Politechnika Częstochowska

Wydział Infrastruktury i Środowiska

ul. J.H. Dąbrowskiego 73

42-201 Częstochowa

tel. 34 325-04-62

e-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl

www.is.pcz.pl

Wydział Infrastruktury i Środowiska

Politechnika Częstochowska

ul. J.H. Dąbrowskiego 73

42-201 Częstochowa

tel. 34 325-04-62

e-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl

www.is.pcz.pl

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów architektura krajobrazu
  Architektura krajobrazu to wspólna inicjatywa Wydziału Infrastruktury i Środowiska oraz Wydziału Budownictwa. Architektura krajobrazu to interdyscyplinarny kierunek łączący w sobie zagadnienia z dziedzin przyrodniczych, technicznych i artystycznych. Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie umiejętności projektowania i zarządzania przestrzenią naturalną i kulturową.
  Program studiów obejmuje takie przedmioty jak m.in.: projektowanie obiektów architektury krajobrazu, rysunek, historia sztuki, matematyka, geometria wykreślna, budowa obiektów architektury krajobrazu, dendrologia, ekologia, budownictwo, instalacje, materiałoznawstwo oraz techniki komputerowe w projektowaniu. Studenci tego kierunku nauczą się również, jak zarządzać terenami zieleni i czynić je funkcjonalnymi oraz estetycznymi.

  Architektura krajobrazu to studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim trwające 7 semestrów realizowane w systemie stacjonarnym. Studia na kierunku Architektura Krajobrazu przygotowują do projektowania, budowy, zarządzania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu. Miejscem zatrudnienia absolwenta kierunku Architektura Krajobrazu mogą być placówki administracji rządowej i samorządowej, ośrodki badawczo-rozwojowe, własne biura projektowe i wykonawcze.

  Po zakończeniu studiów absolwent kierunku architektura krajobrazu na podstawie nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, będzie przygotowany do kształtowania krajobrazu w skali regionu (parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary prawnie chronione), w skali miejscowej (ochrona i rewitalizacja historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych), w skali krajobrazu miejskiego i otwartego (otoczenie budowli inżynierskich, obiektów turystycznych i sportowych itp.).

  Duża liczba zajęć praktycznych powoduje, że absolwent będzie posiadał także umiejętność klasycznego i komputerowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu. Absolwent będzie przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister inżynier
  Uczelnie Częstochowa - kierunek Biotechnologia

  Kierunek należy do obszaru nauk technicznych. Absolwent uzyskuje umiejętności łączenia zagadnień technologii inżynierskich i metod biologii eksperymentalnej. Studia na kierunku Biotechnologia przygotowują absolwenta do pracy w przemyśle biotechnologicznym i dziedzinach pokrewnych. Uzyskane kwalifikacje dają możliwość rozwiązywania problemów inżynierskich w projektowaniu i prowadzeniu bioprocesów z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko. Przygotowują do pracy w laboratoriach badawczych i diagnostycznych, wykonywania próbek środowiskowych.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • w przemyśle biotechnologicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym
  • w przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne techniki inżynierskie i technologie do wytwarzania bioproduktów, m.in. w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie
  • w przedsiębiorstwach zajmujących się aspektami środowiskowymi, recyklingiem
  • oraz procesami biotechnologicznymi w inżynierii środowiska
  • w laboratoriach badawczych i analitycznych

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski, możliwość wyboru części przedmiotów w języku angielskim

   

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa sie na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENERGETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów energetyka

  Studenci kierunku Energetyka zdobywają kompleksowe wykształcenie w obszarach związanych z ekologicznym wytwarzaniem, transportem oraz dystrybucją ciepła i elektryczności pochodzących zarówno z odnawialnych, jak i konwencjonalnych oraz niekonwencjonalnych źródeł energii.

  Wykształcenie to oparte jest na wiedzy technicznej z obszaru m.in. techniki cieplnej, budowy i eksploatacji systemów energetycznych oraz oddziaływania technologii energetycznych na środowisko. Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia realizowane są na kierunku o profilu praktycznym, w ramach którego studenci rozwijają praktyczne umiejętności zawodowe dzięki realizacji praktyki zawodowej u jednego z partnerów przemysłowych z branży energetycznej.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • zakłady związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii
  • przedsiębiorstwa i biura projektowe zajmujące się projektowaniem i wdrażaniem technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i konwencjonalnych
  • jednostki samorządowe i instytucje finansujące proekologiczne projekty energetyczne
  • instytucje badawcze zajmujące się m.in. planowaniem rozwoju energetyki oraz stanowiące zaplecze naukowo-badawcze dla przemysłu energetycznego
  • absolwenci kierunku Energetyka mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Odnawialne źródła energii
  • Nieodnawialne źródła energii

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Odnawialne źródła energii
  • Nieodnawialne źródła energii

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów inżynieria środowiska
  Studenci kierunku inżynieria środowiska zdobywają kompleksowe wykształcenie w obszarach związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, systemów wentylacyjnych, systemów wytwarzania, przesyłu i użytkowania ciepła oraz chłodu. Absolwenci posiadają wiedzę w zakresie technologii stosowanych w komunalnej i przemysłowej gospodarce wodno-ściekowej i odpadowej, technologii oczyszczania powietrza, technologii konwersji energii oraz rekultywacji obszarów zdegradowanych.Program studiów jest dostosowany do potrzeb rynku pracy i warunków zdobywania uprawnień zawodowych. Absolwent studiów I-go i II-go stopnia ma możliwość zatrudnienia m.in. w podmiotach zajmujących się planowaniem, projektowaniem i realizacją inwestycji z zakresu inżynierii środowiska, podmiotach związanych z bio-gospodarką  i gospodarką obiegu zamkniętego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Sieci i instalacje budowlane
  • Gospodarka komunalna
  • Inżynieria i gospodarka wodna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Intelligent energy for environmental protection

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Sieci i instalacje budowlane
  • Gospodarka komunalna
  • Inżynieria i gospodarka wodna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Intelligent energy for environmental protection

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów odnawialne źródła energii
  Odnawialne źródła energii (OZE) to nowy kierunek stworzony przez Wydział Infrastruktury i Środowiska PCz, jednostek samorządu terytorialnego i firm z branży, tzw. energetyki odnawialnej – m.in.: EcoTeam, Inergis, Energa OZE SA, UM Częstochowa, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, WindHunter_Academy, Global Wind Service Poland, czy też Fortum Power and Heat Polska. Jak wynika z analizy rynku absolwenci kierunku są poszukiwani w gospodarce, zwłaszcza w obszarze projektowania, montażu i eksploatacji instalacji PV, technologii wodorowych, pomp ciepła, urządzeń grzewczo-wentylacyjnych oraz turbin wiatrowych.

  Kierunek odnawialne źródła energii oferuje studia inżynierskie 7 semestralne o profilu ogólnoakademickim, które realizowane będą w systemie stacjonarnym. Aktualne trendy rozwojowe w szeroko rozumianej energetyce oraz rosnące zużycie energii elektrycznej i kwestie klimatyczne, wymuszające ograniczenie zużycie węgla w energetyce świadczą z pewnością o potencjale kształcenia oraz rozwoju technologii OZE nie tylko w Unii Europejskiej, ale również na świecie, gdzie z pewnością należy oczekiwać wzrostu zapotrzebowania na inżynierów z tej branży, którzy po ukończeniu studiów mogą prowadzić własne firmy, lub liczyć na zatrudnienie w wielu działach gospodarki (m.in. energetyka, ochrona środowiska, wytwarzanie ciepła i chłodu) i w jednostkach samorządowych (gospodarka odpadami, ciepłem, ograniczenia niskiej emisji itp.).

  Po zakończeniu studiów absolwent kierunku posiadał będzie wiedzę w zakresie wytwarzania oraz magazynowania i wykorzystania różnych źródeł energii z uwzględnieniem aspektów klimatyczno-środowiskowych i prawnych, a także potencjalnych perspektyw rozwojowych szeroko rozumianej branży OZE. Absolwent posiądzie także wiedzę praktyczną w zakresie podstaw modelowania oraz eksploatacji systemów wykorzystujących źródła odnawialne, co umożliwią m.in. zajęcia laboratoryjne i projektowe.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku odnawialne źródła energii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia na kierunku Zarządzanie Środowiskiem pozwalają na zrozumienie procesów zachodzących w środowisku oraz zależności pomiędzy nimi, uczą, jak przetwarzać, analizować i oceniać dane o środowisku. Przygotowują do przeprowadzania oceny zagrożeń, sporządzania raportów oddziaływania na środowisko, zarządzania środowiskiem. Na studiach realizowana jest duża liczba zajęć praktycznych. Ten kierunek to połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu inżynierii środowiska, zarządzania, prawa, ekonomii.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • jednostki administracji samorządowej i państwowej
  • służby ochrony środowiska
  • instytucje państwowe zajmujące się ochroną i monitorowaniem środowiska
  • jednostki zajmujące się planowaniem przestrzennym
  • prywatne firmy konsultingowe i doradcze

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie środowiskiem brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Częstochowska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (14)

Pola Ocena odpowiedz

Architektura Krajobrazu- piękny kierunek dla ludzi kochających widoki i różnorodne krajobrazy. Jestem dumna z tego, że mogłam skończyć ten wydział jeszcze z tak dobrymi wynikami. A co do wykładowców, nigdy nie miałam lepszych ! Poelcam

Miriam Ocena odpowiedz

Bardzo chciałabym podziękować za studia na Politechnice Częstochowskiej, a dodatkowo wykładowcom z kierunku Energetyki. Wiele się nauczyłam i wiele z tej uczelni wyniosłam. Pozdrawiam.

staszek Ocena odpowiedz

Jestem studentem podyplomowych i wykłady online bardzo mi pasują. Mogę pogodzić je z pracą. Mam do dyspozycji materiały, z których się uczę, każdy musi ogarnąć się sam. Oszczędzam swój czas, ale muszę pilnować systematyczności. Tak czy inaczej – to był bardzo dobry wybór.

Klaudia Ocena odpowiedz

Mogę szczerze polecić PCz, bo tutaj nie prześlizgujesz się z semestru na semestr. Jak masz trochę ambicji i serio chcesz potem dobrze wylądować, to Politechnika Częstochowska jest właściwym miejscem. Skończyłem właśnie Inżynerie Środowiskową i mam wiele propozycji pracy.

MAria Ocena odpowiedz

Bardzo fajni ludzie w ekipie wykładowców. Duża wiedza i doświadczenie, to ogromny plus. Oczywiście, jak wszędzie ważne jest samozaparcie i dyscyplina. Ja aktualnie jestem na kierunku Odnawialne Źródła Energii i szczerze mogę polecić każdemu.

ogien Ocena odpowiedz

Skończyłam PCz na kierunku Zarządzanie środowiskiem. Teraz idę na Energetykę i mam nadzieję, że to dobry wybór. Z czystym sumieniem mogę polecić uczelnię i wykładowców. Ludzie, z którymi studiowałam też są w porządku. Generalnie atmosfera, jak na najfajniejsze chwile w życiu, bardzo dobra. Teraz chcę nauczyć się więcej o projektach inwestycyjnych. A Energetyka to nośny temat. Z pracą nie powinnam mieć problemów.

Ola Ocena odpowiedz

Biotechnologia na politechnice w Częstochowie to strzał w dziesiątkę. Dużo ciekawych laboratoriów i nauki praktycznej na zajęciach. Nauczyciele bardzo pomocni i zachowują się normalnie. Nie ma jakiegoś wywyższania.

Rob200 Ocena odpowiedz

Polecam studia na Energetyce. Dużo uczą o nowych technologiach OZE. Warto, jeśli planuje się otworzyć własny interes w tej branży.

Kamil Ocena odpowiedz

Studia na Energetyce to był strzał w dziesiątkę. Fajna kadra, dobrze wyposażone laboratoria oraz kontakt z największymi zakładami pracy. Jedyny minus to brak baru studenckiego w budynku. Ale w pobliżu Żabka.

Urszula Ocena odpowiedz

Nie dawno skończyłam studia na kierunku Zarządzanie Środowiskiem. Jestem bardzo zadowolona. Nie spodziewałam się, że zakończę je z taka wiedzą. Już teraz wiem, że kolejnym krokiem będzie utworzenie fundacji dbającej o drzewa.

Kiśka Ocena odpowiedz

Kierunek stworzony dla osób kochających naszą planetę i dbanie o środowisko. Wiele ciekawych wykładów i laboratoriów. Jak najbardziej polecam!

Kocyś33 Ocena odpowiedz

Polecam ten wydział. Co prawda byłem tylko na kierunku Inżyniera Środowiska, ale pewnie i reszta kierunków jest okej. Laboratoria całkiem przyjemne, a wykłady bardzo interesujące.

Kolecka654 Ocena odpowiedz

Szczerze polecam studia na kierunku Architektura Krajobrazu. Ja skończyłam studia rok temu, a teraz mam super płatną pracę. Zdecydowanie uważam, że warto się kształcić.

uczennica184 Ocena odpowiedz

Wydział i kierunki dla osób, które z zamiłowania do naszej planety, o nią dbają. Można zdobyć zawód i zarabiać na dbaniu o kolejne pokolenia naszej ludzkości.