Trener zdrowia

Trener zdrowia

Studia na kierunku trener zdrowia możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Trener zdrowia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Trener zdrowia studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Trener zdrowia to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku trener zdrowia
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku trener zdrowia możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | trener zdrowia - uczelnie >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Trener zdrowia to jeden z tych kierunków studiów, które powstały w odpowiedzi na potrzeby i wymagania współczesności. Nie trzeba być specjalistą, aby zauważyć że społeczeństwa borykają się z coraz liczniejszymi problemami, a duża ich część posiada przyczyny zdrowotne. Specjalistą być należy, aby odpowiednio je identyfikować oraz zapobiegać im, wprowadzając konkretne zmiany w sposobie funkcjonowania.

Studia na kierunku Trener zdrowia nastawione są na zdobywanie wiedzy, umiejętności oraz bardzo istotnych kompetencji społecznych. W toku kształcenia studenci poznają między innymi: współczesne trendy żywieniowe, zasady diagnostyki stanu zdrowia, fizjologię zdrowego stylu życia, liczne zagadnienia z obszaru psychologii, a także zasady planowania treningu sportowego, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla osób dorosłych.

Po ukończeniu kształcenia, absolwenci kierunku Trener zdrowia przygotowani będą do podejmowania działań zawodowych w różnych miejscach i dla różnych osób. Będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: placówkach edukacyjnych, klubach sportowych, sanatoriach czy jednostkach sektora publicznego. Oznacza to, że będą mogli pochwalić się wszechstronnym wykształceniem.

Jakie wymagania na kierunek trener zdrowia?

Trener zdrowia jest kierunkiem, który realizowany jest w ramach studiów drugiego stopnia. Oznacza to, że najważniejszym kryterium jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, czyli licencjackich bądź inżynierskich. Przyjęcia kandydatów odbywają się na podstawie średniej ocen uzyskanej z przebiegu ukończonych studiów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Trener zdrowia - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Jak wyglądają studia na kierunku Trener zdrowia?

Trener zdrowia jest kierunkiem, który funkcjonuje w obszarze studiów medycznych, ale jego specyfika wymaga tego, aby podczas zajęć były poruszane nie tylko zagadnienia medyczne. Dlaczego? Jak już wspomnieliśmy, jest to kierunek, który stanowi wyraźną odpowiedź na rosnące potrzeby. Potrzeby w zakresie holistycznego podejścia do zdrowia człowieka. Czym jest podejście holistyczne? Otóż, polega na rozumieniu i odbieraniu człowieka jako całości. Jako mechanizmu, zbudowanego z wielu elementów, z których każdy powinien działać prawidłowo.

Trener zdrowia to kierunek, którego nazwa podpowiada, że studenci zdobywają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne. Wiedza ta złożona jest z wielu zagadnień, a umiejętności i kompetencje potrzebne są do tego, aby móc ją wykorzystywać w praktycznym, zawodowym działaniu.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Trener zdrowia możemy podzielić na:

1. Typ:

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Trener zdrowia jest kierunkiem reprezentującym obszar kształcenia medycznego, choć nie brakuje w nim treści odnoszących się do nauk o kulturze fizycznej czy nauk społecznych. W toku studiów studenci poruszają się po zagadnieniach: psychologii, dietetyki, współczesnych problemów zdrowia publicznego, epidemiologii, treningu sportowego, fizjologii zdrowego stylu życia, pierwszej pomocy przedmedycznej, bioetyki, żywienia i aktywizacji osób starszych, a nawet wykorzystywania mediów społecznościowych w edukacji zdrowotnej. Zaznajamiają się z nowymi trendami w kształtowaniu rozwoju dziecka, rehabilitacją psychospołeczną, toksykologią i zasadami oceny ryzyka zdrowotnego, jakością i bezpieczeństwem żywności, a także suplementacją u osób o zwiększonej aktywności fizycznej. Oprócz tego, dowiadują się co kryje się pod pojęciami: work- life balance, wellbeing, life- health coaching czy medycyny anti- aging.

