Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Międzynarodowe powiązania gospodarcze, polityczne oraz społeczne są niezwykle ważnym aspektem gospodarki Europy i świata. Sztab ludzi zajmuje się analizą przemian w międzynarodowym podziale pracy oraz na rynkach światowych. Studia przygotują Cię do pracy w środowisku integracji gospodarczej, wielostronnymi i bilateralnymi stosunkami gospodarczymi między krajami oraz ich rynkami. Jeżeli zatem śledzisz sytuację gospodarczą, interesujesz się wpływem wydarzeń politycznych na rynki krajowe i światowe to Międzynarodowe stosunki gospodarcze mogą być świetną okazją do przełożenia swoich pasji na przyszłą karierę zawodową!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze? Zdobędziesz wiedzę niezbędną do pracy ekonomisty w zakresie globalnych, międzynarodowych i regionalnych problemów gospodarki światowej. Zapoznasz się z zagadnieniami makroekonomii gospodarki otwartej, przemianami na światowych rynkach towarowych, przepływem usług, kapitału i pracy w skali międzynarodowej, aktualnymi tendencjami w dyplomacji gospodarczej czy konsekwencjami zagranicznej polityki ekonomicznej, szczególnie mocarstw gospodarczych. Co więcej, na większości uczelni oferujących ten kierunek, część zajęć odbywa się w języku angielskim, a dodatkowo jest możliwość wybrania kolejnego języka obcego. Jest niewątpliwie niezbędna umiejętność w świecie opanowanym przez globalizację, gdzie głównym komunikatorem staje się język angielski. Pozwoli Ci to na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w przedsiębiorstwach handlowo-usługowych, instytucjach finansowych, organizacjach międzynarodowych czy instytucjach publicznych. Pracy będziesz mógł szukać na wszystkich stanowiskach wymagających umiejętności operacyjnych, analitycznych oraz managerskich. Jeżeli zatem interesujesz się gospodarką to Międzynarodowe stosunki gospodarcze mogą być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Jakie przedmioty zdawać na maturze

Żeby dostać się na studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, geografia, historia, informatyka wiedza o społeczeństwie, fizyka, język obcy (dwa języki).

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Międzynarodowe stosunki gospodarcze stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jednostka prowadząca

Międzynarodowe stosunki gospodarcze stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Międzynarodowe stosunki gospodarcze stopień: (I)  (II)
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jednostka prowadząca

Międzynarodowe stosunki gospodarcze stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Międzynarodowe stosunki gospodarcze stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Międzynarodowe stosunki gospodarcze stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 30.06.2020
do 16.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 30.06.2020
do 15.07.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.06.2020
do 20.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.06.2020
do 11.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.06.2020
do 10.10.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.06.2020
do 10.10.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 22.06.2020
do 15.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 22.06.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.09.2020
do 22.09.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 22.06.2020
do 11.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 22.06.2020
do 18.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2020
do 14.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2020
do 17.07.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.07.2020
do 01.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.07.2020
do 10.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.05.2020
do 16.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.05.2020
do 05.07.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.05.2020
do 28.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.05.2020
do 28.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując międzynarodowe stosunki gospodarcze

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych warunkującą uzyskanie określonych umiejętności praktycznych,
 • posługiwania się wiedzą z zakresu mikroekonomii i makroekonomii gospodarki otwartej; wykorzystywania teorii handlu, zasad polityki handlu zagranicznego i kursu walutowego oraz teorii międzynarodowego przepływu czynników produkcji w analizie problemów występujących w praktyce gospodarczej; analizy bilansu płatniczego państwa i jego składowych,
 • korzystania z wiedzy matematycznej w ekonomii, stosowania metod matematycznych w rachunku optymalizacyjnym, pozyskiwania, przedstawiania i interpretowania danych statystycznych; syntetycznego opisu danych oraz wstępnej analizy danych, wyznaczania i interpretowania podstawowych wskaźników statystycznych, wykorzystywania statystyki opisowej w analizie problemów ekonomicznych i społecznych, wyciągania wniosków w zakresie zasadniczych własności badanych zjawisk na podstawie danych statystycznych,
 • rozumienia oraz posługiwania się wiedzą z zakresu mikroekonomii i makroekonomii; wykorzystywania wiedzy o postępowaniu producenta i konsumenta w rozwiązywaniu problemów występujących w praktyce gospodarczej, stosowania zasad i rachunku optymalizacji decyzji podmiotów gospodarczych (producentów, konsumentów, państwa), oceny programów gospodarczych, interpretowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadami teorii makroekonomicznych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze?

 

1. Typ i tryb studiów

Międzynarodowe stosunki gospodarcze to kierunek, który można realizować zarówno w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Pierwsza opcja będzie idealnym wyborem dla osób które chcą i mogą w pełni poświęcić się nauce. W tym przypadku zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Jeżeli natomiast zależy Ci na połączeniu studiów z innymi aktywnościami, a kwestie finansowe nie są dla ciebie przeszkodą, to wybierz tryb niestacjonarny, na którym zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Studenci, którzy aplikują na powyższy kierunek zdobędą wszechstronne wykształcenie ekonomiczne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze został w pełnio dopasowany do realiów współczesnego świata i potrzeb stawianych przez dzisiejszy rynek pracy. Dlatego też, studenci będą mieli okazje zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, politycznych czy gospodarczych. W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów z tego obszaru tematycznego, między innymi:

 • mikroekonomia
 • podstawy finansów
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • gospodarka kreatywna
 • ekonomia sportu

W czasie studiów poznasz także specyfikę stosunków politycznych i gospodarczych pomiędzy wybranymi państwami. Ponadto, dowiesz się więcej na temat krajowej i międzynarodowej gospodarki oraz wybranych rynków finansowych. Program nauczania zakłada także realziacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których pełną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze wykształcisz szereg umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Jako student nauczysz się analizowania zjawisk politycznych, gospodarczych i społecznych. Ponadto, poznasz nowoczesne techniki zarządzania finansami i innymi aspektami funkcjonowania firmy. Studenci zyskają także umiejętność tworzenia biznes planu.

W siatce zajęć znajdzie się także lektorat z języka obcego, na którym rozwiniesz swoje zdolności językowe i nauczysz się terminologii branżowej.

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA NIESTACJONARNE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. W pierwszym przypadku studia trwają trzy lata, czyli sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Jeżeli zdecydujesz się kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA I STOPNIA

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Przedmioty:

Na studia pierwszego stopnia prowadzona jest kwalifikacja na uczelnię, a nie na konkretny kierunek. Studia licencjackie rozpoczynają się od przedmiotów wspólnych dla wszystkich kierunków, a studenci wybierają kierunek dopiero pod koniec pierwszego roku nauki. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia: -przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony) -przedmiot drugi: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub ekonomia, lub fizyka, lub informatyka (poziom rozszerzony) -pierwszy język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom rozszerzony) drugi język obcy do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom podstawowy lub rozszerzony)

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Przedmioty:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Przedmioty:

geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Przedmioty:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Przedmioty:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac. I stopnia:
80
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
50
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stac. I stopnia:
100
II stopnia:
45
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
44
II stopnia:
45
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stac. I stopnia:
180
II stopnia:
90
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
30
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
300
II stopnia:
180
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
70
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku stac. I stopnia:
30
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac. I stopnia:
115
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Absolwent kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik na stanowiskach operacyjnych i analitycznych średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą,
 • pracownik w instytucjach międzynarodowych,
 • ekonomista,
 • pracownik biura rachunkowego,
 • pracownik administracji państwowej.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Komentarze (0)