Uniwersytet Warszawski

Wydział Zarządzania UW

Ul. Szturmowa 1/3

02-678 Warszawa

tel:  22 55 34 002

fax: 22 55 34 001

e-mail: wz@wz.uw.edu.pl

Punkt Rekrutacyjny, Budynek C - parter

tel.: 22 55 34 100

Sekcja Rekrutacji, C206

tel.: 22 55 34 190

rekrutacja@wz.uw.edu.pl

Wydział Zarządzania UW

Uniwersytet Warszawski

Ul. Szturmowa 1/3

02-678 Warszawa

tel:  22 55 34 002

fax: 22 55 34 001

e-mail: wz@wz.uw.edu.pl

Punkt Rekrutacyjny, Budynek C - parter

tel.: 22 55 34 100

Sekcja Rekrutacji, C206

tel.: 22 55 34 190

rekrutacja@wz.uw.edu.pl

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów zarządzanie
  • Chcesz zostać menedżerem przedsiębiorstwa (przemysłowego lub usługowego) lub analitykiem w firmie, a może chcesz podjąć pracę w administracji państwowej, samorządowej, czy organizacji non-profit? Jeśli tak, to nasze studia są właśnie dla Ciebie. 
  • Student, który opuści mury Wydziału Zarządzania z dyplomem z Zarządzania będzie znał metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających, jak ekonomia i finanse, nauki prawne oraz w szczególności, w sferze zarządzania finansami.  
  • Absolwent Wydziału Zarządzania zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości i jest przygotowany do działania w sposób przedsiębiorczy. Dobre przygotowanie z zakresu nauk o zarządzaniu stanowi podstawę i dogodny punkt wyjścia do rozwoju osobistego i osiągania awansu zawodowego.  
  • Absolwent kierunku Zarządzanie będzie umiał samodzielnie , jak i zespołowo, przygotować opracowania dotyczące zarządzania finansami w organizacjach (wybranego sektora, jak i całej gospodarki), raporty dotyczące rachunkowości, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych oraz komunikatywnego ich przedstawiania w języku polskim i angielskim.  
  • Studia na Wydziale Zarządzania pozwalają zdobyć umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniu instytucjami oraz do określenia wpływu otoczenia: technologicznego, społecznego, politycznego, prawnego, ekonomicznego i ekologicznego, na decyzje finansowe, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki. 

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie małym przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie w korporacji
  • Zarządzanie w e-gospodarce
  • Zarządzanie w sektorze publicznym

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie marketingowe
  • Zarządzanie ludźmi
  • Zarządzanie innowacjami i technologiami
  • Przywództwo i rozwój organizacji
  • Przedsiębiorczość i zarządzanie start-up’ami
  • Analityka biznesowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie małym przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie w korporacji
  • Zarządzanie w e-gospodarce
  • Zarządzanie w sektorze publicznym

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie marketingowe
  • Zarządzanie ludźmi
  • Zarządzanie innowacjami i technologiami
  • Przywództwo i rozwój organizacji
  • Przedsiębiorczość i zarządzanie start-up’ami
  • Analityka biznesowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski, matematyka, przedmiot do wyboru

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub dyplomu równoważnego. Dla kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu, obejmujący zakres zagadnień z ekonomii i zarządzania. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z egzaminu wynosi 50. Próg kwalifikacji wynosi 25 punktów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów zarządzanie finansami i rachunkowość

  • Jeśli planujesz pracować w banku, zostać maklerem bądź marzy Ci się kariera w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, to nasze studia są właśnie dla Ciebie
  • Student, który opuści mury Wydziału Zarządzania z dyplomem z Zarządzania finansami i rachunkowości będzie znał metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających, jak ekonomia i finanse, nauki prawne oraz w szczególności w sferze zarządzania finansami i rachunkowości.  
  • Celem naszego kierunku jest przekazanie studentowi wiedzy o  podstawowych zasadach tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości i przygotowanie absolwenta do działania w sposób przedsiębiorczy.  
  • Po naszych studiach będziesz mógł znaleźć pracę m.in. jako księgowy, analityk bankowy, finansowy czy ubezpieczeniowy.  
  • Absolwent kierunku Zarządzanie finansami i rachunkowość będzie umiał samodzielnie , jak i w grupie, przygotować opracowania dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, raporty dotyczące rachunkowości, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych oraz komunikatywnego ich przedstawiania w języku polskim i angielskim.  
  • Studia na Wydziale Zarządzania pozwalają zdobyć umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniu instytucjami oraz do określenia wpływu otoczenia: technologicznego, społecznego, politycznego, prawnego,  ekonomicznego i ekologicznego, na decyzje finansowe, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Rachunkowość w organizacjach gospodarczych
  • Zarządzanie instytucjami finansowymi
  • Finanse przedsiębiorstwa
  • Podatki i finanse publiczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Rachunkowość i rewizja finansowa
  • Bankowość i ubezpieczenia
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  • Doradztwo podatkowe i finanse publiczne
  • Rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Rachunkowość w organizacjach gospodarczych
  • Zarządzanie instytucjami finansowymi
  • Finanse przedsiębiorstwa
  • Podatki i finanse publiczne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Rachunkowość i rewizja finansowa
  • Bankowość i ubezpieczenia
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  • Doradztwo podatkowe i finanse publiczne
  • Rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski, matematyka, przedmiot do wyboru

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub dyplomu równoważnego. Dla kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu, obejmujący zakres zagadnień z ekonomii i zarządzania. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z egzaminu wynosi 50. Próg kwalifikacji wynosi 25 punktów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INTERNATIONAL BUSINESS PROGRAM

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów international business program

  • Masz w planach pracę w międzynarodowej korporacji, organizacji lub przedsiębiorstwie, które działa na rynkach międzynarodowych? 
  • Mówisz biegle po angielsku i chciałbyś wykorzystać  to w swojej pracy jako m.in. analityk, specjalista, kierownik średniego szczebla, lider zespołu projektowego? 
  • Jeśli na oba pytania odpowiedziałeś tak, to nasze studia są właśnie dla Ciebie!  
  • Dobre przygotowanie z zakresu nauk o zarządzaniu to podstawa i dogodny punkt wyjścia do rozwoju osobistego i awansu zawodowego. 
  • Studia IBP mają na celu wykształcenie absolwenta, który dogłębnie zna metodologię badań i terminologię z zakresu zarządzania, w szczególności zarządzania międzynarodowego oraz w dyscyplinach komplementarnych, takich jak ekonomia (ekonomia międzynarodowa), finanse (finanse międzynarodowe) i nauki prawne (prawo międzynarodowe).  
  • Absolwent z dyplomem naszych studiów posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu zarządzania oraz dyscyplin pokrewnych (w tym z ekonomii, finansów, nauk prawnych), w szczególności w ujęciu międzynarodowym. Posiada wiedzę o zasadach tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach międzynarodowych. 
  • Studia mają na celu wykształcenie absolwenta w umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji oraz do określenia wpływu otoczenia: technologicznego, społecznego, politycznego, prawnego, ekonomicznego i ekologicznego, na funkcjonowanie tejże organizacji i całej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania w otoczeniu regionalnym i globalnym. 
  • Absolwent posiada umiejętność samodzielnego i zespołowego przygotowywania analiz dotyczących funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki w aspekcie międzynarodowym oraz potrafi przedstawić je komunikatywnie w języku angielskim. 

   

  • Do you plan to work in an international company, organization or enterprise that operates in international markets? 
  • Are you fluent in English and want to use it in your work as an analyst, specialist, middle manager, project team leader, etc.? 
  • If you answered yes to both questions, then our studies are just for you! 
  • A good background in management science is fundamental and a convenient starting point for personal development and professional advancement. 
  • The International Business Program aims to produce a graduate with an in-depth knowledge of research methodology and terminology in management, particularly international management as well as in complementary disciplines such as economics (international economics), finance (international finance) and legal sciences (international law). 
  • Graduates have the skills and competences to identify, diagnose and solve problems related to the functioning of the organization and to determine the impact of the environment: technological, social, political, legal, economic and ecological, on the functioning of the organization and the entire economy, with particular emphasis on functioning in the regional and global environment. 
  • Graduates are able to work both independently and in teams to analyze the functioning of organizations, sectors and the economy as a whole in an international context, and to present these analyzes communicatively in English. 

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie globalne
  • Międzynarodowe zarządzanie finansami

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu wstępnego w formie testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INTERNATIONAL MANAGEMENT & INTERCULTURAL COMMUNICATION - GLOBAL MBA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów international management & intercultural communication - global mba

  • Masz w planach pracę w międzynarodowej korporacji, organizacji lub przedsiębiorstwie, które działa globalnie? 
  • Chcesz poszerzyć kompetencje międzykulturowe poprzez doświadczenie i wiedzę nabytą w trakcie pobytu i studiów w czterech różnych krajach, jako część międzynarodowej kohorty ? 
  • Mówisz biegle po angielsku, jesteś otwarty na nowe wyzwania, różnorodność kulturową i chciałbyś wykorzystać to w swojej przyszłej pracy? 
  • Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi „tak”, to nasze studia są właśnie dla Ciebie!  
  • Dwa prestiżowe dyplomy – wspólny MA z uczelni europejskich i MBA z uczelni amerykańskiej oraz dobre przygotowanie z zakresu nauk o zarządzaniu międzynarodowym i komunikacji międzykulturowej to podstawa i świetny punkt wyjścia do rozwinięcia upragnionej ścieżki kariery zawodowej! 
  • Dzięki studiom Global MBA poznasz dogłębnie nie tylko teorię z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów i nauk prawnych w międzynarodowym ujęciu z perspektywy krajów europejskich, azjatyckich i północnoamerykańskich ale również nabędziesz praktyczne doświadczenie poprzez dodatkowe eventy stanowiące integralną część programu naszych studiów - wizyty w firmach działających prężnie na danym rynku biznesowym.  
  • Absolwent z dyplomem naszych studiów posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu zarządzania, w szczególności w jego ujęciu międzynarodowym oraz dyscyplin pokrewnych, zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz jest przygotowany do działania w sposób przedsiębiorczy, w tym na rynkach międzynarodowych.  Przy tym dysponuje szeroką siecią kontaktów do firm poznanych w trakcie studiów, gdzie może rozwijać swoją przyszłą pasjonującą ścieżkę zawodową w międzynarodowym biznesie. 

   

  • Do you plan to work in an international corporation, organization or enterprise that operates globally? 
  • Do you want to expand your intercultural competences through the experience and knowledge acquired during your stay and studies in four different countries as part of an international cohort? 
  • Are you fluent in English, open to new challenges, cultural diversity and would like to use it in your future work? 
  • If the answer to the above questions is "yes", then our studies are just for you! 
  • Two prestigious diplomas - a joint MA from European universities and an MBA from an American university as well as good preparation in the field of international management and intercultural communication are the basis and a great starting point to develop the desired career path! 
  • By participating in the Global MBA studies you will learn in depth not only the theory in the field of international management, economics, finance and legal sciences from the perspective of European, Asian and North American countries, but you will also gain practical experience through additional events that are an integral part of our study program - visits to thriving companies in a given business market. 
  • A graduate with diplomas of our studies has advanced knowledge in the field of management, in particular in its international approach and related disciplines, knows the principles of creating and developing various forms of entrepreneurship and is prepared to act in an entrepreneurial way, including on international markets.  In addition, our alumnus has a wide network of contacts with companies met during the Global MBA program, where she/he can potentially develop his future exciting career path in international business. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (7)

Świeży absolwent Ocena odpowiedz

Po 5 latach mogę z czystym sercem polecić ten wydział. Działalność w organizacjach studenckich z pewnością rozwinęły moje umiejętności miękkie (które na kierunkach biznesowych są nieocenione), a część przedmiotów dała mi mocne zaplecze teoretyczne, które mogłem wykorzystać w pracy zawodowej. Wiadomo, że nigdzie nie jest idealnie, ale ten wydział naprawdę można polecić każdemu kto rozważa studiowanie zarządzania lub finansów

magister w trakcie Ocena odpowiedz

Dzień dobry potwierdzam, że wszystkie poniższe komentarze są prawdziwe mimo wszystko polecam ma swój urok

żartowniś Ocena odpowiedz

chyba żart, kolesiostwo i buta pseudo profesorków

katarzyna Ocena odpowiedz

Wydział na bardzo wysokim poziomie

darek Ocena odpowiedz

Żeby studiować Zarządzanie trzeba być pewnym swoich możliwości. Żeby studiować Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim trzeba ja udowadniać.

Basia Ocena odpowiedz

Uniwersytet Warszawski to miejsce, w którym na każdym wydziale, na każdym kierunku można spotkać ludzi pozytywnie zakręconych.

Ola Ocena odpowiedz

Wydział na bardzo wysokim poziomie, co roku zdobywa coraz to lepsze odznaczenia. Budynek wydziału jest nowy i nowoczesny