ul. J.H. Dąbrowskiego 73

42-201 Częstochowa

tel. 34 325-04-62

e-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl

www.is.pcz.pl

ul. J.H. Dąbrowskiego 73

42-201 Częstochowa

tel. 34 325-04-62

e-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl

www.is.pcz.pl

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Biotechnologia
  Absolwent jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Absolwent studiów inżynierskich jest przygotowany do: pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych; pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych; wykonywania podstawowej analizy i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego; wykorzystania urządzeń technologicznych i aparatury badawczej; prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. Możliwe są dodatkowe kryteria oceny kandydata, takie jak rozmowa kwalifikacyjna.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Energetyka
  Program studiów na tym kierunku oferuje studentom do wyboru dwa moduły obieralne: odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczną i został przygotowany oraz jest realizowany z udziałem interesariuszy zewnętrznych. W trakcie trwania studiów jeden cały semestr jest poświęcony na odbycie praktyki zawodowej realizowanej w zakładach przemysłowych regionu związanych z branżą energetyczną. Program kształcenia pozwala osiągnąć absolwentowi wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się zarówno projektowaniem, jak i eksploatacją efektywnych systemów energetycznych, a także wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz dystrybucją różnych form energii. Absolwenci mogą być zatrudnieni jako specjaliści w zakresie odnawialnych źródeł energii w jednostkach samorządowych oraz instytucjach realizujących jak również finansujących tego typu inwestycje.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. Możliwe są dodatkowe kryteria oceny kandydata, takie jak rozmowa kwalifikacyjna.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Inżynieria środowiska
  Absolwenci kierunku inżynieria środowiska uzyskują dyplom inżyniera lub magistra inżyniera w określonej specjalności. Są przygotowani do projektowania, planowania, programowania i realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie inżynierii środowiska, prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz kierowania montażem i eksploatacją systemów i urządzeń zapewniających zdrowe warunki życia człowieka w miejscu zamieszkania, pracy i odpoczynku. Program dydaktyczny obejmuje przedmioty podstawowe i ogólne, typowe dla studiów technicznych oraz przedmioty kierunkowe kształtujące sylwetkę absolwenta i przygotowujące go do zawodu. Student, zgodnie z planem nauczania, odbywa niezbędną ilość praktyk. Program obejmuje w szczególności zagadnienia podstaw inżynierii i ochrony środowiska, techniki cieplnej, instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, sieci i instalacji gazowych, ogrzewnictwa i wentylacji, zaopatrzenia w wodę, gospodarki wodnej, technologii wody i ścieków, technologii mało- i bezodpadowych oraz gospodarki ściekowej, ochrony atmosfery, wytwarzania i konwersji energii.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. Możliwe są dodatkowe kryteria oceny kandydata, takie jak rozmowa kwalifikacyjna.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)