POLECANE DLA CIEBIE

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH, PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Kierunki studiów: biotechnologia, chemia, dietetyka, fizyka, informatyka, innowacyjne technologie i nowoczesne materiały, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria multimediów, kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa, żywienie człowieka i dietetyka, matematyka, produkcja i marketing żywności, chemistry, computer science, inżynieria medyczna, physics, medical engineering Studia: niestacjonarne, stacjonarne
Sprawdź

Politechnika Częstochowska

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

Kierunki studiów: inżynieria środowiska, biotechnologia, energetyka, odnawialne źródła energii, architektura krajobrazu, energetyka jądrowa Studia: niestacjonarne, stacjonarne
Sprawdź

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ

ul. Jagiellońska 28,

40-032 KATOWICE

tel.   32 255 58 73, 32 2009 461

fax   32 2009 361

e-mail biologia@us.edu.pl

https://us.edu.pl/wydzial/wnp/

Wydział Nauk Przyrodniczych; 

ul.Będzińska 60, 

41-200 Sosnowiec; 

tel. (+48 32) 3689 400; 

wnp@us.edu.pl

Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ciekawostki naukowe

Leki przecibólowe
Czy wiesz, że Polska zajmuje obecnie szóste miejsce w Europie pod względem spożycia leków, a roczna produkcja i sprzedaż samego ibuprofenu sięga dziesiątek ton (!)? 
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen, paracetamol czy diklofenak, tak powszechnie stosowane w walce z bólem i gorączką, nie ulegają degradacji w organizmie i w prawie niezmienionej formie dostają się do środowiska naturalnego. Ich obecność wykazano już nie tylko w wodach powierzchniowych czy ściekach, ale również w wodzie wodociągowej. Jako substancje biologicznie czynne, związki te mogą wywierać negatywny wpływ na organizmy. Ponurym przykładem może być wymieranie sępów na terenie Indii związane z wysoką toksycznością diklofenaku i jego zdolnością do akumulacji w wątrobach ptaków, żywiących się padliną zwierząt leczonych tym lekiem. Również człowiek może być narażony na spożycie leków ze źródeł, w których by się ich nie spodziewał.
Co zatem można zrobić, aby znaleźć rozwiązanie tego wciąż narastającego problemu? Jedną z odpowiedzi jest znalezienie sposobu na skuteczną eliminację leków jeszcze na etapie oczyszczania wody i ścieków. Takiego właśnie sposobu poszukuje grupa naukowców Katedry Biochemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Próbują oni znaleźć wśród bakterii najbardziej elastycznych metabolicznie szczepów, zdolnych w naturalny i bezpieczny sposób usuwać tak specyficzne zanieczyszczenia jakimi są leki. Przyłącz się do nich!
Działanie stresu
Kiedy działa stres mobilizujemy się do działania, kiedy pada ulewny deszcz bądź nadmiernie świeci słońce przemieszczamy się w inne miejsce. Rośliny nie mają takiej możliwości. Ich reakcja musi być szybka i niezwykle wydajna. U podstaw odpowiedzi roślin na stresy zarówno abiotyczne, jak i biotyczne leżą mechanizmy zależne m.in. od interakcji między genami oraz ich białkowymi produktami, co z kolei determinuje odpowiedź na poziomie fizjologicznym i morfologicznym, umożliwiając adaptację do niekorzystnych warunków środowiska. Wysoki stopień złożoności usieciowienia układu regulacji odpowiedzi na stres u roślin, a więc wspomnianych interakcji pomiędzy genami, najlepiej oddaje przyrównanie jej do tokijskiego metra pełnego linii (ścieżek) łączących kolejne stacje (geny). Pełne poznanie mechanizmów genetycznych odpowiedzi roślin na stresy jest niezwykle ważne, gdyż umożliwi w przyszłości sterowanie odpowiedzią na stres niedoboru wody u roślin uprawnych. Niezwykle cennym narzędziem genetyków są mutanty niosące zmianę w konkretnym genie, którego zaangażowanie w odpowiedź na stres chcemy poznać. Wyłączenie konkretnego genu powoduje zmiany w całej kaskadzie odpowiedzi na poziomie molekularnym. 
Katedra Genetyki Uniwersytetu Śląskiego dysponuje platformą HorTILLUS, składającą się z 10 000 form jęczmienia jarego po mutagenezie chemicznej, których analiza z wykorzystaniem metod odwrotnej genetyki (TILLING) umożliwia identyfikację mutacji w konkretnym genie. Podejście to jest ciekawą alternatywą dla organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) i w dalszej perspektywie umożliwia funkcjonalną analizę danego genu. Tak zidentyfikowane formy są przez nas szczegółowo charakteryzowane pod względem cech fenotypowych, tj. morfologicznych i fizjologicznych. Ale przede wszystkim szukamy odpowiedzi na pytanie, jak gen, który uległ mutację pasuje do układanki pt. „odpowiedź jęczmienia na stres suszy”. Wykorzystujemy w tym celu nowoczesne metody biologii molekularnej angażujące analizy globalnego profilu ekspresji, jak mikromacierze czy analizy RNA-Seq, opierające się na metodach sekwencjonowania następnej generacji. Analizy te umożliwiają nam bardzo szczegółowe poznanie mechanizmów biologicznych warunkujących obserwowany fenotyp, np. tolerancji na stres suszy u jęczmienia. Ze względu na to, że zagrożenie suszą również w Polsce jest realnym zagrożeniem, badania te są bardzo aktualne i mogą mieć w przyszłości zastosowanie aplikacyjne.
Tkanki roślinne
Czy zdajesz sobie sprawę, że wnętrze tkanek roślinnych, podobnie jak ciała zwierząt,  są znakomitym środowiskiem życia bakterii? Wiele z nich poprzez wydzielanie hormonów, enzymów i innych związków wywiera korzystny wpływ na rośliny, dlatego też nazywamy je endofitami pro­mującymi wzrost roślin (PGPE, Plant Growth-Promoting Endophyte). W ostatnich latach coraz większe zainteresowanie wzbudza wykorzystanie PGPE do wspomagania wzrostu roślin na terenach skażonych metalami ciężkimi i niebezpiecznymi związkami organicznymi.
W Katedrze Mikrobiologii stworzono bogatą kolekcję endofitycznych szczepów bakterii stosowanych do wspomagania fitoremediacji, czyli wykorzystania roślin do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z gleby. Ze względu na zdolności bakterii do degradacji tych związków i wspomagania wzrostu roślin, są one uważane za przyjazne środowisku narzędzia w biotechnologii środowiskowej. Ważnym aspektem badań w tym zakresie jest monitorowanie zdolności endofitów do kolonizacji tkanek roślinnych, co można między innymi czynić przez wyznakowanie bakterii fluoryzującym białkiem GFP. Naukowcom z Katedry udało się skonstruować bioszczepionki, które wprowadzone do roślin istotnie przyspieszały tempo eliminacji węglowodorów ropopochodnych z gleby.

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (6)

a Ocena odpowiedz

bardzo fajny wydział, pomocni wykładowcy, dużo możliwości rozwoju, polecam

Ewelina Ocena odpowiedz

Studiuję biologię na USiu i uważam, że to świetne możliwości badawcze, poza przygotowaniem teoretycznym robimy też dużo fajnych eksperymentów i prowadzimy badania. Polecam z całego serca!

agnieszka Ocena odpowiedz

Uniwersytet Śląski to bardzo dobra uczelnia, z której wychodzą prawdziwi specjaliści i fachowcy

Kinga Ocena odpowiedz

Uniwersytet Śląski stawia na innowacyjne kształcenie. Na uczelni zdobywamy wiedzę nowoczesną, czyli taką, na której będziemy mogli oprzeć prace badawcze, poszukiwania, stawianie pytań w wybranym sektorze zawodowym.

aneta Ocena odpowiedz

Biologia to nauka, która nikomu nie powinna być obca. Dzięki studiom na Uniwersytecie Śląskim poznajemy dokładnie to wszystko, co nas otacza, a co za tym idzie poznajemy także nas samych. To niezwykle ciekawy kierunek, interesująco prowadzony na jednej z najlepszych uczelni w kraju.

percottus Ocena odpowiedz

bardzo fajny wydział. Dużo laboratoriów, pomocni i zaangażowani wykładowcy.