ADMINISTROWANIE FUNDUSZAMI UNIJNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

ADMINISTROWANIE FUNDUSZAMI UNIJNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

Administrowanie funduszami unijnymi - studia podyplomowe

Studia na kierunku administrowanie funduszami unijnymi to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

Studia na kierunku administrowanie funduszami unijnymi - studia podyplomowe
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów zjazdy
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności administrowanie funduszami unijnymi - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej | administrowanie funduszami unijnymi - studia podyplomowe - uczelnie >

Studia kierowane są do pracowników firm prywatnych, instytucji administracji rządowej i samorządowej, którzy planują ubiegać się o dofinansowanie unijne. Kierunek będzie odpowiedni także dla osób, które dopiero chcą zacząć działalność związaną z funduszami europejskimi.

Kierunek ma na celu zapoznanie studentów z procedurami zasadami wnioskowania i przyznawania funduszy unijnych. Studenci mają możliwość zdobycia umiejętności z zakresu tworzenia wniosków, administracji finansami unijnymi, realizacji i rozliczania projektów.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Kandydaci na kierunek administrowanie funduszami unijnymi są zazwyczaj akceptowani na podstawie kolejności zgłoszeń. Warto, więc sprawdzić terminy składania dokumentów, żeby mieć jak największe szanse. Często nie jest wymagana konkretna wiedza, a jedynie tytuł licencjata, magistra lub inny. Studia na kierunku mogą się wiązać z dodatkowymi opłatami.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ADMINISTROWANIE FUNDUSZAMI UNIJNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTROWANIE FUNDUSZAMI UNIJNYMI?

Kierunek administracja funduszami europejskimi prowadzony jest w sposób niestacjonarny. Zajęcia mogą być prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, która ma doświadczenie w pracy z projektami unijnymi.

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ale także ćwiczeń i warsztatów. Studenci uczą się pracy w zespole, mogą wymienić się doświadczeniem, napotkanymi problemami i znaleźć na nie rozwiązania, a także omówić projekty, które chcieliby zrealizować za pomocą funduszy unijnych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku administrowanie funduszami unijnymi możemy podzielić na:

1. Typ

 

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku administrowanie funduszami unijnymi zyskują kompleksową wiedzę na temat programów europejskich, które są realizowane w najbliższej perspektywie finansowej. Mogą się sprawdzić w pisaniu wniosków i nauczyć określać potrzeby wnioskodawcy. W toku studiów poruszane są także elementy związane z księgowaniem wydatków. W programie mogą się także znaleźć przedmioty pomagające tworzyć biznesplan, analizę kosztów i korzyści z dofinansowania.

Przedmioty, które można znaleźć na kierunku administrowanie funduszami unijnymi, to m.in.:

  • fundusze unijne dla obszarów wiejskich
  • nowe instrumenty finansowe i podział środków
  • warunki i zasady udzielania pomocy publicznej
  • nieprawidłowości w realizacji projektów finansowanych ze źródeł UE
  • priorytety polityki spójności na lata 2021–2027 

Wykładowcy mogą pokazać jak kontrolować i monitorować postępy w trakcie realizacji projektów oraz jak zrobić ewaluację po jego zakończeniu. Studenci uczą się także promować swoje działania.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTROWANIE FUNDUSZAMI UNIJNYMI?

Studia na kierunku administrowanie funduszami europejskimi trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTROWANIE FUNDUSZAMI UNIJNYMI?

Absolwenci kierunku administrowanie funduszami unijnymi są przygotowani do kierowania projektami i administracji finansów w projekcie. Mogą także samodzielnie tworzyć i składać wnioski o dofinansowanie. Mogą się starać o pracę zarówno w prywatnych przedsiębiorstwach, jak i organach administracji rządowej i samorządowej, a także organizacjach pozarządowych. Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w zespołach projektowych czy doradzać podmiotom gospodarczym w zakresie funduszy unijnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku administrowanie funduszami unijnymi to m.in.:

  • doradca w zakresie pozyskiwania i wykorzystania funduszy unijnych
  • pracownik administracji rządowej i samorządowej
  • pracownik organizacji pozarządowej
  • koordynator projektów finansowanych ze środków UE

Absolwenci mogą także udzielać porad i tworzyć wnioski w ramach własnej działalności gospodarczej.

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia