• ADMINISTROWANIE FUNDUSZAMI UNIJNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia, w przeciwieństwie do innych kierunków akademickich, skoncentrowane są na wykształceniu u słuchaczy praktycznych umiejętności pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych w latach 2014-2020 oraz propozycji dotyczących perspektyw budżetowych na lata 2021-2027. Jesteśmy pierwszym i na bieżąco aktualizowanym kierunkiem studiów poświęconym wyłącznie problematyce funduszy unijnych. Nasz program weryfikowany od ponad 10 lat jest wyznacznikiem standardu dla podobnych kierunków studiów prowadzonych w naszej uczelni i poza nią.

  Grupą docelową, do której adresowane są Studia są:

  • właściciele i pracownicy przedsiębiorstw prywatnych planujących wykorzystanie środków unijnych,
  • pracownicy administracji państwowej i terenowej różnego szczebla,
  • pracownicy organizacji pozarządowych,
  • osoby planujące w przyszłości prowadzić działalność doradczą w zakresie wykorzystania funduszy unijnych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA CONTROLLINGU FINANSOWEGO W GRUPACH KAPITAŁOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem sudiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom praktycznie realizować proces operacyjnego jak i strategicznego controllingu finansowego w przedsiębiorstwie oraz w grupie kapitałowej poprzez wybór właściwych narzędzi analitycznych rachunku kosztów, przygotowanie budżetów finansowych, monitorowanie ich wykonania oraz przygotowanie  informacji finansowych na potrzeby decyzyjne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA ENERGETYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W Instytucie Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej, w Zakładzie Prawa Gospodarczego utworzone zostały Podyplomowe Studia Akademia Energetyki. Studia są skierowane do osób związanych z szeroko pojętym sektorem energetyki. Studia mają charakter unikatowy i zostały ukształtowane tak, aby obejmowały interdyscyplinarną wiedzę konieczną dla osoby aktywnej w jakichkolwiek projektach dotyczących branży energetycznej oraz aby zdobyte przez słuchaczy kompetencje mogły być przez nich swobodnie wykorzystywane w realizacji wszelkich zadań oraz przy sprawowaniu wszelkich funkcji związanych z energetyką (w szczególności menedżerów od średniego do najwyższego szczebla, członków rad nadzorczych, doradców inwestycyjnych, analityków inwestycyjnych i bankowych, urzędników od średniego do najwyższego szczebla) w przedsiębiorstwach branży energetycznej, funduszach inwestycyjnych, bankach, administracji państwowej i samorządowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA FINANSÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zapraszamy na nasze nowe studia podyplomowe poświęcone problematyce finansów samorządowych. Program studiów powstał w odpowiedzi na aktualne problemy zgłaszane przez praktyków samorządowych. Omówią je zaproszeni wykładowcy – osoby z dużą wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi. Nasze zajęcia to nie tylko wykłady, to także konwersatoria, prowadzone za aktywnym udziałem słuchaczy oraz warsztaty na bazie których można rozwiązywać bieżące problemy gospodarowania finansami samorządowymi. Naszym atutem jest otwartość i miła atmosfera podczas spotkań.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - LOKALNE KLASTRY ENERGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W związku z megatrendami w światowej energetyce oraz wdrożeniem polityki niskoemisyjnej i nowoczesnej gospodarki cyrkularnej na poziomie unijnym w horyzoncie 2030 i 2050, ale również z powodu licznych inicjatyw lokalnych wspierających niskoemisyjne klastry energetyczne, wymagane są ogromne inwestycje w krajowej energetyce rozproszonej, ich integracja za pomocą nowoczesnych technologii oraz w gospodarce cyrkularnej. Przedmiotowe inwestycje wielu prosumentów i inwestorów wymagają skoordynowanego podejścia oraz zaangażowania środków w wysokości wielu miliardów złotych, w tym wykorzystując środki Unii Europejskiej, środki pomocowe krajowe oraz prywatnych inwestorów i prosumentów. Umiejętnie zaplanowanie tych inwestycji na szczeblu lokalnym, uwzględniając założenia polityczno-prawne na szczeblu regionalnym, krajowym i unijnym wymaga szerokiej wiedzy i stanowi kluczowy instrument modernizacji otoczenia lokalnego poprzez budowę innowacyjnej niskoemisyjnej gospodarki. Praktyczne wykorzystanie lokalnych niskoemisyjnych zasobów energii wymaga zaangażowania interdyscyplinarnej wiedzy, dotykającej zagadnień z pogranicza ekonomii, finansów, prawa, inżynierii oraz praktycznego podejścia władz samorządowych i biznesu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA MENEDŻERSKA - NOWOCZESNA PRAKTYKA ZARZĄDZANIA FIRMĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom studiów wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów i logistyki – głównie w jej aspektach praktycznych, jak też kształtowanie postaw i umiejętności menedżerskich. Zdobyte kompetencje mają umożliwić absolwentom studiów myślenie kategoriami przedsiębiorstwa jako całości zorientowanej na wzrost i rozwój, widzenie przedsiębiorstwa z coraz szerszej perspektywy i nowoczesne zarządzanie nim w nowej gospodarce, w warunkach nasilającej się konkurencji na rynku krajowym i na rynkach międzynarodowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA SPÓŁEK - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Katedra Prawa Gospodarczego SGH (obecnie Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej, Zakład Prawa Gospodarczego) prowadziła w latach 2001-2008 Podyplomowe Studia Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek. W 2008 roku utworzono Podyplomowe Studia Akademia Spółek, stanowiące rozwiniętą i wzbogaconą formę poprzednich edycji Akademii Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek. Podczas ośmiu edycji Podyplomowych Studiów Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek oraz VIII edycji Podyplomowych Studiów Akademia Spółek, studia te zgromadziły prawie 1000 słuchaczy (m.in. z: PKN ORLEN S.A., PZU S.A., ITI, Kancelarii Prawniczej Domański Zakrzewski Palinka, PGNiG, Kancelarii Pociej Dubois, Dewey & LeBoeuf Grzesiak, Anwil S.A., KDPW S.A., Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Shell Gas Polska SA, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Finansów, Pekao S.A., Grupy Azoty, Agencji Rozwoju Przemysłu, Grupy Medicover, PGE, Colian SA, PricewaterhouseCoopers). Z satysfakcją pragniemy poinformować, że nowa formuła studiów o nazwie Akademia Spółek, stanowiąca rozwiniętą i wzbogaconą formę poprzednich edycji, spotkała się z wielkim zainteresowaniem, co objawiło się bardzo dużą liczbą kandydatów i słuchaczy. Jednocześnie z przyjemnością informujemy, że uczestnictwo adwokatów w podyplomowych studiach AKADEMIA SPÓŁEK organizowanych przez Zakład Prawa Gospodarczego SGH spełnia kryteria określone w uchwale NRA z dnia 19 listopada 2011 r. o doskonaleniu zawodowym adwokatów jako wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANALIZA KOMERCYJNYCH NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Analiza Komercyjnych Nieruchomości Inwestycyjnych to oferta skierowana zarówno do osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi  obrotem nieruchomościami komercyjnymi, jak również wszystkich, którzy dopiero planują rozwój w tym obszarze. W programie ujęte są rozmaite zagadnienia dotyczące analizy przedsięwzięć w obszarze nieruchomości komercyjnych, takich jak np. analiza rynkowa, finansowa, inwestycyjna oraz marketingowa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AUDYT ŚLEDCZY - RACHUNKOWOŚĆ I KONTROLA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Audyt Śledczy - Rachunkowość i Kontrola adresowane są do osób pragnących swoją pracę zawodową wiązać z działaniami w obszarze audytu śledczego, prowadzonego zarówno w ramach wewnętrznych struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa, jak i przez przedsiębiorstwa takie usługi świadczące na zasadzie outsourcingu. Studia stwarzają możliwość zdobycia unikatowych kompetencji. Łączą bowiem bogato ilustrowany (analizami przypadków) przekaz wiedzy z obszarów prawa odnoszącego się do nadużyć gospodarczych, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, rachunkowości finansowej i zarządczej z warsztatowym ćwiczeniem umiejętności, kluczowych dla profesjonalnego prowadzenia audytu śledczego. W czasie studiów prezentowane i stosowane są metody, narzędzia i techniki audytu śledczego zarówno prewencyjnego jak i reaktywnego. Omawiane są narzędzia automatyzacji wykrywania nadużyć i identyfikowania obszarów oznaczanych „czerwonymi flagami”.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​​Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i kształtowanie umiejętności, które umożliwią skuteczne i efektywne inwestowanie na rynkach finansowych. Słuchacze wykorzystają zdobyte kompetencje w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz w budowaniu portfeli inwestycyjnych na rynkach finansowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BLOCKCHAIN, INTELIGENTNE KONTRAKTY ORAZ WALUTY CYFROWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​Studia poświęcone są problematyce technologii blockchain oraz kryptowalutom. Uczestnicy poznają prawne aspekty rozwiązań związanych z tymi zagadnieniami, jak też wiedzę na temat dopuszczalnych przez prawo możliwości wykorzystania tychże technologii. W części technicznej, przedstawione zostaną postawy kryptografii i technologii blockchain, na której bazują kryptowaluty.  W części biznesowej Słuchacze poznają, w jaki sposób można wykorzystać sieć bitcoin lub protokół blockchain do zbudowania wartości biznesowej przedsiębiorstwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CORPORATE GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  The challenges business professionals face mean it is vital to have the right knowledge and skills. The Collegium of Management and Finance is delighted to introduce the ‘CORPORATE GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE MANAGEMENT’ studies , which is a newly developed comprehensive training program. The program was designed by a selected group of specialists and faculty members from Warsaw School of Economics.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA W OKRESIE WPROWADZANIA ZMIAN - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​Przedsiębiorstwa działają w turbulentnym otoczeniu, to powoduje, że proces zmian zachodzi w praktycznie każdym przedsiębiorstwie niemal bez przerwy. Najczęściej zmiany w przedsiębiorstwie odbywają się jako reakcja na zjawiska kryzysowe. Często reakcja na zjawiska kryzysowe decyduje o przetrwaniu przedsiębiorstwa, a brak reakcji prowadzić może nawet do likwidacji przedsiębiorstwa. Warunki zewnętrzne, w tym koniunktura gospodarcza, zmieniają się, a w raz z nimi zmieniać muszą się przedsiębiorstwa. Zmiany są związane także z bodźcami pozytywnymi, jakimi są np. fuzje i przejęcia, czy też szybki wzrost przedsiębiorstwa, który rodzi potrzebę reorganizacji. Zmiany mogą być konsekwencja wewnętrznych decyzji strategicznych, jak np. reorientacja strategiczna. Zarządzanie finansami w okresie zmian jest trudne i wymaga posiadania dodatkowej wiedzy na temat specyfiki zmian, a także unikalnych kompetencji. Studia podyplomowe Finanse Przedsiębiorstwa w Okresie Wprowadzania Zmian pozwolą uczestnikom nabyć unikatową wiedzę i kompetencje potrzebne do zarządzania finansami w okresie różnych zmian – fuzji i przejęć, reorientacji strategicznej, reorganizacji, a także przeprowadzić przedsiębiorstwo z sukcesem przez kryzys. Wykładowcy na naszych studiach mają unikatową wiedzę, a także doświadczenie. Oprócz naukowców będących ekspertami z zakresu finansów, zarządzania i prawa, wykładowcami są także  praktycy. Studia stanowią kompendium wiedzy na temat finansowych aspektów wprowadzania zmian, z uwzględnieniem różnego rodzaju czynników zmian – i pozytywnych i negatywnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HR BIZNES PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia HR Biznes Partner są pierwszymi w Polsce studiami podyplomowymi, które zostały skonstruowane w oparciu o koncepcję Urlicha który w swoim modelu określa pięć obszarów aktywności HR BP. HR BP to po pierwsze ekspert w obszarze HR oraz partner strategiczny w jednostce biznesowej firmy. Pełni on też rolę agenta zmian w obszarze HR, inicjatora i realizatora rozwoju kapitału ludzkiego oraz rzecznika pracownika jednostki biznesowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INSTYTUCJE FINANSOWE I NOWE TECHNOLOGIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​PS „Instytucje Finansowe i Nowe Technologie” dają możliwość zbudowania kompetencji w zakresie zarządzania finansami, wprowadzania zmian, a także wykorzystania nowych technologii w instytucjach finansowych. To z nimi wiele podmiotów wiąże ogromne nadzieje na stworzenie lepszych rozwiązań dla klientów, jak również zapewnienie wyższej stopy zwrotu dla akcjonariuszy. Nowe technologie stwarzają nie tylko szanse, ale i ryzyko, które trzeba w porę zidentyfikować i właściwie nim zarządzać. Zapraszamy!

