Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny

Al. Armii Krajowej 17,

42-200 Częstochowa

tel. 34 325-08-22

e-mail:  dziekanat@el.pcz.czest.pl

www.el.pcz.pl

Wydział Elektryczny

Politechnika Częstochowska

Al. Armii Krajowej 17,

42-200 Częstochowa

tel. 34 325-08-22

e-mail:  dziekanat@el.pcz.czest.pl

www.el.pcz.pl

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów automatyka i robotyka

  Studia na kierunku Automatyka i Robotyka pozwalają uzyskać wiedzę i zdobyć umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji urządzeń, systemów automatyki oraz robotów przemysłowych. Absolwenci są przygotowani do kreowania postępu technicznego i jednocześnie posiadają umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich w zakresie projektowania i instalacji zintegrowanych systemów automatyki i robotyki oraz ich eksploatacji i serwisu. Uzyskana wiedza umożliwia absolwentom aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • biura projektowe i konstrukcyjne
  • przemysł (utrzymanie ruchu, systemy pomiarowo-kontrolne, automatyzacja produkcji)
  • firmy realizujące inwestycje OZE, sieci telekomunikacyjnych itp.
  • produkcja urządzeń automatyki

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

   

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Przemysłowe systemy informatyczne
  • Automatyzacja procesów

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Przemysłowe systemy informatyczne
  • Automatyzacja procesów

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Przemysłowe systemy informatyczne
  • Automatyzacja procesów

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Przemysłowe systemy informatyczne
  • Automatyzacja procesów

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTROMOBILNOŚĆ I ENERGIA ODNAWIALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów elektromobilność i energia odnawialna

  Kierunek kształci studentów w zakresie projektowania i eksploatacji pojazdów elektrycznych różnego rodzaju, w tym robotów mobilnych, podzespołów elektrycznych w pojazdach spalinowych oraz w obszarze wytwarzania, przesyłu, magazynowania i przetwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

  Studenci uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do projektowania, integracji i eksploatacji układów elektromechanicznych, elektronicznych i układów automatyki wspomaganych systemami informatycznymi w wymienionych obszarach.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją oraz eksploatacją klasycznych pojazdów
  • z silnikiem spalinowym, pojazdów z napędem hybrydowym i w pełni elektrycznych
  • biura projektowe i centra badawczo-rozwojowe firm, szczególnie z branży motoryzacyjnej, transportu i spedycji, elektrotechnicznej i energetycznej
  • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem, integracją i eksploatacją systemów energetyki odnawialnej

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pojazdy elektryczne
  • Inżynieria elektryczna w odnawialnych źródłach energii

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pojazdy elektryczne
  • Inżynieria elektryczna w odnawialnych źródłach energii

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektromobilność i energia odnawialna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

  Kierunek przygotowuje absolwentów do działalności zawodowej w obszarze wdrażania i eksploatacji układów i urządzeń elektronicznych oraz systemów i usług telekomunikacyjnych. Studia zapewniają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie działania i projektowania cyfrowych i analogowych układów elektronicznych i telekomunikacyjnych, technologii wytwarzania obwodów elektronicznych, projektowania, budowy i programowania układów pomiarowo-sterujących, algorytmów przetwarzania sygnałów oraz stosowania metod komputerowego wspomagania projektowania układów elektronicznych i telekomunikacyjnych.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • firmy zajmujące się projektowaniem, programowaniem i wdrażaniem systemów kontrolno-pomiarowych i sterujących
  • działy utrzymania i kierowania produkcją
  • działy przedsiębiorstw telekomunikacyjnych zajmujących się instalacją, oprogramowaniem i eksploatacją urządzeń telekomunikacyjnych
  • serwis i diagnostyka elektroniki przemysłowej i domowej
  • instytucje zajmujące się przetwarzaniem i zaawansowaną analizą danych

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
  • Elektronika pojazdowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
  • Elektronika pojazdowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTROTECHNIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów elektrotechnika

  Celem ogólnym kształcenia na kierunku Elektrotechnika jest przygotowanie absolwenta do konstruktywnej i kreatywnej działalności w obszarze szeroko rozumianej elektrotechniki, obejmujące wiedzę teoretyczną w stopniu umożliwiającym rozwijanie działalności naukowej i innowacyjnej oraz wiedzę praktyczną w zakresie projektowania, konstrukcji i eksploatacji urządzeń, systemów i procesów. Posiada on umiejętności stosowania właściwych narzędzi informatycznych i elektronicznych. Jest zdolny do podejmowania decyzji i kierowania zespołami pracowniczymi.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • biura projektowe i konstrukcyjne
  • przemysł elektrotechniczny
  • firmy realizujące inwestycje OZE, Internetu, sieci telekomunikacyjnych itp.
  • przedsiębiorstwa obsługi infrastruktury komunalnej
  • elektroenergetyka, utrzymanie produkcji itp.

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Elektroenergetyka
  • Instalacje elektryczne w budownictwie
  • Komputeryzacja i robotyzacja procesów
  • Elektronika przemysłowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Elektroenergetyka
  • Instalacje elektryczne w budownictwie
  • Komputeryzacja i robotyzacja procesów

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Elektroenergetyka
  • Instalacje elektryczne w budownictwie
  • Komputeryzacja i robotyzacja procesów
  • Elektronika przemysłowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Elektroenergetyka
  • Instalacje elektryczne w budownictwie
  • Komputeryzacja i robotyzacja procesów

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa sie na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INTELIGENTNE MIASTA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów inteligentne miasta

  Jest to kierunek międzywydziałowy, łączący dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i społecznych, będący odpowiedzią na dynamiczny rozwój innowacyjnych rozwiązań funkcjonowania nowoczesnych struktur miejskich. Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań dotyczących projektowania i zastosowania systemów komputerowych, komunikacji oraz automatyki przemysłowej, inteligentnego zarządzania systemami miejskimi, zrównoważonego rozwoju miast oraz ekologicznej gospodarki zasobami, a także wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • przedsiębiorstwa obsługi infrastruktury komunalnej
  • biura projektowe i firmy realizujące inwestycje OZE, Internetu, sieci telekomunikacyjnych itp.
  • instytucje i jednostki samorządu terytorialnego lub administracji państwowej związane z zarządzaniem zasobami, energią, odpadami, telekomunikacją
  • własna działalność (OZE, Internet, doradztwo inwestycyjne)

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • środowisko smart city
  • Sterowanie i zarządzanie procesami

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • środowisko smart city
  • Sterowanie i zarządzanie procesami

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inteligentne miasta brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Częstochowska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (16)

Roman Ocena odpowiedz

Dużo nauki ale nie tylko o teorii. Sporo takiej praktycznej wiedzy, której w książkach nie znajdziecie. Dużo się nauczyłam. Dobra organizacja studiów i fajny sposób prowadzenia zajęć. Z mojej perspektywy to była bardzo dobra decyzja i cieszę się że tu jestem.

Agnes Ocena odpowiedz

Mogłem korzystać z koła naukowego i miałem dostęp do różnych źródeł wiedzy. To moja druga uczelnia i zdecydowanie lepsza od poprzedniej. Wykładowcy otwarci i pomocni. Jestem bardzo zadowolony. Automatyka I robotyka stała się moim hobby ;) Dziękuje.

adik Ocena odpowiedz

Program w punkcik, ogromny skok jeśli chodzi o wiedzę. Bardzo dużo się nauczyłem i mogę wykorzystać tą wiedzę w pracy. Wybrałem kierunek Elektrotechnika, i jestem z tego wyboru bardzo zadowolony.

emiliaa Ocena odpowiedz

Myślę, że poziom zajęć jest naprawdę okej. Najciekawsze są zajęcia praktyczne i z nich można najwięcej wyciągnąć. Biblioteka jest dobrze wyposażona. Ludzie w porządku, wykładowcy również. Organizacyjnie bez zarzutu. Polecam.

Maniak Ocena odpowiedz

Trudno nie polecić, skoro tyle fantastycznych chwil, dużo przyjaźni, ogrom wiedzy… Najlepszy czas mojego życia w całkiem niezłym miejscu. Skończyłem kierunek Elektromobiność I Energia Odnawialna i jestem bardzo zadowolony.

Marcellini Ocena odpowiedz

Dużo pracy, dużo matmy, dużo wykładów, ale dzięki temu dużo pieniędzy😊. Bardzo w porządku wykładowcy. Dziękuję Paniom z Dziekanatu. Polecam kierunek Inteligentne Miasta!

wenda Ocena odpowiedz

Mi tam bardzo podoba się Elektronika I Telekomunikacja. Kierunek stworzony dla mnie. polecam

omen Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Polecam ten wydział, a dokładniej kierunek Elektrotechnika. Nie pożałujecie tej decyzji na pewno.

Bartek W odpowiedzi do: omen odpowiedz

Hej, a jak z matmą na elektrotechnice?

majk Ocena odpowiedz

Kierunek Inteligentne Miasta mogę polecić każdemu. Ja co prawda jeszcze nie skończyłem, ale przez te dwa lata wiele się nauczyłem.

amand Ocena odpowiedz

Polecam! Mnie zainteresował kierunek Automatyka I Robotyka. Co prawda jestem dopiero na pierwszym roku, ale bardzo ciekawy kierunek. Fajnie się siedzi na wykładach.

misiaczek Ocena odpowiedz

Wykładowcy naprawdę wiedzą co robią i czego uczą. Podchodzą indywidualnie do każdego studenta, a gdy jest problem z zrozumieniem bardzo chętnie wytłumaczą. Polecam zdecydowanie ten wydział i uczelnie.

Asz Ocena odpowiedz

Jak to wykładowca mówił na ćwiczeniach ,, elektryka prąd nie tyka'' . Praca przy elektryce to dobry pomysł na inwestycję, ale dla tych którzy mają do tego rękę. Studia na tej uczelni was bardzo dobrze przygotują to tego zawodu.

Fifia112 Ocena odpowiedz

Wszystkim miłośnikom elektryki polecam studia w Politechnice Częstochowskiej. Wybór specjalności sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ja znalazłam, więc i Wam się uda.

Bolecia88 Ocena odpowiedz

Wybrałam studia na Politechnice Częstochowskiej , bo jest wiele kierunków, które studiować można tylko tutaj. Świadczy to o tym, że uczelnia stawia na innowacyjne kształcenie, a naukę traktuje jak najlepszą inwestycję. Najbardziej zainspirował mnie kierunek Inteligentne Miasta na Wydziale Elektrycznym.

Zephyr Ocena odpowiedz

Od dzieciaka interesowałam się projektowaniem i tworzeniem urządzeń elektrycznych, dlatego wybrałem PCZ na wydziale elektrycznym, a dokładniej najbardziej zainteresowała mnie Automatyka i Robotyka. Przekonałem się, że moje wynalazki naprawdę mogą znaleźć zastosowanie z życiu codziennym.