Art & design

Art & design

Studia na kierunku art & design możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Art & design stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku art & design

Art & design – kierunek studiów

Studia na kierunku art & design to studia magisterskie, których program kształcenia trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku art & design
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku art & design rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. | art & design - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku art & design możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | art & design - uczelnie >

Opis kierunku

Studia realizowane w ramach kierunku art & design przeznaczone są dla absolwentów kształcenia pierwszego stopnia po pokrewnym kierunku, którzy interesują się sztuką oraz szeroko rozumianym designem. Studenci uzyskują praktyczne kompetencje, które dają im możliwość podjęcia wymarzonej pracy. Zapoznają się z technikami projektowania produktu, sitodruku czy rysunku.

 

Wymagania rekrutacyjne

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku art & design należy dostarczyć do odpowiedniej sekcji Uczelni kserokopię dyplomu, który potwierdza zbieżność efektów kształcenia na pierwszym stopniu z efektami ujętymi w planie art & design. Rekrutacja na studia obejmuje również egzamin wstępny.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów na kierunku art & design, absolwenci są przygotowani do realizowania samodzielnych działań twórczych w zakresie sztuki, designu czy sztuk plastycznych. Mogą prowadzić własną działalność artystyczną, która połączy kategorię wizualną z ekspresją twórczą.

Wymagania rekrutacyjne

Najczęściej od kandydatów wymaga się dostarczenia dyplomu, który potwierdza ukończenia studiów pierwszego stopnia na podobnej ścieżce dydaktycznej. Kierunki studiów, do których zalicza się art & design obejmują także egzamin wstępny.

Kandydat we wskazanym wcześniej terminie przesyła prace do komisji wraz z dokładnym opisem projektu artystycznego oraz badawczego. Portfolio powinno zawierać autorski program artystyczno-badawczy i prace z obszaru sztuki wizualnej.

Drugim etapem egzaminu jest rozmowa kwalifikacyjna za pomocą platformy online. Jej celem jest potwierdzenie zainteresowań kandydata obszarem sztuk projektowych oraz wizualnych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Art & design - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując art & design

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów na tym kierunku uczestnicy skupiają się na realizowaniu własnego projektu artystycznego w kilku pracowniach. Przykładowe przedmioty w siatce zajęć obejmują zagadnienia z zakresu wiedzy o kulturze, wybranych zagadnień z historii sztuki czy analizy dzieła sztuki. Realizowane są też zajęcia z fotografii, grafiki, malarstwa i rysunku, które przygotowują uczestników do twórczego wyrażania przekazu artystycznego.

 

Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:

 • twórczości artystycznej w zakresie sztuk pięknych i sztuk projektowych,
 • technologii tradycyjnych oraz współczesnych środków przekazu,
 • zastosowania form ekspresji artystycznej oraz narzędzi projektowania,
 • teorii i historii sztuki.

Jak wyglądają studia na kierunku art & design?

1. Typ i tryb studiów

Art & design to kierunek, który obejmuje treści z zakresu nauk artystycznych, ze szczególnym naciskiem na sztuki plastyczne.

 

Studia na kierunku art & design możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Powyższy kierunek można realizować w trybie stacjonarnym. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze Uczelni.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program zajęć obejmuje interdyscyplinarne zagadnienia z zakresu sztuk plastycznych oraz humanistycznych. Kształcenie umożliwia studentom zdobywanie wiedzy oraz kompetencji w ramach twórczości artystycznej w odniesieniu do sztuk pięknych oraz projektowych.

Uczestnicy tego kierunku mają do wyboru jedną spośród kilku ścieżek kształcenia. Każdą z nich wspierają moduły zajęć tematycznych z obszaru nauk o sztuce i filozofii. Studenci mają do wyboru specjalność Art lub Design.

W programie studiów na kierunku art & design uwzględniono takie przedmioty, jak np.:

 • Digital Design,
 • grafika edytorska,
 • projektowanie produktu,
 • analiza dzieła sztuki,
 • wybrane zagadnienia z historii sztuki.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku art & designpoza wiedzą teoretyczną, studenci nabędą również praktyczne umiejętności. Nauczą się swobodnego poruszania i zastosowania wielu technik oraz technologii z zakresu sztuki lub designu.

Poza tym będą zdobywać wiedzę w ramach klasycznych i nowoczesnych form ekspresji artystycznej. Nieodłączną część studiów na tym kierunku stanowią wykłady z gośćmi wizytującymi, którzy w ramach spotkania chętnie dzielą się ze słuchaczami swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Art & design to studia o wyjątkowym planie zajęć, które łączą w sobie kierunki z zakresu grafiki, designu, sztuki i mediów czy komunikacji wizualnej. W efekcie studenci zyskują możliwość zdobycia pożądanych przez rynek pracy kwalifikacji i umiejętności. To kierunek dedykowany projektantom pragnącym podjąć samodzielną pracę twórczą w ramach sztuk pięknych.

 

5. Gdzie studiować art & design

Popularne uczelnie, na których można studiować kierunek art & design:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku art and design trwają 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek art and design można realizować na drugim stopniu w trakcie dwóch lat. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia, obronie pracy dyplomowej i pozytywnym zdaniu egzaminu, otrzymuje się tytuł magistra.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku art and design

Praca po studiach

Absolwenci kierunku studiów art and design, są przygotowani m.in. do samodzielnej, twórczej oraz kreatywnej realizacji indywidualnej pracy, a także podejmowania działań zespołowych w zakresie sztuk pięknych. Mogą prowadzić własną działalność artystyczną. Odnajdą się również w pracy w galeriach sztuki czy agencjach reklamowych oraz graficznych.

 

Absolwent kierunku art and design znajdzie zatrudnienie m.in. jako

 • projektant produktu,
 • grafik,
 • projektant wystaw, 
 • fotograf.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Art & design studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Art & design studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku art & design

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki artystyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki artystyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Art & design

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)