiejętności pomagają im w pracy, chociażby coacha. Muszą wykształcić predyspozycje do pracy zespołowej, a także rozwijać umiejętności komunikatywne. Przede wszystkim jednak nieustannie dbają o aktywność fizyczną i zaliczają kolejne etapy kształcenia sportowego.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym?

Aktualnie oferta edukacyjna proponuje kształcenie w formie komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy na pierwszym i drugim stopniu, w trakcie jednolitych studiów magisterskich, a także w formie studiów doktoranckich czy podyplomowych.

Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym to kierunek, który możesz realizować przede wszystkim w ramach pierwszego stopnia studiów licencjackich. Oznacza to, że kształcenie w ich zakresie trwa trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończy się egzaminem licencjackim.

Tytuł licencjata umożliwia kontynuowanie edukacji na studiach magisterskich pokrewnych tematycznie studiom z zakresu wychowania fizycznego, dietetyki czy zdrowia publicznego.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

Absolwent kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik ośrodka rekreacyjnego,
 • pracownik administracji państwowej,
 • pracownik ośrodków społecznych,
 • pracownik firmy zajmującej się propagowaniem zdrowia,
 • pracownik instytucji kulturowych.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM

Komentarze (0)