• KIERUNEK LEKARSKI (medycyna)

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 6 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 6 lat 6 lat
  tytuł zawodowy: lekarz lekarz

  Studia w Katowicach - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - kierunek studiów lekarski

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach kształci lekarzy na dwóch wydziałach: Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach i Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu. Oba posiadają kategorię naukową A, którą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje tylko tym jednostkom, które uważa za bardzo dobre.

  Rekrutacja na kierunek lekarski w SUM jest wspólna, podczas rejestracji kandydat wybiera wydział, na którym chce studiować.
  Studia trwają 12 semestrów i są realizowane w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych. Plan studiów przewiduje również praktyki zawodowe w okresie wakacyjnym.

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach posiada największe w Polsce Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, w którym studenci mogą trenować na fantomach i modelach szkoleniowych, umiejętności niezbędne w ich przyszłej pracy, takie jak podejmowanie decyzji w sytuacji stresu i pod presją czasu, wdrożenia prawidłowego postępowania, pracy w zespole i kierowania zespołem, prowadzenia wywiadu, właściwej komunikacji z personelem, pacjentem i rodziną pacjenta.

  CDiSM to „szpital w pigułce”: znajduje się w nim sześć sal symulacyjnych (sala operacyjna, sala intensywnej terapii, dwie sale szpitalnego oddziału ratunkowego sala pediatryczna i sala porodowa oraz symulator karetki). Dzięki nowej technologii wszystko jest tak realistyczne, że przyszli medycy szybko zapominają, że ćwiczą na symulatorach. Tym bardziej, że „pacjenci” w Centrum nie tylko wyglądają jak żywi ludzie, ale przypominają ich również pod względem reakcji fizjologicznych. Wydają dźwięki, pocą się, krwawią. Dzięki wykorzystaniu symulacji medycznej studenci są także lepiej przygotowani do kontaktu z pacjentami, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort chorych przebywających w szpitalach klinicznych.

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach posiada jedną z największych  baz klinicznych spośród wszystkich uczelni medycznych w Polsce. Wydziały korzystają również z jednostek działających na bazie innych szpitali w województwie śląskim. Kliniki i oddziały kliniczne SUM zajmują znaczące miejsce na krajowym rynku usług Medycznych i wymieniane są na pierwszych miejscach krajowych rankingów, jako najlepsze ośrodki w wielu dziedzinach.

  Po każdym roku studiów trzeba odbyć obowiązkowe praktyki. Można je zrealizować w jednym z szpitali, z którymi uczelnia ma podpisaną umowę, lub innym wybranym przez Studenta.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku kierunek lekarski (medycyna) brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NEUROBIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Katowicach - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - kierunek studiów neurobiologia

  Studia na tym kierunku mają charakter interdyscyplinarny, gdyż łączą takie obszary jak:  biologia, biochemia, farmakologia, anatomia, fizjologia oraz psychologia i elementy nauk medycznych. Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu neurobiologii, opartą na szerokiej podstawie nauk przyrodniczych.

  Głównym przedmiotem zainteresowań neurobiologów jest zrozumienie biologicznych podstaw działania mózgu i pozostałych elementów układu nerwowego, a także podłoża zjawisk psychicznych i zachowania człowieka.

  Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania nowej wiedzy z różnych obszarów neurobiologii. Ponadto posiada umiejętności praktyczne obejmujące:

  • posługiwanie się metodami i technikami umożliwiającymi udział w realizacji projektów badawczych z zakresu neurobiologii,
  • ocenę struktur mózgu zaangażowanych w procesy poznawcze oraz analizę, ekspresję i kontrolę emocji,
  • ocenę zaburzeń poznawczych, emocji i osobowości u osób z przejściowym lub trwałym uszkodzeniem mózgu.

  Opanowanie specjalistycznych metod badawczych może także stanowić podstawę do współpracy absolwenta z lekarzem w zaawansowanych procedurach badawczych z zakresu neurobiologii klinicznej.

  Absolwent ma także ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia się i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku: biologia, neurobiologia, biotechnologia, kognitywistyka, biofizyka, biochemia, fizyka medyczna, inżynieria biomedyczna, bioinformatyka, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia,elektroradiologia lub inżynieria materiałowa oraz uzyskania odpowiedniej liczny punktów w konkursie średniej ocen wynikającej z przebiegu studiów pierwszego stopnia i udokumentowanej czynnej działalności w STN. O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (7)

Patryk Ocena odpowiedz

Uczelnia organizuje wiele ciekawych wydarzeń i warsztatów, które pozwalają poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności.

Oskar Ocena odpowiedz

Podoba mi się podejście wykładowców, którzy nie tylko przekazują wiedzę, ale także motywują do samodzielnego myślenia i rozwoju.

Lukasz Ocena odpowiedz

Muszę przyznać, że studia na Uniwersytecie otworzyły mi oczy. W trakcie studiowania zrozumiałem jak długa droga przede mną, by osiągnąć zawodowy sukces - a myślałem, że to będzie proste i szybkie. Oczywiście wpłynęło to na mnie pozytywnie, tak motywująco. Naurobiologia to ciekawy kierunek, między innymi przez prowadzone zajęcia. Moimi ulubionymi są: biochemia, farmakologia, fizjologia oraz psychologia. Harmonogram zajęć jest dobrze ułożony. Mam czas na naukę, czytanie, kursy elearningowe, jak również na koszykówkę i spotkania z kolegami i koleżankami ze studiów.

Igor Ocena odpowiedz

Skończyłem już studia na SUM choć nie było to łatwe :) ale na pewno było warto. Pracuje tam gdzie chciałem, a to chyba najważniejsze :)

Kinga Ocena odpowiedz

Najlepsze lata, najlepsze wspomnienia. Szkoda, że tak szybko zleciało. Wydział i Uniwersytet oceniam na 5 gwiazdek.

Ania Ocena odpowiedz

Niesamowicie ciekawy kierunek.

Sylwia Ocena odpowiedz

Studiuje trzeci rok. W mojej opinii najlepsza uczelnia w regionie. Mając wybór między Warszawa a Katowicami, wybrałam Katowice. Słuchając koleżanki co studiują w Warszawie lub Wrocławiu, sadze ze mój wybór był najlepszy, nie tylko pod względem logistycznym, ale i jakości wykładów.