Filologia polska studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Zawsze lepiej jest wiedzieć o sobie więcej, niż wiedzą inni, a jak Polska długa i szeroka – Tobie nigdy nie było dość rodzimej literatury. A może obiektem Twojego zainteresowania jest język polski i jego rozwój na przestrzeni naszej historii? Jeśli tak, powinieneś zastanowić się nad studiami na kierunku filologia polska (polonistyka).

 

Program studiów i przedmioty

Oprócz języka polskiejgo, absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Jednym z podstawowych przedmiotów będzie również język łaciński z elementami kultury antycznej oraz wiedza o kulturze europejskiej. Bardzo ważnymi przedmiotami będą przedmioty z zakresu historii Polski takie jak: dzieje polityczne, przemiany gospodarcze, społeczne i kulturowe na ziemiach polskich od czasów prehistorycznych po współczesność czy historia państwa polskiego i jego mieszkańców na tle dziejów Europy i świata, historia literatury polskiej – jak wiadomo – wiedza niezbędna do interpretacji dzieł literackich. Z zakresu językoznawczego będziesz uczył się m.in. języka prasłowiańskiego, gramatyki i stylistyki historycznej języka polskiego oraz analizy tekstów staropolskich pod kątem historyczno-językowym. Z drugiej strony pojawią się też bardziej aktualne przedmioty takie jak gramatyka opisowa języka polskiego, kultura języka polskiego, stylistyka współczesna.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na filologię polską, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy nowożytni, historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku filologia polska

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując filologię polską

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • ogólne wykształcenie humanistyczne
 • językoznawstwa rodzimego
 • historyczną
 • kulturoznawczą
 • interpretacji dzieł literatury polskiej
 • znajomości myśli filozoficznej i jej nurtów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA POLSKA STUDIA NIESTACJONARNE

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA POLSKA STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku filologia polska

Absolwent kierunku filologia polska znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • szkolnictwie
 • placówkach kulturalnych
 • wydawnictwach
 • czasopismach
 • mediach

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

Komentarze (0)