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER JAKOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​Celem studiów jest przedstawienie słuchaczom kompleksowo potraktowanej problematyki systemowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, a w konsekwencji przygotowanie ich do roli menedżera jakości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ - TEORIA - PRAKTYKA - PERSPEKTYWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) - teoria - praktyka - perspektywy są odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez sektor tych przedsiębiorstw, w tym notowanych na giełdach papierów wartościowych, które są zobligowane do prowadzenia rachunkowości według zasad obowiązujących w Polsce i określonych w postaci Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej na podstawie stosownego Rozporządzenia Parlamentu Unii Europejskiej. Studia stwarzają możliwość pozyskania kompetencji ważnych w pracy w działach finansowo-księgowych i innych, w podmiotach gospodarczych, które już stosują albo ich potencjał wskazuje na to że niebawem będą stosowały MSSF. Od kandydatów nie jest wymagana jakakolwiek znajomość MSSF. Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania rachunkowości może być tu pomocna, chociaż studia te wiedzę i umiejętności rozwijają i systematyzują. Oznacza to, iż absolwent Studiów może podjąć pracę w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa, w którym jest ona prowadzona w rozbudowanej strukturze organizacyjnej i funkcjonalnej. Może być także w stanie taką pracę organizować lub monitorować.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MSP - FINANSE, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia MSP – Finanse, Podatki, Rachunkowość przeznaczone są dla osób prowadzących działalność gospodarczą, biur specjalizujących się w obsłudze rachunkowo-podatkowej MSP, osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w obszarze finansów, podatków i rachunkowości podmiotów sektora MSP. Słuchacze, poprzez pracę zespołową, wymianę doświadczeń rozwiązują kluczowe dla gospodarki finansowej MSP problemy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PODSTAWY PRAWNO - EKONOMICZNE PROCESU INWESTYCYJNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​​Celem studiów jest zapoznanie uczestników ze skomplikowanymi, regulacjami dotyczącymi procesu inwestycyjnego w Polsce oraz zasadami finansowania inwestycji. Studia adresowane są do wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe i zawodowo zajmują się lub zamierzają zajmować się zagadnieniami z zakresu procesu inwestycyjnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest kształcenie pracowników finansowo-księgowych przedsiębiorstw, biur rachunkowych oraz kadry kierowniczej w zakresie aktualnej wiedzy z rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa oraz nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych w różnych podmiotach rachunkowości. Zajęcia koncentrują się na polskim prawie bilansowym oraz na Dyrektywach Unii Europejskiej i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RYNEK KOLEJOWY W POLSCE W KONTEKŚCIE WYZWAŃ EUROPEJSKICH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie nowoczesnej wiedzy w zakresie zarządzania i finansowania w sektorze kolejowym w warunkach integracji i liberalizacji rynku kolejowego w Europie. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych SGH i innych wyższych uczelni oraz wybitnych specjalistów z praktyki gospodarczej (sektora kolejowego, ubezpieczeniowego, prawa i administracji gospodarczej).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA ANALIZY TECHNICZNEJ I FINANSÓW BEHAWIORALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności oraz ukształtowanie kompetencji, które umożliwią skuteczne i efektywne inwestowanie na rynkach finansowych. Słuchacze wykorzystają zdobyte kompetencje w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz w budowaniu portfeli inwestycyjnych na rynkach finansowych a także otwieraniu pozycji długich i krótkich.

