Politechnika Śląska w Gliwicach

Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

ul. Roosevelta 26-28

41-800 Zabrze,

tel.: (032) 277-73-10 277-73-14, 277-73-80

fax: (032) 277-73-61

e-mail: roz@polsl.pl

http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ

Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

Politechnika Śląska w Gliwicach

ul. Roosevelta 26-28

41-800 Zabrze,

tel.: (032) 277-73-10 277-73-14, 277-73-80

fax: (032) 277-73-61

e-mail: roz@polsl.pl

http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ

 • ANALITYKA BIZNESOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Zabrzu - Politechnika Śląska w Gliwicach - kierunek studiów analityka biznesowa
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  • Absolwenci kierunku analityka biznesowa posiadają szeroką wiedzę z zakresu metod analizy danych biznesowych, służących do przetwarzania danych w informacje istotne dla podejmowania decyzji oraz wspomagania przedsiębiorstw i pozostałych organizacji gospodarczych, w lepszym rozumieniu ich działalności oraz otoczenia rynkowego.
  • Zdobyta przez absolwentów wiedza z zakresu zarządzania, finansów, ekonomii, metod ilościowych i informatyki pozwala na zatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie i instytucji, które zajmują się gromadzeniem, przetwarzaniem i analizą danych, a w szczególności w działach analiz biznesowych, informatycznych i odpowiedzialnych za zarządzanie informacją oraz w korporacjach świadczących biznesowe usługi doradcze, instytucjach finansowych i instytucjach gospodarczych Unii Europejskiej.
  • Absolwenci w czasie studiów nabywają wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie wykorzystywać narzędzia i techniki analityczne oraz łączyć wiedzę biznesową z posiadanymi kompetencjami analitycznymi.
  • W szczególności potrafią pozyskiwać, selekcjonować i przetwarzać kluczowe dane oraz przekształcać je w informacje, wykorzystywać narzędzia klasy Business Intelligence do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa, analizować przebieg i efekty procesów biznesowych, a także przeprowadzać analizę ekonomiczną i finansową wspierającą decyzje menadżerskie.
  • Absolwenci potrafią również analizować ryzyko działań biznesowych oraz wskazywać szanse i zagrożenia związane z występowaniem ryzyka. Mogą również przeprowadzać audyty biznesowe, wspierać działy informatyczne w projektowaniu systemów biznesowych, a także prowadzić doradztwo biznesowe na podstawie rzetelnej i profesjonalnej analizy danych i informacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analityka biznesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Zabrzu - Politechnika Śląska w Gliwicach - kierunek studiów logistyka
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska.
  • Znają podstawy nauk ekonomicznych, między innymi makro i mikroekonomii, finansów, rachunku kosztów oraz podstawy organizacji i zarządzania, w tym zarządzania operacyjnego i strategicznego.
  • Potrafią rozwiązywać problemy i zadania logistyczne metodami i technikami inżynierskimi.
  • Posiadają również kwalifikacje i kompetencje menadżerskie.
  • Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani do rozwiązywania problemów dotyczących projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, a także produkcji i dystrybucji.
  • Mogą kierować przedsiębiorstwem logistycznym lub też zarządzać specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, między innymi operacyjną, marketingową i finansową.
  • Znajdą również pracę na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna.
  • Mogą pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych i spedycyjno-transportowych, komunalnych, a także centrach logistycznych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka miast i regionów
  • Logistyka przedsiębiorstw przemysłowych
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Menedżer logistyki
  • Usługi logistyczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka miast i regionów
  • Logistyka przedsiębiorstw przemysłowych
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Menedżer logistyki
  • Usługi logistyczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Zabrzu - Politechnika Śląska w Gliwicach - kierunek studiów zarządzanie
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz społeczno-ekonomicznych, m.in. zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej czy zagadnień związanych z metodami ilościowo-informatycznymi w zarządzaniu, istotnymi dla przygotowania i podejmowania przemyślanych decyzji gospodarczych.
  • Znają także metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacji i zarządzania oraz marketingu.
  • Absolwenci kierunku zarządzanie są w pełni przygotowani do pracy menadżerów działających w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej, którzy potrafią zainicjować powołanie przedsiębiorstwa, samodzielnie kierować powierzonym majątkiem produkcyjnym bądź też współpracować z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi.
  • Znają specyfikę rynku kapitałowego i towarowego. Ich działania zawodowe mogą być skierowane na rozwiązywanie problemów organizacyjno-ekonomicznych.
  • Sprawdzą się również jako doradcy

