• FINANSE MENEDŻERSKIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Finanse menedżerskie od roku 2014 jest skutecznie realizowany na studiach w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ogólne cele kierunku to:

  • przekazanie sprofilowanej, pogłębionej wiedzy z obszaru nauk o zarządzaniu i finansów,
  • wykształcenie umiejętności wykorzystywania zaawansowanych narzędzi zarządczych w procesach podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie,
  • przygotowanie absolwenta do efektywnej samodzielnej pracy, jak również w ramach większych zespołów,
  • propagowanie prawidłowych postaw etyczno-moralnych i społecznych u studentów oraz absolwentów.

  Kierunek Finanse menedżerskie zapewnia kształcenie kadr legitymujących się dyplomem studiów pierwszego i drugiego stopnia, dysponujących niezbędną wiedzą nie tylko z zakresu finansów organizacji gospodarczych, ale także znajdujących swoje miejsce w procesach podejmowania strategicznych i operacyjnych decyzji, ze znajomością czynników wewnętrznych oraz środowiska, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo.

  Występuje stałe zapotrzebowanie na specjalistów, którzy łączą wiedzę o finansach przedsiębiorstw, systemach ewidencji zdarzeń gospodarczych, diagnostyce i metodach optymalizacyjnych z wykorzystaniem tej wiedzy w ramach sztuki, jaką jest ustalanie celów i wspomaganie ich osiągania w podsystemach podległych zarządzającemu.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse menedżerskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: