ul. Arciszewskiego 22a

76-200 Słupsk

Telefon: 59 840 53 26 wew. 326

E-mail: filpol@apsl.edu.pl

ul. Arciszewskiego 22a

76-200 Słupsk

Telefon: 59 840 53 26 wew. 326

E-mail: filpol@apsl.edu.pl

 • FILOLOGIA ANGIELSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA STUDIACH?

  ·  Wykształcisz i rozwiniesz swoje sprawności językowe, po ukończeniu studiów będziesz wyróżniał się biegłą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,

  ·  zdobędziesz wiedzę w zakresie historii, znaczenia, form przekazu oraz kształtowania mediów (tradycyjnych i najnowszych, z włączeniem mediów masowych), literatury, realiów społecznych i kulturowych angielskiego obszaru językowego.

  ·  Program opiera się na zasobach oraz metodach badawczych takich subdyscyplin, jak: studia kulturowe, retoryka i erystyka, semiotyka, antropologia obrazu, aksjologia komunikacji, badania popkultury, studia nad nauką i technologią, analiza środków masowego przekazu, teorie i narzędzia PR, badania reklamy, krytyczne studia nad mediami, język polityki i perswazji, krytyczna analiza dyskursu, historia kinematografii. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filologia angielska (nauczycielska)
  • Filologia angielska - komunikacja w mediach
  • Filologia angielska - translatoryczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filologia angielska (nauczycielska)
  • Filologia angielska - translatoryczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Filologia angielska (nauczycielska)
  • Filologia angielska - komunikacja w mediach
  • Filologia angielska - translatoryczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Filologia angielska (nauczycielska)
  • Filologia angielska - translatoryczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej i złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  KOGO MOŻE ZAINTERESOWAĆ TA SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA?

  Oferta przygotowana jest dla osób, które:

  • chcą kształcić się w zakresie praktycznych kompetencji językowych,
  • aspirują do tego, by otrzymać przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne,
  • zainteresowane są nauczaniem języka niemieckiego na poziomie szkoły podstawowej lub w innych placówkach oświatowych i kulturalnych,
  • chcą zdobyć wiedzę o języku, literaturze i kulturze obszaru niemieckojęzycznego,
  • pragną po ukończeniu studiów odznaczać się biegłą znajomością języka niemieckiego w mowie i piśmie na poziomie C1 według ESOKJ.

  Nauka języka niemieckiego realizowana jest od podstaw.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filologia germańska (nauczycielska)
  • Filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filologia germańska (nauczycielska)
  • Filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Filologia germańska (nauczycielska)
  • Filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Filologia germańska (nauczycielska)
  • Filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język niemiecki, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  JAKIE UZYSKASZ KWALIFIKACJE?

  • Uzyskasz pełne przygotowanie w zakresie filologii polskiej,
  • zdobędziesz gruntowną wiedzę w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego,
  • będziesz posiadał nowoczesną wiedzę z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego,
  • uzyskasz teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej.

  GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ?

  • w szkole podstawowej (po ukończeniu SDS również gimnazjalna i ponadgimnazjalna),
  • w placówkach kulturalno-oświatowe.

  Będziesz przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filologia polska (nauczycielska)
  • Nauczycielska z elementami diagnozy logopedycznej
  • Wydawniczo-redaktorska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filologia polska (nauczycielska)
  • Kultura współczesna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ROSYJSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA STUDIACH?

  • Zdobędziesz umiejętności praktycznej komunikacji językowej w mowie i piśmie, osiągając poziom biegłości C1 w zakresie języka rosyjskiego i drugiego nowożytnego języka obcego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
  • zdobędziesz wiedzę z zakresu realiów społeczno-gospodarczych Rosji,
  • nauczysz się etykiety kontaktów biznesowych oraz językowej obsługi sfery turystyki,
  • przygotujesz się do rosyjskich tłumaczeń biznesowych i korespondencji handlowej,
  • zdobędziesz umiejętności z zakresu zarządzania, organizacji sektora biznesu i turystyki,
  • przygotowujesz się do pracy w charakterze specjalisty branży biznesowej w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obsługą dotyczącą komunikacji językowej w środowisku rosyjskojęzycznych kontaktów marketingowych oraz ruchu turystycznego.

  Nauczanie języka rosyjskiego realizowane jest od podstaw.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filologia rosyjska - język rosyjski w biznesie i turystyce
  • Filologia rosyjska - literacko-przekładoznawcza
  • Filologia rosyjska z językiem angielskim

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filologia rosyjska - język rosyjski w biznesie i turystyce
  • Filologia rosyjska z językiem angielskim

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język rosyjski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pomorska w Słupsku

Opinie (0)