Trener zdrowia to kierunek o praktycznym wymiarze nauczania, a studenci nabywają jasno określonych umiejętności, w tym między innymi: rozpoznawania stanów nagłego zagrożenia zdrowia i życia, wykonywania pierwszej pomocy przedmedycznej, planowania oraz organizowania i realizowania zajęć z zakresu różnych form rekreacji ruchowej, podejmowania działań służących umacnianiu zdrowia i kształtowaniu postaw prozdrowotnych, realizowania procesu edukacji zdrowotnej czy planowania postępowania dietetycznego oraz interpretowania badań biochemicznych.

O czym jeszcze należy wspomnieć? Studenci kierunku Trener zdrowia zdobywają wiedzę i umiejętności, ale bardzo istotnym elementem kształcenia jest także rozwijanie kompetencji społecznych, które odgrywają znaczącą rolę w działalności zawodowej. Chodzi o kompetencje niezbędne do pracy z pacjentem lub grupą pacjentów, realizowania zajęć, prowadzenia szkoleń, a także wsparcia w postaci różnych form terapii oraz treningu ogólnorozwojowego.

Ile trwają studia na kierunku Trener zdrowia?

Studia na kierunku Trener zdrowia realizowane są w ramach studiów drugiego stopnia – magisterskich, a zatem nauka trwa 4 semestry, czyli 2 lata.

Jaka praca po studiach na kierunku Trener zdrowia?

Trener zdrowia to perspektywiczny kierunek kształcenia, o czym najlepiej świadczy jego program, opracowany w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, wynikające zarówno z negatywnych wskaźników epidemiologicznych w obszarze chorób związanych ze stylem życia, ale także zwiększającej się świadomości zdrowotnej społeczeństwa.

Śmiało można powiedzieć, że trener zdrowia aspiruje do miana zawodu przyszłości. Jak sama nazwa podpowiada, jest to osoba, która posiada wszechstronną wiedzę i w rozmaity sposób przekazuje ją tym, którzy poważnie podchodzą do tematu zdrowia swojego i bliskich oraz chcą wprowadzić konkretne zmiany do prowadzonego stylu życia.

Najważniejszym zadaniem trenera zdrowia jest kształtowanie prozdrowotnego stylu życia, w tym ustalanie celów oraz planów działania w zakresie poprawy zdrowia jednostek i większych społeczności. Absolwenci studiów mogą zatem wykonywać obowiązki zawodowe w różnych miejscach, od placówek oświatowych po organizacje non- profit.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Trener zdrowia:

 • organizacje non- profit
 • placówki edukacyjne
 • kluby sportowe
 • ośrodki SPA i Wellness
 • sanatoria
 • kluby fitness
 • jednostki sektora publicznego

 

Czy warto studiować kierunek Trener zdrowia?

To propozycja kształcenia dla osób zainteresowanych tematyką zdrowia, które niekoniecznie myślą o stawianiu diagnoz i wypisywaniu recept. To studia dla tych, którym bliskie jest pojęcie zdrowego stylu życia, na które składają się między innymi takie zagadnienia jak: odpowiednie odżywianie, aktywność fizyczna czy choroby cywilizacyjne.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Trener zdrowia studia niestacjonarne

Trener zdrowia studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Trener zdrowia studia II stopnia

Miasta, które oferują studia na kierunku Trener zdrowia

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Krasińskiego 2 , 40-952 Katowice https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJMzdCNXnPFkcRnpvBHk_LeXE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bb5e1-uczelnia-metropolitarna.jpg Uczelnia Metropolitalna
 • ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ724Sa74TA0cRSEFzZZN7NAw https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a8cef-collegium-medicum-bydgoszcz.jpg Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Campus A i Campus B Uczelni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJw9Iqi84K_UYR9iOo4Jy7QV4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/788b5-wsz-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJI9FtDzZbBEcRyR434R7X6sQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/aa7c5-umed-poznan.jpg Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJh68e3kTOFkcRrdCzknj40eA https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/93b12-sum-studia.jpg Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Komentarze (0)