ul. Bolesława Krzywoustego 2

44-100 Gliwice

Tel.: +48 32 237 1625,

faks: +48 32 237 1536

e-mail: re@polsl.pl

http://www.polsl.pl/Wydzialy/RE

ul. Bolesława Krzywoustego 2

44-100 Gliwice

Tel.: +48 32 237 1625,

faks: +48 32 237 1536

e-mail: re@polsl.pl

http://www.polsl.pl/Wydzialy/RE

 • ELECTRICAL ENGINEERING Stopień: I II REKRUTACJA

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroenergetyki, automatyki, robotyki, elektroniki analogowej i cyfrowej, eksploatacji systemów elektrycznych oraz języków
  • Posiadają umiejętności w zakresie projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń, układów i systemów elektroenergetycznych oraz techniki bezpieczeństwa w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu.
  • Znają również podstawy prawa dla inżynierów, zasady organizacji i ekonomiki produkcji, a także zarządzania.
  • Studia te łączą współczesną elektrotechnikę z zagadnieniami elektroniki, automatyki, techniki mikroprocesorowej oraz informatyki, przy uwzględnieniu wymogów ekonomii i zarządzania.
  • Absolwenci kierunku elektrotechnika są przygotowani do samodzielnego prowadzenia prac studialnych, projektowych, inżynierskich i organizacyjnych. Mogą podjąć pracę w instytucjach naukowych.
  • Obecnie zaliczają się do grupy najbardziej poszukiwanych i opłacanych specjalistów. Czekają na nich miejsca pracy w energetyce, przemyśle, a także w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Electrical engineering

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Electrical engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka 
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Electrical engineering jest ocena z przebiegu studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice - kierunek Elektrotechnika
   

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroenergetyki, automatyki, robotyki, elektroniki analogowej i cyfrowej, eksploatacji systemów elektrycznych oraz języków
  • Posiadają umiejętności w zakresie projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń, układów i systemów elektroenergetycznych oraz techniki bezpieczeństwa w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu.
  • Znają również podstawy prawa dla inżynierów, zasady organizacji i ekonomiki produkcji, a także zarządzania.
  • Studia te łączą współczesną elektrotechnikę z zagadnieniami elektroniki, automatyki, techniki mikroprocesorowej oraz informatyki, przy uwzględnieniu wymogów ekonomii i zarządzania.
  • Absolwenci kierunku elektrotechnika są przygotowani do samodzielnego prowadzenia prac studialnych, projektowych, inżynierskich i organizacyjnych. Mogą podjąć pracę w instytucjach naukowych.
  • Obecnie zaliczają się do grupy najbardziej poszukiwanych i opłacanych specjalistów. Czekają na nich miejsca pracy w energetyce, przemyśle, a także w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria elektryczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Automatyka i metrologia elektryczna
  • Elektroenergetyka
  • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
  • Systemy elektromechaniczne w przemyśle i transporcie
  • Systemy mechatroniczne
  • Elektronika przemysłowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria elektryczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Automatyka i metrologia elektryczna
  • Elektroenergetyka
  • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
  • Systemy elektromechaniczne w przemyśle i transporcie
  • Elektronika przemysłowa

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ENERGETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice - kierunek Energetyka
  • Celem studiów jest przekazanie studentom kompleksowej wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych do wykonywania zawodu inżyniera energetyka w okresie strukturalnej przebudowy energetyki  – od wielkoskalowej energetyki korporacyjnej, opartej na wykorzystaniu paliw kopalnych, do energetyki zrównoważonej, ukierunkowanej na poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie rozproszonej energii odnawialnej, zarządzanej za pomocą infrastruktury smart grid.
  • Absolwenci kierunku energetyka znajdą zatrudnienie w czterech wielkich segmentach powstającego nowego rynku pracy.
   • Po pierwsze, w strategicznym przemyśle dóbr inwestycyjnych OZE/URE jako konstruktorzy modułowych instalacji prosumenckich, projektanci infrastruktury smart EV i smart city oraz jako energetycy gminni.
   • Po drugie, jako kadra na potrzeby szerokiego rynku masowych interdyscyplinarnych zastosowań energetyki prosumenckiej, w szczególności jako instalatorzy prosumenckich mikroinstalacji energetycznych i projektanci inteligentnych prosumenckich sieci energetycznych.
   • Po trzecie, jako kadra dla przemysłu ICT oraz korporacyjnych przedsiębiorstw energetycznych, zwłaszcza elektroenergetycznych.
   • Po czwarte, jako elitarna kadra na potrzeby instytucji centralnych, strategicznych firm konsultingowych i władz regionalnych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Energetyka prosumencka

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka
   

  Dowiedz się więcej

   

 • INFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice - kierunek Informatyka

  Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu systemów informatyki i ich zastosowań oraz najważniejszych zagadnień informatycznych, takich jak systemy operacyjne, tworzenie oprogramowania, aplikacje internetowe, grafika komputerowa, komunikacja człowiek–komputer oraz wiedzę specjalistyczną charakterystyczną dla wybranej specjalności. Znają zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych.

  Posiadają wiedzę w zakresie budowy modeli i systemów wspomagających podejmowanie decyzji i zarządzanie. Potrafią projektować systemy komputerowe o różnej konfiguracji i tworzyć rozwiązania oparte na sieciach lokalnych, rozległych i przemysłowych, w tym sieciach bezprzewodowych.

  Są także przygotowani do administrowania takimi systemami. Absolwenci kierunku informatyka znajdują zatrudnienie w firmach tworzących systemy informatyczne lub zajmujących się informatyzacją procesów przemysłowych, w biurach projektów oraz w sekcjach serwisowych. Posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy w zawodzie analityka, projektanta i programisty systemowego, a także administratora systemów operacyjnych. Sprawdzają się również jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bazy danych i inżynieria systemów
  • Computer graphics and software
  • Grafika komputerowa i oprogramowanie
  • Informatyczne systemy mobilne i przemysłowe
  • Informatyka w systemach elektrycznych
  • Internet of things
  • It mobile and industrial systems

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bazy danych i inżynieria systemów
  • Computer graphics and software
  • Grafika komputerowa i oprogramowanie
  • Informatyczne systemy mobilne i przemysłowe
  • Informatyka w systemach elektrycznych
  • Internet of things
  • It mobile and industrial systems

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka
   

  Dowiedz się więcej

   

 • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice - kierunek Mechatronika
  Absolwenci kierunku posiadają wiedzę z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, sensoryki przemysłowej, a także informatyki i sterowania. Zostali zapoznani z zagadnieniami z dziedziny robotyki przemysłowej i mobilnej, pneumatyki i hydrauliki, nowoczesnej inżynierii materiałowej, a także pomiaru, przetwarzania i analizy sygnałów i obrazów.
  Potrafią wykorzystywać posiadaną wiedzę do projektowania, integrowania oraz planowania eksploatacji złożonych układów stosowanych w maszynach i środkach transportu oraz w aparaturze pomiarowej i diagnostycznej. W procesach projektowania, wytwarzania i eksploatacji układów mechatronicznych wykorzystują najnowsze oprogramowanie i systemy pomiarowe. W ramach procesu dydaktycznego szeroko współpracowali z przedstawicielami wiodących na rynku firm z branży mechatroniki przemysłowej.
  Absolwenci są przygotowani do pracy w zakładach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne, maszyny i urządzenia elektryczne oraz elektromaszynowe. Mogą więc pracować w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym, lotniczym, przedsiębiorstwach taboru trakcyjnego, a także w centrach projektowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Znajdą także zatrudnienie w firmach inżyniersko-konsultingowych i w sektorze transferu zaawansowanych technologii.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej
  • Mechatronika przemysłowa
  • Aplikacje napędowe – we współpracy z firmą sew eurodrive
  • Projektowanie mechatroniczne w metodologii mbd – we współpracy z firmą draexlmaier
  • Projektowanie mechatronicznych układów mobilnych – we współpracy z firmą wielton

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)