  Studia adresowane są do:

  • Osób pragnących zrozumieć problematykę analizy technicznej i finansów behawioralnych oraz proces podejmowania decyzji inwestycyjnych,
  • Inwestorów i graczy,
  • Pracowników działów inwestycyjnych banków oraz innych instytucji finansowych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA AZJATYCKO - EUROPEJSKICH STOSUNKÓW FINANSOWO - EKONOMICZNO - PRAWNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy wszystkim zainteresowanym na temat funkcjonowania gospodarczego regionu Azji i Pacyfiku (ekonomia, finanse, rachunkowość, podatki, prawo, zarządzanie, bezpieczeństwo, negocjacje, rynek pracy, kultura, tradycje). Natomiast celem bezpośrednim jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w firmach współpracujących z rynkiem azjatyckim i w przedsiębiorstwach działających na rynku azjatyckim a współpracujących z europejskim. Wiedza, którą słuchacze otrzymają w ramach studium pozwoli na bezstresowe podejmowanie działań związanych z gospodarką azjatycką. Wiedza ta jest niezbędna do zrozumienia mentalności tego regionu oraz dokonywania trafnych analiz i ocen. Ułatwi przeprowadzenie negocjacji z partnerami biznesowymi a także kontakty z administracją publiczną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA CEN TRANSFEROWYCH I ZARZĄDZANIA PODATKAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami zostały utworzone ze względu na rosnącą potrzebę szerzenia wiedzy na temat  istoty i znaczenia podatków wobec globalizacji gospodarek, zwiększającego się znaczenia przedsiębiorstw międzynarodowych,  mechanizmów regulacyjnych żywo dyskutowanych na arenie międzynarodowej czy też wzrastającego zapotrzebowania przedsiębiorstw lub administracji podatkowych na specjalistów do spraw cen transferowych. Studia stworzą Słuchaczom unikatową możliwość warsztatowej analizy wielu kejsów z praktyki, służących przedstawieniu instrumentów podatkowych mających na celu kształtowanie polityki podatkowej w przedsiębiorstwie. Ważnym elementem programu jest zarządzanie ryzykiem podatkowym, w szczególności poprzez wycenę transakcji i sporządzanie dokumentacji podatkowej. Jednocześnie zajęcia warsztatowe oraz panel dyskusyjny będą aktywizować wymianę poglądów oraz pogłębioną dyskusję.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA DLA MENEDŻERÓW MOTORYZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego i aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji globalnej. Poza wiedzą o polskim prawie, instytucjach, otoczeniu branżowym i makroekonomicznym, polskim działaczom gospodarczym potrzebna jest umiejętność analizy rynku w wymiarze globalnym i europejskim, umiejętność nawiązywania kontaktów i negocjowania umów z partnerami zagranicznymi, opracowywania strategii konkurencji i strategii marketingowej w wymiarze europejskim. Konieczna jest też umiejętność poruszania się po europejskim rynku finansowym oraz korzystania z funduszy strukturalnych Unii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA DLA MENEDŻERÓW SEKTORA USŁUG FINANSOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​Celem Studiów jest przygotowanie Słuchaczy do profesjonalnego i aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach silnej konkurencji. Program Studiów uwzględnia zarówno wiedzę ogólnomenedżerską, potrzebną każdemu menedżerowi, jak też umiejętności i wiedzę specyficzną dla sektora usług finansowych. Menedżerom z sektora usług finansowych potrzebna jest umiejętność profesjonalnej analizy i prognozowania rynku, umiejętność nawiązywania kontaktów i negocjowania umów z partnerami, opracowywania strategii konkurencji i strategii marketingowej, a także wiedza o sposobach realizacji strategii. Konieczna  jest też  wiedza o rynku finansowym, zarządzaniu finansami, projektami oraz procesami w przedsiębiorstwie.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA EUROPEJSKICH STOSUNKÓW FINANSOWO - EKONOMICZNO - PRAWNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wstąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością przystosowania między innymi sfery finansowo-ekonomiczno-prawnej do wymogów Wspólnoty. W związku z powyższym niezbędne jest nie tylko poznanie mechanizmów rządzących tymi sferami w strukturach UE, ale także opanowanie ich i przeniesienie na grunt polski.

  Celem studiów jest:

  • praktyczne przygotowanie słuchaczy do:
   - pełnienia obowiązków urzędniczych w strukturach Unii Europejskiej,
   - prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach członkostwa w UE;
  • dostarczenie kompleksowej wiedzy na temat funkcjonowania Unii Europejskiej (ekonomia, finanse, rachunkowość, podatki, zarządzanie, bezpieczeństwo, negocjacje, zatrudnienie, polityki UE), praktycznego pozyskiwania i korzystania z funduszy Unii, możliwości zatrudnienia w obszarze UE, problemów polskiej gospodarki oraz możliwości ich rozwiązania.

  Kompleksowa wiedza jest niezbędna do działania na rynku europejskim i światowym (analiza, ocena, zarządzanie rynkiem oraz negocjacje z partnerami tak w biznesie, jak i w administracji publicznej).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Gospodarki Przestrzennej to program kształcenia  dający interdyscyplinarne przygotowanie kadry administracji publicznej do pełnienia funkcji kierowniczych i wykonawczych w urzędach jednostek samorządu terytorialnego i w innych podmiotach specjalizujących się w problematyce gospodarki przestrzennej. Proces kształcenia obejmuje szeroki zakres zagadnień obejmujący:  podstawy prawne gospodarki przestrzennej,  społeczno-gospodarcze uwarunkowania jej realizacji, aspekty finansowe i ekonomiczne, a także wybrane elementy zarządzania strategicznego jednostka samorządu terytorialnego. Atutem studiów jest umiejętne łączenie teorii i praktyki omawianej problematyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA LIDERÓW ZARZĄDZANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest rozwinięcie umiejętności liderów w przedsiębiorstwach i organizacjach non profit. Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze warsztatowym, prowadzonych w małych grupach, słuchacze otrzymują wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami i nabywają umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów związanych z pełnieniem roli przywódcy w organizacji. Przedmiotem treningu jest kształtowanie trzech rodzajów umiejętności:

  • Osobistych – zarządzanie sobą
  • Społecznych - zarządzanie zespołem
  • Systemowych - zarządzanie przedsiębiorstwem

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA MARKETINGU I STRATEGII MARKETINGOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​​Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu marketingu i strategii marketingowych oraz wykształcenie umiejętności organizowania i prowadzenia działalności marketingowej w przedsiębiorstwach w warunkach konkurencyjnej gospodarki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA MENEDŻERÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Podyplomowych Studiów Menedżerów Samorządu Terytorialnego jest przekazanie studentom nowoczesnej wiedzy o mechanizmach funkcjonowania i rozwoju jednostek terytorialnych oraz o metodach i technikach zarządzania nimi w warunkach dynamicznych przemian społeczno-gospodarczych w globalizującym się świecie. Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie, w szczególności: przedstawicieli organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, pracowników administracji samorządowej, kadry kierowniczej przedsiębiorstw (zakładów) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz dla innych osób zainteresowanych problematyką ekonomiczno-finansową samorządu terytorialnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA MENEDŻERSKIE - ROCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rozwinięcie umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego w przedsiębiorstwach i organizacjach. Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze warsztatowym, prowadzonych w małych grupach, słuchacze nie tylko otrzymują nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami, ale nabywają umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów z zakresu zarządzania m.in. umiejętności prowadzenia analizy strategicznej i marketingowej, budowy planów strategicznych, marketingowych, kadrowych i finansowych, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów, planowania i organizowania różnego rodzaju projektów organizacyjnych, a także ich kontrolowania i oceny. Dodatkowo słuchacze uczą się pracy zespołowej, prezentacji swoich projektów, twórczych metod rozwiązywania problemów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA MENEDŻERSKIE DLA DEWELOPERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​​Celem studiów jest rozwinięcie umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji deweloperskich. Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze warsztatowym, prowadzonych w małych grupach, słuchacze nie tylko otrzymują nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami, ale nabywają umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów z zakresu zarządzania m.in. umiejętności prowadzenia analizy strategicznej i marketingowej, budowy planów strategicznych, marketingowych, kadrowych i finansowych, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów, planowania i organizowania różnego rodzaju projektów organizacyjnych, a także ich kontrolowania i oceny. Ponadto Słuchacze zapoznają się ze specyfiką prowadzenia działalności w sektorze deweloperskim w kraju i na świecie. Słuchacze uczą się również pracy zespołowej, prezentacji swoich projektów, twórczych metod rozwiązywania problemów, z uwzględnieniem specyfiki działalności deweloperów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA MIĘDZYNARODOWYCH STRATEGII PODATKOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia stwarzają ich uczestnikom unikatową możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w dziedzinie międzynarodowego prawa i planowania podatkowego, potrzebnych przedsiębiorstwom międzynarodowym, ich menedżerom oraz doradcom. Program przewiduje analizę wielu przypadków z praktyki, które umożliwią słuchaczom zapoznanie się z praktycznym wykorzystaniem wiedzy teoretycznej. Celem studiów jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, a także wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie efektywnego pod względem podatkowym planowania transakcji lub struktury inwestycji zagranicznych: rezydentów za granicą oraz nierezydentów w Polsce. Dla celów porównawczych zostaną również przedstawione rozwiązania i instrumenty podatkowe stosowane w wybranych ustawodawstwach zagranicznych w celu podniesienia atrakcyjności określonych lokalizacji, eliminacji podwójnego opodatkowania względnie przeciwdziałania unikaniu lub uchylaniu się od opodatkowania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych muszą cały czas odnawiać i aktualizować zdobytą wiedzę. Szczególnego znaczenia nabiera uzupełnianie wiedzy ekonomicznej, zwłaszcza obecnie, kiedy w naszej gospodarce zachodzą duże zmiany. Jedną z ważniejszych form kształcenia i podnoszenia kwalifikacji są studia podyplomowe. Ich charakter i forma zdecydowanie różni się od kursów doskonalenia zawodowego. Kursy te mają na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania konkretnej wyspecjalizowanej pracy, natomiast studia podyplomowe stawiają sobie za zadanie rozszerzenie i unowocześnienie wiedzy zdobytej na studiach i w trakcie pracy zawodowej. Zmiany, jakie zachodzą w polityce podatkowej i szczegółowych rozwiązaniach systemu podatkowego, zmuszają wiele osób do uzupełniania i aktualizowania posiadanej wiedzy zarówno na potrzeby własne, jak i reprezentowanych przez nie firm oraz instytucji. W realizacji tego zadania powinny im pomóc Podyplomowe Studia Podatkowe, których program łączy elementy wiedzy akademickiej z praktycznymi problemami funkcjonowania obecnego, stale zmieniającego się systemu podatkowego. Jest ono przeznaczone dla osób, które chcą rozszerzyć i pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa oraz systemu podatkowego. 

  W szczególności Podyplomowe Studia Podatkowe dedykowane są dla doradców podatkowych, pracowników organów skarbowych i podatkowych (Ministerstwa Finansów, urzędów i izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, samorządowych organów podatkowych), pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych. Studia przeznaczone są także dla wolnych zawodów takich jak biegły rewident, radca prawny, adwokat, notariusz oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich a także prawników, ekonomistów, finansistów. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA PRAWA I EKONOMII RYNKU KAPITAŁOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Podyplomowych Studiów Prawa i Ekonomii rynku kapitałowego jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy. Dzięki omówieniu aspektów teoretycznych oraz analizie praktyki rynkowej absolwenci nie tylko będą świadomiej korzystać z instrumentów kapitałowych, ale również lepiej zrozumieć potrzeby klientów zainteresowanych taką formą finansowania. W związku z tym przy tworzeniu struktury kursu przyjęto dwa założenia. Po pierwsze rozszerzenie i dywersyfikacja zakresu przedmiotowego części teoretycznej. Trzon kursu stanowi analiza regulacji prawnych. Wykłady prawnicze uzupełnione jednak zostały o wprowadzenie do tematyki nauki o finansach oraz ekonomicznej analizy prawa w zakresie niezbędnym do zrozumienia istoty przedmiotu regulacji. Umożliwi to lepsze zrozumienie pobudek kierujących uczestnikami rynku oraz dostrzeżenie specyfiki poszczególnych instrumentów. Po drugie nacisk na praktyczne zastosowanie poszczególnych rozwiązań. Na potrzeby poszczególnych tematów wykładowcy będą omawiać najważniejsze kazusy z funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego ostatnich lat, w których wielokrotnie brali bezpośredni udział.​

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA PUBLIC RELATIONS I STRATEGICZNEGO KOMUNIKOWANIA W FIRMACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:​

  • Pokazanie odbiorcom podejść, metod i technik, według których budowana powinna być strategia PR organizacji,
  • Dostarczenie uczestnikom efektywnych narzędzi pozwalających na kształtowanie relacji z poszczególnymi grupami odbiorców organizacji, wpływanie na ich działania. 
  • Zajęcia mają przede wszystkim charakter praktyczny i mają za zadanie stać się źródłem wzorcowych najlepszych praktyk organizacyjnych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA RACHUNKOWOŚCI I REWIZJI FINANSOWEJ DLA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW DO RAD NADZORCZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​Interesują cię zagadnienia rachunkowości i rewizji finansowej oraz prawa niezbędne w wykonywaniu obowiązków członka rady nadzorczej, w tym komitetu audytu lub chcesz pełnić takie funkcje w organach spółek? Masz możliwość poznania aktualnych zagadnień z rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, rewizji finansowej, prawa spółek, w tym odpowiedzialności członków rad nadzorczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA RACHUNKOWOŚCI WEDŁUG STANDARDÓW KRAJOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są kontynuacją dotychczasowych XXXV edycji Podyplomowych Studiów Rachunkowości. Mając na uwadze deregulację zawodu księgowego, oferują program, dzięki któremu możliwe jest kształtowanie szerokiego wachlarza kompetencji profesjonalnych i obecnie koniecznych w obszarze systemu informacyjnego rachunkowości przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych. Studia stwarzają możliwość pozyskania kompetencji, których spektrum jest uniwersalne w obszarze rachunkowości, tj. niezależne od tego, w jakim dziale, gałęzi, czy też branży przedsiębiorstwo funkcjonuje. Oznacza to, iż absolwent Studiów może pozyskać kompetencje pozwalające mu podjąć pracę w systemie rachunkowości dowolnego przedsiębiorstwa lub zorganizować i prowadzić biuro rachunkowe świadczące usługi w tym zakresie. Jednakże cechą szczególną Studiów jest to, iż przedstawiają program merytoryczny jednoznacznie określony i odpowiadający wymaganiom tzw. krajowego prawa bilansowego, czyli ustawy o rachunkowości i aktów prawnych z nią związanych, mających swoje umocowania w stosownej dyrektywie Unii Europejskiej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA RELACJI INWESTORSKICH I KOMUNIKACJI FINANSOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​Celem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej i praktycznej wiedzy wynikającej z niedoskonałej informacji na rynku w zakresie relacji inwestorskich oraz sposobów efektywnego komunikowania się w świecie finansów z wykorzystaniem najlepszych światowych modeli oraz rozwiązań uwzględniających specyfikę polskiego rynku. Wykłady obejmują zarówno zagadnienia dotyczące ograniczeń informacyjnych, asymetrii informacji, budowania wartości firmy jak i technik przekazywania informacji interesariuszom ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej, obowiązków informacyjnych, corporate governance w tym Dobrych Praktyk. W trakcie wykładów słuchacze będą mogli poznać zarówno narzędzia jak i techniki wykorzystywane w komunikacji z rynkiem finansowym. Swą wiedzą podzielą się oprócz ludzi nauki wybitni specjaliści mający wieloletnie doświadczenie menedżerskie, a w szczególności twórcy polskiego rynku kapitałowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z mechanizmami regulującymi funkcjonowanie zakładów ubezpieczeniowych, analiza rynku ubezpieczeniowego, aktualne trendy na rynku usług finansowych. Zagadnienia te są omawiane przez praktyków, specjalistów z zakresu ubezpieczeń oraz przedstawicieli uczelni wyższych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem należnościami, windykacją, płynnością finansową, osób planujących w przyszłości tym się zajmować, dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób zarządzających przedsiębiorstwami, jak również dla skarbników korporacyjnych i osób zatrudnionych w departamentach skarbowych. Studia te uczą w jaki sposób skutecznie odzyskiwać należności.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ODPADAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​​Celem Podyplomowych Studiów Zarządzania Gospodarką Odpadami jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania gospodarki odpadami – ze szczególnym uwzględnieniem aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych. Uczestnicy wykorzystają zdobyte kompetencje podczas kierowania przedsiębiorstwem gospodarki odpadami, współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z sektorem publicznym i prywatnym współpracującym z gospodarką odpadową i związaną z ochroną środowiska. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, rachunkowości i finansów oraz wykształcenie umiejętności prowadzenia działalności w warunkach gospodarki konkurencyjnej, a także pełnienia funkcji specjalisty i menedżera marketingu w przedsiębiorstwie.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI OCHRONY ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom obszernej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami zajmującymi się ochroną zdrowia. Absolwenci Studiów będą dobrze przygotowani do kierowania podmiotem leczniczym lub inną organizacją związaną z ochroną zdrowia w warunkach szybko wzrastającej konkurencji na rynku usług medycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pracownicy średniego i wyższego szczebla zarządzania zatrudnieni w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, niezależnie od sektora i profilu funkcjonowania, skarbnicy korporacyjni, pracownicy działów zarządzania należnościami, działów windykacji, pracownicy banków, pracownicy firm faktoringowych, firm windykacyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych itp. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do zarządzania złożonymi przedsięwzięciami (czyli inaczej projektami) realizowanymi zarówno na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jak też na zlecenie klientów:

  • przedsiębiorstwa budowlane, 
  • przedsiębiorstwa produkcyjne wytwarzające złożone, unikatowe wyroby, 
  • biura projektowe i inżynierskie, 
  • firmy konsultingowe, 
  • instytucje badawczo-rozwojowe, 
  • firmy promocyjne, 
  • filmowe i rozrywkowe zespoły producenckie, 
  • instytucje szkoleniowe, 
  • instytucje organizujące duże imprezy kulturalne i sportowe, 
  • instytucje państwowe i samorządowe itd.

  Poza tym, słuchaczami studiów mogą być pracownicy przedsiębiorstw zajmujący się w swojej pracy działalnością o charakterze projektów np.:

  • działalnością badawczo-rozwojową, 
  • działalnością marketingową, 
  • działalnością produkcyjną o jednostkowym charakterze, 
  • organizacją dystrybucji, 
  • opracowaniem i wdrażaniem strategii, 
  • restrukturyzacją, 
  • wdrażaniem systemów zapewnienia jakości, 
  • promocją itd.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ KOSMICZNĄ W NOWEJ GOSPODARCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem rocznych Podyplomowych Studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy i umiejętności, które pozwolą absolwentom tych studiów włączyć się w procesy rozwoju działalności gospodarczej związanej z działalności kosmiczną i eksploracją gospodarczą przestrzeni kosmicznej. Wyposażają słuchaczy w wiedzę o aspektach prawnych, organizacyjnych, finansowych i etycznych komercyjnego wykorzystania przestrzeni kosmicznej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie identyfikacji, pomiaru i sterowania ryzykiem, a także umiejętności kompleksowego spojrzenia na znaczenie ryzyka w działalności instytucji finansowych. Uwzględniona przy tym jest odmienność poszczególnych instytucji finansowych, zwłaszcza banków i zakładów ubezpieczeń. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń w laboratorium komputerowym oraz seminarium.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  • ​Przygotowanie do roli menedżera sprzedaży w firmie.
  • Pokazanie odbiorcom podejść, metod i technik, według których powinna przebiegać organizacja zarządzania sprzedażą.
  • Pokazanie skutecznych metod tworzenia optymalnego portfela produktów i klientów.
  • Dostarczenie uczestnikom efektywnych narzędzi realizacji sprzedaży i pozwalających na kształtowanie relacji z otoczeniem.
  • Zajęcia mają w dużej mierze charakter praktyczny i opierają się na najlepszych praktykach sprzedaży i zarządzania sprzedażą.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz wykształcenie praktycznych umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce. Celem dodatkowym studiów będzie wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich organizacjach. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze skomplikowanymi, zmieniającymi się, regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych w Polsce z uwzględnieniem regulacji prawnych UE w tym zakresie. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BANKIEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zapraszamy na PS Zarządzanie Bankiem, dzięki którym uzyskacie Państwo możliwość zdobycia wszechstronnej i nowoczesnej wiedzy o funkcjonowaniu banków (i innych instytucji depozytowo-kredytowych) w ciągle zmieniającym się otoczeniu. Zarządzanie bankiem wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności z zakresu finansów, ekonomii i prawa, ale także z zarządzania. Dlatego też włączyliśmy do programu m.in. zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą oraz restrukturyzację. Dodatkowym atutem Studiów jest równoczesne przygotowanie do egzaminu, będącego warunkiem uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E* - międzynarodowego certyfikatu ECB firmowanego przez EBTN-European Banking & Financial Services Trainning Association Asbl.

  Opinie słuchaczy I edycji PS Zarządzanie bankiem:

  1. „W fajny sposób (skoncentrowany) prezentują zakres informacji z zakresu zarządzania bankiem, najważniejsze obszary, przedstawiają nowe trendy w bankowości. Fajni wykładowcy-osoby, które znają się na rzeczy i mają doświadczenie”.
  2. „ Dobrze skonstruowano zakres studiów. Poruszono wszystkie obszary tematyczne związane z zarządzaniem bankiem. Terminy zjazdów były odpowiednie i dużym plusem była też ilość osób w grupie. Przygotowanie materiałów dydaktycznych było także plusem”.
  3. „ Pozwalają uzyskać i usystematyzować wiedzę na temat zarządzania bankiem. Zróżnicowanie uczestników i wykładowców pozwala na poszerzenie horyzontów i wiedzy”.
  4. "Podyplomowe Studia Zarządzanie Bankiem polecamy wszystkim pragnącym zaktualizować lub uzupełnić swoją wiedzę z dziedziny zarządzania bankiem i nadążyć za zmieniającą się szybko rzeczywistością. Profesjonalnie przygotowany program studiów obejmujący wszystkie najważniejsze obszary zarządzania bankiem oraz znakomici Wykładowcy, którzy posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach finansowych, wysoki poziom oraz super organizacja sprawiają, że Podyplomowe Studia Zarządzanie Bankiem w 100% spełniły nasze oczekiwania". 
   Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczekocinach

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BIZNESEM MEDYCZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej, Zakład Prawa Gospodarczego uruchamia kolejną edycję Podyplomowych Studiów Zarządzanie Biznesem Medycznym. Studia są skierowane do szeroko pojętego sektora medyczno-farmaceutycznego.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE I FINANSOWANIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zapraszamy Państwa na Podyplomowe Studia Zarządzanie i Finansowanie Infrastruktury Drogowej. Absolwentami naszych studiów są pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządów Dróg niższego szczebla. Studia nasze wyposażają w nowoczesną wiedzę z zakresu finansowania i zarządzania substancją drogową w Polsce. Zajęcia mają charakter interaktywny, uczą pracy w zespołach, przygotowania projektów, wyposażają w wiedzę z zakresu pozyskiwania środków na modernizację i rozwój drogownictwa w Polsce. Przedstawiają wieloaspektowo wyzwania zarządcze i organizacyjne w drogownictwie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE I FINANSOWANIE W SEKTORZE TRANSPORTU LOTNICZEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie nowoczesnej wiedzy i umiejętności z zakresu finansowania i zarządzania w sektorze lotniczym, dotyczącej zarówno przewoźników lotniczych jak i zarządców infrastruktury lotniczej i systemów zabezpieczania ruchu lotniczego. Program studiów pozwala też na uzyskanie kompetencji poszerzających wąskie spectrum problematyki związanej z funkcjonowaniem sektora lotniczego w Polsce i na świecie, w tym w zakresie budowy kultury organizacyjnej firmy, sztuki negocjacji, zarządzania czasem i ludźmi. Jednym z celów szczegółowych jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu narzędzi i procedur pozyskiwania środków zewnętrznych w tym unijnych na rozwój infrastruktury lotniczej. Celem tych studiów jest też uświadomienie uczestnikom konieczności systemowego patrzenia na sektor lotniczy.​

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PRODUKTAMI I USŁUGAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem programu jest:

  • ​Pokazanie odbiorcom podejść, metod i technik, według których powinna przebiegać organizacja zarządzania produktami. 
  • Pokazanie skutecznych i efektywnych metod tworzenia optymalnego portfela produktów. 
  • Dostarczenie uczestnikom efektywnych narzędzi pozwalających na kształtowanie relacji z otoczeniem, wpływanie na ich działania. 
  • Zajęcia mają w dużej mierze charakter praktyczny i opierają się na najlepszych praktykach organizacyjnych. 

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​​Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie identyfikacji, pomiaru i sterowania ryzykiem kredytowym z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i rozwiązań. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń w laboratorium komputerowym oraz seminarium.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​Studia Zarządzanie Satysfakcją Klienta mają za zadanie kompleksowe przygotowanie swoich słuchaczy do pracy na stanowiskach związanych z obsługą klienta. Program zakłada podejmowanie tematów ściśle związanych planowanie projektów, aspektami prawnymi, narzędziami analizy. Absolwenci studiów będę posiadać wiedzę teoretyczną, a także przygotowanie praktyczne. 

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W TRANSPORCIE KOLEJOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów został przygotowany we współpracy z PKP Intercity SA, jako adaptacja programu wcześniejszych studiów, prowadzonych przez Katedrę Transportu, do potrzeb tej firmy oraz jej kadry menedżerskiej. Ze względu na poruszanie na studiach treści objętych z tajemnicą przedsiębiorstw PKP Intercity, jest ono skierowane wyłącznie do pracowników PKP Intercity. Łączy w sobie ogólną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu oraz organizacji, techniki i regulacji transportu kolejowego, z ich szczególnymi zastosowaniami w tym przedsiębiorstwie. Przyczyniają się do budowy kompetencji kierowniczych oraz kompleksowego zrozumienia działalności pracodawcy wśród pracowników, w tym do ułatwienia pracownikom awansów pionowych i poziomych oraz zwiększenia efektywności współpracy między komórkami firmy oraz w obrębie zespołów projektowych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Studia skierowane do:
  • Osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą,
  • Właścicieli małych przedsiębiorstw poszukujących dalszego rozwoju i weryfikacji przyjętego modelu biznesowego,
  • Pracowników korporacji, instytucji sektora publicznego i organizacji typu non profit, którzy rozważają możliwość założenia własnej działalności,
  • Korporacji organizujących programy typu outplacement.
  Cel studiów:
  • przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu zarządzania małym przedsiębiorstwem w otoczeniu krajowym i międzynarodowym
  • przekazanie  kompetencji niezbędnych do założenia własnej działalności gospodarczej
  • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem i związanych z tym metodyk efektywnego zarządzania
  • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu ukierunkowania na budowę wartości przedsiębiorstwa
  • rozwój odpowiednich umiejętności interpersonalnych
  • poznanie wszystkich etapów zmierzających do założenia własnej firmy
  • ocena potencjału posiadanego pomysłu biznesowego
  • przygotowanie biznesplanu i oszacowania czynników ryzyka związanych z jego realizacją

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI EKONOMICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych krajowej administracji skarbowej w obszarze prawa, sytemu podatkowego i zwalczania przestępczości w obrocie gospodarczym. W szczególności będzie to polegało na przekazaniu wiedzy, która pozwoli uczestnikom praktycznie wykorzystywać swoje umiejętności w zakresie identyfikacji i zwalczania przestępczości ekonomicznej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Opinie (0)


PODYPLOMOWE