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie w korporacjach
  • Zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach
  • Zarządzanie w organizacjach publicznych i sektorze obywatelskim
  • Zarządzanie w instytucjach sektora b+r

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Menedżer innowacji
  • Audytor biznesowy
  • Menedżer hr
  • Menedżer w organizacji publicznej
  • Specjalista ds. controllingu i finansów

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie w korporacjach
  • Zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach
  • Zarządzanie w organizacjach publicznych i sektorze obywatelskim
  • Zarządzanie w instytucjach sektora b+r

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Menedżer innowacji
  • Audytor biznesowy
  • Menedżer hr
  • Menedżer w organizacji publicznej
  • Specjalista ds. controllingu i finansów

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, informatyka, język angielski, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Zabrzu - Politechnika Śląska w Gliwicach - kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji
  Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada wiedzę z zakresu ogólnego kształcenia inżynierskiego oraz z przygotowaniem i organizacją produkcji. Potrafi wyjaśnić zjawiska fizyczne i chemiczne zachodzące w procesach produkcyjnych. Posiada wiedzę z zakresu procesów wytwarzania, metod i narzędzi wykorzystywanych do wspomagania oraz podejmowania decyzji.
  Wie o cyklu życia produktu, eksploatacji oraz niezawodności maszyn, urządzeń i obiektów oraz zarządzania różnymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem planowania, organizowania i kontroli procesów produkcyjnych. Potrafi posługiwać się metodami ilościowymi i wykorzystywać systemy informatyczne w zarządzaniu i procesie produkcyjnym.
  Jest przygotowany do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności. Ma uporządkowaną, wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości oraz w zakresie projektowania systemów logistycznych.
  Posiada kwalifikacje do ciągłego dokształcania się. Rozumie ważność i pozatechniczne aspekty oraz skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, a także odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Potrafi pracować w zespole i realnie ocenić własne możliwości przyjmowania w nim różnych ról. Potrafi także myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nowoczesne zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym
  • Systemy informatyczne w technologiach przemysłowych
  • Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie przemysłowym
  • Zrównoważona konsumpcja i produkcja

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie przemysłowym
  • Zrównoważona konsumpcja i produkcja

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Zabrzu - Politechnika Śląska w Gliwicach - kierunek studiów zarządzanie projektami
  Studia I stopnia
  Na kierunku Zarządzanie projektami I stopnia kształci się specjalistów w zakresie zarządzania projektami przygotowanych do pełnienia zróżnicowanych funkcji w zespołach projektowych oraz do pracy na stanowisku kierownika takich zespołów. Absolwent kierunku w trakcie studiów uzyskuje wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie pracować w zespole projektowym. W szczególności: 
  • zna podstawowe narzędzia, metody i techniki zarządzania projektami,
  • posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na zarządzanie projektem na każdym jego etapie, 
  • potrafi organizować wykonawstwo projektów i nimi sterować oraz zarządzać zmianami w projekcie,
  • umie wykorzystywać narzędzia informatyczne wspomagające proces zarządzania projektami do analizowania, oceniania i planowania projektów,
  • posiada umiejętność tworzenia kierowania oraz współpracy w zespole projektowym, 
  • jest przygotowany do pełnienia funkcji kierownika projektu i potrafi odpowiedzialnie podejmować decyzje,
  • posiada wiedzę umożliwiającą przystąpienie do egzaminu IPMA-Student lub/i IPMA Level D, PRINCE2 Fundation.
  Pozyskana wiedza, nabyte umiejętności i  nabyte kompetencje pozwalają absolwentowi tego kierunku na kontynuację kształcenia na drugim stopniu studiów.
   
