• HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Nowoczesny program studiów I stopnia umożliwia wybranie indywidualnej ścieżki kształcenia spośród 3 proponowanych specjalności: Historii chrześcijaństwa, Europy Wschodniej i Historii Doktryn Politycznych i Prawnych, przy czym otwarcie dwóch ostatnich zależne jest od złożenia odpowiedniej ilości deklaracji.

  Specjalność: Historia Chrześcijaństwa

  W ramach studiów I stopnia studenci mają możliwość zdobywania i pogłębiania wiedzy w ramach unikatowej w skali kraju specjalizacji Historia Chrześcijaństwa. Realizowany na niej program studiów poza wiedzą ogólnohistoryczną, umożliwia szerokie poznanie złożonych dziejów chrześcijaństwa, które od ponad dwóch tysięcy lat wpływa na kształt naszej cywilizacji, konstytuując nie tylko religijny, ale także społeczny, polityczny i kulturowy obraz świata.

  Specjalność: Europa Wschodnia

  W ramach specjalnośći studenci zapoznają się z historią i kulturą Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz innych krajów regionu. W programie studiów znajdują się również kursy kultury i sztuki bizantyjskiej, wiedzy o życiu religijnym i doktrynie prawosławia. Nie brakuje także elementów wiedzy i islamie, o kulturze ludowej poszczególnych narodów, o tożsamości ich mieszkańców. Zajęcia odbywają się z zakresu bieżących zagadnień politycznych, społecznych i gospodarczych Europy Wschodniej.

  Specjalność: Doktryny polityczne i prawne

  Historia doktryn politycznych i prawnych to dziedzina wiedzy, która łączy historię z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi – filozofią, naukami politycznymi czy prawoznawstwem. Próbuje ona opisać historię namysłu człowieka nad naturą polityki, prawa i władzy; bada też – co szczególnie ważne – wpływ idei na konkretną polityczną rzeczywistość.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Doktryny polityczne i prawne
  • Europa wschodnia
  • Historia chrześcijaństwa

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Józef Sobczak Ocena odpowiedz

Historia ukierunkowana na dzieje chrześcijaństwa jeśli to kogoś interesuje na b. przyzwoitym poziomie to kwestia kadry, która dziedziczy formację po starym Wydziale Historii Kościoła. Zalety: małe grupy studentów i możliwość bezpośredniego kontaktu z profesorami, którzy nie zadzierają nosa, no i centrum Krakowa 150m od Rynku ;).