• DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - kierunek studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Na studiach na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studenci:

  • poznają podstawy warsztatowe pracy w zawodzie dziennikarza, zgodne z założeniami etyki dziennikarskiej i społecznej odpowiedzialności zawodu,
  • uczą się, jak efektywnie budować komunikację w biznesie – zarówno zewnętrzną (firma-otoczenie), jak i wewnętrzną (firma – pracownicy),
  • dowiadują się jak budować wizerunek firmy w mediach (w tym w Internecie),
  • poznają zasady pracy nie tylko z tekstem, ale również z obszarami komunikacji multimedialnej (grafika, video)
  • zyskują wiedzę z zakresu dyscyplin takich jak marketing, zarządzanie, ekonomia, by świadomie wkraczać na rynek pracy i w świat biznesu.

  Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna są studiami praktycznymi, wyposażającymi absolwentów w kluczowe współcześnie umiejętności, takie jak:

  • redagowanie tekstów - zarówno te w formie tradycyjnej jak i elektronicznej,
  • redagowanie i prowadzenie stron i portali internetowych,
  • posługiwanie się narzędziami informatycznymi niezbędnymi w pracy redaktorów i specjalistów PR,
  • wykorzystywanie portali społecznościowych i innych nowoczesnych narzędzi informatycznych do komunikowania się w biznesie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo ekonomiczne i public relations
  • Nowe media i komunikacja elektroniczna w organizacjach
  • Projektowanie komunikacji wizualnej i narracji

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo ekonomiczne i nowe media
  • Projektowanie komunikacji wizualnej i narracji
  • Zarządzanie komunikacją organizacji

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Dziennikarstwo ekonomiczne i public relations
  • Nowe media i komunikacja elektroniczna w organizacjach
  • Projektowanie komunikacji wizualnej i narracji

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Dziennikarstwo ekonomiczne i nowe media
  • Projektowanie komunikacji wizualnej i narracji
  • Zarządzanie komunikacją organizacji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia przyjmowani są na studia na podstawie wyników pisemnego egzaminu sprawdzającego predyspozycje niezbędne do zrealizowania studiów drugiego stopnia. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o odstąpieniu od owego egzaminu, wówczas kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Opinie (1)

Sylwia Ocena odpowiedz

Wybrałam studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, ponieważ kierunek dziennikarski jest tutaj znacznie szerszy, powiększony o solidną dawkę wiedzy ekonomicznej. To olbrzymi atut tego kierunku. Poza tym, Katowice to miasto w sam raz dla studentów. Czego chcieć więcej?