ul. Krasińskiego 8

40-019 Katowice

Tel. (32) 603 4103, (32) 603 4162, (32) 603 4488

Fax: (32) 603 4396

e-mail: RMBOS@polsl.pl

http://www.polsl.pl/Wydzialy/RM/

ul. Krasińskiego 8

40-019 Katowice

Tel. (32) 603 4103, (32) 603 4162, (32) 603 4488

Fax: (32) 603 4396

e-mail: RMBOS@polsl.pl

http://www.polsl.pl/Wydzialy/RM/

 • INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice - kierunek Informatyka przemysłowa
  Kierunek informatyka przemysłowa (profil praktyczny) ma charakter zintegrowany i obejmuje swoim obszarem szereg kierunków kształcenia prowadzonych tradycyjnie w ramach uczelni technicznych. Oprócz zagadnień z informatyki obejmuje on – częściowo – zagadnienia związane z inżynierią materiałową, metalurgią, robotyką, elektrotechniką, elektroniką i telekomunikacją. Głównym celem studiów na kierunku informatyka przemysłowa (profil praktyczny) jest wykształcenie inżynierów informatyków o profilu praktycznym, zdolnych do późniejszego efektywnego funkcjonowania w sferze przemysłowej, jak również do pracy na stanowiskach inżynierskich ogólnych, interdyscyplinarnych, ale także potrafiącego łatwo zaadaptować się w standardowych systemach związanych z informatyką i inżynierią produkcji. Absolwenci kierunku informatyka przemysłowa (profil praktyczny) mogą pracować zarówno na stanowiskach tradycyjnie przewidywanych dla inżyniera informatyka, jak i na innych stanowiskach inżynierskich w przemyśle. Studia te przygotowują również do dalszego rozwoju kompetencji w innych dziedzinach inżynierii, np. inżynierii produkcji, w ramach uczenie nieformalnego, a także do studiów II i III stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka przemysłowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka przemysłowa jest ocena z przebiegu studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice - kierunek Inżynieria materiałowa
  Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu podstawowych dyscyplin nauk technicznych, nauki o materiałach, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, a także metod badania i kształtowania ich struktury oraz badania właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych. Potrafią dobierać i użytkować materiały, prognozować oraz podwyższać trwałość wyrobów, uszlachetniać je poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. Absolwenci kierunku inżynieria materiałowa są przygotowani do podejmowania wszechstronnych rodzajów działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowo-badawczej bezpośrednio przy produkcji, przetwórstwie i udoskonalaniu różnego rodzaju materiałów. Znajdą zatrudnienie w działach produkcyjnych dużych zakładów, w działach zapewniania jakości, w zapleczu naukowo-badawczym, biurach projektowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych, badawczych, doradztwa technicznego, a także zajmujących się transferem materiałów i technologii.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu inżynierii produkcji, inżynierii materiałowej oraz technik wytwarzania. Posiadają wiedzę z zakresu produkcji i stosowania materiałów inżynierskich, nadawania im pożądanych kształtów i właściwości nowoczesnymi technikami wytwarzania naddatkowego i ubytkowego. Absolwenci znają sposoby organizacji produkcji z naciskiem na metody lean manufacturing. Absolwenci kierunku inżynieria produkcji są przygotowani do pracy w małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i projektowych. Znajdują zatrudnienie we wszystkich zakładach posiadających produkcję przemysłową jednostkową lub wieloseryjną, np. w przemyśle automotive. Posiadając wiedzę z zakresu procesów logistycznych, zarządzania kosztami produkcji i jej jakością, bezpieczeństwa pracy i certyfikacji wyrobów, są poszukiwanymi pracownikami przez pracodawców. W trakcie studiów organizowane są liczne kursy realizowane przez jednostki zewnętrzne, kończące się egzaminami i wydaniem certyfikatów. Pozwala to na poszerzenie kompetencji i zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka

 • MATERIALS ENGINEERING - STUDIA PODYPLOMOWE Stopień: II REKRUTACJA

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu podstawowych dyscyplin nauk technicznych, nauki o materiałach, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, a także metod badania i kształtowania ich struktury oraz badania właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych.
  • Potrafią dobierać i użytkować materiały, prognozować oraz podwyższać trwałość wyrobów, uszlachetniać je poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii.
  • Absolwenci kierunku inżynieria materiałowa są przygotowani do podejmowania wszechstronnych rodzajów działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowo-badawczej bezpośrednio przy produkcji, przetwórstwie i udoskonalaniu różnego rodzaju materiałów.
  • Znajdą zatrudnienie w działach produkcyjnych dużych zakładów, w działach zapewniania jakości, w zapleczu naukowo-badawczym, biurach projektowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych, badawczych, doradztwa technicznego, a także zajmujących się transferem materiałów i technologii.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Materials engineering jest ocena ze studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • TECHNOLOGIE METALI Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę z zakresu podstawowych dyscyplin nauk technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów metalowych, technologii obróbki i łączenia oraz metod badania struktury i właściwości metali i stopów. Potrafią kompleksowo kierować procesami wytwarzania oraz kształtowania wyrobów z metali i ich stopów. Zakres nabytej wiedzy obejmuje procesy wytwarzania metali z surowców pierwotnych i wtórnych, odlewania, przeróbki plastycznej oraz obróbki cieplnej metali i stopów, kształtowania końcowego wyrobów, metod zagospodarowania wybranych odpadów, a także podstawy projektowania, sterowania i optymalizacji wymienionych procesów. Istotnym elementem w edukacji jest zwrócenie szczególnej uwagi na rozwiązania energooszczędne i proekologiczne. W zależności od wyboru specjalności, absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych działających w obszarze wytwarzania lub przetwórstwa metali i stopów, w tym m.in. w zakładach produkujących materiały i części dla współczesnych środków transportu. Posiadają również kompetencje do wdrażania nowoczesnych technologii z obszaru utylizacji i recyklingu odpadów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologie metali brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologie metali jest ocena na dyplomie. 

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu inżynierii produkcji, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz inżynierii materiałowej i metalurgii. Posiadają także wiedzę dotyczącą sposobów rozwiązywania problemów przemysłu wytwórczego i przetwórczego. Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Znajdują zatrudnienie w firmach zajmujących się doradztwem techniczno-ekonomicznym, biurach konstrukcyjno-technologicznych, w pionie dozoru technicznego, w zakładach przemysłowych przy bezpośrednim nadzorze i organizacji produkcji, a także w jednostkach naukowo-badawczych i administracji publicznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ocena ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)