Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

al. Niepodległości 10, 

61-875 Poznań

tel. 61 856 90 00

promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.rekrutacja.ue.poznan.pl

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 

61-875 Poznań

tel. 61 856 90 00

promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.rekrutacja.ue.poznan.pl

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - kierunek studiów międzynarodowe stosunki gospodarcze

  To kierunek studiów odpowiadający na współłczesne potrzeby gospodarki światowej i krajowej. Na specjalnościach: biznes międzynarodowy, logistyka międzynarodowa, przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie oraz International Management in Emerging Markets (w języku angielskim) kształcimy menedżerów i specjalistów gotowych do prowadze-nia ponadgranicznej działalności gospodarczej. Wyróżnikami kierunku jest praca w zespołach projektowych, wykłady biznesowych praktyków, praktyki i staże w przedsiębiorstwach, a także współpraca z Harvard Business School.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biznes międzynarodowy
  • Zrównoważona gospodarka światowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • International business
  • Logistyka międzynarodowa
  • Zarządzanie i finanse międzynarodowe
  • Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w europie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Biznes międzynarodowy
  • Zrównoważona gospodarka światowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ocen ze studiów lub wynik egzaminu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)