GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI

GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI

Dodaj do ulubionych

GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI studia – kierunek studiów

Studia na kierunku gospodarka miejska i nieruchomości to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3  kata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjataa lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

 

Osoby, które aplikują na kierunek gospodarka miejska i nieruchomości zdobędą wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu czy ochrony środowiska. Ponadto dowiedzą się więcej na temat krajowej i światowej gospodarki. Co więcej rozwiną szereg umiejętności praktycznych i nauczą się analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych. Ponadto rozwiną zdolności z zakresu rozwiązywania złożonych problemów z zakresu gospodarki miejskiej i nieruchomości.

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z branżą nieruchomości oraz sektorem finansowym. Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Wymagania rekrutacyjne mogą być zmienne i różnić się w zależności od wybranej uczelni, dlatego też kandydaci na kierunek gospodarka miejska i nieruchomości powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z zasadami i progami punktowymi.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku gospodarka miejska i nieruchomości to:

 • matematyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • fizyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy nowożytny.

W przypadku studiów drugiego stopnia konieczne jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Gospodarka miejska i nieruchomości stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka miejska i nieruchomości

GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI STUDIA NIESTACJONARNE

GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI STUDIA I STOPNIA

GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka miejska i nieruchomości

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI?

Rynek nieruchomości to jeden z prężniej rozwijających się sektorów współczesnej gospodarki. Dlatego też zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu tej dziedziny nieustannie rośnie. Ich kształceniem zajmuje się kierunek gospodarka miejska i nieruchomości. Studenci powyższego kierunku zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, finansowych czy gospodarczych. Program nauczania zakłada także realizacje warsztatów, dzięki którym studenci wykształcą umiejętności praktyczne i podniosą swoje kwalifikacje zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku gospodarka miejska i nieruchomości możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek gospodarka miejska i nieruchomości zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki miejskiej. Ważnym elementem kształcenia będzie rozwijanie kompetencji z obszaru finansów i rachunkowości. Jednak zdecydowanie najwięcej czasu studenci poświęcą doskonaleniu umiejętności praktycznych.

Tym samym nauczą się podstaw zarządzania nieruchomościami. Co więcej wykształcą zdolność identyfikacji i interpretacji podstawowych zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych. Program nauczania zakłada także realizacje warsztatów, dzięki którym studenci poznają systemy normatywne stosowane w celu rozwiązywania problemów z zakresu gospodarki miejskiej i nieruchomości. W planie znajdzie się również lektorat z języka obcego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI?

Studia na kierunku gospodarka miejska i nieruchomości trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI?

Ukończenie studiów na powyższym kierunku otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach państwowych i samorządach terytorialnych miast. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z infrastrukturą transportową, kultury i wydarzeń oraz sportowo-rekreacyjną. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z firmami świadczącymi usługi na rzecz miast.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku gospodarka miejska i nieruchomości:

 • branża nieruchomości
 • infrastruktura sportowa
 • firmy świadczące usługi na rzecz miast
 • firmy deweloperskie
 • agencje nieruchomości

Absolwenci mogą także założyć własną działalność gospodarczą lub rozważyć rozpoczęcie kariery naukowej.

Zobacz inne kierunki Geograficzne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI

Komentarze (0)