ul. J.H. Dąbrowskiego 73

42-201 Częstochowa

tel. 34 325-04-62

e-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl

www.is.pcz.pl

ul. J.H. Dąbrowskiego 73

42-201 Częstochowa

tel. 34 325-04-62

e-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl

www.is.pcz.pl

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Biotechnologia
  Absolwent jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Absolwent studiów inżynierskich jest przygotowany do pracy w przemyśle biotechnologicznym i pokrewnych. 
  Absolwent posiada umiejętności identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów inżynierskich w projektowaniu i prowadzeniu bioprocesów z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko. Pracy w laboratoriach badawczych i diagnostycznych, wykonywania analiz zwłaszcza z wykorzystaniem próbek środowiskowych. Absolwent przygotowany jest do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia środowiska
  • Biotechnologia produkcji

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

  Dowiedz się więcej

 • ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Energetyka
  Celem studiów pierwszego stopnia kierunku Energetyka jest uzyskanie przez absolwenta wykształcenia odpowiadającego potrzebom zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła i elektryczności. Wykształcenie to oparte jest na wiedzy technicznej z obszaru m.in. techniki cieplnej, elektroenergetyki, informatyki i ekonomii. Ponadto celem jest opanowanie języka obcego specjalistycznego z zakresu problematyki energetyki i przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Efekty kształcenia, które przyjęto w ramach kierunku Energetyka na studiach pierwszego stopnia obejmują podstawową wiedzę z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej, elektrotechniki, mechaniki oraz budowy i eksploatacji maszyn.
  Wskazane efekty kształcenia pozwalają osiągnąć absolwentowi wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się zarówno projektowaniem, jak i eksploatacją systemów energetycznych, a także wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz dystrybucją różnych form energii.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Inżynieria środowiska
  Celem studiów na kierunku Inżynieria środowiska jest uzyskanie przez absolwenta wykształcenia przygotowującego do planowania, projektowania, budowy i nadzoru eksploatacyjnego w zakresie sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji w obiektach mieszkalnych i przemysłowych.
  Absolwent posiada wiedzę w zakresie urządzeń i technologii uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami z uwzględnieniem podstaw budownictwa, aspektów prawnych, efektywności ekonomicznej, energetycznej i ekologicznej. Uzyskane w trakcie studiów  wiedza i umiejętności umożliwią absolwentowi podjęcie pracy w  obszarze działań zarówno projektowych, jak i wykonawczych, nadzorczych i eksploatacyjnych.  
  Program studiów dla kierunku Inżynieria środowiska jest na bieżąco konsultowany z przedstawicielami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, jednostkami administracji terytorialnej oraz podmiotami branżowymi  w celu dostosowania do wymogów rynku pracy i zdobywania uprawnień zawodowych. Realizacja części zajęć w formie wyjazdów terenowych oraz  6-tygodniowej praktyki zawodowej pozwala na uzupełnienie nabytej wiedzy teoretycznej o umiejętności praktyczne.
  Możliwość odbywania części zajęć w języku angielskim pozwala na opanowanie specjalistycznej terminologii z zakresu studiowanego kierunku, co ułatwi komunikację i funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym. Dodatkową możliwością dla studentów jest  uczestnictwo w programie międzynarodowym ERASMUS+  oraz realizacja własnych zainteresowań w ramach kół naukowych i projektów prowadzonych przez kadrę naukowo-dydaktyczną.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Intelligent energy for environmental protection

   

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Stopień: I REKRUTACJA

  Jeżeli zależy Ci na poprawie jakości otaczającego nas środowiska, chcesz dowiedzieć się, jak wprowadzać zmiany w swoim otoczeniu, wykorzystywać narzędzia inżynierskie i ekonomiczne do zapobiegania zanieczyszczeniom, zapewniana prawidłowych warunków funkcjonowania firmy, kierunek zarządzanie środowiskiem to doskonały wybór.  

  Tu nabędziesz wiedzę uzyskasz praktyczne umiejętności nie tylko  z zakresu zarządzania i ekonomii, ale także z zakresu inżynierii środowiska, co da ci przewagę na rynku pracy w porównaniu z absolwentami kierunków ekonomicznych. Już teraz na całym świecie inżynierowie – specjaliści od zarządzania środowiskiem są  poszukiwani przez firmy, jako specjaliści mogący sprostać wymaganiom szybko zmieniającego się otoczenia.

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (0)