• GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Gospodarka miejska i nieruchomości oferowany zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu studiów zapewniający możliwość kontynuacji i doskonalenia wiedzy związanej z nieruchomościami i gospodarką miejską także na studiach podyplomowych.

  Studia licencjackie - o profilu praktycznym – to odpowiedź na potrzeby rynku pracy: braku profesjonalnych kadr zajmujących się obsługą i inwestowaniem na rynku nieruchomości oraz niedoborem ekonomistów specjalizujących się w gospodarowaniu zasobami miast oraz zarządzaniu projektami miejskimi.

  Studia magisterskie - o profilu ogólnoakademickim – to rozszerzenie studiów I-go stopnia o zaawansowane zagadnienia gospodarki miejskiej i nieruchomości, przydatne między innymi w procesie certyfikacji na zarządcę nieruchomości, pozyskania uprawnień szacowania wartości nieruchomości, tworzenia strategii rozwoju i zarządzania projektami miejskimi.

  Na Kierunku oferowane są dwie specjalności: Programowanie Rozwoju Miast oraz Nieruchomości. Tworząc kierunek wzięto pod uwagę popularność łączenia zagadnień miejskich i nieruchomości – szczególnie w Europe Zachodniej i USA – oraz opinie Kluczowych Patronów Kierunku: Miasta Katowice, TDJ Estate. W ten sposób stworzono unikalny w skali Polski profil studiów ekonomicznych łączący zagadnienia gospodarki miejskiej i nieruchomości.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nieruchomości
  • Programowanie rozwoju miast

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nieruchomości
  • Programowanie rozwoju miast

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nieruchomości
  • Programowanie rozwoju miast

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości jest posiadanie dyplomu studiów wyższych z tytułem zawodowym. 

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: