Akademia Pomorska w Słupsku

Instytut Filologii

ul. Arciszewskiego 22a

76-200 Słupsk

Telefon: 59 840 53 26 wew. 326

E-mail: filpol@apsl.edu.pl

ul. Arciszewskiego 22a

76-200 Słupsk

Telefon: 59 840 53 26 wew. 326

E-mail: filpol@apsl.edu.pl

 • FILOLOGIA ANGIELSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filologia angielska (nauczycielska)
  • Filologia angielska - komunikacja w mediach
  • Filologia angielska - translatoryczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filologia angielska (nauczycielska)
  • Filologia angielska - translatoryczna
  • Filologia angielska - komunikacja międzykulturowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Filologia angielska (nauczycielska)
  • Filologia angielska - komunikacja w mediach
  • Filologia angielska - translatoryczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Filologia angielska (nauczycielska)
  • Filologia angielska - translatoryczna
  • Filologia angielska - komunikacja międzykulturowa

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (pisemnego) z przedmiotu JĘZYK ANGIELSKI oraz złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej i złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filologia germańska (nauczycielska)
  • Język niemiecki w biznesie i turystyce

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filologia germańska (nauczycielska)
  • Język niemiecki w biznesie i turystyce

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Filologia germańska (nauczycielska)
  • Język niemiecki w biznesie i turystyce

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język niemiecki, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. W przypadku kandydatów skierowanych na rozmowę kwalifikacyjną - przyjęcie na studia następuje na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej i złożenia wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Słupsku - Akademia Pomorska w Słupsku - kierunek studiów filologia polska

  JAKIE UZYSKASZ KWALIFIKACJE?

  • Uzyskasz pełne przygotowanie w zakresie filologii polskiej,
  • zdobędziesz gruntowną wiedzę w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego,
  • będziesz posiadał nowoczesną wiedzę z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego,
  • uzyskasz teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej.

  GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ?

  • w szkole podstawowej (po ukończeniu SDS również gimnazjalna i ponadgimnazjalna),
  • w placówkach kulturalno-oświatowe.

  Będziesz przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filologia polska (nauczycielska)
  • Copywriting i media społecznościowe
  • Edukacja regionalna
  • Wydawniczo-redaktorska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filologia polska (nauczycielska)
  • Kultura współczesna

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (pisemnego) z przedmiotu: JĘZYK POLSKI oraz złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ROSYJSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język rosyjski w biznesie i turystyce
  • Literacko-przekładoznawcza
  • Filologia rosyjska z językiem angielskim
  • Filologia rosyjska z nauczaniem języka polskiego jako obcego

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Język rosyjski w biznesie i turystyce
  • Filologia rosyjska z językiem angielskim
  • Filologia rosyjska z językiem ukraińskim

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język rosyjski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOMUNIKACJA I NOWE MEDIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku komunikacja i nowe media brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pomorska w Słupsku.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)