Politechnika Śląska w Gliwicach

Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

ul. Roosevelta 26-28

41-800 Zabrze,

tel.: (032) 277-73-10 277-73-14, 277-73-80

fax: (032) 277-73-61

e-mail: roz@polsl.pl

http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ

Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

Politechnika Śląska w Gliwicach

ul. Roosevelta 26-28

41-800 Zabrze,

tel.: (032) 277-73-10 277-73-14, 277-73-80

fax: (032) 277-73-61

e-mail: roz@polsl.pl

http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających spełnienie kryteriów awansu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, poz. 2468).

  Ponadto istnieje możliwość potwierdzenia swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania BHP w ramach egzaminu organizowanego przez TÜV NORD Polska dla uczestników studiów podyplomowych. Dotyczy to certyfikacji personelu w zakresie specjalisty, pełnomocnika lub audytora wewnętrznego BHP. Studia podyplomowe BHP na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej istnieją nieprzerwanie od 2005 roku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent posiada praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania jakością, przydatną do diagnozowania stanu organizacji, planowania i projektowania jakości, nadzorowania jakości oraz jej oceny i doskonalenia. Zna wymagania międzynarodowych standardów dotyczących zarządzania jakością zawartych w normach ISO serii 9000. Jest zaznajomiony z najważniejszymi metodami, technikami i narzędziami służącymi kształtowaniu jakości i umie je praktycznie zastosować.

  Umie zaprojektować system zarządzania jakością, opracować potrzebną dokumentację, wdrożyć go w praktyce organizacji, dokonać oceny jego funkcjonowania oraz umiejętnie diagnozować problemy i podejmować działania służące ich eliminacji. Potrafi zbierać różnego rodzaju informacje o systemie i wyrobie oraz wykorzystać je do rozwoju i doskonalenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Zarządzanie projektem” skierowane są do osób zamierzających pełnić funkcję kierownika projektu. Celem tych studiów jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy w obszarze Zarządzania projektami. Dzięki programowi studiów słuchacz będzie posiadał wiedzę oraz umiejętności pozwalające na przystąpienie do egzaminu certyfikującego IPMA poziom D. Słuchacz studiów podyplomowych po ich ukończeniu ma wiedzę dotyczącą najnowszych rozwiązań w obszarze zarządzania projektami oraz uzupełnienie wiedzy z obszarów pokrewnych.

  W trakcie realizacji zajęć słuchacz zapoznaje się ze stosowanymi metodykami zarządzania projektami oraz ma możliwość konfrontacji z praktykami zarządzania projektami w różnych obszarach dziedzin gospodarki. Dzięki zrealizowanemu programowi studiów, słuchacze powinni uzyskać umiejętność w zakresie zarządzania projektem, a w szczególności: planowania projektu, wykorzystania w procesie tworzenia planu projektu programu MS Project, analizy i oceny ryzyk związanych z planowanym projektem, monitorowania i przeglądu Projektu, zarządzania zespołem projektowym, umiejscowienia projektu w strukturze organizacyjnej, organizowania prac projektowych w firmie. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

Student logistyki Ocena odpowiedz

Kierunek Logistyka spoko. Polecam I potwierdzam praktycznosc

Emil Ocena odpowiedz

duża ilość zajęć praktycznych

Kasia Ocena odpowiedz

super wydzial

olek Ocena odpowiedz

najplepszy wydział na PŚ. polecam