Filologia polska

Filologia polska

Studia na kierunku filologia polska możesz podjąć na 27 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia polska

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filologia polska +

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: stacjonarne

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Filologia polska +

Studia I stopnia  stopień: (I) , czas trwania: 3 lata ,
forma: stacjonarne

Studia II stopnia  stopień: (II) , czas trwania: 2 lata ,
forma: stacjonarne

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online
Uniwersytet w Siedlcach

Uniwersytet w Siedlcach

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Kaliszu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Kaliszu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia polska

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia polska

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Filologia polska stopień: (I)  (II)
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

Filologia polska stopień: (I)
forma: stacjonarne

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Opolski

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia polska

Uniwersytet w Białymstoku

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Popularne miasta

Często wybierane

Filtrowanie
Miasto

Filologia polska studia - kierunek studiów

Studia na kierunku filologia polska to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia polska
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku filologia polska możesz podjąć na 27 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online | filologia polska - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z filologii polskiej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku filologia polska: broker informacji, dziennikarstwo i komunikacja kulturowa, edytorsko-redaktorska, edytorstwo tekstów literackich i użytkowych, film i realizacja obrazu filmowego, komunikacja wizerunkowa i promocyjna, kreatywne pisanie i edycje cyfrowe, krytycznoliteracka, lider i animator społeczny, literaturoznawstwo, logopedia, nauczycielska.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku filologia polska najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filologia polska:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia polska - zasady rekrutacji

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując filologię polską

Program studiów i przedmioty

Oprócz języka polskiejgo, absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Jednym z podstawowych przedmiotów będzie również język łaciński z elementami kultury antycznej oraz wiedza o kulturze europejskiej.

Bardzo ważnymi przedmiotami będą przedmioty z zakresu historii Polski takie jak: dzieje polityczne, przemiany gospodarcze, społeczne i kulturowe na ziemiach polskich od czasów prehistorycznych po współczesność czy historia państwa polskiego i jego mieszkańców na tle dziejów Europy i świata, historia literatury polskiej – jak wiadomo – wiedza niezbędna do interpretacji dzieł literackich.

Z zakresu językoznawczego będziesz uczył się m.in. języka prasłowiańskiego, gramatyki i stylistyki historycznej języka polskiego oraz analizy tekstów staropolskich pod kątem historyczno-językowym. Z drugiej strony pojawią się też bardziej aktualne przedmioty takie jak gramatyka opisowa języka polskiego, kultura języka polskiego, stylistyka współczesna.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • ogólne wykształcenie humanistyczne
 • językoznawstwa rodzimego
 • historyczną
 • kulturoznawczą
 • interpretacji dzieł literatury polskiej
 • znajomości myśli filozoficznej i jej nurtów

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku filologia polska możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Dla kogo ten kierunek

Zawsze lepiej jest wiedzieć o sobie więcej, niż wiedzą inni, a jak Polska długa i szeroka – Tobie nigdy nie było dość rodzimej literatury. A może obiektem Twojego zainteresowania jest język polski i jego rozwój na przestrzeni naszej historii? Jeśli tak, powinieneś zastanowić się nad studiami na kierunku filologia polska (polonistyka).

 

3. Gdzie studiować filologię polską

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek filologia polska:

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku filologia polska

Absolwent kierunku filologia polska znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • szkolnictwie
 • placówkach kulturalnych
 • wydawnictwach
 • czasopismach
 • mediach

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia polska studia niestacjonarne

Filologia polska studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia polska studia I stopnia

Filologia polska studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia polska

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Rozwiń

Zobacz inne kierunki filologiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów