Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Dodaj do ulubionych

Międzynarodowe stosunki gospodarcze studia - kierunek studiów

Studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności międzynarodowe stosunki gospodarcze możesz podjąć na 8 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | międzynarodowe stosunki gospodarcze - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z międzynarodowych stosunków gospodarczych charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze: international business, logistyka międzynarodowa, miedzynarodowa ekonomia menedżerska, biznes międzynarodowy, ekonomia biznesu międzynarodowego, handel zagraniczny.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze:

 • biologia,
 • chemia,
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Międzynarodowe stosunki gospodarcze stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Międzynarodowe stosunki gospodarcze stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Międzynarodowe stosunki gospodarcze stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Międzynarodowe stosunki gospodarcze stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Międzynarodowe stosunki gospodarcze stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Międzynarodowe stosunki gospodarcze stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Międzynarodowe stosunki gospodarcze stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku ekonomia

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - zasady rekrutacji

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze studia niestacjonarne

Międzynarodowe stosunki gospodarcze studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze studia I stopnia

Międzynarodowe stosunki gospodarcze studia II stopnia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując międzynarodowe stosunki gospodarcze

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze? Zdobędziesz wiedzę niezbędną do pracy ekonomisty w zakresie globalnych, międzynarodowych i regionalnych problemów gospodarki światowej.

Zapoznasz się z zagadnieniami makroekonomii gospodarki otwartej, przemianami na światowych rynkach towarowych, przepływem usług, kapitału i pracy w skali międzynarodowej, aktualnymi tendencjami w dyplomacji gospodarczej czy konsekwencjami zagranicznej polityki ekonomicznej, szczególnie mocarstw gospodarczych.

Co więcej, na większości uczelni oferujących ten kierunek, część zajęć odbywa się w języku angielskim, a dodatkowo jest możliwość wybrania kolejnego języka obcego. Jest niewątpliwie niezbędna umiejętność w świecie opanowanym przez globalizację, gdzie głównym komunikatorem staje się język angielski. Pozwoli Ci to na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych warunkującą uzyskanie określonych umiejętności praktycznych,
 • posługiwania się wiedzą z zakresu mikroekonomii i makroekonomii gospodarki otwartej; wykorzystywania teorii handlu, zasad polityki handlu zagranicznego i kursu walutowego oraz teorii międzynarodowego przepływu czynników produkcji w analizie problemów występujących w praktyce gospodarczej; analizy bilansu płatniczego państwa i jego składowych,
 • korzystania z wiedzy matematycznej w ekonomii, stosowania metod matematycznych w rachunku optymalizacyjnym, pozyskiwania, przedstawiania i interpretowania danych statystycznych; syntetycznego opisu danych oraz wstępnej analizy danych, wyznaczania i interpretowania podstawowych wskaźników statystycznych, wykorzystywania statystyki opisowej w analizie problemów ekonomicznych i społecznych, wyciągania wniosków w zakresie zasadniczych własności badanych zjawisk na podstawie danych statystycznych,
 • rozumienia oraz posługiwania się wiedzą z zakresu mikroekonomii i makroekonomii; wykorzystywania wiedzy o postępowaniu producenta i konsumenta w rozwiązywaniu problemów występujących w praktyce gospodarczej, stosowania zasad i rachunku optymalizacji decyzji podmiotów gospodarczych (producentów, konsumentów, państwa), oceny programów gospodarczych, interpretowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadami teorii makroekonomicznych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze?

 

1. Typ i tryb studiów

Międzynarodowe stosunki gospodarcze to kierunek, który można realizować zarówno w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia stacjonarne będą idealnym wyborem dla osób które chcą i mogą w pełni poświęcić się nauce. W tym przypadku zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Jeżeli natomiast zależy Ci na połączeniu studiów z innymi aktywnościami, a kwestie finansowe nie są dla ciebie przeszkodą, to wybierz tryb niestacjonarny, na którym zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Studenci, którzy aplikują na powyższy kierunek zdobędą wszechstronne wykształcenie ekonomiczne.

 

Studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze został w pełnio dopasowany do realiów współczesnego świata i potrzeb stawianych przez dzisiejszy rynek pracy.

Dlatego też, studenci będą mieli okazje zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, politycznych czy gospodarczych. W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów z tego obszaru tematycznego, między innymi:

 • mikroekonomia
 • podstawy finansów
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • gospodarka kreatywna
 • ekonomia sportu

W czasie studiów poznasz także specyfikę stosunków politycznych i gospodarczych pomiędzy wybranymi państwami. Ponadto, dowiesz się więcej na temat krajowej i międzynarodowej gospodarki oraz wybranych rynków finansowych.

Program nauczania zakłada także realziacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których pełną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze wykształcisz szereg umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Jako student nauczysz się analizowania zjawisk politycznych, gospodarczych i społecznych.

Ponadto, poznasz nowoczesne techniki zarządzania finansami i innymi aspektami funkcjonowania firmy. Studenci zyskają także umiejętność tworzenia biznes planu. W siatce zajęć znajdzie się także lektorat z języka obcego, na którym rozwiniesz swoje zdolności językowe i nauczysz się terminologii branżowej.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Międzynarodowe powiązania gospodarcze, polityczne oraz społeczne są niezwykle ważnym aspektem gospodarki Europy i świata. Sztab ludzi zajmuje się analizą przemian w międzynarodowym podziale pracy oraz na rynkach światowych.

Studia przygotują Cię do pracy w środowisku integracji gospodarczej, wielostronnymi i bilateralnymi stosunkami gospodarczymi między krajami oraz ich rynkami.

Jeżeli zatem śledzisz sytuację gospodarczą, interesujesz się wpływem wydarzeń politycznych na rynki krajowe i światowe to Międzynarodowe stosunki gospodarcze mogą być świetną okazją do przełożenia swoich pasji na przyszłą karierę zawodową!

 

5. Gdzie studiować międzynarodowe stosunki gospodarcze

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. W pierwszym przypadku studia trwają trzy lata, czyli sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Jeżeli zdecydujesz się kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w przedsiębiorstwach handlowo-usługowych, instytucjach finansowych, organizacjach międzynarodowych czy instytucjach publicznych.

Pracy będziesz mógł szukać na wszystkich stanowiskach wymagających umiejętności operacyjnych, analitycznych oraz managerskich. Jeżeli zatem interesujesz się gospodarką to Międzynarodowe stosunki gospodarcze mogą być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik na stanowiskach operacyjnych i analitycznych średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą,
 • pracownik w instytucjach międzynarodowych,
 • ekonomista,
 • pracownik biura rachunkowego,
 • pracownik administracji państwowej.

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Komentarze (0)