Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze studia - kierunek studiów

Międzynarodowe powiązania gospodarcze, polityczne oraz społeczne są niezwykle ważnym aspektem gospodarki Europy i świata. Sztab ludzi zajmuje się analizą przemian w międzynarodowym podziale pracy oraz na rynkach światowych. Studia przygotują Cię do pracy w środowisku integracji gospodarczej, wielostronnymi i bilateralnymi stosunkami gospodarczymi między krajami oraz ich rynkami. Jeżeli zatem śledzisz sytuację gospodarczą, interesujesz się wpływem wydarzeń politycznych na rynki krajowe i światowe to Międzynarodowe stosunki gospodarcze mogą być świetną okazją do przełożenia swoich pasji na przyszłą karierę zawodową!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze? Zdobędziesz wiedzę niezbędną do pracy ekonomisty w zakresie globalnych, międzynarodowych i regionalnych problemów gospodarki światowej. Zapoznasz się z zagadnieniami makroekonomii gospodarki otwartej, przemianami na światowych rynkach towarowych, przepływem usług, kapitału i pracy w skali międzynarodowej, aktualnymi tendencjami w dyplomacji gospodarczej czy konsekwencjami zagranicznej polityki ekonomicznej, szczególnie mocarstw gospodarczych. Co więcej, na większości uczelni oferujących ten kierunek, część zajęć odbywa się w języku angielskim, a dodatkowo jest możliwość wybrania kolejnego języka obcego. Jest niewątpliwie niezbędna umiejętność w świecie opanowanym przez globalizację, gdzie głównym komunikatorem staje się język angielski. Pozwoli Ci to na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w przedsiębiorstwach handlowo-usługowych, instytucjach finansowych, organizacjach międzynarodowych czy instytucjach publicznych. Pracy będziesz mógł szukać na wszystkich stanowiskach wymagających umiejętności operacyjnych, analitycznych oraz managerskich. Jeżeli zatem interesujesz się gospodarką to Międzynarodowe stosunki gospodarcze mogą być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze

Żeby dostać się na studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, geografia, historia, informatyka wiedza o społeczeństwie, fizyka, język obcy (dwa języki).

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzony jest przez:

Wydział Ekonomiczny UG

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzony jest przez:

Wydział Ekonomii i Zarządzania UWB

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując międzynarodowe stosunki gospodarcze

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych warunkującą uzyskanie określonych umiejętności praktycznych,
  • posługiwania się wiedzą z zakresu mikroekonomii i makroekonomii gospodarki otwartej; wykorzystywania teorii handlu, zasad polityki handlu zagranicznego i kursu walutowego oraz teorii międzynarodowego przepływu czynników produkcji w analizie problemów występujących w praktyce gospodarczej; analizy bilansu płatniczego państwa i jego składowych,
  • korzystania z wiedzy matematycznej w ekonomii, stosowania metod matematycznych w rachunku optymalizacyjnym, pozyskiwania, przedstawiania i interpretowania danych statystycznych; syntetycznego opisu danych oraz wstępnej analizy danych, wyznaczania i interpretowania podstawowych wskaźników statystycznych, wykorzystywania statystyki opisowej w analizie problemów ekonomicznych i społecznych, wyciągania wniosków w zakresie zasadniczych własności badanych zjawisk na podstawie danych statystycznych,
  • rozumienia oraz posługiwania się wiedzą z zakresu mikroekonomii i makroekonomii; wykorzystywania wiedzy o postępowaniu producenta i konsumenta w rozwiązywaniu problemów występujących w praktyce gospodarczej, stosowania zasad i rachunku optymalizacji decyzji podmiotów gospodarczych (producentów, konsumentów, państwa), oceny programów gospodarczych, interpretowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadami teorii makroekonomicznych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Absolwent kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik na stanowiskach operacyjnych i analitycznych średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą,
  • pracownik w instytucjach międzynarodowych,
  • ekonomista,
  • pracownik biura rachunkowego,
  • pracownik administracji państwowej.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Komentarze (0)