ul. J.H. Dąbrowskiego 73

42-201 Częstochowa

tel. 34 325-04-62

e-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl

www.is.pcz.pl

ul. J.H. Dąbrowskiego 73

42-201 Częstochowa

tel. 34 325-04-62

e-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl

www.is.pcz.pl

 • BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Uczelnie Częstochowa - kierunek Biotechnologia

  Kierunek należy do obszaru nauk technicznych. Absolwent uzyskuje umiejętności łączenia zagadnień technologii inżynierskich i metod biologii eksperymentalnej. Studia na kierunku Biotechnologia przygotowują absolwenta do pracy w przemyśle biotechnologicznym i dziedzinach pokrewnych. Uzyskane kwalifikacje dają możliwość rozwiązywania problemów inżynierskich w projektowaniu i prowadzeniu bioprocesów z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko. Przygotowują do pracy w laboratoriach badawczych i diagnostycznych, wykonywania próbek środowiskowych.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • w przemyśle biotechnologicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym
  • w przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne techniki inżynierskie i technologie do wytwarzania bioproduktów, m.in. w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie
  • w przedsiębiorstwach zajmujących się aspektami środowiskowymi, recyklingiem
  • oraz procesami biotechnologicznymi w inżynierii środowiska
  • w laboratoriach badawczych i analitycznych

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski, możliwość wyboru części przedmiotów w języku angielskim

   

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa sie na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENERGETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów energetyka

  Studenci kierunku Energetyka zdobywają kompleksowe wykształcenie w obszarach związanych z ekologicznym wytwarzaniem, transportem oraz dystrybucją ciepła i elektryczności pochodzących zarówno z odnawialnych, jak i konwencjonalnych oraz niekonwencjonalnych źródeł energii.

  Wykształcenie to oparte jest na wiedzy technicznej z obszaru m.in. techniki cieplnej, budowy i eksploatacji systemów energetycznych oraz oddziaływania technologii energetycznych na środowisko. Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia realizowane są na kierunku o profilu praktycznym, w ramach którego studenci rozwijają praktyczne umiejętności zawodowe dzięki realizacji praktyki zawodowej u jednego z partnerów przemysłowych z branży energetycznej.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • zakłady związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii
  • przedsiębiorstwa i biura projektowe zajmujące się projektowaniem i wdrażaniem technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i konwencjonalnych
  • jednostki samorządowe i instytucje finansujące proekologiczne projekty energetyczne
  • instytucje badawcze zajmujące się m.in. planowaniem rozwoju energetyki oraz stanowiące zaplecze naukowo-badawcze dla przemysłu energetycznego
  • absolwenci kierunku Energetyka mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Odnawialne źródła energii
  • Nieodnawialne źródła energii

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Odnawialne źródła energii
  • Nieodnawialne źródła energii

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów inżynieria środowiska

  Kierunek należy do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące do planowania, projektowania, budowy i nadzoru eksploatacyjnego sieci i instalacji budowlanych, systemów gospodarki komunalnej i wodnej.

  Otrzymuje kwalifikacje niezbędne do rozwiązywania problemów inżynierskich oraz podejmowania decyzji w oparciu o kryteria efektywności ekologicznej, energetycznej i ekonomicznej. Posiada możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • w biurach projektów, przedsiębiorstwach zajmujących się wykonawstwem
  • i/lub eksploatacją sieci i instalacji budowlanych
  • w służbach komunalnych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej
  • w specjalistycznych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych
  • w placówkach naukowo-badawczych oraz konsorcjach zajmujących się innowacyjnymi technologiami środowiskowymi
  • samozatrudnienie w ramach działalności gospodarczej

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski, angielski

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Sieci i instalacje budowlane
  • Gospodarka komunalna
  • Inżynieria i gospodarka wodna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Intelligent energy for environmental protection

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Sieci i instalacje budowlane
  • Gospodarka komunalna
  • Inżynieria i gospodarka wodna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Intelligent energy for environmental protection

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia na kierunku Zarządzanie Środowiskiem pozwalają na zrozumienie procesów zachodzących w środowisku oraz zależności pomiędzy nimi, uczą, jak przetwarzać, analizować i oceniać dane o środowisku. Przygotowują do przeprowadzania oceny zagrożeń, sporządzania raportów oddziaływania na środowisko, zarządzania środowiskiem. Na studiach realizowana jest duża liczba zajęć praktycznych. Ten kierunek to połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu inżynierii środowiska, zarządzania, prawa, ekonomii.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • jednostki administracji samorządowej i państwowej
  • służby ochrony środowiska
  • instytucje państwowe zajmujące się ochroną i monitorowaniem środowiska
  • jednostki zajmujące się planowaniem przestrzennym
  • prywatne firmy konsultingowe i doradcze

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie środowiskiem brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Częstochowska

Opinie (0)