01-204 Warszawa, 

UL. Siedmiogrodzka 3A

tel. (22) 862 32 24

fax (22) 862 32 47

sekretariat@wsz-sw.edu.pl

 

Opinie (0)