  Studia II stopnia
  Studia Zarządzanie projektami II stopnia mają na celu wykształcenie kadry wyspecjalizowanej w sprawnym i efektywnym zarządzaniu projektami. Kształcąc kompetencje w tym zakresie studia uczą podejścia projektowego opartego na przekonaniu, iż rozwój i sukces organizacji uzależniony jest od wdrażania różnorodnych, zamkniętych w czasie projektów realizujących określone cele, w sposób unikatowy organizujących zaangażowane zasoby ludzkie, materialne oraz finansowe.
  Absolwent kierunku zdobywa umiejętności w zakresie sprawnej organizacji przebiegu procesów w projekcie w standardach umożliwiających przystąpienie do egzaminu IPMA-Student lub/i IPMA Level D, PRINCE2 Foundation. W szczególności: 
  • posiada wiedzę jak pracować i zarządzać projektem na każdym jego etapie,
  • potrafi posługiwać się odpowiednimi narzędziami, metodami i technikami zarządzania projektami w zależności od specyfiki  konkretnego projektu,
  • potrafi wykonywać, koordynować i nadzorować działania związane z realizacją projektu,
  • zna standardy kaskadowe (waterfall) oraz zwinne (agile) zarządzania projektami i potrafi zastosować je w kontekście konkretnego typu projektu,
  • potrafi prowadzić dokumentację projektową, wykorzystując do tego narzędzia informatyczne,
  • potrafi organizować i sterować wykonawstwem projektów, zarządzać zmianami w projekcie oraz zarządzać ryzkiem,
  • potrafi radzić sobie w sytuacjach kryzysowych występujących podczas realizacji projektu,
  • potrafi identyfikować i szacować zasoby niezbędne do realizacji projektu, ustalać zespoły oraz jego odpowiedzialność, delegować przypisywać decyzyjność w projekcie,
  • potrafi umiejętnie kierować zespołem, komunikacją w projekcie i rozwiązywać konflikty,
  • jest przygotowany do pełnienia funkcji kierownika projektu,
  • posiada wiedzę umożliwiającą przystąpienie do egzaminów certyfikujących na menadżerów projektów przez międzynarodowe organizacje certyfikujące.
  Absolwenci otrzymują tytuł magistra i są przygotowani do kontynuowania nauki na poziomie studiów III stopnia.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie projektami informatycznymi
  • Zarządzanie projektami w administracji
  • Zarządzanie projektami w przemyśle

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie projektami informatycznymi
  • Zarządzanie projektami w administracji
  • Zarządzanie projektami w przemyśle

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie projektami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • COGNITIVE TECHNOLOGIES

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister inżynier
  Studia w Zabrzu - Politechnika Śląska w Gliwicach - kierunek studiów cognitive technologies
   
  • Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym tematykę społeczeństwa i teorii kognitywnych związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym oraz złożone relacje i zależności pomiędzy strukturami i instytucjami społecznymi w kontekście krajowym i globalnym.
  • Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym tematykę obszaru analizy i procesów poznawczych oceny zachowań w organizacjach gospodarczych i instytucjach publicznych.
  • Absolwent zna teorie dotyczące rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozumie zjawiska zachodzące w przestrzeni mediów cyfrowych z perspektywy kognitywistyki oraz zna i rozumie w stopniu pogłębionym systemy symboliczne i teorie komunikacji i zarządzania.
  • Absolwent potrafi przystosować lub opracować innowacyjne metody, techniki i narzędzia badawcze, w tym zaawansowane techniki informatyczne do diagnozy i rozwiązania nietypowych problemów społecznych i organizacyjnych.
  • Absolwent potrafi projektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonywać proste układy techniczne oraz realizować procesy technologiczne, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.
  • Absolwent potrafi wykorzystać uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę do wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania, systemów produkcyjnych, a także analizy i modelowania procesów w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem technologii kognitywnych. Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu algorytmów, metod, narzędzi i systemów sztucznej inteligencji, w szczególności w zakresie uczenia maszynowego, w rozwiązywaniu zadań związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem oraz prezentowaniem danych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTICS

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia w Zabrzu - Politechnika Śląska w Gliwicach - kierunek studiów logistics

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska.
  • Znają podstawy nauk ekonomicznych, między innymi makro i mikroekonomii, finansów, rachunku kosztów oraz podstawy organizacji i zarządzania, w tym zarządzania operacyjnego i strategicznego.
  • Potrafią rozwiązywać problemy i zadania logistyczne metodami i technikami inżynierskimi.
  • Posiadają również kwalifikacje i kompetencje menadżerskie.
  • Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani do rozwiązywania problemów dotyczących projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, a także produkcji i dystrybucji.
  • Mogą kierować przedsiębiorstwem logistycznym lub też zarządzać specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, między innymi operacyjną, marketingową i finansową.
  • Znajdą również pracę na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna.
  • Mogą pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych i spedycyjno-transportowych, komunalnych, a także centrach logistycznych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Manager of logistics
  • Logistics services

  STUDIA II STOPNIA

  W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Zabrzu - Politechnika Śląska w Gliwicach - kierunek studiów management and production engineering
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz związanych z przygotowaniem i organizacją produkcji w przedsiębiorstwie.
  • Potrafią posługiwać się metodami ilościowymi i wykorzystywać systemy informatyczne w zarządzaniu.
  • Znają również metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacyjnych oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwem.
  • Potrafią przygotować i zorganizować proces produkcyjny wraz z oceną wpływu decyzji produkcyjnych na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa i osiąganych wyników ekonomiczno-finansowych.
  • Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są przygotowani do kierowania zespołami działalności twórczej w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zespołami w sferze gospodarczej, administracji oświatowej, samorządowej, państwowej lub bankowości.
  • Mogą kierować systemami produkcyjnymi, organizować procesy produkcyjne i pomocnicze w przedsiębiorstwie.
  • Potrafią gospodarować zasobami przedsiębiorstwa dla potrzeb jego działalności, w szczególności zaś dla potrzeb procesu produkcyjnego

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Management of production systems

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Productionand logistic systems in industrial enterprises

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku management and production engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIE KOGNITYWNE I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Zabrzu - Politechnika Śląska w Gliwicach - kierunek studiów technologie kognitywne i media społecznościowe
  Studiując na kierunku Technologie kognitywne i media społecznościowe zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:
  • Media literacy: umiejętność efektywnego korzystania z mediów, w tym społecznościowych, zakładająca zdolność do krytycznej oceny i opracowywania treści publikowanych w mediach oraz wykorzystania ich w skutecznej komunikacji,
  • Transdisciplinarity: interdyscyplinarność rozumiana jako umiejętność docierania do źródeł informacji i rozumienia pojęć w wielu dyscyplinach,
  • Cognitiveload management: zdolność do zmaksymalizowania funkcjonowania poznawczego i przyswajania wielu bodźców przy użyciu różnych narzędzi i technik,
  • Virtual collaboration: zdolność do pracy i współpracy wirtualnej oraz hybrydowej rzeczywistości, w sposób wydajny, zaangażowany i bezpieczny dla jednostek i zespołu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologie kognitywne i media społecznościowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

Student logistyki Ocena odpowiedz

Kierunek Logistyka spoko. Polecam I potwierdzam praktycznosc

Emil Ocena odpowiedz

duża ilość zajęć praktycznych

Kasia Ocena odpowiedz

super wydzial

olek Ocena odpowiedz

najplepszy wydział na PŚ. polecam