Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

al. Niepodległości 10, 

61-875 Poznań

tel. 61 856 90 00

promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.rekrutacja.ue.poznan.pl

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 

61-875 Poznań

tel. 61 856 90 00

promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.rekrutacja.ue.poznan.pl

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - kierunek studiów międzynarodowe stosunki gospodarcze

  To kierunek studiów odpowiadający na współłczesne potrzeby gospodarki światowej i krajowej. Na specjalnościach: biznes międzynarodowy, logistyka międzynarodowa, przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie oraz International Management in Emerging Markets (w języku angielskim) kształcimy menedżerów i specjalistów gotowych do prowadze-nia ponadgranicznej działalności gospodarczej. Wyróżnikami kierunku jest praca w zespołach projektowych, wykłady biznesowych praktyków, praktyki i staże w przedsiębiorstwach, a także współpraca z Harvard Business School.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zrównoważona gospodarka światowa
  • Biznes międzynarodowy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • International business
  • Logistyka międzynarodowa
  • Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w europie
  • Zarządzanie i finanse międzynarodowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zrównoważona gospodarka światowa
  • Biznes międzynarodowy

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ocen ze studiów lub wynik egzaminu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Opinie (0)