Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

Dodaj do ulubionych

Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym studia - kierunek studiów

Studia na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Dziś coraz częściej dostrzegamy, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa holistyczne podejście do zdrowia, a w tym oczywiście sport oraz dieta dostosowana do indywidualnych potrzeb. Wciąż jednak brakuje specjalistów wspomagających tę świadomą profilaktykę. Osoby zainteresowane takim zbilansowanym podejściem mogą wybrać studia – aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym.

W trakcie trwania kształcenia studenci zdobywają wykształcenie z pogranicza nauk medycznych – by wiedzieć, jak edukować oraz nauk społecznych – by wiedzieć, jak wspierać swoich podopiecznych. Gdzie można znaleźć pracę po zakończeniu nauki? Czekać będą różnorodne instytucje zajmujące się między innymi promocją zdrowia.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku  aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym w roku akademickim 2022/2023 najczęściej postępowanie kwalifikacyjne obejmuje w pierwszym etapie ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. Drugi etap obejmuje egzamin sprawności fizycznej. Trzeci etap obejmuje konkurs świadectw.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje w pierwszym etapie ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. Drugi etap obejmuje egzamin sprawności fizycznej. Trzeci etap obejmuje konkurs świadectw.

 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Jednostka prowadząca

Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując aktywność fizyczną i żywienie w zdrowiu publicznym

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym? Studia skupiają się na przeciwdziałaniu otyłości oraz nadwadze korzystając z danych demograficznych oraz prognoz.

Będziesz także w stanie dobrać odpowiedni sposób żywienia dla osób o specjalnych potrzebach oraz stosować właściwą profilaktykę chorób przewlekłych. Zdobytwa wiedza pozwoli Ci na prowadzenie wieloaspektowych działań edukacyjnych dotyczących prmocji zdrowego trybu życia wśród każdej grupy wiekowej czy zawodowej.

 

W programie studiów na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy patofizjologii i patomorfologii
 • zarządzanie masą ciała
 • atletyka terenowa
 • poradnictwo dietetyczne
 • orientalne techniki pracy z umysłem
 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • wspinaczka halowa
 • kinezjologia
 • biostatystyka
 • kreowanie wizerunku trenera personalnego

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk medycznych, nauk o zdrowiu oaz o kulturze fizycznej,
 • nauk społecznych,
 • żywienia i suplementacji,
 • treningu w otyłości oraz chrobach,
 • terningu osób starszych,
 • budowy i funkcjonowania organizmu człowieka,
 • psychospołecznych uwarunkowań funkcjonowania człowieka w życiu człowieka,
 • metod i narzędzi diagnozy oraz oceny somatycznych i funkcjonalnych efektów treningu zdrowotnego,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia,
 • diagnozowania poziomu aktywności fizycznej osób w różnym wieku narzędziami pomiarowymi.

Jak wyglądają studia na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia realizowane są pod różnymi postaciami i kładą nacisk na różne elementy kształcenia, które obejmuje swoim zainteresowaniem wychowanie fizyczne bądź zdrowie i zdrowe żywienie. Interdyscyplinarny kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym możesz realizować przede wszystkim w formie studiów stacjonarnych. Oznacza to, że studenci uczęszczają na zajęcia w trybie dziennym od poniedziałku do piątku. Oczywiście pokrewne kierunki możesz znaleźć także w trybie niestacjonarnym, to znaczy zaocznym.

 

Studia na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Program studiów i przedmioty

Aktywność fizyczna jednoznacznie kładzie nacisk na zajęcia sportowe. Ruch jest komplementarnym elementem nauczania sportowego. Nie brakuje jednak treści podlegających pod nauki biologiczne, a nawet medyczne. Studenci uczęszczają na szereg fascynujących przedmiotów, takich jak, chociażby:

 

 • fizjologia wysiłku fizycznego,
 • elementy dietetyki,
 • kienzyprofilaktyka narządu ruchu,
 • trening w chorobach przewlekłych układu oddechowego.

 

Unikatowy kierunek łączy więc wychowanie fizyczne z fizjoterapią, dietetyką, a nawet zdrowiem publicznym.Programy kształcenia konstruowane są z przedmiotów obligatoryjnych i specjalnościowych. Studenci kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym realizują wybraną specjalność, na przykład: trening w otyłości i chorobach przewlekłych bądź trening osób starszych i niepełnosprawnych.

Studenci z pewnością muszą przedstawić brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Rzetelna wiedza i zdobywane umiejętności pomagają im w pracy, chociażby coacha. Muszą wykształcić predyspozycje do pracy zespołowej, a także rozwijać umiejętności komunikatywne. Przede wszystkim jednak nieustannie dbają o aktywność fizyczną i zaliczają kolejne etapy kształcenia sportowego.

 

3. Dla kogo ten kierunek

Według statystyk większość czynników ryzyka przedwczesnej śmierci lub chorób dotyczy nieprawidłowych nawyków żywieniowych oraz niewielkiej aktywności fizycznej. Dlatego też niezwykle istotne jest propagowanie zdrowego trybu życia.

Dzięki tym studiom będziesz mógł przyczynić się do poprawy zdrowia naszego społeczeństwa! Jeżeli zatem jesteś zainteresowany tą tematyką to Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym jest kierunkiem, który warto wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki edukacyjnej!

 

4. Gdzie studiować aktywność fizyczną i żywienie w zdrowiu publicznym

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym:

Ile trwają studia na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym?

Studia na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym trwają 3 lata (studia I stopnia).

Aktualnie oferta edukacyjna proponuje kształcenie w formie komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy na pierwszym i drugim stopniu, w trakcie jednolitych studiów magisterskich, a także w formie studiów doktoranckich czy podyplomowych.

Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym to specjalność, który możesz realizować przede wszystkim w ramach pierwszego stopnia studiów licencjackich. Oznacza to, że kształcenie w ich zakresie trwa trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończy się egzaminem licencjackim.

Tytuł licencjata umożliwia kontynuowanie edukacji na studiach magisterskich pokrewnych tematycznie studiom z zakresu wychowania fizycznego, dietetyki czy zdrowia publicznego.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w placówkach dla seniorów i centrach rehabilitacyjnych, ośrodki rekreacyjno-sportowych, klubach fitness, stowarzyszeniach biegaczy, cyklistów. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to Aktywności fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik ośrodka rekreacyjnego,
 • pracownik administracji państwowej,
 • pracownik ośrodków społecznych,
 • pracownik firmy zajmującej się propagowaniem zdrowia,
 • pracownik instytucji kulturowych.

Zobacz inne kierunki Sport i turystyka

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia