• DIGITAL DESIGN Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent posiada podstawową wiedzę i umiejętności projektowania aplikacji cyfrowych i utworów o charakterze samodzielnego dzieła, funkcjonujących w środowisku: Internetu, urządzeń elektronicznych (stacjonarnych i mobilnych) lub w przestrzeni fizycznej (np. instalacje i obiekty interaktywne). 

  Jest przygotowany do samodzielnej pracy projektowej w zakresie tworzenia multimedialnego przekazu, we własnych realizacjach wykorzystuje język i narzędzia nowych mediów w aspektach: estetycznym, informacyjnym, komunikacyjnym, użytkowym i kreacyjnym. Absolwent jest autorem utworów o charakterze interaktywnym. Absolwent jest zdolny do stworzenia koncepcji i wykonania działających aplikacji i utworów. 

  Zna wybrane tendencje rozwoju technik komputerowych i informacyjnych oraz nowych form edycji i prezentacji obrazów elektronicznych i wykorzystuje je w swoich realizacjach. Absolwent świadomie wykorzystuje w swojej pracy grafikę wektorową, rastrową, grafikę 2D i 3D, animację, fotografię i wideo cyfrowe. Absolwent jest przygotowany do projektowania aplikacji i utworów o charakterze użytkowym, naukowym, edukacyjnym, informacyjnym, lub będących eksperymentem artystycznym. W swych działaniach wykazuje się inwencją i kreatywnością.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kiernku Digital design jest świadectwo maturalne, rozmowa kwalifikacyjna; egzamin praktyczny: zestaw zadań rysunkowych i pisemnych.

  Dowiedz się więcej

 • SZTUKA I MEDIA Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  Cel studiów

  Absolwent studiów sztuka i media otrzymuje tytuł licencjata. Nabywa umiejętności praktyczne oraz wiedzę pozwalającą być samodzielnym twórcą interdyscyplinarnym oraz realizować projekty artystyczne i zawodowe. Zdobyte umiejętności budowania dzieła interdyscyplinarnego stają się równocześnie narzędziami umożliwiającymi sprawne funkcjonowanie zawodowe w wybranych sektorach rynku pracy takich jak:

  • produkcja filmu i dźwięku na potrzeby mediów;
  • fotografia użytkowa; cyfrowa, reporterska, dokumentacyjna, wydawnicza;
  • grafika projektowa/edytorska/ilustracja; strony www, wydawnictwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Sztuka i media jest świadectwo maturalne, rozmowa kwalifikacyjna, przegląd oryginałów prac, egzamin praktyczny: zadanie kompozycyjne.

  Dowiedz się więcej

 • SZTUKA WSPÓŁCZESNA Stopień: II REKRUTACJA

  tu

  W programie kierunku kładziemy nacisk na połączenie praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania prezentacji sztuki z wiedzą teoretyczną dotyczącą wielorakich kontekstów sztuki współczesnej i kultury. Kierunek sztuka współczesna wyróżnia podejście interdyscyplinarne – studenci uczestniczą w zajęciach z historii i teorii sztuki, filozofii, muzeologii oraz nauk o kulturze.

  W progranmie uwzględnione zostały zarówno teoretyczne aspekty nauk humanistycznych, szczególnie dotyczących nauk o sztuce, jak i praktyczna wiedza dotycząca funkcjonowania instytucji oraz organizowania wydarzeń artystycznych, w tym pozyskiwania środków, stosowania przepisów prawnych, dokumentowania oraz promowania wydarzeń. Dlatego część przedmiotów ma formę warsztatową, a część zajęć prowadzą praktycy, często odbywać się one będą w naturalnym środowisku prezentacji sztuki – w galeriach i muzeach.

  Kierunek sztuka współczesna wpisuje się w misję uniwersytetu poprzez szczególne dbanie o jakość kształcenia, zapewnienie studentom i absolwentom dobrego przygotowania do funkcjonowania w społeczeństwie. W ramach prowadzonych zajęć studenci poznają wiedzę z szerokiego wachlarza różnych nauk humanistycznych, w tym szczególnie historii sztuki, filozofii, socjologii, a także nauk prawnych oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach.

  Ważnym elementem programu studiów będą zajęcia z historii krytyki artystycznej, a także intensywne zajęcia warsztatowe poświęcone pisaniu tekstów o sztuce. Zapotrzebowanie na osoby biegle poruszające się w świecie sztuki, a także posiadające rozległą wiedzę humanistyczną stale rośnie w kontekście wzrastającej liczby instytucji: muzeów i galerii sztuki współczesnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sztuka współczesna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: