Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

Studia na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym studia - kierunek studiów

Studia na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym rozpocznie się 15 maja 2024 r. i potrwa do 14 lipca 2024 r. | aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym - uczelnie >

Opis kierunku

Dziś coraz częściej dostrzegamy, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa holistyczne podejście do zdrowia, a w tym oczywiście sport oraz dieta dostosowana do indywidualnych potrzeb. Wciąż jednak brakuje specjalistów wspomagających tę świadomą profilaktykę. Osoby zainteresowane takim zbilansowanym podejściem mogą wybrać studia – aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku  aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym najczęściej postępowanie kwalifikacyjne obejmuje w pierwszym etapie ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. Drugi etap obejmuje egzamin sprawności fizycznej. Trzeci etap obejmuje konkurs świadectw.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

W trakcie trwania kształcenia studenci zdobywają wykształcenie z pogranicza nauk medycznych – by wiedzieć, jak edukować oraz nauk społecznych – by wiedzieć, jak wspierać swoich podopiecznych. Gdzie można znaleźć pracę po zakończeniu nauki? Czekać będą różnorodne instytucje zajmujące się między innymi promocją zdrowia.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje w pierwszym etapie ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. Drugi etap obejmuje egzamin sprawności fizycznej. Trzeci etap obejmuje konkurs świadectw.

 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Ceny

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując aktywność fizyczną i żywienie w zdrowiu publicznym

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym: anatomia funkcjonalna, podstawy epidemiologii, biochemia aktywności fizycznej, bioetyka, psychologia rozwoju człowieka.

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym? Studia skupiają się na przeciwdziałaniu otyłości oraz nadwadze korzystając z danych demograficznych oraz prognoz.

Będziesz także w stanie dobrać odpowiedni sposób żywienia dla osób o specjalnych potrzebach oraz stosować właściwą profilaktykę chorób przewlekłych. Zdobytwa wiedza pozwoli Ci na prowadzenie wieloaspektowych działań edukacyjnych dotyczących prmocji zdrowego trybu życia wśród każdej grupy wiekowej czy zawodowej.

 

W programie studiów na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy patofizjologii i patomorfologii
 • zarządzanie masą ciała
 • atletyka terenowa
 • poradnictwo dietetyczne 
 • kinezjologia
 • orientalne techniki pracy z umysłem
 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • wspinaczka halowa
 • biostatystyka
 • kreowanie wizerunku trenera personalnego

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk medycznych, nauk o zdrowiu oaz o kulturze fizycznej,
 • nauk społecznych,
 • żywienia i suplementacji,
 • treningu w otyłości oraz chrobach,
 • terningu osób starszych,
 • budowy i funkcjonowania organizmu człowieka,
 • psychospołecznych uwarunkowań funkcjonowania człowieka w życiu człowieka,
 • metod i narzędzi diagnozy oraz oceny somatycznych i funkcjonalnych efektów treningu zdrowotnego,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia,
 • diagnozowania poziomu aktywności fizycznej osób w różnym wieku narzędziami pomiarowymi.

Jak wyglądają studia na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia realizowane są pod różnymi postaciami i kładą nacisk na różne elementy kształcenia, które obejmuje swoim zainteresowaniem wychowanie fizyczne bądź zdrowie i zdrowe żywienie. Interdyscyplinarny kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym możesz realizować przede wszystkim w formie studiów stacjonarnych. Oznacza to, że studenci uczęszczają na zajęcia w trybie dziennym od poniedziałku do piątku. Oczywiście pokrewne kierunki możesz znaleźć także w trybie niestacjonarnym, to znaczy zaocznym.

 

Studia na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Program studiów i przedmioty

Aktywność fizyczna jednoznacznie kładzie nacisk na zajęcia sportowe. Ruch jest komplementarnym elementem nauczania sportowego. Nie brakuje jednak treści podlegających pod nauki biologiczne, a nawet medyczne. Studenci uczęszczają na szereg fascynujących przedmiotów, takich jak, chociażby:

 

 • fizjologia wysiłku fizycznego, 
 • kienzyprofilaktyka narządu ruchu,
 • elementy dietetyki,
 • trening w chorobach przewlekłych układu oddechowego.

 

Unikatowy kierunek łączy więc wychowanie fizyczne z fizjoterapią, dietetyką, a nawet zdrowiem publicznym.Programy kształcenia konstruowane są z przedmiotów obligatoryjnych i specjalnościowych. Studenci kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym realizują wybraną specjalność, na przykład: trening w otyłości i chorobach przewlekłych bądź trening osób starszych i niepełnosprawnych.

Studenci z pewnością muszą przedstawić brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Rzetelna wiedza i zdobywane umiejętności pomagają im w pracy, chociażby coacha. Muszą wykształcić predyspozycje do pracy zespołowej, a także rozwijać umiejętności komunikatywne. Przede wszystkim jednak nieustannie dbają o aktywność fizyczną i zaliczają kolejne etapy kształcenia sportowego.

 

3. Dla kogo ten kierunek

Według statystyk większość czynników ryzyka przedwczesnej śmierci lub chorób dotyczy nieprawidłowych nawyków żywieniowych oraz niewielkiej aktywności fizycznej. Dlatego też niezwykle istotne jest propagowanie zdrowego trybu życia.

Dzięki tym studiom będziesz mógł przyczynić się do poprawy zdrowia naszego społeczeństwa! Jeżeli zatem jesteś zainteresowany tą tematyką to Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym jest kierunkiem, który warto wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki edukacyjnej!

 

4. Gdzie studiować aktywność fizyczną i żywienie w zdrowiu publicznym

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym:

Ile trwają studia na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym?

Studia na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym trwają 3 lata (studia I stopnia).

Aktualnie oferta edukacyjna proponuje kształcenie w formie komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy na pierwszym i drugim stopniu, w trakcie jednolitych studiów magisterskich, a także w formie studiów doktoranckich czy podyplomowych.

Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym to specjalność, który możesz realizować przede wszystkim w ramach pierwszego stopnia studiów licencjackich. Oznacza to, że kształcenie w ich zakresie trwa trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończy się egzaminem licencjackim.

Tytuł licencjata umożliwia kontynuowanie edukacji na studiach magisterskich pokrewnych tematycznie studiom z zakresu wychowania fizycznego, dietetyki czy zdrowia publicznego.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w placówkach dla seniorów i centrach rehabilitacyjnych, ośrodki rekreacyjno-sportowych, klubach fitness, stowarzyszeniach biegaczy, cyklistów. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to Aktywności fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik ośrodka rekreacyjnego,
 • pracownik administracji państwowej,
 • pracownik ośrodków społecznych,
 • pracownik firmy zajmującej się propagowaniem zdrowia,
 • pracownik instytucji kulturowych.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki sport i turystyka

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki sport i turystyka - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)